Login

2018/2019

Sto let od vzniku Československa.

Dne 26.října 2018 jsme před naší ZŠ genpor. Františka Peřiny v Laudově ulici zasadili lípu. Paní ředitelka Jarmila Pavlišová popřála lípě a České republice hodně štěstí. Na slavnost se dostavil i Tomáš Garrigue Masaryk s manželkou Charlottou, doprovázela je krojovaná dvojice s chlebem a solí. Místostarosta pan Martin Marek lípu zasadil a my jsme rádi, že tento symbolický strom bude další roky růst právě u naší školy. Na slavnosti byli přítomni všichni žáci školy se svými učiteli. A na závěr jsme společně zazpívali neoblíbenější písničku našeho prvního prezidenta „Ach synku, synku.“
Nikola Lehká 5.F


VÍTÁNÍ PODZIMU - 1.E

Začátek roku byl pro prvňáky nejen prvním uvítáním ve škole, ale se svou tř. učitelkou vítali i s prvními týdny školní docházky barevný podzim. Podzimní tematikou byly oživeny všechny vyučovací předměty- od českého jazyka, prvouky až po výtvarnou výchovu a pracovní činnosti. Žáci využili hezkého podzimního počasí k vycházce spojenou s pozorováním změn v přírodě, sběrem podzimních přírodnin. V lesoparku pak proběhla Drakiáda-soutěž s vlastnoručně vyrobenými draky.
Vyvrcholením činností byla návštěva Botanické zahrady v Troji, kde si děti prohlédly skleník Fata Morgana s vlhkomilnými rostlinami, ale zejména je nadchla v zahradě cesta Z pohádky do pohádky- výstava dýní spojená se známými pohádkami a postavami.


Český lev se probouzí – 5. F

Ve čtvrtek 18. října jsme se vydali na exkurzi do Národního památníku na Vítkově na program Český lev se probouzí. Dozvěděli jsme se mnoho nového o naší stoleté republice a prohlédli jsme si město z vyhlídky památníku.


Vyhlídková jízda historickou Prahou.

V pondělí 25.10. absolvovaly třídy 4.F a 4.G jízdu historickou tramvají T3 .Prohlédli jsme si pražské památky, o kterých jsme si povídali v hodinách vlastivědy.


DEN PŘÁTELSTVÍ „Červený den“

Třída O.A připravila pro děti z první třídy na ZŠ Laudova společný projekt:
„Den přátelství“

Dnes tomu byl právě měsíc,kdy se děti ze třídy O.A.pravidelně potkávají s dětmi první třídy - v prostorách školy, ať už v družině, na chodbách školy , také na obědě, nebo .sportovním hřišti.Mnohé děti jak ze školy, tak z nulté třídy se již kamarádí a navštěvují se i mimo školu,a také většina prvňáčků se začala o nás více zajímat, neboť máme třídu na společné chodbě.Tak vznikl tento projekt ke sblížení s ostatními dětmi.
Cílem akce bylo posilovat pro-sociální chování v dětské herní skupině a poznávání nových kamarádů.
Děti z nulté třídy „usoukaly dlouhou nit“a vydaly se do třídy 1.F.,kde si zazpívaly…
Celý den se nesl v duchu zábavy, her,hádanek, písniček a tancování při kytaře.
Celá akce tímto nekončí,postupně v rámci možností se budeme s dětmi i z dalších prvních tříd nadále potkávat,zajdeme si na společné vycházky , a budeme upevňovat kamarádské vztahy mezi dětmi.
Mgr.Vyjídáková Dana
Přípravná třída


Běh pro Afriku

Stalo se již na naší škole tradicí na podzim pořádat běh pro Afriku, který se za účasti všech 1. - 7. tříd konal na školním hřišti ve středu 10. října.
Za pěkného počasí běhali žáci i někteří pedagogičtí pracovníci s nadšením a odhodláním pomoci – přispět svými výkony spojenými s peněžitými příspěvky na stavbu další školy pro děti z jedné nejchudších zemí světa – v Etiopii, kde polovina obyvatel je negramotných.
Celkem 215 žáků ze všech zúčastněných tříd a 8 pedagog. pracovníků naběhali 2 228 kol = 557km a hlavně přispěli částkou 25 268 Kč.
Místo typické školy – chýše, postavené jen z dřeva a hlíny, bude vybudována ze všech prostředků, vybraných z Projektu Postavme školu v Africe, v jižní Etiopii základní škola se speciálně pedagogickými třídami. Jen díky vzdělání se mohou děti a celá země vymanit z chudoby.Koněpruské jeskyně – 5. E a 5. F

V úterý 25. září vyrazili páťáci na výlet do Koněpruských jeskyní. Prohlédli jsme si největší jeskyně v Čechách a prošli naučnou stezku Zlatý kůň. Měli jsme slunečné podzimní počasí, takže jsme si výlet hezky užili.


Praobyčejná zvířata

V září jsme měli úžasnou příležitost, s žáky navštívit unikátní výstavu živých živočichů, kde byla možnost vidět např. různé druhy ryb, žab, hadů či kajmánka trpasličího. V rámci této výstavy bylo vystaveno i několik dermoplastických preparátů - kůň převalský, zubří rodina, mnoho druhů ptáků či medvěd hnědý. Prohlídka byla obohacena velmi cennými informacemi od průvodců, kteří žákům obohatili znalosti o světě vystavených zvířat, jejich péče a potravy. Výstava je též doplněna velkým množstvím krásných fotografií, obrazů a nechybějí zde ani knihy, které napsal Prof. Zdeněk Veselovský, na jehož počest (90. výročí narození) byla výstava pořádána. Nedílnou součástí je také poznávačka našich živočichů, kde si žáci mohou vyzkoušet a nechat ohodnotit své znalosti.


Babí léto 2018

Letos jsme vystupovali na „Babím létě“ v sestavě „Šmoulata a Čertice“. I když některá „Šmouata“ měla premiéru, vše dopadlo tak jak mělo a vystoupení se vydařilo. Všem účinkujícím děkuji a doufám, že si zase znovu zatančíme.
Šárka Dvořáková, vychovatelka ŠD


3. září 2018

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
3.září, začal nový školní rok.Pro tři třídy prvňáčků a jednu přípravnou třídu byl první vstup do školy slavnostní.Ve skleněném sále přivítala malé školáčky a předškoláčky,jejich rodiče a třídní učitelky paní starostka spolu s paní ředitelkou.Každému z dětí po jednotlivých třídách předaly upomínkový list,malý dárek školních potřeb a ošerpovaly každého barevnou stuhou včetně jejich nových třídních učitelek.Dětem popřály šťastný vstup do školních povinností,hodně jedniček a samé dobré kamarády.Po krátkém pěveckém vystoupení starších spolužaček už jen zbývalo třídním učitelkám odvést nedočkavé děti s rodiči do svých nových tříd.
Tak ať je tu s vámi hezky,rádi do školy choďte – šikulkami buďte! Mgr.Jana Štěpanovská


Základní škola genpor. Františka Peřiny

Created by © 2011-2018 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy