Jméno:
Heslo:

Aktuálně

Školní zájezd - Hornorýnské pomezí

Cesta proběhla bez problémů, všichni v pořádku, zatím pěkné počasí.

Přijatí žáci pro školní rok 2018 / 2019

Při rozhodování ředitelka školy postupovala podle zveřejněných kritérií.

Nahlížení do spisu je zákonným zástupcům umožněno dne 13.dubna 2018 od  7:45 do 16:00 v kanceláři vedení školy na pracovišti v Socháňově ulici.

Rozhodnutí o přijetí si rodiče mohou vyzvednou ve dnech 16. a 17. dubna 2018 od 14:00 do 18:00 na pracovišti v Socháňově ulici .

Pracoviště v ulici Socháňova

Pro školní rok 2018/2019 byli přijati k základnímu vzdělávání žáci s registračními čísly:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53,55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 112, 113, 115, 116, 117, 118

Pro školní rok 2018/2019 nebyli přijati k základnímu vzdělávání žáci s registračními čísly:

54, 79, 82, 91, 110, 111, 114

Pracoviště v ulici Laudova

Pro školní rok 2018/2019 byli přijati k základnímu vzdělávání žáci s registračními čísly:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 70, 72, 73, 74

 

Pro školní rok 2018/2019 nebyli přijati k základnímu vzdělávání žáci s registračními čísly:

11, 40, 44, 46, 48, 50, 51, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71

 

 V Praze dne  6. 4. 2017                                                        Jarmila  Pavlišová

                                                                                                   ředitelka  školy


18. června 2018

 • Škola v přírodě –  RS Trnávka - Želiv, odjezd,  3. E, 4. B a 5. D,  zajišťují  pí uč. Štěpánová, pí uč. Dvořáková a pí uč. Ježdík Ondřichová.  Návrat  22. 6. 2018.
 • Výlet – Hostivice, 2. G, zajišťuje pí uč. Kmínková.
 • Kurz pro předškoláky, 16:00 – 17:00, 8. Lekce. Závěr kurzu.

       I. skupina – pí uč. Dusilová Zdeňka, ve třídě 2. A

      II. skupina – pí uč. Kratochvílová, ve třídě  2. B

     III. skupina  - pí uč. Veselková  Hana, ve třídě  3. C

                             IV. skupina  - pí uč. Odehnalová, ve třídě 2. C   

                              L -  1. skupina  - pí uč. Casková, ve třídě 0. A – Laudova.

                              L -  2. skupina - pí uč. Novotná,  ve třídě   1. E -  Laudova .  


19. června 2018

 • Exkurze Včelí společenstvo – 6. B, zajišťuje pí uč. Melichová.
 • Plavání – 3. A, 3. B a 3. C,  15., 16., 17. lekce.  Odjezd autobusu v 7:15, zajišťují pí uč. Casková, pí uč. Fikejzlová a pí uč. Veselková Hana.
 • Plavání – 3. F a 3. G,  17. + 18. lekce.  Odjezd autobusu v 9:15, zajišťují pí uč. Boštičková a pí uč. Veselá Tereza.
 • Exkurze – Plzeňský prazdroj – 8. D, 9. A, zajišťují pí uč. Němcová a pí uč. Staňková.
 • Výlet – Prokopské údolí, 2. G, zajišťuje pí uč. Kmínková.

 

20 června 2018

 • Sportovní olympiáda – Lesopark Řepy, 2. G, zajišťuje pí uč. Kmínková.
 • Školení – multikulturní výchova, začátek 14:00 -  25 určených pedagogů, dle pokynů pí  zást. Tenglerové, třída 9. C.

21. června 2018

 • Letiště Václava Havla Praha: Environmentální výchova s panem Včelkou – letiště Václava Havla, Praha - Ruzyně:  8:15 –  5. A, 5. B, 5. C, zajišťují p. uč. Mevald, pí uč.

            Kalinová a pí uč. Špaleta.

9:45 –  4. E, 4. F, 5. E, 5. F, zajišťují pí uč. Malíková, pí uč. Štěpánková, pí uč. Štěpanovská a pí uč. Mráčková.

 • Koněpruské jeskyně – 1. F, 1. G – zajišťuje pí uč. Soušková a pí uč. Vodrážková.
 • ZOO Zájezd + Okoř - hrad, spaní ve škole, 2. G, zajišťuje pí uč. Kmínková.

22. června 2018

 • Škola v přírodě –  RS Trnávka - Želiv, návrat cca 13:00 – 14:00,  3. E, 4. B a 5. D,  zajišťují  pí uč. Štěpánová, pí uč. Dvořáková a pí uč. Ježdík Ondřichová.  
  • Letiště Václava Havla Praha: Environmentální výchova s panem Včelkou – letiště Václava Havla, Praha - Ruzyně:  8:30 –  4. A, 4. B, 4. C, 4. D, zajišťují pí uč. Benešová, pí uč. Dvořáková, pí uč. Klufová a pí uč. Durmanová.
 • Výlet –  Lesopark Cibulka, 2. G, zajišťuje pí uč. Kmínková.

25.června 2018

 • Plavání – 3 D a 3. E,  19. + 20. lekce.  Odjezd autobusu v 7:45,  zajišťují pí uč. Malenová  a pí uč. Štěpánová.
 • Finále sportovní her MČ Praha 17 - MŠ, na hřišti ZŠ genpor. Františka Peřiny, 8:00, zajišťují pí uč. Dětinská, pí uč. Siváková a pí uč. Štěpánová.
 • Pedagogická rada – hodnocení prospěchu a chování žáků za 2. pololetí

26. června 2018

 • Finále sportovní her MČ Praha 17, na hřišti ZŠ genpor. Františka Peřiny, 8:00,  zajišťují pí uč. Dětinská, pí uč. Krauseová, pí uč. Siváková, pí uč. Štěpánová a  pí uč. Veselková Hana.
 • Plavání – 3. A, 3. B a 3. C,  18., 19., 20. lekce.  Odjezd autobusu v 7:15, zajišťují pí uč. Casková, pí uč. Fikejzlová a pí uč. Veselková Hana.
 • Plavání – 3. F a 3. G,  19. + 20. lekce.  Odjezd autobusu v 9:15, zajišťují pí uč. Boštičková a pí uč. Veselá Tereza.
 • Akce 5. D – zábavné odpoledne pro rodiče, zajišťuje pí uč. Ježdík Ondřichová, 16:00 – 18:00.

28. června 2018

 • Rozloučení 9. ročníků se ZŠ – společenská místnost od 17:00. Akce  i   pro rodiče a veřejnost.

29. června 2018

 • Konec školního roku 2017 / 2018 – 8:00 – 8:45.
 • 0. A – rozloučení v lavicích – akce třídy s rodiči.

Provoz školní družiny

Od 6:30 - 17:00.
Informace ke školní družině i klubu podá pí vych. Kotková – objekt Socháňova  a Koderová – objekt Laudova.

 


Upozornění pro rodiče

Aktivity organizací, které si pronajímají tělocvičnu, školní hřiště, společenskou místnost a další prostory školy po vyučování, nejsou organizovány školou. Je tedy na zvážení rodičů, zda své děti na tyto aktivity přihlásí.
Mgr. Jarmila Pavlišová

Označování alergenů ve školní jídelně

OZNAČOVÁNÍ ALERGENŮ S PLATNOSTÍ OD 13. PROSINCE 2014

Označení nebalených potravin = zhotovených pokrmů ve školní jídelně.

     Tato povinnost se týká všech výrobců potravin, všech článků veřejného  stravování - například  restaurací, jídelen, sociálních ústavů, nemocnic, prodejen, pekáren apod.

     Dne 13. prosince 2014 bude povinnost při nákupu potravinářských výrobků nebo jídel ve veřejném stravování vyznačit u výrobku stanovený alergen, který obsahuje.
     Školním jídelnám se v tomto ohledu nechává prostor při aplikaci tohoto ustanovení, zejména s ohledem na charakter a druh konkrétního školského zařízení, kterého se označení přítomnosti alergenní složky týká.
Zákonné ustanovení určuje vedoucím a ředitelům jídelen „jasně a zřetelně označit" (toto není blíže specifikováno). Obecně lze odvodit, že se jedná o takové značení, které bude strávníka dostatečně jasným způsobem informovat o tom, že je alergenní složka v potravině přítomna, nebo že některá složka pochází z alergenu uvedeném ve zmíněném seznamu legislativně značených alergenů.
     Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brán v žádném případě zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto přecitlivělost si musí každý strávník nebo zástupce strávníka sám uhlídat. Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, takže případným žádostem nebude vyhověno. Školní jídelna má funkci pouze informační tak, jako každý výrobce potravin a pokrmů.
     Označení přítomnosti alergenu bude vyznačeno na jídelním lístku číslem označující alergen. V blízkosti jídelního lístku bude vyvěšen seznam legislativně stanovených alergenů s označením čísla, které je přeneseno na jídelní lístek. Přítomnost alergenu bude přenesena z receptur a ingrediencí, které se používají ve školní jídelně při výrobě jednotlivých pokrmů.
    Rodiče strávníků a strávníci budou informováni s předstihem na webových stránkách,  dále na vývěskách školní jídelny, přímo v kanceláři ŠJ a hlavně pak v jídelnách. Nelze se při vaření obědů v počtu cca 950 strávníků věnovat jednotlivcům se svojí přecitlivělostí na některý z alergenů. Školní jídelna zajišťuje stravování žáků  podle jednotlivých věkových kategorií a výživových požadavků. Nelze spojovat dietní stravování s přecitlivělostí na některý alergen.
Označování alergenů je legislativně stanoveno od 13. prosince 2014 v souladu s potravinovým právem.

Odvolání na legislativu:

 • EU = 2000/13 do 13.12.2014 a pak nahradit = 1169/2011 EU článek 21
 • ČR = Vyhláška 113/2005 Sb., O způsobu označování potravin a tabákových výrobků, § 8, odst. 10

     Předpisy stanovují specifické požadavky na označování alergenních složek, u kterých je vědecky dokázáno, že vyvolávají u spotřebitelů alergii nebo nesnášenlivost představující nebezpečí pro zdraví. Je tedy požadováno, aby veškeré složky byly zřetelně označeny názvem příslušné alergenní složky, pokud není přímo v názvu potraviny nebo jídla.

     Označování pokrmů spadá do gesce Ministerstva zdravotnictví.

Vyjádření ministerstva zemědělství:

Poskytování informací o alergenech v případě nebalených potravin, tj. i pokrmů stanovuje čl. 44 odst. 1 a) nařízení 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Nařízení nabývá účinnosti 13. prosince 2014. Komentář ke zmíněnému ustanovení naleznete v bodech 2.5.1 až 2.5.3 dokumentu otázek a odpovědí k nařízení 1169 na této stránce:

 http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/foodlabelling/proposed_legislation_en.htm

     Jídelní lístek je jako vždy vyvěšen  přímo v jídelnách, dále pak na vývěskách školní jídelny a  na webových stránkách školy.

Ten, kdo netrpí alergií na žádné potraviny, se tímto značením nemusí zabývat.

Voda alergenní není.

Seznam číselného označení alergenů je vyvěšen níže.

V případě dotazů a informací volejte na tel.číslo 235314420.

V  Praze dne  1. prosince 2014

                                                    Mgr. Jarmila  Pavlišová, ředitelka školySeznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/11 EU

1) Obiloviny obsahující lepek,nejedná se o celiakii, výrobky z nich.
2) Korýši a výrobky z nich - patří mezi potraviny ohrožující život.
3) Vejce a výrobky z nich - patří mezi potraviny ohrožující život.
4) Ryby a výrobky z nich.
5) Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich - patří mezi potraviny ohrožující život.
6) Sójové boby (sója) a výrobky z nich.
7) Mléko a výrobky z něj - patří mezi potraviny ohrožující život.
8) Skořápkové plody a výrobky z nich – jedná se o všechny druhy ořechů.
9) Celer a výrobky z něj.
10) Hořčice a výrobky z ní.
11) Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich.
12) Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2.
13) Vlčí bob (LUPINA) a výrobky z něj.
14) Měkkýši a výrobky z nich.

 Průměrná váha porce

Muzikál Taceo

Podívejte se na naši upoutávku:  http://youtu.be/I74byopWkQI  
Děkuji všem za přípravu muzikálu.

                        Mgr. Jarmila Pavlišová, ředitelka školy

KNIHOVNA v budově Laudova je otevřena ve čtvrtek  -  13:00 - 14:30

KNIHOVNA v budově Socháňova je otevřena v pondělí - 13.45 - 15.00 a ve čtvrtek od 13:45 do 15:00


Základní škola genpor. Františka Peřiny

Created by © 2011-2018 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy