Login

2017/2018

Čechova stodola

16. 3. 1.A - výlet do ČECHOVY STODOLY - tradice Velikonoc


Hravá škola

Poslední pondělí v únoru a pak každé pondělí v březnu se setkávají některé paní učitelky s budoucími prvňáčky. Děti si mohou prohlédnout školu. Akce se jmenuje HRAVÁ ŠKOLA. Paní učitelky připravily pro předškoláky tyto dílničky: Dramatická výchova, Výtvarná dílnička, Pohybové hry, Hrátky s Aj, Kreativní dílnička. Předškoláci si tak hravou formou vyzkouší a někteří už vyzkoušeli práci ve škole.


Jak to letos dopadlo se školním kolem biologické olympiády?

24. ledna 2018 se u kabinetu přírodopisu sešlo neuvěřitelných 59 olympioniků, aby dokázali své znalosti v biologické olympiádě. Všichni pracovali téměř vědecky, protože zkoumali pomocí mikroskopů výtrusnice kapradin a ptačího peří. To ale nestačilo, protože na ně čekalo ještě určování 30 přírodnin.
Ale nejobtížnější pro všechny zúčastněné bylo řešení úloh v testových otázkách. A protože letošní 52. ročník měl zadané téma – pohyb, všechny záludné otázky se týkaly samozřejmě pohybu v přírodě, pohybových orgánů organismů a to nejen u člověka i živočichů, ale také pohybů v rostlinné říši nebo u mikroorganismů. Jen pro představu předkládáme některé pojmy z testových úloh : edafon, létací blány, lachtan, blatnice, přeslička, máčka, antropochorie v souvislosti s bolševníkem velkolepým, statické a dynamické plachtění, hrotnatka, lezec obojživelný, letuchy, poletuchy, stonožky, mnohonožky, losos, migrace, bublinatka, mucholapka podivná a další.
Všichni olympionici pracovali s plným nasazením proto zaslouží pochvalu a na prvních postupových místech se umístili tito žáci:
Kategorie C - Pitrmanová Linda 8.A , Růžek Jan 8.B,
Postránecká Zuzana 9.C, (Zborníková Ludmila 8.E)
Kategorie D – Plecitá Patricie 6.D, Vondráček Matouš 6.D,
Grulová Adéla 7.B, (Lasíková Lucie 7.B)


11. ročník novoročního koncertu Česko - japonské společnosti

Čtvrťáci na Karlštejně

21. a 22. 12. 2017 žáci čtvrtých tříd navštívili muzeum betlémů na Karlštejně.
Nejprve si pod vedením zkušeného lektora vyrobili vánoční dárek- ozdobili vlastní skleněnou ozdobu barevnými posypy. Poté si prohlédli kolekci českých historických betlémů ze dřeva, perníku, vosku, cukru apod. Přímo pod střechou muzea viděli i Karlštejnský královský betlém, který je největší loutkový betlém v ČR.
Závěrem si děti pochutnaly na dvou výborných palačinkách a zahřály se čajem.
Výlet se nám všem moc líbil.
Mgr. Lenka Klufová


Vánoční výlet 1. A na zámek Loučeň dne 11.12. 2017

Vánoční výlet 1. A na zámek Loučeň dne 11.12. 2017

DEN VETERÁNŮ


V keramické dílně

V říjnu a listopadu naše třída 4. C opět navštívila keramickou dílnu v ZŠ Laudova.
Žáci pracovali s keramickou hlínou, ze které tvořili vánoční svícny a následně zdobili glazurou.
Po posledním vypálení v peci si děti svícny dozdobí svíčkou a budou mít pěkný dárek pro
své nejbližší.
Mgr. L. Klufová


VYBĚHALI JSME PRO AFRIKU 70. 205 Kč

Vážení rodiče,

rádi bychom se s Vámi podělili o skvělou zprávu, a sice, že jsme ,,vyběhali pro Afriku“ neuvěřitelných 70.205 korun! Peníze jsme odeslali na transparentní účet organizace Člověk v tísni a budeme Vás průběžně informovat o výstavbě školy v Etiopské vesničce Tumticha, na níž jsme letos přispěli. Prostřednictvím našeho webu tak vyřizuji upřímné poděkování paní Bednářové z organizace Člověk v tísni, která byla naším výkonem ohromena a chystá se nás příští rok navštívit nejen proto, že naše škola se svým sportovním výkonem a vybranou částkou zařadila mezi ty nejlepší. Ještě jednou tedy velké díky Vám i Vašim dětem a už nyní se těšíme na příští, třetí ročník Běhu pro Afriku!

J. Fridrichová

Odkazy na náš web Postavme školu v Africe:

https://www.skolavafrice.cz/vysledky

https://www.skolavafrice.cz/vysledky/2017-ZSPeriny

O
dkaz na FB Člověka v tísni

https://www.facebook.com/clovekvtisni/posts/10154796650426432


Běh pro Afriku

V pátek 6. 10. se na hřišti naší školy uskutečnil druhý ročník akce s názvem Běh pro Afriku, kterou zaštiťuje organizace Člověk v tísni.
I když nám počasí zpočátku příliš nepřálo, tak se běhu zúčastnila nejenom spousta žáků, ale také naše paní učitelky, páni učitelé, a dokonce i vedení školy v čele s paní ředitelkou.
Někteří uběhli či ušli symbolicky jedno kolečko, jiní pojali běh jako závod a překonali původně určený limit deseti koleček; několik dětí dokonce pokořilo magickou dvacítku a překonali tak hlavně sami sebe. Kdo chtěl, běžel, kdo nechtěl, šel, nebo alespoň ostatním zapisoval kolečka na jejich startovní čísla.
Celkem se v šesti blocích na hřišti vystřídalo téměř třicet tříd z naší školy. K dobré atmosféře přispívala hlavně motivační hudba a povzbuzování jak spolužáků, tak učitelů. Paní kuchařky nám zpříjemnily pobyt na hřišti horkým čajem. Většina běžců tak odcházela z hřiště s úsměvem, který jim často vydržel až dokonce vyučování (a možná i déle).
V jednom dni se nám tak podařilo společně si zasportovat, poznat ostatní tak, jak je neznáme, podpořit dobrou věc a možná i překonat sebe sama.
Těšíme se, že podobně jako loni vybrané peníze pomůžou v Africe, kde spousta dětí stále o možnosti vzdělávat se jen sní. V minulém roce díky našemu běhu mohla být za součinnosti tamních obyvatel dostavěna škola v Kulufo, nyní pomohou vybrané peníze při dostavbě školy ve vesničce Tumticha. Více informací o právě probíhajícím projektu najdete na webových stránkách www.skolavafrice.cz
Děkujeme všem, kteří se na této akci jakkoli podíleli, zejména paní ředitelce a všem sponzorům našich běžců a už teď se těšíme na další ročník.

Mgr. J. Fridrichová, L. Patrovská


Projektový den v MSŠCH (Masarykova střední škola chemická)

Stejně jako v minulém školním roce jsme se s žáky devátých ročníků zúčastnili projektového dne v Masarykově střední škole chemické. V laboratoři si pod vedením vyučujících a VIP studentů z MSŠCH naši žáci vyzkoušeli filtraci, krystalizaci, destilaci, vytvářeli různé typy směsí a naučili se řezat a zatavovat skleněné tyčinky. I letos měla akce velký úspěch.
Mgr. H. Melichová


Výlet na horu Říp

Dne 27. 9. 2017 třídy 4.C a 4.D jely na výlet na horu Říp. Na horu vede několik značených turistických cest, my jsme zvolili přístupovou cestou ze severovýchodu, na které jsme nejprve prošli krásnou lipovou alejí a pak začali zvolna stoupat až k úpatí kopce. Při výstupu jsme narazili na Mělnickou vyhlídku, odkud byl překrásný výhled na celé okolí.
Počasí nám tentokrát přálo, byl krásný slunný den a naplno jsme si užívali babího léta.
Na vrcholu nás čekala zahradní výletní restaurace, kde se děti občerstvily a ochutnaly výborný bramborák. Poté jsme se vydali cestou k nedalekému rozcestí, od kterého to bylo již kousek k románské rotundě sv. Jiří a sv. Vojtěcha. Rotundu jsme si samozřejmě prohlédli i zevnitř a od průvodce jsme se dozvěděli mnoho zajímavého o historii této budovy i samotné hory Říp.
Výlet jsme si opravdu moc užili a díky dlouhé procházce jsme udělali také něco pro své zdraví.
Mgr. L. Klufová


Základní škola genpor. Františka Peřiny

Created by © 2011-2018 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy