Login

2019/2020

Přidělené třídnictví

Třídy

Třídní učitel - učitelka

I. A

pí uč. Benešová          Jiřina        

I. B

pí uč. Čečetková         Lucie        

I. C

pí uč. Fikejzlová          Ilona        

I. D

pí uč. Malíková           Alena        

I. E

pí uč. Štěpánková       Nikola        

I. F

pí uč. Báčová               Irena


Informace k průběhu 1. týdne školního roku 2019 / 2020

2. září 2019
Slavnostní zahájení nového školního roku 2019 / 2020.

3. září 2019

1. ročník:          Výuka od 8:00 - 9:40 (dvě vyučovací hodiny). 
                          Po skončeném vyučování je zajištěn provoz ve školní družině.
                          Výdej obědů již  od 11:15. 
2. - 5.  ročník:   Výuka od 8:00 - 11:45 (čtyři vyučovací hodiny). 
                          1. - 4. hodina - třídní učitel(ka).
                          Po skončeném vyučování je zajištěn provoz ve školní družině pro žáky 2. – 4. tříd.  
6. - 9.  ročník:   Výuka od 8:00 - 12:40 (pět vyučovacích  hodin).
                          1. - 5. hodina - třídní učitel(ka).

4. září 2019

1. ročník:          Výuka od 8:00 - 10:40 (tři vyučovací hodiny).
                         Po skončeném vyučování je zajištěn provoz ve školní  družině.
                         Výdej obědů již  od 11:15. 
2. - 9.  ročník:   Výuka dle rozvrhu.

 5. září 2018

1. ročník:          Výuka od 8:00 - 11:45 (čtyři vyučovací hodiny).  
                          Výuka dle rozvrhu.
                       
2. - 9.  ročník:   Výuka dle rozvrhu.   
      
6. září 2018

1. - 9.  ročník:   Výuka dle rozvrhu.   

Provoz ŠD:
Od 6:30 - 17:30.
Nábor do kroužků - od 3. 9. 2019.
Zahájení kroužků v týdnu od 9. 9. 2019.


Informace pro žáky - školní rok 2019 / 2020

 

     Slavnostní zahájení školního roku se koná v pondělí 2. září 2019 v 8 hodin a výuka  tento den bude trvat cca 1 hodinu.

Od  3. září 2019  jsou třídní učitelé – učitelky ve svých třídách. 1. ročník – 8:00 – 9:40.

2. – 5. ročník – 8:00 – 11:45, 6. – 9. ročník 8:00 – 12:40. Vyučování  začíná v 8:00, školní budova se otevírá v 7:40.
   

 Od 4. září 2019 se vyučuje podle pravidelného rozvrhu. Vyučování  začíná v 8:00, školní budova se otevírá v 7:40. 1. ročník 8:00 – 10:40.

V úterý  4. září 2019 dostanou noví žáci učebnice, dále  všichni žáci dostanou pokyny k nákupu sešitů.

Ve školním roce 2019 / 2020 ve 4. a 5. ročníku budou mít žáci odpolední vyučování v úterý, konec 14:30 hod.  II. stupeň má odpolední vyučování také v úterý, konec vyučování je v 15:25. Konkrétní podobu rozvrhu pro příští rok dostanou žáci  3.září 2019.
Při klasifikaci používáme známky. Žáci budou mít papírovou žákovskou knížku, kde jsou uloženy základní informace o škole, kontakty. Žákovské knížky  slouží k předávání dalších informací, např. pro omlouvání žáků, potvrzení plateb, atp.
     Běžnou nepřítomnost, např. nemoc omlouvají rodiče osobně, telefonicky, elektronicky a poté písemně zápisem do  žákovské knížky v souladu se zákonem. V případě delší plánované nepřítomnosti (rodinná dovolená, hory...) trvající déle než tři dny, podávají rodiče písemnou žádost prostřednictvím třídních učitelů ředitelce  školy.
     Informace o prospěchu a chování  dětí mohou rodiče získat prostřednictvím  žákovské knížky, osobně při konzultaci s vyučujícími a pravidelně 3 - 4x ročně při třídních schůzkách. Jejich plán pro aktuální školní rok, termíny prázdnin a další důležité informace naleznete na našich stránkách  www.zs-perina.cz – kalendářní plán.

Pokud budete mít zájem o obědy, které se vaří ve školní jídelně,  základní informace najdete na  stránkách a jídelníček též.

Informace ke školní družině i klubu podá pí vych. Kotková – objekt Socháňova  a  Koderová – objekt Laudova.


Informace pro rodiče prvňáčků

 Režim  školy

 

06:30 - 07:45

ranní družina  ( příchod nejpozději do 7:15)

 

 

07:40

otevření budovy školy

07:55

přípravné zvonění, žáci se připravují na výuku

08:00 -   08:45

1. hodina

08:55 -   09:40

2. hodina

09:40 –  09:55

svačinová přestávka

09:55 – 10:40

3. hodina

11:00 – 11:45

4. hodina

11:55 – 12:40

5. hodina

12:50 – 13:35

6. hodina

13:45 – 14:30

7. hodina

14:40 – 15:25

8. hodina

  Po výuce následuje družina.

Upravený režim 1. tříd na začátku školního roku

Školní rok 2019/2020začíná v pondělí 2. 9. 2019.

1. týden

V pondělí 2. 9. 2019 sraz  budova Laudova v 7:55 před školou, budova Socháňova v 8:55. Následuje program ve společenské místnosti školy a poté se přesuneme do třídy, kde setrváme cca do 1 hodinu. 3.9. 2019 - výuka 2 vyučovací hodiny (8:00 – 9:40 hod.), 4. 9. 2019 - výuka 3 vyučovací hodiny (8:00 – 10:40 hod.), od 5. 9. 2019 - výuka 4 vyučovací hodiny (8:00 – 11:45 hod. Pro děti si bude třídní učitelka chodit v 7:55 hod. do šaten. Po skončení vyučování žáky přebíraji vychovatelky školní družiny.

2. týden

Výuka pondělí - pátek 4 vyučovací hodiny (8:00- 11:45 hod.)

Pro děti si bude třídní učitelka chodit v 7:55 do šaten.

3. týden

Výuka dle rozvrhu. Děti již chodí do třídy samy.

Další informace

Školní řád

Doporučuji si na školních webových stránkách prostudovat školní řád.

Uvolňování a omluva žáka

V případě pobytu na horách, jiných důvodů, které trvají maximálně 2 dny - uvolňuje třídní učitel. Na více jak dva dny uvolňuje ředitel školy. Je nutno vyplnit formulář.

V případě nemoci – omluvenka do notýsku v omluvném listu.

Pokud se dítě nedostaví do školy, rodič má povinnost ho co nejdříve omluvit, nahlásit důvod nepřítomnosti a to emailem, telefonicky třídní učitelce, nebo telefonicky do kanceláře školy.

V případě velkých absencí má třídní učitel právo požadovat omluvu od lékaře.

Pokud budete chtít dítě uvolnit během výuka je potřeba napsat lísteček a dítě si vyzvednout osobně. Dítě nemůže odejít samo!

Šatna

Každé dítě má svou šatní skříňku. Během prvních dvou dnů dostane klíček, je nutné nechat vyrobit duplikát se jménem, který u sebe bude mít třídní učitelka (školník) pro případ zapomenutí či ztráty.

Školní jídelna

Dítě obdrží zápisní lístek na začátku roku.

Dítě má možnost vybrat si ze dvou jídel.

Na webových stránkách školy je k dispozici jídelníček pro daný týden. Máte možnost jej s dítětem projít.

V případě nemoci je nutno jídlo odhlásit u hospodářky školní jídelny. 1. den nemoci možnost vyzvednout.

Školní družina

Funguje od pondělí do pátku.

Ranní družina 6:30 – 7:45 vždy v daném oddělení.

Odpolední družina od konce výuky do 16:00 ve svém oddělení.

Večerní družina 16:00 – 17:30 v daném oddělení.

Cena za školní družinu 100 Kč ú měsíc.

Kroužky

Na konci září by měl být zveřejněn seznam kroužků.

Děti se přihlašují prostřednictvím formuláře (ke stažení na webu školy), který odevzdají třídní učitelce.

Kroužky fungují od poloviny září.

Třídní informace

Domácí úkoly většinou každý den, označeny puntíkem, vždy prosím podepište, úkol se realizuje doma, ne v družině.

Psací potřeby – doporučujeme trojhranné, každý den kontrola penálu, ořezané tužky, pastelky, píšící pero, 2 – 3 tužky č. 2, pero Tornado, Stabilo

Přezouvání – přezůvky s bílou podrážkou

Písmena – do zásobníku pouze ty, která probíráme

VV, PČ – děti si potřeby dají ve třídě do šuplíku, pomůcky viz. seznam

TV – sportovní obuv s bílou podrážkou, tričko, kraťasy, tepláky, náhradní ponožky

Další potřeby: na začátku roku 2 balení pap. kapesníků, razítko se jménem, šanon na výkresy

Seznam pomůcek

 desky na písmena

 podložka na modelování z plastové hmoty A3

 

Seznam pomůcek na VV a PČ

 zástěru nebo halenu

 kelímek na vodu

 hadřík

 krycí vodové barvy

 tempery

 tuš

 štětce – vlasový č. 4 a 8, plochý štětec štětinový č. 12

 pastelky

 lepidlo na papír

 voskovky

 modelína

 nůžky se zaoblenými hroty – musí ustřihnout látku

 ořezávátko

 


Informace pro rodiče

06:30 – 7:45                       ranní družina (příchod nejpozději do 07:15)

07:40                                  otevření budovy I. stupeň

07:45                                  otevření budovy II. stupeň

08:00 – 08:45                     1. vyučovací hodina 

08:55 – 09:40                     2. vyučovací hodina                                    

09:40 – 09:55                     svačinová přestávka                                    

09:55 – 10:40                     3. vyučovací hodina                                    

10:40 – 11:00                     velká přestávka                                    

11:00 – 11:45                     4. vyučovací hodina                                    

11:55 – 12:40                     5. vyučovací hodina                                    

12:50 – 13:35                     6. vyučovací hodina                                    

13:45 – 14:30                     7. vyučovací hodina                                     

14:40 – 15:25                     8. vyučovací hodina                                    

 

Po výuce  odcházejí žáci buď do školní družiny nebo domů.

 

Další informace

Školní řád

Doporučuji si na školních webových stránkách prostudovat školní řád – www.zs-perina.cz.

Uvolňování a omluva žáka

Důvody nepřítomnosti, které trvají maximálně 3 dny uvolňuje třídní učitel. Na více jak tři dny uvolňuje ředitelka školy. Je nutno písemně požádat.

Pokud se dítě nedostaví do školy, rodič má povinnost neprodleně informovat třídního učitele, nahlásit důvod nepřítomnosti a to buď emailem, telefonicky třídní učitelce, nebo telefonicky do kanceláře školy. Je nutné dokládat důvody nepřítomnosti žáka do 3 dnů ve vyučování v souladu s podmínkami     stanovenými školním řádem, po návratu  žáka do školy písemně na omluvném listu v žákovské knížce, omluvu podepisuje zákonný.

Všechny absence je třeba omluvit v ŽK nebo notýsku.

V případě větších absencí má třídní učitel právo požadovat omluvu od lékaře.

Pokud budete chtít dítě uvolnit během výuky, je potřeba napsat lísteček, jinak si musíte dítě  vyzvednout osobně. Dítě nemůže odejít samo, pokud neodevzdá třídnímu učiteli písemnou žádost o uvolnění s podpisem rodiče.

Šatna

Každé dítě má svou šatní skříňku. Během prvního dne dostanete klíček, je vhodné si nechat vyrobit duplikát, který mají k dispozici rodiče. V případě ztráty klíče od šatny, zákonný zástupce hradí duplikát škole.

Školní jídelna

Na třídních schůzkách 2. září rodič obdrží zápisní lístek.

První čip dostanete od školy, při ztrátě zaplatíte 150 Kč.

Dítě má možnost vybrat si ze dvou jídel.

Na webových stránkách školy je k dispozici jídelníček pro daný týden. Máte možnost jej s dítětem projít. Je nutné mít identifikační kód, který zákonný zástupce obdrží od paní hospodářky školní jídelny.  Na webových stránkách školy je k dispozici jídelníček pro daný týden. Máte možnost jej s dítětem projít.

V případě nemoci je nutno jídlo odhlásit u hospodářky školní jídelny. 1. den nemoci je možnost oběd vyzvednout osobně.

Školní družina

Provoz je od  pondělí do pátku.

Ranní družina 6:30 – 7:40 vždy v daném oddělení.

Odpolední družina od konce výuky do 16:00 ve svém oddělení.

Večerní družina 16:00 – 17:30 v daném oddělení.

Cena za školní družinu 100 Kč za měsíc.

Kroužky

V průběhu září by měl být zveřejněn seznam kroužků.

Děti se přihlašují prostřednictvím formuláře, který odevzdají třídní učitelce.

Kroužky začínají obvykle od poloviny září.

 

 


Přípravná třída

2. září 2019

Slavnostní zahájení nového školního roku 2019 / 2020.

V pondělí 2. 9. 2019 sraz  budova Laudova v 7:55 před školou. Následuje program ve společenské místnosti školy a poté se rodiče se žáky přesunou do třídy, kde setrvají cca 1 hodinu. Poté mohou jít děti s rodiči domů či odejdou do školní družiny. Obědy nejsou na tento den zajištěny.

Třídní schůzky je 2. září 2019 od 17:00 ve třídě. Prosíme již bez dětí.

Od 3. září 2019

Provoz ŠD - stejné jako 1. třídy

Výuka ve třídě začíná v 8:00, po skončení přechod do ŠD.

Podrobné informace k zajištění chodu přípravné třídy se rodiče dozví na třídní schůzce dne 2.9.2019.


Škola v přírodě

13.09. 2019
  • Škola v přírodě – Špindlerův Mlýn. Alpský hotel, návrat cca 12 – 12:30, 2.A a 2. D, zajišťují  pí uč. Kalinová a pí uč. Klufová.
  • Knihovna – 6. D, 8:00- 11:00, zajišťuje pí uč. Němcová.

Babí léto

14.09. 2019
  • Babí léto – program za naši školu zajišťují se žáky pí uč. Kalinová a pí vych. Dvořáková Šárka.

Knihovna – 7. B

17.09. 2019
 8:00- 11:00, zajišťuje pí uč. Mrázová.

Čtení ve vlaku: Praha - Karlštejn a zpět – 3. E, 3. F, 3. G, 4. G, 5. G

17.09. 2019
zajišťují pí uč. Novotná Zuzana, pí uč. Soušková, pí uč. Otoupalová, pí uč. Kmínková a pí uč. Veselá Tereza.

Projektový den – Kde jsme byli o prázdninách, 3. F

16.09. 2019

zajišťuje  pí uč. Soušková.


Sportovní soutěž – aerobik

18.09. 2019
zajišťuje pí uč. Siváková

Beseda – Energie

19.09. 2019
společenská místnost Socháňova, zdarma:

8:00 – 9:40 – 9. A, D, dozor zajišťují vyučující 1. a 2.  hod.,

9:55 – 11:45 – 9. B, C, dozor zajišťují vyučující 3. a 4. hod.

Prevence

19.09. 2019

9:55  – 7 . A – požární prevence, zajišťuje učitel 2.  vyuč. hodiny.

9:55  – 8 . A – 1. pomoc, zajišťuje učitel 2.  vyuč. hodiny.


Toulcův dvůr – Tajemství stromů – 4. G

20.09. 2019
zajišťuje pí uč. Kmínková

Výlet – Koněpruské jeskyně – 4. A, 4. B, 5. A, 5. C

20.09. 2019
zajišťují pí uč. Dusilová, pí uč. Kratochvílová, pí uč. Casková a pí uč. Veelková Hana

Prevence

20.09. 2019

9:55  – 7 . B – požární prevence, zajišťuje učitel 2.  vyuč. hodiny.

9:55  – 8 . B – 1. pomoc, zajišťuje učitel 2.  vyuč. hodiny.


Základní škola genpor. Františka Peřiny

Created by © 2011-2018 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy