Aktuálně

Jak se měnil svět a my s ním

Vážení rodiče,
zveme Vás na vánoční vystoupení 18. prosince 2017 v 17 hodin a 19 hodin,
                                                        19. prosince 2017 v 17 hodin a 19 hodin.
Vystoupení je v tělocvičně budovy ul. Socháňova, vstup z hřiště.

Vánoční vystoupení 2017 – „Jak se měnil svět a my s ním“

Pondělí 18.12.2017 – 17:00

Pondělí 18.12.2017 – 19:00

Úterý  19.12.2017 – 17:00

Úterý  19.12.2017 – 19:00

režie: Mgr. Marie Dvořáková

Moderátoři: Jennie  Félová, Lea Kostelníková, Marek Matějka

 

Název vystoupení

Třída

Nacvičující učitel

 

Úvod  - Jen pro ten dnešní den  + klavírista + moderátoři 

 

 pí uč. Fridrichová

p. uč. Maxant

1.

Charleston

5. C

pí uč. Špaleta

2.

Malé kotě

1. B

pí uč. Veselá

  3.

Mňau

3. E

4. B

pí uč. Štěpánová

pí uč. Dvořáková

4.

Ku Praze uhání vlak

2. B

pí uč. Kratochvílová

5.

Diskotéka

1. A

 

pí uč. Bajerová

6.

Eye  of the Tiger

3. B

pí uč. Fikejzlová

7.

Včelka Mája

1. D

pí uč. Špačková

8.

Pribináček

2. A

pí uč. Dusilová

9.

Dětská hvězda Dáda

2. D

pí uč. Bretová

10.

S čerty nejsou žerty

1. C

pí uč. Veselková Alice

11.

Čertovina

3. C

pí uč. Veselková  Hana

12.

We will rock you

4. D

pí uč. Durmanová

13.

Taneční sport + synchro tanec

 

pí uč. Dvořáková

14.

Tak už to v naší škole chodí

4. A

pí uč. Švarcová

15.

Pátá

3. A

pí uč. Casková

16.

Osobnosti

5. D

pí uč. Ježdík Ondřichová

17.

Léto 95

4. C

pí uč. Klufová

18.

Trezor  K.  Gott

7. C

pí uč. Krauseová

19.

Trhák

2. C

pí uč. Odehnalová

20.

Piráti z Karibiku

3. E

4. B

pí uč. Štěpánová

pí uč. Dvořáková

21.

Vývoj  tance

7. B

pí uč. Mališová

22.

ABBA, M. Jackson

5. B

pí uč. Kalinová

23.

Parkur

7. D

pí uč. Drahošová

24.

Letem světem hudbou

6. B

pí uč. Melichová

25.

Oh Happy Day  + tanec JIVE

 

pí uč. Dvořáková

pí uč. Helclová

pí uč. Malenová

pí uč. Klufová

pí uč. Durmanová

26.

To máme mládež

8. C

9. D

pí uč. Fulínová

pí uč. Novotná

pí uč. Jurečková

 

Závěr - Život je jen náhoda

Přání ředitelky školy

 

pí uč. Fridrichová

pí uč. Dvořáková

p. uč. Maxant

 

Píseň  „Vánoční“

N.Branná

p. uč. Maxant

 


Vánoční vystoupení 2017 - informace

18.12.  8:00 - příchod do školy, zázemí ve třídě,

                         příprava na vystoupení

             9:00 – začátek dopoledního vystoupení v tělocvičně, konec cca v 11 hod., poté

                           odchod  do tříd

            16:30 – příchod do školy, příprava na vystoupení

            17:00 – začátek odpoledního vystoupení, děti s TU čekají ve třídě, po svém čísle

                          se  vracejí opět do třídy

             19:00 – začátek večerního vystoupení, odchod domů s rodiči individuálně buď po

                          vlastním vystoupení, nebo po skončení celého programu cca ve 20:45

                       - rodiče si mohou vyzvedávat děti ve třídách

19.12.  Vystupující žáci mohou přijít do školy od 9:00, jinak pí uč. dle rozvrhu ve třídách.

              Odpolední vyučování vystupujícím žáků odpadá.                  

                8:00.   Třídy se učí dle rozvrhu.

             16:30 – příchod do školy a příprava na vystoupení

            17:00 – začátek odpoledního vystoupení, děti s TU čekají ve třídě, po svém čísle

                          se  vracejí opět do třídy

             19:00 – začátek večerního vystoupení, odchod domů s rodiči individuálně buď po

                          vlastním vystoupení, nebo po skončení celého programu cca ve 20:45

                       - rodiče si mohou vyzvedávat děti ve třídách

20.12.  Vystupující žáci mohou přijít do školy od 9:00, jinak pí uč. dle rozvrhu ve třídách.

Prosíme rodiče vystupujících žáků, aby vybavili děti svačinami a pitím.

Prosíme rodiče, aby během vystoupení neodcházeli z tělocvičny a případně si vyzvedli své děti až po skončení celého programu.

 Vchod pro rodiče - diváky do tělocvičny, kde probíhá vystoupení, zadním vchodem u hřiště. Prosíme o dochvilnost, po začátku vystoupení se vchod uzavře.

Vstup pouze se zakoupenou vstupenkou. Cena  50,-  Kč

Po celou dobu pondělního i úterního vystoupení bude služba u hlavního vchodu do školy, nesmí tam však chodit rodiče na vystoupení!!!!

Otevřeno je pouze pro případné dřívější vyzvednutí dítěte.

               Děkujeme za spolupráci a pochopení.                                        Vedení školy


Vánoční besídka

Vážení rodiče,
srdečně Vás zveme 20. prosince 2017na vánoční vystoupení, které si pro Vás děti připravily.
   První vystoupení začíná v 16 hodin ve skleněném sále.
   Druhé vystoupení začíná v 17, 30 hodin ve skleněném sále.
Budova v ul. Laudova.


18. prosince 2017

 • Vánoční  vystoupení,  budova v Socháňově ulici, tělocvična.      

                              9:00 – vystoupení  pro I. stupeň

                            17:00 – vystoupení pro rodiče

                            19:00 – vystoupení pro rodiče

                            1., 2., 3., 4., 5. třídy – účast na generálce od 9:00 – pouze 

                             vystupující třídy. Po skončení  výuka   dle  rozvrhu.  Před

                             skončením generálky, prosím, neodcházejte z tělocvičny.

                             Děkuji za vystupující žáky. 

 • Prevence: 7.A – Kyberšikana, zajišťuje vyučující 3. vyuč. hodiny, 9:55.
 • Prevence: 7.B – Kyberšikana, zajišťuje vyučující 3. vyuč. hodiny, 9:55.
 • Planetárium – pohyby Země – 5. E, zajišťuje pí uč. Štěpanovská.

 


19. prosince 2017

 • Vystupující žáci mohou přijít do školy od 9:00 – budova Socháňova.
 • Vystupujícím žákům odpadá odpolední vyučování – budova Socháňova.
 • Vánoční  vystoupení,  budova v Socháňově ulici, tělocvična.      

                              17:00 – vystoupení pro rodiče

                              19:00 – vystoupení pro rodiče

 


20. prosince 2017

 • Koncert pro Arunu, tělocvična.  Vstupné 20,- Kč.

Vybrané peníze, prosím, odevzdejte ZŘ Tenglerové do 10:00.   

                              10:00 – vystoupení pro II. stupeň .

 • Vánoční  vystoupení,  budova v Laudově  ulici, společenská místnost, 16:00 a 17:30.      
 • Tělocvičny odpoledne budou již  otevřeny, budova v Socháňově ulici. 

21.prosince 2017

 • Betlémy – Karlštejn, výlet tříd 4. C, 4. D, zajišťují pí uč. Klufová a pí uč. Durmanová.
 • Besídka tříd 4. A, 4. B , dle pokynů pí uč. Švarcové a Dvořákové.

22. prosince 2017

 • Filmové přestavení: Bajkeři – 8. D, 9. B, 9. C, zajišťují TU.
 • Muzeum Karla Zemana - 6.D, E, zajišťují TU
 • Besídky – I. stupeň.
 • Filmové přestavení: Přání k mání – kino CineStar – 1.A,

 1. B, 3. E, 5. A, 5. B, 5. C, zajišťují TU.

 • Národní galerie – 5. D, zajišťuje TU.
 • Betlémy – Karlštejn, výlet tříd 4. A, 4. B, zajišťují pí uč. Švarcová a pí uč. Dvořáková.

Výsledky voleb do školské rady

Dne  4. a 6.  prosince 2017 se uskutečnily volby zákonných zástupců žáků do   Školské rady. Na základě těchto voleb byli zvoleni:

          1.  Mgr. Jana Kvapilová   
       2. MUDR. Milan  Karpíšek        

      Dne  22. listopadu  2017 se uskutečnily volby pedagogických pracovníků školy do   Školské rady. Na základě těchto voleb byly zvoleny:

 1. PhDr. Hana Tenglerová   

 2. Mgr. Hana  Veselková        

                                                     Mgr. Jarmila  Pavlišová

                                                             ředitelka školy

   

   


Poděkování

Vážení rodiče,

     blížící se konec roku je obdobím bilancování a hodnocení jeho průběhu, všech výsledků v mnoha různých oblastech. O to více vedení školy a celý pedagogický sbor těší slyšet slova pochvaly a ocenění naší práce obzvlášť ze strany našich nejbližších partnerů – rodičů žáků naší školy. Velmi si toho vážíme a i my chceme touto cestou poděkovat vám všem za velmi dobrou spolupráci a vstřícný přístup založený na otevřené komunikaci a tvůrčí interakci. Vážíme si zájmu o naši školu.
       Dovolte nám, abychom vám všem ze srdce popřáli, aby  celoroční shon, napětí a stres nahradila vánoční pohoda a klid, abyste se u stromečku sešli se všemi, na kterých Vám nejvíce záleží  a máte je rádi.

     Přejeme Vám, Vašim dětem i blízkým, abyste si vánoční svátky užili v klidu, míru a pohodě, a aby se  Vám vydařil nový rok, rok 2018.


                                        za zaměstnance ZŠ genpor. Františka Peřiny  Jarmila Pavlišová 

 


Provoz školní družiny

Od 6:30 - 17:00.
Informace ke školní družině i klubu podá pí vych. Kotková – objekt Socháňova  a Koderová – objekt Laudova.

 


Upozornění pro rodiče

Aktivity organizací, které si pronajímají tělocvičnu, školní hřiště, společenskou místnost a další prostory školy po vyučování, nejsou organizovány školou. Je tedy na zvážení rodičů, zda své děti na tyto aktivity přihlásí.
Mgr. Jarmila Pavlišová

Označování alergenů ve školní jídelně

OZNAČOVÁNÍ ALERGENŮ S PLATNOSTÍ OD 13. PROSINCE 2014

Označení nebalených potravin = zhotovených pokrmů ve školní jídelně.

     Tato povinnost se týká všech výrobců potravin, všech článků veřejného  stravování - například  restaurací, jídelen, sociálních ústavů, nemocnic, prodejen, pekáren apod.

     Dne 13. prosince 2014 bude povinnost při nákupu potravinářských výrobků nebo jídel ve veřejném stravování vyznačit u výrobku stanovený alergen, který obsahuje.
     Školním jídelnám se v tomto ohledu nechává prostor při aplikaci tohoto ustanovení, zejména s ohledem na charakter a druh konkrétního školského zařízení, kterého se označení přítomnosti alergenní složky týká.
Zákonné ustanovení určuje vedoucím a ředitelům jídelen „jasně a zřetelně označit" (toto není blíže specifikováno). Obecně lze odvodit, že se jedná o takové značení, které bude strávníka dostatečně jasným způsobem informovat o tom, že je alergenní složka v potravině přítomna, nebo že některá složka pochází z alergenu uvedeném ve zmíněném seznamu legislativně značených alergenů.
     Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brán v žádném případě zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto přecitlivělost si musí každý strávník nebo zástupce strávníka sám uhlídat. Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, takže případným žádostem nebude vyhověno. Školní jídelna má funkci pouze informační tak, jako každý výrobce potravin a pokrmů.
     Označení přítomnosti alergenu bude vyznačeno na jídelním lístku číslem označující alergen. V blízkosti jídelního lístku bude vyvěšen seznam legislativně stanovených alergenů s označením čísla, které je přeneseno na jídelní lístek. Přítomnost alergenu bude přenesena z receptur a ingrediencí, které se používají ve školní jídelně při výrobě jednotlivých pokrmů.
    Rodiče strávníků a strávníci budou informováni s předstihem na webových stránkách,  dále na vývěskách školní jídelny, přímo v kanceláři ŠJ a hlavně pak v jídelnách. Nelze se při vaření obědů v počtu cca 950 strávníků věnovat jednotlivcům se svojí přecitlivělostí na některý z alergenů. Školní jídelna zajišťuje stravování žáků  podle jednotlivých věkových kategorií a výživových požadavků. Nelze spojovat dietní stravování s přecitlivělostí na některý alergen.
Označování alergenů je legislativně stanoveno od 13. prosince 2014 v souladu s potravinovým právem.

Odvolání na legislativu:

 • EU = 2000/13 do 13.12.2014 a pak nahradit = 1169/2011 EU článek 21
 • ČR = Vyhláška 113/2005 Sb., O způsobu označování potravin a tabákových výrobků, § 8, odst. 10

     Předpisy stanovují specifické požadavky na označování alergenních složek, u kterých je vědecky dokázáno, že vyvolávají u spotřebitelů alergii nebo nesnášenlivost představující nebezpečí pro zdraví. Je tedy požadováno, aby veškeré složky byly zřetelně označeny názvem příslušné alergenní složky, pokud není přímo v názvu potraviny nebo jídla.

     Označování pokrmů spadá do gesce Ministerstva zdravotnictví.

Vyjádření ministerstva zemědělství:

Poskytování informací o alergenech v případě nebalených potravin, tj. i pokrmů stanovuje čl. 44 odst. 1 a) nařízení 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Nařízení nabývá účinnosti 13. prosince 2014. Komentář ke zmíněnému ustanovení naleznete v bodech 2.5.1 až 2.5.3 dokumentu otázek a odpovědí k nařízení 1169 na této stránce:

 http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/foodlabelling/proposed_legislation_en.htm

     Jídelní lístek je jako vždy vyvěšen  přímo v jídelnách, dále pak na vývěskách školní jídelny a  na webových stránkách školy.

Ten, kdo netrpí alergií na žádné potraviny, se tímto značením nemusí zabývat.

Voda alergenní není.

Seznam číselného označení alergenů je vyvěšen níže.

V případě dotazů a informací volejte na tel.číslo 235314420.

V  Praze dne  1. prosince 2014

                                                    Mgr. Jarmila  Pavlišová, ředitelka školySeznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/11 EU

1) Obiloviny obsahující lepek,nejedná se o celiakii, výrobky z nich.
2) Korýši a výrobky z nich - patří mezi potraviny ohrožující život.
3) Vejce a výrobky z nich - patří mezi potraviny ohrožující život.
4) Ryby a výrobky z nich.
5) Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich - patří mezi potraviny ohrožující život.
6) Sójové boby (sója) a výrobky z nich.
7) Mléko a výrobky z něj - patří mezi potraviny ohrožující život.
8) Skořápkové plody a výrobky z nich – jedná se o všechny druhy ořechů.
9) Celer a výrobky z něj.
10) Hořčice a výrobky z ní.
11) Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich.
12) Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2.
13) Vlčí bob (LUPINA) a výrobky z něj.
14) Měkkýši a výrobky z nich.

 Průměrná váha porce

Muzikál Taceo

Podívejte se na naši upoutávku:  http://youtu.be/I74byopWkQI  
Děkuji všem za přípravu muzikálu.

                        Mgr. Jarmila Pavlišová, ředitelka školy

Sbíráme víčka pro naši spolužačku Natálku!

KNIHOVNA v budově Laudova je otevřena ve čtvrtek  -  13:00 - 14:30

KNIHOVNA v budově Socháňova je otevřena v pondělí - 13.45 - 15.00 a ve čtvrtek od 13:45 do 15:00


Jméno:
Heslo:
LOGIN
Základní škola genpor. Františka Peřiny

Created by © 2011 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy