Login

2018/2019

Spolupráce s japonskou školou

V naší škole proběhlo již „tradiční“ setkání s kamarády z japonské školy. Proč tradiční? Protože se navštěvujeme každý rok! V loňském roce jsme měli možnost navštívit a poznat jejich školní prostředí a v letošním roce jsme je pozvali k nám do školy. Ve společenské místnosti jsme si představili tradice Masopustu, a při té příležitosti i procvičili anglický jazyk. Naše setkání jsme zakončili výrobou masopustních škrabošek. Velmi jsme si dopoledne užili a těšíme se na letní setkání.

Žáci 2.E


Hra Demokracie v nás

Žáci třídy 5. F z našeho pracoviště v Laudově ulici se zapojili do online hry Demokracie v nás, kterou organizuje Národní podpůrné středisko pro eTwinning (DZS). Děti vytvořily dva čtyřčlenné týmy, SNO a NAJK. Hra probíhá ve veřejné virtuální třídě TwinSpace. Cílem hry je podpořit povědomí žáků o činnosti Evropského parlamentu a fungování principů zastupitelské demokracie. Jednotlivé úkoly jsou spjaty se zastupitelskou demokracií na třech úrovních – místní/komunální, celostátní a evropské. V rámci plnění úkolů budou žáci vytvářet videa, fotokoláže a infografiku. Hra probíhá od února do května 2019. Těšíme se na výtvory obou skupin, které využijeme k doplnění učiva vlastivědy.
Mgr. N. Štěpánková


Návštěva knihovny – 5. F

Ve středu 9. ledna jsme jeli do knihovny na pobočku Ostrovského, kde jsme měli objednaný program, téma – vesmír.


„Čertovská škola- čertoviny“

Tancovali čerti v kole od večera do rána.
Čertice se radovaly, že je prima zábava .
Lucifer se na ně zlobí:“Kdopak bude pracovat?..nosit dříví a pod
kotlem přikládat?..“
Takovou zábavu si vysloužili Čertíci z přípravné třídy.
Zakusili návštěvu Lucifera, zachránili čertíka Sebíka,
plnili nejrůznější úkoly,zpívali a křičeli, dupali a tancovali, ale také
poznali, že i v čertí škole se musí dodržovat pravidla.
Autor: Mgr. Dana Vyjídáková
Učitelka přípravné třídy


Výlet Peklo-1.třídy

Přesně v den mikulášské nadílky vyjely 1. třídy do bývalého dolu v Příbrami za čerty do pekla. Děti po třídách musely projít podzemní temnou chodbou, která už beztak naháněla strach.U pekelníků získaly černé pomazání a vykoupily sebe i p. učitelku koledou a básničkou.Pak už je čekala cesta zpět a nahoru do nebe za Mikulášem,sv. Petrem a andělem.Tam z Knihy hříchů a andílků vyslechly své špatné i dobré skutky.Ty dobré převažovaly,proto děti Mikuláš odměnil sladkostí-adventním kalendářem.Všechny děti se vracely ,byť se čertů nejdříve bály,jen s veselou náladou zpět do Prahy.


Vánoční vystoupení 2018

Vánoční vystoupení 19. 12. 2018 bylo poprvé v naší tělocvičně a velmi se vydařilo. Děti nastudovaly krásné scénky a taneční čísla. Všem moc děkujeme, vystupujícím, učitelům a paním vychovatelkám a těšíme se na další akce.


Ježíškova vnoučata

 

V prosinci jsme se v budově v Laudově ulici zapojili do projektu Ježíškova vnoučata. Organizátoři projektu potřebovali vánoční přání pro babičky a dědečky, která nakreslily děti. Za všechny třídy jsme poslali 254 vánočních přání, která jsme ve škole vytvořili. Doufáme, že přání udělala adresátům radost. 


Setkání pod Betlémskou hvězdou – 2. E, 5. E, 5. F

Ve středu 19. 12. jsme jeli do kostela Pražského Jezulátka na program Setkání pod Betlémskou hvězdou. Kostel byl plný dětí z různých škol. Společně jsme vytvořili velkou kometu, na které byla napsána přání pro jednotlivé třídy. Pak jsme si vyměnili vánoční přáníčka, která jsme dopředu připravili, s ostatními dětmi a zazpívali jsme si koledu Půjdem spolu do Betléma.


Pržské Jezulátko 3.G.

13. 12. 2018 jsme navštívili kostel Pražského Jezulátka


ADVENTNÍ DÍLNIČKA

Ve čtvrtek 13. 12. navštívila I. F přírodovědnou stanici na Praze 5 - téma adventní dílnička.
Hned po příjezdu, si děti uložily kabáty a na stole měly již připravené květináčky s mokrou houbou. Dle pokynů nejprve kolem dokola dávaly větvičky z douglasky, pak ke středu větvičky z túje a doprostřed zapíchly svíčku. Práce však ještě neskončila. Někteří žáci si šli prohlížet zvířátka v teráriích a akváriích a další pokračovali ve zdobení svícnů různými korálky, šiškami, mašličkami, dřívky apod., které jim tam tavnou pistolí přilepili zaměstnanci stanice. Takhle se vystřídali všichni. Svícínky se všem dětem moc povedly. Akce to byla velice zajímavá a chválím přírodovědnou stanici, která se všeho ujala velmi zodpovědně a vše měli již předem pěkně nachystané. M. Dvorská tř.učitelka


Planetárium – 5. E a 5. F

V úterý 4. prosince jsme vyrazili do Planetária na program Kde začíná vesmír? Pořad nás zavedl na návštěvu do pěti pozorovatelen virtuální školy na oběžné dráze. Dozvěděli jsme se zajímavé údaje o Slunci, Měsíci, planetě Zemi, sluneční soustavě i o jednotlivých planetách a o vesmírných vzdálenostech. Na závěr jsme si prohlédli astronomickou výstavu v předsálí Planetária.


5.E 29.11.2018 kostel Pražského Jezulátka

Naše druhá návštěva kostela měla téma Lidé z celého světa. Program žáky vedl k zamyšlení nad tím, co mají jednotliví lidé z různých koutů světa společného a odlišného.
Děti se dozvěděly některé reálie z různých zemí světa a uvědomily si odlišnosti životních podmínek. Pracovaly také s mapou světa a rozvíjely týmovou spolupráci.
Program se opět všem moc líbil.


Lidé z celého světa – 5. F

Ve čtvrtek 15. listopadu jsme jeli do kostela Pražského Jezulátka, kde jsme měli program Lidé z celého světa. Každá skupinka si vybrala jednoho obyvatele naší planety z různých konců světa a řešila zábavné úkoly. Postupně jsme tvořili velkou mapu světa, do které jsme zaznamenávali příběh našich obyvatel jednotlivých kontinentů. Program se nám moc líbil, vyzkoušeli jsme si mnoho nových věcí, například znakovou řeč.


„ Dýňové hrátky se Strašidláky“

I v letošním roce, jsem pro děti připravila nevšední zážitek. : „Dýňové hrátky se strašidláky“.
Ke slavnostní atmosféře přispěli i rodiče dětí, kteří jim pořídili úžasné masky strašidel, vydlabané dýně a přinesli dobrůtky na „ netradiční atmosféru“.
Dobrá nálada a chuť se radovat byl jen krůčkem k začátku příjemného dne.
Zatímco rodiče si fotili své „Strašidláky“hned ráno v lavicích, děti se vítaly a pokukovaly po svých strašidláckých kamarádech…
Celé dopoledne proběhlo v duchu Strašidelné školy…každé strašidlo se představilo nějakým svým pozdravem.
Kdo chtěl, mohl se zapojit v herně do společného prostorového tvoření a sestavit dýni
z barevných kostek, či nejrůznějších jiných variací. K dispozici byly omalovánky čarodějnic , kocourů ,netopýrů a dýní.
Na svačinku děti usedly k slavnostně vyzdobenému stolu, který zdobily dýně ve všech možných provedeních, a na nichž měl svůj „Hrad velký kouzelník Mrak“
Děti plnily úkoly, musely zpívat a přednést básničku, a také odpovídat na mnohé otázky v podobě hádanek,které si pro ně tentokrát připravila Dýnová víla, Mužíček a Dušička…
Za odměnu byly pozvány na taneční zábavu, kde se mohly náležitě vytancovat, zakřičet si, zapojit svoji fantazii a předvést taneční kreace...
Všem se nám tento den moc líbil. Děti byly nadšené a plné dojmů, a myslím, že máme na co vzpomínat.
Zpracovala: Mgr. Vyjídáková Dana
Učitelka přípravné třídy


Krokodýlí ZOO

V listopadu 3.G. a 3.H. navštívili krokodýlí ZOO a slyšeli mnoho nového o životě krokodýlů.


Sto let od vzniku Československa.

Dne 26.října 2018 jsme před naší ZŠ genpor. Františka Peřiny v Laudově ulici zasadili lípu. Paní ředitelka Jarmila Pavlišová popřála lípě a České republice hodně štěstí. Na slavnost se dostavil i Tomáš Garrigue Masaryk s manželkou Charlottou, doprovázela je krojovaná dvojice s chlebem a solí. Místostarosta pan Martin Marek lípu zasadil a my jsme rádi, že tento symbolický strom bude další roky růst právě u naší školy. Na slavnosti byli přítomni všichni žáci školy se svými učiteli. A na závěr jsme společně zazpívali neoblíbenější písničku našeho prvního prezidenta „Ach synku, synku.“
Nikola Lehká 5.F


VÍTÁNÍ PODZIMU - 1.E

Začátek roku byl pro prvňáky nejen prvním uvítáním ve škole, ale se svou tř. učitelkou vítali i s prvními týdny školní docházky barevný podzim. Podzimní tematikou byly oživeny všechny vyučovací předměty- od českého jazyka, prvouky až po výtvarnou výchovu a pracovní činnosti. Žáci využili hezkého podzimního počasí k vycházce spojenou s pozorováním změn v přírodě, sběrem podzimních přírodnin. V lesoparku pak proběhla Drakiáda-soutěž s vlastnoručně vyrobenými draky.
Vyvrcholením činností byla návštěva Botanické zahrady v Troji, kde si děti prohlédly skleník Fata Morgana s vlhkomilnými rostlinami, ale zejména je nadchla v zahradě cesta Z pohádky do pohádky- výstava dýní spojená se známými pohádkami a postavami.


Český lev se probouzí – 5. F

Ve čtvrtek 18. října jsme se vydali na exkurzi do Národního památníku na Vítkově na program Český lev se probouzí. Dozvěděli jsme se mnoho nového o naší stoleté republice a prohlédli jsme si město z vyhlídky památníku.


Vyhlídková jízda historickou Prahou.

V pondělí 25.10. absolvovaly třídy 4.F a 4.G jízdu historickou tramvají T3 .Prohlédli jsme si pražské památky, o kterých jsme si povídali v hodinách vlastivědy.


DEN PŘÁTELSTVÍ „Červený den“

Třída O.A připravila pro děti z první třídy na ZŠ Laudova společný projekt:
„Den přátelství“

Dnes tomu byl právě měsíc,kdy se děti ze třídy O.A.pravidelně potkávají s dětmi první třídy - v prostorách školy, ať už v družině, na chodbách školy , také na obědě, nebo .sportovním hřišti.Mnohé děti jak ze školy, tak z nulté třídy se již kamarádí a navštěvují se i mimo školu,a také většina prvňáčků se začala o nás více zajímat, neboť máme třídu na společné chodbě.Tak vznikl tento projekt ke sblížení s ostatními dětmi.
Cílem akce bylo posilovat pro-sociální chování v dětské herní skupině a poznávání nových kamarádů.
Děti z nulté třídy „usoukaly dlouhou nit“a vydaly se do třídy 1.F.,kde si zazpívaly…
Celý den se nesl v duchu zábavy, her,hádanek, písniček a tancování při kytaře.
Celá akce tímto nekončí,postupně v rámci možností se budeme s dětmi i z dalších prvních tříd nadále potkávat,zajdeme si na společné vycházky , a budeme upevňovat kamarádské vztahy mezi dětmi.
Mgr.Vyjídáková Dana
Přípravná třída


Běh pro Afriku

Stalo se již na naší škole tradicí na podzim pořádat běh pro Afriku, který se za účasti všech 1. - 7. tříd konal na školním hřišti ve středu 10. října.
Za pěkného počasí běhali žáci i někteří pedagogičtí pracovníci s nadšením a odhodláním pomoci – přispět svými výkony spojenými s peněžitými příspěvky na stavbu další školy pro děti z jedné nejchudších zemí světa – v Etiopii, kde polovina obyvatel je negramotných.
Celkem 215 žáků ze všech zúčastněných tříd a 8 pedagog. pracovníků naběhali 2 228 kol = 557km a hlavně přispěli částkou 25 268 Kč.
Místo typické školy – chýše, postavené jen z dřeva a hlíny, bude vybudována ze všech prostředků, vybraných z Projektu Postavme školu v Africe, v jižní Etiopii základní škola se speciálně pedagogickými třídami. Jen díky vzdělání se mohou děti a celá země vymanit z chudoby.Koněpruské jeskyně – 5. E a 5. F

V úterý 25. září vyrazili páťáci na výlet do Koněpruských jeskyní. Prohlédli jsme si největší jeskyně v Čechách a prošli naučnou stezku Zlatý kůň. Měli jsme slunečné podzimní počasí, takže jsme si výlet hezky užili.


Praobyčejná zvířata

V září jsme měli úžasnou příležitost, s žáky navštívit unikátní výstavu živých živočichů, kde byla možnost vidět např. různé druhy ryb, žab, hadů či kajmánka trpasličího. V rámci této výstavy bylo vystaveno i několik dermoplastických preparátů - kůň převalský, zubří rodina, mnoho druhů ptáků či medvěd hnědý. Prohlídka byla obohacena velmi cennými informacemi od průvodců, kteří žákům obohatili znalosti o světě vystavených zvířat, jejich péče a potravy. Výstava je též doplněna velkým množstvím krásných fotografií, obrazů a nechybějí zde ani knihy, které napsal Prof. Zdeněk Veselovský, na jehož počest (90. výročí narození) byla výstava pořádána. Nedílnou součástí je také poznávačka našich živočichů, kde si žáci mohou vyzkoušet a nechat ohodnotit své znalosti.


Babí léto 2018

Letos jsme vystupovali na „Babím létě“ v sestavě „Šmoulata a Čertice“. I když některá „Šmouata“ měla premiéru, vše dopadlo tak jak mělo a vystoupení se vydařilo. Všem účinkujícím děkuji a doufám, že si zase znovu zatančíme.
Šárka Dvořáková, vychovatelka ŠD


3. září 2018

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
3.září, začal nový školní rok.Pro tři třídy prvňáčků a jednu přípravnou třídu byl první vstup do školy slavnostní.Ve skleněném sále přivítala malé školáčky a předškoláčky,jejich rodiče a třídní učitelky paní starostka spolu s paní ředitelkou.Každému z dětí po jednotlivých třídách předaly upomínkový list,malý dárek školních potřeb a ošerpovaly každého barevnou stuhou včetně jejich nových třídních učitelek.Dětem popřály šťastný vstup do školních povinností,hodně jedniček a samé dobré kamarády.Po krátkém pěveckém vystoupení starších spolužaček už jen zbývalo třídním učitelkám odvést nedočkavé děti s rodiči do svých nových tříd.
Tak ať je tu s vámi hezky,rádi do školy choďte – šikulkami buďte! Mgr.Jana Štěpanovská


Základní škola genpor. Františka Peřiny

Created by © 2011-2018 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy