Login

Aktuálně

24. ledna 2020

 • Exkurze: Botanická zahrada – 5. E, zajišťuje pí uč. Štěpánová.

27. ledna 2020

 • Školní kolo biologické olympiády, na pracovišti v Socháňově ulici, zajišťují pí uč. Krauseová, pí zást. Krejčová, pí uč. Mališová, pí uč. Melichová a pí uč. Řičařová.
 • Výstava – Ptáci, KC Průhon – 3. E, zajišťuje pí uč. Novotná Zuzana.
 • Filmové představení – JUMANJI – Další level – kino Zličín: 1. A, 1. B, 1. C, 1. D, 2. A, 3. C, 3. D, 4. A, 4. B, 4. C, 4. D, 4. E, 5. A, 5. B, 5. C, 5. D, 5. E

29. ledna 2019

 • Environmentální program s panem Včelkou – zajišťuje Letiště Václava Havla, 4. A, 4. B, 4. C, 4. D, 4. E, zajišťují pí uč. Dusilová, pí uč. Kratochvílová, pí uč. Odehnalová, pí uč. Bretová a pí uč. Helclová.
 • Projekt: Můj domov, moje rodina – 2. F, zajišťuje pí uč. Dvorská.
 • Filmové představení – Zlaté pírko – kino CineStarAnděl, po skončení beseda s režisérem: 2. C, 3. A, zajišťují pí uč. Špaleta a  pí uč. Bajerová.

30. ledna 2019

 • Environmentální program s panem Včelkou – zajišťuje Letiště Václava Havla, 5. A, 5. B, 5. C, 5. D, 5. E, zajišťují pí uč. Casková, p. uč. Mevald, pí uč. Veselková Hana, pí uč. Švarcová a pí uč. Štěpánová.
 • Prevence: 1. pomoc 9:55 – 11:45 -7. D, 8.D, 8. E 
 • Vydání vysvědčení – výuka dle rozvrhu

31. ledna 2020

 • Pololetní prázdniny. Provoz ŠD zajišťujeme provoz školní družiny.

3. února 2020

 •  Lyžařský výcvikový kurz  7. ročník - 7. B, 7. D, odjezd v 7:30, ulice Makovského, konečná tramvaje č. 9 zajišťují p. uč. Ceman – vedoucí kurzu, pí uč. Dětinská a pí uč. Melichová. Návrat 8.2.2020 v cca 13 - 13:30

4. února 2020

 • Lyžařský výcvikový kurz  7. ročník  - 7. B, 7. D, zajišťují p. uč. Ceman – vedoucí kurzu, pí uč. Dětinská a pí uč. Melichová.
 • Divadelní představení – 2. E, 2. F, 2. G, zajišťují pí uč. Štěpanovská, pí uč. Dvorská a  pí uč. Mráčková.
 • SPŠ Podskalská – 9. A, 9. B.

5. února 2020

 • Lyžařský výcvikový kurz  7. ročník  - 7. B, 7. D, zajišťují p. uč. Ceman – vedoucí kurzu, pí uč. Dětinská a pí uč. Melichová

6. února 2020

 • Toulcův dvůr –  Kámen, společník člověka – 4. G, zajišťuje pí uč. Kmínková.
 • Lyžařský výcvikový kurz  7. ročník  - 7. B, 7. D, zajišťují p. uč. Ceman – vedoucí kurzu, pí uč. Dětinská a pí uč. Melichová.

7. února 2020

 • Lyžařský výcvikový kurz  7. ročník  - 7. B, 7. D, zajišťují p. uč. Ceman – vedoucí kurzu, pí uč. Dětinská a pí uč. Melichová.
 •  Environmentální program s panem Včelkou – zajišťuje Letiště Václava Havla, 4. G, 4. H, 5. F, 5. G, zajišťují pí uč. Kmínková, pí uč. Srpová, pí uč. Kropáčová a pí uč. Veselá Tereza.

8. února 2020

 • Lyžařský výcvikový kurz  7. ročník  - 7. A, 7. C, odjezd v 7:30, ulice Makovského, konečná tramvaje č. 9  zajišťují pí uč.  Paštová – vedoucí kurzu, pí uč. Šulová. Návrat 13. 2. 2020 v cca 13 - 13:30 tamtéž.
 • Návrat v 13 - 13:30, lyžařský výcvikový kurz  7. ročník  - 7. B, 7. D, zajišťují p. uč. Ceman – vedoucí kurzu, pí uč. Dětinská a pí uč. Melichová.

9. února 2020

 • Lyžařský výcvikový kurz  7. ročník  - 7. A, 7. C, 8. A – 1 žák, 8. D – 1 žák, 6. B – 3 žáci, 6. D – 1 žák, zajišťují pí uč.  Paštová – vedoucí kurzu, pí uč. Šulová.

10.února 2020

 • Lyžařský výcvikový kurz  7. ročník  - 7. A, 7. C, 8. A – 1 žák, 8. D – 1 žák, 6. B – 3 žáci, 6. D – 1 žák, zajišťují pí uč.  Paštová – vedoucí kurzu, pí uč. Šulová.
 • Divadlo U Hasičů – Princ  Bajaja -  1. A, 1. B, 1. C, 1. D, 2. E, 3. F, 3. G, zajišťují pí uč. Benešová, pí uč. Čečetková, pí uč. Fikejzlová, pí uč. Malíková, pí  uč.  Štěpanovská, pí uč. Soušková a pí uč. Otoupalová.

11. února 2020

 • Lyžařský výcvikový kurz  7. ročník  - 7. A, 7. C, 8. A – 1 žák, 8. D – 1 žák, 6. B – 3 žáci, 6. D – 1 žák, zajišťují pí uč.  Paštová – vedoucí kurzu, pí uč. Šulová.
 • SPŠ Podskalská – 9. C, 9. D.

12. února 2020

 • Lyžařský výcvikový kurz 7. ročník - 7. A, 7. C, 8. A – 1 žák, 8. D – 1 žák, 6. B – 3 žáci, 6. D – 1 žák, zajišťují pí uč.  Paštová – vedoucí kurzu, pí uč. Šulová.

13. února 2020

 • Návrat v  13 - 13:30 - lyžařský výcvikový kurz 7. ročník - 7. A, 7. C, 8. A – 1 žák, 8. D – 1 žák, 6. B – 3 žáci, 6. D – 1 žák, zajišťují pí uč.  Paštová – vedoucí kurzu, pí uč. Šulová.
 • Vystoupení pro jubilanty v KC Průhon, 14:00, zajišťuje p. uč. Maxant.

18. února 2020

 • Sběr papíru: 6:30 – 8:00 – p. Filip a 14:30 – 17:00, pracoviště Laudova, zajišťují pí uč.  Štěpanovská, pí uč. Novotná Zuzana a p. Filip.

Oslava 17. listopadu

Video si můžete prohlédnout na této stránce: https://www.youtube.com/watch?v=RXW9WjP3aG0


Upozornění pro rodiče

Aktivity organizací, které si pronajímají tělocvičnu, školní hřiště, společenskou místnost a další prostory školy po vyučování, nejsou organizovány školou. Je tedy na zvážení rodičů, zda své děti na tyto aktivity přihlásí.
Mgr. Jarmila Pavlišová

Označování alergenů ve školní jídelně

OZNAČOVÁNÍ ALERGENŮ S PLATNOSTÍ OD 13. PROSINCE 2014

Označení nebalených potravin = zhotovených pokrmů ve školní jídelně.

     Tato povinnost se týká všech výrobců potravin, všech článků veřejného  stravování - například  restaurací, jídelen, sociálních ústavů, nemocnic, prodejen, pekáren apod.

     Dne 13. prosince 2014 bude povinnost při nákupu potravinářských výrobků nebo jídel ve veřejném stravování vyznačit u výrobku stanovený alergen, který obsahuje.
     Školním jídelnám se v tomto ohledu nechává prostor při aplikaci tohoto ustanovení, zejména s ohledem na charakter a druh konkrétního školského zařízení, kterého se označení přítomnosti alergenní složky týká.
Zákonné ustanovení určuje vedoucím a ředitelům jídelen „jasně a zřetelně označit" (toto není blíže specifikováno). Obecně lze odvodit, že se jedná o takové značení, které bude strávníka dostatečně jasným způsobem informovat o tom, že je alergenní složka v potravině přítomna, nebo že některá složka pochází z alergenu uvedeném ve zmíněném seznamu legislativně značených alergenů.
     Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brán v žádném případě zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto přecitlivělost si musí každý strávník nebo zástupce strávníka sám uhlídat. Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, takže případným žádostem nebude vyhověno. Školní jídelna má funkci pouze informační tak, jako každý výrobce potravin a pokrmů.
     Označení přítomnosti alergenu bude vyznačeno na jídelním lístku číslem označující alergen. V blízkosti jídelního lístku bude vyvěšen seznam legislativně stanovených alergenů s označením čísla, které je přeneseno na jídelní lístek. Přítomnost alergenu bude přenesena z receptur a ingrediencí, které se používají ve školní jídelně při výrobě jednotlivých pokrmů.
    Rodiče strávníků a strávníci budou informováni s předstihem na webových stránkách,  dále na vývěskách školní jídelny, přímo v kanceláři ŠJ a hlavně pak v jídelnách. Nelze se při vaření obědů v počtu cca 950 strávníků věnovat jednotlivcům se svojí přecitlivělostí na některý z alergenů. Školní jídelna zajišťuje stravování žáků  podle jednotlivých věkových kategorií a výživových požadavků. Nelze spojovat dietní stravování s přecitlivělostí na některý alergen.
Označování alergenů je legislativně stanoveno od 13. prosince 2014 v souladu s potravinovým právem.

Odvolání na legislativu:

 • EU = 2000/13 do 13.12.2014 a pak nahradit = 1169/2011 EU článek 21
 • ČR = Vyhláška 113/2005 Sb., O způsobu označování potravin a tabákových výrobků, § 8, odst. 10

     Předpisy stanovují specifické požadavky na označování alergenních složek, u kterých je vědecky dokázáno, že vyvolávají u spotřebitelů alergii nebo nesnášenlivost představující nebezpečí pro zdraví. Je tedy požadováno, aby veškeré složky byly zřetelně označeny názvem příslušné alergenní složky, pokud není přímo v názvu potraviny nebo jídla.

     Označování pokrmů spadá do gesce Ministerstva zdravotnictví.

Vyjádření ministerstva zemědělství:

Poskytování informací o alergenech v případě nebalených potravin, tj. i pokrmů stanovuje čl. 44 odst. 1 a) nařízení 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Nařízení nabývá účinnosti 13. prosince 2014. Komentář ke zmíněnému ustanovení naleznete v bodech 2.5.1 až 2.5.3 dokumentu otázek a odpovědí k nařízení 1169 na této stránce:

 http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/foodlabelling/proposed_legislation_en.htm

     Jídelní lístek je jako vždy vyvěšen  přímo v jídelnách, dále pak na vývěskách školní jídelny a  na webových stránkách školy.

Ten, kdo netrpí alergií na žádné potraviny, se tímto značením nemusí zabývat.

Voda alergenní není.

Seznam číselného označení alergenů je vyvěšen níže.

V případě dotazů a informací volejte na tel.číslo 235314420.

V  Praze dne  1. prosince 2014

                                                    Mgr. Jarmila  Pavlišová, ředitelka školySeznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/11 EU

1) Obiloviny obsahující lepek,nejedná se o celiakii, výrobky z nich.
2) Korýši a výrobky z nich - patří mezi potraviny ohrožující život.
3) Vejce a výrobky z nich - patří mezi potraviny ohrožující život.
4) Ryby a výrobky z nich.
5) Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich - patří mezi potraviny ohrožující život.
6) Sójové boby (sója) a výrobky z nich.
7) Mléko a výrobky z něj - patří mezi potraviny ohrožující život.
8) Skořápkové plody a výrobky z nich – jedná se o všechny druhy ořechů.
9) Celer a výrobky z něj.
10) Hořčice a výrobky z ní.
11) Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich.
12) Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2.
13) Vlčí bob (LUPINA) a výrobky z něj.
14) Měkkýši a výrobky z nich.

 Průměrná váha porce

Podívejte se, jak naši šikovní žáci oslavili 100. výročí republiky!


Video si můžete prohlédnout na této stránce: https://youtu.be/X2lv_To5d7Q


Muzikál Taceo

Podívejte se na naši upoutávku:  http://youtu.be/I74byopWkQI  


KNIHOVNA v budově Laudova je otevřena ve čtvrtek  -  13:00 - 14:30

KNIHOVNA v budově Socháňova je otevřena v pondělí - 13.45 - 15.00 a ve čtvrtek od 13:45 do 15:00


Základní škola genpor. Františka Peřiny

Created by © 2011-2018 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy