Login

2019/2020

Provoz školní družiny

Od 6:30 - 17:30.
Informace ke školní družině i klubu podá pí vych. Kotková – objekt Socháňova  a Koderová – objekt Laudova.

Nábor do kroužků - od 3. 9. 2020.
Zahájení kroužků v týdnu od 9. 9. 2020.


Informace pro rodiče

Ve školním roce 2018 / 2019 ve 4. a 5. ročníku budou mít žáci odpolední vyučování v úterý, konec 14:30 hod.  II. stupeň má odpolední vyučování také v úterý, konec vyučování je v 15:25. Konkrétní podobu rozvrhu pro příští rok dostanou žáci  4.září 2018.

Při klasifikaci používáme známky. Žáci budou mít papírovou žákovskou knížku, kde jsou uloženy základní informace o škole, kontakty. Žákovské knížky  slouží k předávání dalších informací, např. pro omlouvání žáků, potvrzení plateb, atp.
     Běžnou nepřítomnost, např. nemoc omlouvají rodiče osobně, telefonicky, elektronicky a poté písemně zápisem do  žákovské knížky v souladu se zákonem. V případě delší plánované nepřítomnosti (společná dovolená, hory...) trvající déle než tři dny, podávají rodiče písemnou žádost prostřednictvím třídních učitelů ředitelce  školy. 
     Informace o prospěchu a chování  dětí mohou rodiče získat prostřednictvím  žákovské knížky, osobně při konzultaci s vyučujícími a pravidelně 3 - 4x ročně při pravidelných třídních schůzkách. Jejich plán pro aktuální školní rok, termíny prázdnin a další důležité informace naleznete na našich stránkách  www.zs-perina.cz – kalendářní plán.

Pokud budete mít zájem o obědy, které se vaří ve školní jídelně,  základní informace najdete na  stránkách a jídelníček též.

Informace ke školní družině i klubu podá pí vych. Kotková – objekt Socháňova  a  Koderová – objekt Laudova.

Režim  školy

 

06:30 – 7:45                       ranní družina (příchod nejpozději do 07:15)

07:40                                  otevření budovy I. stupeň

07:40                                   otev´ření budovy I. stupeň 

07:45                                  otevření budovy II. stupeň

08:00 – 08:45                     1. vyučovací hodina 

08:55 – 09:40                     2. vyučovací hodina                                    

09:40 – 09:55                     svačinová přestávka                                    

09:55 – 10:40                     3. vyučovací hodina                                    

10:40 – 11:00                     velká přestávka                                    

11:00 – 11:45                     4. vyučovací hodina                                    

11:55 – 12:40                     5. vyučovací hodina                                    

12:50 – 13:35                     6. vyučovací hodina                                    

13:45 – 14:30                     7. vyučovací hodina                                    

14:40 – 15:25                     8. vyučovací hodina                                    

 

Po výuce  odcházejí žáci buď do školní družiny nebo domů.

 

Další informace

Školní řád

Doporučuji si na školních webových stránkách prostudovat školní řád.

Uvolňování a omluva žáka

Důvody nepřítomnosti, které trvají maximálně 3 dny uvolňuje třídní učitel. Na více jak tři dny uvolňuje ředitelka školy. Je nutno písemně požádat.

Pokud se dítě nedostaví do školy, rodič má povinnost ho do 48 hodin omluvit, nahlásit důvod nepřítomnosti a to buď emailem, telefonicky třídní učitelce, nebo telefonicky do kanceláře školy.

Všechny absence je třeba omluvit v ŽK nebo notýsku.

V případě větších absencí má třídní učitel právo požadovat omluvu od lékaře.

Pokud budete chtít dítě uvolnit během výuky, je potřeba napsat lísteček, jinak si musíte dítě  vyzvednout osobně. Dítě nemůže odejít samo, pokud neodevzdá třídnímu učiteli písemnou žádost o uvolnění s podpisem rodiče.

Šatna

Každé dítě má svou šatní skříňku. Během prvního dne dostanete klíček, je vhodné si nechat vyrobit duplikát, který mají k dispozici rodiče.

Školní jídelna

Na třídních schůzkách 3. září rodič obdrží zápisní lístek.

První čip dostanete od školy, při ztrátě zaplatíte 150 Kč.

Dítě má možnost vybrat si ze dvou jídel.

Na webových stránkách školy je k dispozici jídelníček pro daný týden. Máte možnost jej s dítětem projít.

V případě nemoci je nutno jídlo odhlásit u hospodářky školní jídelny. 1. den nemoci je možnost oběd vyzvednout osobně.

Školní družina

Provoz je od  pondělí do pátku.

Ranní družina 6:30 – 7:40 vždy v daném oddělení.

Odpolední družina od konce výuky do 16:00 ve svém oddělení.

Večerní družina 16:00 – 17:30 v daném oddělení.

Cena za školní družinu 100 Kč za měsíc.

Kroužky

V průběhu září by měl být zveřejněn seznam kroužků.

Děti se přihlašují prostřednictvím formuláře, který odevzdají třídní učitelce.

Kroužky začínají obvykle od poloviny září.

Další í informace se dozvíte na třídní schůzce 3. září 2018 od 17 hodin.Přidělené třídnictví

Třídy

Třídní učitel - učitelka

I. A

pí uč. Benešová          Jiřina        

I. B

pí uč. Čečetková         Lucie        

I. C

pí uč. Fikejzlová          Ilona        

I. D

pí uč. Malíková           Alena        

I. E

pí uč. Štěpánková       Nikola        

I. F

pí uč. Báčová               Irena


Informace k průběhu 1. týdne školního roku 2019 / 2020

2. září 2019
Slavnostní zahájení nového školního roku 2019 / 2020.

3. září 2019

1. ročník:          Výuka od 8:00 - 9:40 (dvě vyučovací hodiny). 
                          Po skončeném vyučování je zajištěn provoz ve školní družině.
                          Výdej obědů již  od 11:15. 
2. - 5.  ročník:   Výuka od 8:00 - 11:45 (čtyři vyučovací hodiny). 
                          1. - 4. hodina - třídní učitel(ka).
                          Po skončeném vyučování je zajištěn provoz ve školní družině pro žáky 2. – 4. tříd.  
6. - 9.  ročník:   Výuka od 8:00 - 12:40 (pět vyučovacích  hodin).
                          1. - 5. hodina - třídní učitel(ka).

4. září 2019

1. ročník:          Výuka od 8:00 - 10:40 (tři vyučovací hodiny).
                         Po skončeném vyučování je zajištěn provoz ve školní  družině.
                         Výdej obědů již  od 11:15. 
2. - 9.  ročník:   Výuka dle rozvrhu.

 5. září 2018

1. ročník:          Výuka od 8:00 - 11:45 (čtyři vyučovací hodiny).  
                          Výuka dle rozvrhu.
                       
2. - 9.  ročník:   Výuka dle rozvrhu.   
      
6. září 2018

1. - 9.  ročník:   Výuka dle rozvrhu.   

Provoz ŠD:
Od 6:30 - 17:30.
Nábor do kroužků - od 3. 9. 2019.
Zahájení kroužků v týdnu od 9. 9. 2019.


Informace pro žáky - školní rok 2019 / 2020

 

     Slavnostní zahájení školního roku se koná v pondělí 2. září 2019 v 8 hodin a výuka  tento den bude trvat cca 1 hodinu.

Od  3. září 2019  jsou třídní učitelé – učitelky ve svých třídách. 1. ročník – 8:00 – 9:40.

2. – 5. ročník – 8:00 – 11:45, 6. – 9. ročník 8:00 – 12:40. Vyučování  začíná v 8:00, školní budova se otevírá v 7:40.
   

 Od 4. září 2019 se vyučuje podle pravidelného rozvrhu. Vyučování  začíná v 8:00, školní budova se otevírá v 7:40. 1. ročník 8:00 – 10:40.

V úterý  4. září 2019 dostanou noví žáci učebnice, dále  všichni žáci dostanou pokyny k nákupu sešitů.

Ve školním roce 2019 / 2020 ve 4. a 5. ročníku budou mít žáci odpolední vyučování v úterý, konec 14:30 hod.  II. stupeň má odpolední vyučování také v úterý, konec vyučování je v 15:25. Konkrétní podobu rozvrhu pro příští rok dostanou žáci  3.září 2019.
Při klasifikaci používáme známky. Žáci budou mít papírovou žákovskou knížku, kde jsou uloženy základní informace o škole, kontakty. Žákovské knížky  slouží k předávání dalších informací, např. pro omlouvání žáků, potvrzení plateb, atp.
     Běžnou nepřítomnost, např. nemoc omlouvají rodiče osobně, telefonicky, elektronicky a poté písemně zápisem do  žákovské knížky v souladu se zákonem. V případě delší plánované nepřítomnosti (rodinná dovolená, hory...) trvající déle než tři dny, podávají rodiče písemnou žádost prostřednictvím třídních učitelů ředitelce  školy.
     Informace o prospěchu a chování  dětí mohou rodiče získat prostřednictvím  žákovské knížky, osobně při konzultaci s vyučujícími a pravidelně 3 - 4x ročně při třídních schůzkách. Jejich plán pro aktuální školní rok, termíny prázdnin a další důležité informace naleznete na našich stránkách  www.zs-perina.cz – kalendářní plán.

Pokud budete mít zájem o obědy, které se vaří ve školní jídelně,  základní informace najdete na  stránkách a jídelníček též.

Informace ke školní družině i klubu podá pí vych. Kotková – objekt Socháňova  a  Koderová – objekt Laudova.


Informace pro rodiče prvňáčků

 Režim  školy

 

06:30 - 07:45

ranní družina  ( příchod nejpozději do 7:15)

 

 

07:40

otevření budovy školy

07:55

přípravné zvonění, žáci se připravují na výuku

08:00 -   08:45

1. hodina

08:55 -   09:40

2. hodina

09:40 –  09:55

svačinová přestávka

09:55 – 10:40

3. hodina

11:00 – 11:45

4. hodina

11:55 – 12:40

5. hodina

12:50 – 13:35

6. hodina

13:45 – 14:30

7. hodina

14:40 – 15:25

8. hodina

  Po výuce následuje družina.

Upravený režim 1. tříd na začátku školního roku

Školní rok 2019/2020začíná v pondělí 2. 9. 2019.

1. týden

V pondělí 2. 9. 2019 sraz  budova Laudova v 7:55 před školou, budova Socháňova v 8:55. Následuje program ve společenské místnosti školy a poté se přesuneme do třídy, kde setrváme cca do 1 hodinu. 3.9. 2019 - výuka 2 vyučovací hodiny (8:00 – 9:40 hod.), 4. 9. 2019 - výuka 3 vyučovací hodiny (8:00 – 10:40 hod.), od 5. 9. 2019 - výuka 4 vyučovací hodiny (8:00 – 11:45 hod. Pro děti si bude třídní učitelka chodit v 7:55 hod. do šaten. Po skončení vyučování žáky přebíraji vychovatelky školní družiny.

2. týden

Výuka pondělí - pátek 4 vyučovací hodiny (8:00- 11:45 hod.)

Pro děti si bude třídní učitelka chodit v 7:55 do šaten.

3. týden

Výuka dle rozvrhu. Děti již chodí do třídy samy.

Další informace

Školní řád

Doporučuji si na školních webových stránkách prostudovat školní řád.

Uvolňování a omluva žáka

V případě pobytu na horách, jiných důvodů, které trvají maximálně 2 dny - uvolňuje třídní učitel. Na více jak dva dny uvolňuje ředitel školy. Je nutno vyplnit formulář.

V případě nemoci – omluvenka do notýsku v omluvném listu.

Pokud se dítě nedostaví do školy, rodič má povinnost ho co nejdříve omluvit, nahlásit důvod nepřítomnosti a to emailem, telefonicky třídní učitelce, nebo telefonicky do kanceláře školy.

V případě velkých absencí má třídní učitel právo požadovat omluvu od lékaře.

Pokud budete chtít dítě uvolnit během výuka je potřeba napsat lísteček a dítě si vyzvednout osobně. Dítě nemůže odejít samo!

Šatna

Každé dítě má svou šatní skříňku. Během prvních dvou dnů dostane klíček, je nutné nechat vyrobit duplikát se jménem, který u sebe bude mít třídní učitelka (školník) pro případ zapomenutí či ztráty.

Školní jídelna

Dítě obdrží zápisní lístek na začátku roku.

Dítě má možnost vybrat si ze dvou jídel.

Na webových stránkách školy je k dispozici jídelníček pro daný týden. Máte možnost jej s dítětem projít.

V případě nemoci je nutno jídlo odhlásit u hospodářky školní jídelny. 1. den nemoci možnost vyzvednout.

Školní družina

Funguje od pondělí do pátku.

Ranní družina 6:30 – 7:45 vždy v daném oddělení.

Odpolední družina od konce výuky do 16:00 ve svém oddělení.

Večerní družina 16:00 – 17:30 v daném oddělení.

Cena za školní družinu 100 Kč ú měsíc.

Kroužky

Na konci září by měl být zveřejněn seznam kroužků.

Děti se přihlašují prostřednictvím formuláře (ke stažení na webu školy), který odevzdají třídní učitelce.

Kroužky fungují od poloviny září.

Třídní informace

Domácí úkoly většinou každý den, označeny puntíkem, vždy prosím podepište, úkol se realizuje doma, ne v družině.

Psací potřeby – doporučujeme trojhranné, každý den kontrola penálu, ořezané tužky, pastelky, píšící pero, 2 – 3 tužky č. 2, pero Tornado, Stabilo

Přezouvání – přezůvky s bílou podrážkou

Písmena – do zásobníku pouze ty, která probíráme

VV, PČ – děti si potřeby dají ve třídě do šuplíku, pomůcky viz. seznam

TV – sportovní obuv s bílou podrážkou, tričko, kraťasy, tepláky, náhradní ponožky

Další potřeby: na začátku roku 2 balení pap. kapesníků, razítko se jménem, šanon na výkresy

Seznam pomůcek

 desky na písmena

 podložka na modelování z plastové hmoty A3

 

Seznam pomůcek na VV a PČ

 zástěru nebo halenu

 kelímek na vodu

 hadřík

 krycí vodové barvy

 tempery

 tuš

 štětce – vlasový č. 4 a 8, plochý štětec štětinový č. 12

 pastelky

 lepidlo na papír

 voskovky

 modelína

 nůžky se zaoblenými hroty – musí ustřihnout látku

 ořezávátko

 


Informace pro rodiče

06:30 – 7:45                       ranní družina (příchod nejpozději do 07:15)

07:40                                  otevření budovy I. stupeň

07:45                                  otevření budovy II. stupeň

08:00 – 08:45                     1. vyučovací hodina 

08:55 – 09:40                     2. vyučovací hodina                                    

09:40 – 09:55                     svačinová přestávka                                    

09:55 – 10:40                     3. vyučovací hodina                                    

10:40 – 11:00                     velká přestávka                                    

11:00 – 11:45                     4. vyučovací hodina                                    

11:55 – 12:40                     5. vyučovací hodina                                    

12:50 – 13:35                     6. vyučovací hodina                                    

13:45 – 14:30                     7. vyučovací hodina                                     

14:40 – 15:25                     8. vyučovací hodina                                    

 

Po výuce  odcházejí žáci buď do školní družiny nebo domů.

 

Další informace

Školní řád

Doporučuji si na školních webových stránkách prostudovat školní řád – www.zs-perina.cz.

Uvolňování a omluva žáka

Důvody nepřítomnosti, které trvají maximálně 3 dny uvolňuje třídní učitel. Na více jak tři dny uvolňuje ředitelka školy. Je nutno písemně požádat.

Pokud se dítě nedostaví do školy, rodič má povinnost neprodleně informovat třídního učitele, nahlásit důvod nepřítomnosti a to buď emailem, telefonicky třídní učitelce, nebo telefonicky do kanceláře školy. Je nutné dokládat důvody nepřítomnosti žáka do 3 dnů ve vyučování v souladu s podmínkami     stanovenými školním řádem, po návratu  žáka do školy písemně na omluvném listu v žákovské knížce, omluvu podepisuje zákonný.

Všechny absence je třeba omluvit v ŽK nebo notýsku.

V případě větších absencí má třídní učitel právo požadovat omluvu od lékaře.

Pokud budete chtít dítě uvolnit během výuky, je potřeba napsat lísteček, jinak si musíte dítě  vyzvednout osobně. Dítě nemůže odejít samo, pokud neodevzdá třídnímu učiteli písemnou žádost o uvolnění s podpisem rodiče.

Šatna

Každé dítě má svou šatní skříňku. Během prvního dne dostanete klíček, je vhodné si nechat vyrobit duplikát, který mají k dispozici rodiče. V případě ztráty klíče od šatny, zákonný zástupce hradí duplikát škole.

Školní jídelna

Na třídních schůzkách 2. září rodič obdrží zápisní lístek.

První čip dostanete od školy, při ztrátě zaplatíte 150 Kč.

Dítě má možnost vybrat si ze dvou jídel.

Na webových stránkách školy je k dispozici jídelníček pro daný týden. Máte možnost jej s dítětem projít. Je nutné mít identifikační kód, který zákonný zástupce obdrží od paní hospodářky školní jídelny.  Na webových stránkách školy je k dispozici jídelníček pro daný týden. Máte možnost jej s dítětem projít.

V případě nemoci je nutno jídlo odhlásit u hospodářky školní jídelny. 1. den nemoci je možnost oběd vyzvednout osobně.

Školní družina

Provoz je od  pondělí do pátku.

Ranní družina 6:30 – 7:40 vždy v daném oddělení.

Odpolední družina od konce výuky do 16:00 ve svém oddělení.

Večerní družina 16:00 – 17:30 v daném oddělení.

Cena za školní družinu 100 Kč za měsíc.

Kroužky

V průběhu září by měl být zveřejněn seznam kroužků.

Děti se přihlašují prostřednictvím formuláře, který odevzdají třídní učitelce.

Kroužky začínají obvykle od poloviny září.

 

 


Kontakty

Název školy:

Základní škola genpor. Františka Peřiny, Praha 6 – Řepy,

Socháňova 19 / 1139

 

Adresa školy:

Socháňova 19/1139, 163 00 Praha 6 – Řepy

 

 

Detašované pracoviště:

Laudova 10/1024, 163 00 Praha 6 – Řepy

 

Telefonní čísla:

               Ústředna:         235317251

               Ústředna:         235317252

               Ředitelna:         235317295

               Faxové číslo:    235317295

               Školní jídelna:  235314420

               Školní družina: 728579749

               Pracoviště Laudova: 235314018

                                                 235315204           

Emailová adresa:   zssoch@volny.cz

 

Emailové adresy učitelů:   jmeno.perina@seznam.cz

                                     Např.:  pavlisova.perina@seznam.cz

 

Internetová adresa:   http:// www.zs-perina.cz

 

Kde nás najdete:

 • od Anděla od stanice metra B tramvají č. 9, 10 – stanice Blatiny

 

 • ze Zličína od stanice metra B autobusem  č. 164 – stanice sídliště Řepy

 

 • z  Dejvic od stanice metra A autobusem  č. 180 – stanice Blatiny

 

 • ze sídliště Dědina autobusem č. 225 – stanice Slánská

 

 • ze sídliště Stodůlky autobusem č. 225 – stanice Slánská

 

Další důležité informace:

 

 • Konzultační hodiny vyučujících i vedení školy jsou možné vždy po ústní, telefonické 235317251-2  nebo písemné dohodě v době mimo vyučování.
 • V případě emailové konzultace bychom rádi upozornili rodiče, že pedagog zpravidla nemá možnost odpovídat v době přímé pedagogické činnosti, tj. v době, kdy vyučuje, drží dohled nad žáky nebo vede zájmový kroužek. Všichni pedagogové vítají podněty od rodičů, ale mnohdy nemohou reagovat obratem a není jejich povinností odpovídat na emailovou korespondenci ve svém volném čase po pracovní době.
 • O každé konzultaci s rodiči ( písemné i ústní) je povinen oslovený pedagog vést záznam.

 

 

Děkujeme za pochopení.

 


PRÁZDNINOVÝ PROVOZ ve školním roce 2019 / 2020

 

Podzimní prázdniny:          ZŠ Jana  Wericha

(29. a 30. 10. 2019)

 

Vánoční prázdniny:            ZŠ Jana  Wericha

(23., 27., 30., 31.12. 2018 a 02., 03. 01.2019)

 

Pololetní prázdniny:           ZŠ genpor. Františka Peřiny 

(31. 01. 2020)

 

Jarní prázdniny:                 ZŠ genpor. Františka Peřiny 

(24. 02. - 01.03. 2019)

 

Velikonoční prázdniny:     ZŠ genpor. Františka Peřiny 

(09.04. 2019)

 


Předpokládaný seznam sešitů a pomůcek ve školním roce 2019 - 2020

1. ročník1. ročník

2. ročník2. ročník

3. ročník3. ročník

4. ročník4. ročník

5. ročník5. ročník

II. stupeňII. stupeň

Přípravná třída

2. září 2019

Slavnostní zahájení nového školního roku 2019 / 2020.

V pondělí 2. 9. 2019 sraz  budova Laudova v 7:55 před školou. Následuje program ve společenské místnosti školy a poté se rodiče se žáky přesunou do třídy, kde setrvají cca 1 hodinu. Poté mohou jít děti s rodiči domů či odejdou do školní družiny. Obědy nejsou na tento den zajištěny.

Třídní schůzky je 2. září 2019 od 17:00 ve třídě. Prosíme již bez dětí.

Od 3. září 2019

Provoz ŠD - stejné jako 1. třídy

Výuka ve třídě začíná v 8:00, po skončení přechod do ŠD.

Podrobné informace k zajištění chodu přípravné třídy se rodiče dozví na třídní schůzce dne 2.9.2019.


Škola v přírodě

13.09. 2019
 • Škola v přírodě – Špindlerův Mlýn. Alpský hotel, návrat cca 12 – 12:30, 2.A a 2. D, zajišťují  pí uč. Kalinová a pí uč. Klufová.
 • Knihovna – 6. D, 8:00- 11:00, zajišťuje pí uč. Němcová.

Babí léto

14.09. 2019
 • Babí léto – program za naši školu zajišťují se žáky pí uč. Kalinová a pí vych. Dvořáková Šárka.

Knihovna – 7. B

17.09. 2019
 8:00- 11:00, zajišťuje pí uč. Mrázová.

Čtení ve vlaku: Praha - Karlštejn a zpět – 3. E, 3. F, 3. G, 4. G, 5. G

17.09. 2019
zajišťují pí uč. Novotná Zuzana, pí uč. Soušková, pí uč. Otoupalová, pí uč. Kmínková a pí uč. Veselá Tereza.

Projektový den – Kde jsme byli o prázdninách, 3. F

16.09. 2019

zajišťuje  pí uč. Soušková.


Sportovní soutěž – aerobik

18.09. 2019
zajišťuje pí uč. Siváková

Beseda – Energie

19.09. 2019
společenská místnost Socháňova, zdarma:

8:00 – 9:40 – 9. A, D, dozor zajišťují vyučující 1. a 2.  hod.,

9:55 – 11:45 – 9. B, C, dozor zajišťují vyučující 3. a 4. hod.

Prevence

19.09. 2019

9:55  – 7 . A – požární prevence, zajišťuje učitel 2.  vyuč. hodiny.

9:55  – 8 . A – 1. pomoc, zajišťuje učitel 2.  vyuč. hodiny.


Toulcův dvůr – Tajemství stromů – 4. G

20.09. 2019
zajišťuje pí uč. Kmínková

Výlet – Koněpruské jeskyně – 4. A, 4. B, 5. A, 5. C

20.09. 2019
zajišťují pí uč. Dusilová, pí uč. Kratochvílová, pí uč. Casková a pí uč. Veelková Hana

Prevence

20.09. 2019

9:55  – 7 . B – požární prevence, zajišťuje učitel 2.  vyuč. hodiny.

9:55  – 8 . B – 1. pomoc, zajišťuje učitel 2.  vyuč. hodiny.


Výlet – Koněpruské jeskyně – 4. C, 4. D

23.09. 2019
zajišťují pí uč. Odehnalová a pí uč. Bretová

Projektový den – Vítání podzimu, 2.A, 2. B, 2. C a 2. D

23.09. 2019
zajišťují pí uč. Kalinová, pí uč. Rychlá, pí uč. Špaleta a pí uč. Klufová

Projektový den – Vítání podzimu, 1. E, 1. F, 2.F, 3. E

23.09. 2019
zajišťují pí uč. Štěpánková, pí uč. Báčová, pí uč. Dvorská a pí uč. Novotná Zuzana

Pražské Jezulátko – program – 4. H

23.09. 2019
zajišťuje pí uč. Srpová

Požární prevence - 7.C

23.09. 2019

zajišťuje učitel 2.  vyuč. hodiny.


1. pomoc - 8.C

23.09. 2019
zajišťuje učitel 2.  vyuč. hodiny

Beseda – Energie

24.09. 2019
společenská místnost Socháňova, zdarma:

11:00 – 12:40 – 8. A, D, dozor zajišťují vyučující 4. a 5.  hod.,

13:45 – 15:25 – 8. B, C, E dozor zajišťují vyučující 7. a 8. hod.

Projektový den – Škola, 2.F

25.09. 2019
zajišťuje pí uč. Dvorská

Projektový den – Den přátelství – 0. A, 1. E, 1. F

25.09. 2019
zajišťují pí uč. Vyjídáková, pí uč. Štěpánková a pí uč. Báčová

1. schůzka žákovského parlamentu – 14:00

25.09. 2019
ve třídě 8. A, třídy II. stupně, zajišťuje pí uč. Drahošová

Výlet – Blaník – 2. C, 3. A

26.09. 2019
zajišťují pí uč. Špaleta a pí uč. Bajerová

Pražské Jezulátko – program – 2. G

27.09. 2019
zajišťuje pí uč. Mráčková

1. října 2019

 • Třídní schůzky – budova v Laudově ulici. V 17:00  třídní důvěrníci  ve společenské místnosti. Od 18:00 třídní  schůzky ve třídách.
 • Vybraní žáci 9. ročníku  - účast na projektovém dni MSŠCH, Křemencova ul., zajišťuje pí uč. Melichová. 1. – 5. vyučovací hodina.

2. října 2019

 
 • Divadlo  Gong – Kniha  džunglí, 2. E, 2. F, 2. G, zajišťují pí uč. Štěpanovská, pí uč. Dvorská a pí uč. Mráčková.
 • 1. schůzka žákovského parlamentu – 14:00 - Laudova, ve třídě 8. E, třídy 4. – 9. ročníků, zajišťuje pí zást. Krejčová.
 • Třídní schůzky – budova v Socháňově ulici. V 17:00  třídní důvěrníci  ve sborovně  školy. Od 18:00 třídní  schůzky ve třídách.

3. října 2019

 • Exkurze do České televize – 3. E, 4. H, zajišťují pí uč. Novotná Zuzana a pí uč. Srpová.

4. října 2019

 • Běh pro Afriku – 1. – 9. ročník, zajišťují pí uč. Kroutilová, pí uč. Siváková, pí uč. Dětinská a p. uč. Ceman (Socháňova) a pí uč. Štěpanovská a p. Uč. Lustyk (Laudova) + TU přihlášených tříd.

8. října 2019

 • Adaptační kurz, 6. A a 6. D, zajišťují pí uč. Novotná Martina a pí uč. Šulová.
 • Exkurze do České televize – 3. D, zajišťuje pí uč. Straková.
 • Fotografování 1. E, 1. F na ročenky, zajišťují pí uč. Štěpánková a pí uč. Báčová

7. října 2019

 • Adaptační kurz, 6. A a 6. D, odjezd, zajišťují pí uč. Novotná Martina a pí uč. Šulová.
 • Třídy 6. A a 6. D přijely na adaptační kurz v pořádku. Počasí chladnější, ale svítí sluníčko. Děti se již ubytovaly.
 • Exkurze do čokoládovny – 3. F, 3. G a 5. G, zajišťují  pí uč. Soušková, pí uč. Otoupalová a pí uč. Veselá Tereza.
 • Fotografování 1. A, 1. B, 1. C, 1. D na ročenky, zajišťují pí uč. Benešová, pí uč. Čečetková, pí uč. Fikejzlová a pí uč. Malíková.
 • Minifotbal – 6. – 9. ročník, zajišťuje pí uč. Siváková.

9. října 2019

 • Adaptační kurz, 6. B a 7. D, odjezd, zajišťují pí uč. Paštová a pí uč. Řičařová.
 • Třídy přijely na kurz v pořádku. Po ubytování následoval program.
 • Adaptační kurz, 6. A a 6. D, návrat, zajišťují pí uč. Novotná Martina a pí uč. Šulová.
 • Sběr papíru: 7:00 – 8:00 – p. uč. Mevald a 14:00 – 17:00, pracoviště Socháňova, zajišťují p. uč. Mevald, pí uč.  Kratochvílová, pí uč. Paštová a pí uč. Veselková Hana.

10. října 2019

 • Sběr papíru: 7:00 – 8:00 – p. Filip a 14:00 – 17:00, pracoviště Laudova, zajišťují pí uč. Štěpanovská, pí uč. Novotná Zuzana  a p. Filip.

14. října 2019

 • Výlet – Čechova stodola – Dýňování – 2. A, 2. D, zajišťují pí uč. Kalinová a pí uč. Klufová.
 • Prevence:

9:55 – 11:45 – 5. A, Jak si nenechat ublížit, zajišťuje učitel 3.  a 4. vyuč. hodiny,

 9:55 – 11:45 – 4. C, Bezpečně v dětském kolektivu, zajišťuje učitel 3.  a 4. vyuč. hodiny,

9:55  – 7 . A – Bezpečnost při kontaktu se psem, zajišťuje učitel 3.  vyuč. hodiny,

11:00  – 7 . B – Bezpečnost při kontaktu se psem, zajišťuje učitel 4.  vyuč. hodiny.

 • Dopravní hřiště: 1. lekce

                               08:30 – 10:00 – 4. A, zajišťuje pí uč. Dusilová,

                               10:15 – 11:45 – 4. B, zajišťuje pí uč. Kratochvílová.


15. října 2019

 • Dopravní hřiště: 1. lekce

                               08:30 – 10:00 – 4. C, zajišťuje pí uč. Odehnalová,

                               10:15 – 11:45 – 4. D, zajišťuje pí uč. Bretová.

 • Prevence:

9:55 – 11:45 – 5. D, Jak si nenechat ublížit, zajišťuje učitel 3.  a 4. vyuč. hodiny,

 9:55 – 11:45 – 4. D, Bezpečně v dětském kolektivu, zajišťuje učitel 3.  a 4. vyuč. hodiny.

 • Finále minifotbal,  zajišťuje pí uč. Siváková.
 • Akce ke 100. výročí vzniku Generálního štábu AČR, Vítězné náměstí, Praha 6 – 6. B, 6. D, 6. E, 7. C, 7. D, 8. C, 8. D, 8. E, 9. A, 9. B, 9. C, 9. D, odchody dle pokynů TU, zajišťují TU.

16. října 2019

 • Dopravní hřiště: 1. lekce

                               08:30 – 10:00 – 4. H, zajišťuje pí uč. Srpová,

                               10:15 – 11:45 – 4. E, zajišťuje pí uč. Helclová.


18. října 2019

 • Profitesty – PPP Praha 6, žáci  9. A(14) a 9. D(7).
 • Dopravní hřiště: 1. lekce

                               10:15 – 11:45 – 4. G, zajišťuje pí uč. Kmínková.


21. října 2019

 • Výlet – Český Šternberk – 3. C a 3. D, zajišťují pí uč. Veselková Alice a pí uč. Straková.
 • Divadlo  ABC, Lakomá Barka – 6. F, zajišťuje pí uč. Svobodová.
 • Soutěž Mladý chemik – žáci 9. ročníků, pracovna chemie – 9. B, 14:15, zajišťují pí uč. Staňková, pí uč. Mališová a pí uč. Melichová.

22. října 2019

 • Pedagogická praxe studentů PedF UK Praha, zajišťuje pí zást. Panošová.
 • Schůzka žáků – zájezd do Polska, 7:30, pracoviště Socháňova, sborovna, zajišťují pí uč. Němcová, pí uč. Fulínová a pí uč. Krauseová.

23. října 2019

 • Akce 2. F, školní obchod, zajišťuje pí uč. Dvorská.
 • Projekt – Hrátky s podzimem – podzimní pečení, 5. A, zajišťuje pí uč. Casková.
 • Soutěž – stolní tenis, starší žáci a žákyně, zajišťuje pí uč. Siváková.

24. října 2019

 • Hudební soutěž Orffohraní – Emauzské opatství, Praha 1, 12 žáků 2. A, zajišťuje pí uč. Kalinová.
 • Schůzka žáků – zájezd do Polska, 7:30, pracoviště Laudova, třída 8. E, zajišťuje pí uč. Němcová.
 • Projekt – Hrátky s podzimem – Rej strašidel, 5. A, zajišťuje pí uč. Casková.
 • Vystoupení pro jubilanty v KC Průhon, 14:00, zajišťuje p. uč. Maxant.

 


25. října 2019

 • Prevence:

9:55  – 7 . C – Bezpečnost při kontaktu se psem, zajišťuje učitel 3.  vyuč. hodiny,


28. října 2019

 • Státní svátek – Dne vzniku samostatného českého státu.

29. října 2019

 • Podzimní prázdniny.

           Provoz školní družiny zajišťuje ZŠ Jana Wericha. 


30. října

 • Podzimní prázdniny.

           Provoz školní družiny  zajišťuje ZŠ Jana Wericha. 


31. října

 • Zájezd do Polska, Osvětim, Krakov, žáci 8. – 9. ročníků, odjezd, zajišťují pí uč. Němcová, pí uč. Fulínová a pí uč. Krauseová.
 • Projekt - Dýňové hrátky se Strašidláky – 0. A, zajišťuje pí uč. Vyjídáková.
 • Projekt Halloween – 2. A, 2. B, 2. C, 2. D, zajišťují pí uč Kalinová, pí uč. Rychlá,pí uč. Špaleta a pí uč. Klufová.
 • Projekt Halloween – 4. E, zajišťuje pí uč Srpová.
 • Projekt  Hallowenská angličtina, 1. E, 2. E, zajišťují pí uč. Štěpánková a pí uč. Štěpanovská.
 • Projekt – Loučíme se s podzimem – 5. D, zajišťuje pí uč. Švarcová.

17. října 2019

 • Výlet – Hulice u Vlašimi – program Počasí nás neodradí – 4. E, 5. E, zajišťují pí uč. Helclová a pí uč. Štěpánová.


5. listopadu 2019

 • Divadlo Reduta – Kominíkovo štěstí – 2. C, 3. A, zajišťují pí uč. Špaleta a pí uč. Bajerová.

6. listopadu 2019

 • Pražské  Jezulátko – Po stopách pastýřů – 2. D, zajišťuje pí uč. Klufová.
 • Florbal – 6. a 7. ročník, zajišťuje pí uč. Siváková.
 • Žákovský parlament – 14.00, zajišťuje pí uč. Drahošová.

7. listopadu 2019

 • Toulcův dvůr –  Cesta ke chlebu – 4. G, zajišťuje pí uč. Kmínková
 • Ekocentrum Prales – Kbely – Cesta dřeva, 2. E, zajišťuje pí uč. Štěpanovská.

8. listopadu 2019

 • Profitesty – PPP Praha 6, žáci  9. B(9) a 9. C(10).
 • Spolupráce s Japonskou školou v Řepích – 1. E, 1. F, 10:00, zajišťují  pí uč. Štepánková a pí uč. Báčová.

15. listopadu 2019

 • Projekt – 30. výročí „sametové revoluce“. Zajišťují TU + učitelé dějepisu a p. uč. Maxant. Vlaječky a kovové klíče do atria s sebou.
      Socháňka:   08:00 – rozhlasová relace

                     08:10 -  atrium II. stupeň – společná akce

                     08:55 – atrium  I. stupeň – společná akce

      Laudovka11:00 – rozhlasová relace

                    11:10 -  atrium  I. i II. stupeň – společná akce

 • Florbal – 1. - 5. ročník, zajišťuje p. uč. Ceman.

18. listopadu 2019

 • Prevence:

9:55 – 10:40 – 1. E, Petr sám doma, zajišťuje učitel 3.  vyuč. hodiny,

9:55 – 10:40 – 1. F, Petr sám doma, zajišťuje učitel 3.  vyuč. hodiny,

9:55 – 10:40 – 2. E, Bezpečné chování, zajišťuje učitel 3.  vyuč. hodiny,

9:55 – 10:40 – 2. F, Bezpečné chování, zajišťuje učitel 3.  vyuč. hodiny,

9:55 – 10:40 – 2. G, Bezpečné chování,zajišťuje učitel 3.  vyuč. hodiny.

 • Prevence – Beseda o závislosti na alkoholu, od 9:00, dle rozpisu ZŘ Tenglerová.
 • Filmové představení – Fany a pes – 2. C, 3. A, 5. E, zajišťují pí uč. Špaleta, pí uč. Bajerová a pí uč. Štěpánová.

20. listopadu 2019

 • Vánoční zpívání pro seniory, Klub 17, 9:30, 2. A, zajišťuje pí uč. Kalinová.
 • Vánoční čokoláda – 1. E a 3. E, zajišťují pí uč. Štěpánková a pí uč. Novotná Zuzana.
 • Projekt Podzim – 2. F, zajišťuje pí uč. Dvorská.
 • Prevence:

9:55 – 10:40 – 1. A, Petr sám doma, zajišťuje učitel 3.  vyuč. hodiny,

9:55 – 10:40 – 1. B, Petr sám doma, zajišťuje učitel 3.  vyuč. hodiny,

9:55 – 10:40 – 2. A, Bezpečné chování, zajišťuje učitel 3.  vyuč. hodiny,

9:55 – 10:40 – 2. B, Bezpečné chování, zajišťuje učitel 3.  vyuč. hodiny.

 • Pedagogická rada.  Hodnocení prospěchu a chování žáků v 1. čtvrtletí 

 


21. listopadu 2019

 • Projekt Čteme rádi, čteme spolu, Městská knihovna Praha – 3. B, zajišťuje pí uč. Veselá Zdeňka.

22. listopadu 2019

 • Divadlo U Hasičů – Vánoce s Poutníky – 1. A, 1. B, 1. C, 1. D, 1. E, 1. F, zajišťují pí uč. Benešová, pí uč. Čečetková, pí uč. Fikejzlová, pí uč. Malíková, pí uč. Štěpánková a pí uč. Báčová.
 • Spolupráce s Japonskou školou v Řepích – 3. E, 3. F, 3. G, 10:00, zajišťují  pí uč. Novotná Zuzana, pí uč. Soušková a pí uč. Otoupalová.
 • Pražské  Jezulátko – Po stopách pastýřů – 2. F, zajišťuje pí uč. Dvorská.
 • Předání ocenění – 2. A, MHMP
 • Zelená laboratoř – 5. F, zajišťuje pí uč. Kropáčová.

   


11. listopadu 2019 - DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ

 • Projekt ke Dni veteránů – 9. ročník pro žáky 1. ročníků, 1. – 3. vyučovací hodina:
1.E  – 9. C, 1. vyučovací hodinu, zajišťují pí uč. Krauseová a pí uč.  Báčová.

1.F  – 9. C, 2. vyučovací hodinu, zajišťují pí uč. Krauseová a pí uč. Štěpánková.

1.A -  9. A -1. vyučovací hodinu, zajišťují pí uč.  Skácelová a pí uč. Benešová.

1.B -  9. A -2. vyučovací hodinu, zajišťují pí uč.  Skácelová a pí uč. Čečetková.

1.C -  9. B -1. vyučovací hodinu, zajišťují pí uč.  Mališová a pí uč. Fikejzlová.

1.D -  9. D -1. vyučovací hodinu, zajišťují pí uč.  Drahošová a pí uč. Malíková.

 • Akce na Vítkově ke Dni veteránů – 6. A a 6. D. Odjezd autobusu v  9:30.  Zajišťuje   pí zást. Tenglerová, pí uč. Novotná Martina, pí uč. Šulová a pí řed. Pavlišová.

Soutěž Úžlabinská informatika, Prevence: 6. roč.

 • Soutěž Úžlabinská informatika, zajišťuje pí uč. Holubová.
 • Prevence: 6. roč.

  9:55 – 10:40 – 6. E, Bezpečné chování v elektronickém světě, zajišťuje učitel 3.  vyuč. hodiny,

  9:55 – 10:40 – 6. F, Bezpečné chování v elektronickém světě, zajišťuje učitel 3.  vyuč. hodiny,

  9:55 – 10:40 – 7. D, Kyberšikana, zajišťuje učitel 3.  vyuč. hodiny,


6. listopad 2019

 Vážení rodiče,

      ve středu 6. listopadu 2019 je škola v provozu v plném rozsahu a výuka  probíhá dle rozvrhu.

 

                                                                                         Mgr. Jarmila Pavlišová

                                                                                                 ředitelka školy

 


25. listopadu 2019

 • Projekt Do lesa a lesníkem – Býložravci – 2. A, 2. C, 3. A, 5. B, zajišťují pí uč. Kalinová, pí uč. Špaleta, pí uč. Bajerová a p. uč. Mevald.
 • Prevence: Kyberšikana:

09:55 – 10:40 – 7. A, zajišťuje vyučující 3. vyuč. hodiny,

09:55 – 10:40 – 7. B, zajišťuje vyučující 3. vyuč. hodiny,

09:55 – 10:40 – 7. C, zajišťuje vyučující 3. vyuč. hodiny.

 • Přehazovaná – 4. a 5. ročník, zajišťuje pí uč. Siváková.

26. listopadu 2019

 • Planetárium Praha – Kde začíná vesmír – 5. A, 5. B, 5. C, 5. D, 5. E, zajišťují pí uč. Casková, p. uč. Mevald, pí uč. Veselková Hana, pí uč. Švarcová a pí uč. Štěpánová.
 • Vánoční zpívání pro seniory, 9:30, 2. A, zajišťuje pí uč. Kalinová.
 • Exkurze – Pražský hrad – 7. D, zajišťují pí uč. Řičařová a pí uč. Bajusová.

27. listopadu 2019

 • Projekt Do lesa a lesníkem – Býložravci – 3. B, 3.C, 3. D, zajišťují pí uč. Veselá Z., Veselková A., a pí uč. Straková.
 • Školní kolo – Dějepisná olympiáda – 14:15, ve třídě 9. A, zajišťuje pí uč. Skácelová.

29. listopadu 2019

 • Návštěva vězeňského zařízení – Plzeň, 16 žáků 9. ročníku + 1 pedagog.
 • Rozsvícení Vánočního stromu – 2. A, zajišťují pí uč. Kalinová a  p. as. Kalina.

28. listopadu 2019

 • Projekt Čteme rádi, čteme spolu, KC Průhon - knihovna Řepy – 0. A, zajišťuje pí uč. Vyjídáková a pí as. Vrchotová Mária.
 • Filmové představen – Fany a pes – 2. E, 2. F, 2. G, 5. F, zajišťují pí uč. Štěpanovská, pí uč. Dvorská, pí uč. Mráčková a pí uč. Kropáčová.

3. prosince 2019

 • Přerušení dodávky pitné vody – 6:00 – 6:30.
 • Divadlo – Zimní hrátky se zvířátky – 1. F, zajišťuje pí uč. Báčová.
 • Prevence: beseda k exkurzi do vězení: 08:55 – 11:00 - 9. C, zajišťují vyučující 2. a 3. vyuč. hodiny.
 • Fotografování na kalendáře – 1. – 5. ročník – dle zájmu žáků, pracoviště Socháňova.
 • Jarmark budova Laudova, 17:00.
 • Třídní schůzky – budova v Laudově ulici. V 17:00  třídní důvěrníci  ve třídě 8. E. Od 18:00 třídní  schůzky ve třídách.
 • Informace k lyžařskému kurzu – ve třídě 7. D v rámci třídních schůzek.

4. prosince 2019

 • Divadlo v Dlouhé – Jak jsem se ztratil – 4. G, zajišťuje pí uč. Kmínková.
 • Prevence: Bezpečnost silničního provozu Zastávka tramvaje Kotlářka:

08:30 – 09:15 – 4. A, zajišťuje pí uč. Dusilová,

10:00 – 10:45 – 4. B, zajišťuje pí uč. Kratochvílová,

10:40 – 11:30 – 4. C, zajišťuje pí uč. Odehnalová.

 • Mikuláš na hradě – 2. E, 2. F, 2. G, 5. F, zajišťují pí uč. Štěpanovská, pí uč. Dvorská, pí uč. Mráčková a pí uč. Kropáčová.
 • Svíčkárna Šestajovice – 3. B, 3. C
 • Jarmark budovaSocháňova, 17:00.
 • Třídní schůzky – budova v Socháňově ulici. V 17:00 třídní důvěrníci ve sborovně. Od 18:00 třídní schůzky ve třídách.

       19: 00 – rodiče žáků 9. ročníků – společenská místnost, informace k přijímacímu řízení na střední školy, zajišťuje     pí uč. Drahošová.

    19: 00 – rodiče žáků 7. ročníků– sborovna, informace k lyžařskému kurzu, zajišťuje pí zást.  Tenglerová.

 

 


5. prosince 2019

 • Mikulášská nadílka, zajišťují pí zást. Panošová (Socháňka) a pí zást. Krejčová (Laudovka).
 • Mikulášovo – čertovská škola – 3. E a 4. H, zajišťují  pí uč.  Novotná Zuzana a pí uč. Srpová.
 • Projekt – Čertí řádění – 0. A, zajišťuje pí uč. Vyjídáková.

6. prosince 2019

 • Návštěva vězeňského zařízení – Plzeň, 20 žáků 9. ročníku + 1 pedagog.
 • Betlémská kaple – výstava betlémů – 6. B, odchod 09:40, zajišťuje pí uč. Paštová.
 • Exkurze – Praha – Staré Město – 6. F, zajišťuje pí uč. Svobodová.
 • Fotografování na kalendáře – 0. A, 1. – 5. ročník – dle zájmu žáků, pracoviště Laudova.

9. prosince 2019

 • Divadlo  D21 – 6. E, zajišťuje pí uč. Svobodová.
 • Korálkohraní – 1. E, 1 F, 2. G, zajišťují pí uč. Štěpánková, pí uč. Báčová a pí uč. Mráčková..
 • Čokoládovna – Šestajovice – 1. B, 1. D, zajišťuje pí uč. Čečetková a pí uč. Malíková.
 • Vánoční plavba parníkem – 5. D, 5. E, zajišťují pí uč. Švarcová a pí uč. Štěpánová.

10. prosince 2019

 • Pražské  Jezulátko – Po stopách pastýřů – 2. A, zajišťuje pí uč. Kalinová.
 • Korálkohraní – výroba náramků- 3. E, 4. H, zajišťují pí uč. Novotná Zuzana a pí uč. Srpová.
 • Čokoládovna – Šestajovice – 1. A, 1. C, zajišťuje pí uč. Benešová a pí uč. Fikejzlová.
 • Vystoupení pro Domov sv. Karla Boromejského v Řepích, 14:00, zajišťuje p. uč. Maxant.
 • Divadlo – Zimní hrátky se zvířátky – 1. F, zajišťuje pí uč. Báčová.
 • Prevence: beseda k exkurzi do vězení: 08:55 – 11:00 - 9. B, zajišťují vyučující 2. a 3. vyuč. hodiny.

11. prosince 2019

 • Školní kolo – Zeměpisná olympiáda – 14:00, ve třídě 8. D, zajišťuje pí uč. Pačesová a vyučující Z
 • Sběr papíru: 7:00 – 8:00 – p. uč. Mevald a 14:00 – 17:00, pracoviště Socháňova, zajišťují p. uč. Mevald, pí uč.  Kratochvílová, pí uč. Paštová a pí uč. Veselková Hana

12. prosince 2019

 • Mladý chemik – 2. kolo, zajišťuje pí uč. Melichová.
 • Vystoupení pro jubilanty v KC Průhon, 14:00, zajišťuje p. uč. Maxant.
 • Socháňka: Tělocvičny budou již uzavřeny – probíhá výzdoba tělocvičny na  vystoupení, budova v Socháňově ulici.
 • Socháňka: Generálka na vánoční vystoupení – od 13:15, pořadí dle rozpisu.
 • Laudovka: Generálka na vánoční vystoupení – od 13:30, pořadí dle rozpisu.

13. prosince 2019

 • Projekt Stopy – Pražské jezulátko, Vánoční setkání pod Betlémskou hvězdou 2.B, 3. B - zajišťuje pí uč. Rychlá a pí uč. Veselá Zdeňka.
 • Generálka - Aruna -9:00, tělocvična. Dle pokynů pí uč. Drahošové a p. uč. Maxanta.

16. prosince 2019

 • Divadlo U Hasičů – Káťa a Škubánek –  3. F, 3. G, zajišťují pí uč.  pí uč.  Soušková a pí uč. Otoupalová.
 • Divadlo D21 – 6. F, zajišťuje pí uč. Svobodová.
 • Vánoční vystoupení, budova v Socháňově ulici, tělocvična.      

                              9:00 – vystoupení pro I. stupeň

                            17:00 – vystoupení pro rodiče

                            19:00 – vystoupení pro rodiče


17. prosince 2019

 • Vystupující žáci mohou přijít do školy od 9:00 – budova Socháňova.
 • Vystupujícím žákům odpadá odpolední vyučování – budova Socháňova.
 • Vánoční vystoupení, budova v Socháňově ulici, tělocvična.      

                              17:00 – vystoupení pro rodiče

                              19:00 – vystoupení pro rodiče

 • Laudovka: Tělocvična bude uzavřena – probíhá výzdoba tělocvičny na vystoupení a generálka dle rozpisu 
 • Projekt – Zima – 2. F, zajišťuje pí uč. Dvorská.

18. prosince 2019

18. prosince 2019
 • Koncert pro Arunu – pracoviště Socháňova, tělocvična.  Vstupné 20,- Kč. Zodpovídají pí uč. Drahošová a p. uč. Maxant.

    10:00 – vystoupení pro II. stupeň.

 • Vánoční vystoupení, budova v Laudově ulici, tělocvična.

                              09:00 - pro I. stupeň

                             17:00 – vystoupení pro rodiče

                             19:00– vystoupení pro rodiče

 • Tělocvičny odpoledne budou již otevřeny, budova v Socháňově ulici.

19. prosince 2019

19. prosince 2019
 • Vystupující žáci mohou přijít do školy od 9:00 – budova Laudova.
 • Koncert pro Arunu – pracoviště Laudova, společenská místnost.  Vstupné 20,- Kč. Zodpovídá pí uč. Soušková.

                              10:00vystoupení pro 4., 5., 6., 7. a 8. třídy

 • Výlet – Karlštejn – betlémy a vánoční dílnička – 2. C, 3. A, zajišťuje pí uč. Špaleta a pí uč. Bajerová.
 • Výlet – Karlštejn – betlémy a vánoční dílnička – 4. C, 4. D, zajišťují pí uč. Odehnalová a pí uč. Bretová.
 • Projekt – Stopy – Pražské Jezulátko – Narození Ježíška, 1. B – 10:30,  zajišťuje pí uč.   Čečetková.
 • Tělocvična bude již otevřena, budova v Laudově ulici.

20. prosince 2019

 • Besídky. 
 • Filmové představení –  kino Anděl, od 10:00: 6. C, 7. A,7. B, zajišťují pí uč. Němcová, pí uč. Zítková a pí uč. Mrázová.
 • Filmové představení – film Alfa – kino Zličín, odchod v 09:40: 6. B, 6. D, 7. C, 8. B, 8. C, 9. A, 9. B, 9. C, zajišťují pí uč. Paštová, pí uč. Šulová, pí uč. Jurečková, pí uč. Melichová, pí uč. Neubauerová, pí uč. Skácelová, pí uč. Mališová a pí uč. Krauseová. 
 • Filmové představení – kino Zličín -  3. F, 3. G, 5. F, zajišťují pí uč. Soušková, pí uč. Otoupalová a pí uč. Kropáčová.
 • Jindřišská věž – 3. A, zajišťuje pí uč. Bajerová. 
 • Výlet – Příbram, 4. G, 4. H,  zajišťují pí uč. Kmínková a pí uč. Srpová.
 • Karlštejnské betlémy – 4. A, 4. B, 5. B, 5. C, zajišťují pí uč. Dusilová, pí uč. Kratochvílová, p. Uč. Mevald a pí uč. Veselková Hana.
 • Vánoční betlémy –  Muzeum Karlova mostu - 5. A, zajišťuje pí uč. Casková.
 • Školní obchod a vánoční besídka – 2. F, zajišťuje pí uč. Dvorská.
 • Projekt – Stopy – Pražské Jezulátko – Narození Ježíška
          1. A – 09:45,  zajišťuje pí uč.   Benešová,
          1. D – 10:30, zajišťuje pí uč.  Malíková,
          1. C – 11:15, zajišťuje pí uč.  Fikejzlová.

Pracoviště Socháňova - generálka na vánoční vystoupení

Harmonogram generálky  12. prosince 2019

Prosím rodiče, aby v případě zdržení měli pochopení a nezlobili se na nás. Děti se svými učitelkami pro vás všechny připravují krásné vystoupení.

Třída

Hodina

Nacvičující učitel

Název vystoupení

 

Úvod

13:15

pí uč. Kroutilová

pí uč. Casková

 

3. A

13:20

pí uč. Bajerová

Mix pohádek

         1. D

13:30

pí uč. Malíková

Večerníček

1. A

13:40

pí uč. Benešová

O veliké řepě

1. B

13:50

pí uč. Čečetková

Skok je víc než krok

1. C

14:00

pí uč. Fikejzlová

Ať žijí duchové

9. B

14:10

pí uč. Mališová

Shrek

2. A

14:20

pí uč. Kalinová

Šmoulové

2. C

14:30

pí uč. Špaleta

Polámal se mraveneček

4. B

14:40

pí uč. Kratochvílová

Včelí medvídci

2.B

2.D

14:50

pí uč. Klufová

pí uč. Rychlá

Buchet je spousta

5.D

15:00

pí uč. Švarcová

Zlatovláska

4.D

15:10

pí uč. Bretová

Když se načančám

4.C

15:20

pí uč. Odehnalová

Lotrando

4. E

3. D

15:30

pí uč. Helclová

pí uč. Straková

Lví král

3. C

5.C

15:40

pí uč. Veselková Alice

pí uč. Veselková Hana

Ledové království

6.B

15:50

pí uč. Paštová

S čerty nejsou žerty

         6.D

16:00

pí uč. Šulová

Noc na Karlštejně

8.B

16:10

pí uč. Melichová

Sněhurka

7.B

16:20

pí uč. Mrázová

Pohádky v novém kabátě

6.A

 7.C

16:30

pí uč. Novotná

pí uč. Jurečková

pí uč. Fulínová

Pohádkové zprávičky

9. A

16:40

pí uč. Skácelová

Hloupý  Honza

4.A

5.A

16:50

pí uč. Dusilová

pí uč. Casková

Tři oříšky pro Popelku

Závěr

17:00

pí uč. Kroutilová

pí uč. Casková

 


Pracoviště Laudova - generálka na vánoční vystoupení

Harmonogram generálky  12. prosince 2019

Prosím rodiče, aby v případě zdržení měli pochopení a nezlobili se na nás. Děti se svými učitelkami pro vás všechny připravují krásné vystoupení.

Třída

Hodina

Nacvičující učitel

Název vystoupení

Délka vystoupení

Úvod

13:20

pí vych. Dvořáková

 

0. A

13:30

pí uč. Vyjídáková

Bu, bu, bu

         3. E

13:30

pí uč. Novotná Zuzana

Šmoulí zem

1. E

13:30

pí uč. Štěpánková

Červená Karkulka

2. F

13:30

pí uč. Dvorská

Pohádka

1. F

13:30

pí uč. Báčová

Skřítkové tesaři

6. E

13:50

pí uč. Kuprová

iKarkulka

5. G

13:30

pí uč. Veselá Tereza

Mimoni

2. G

14:15

pí uč. Mráčková

Králíci z klobouku

3. F

3. G

14:15

pí uč. Soušková

pí uč. Otoupalová

Krotitelé duchů

4. G

14:15

pí uč. Kmínková

Saxana

7. D

14:15

pí uč. Řičařová

Swish swish

Vyvíjíme se s hudbou

5. F

14:15

pí uč. Kropáčová

Hudební mix

4. H

14:15

pí uč. Srpová

Grinch

2. E

14:15

pí uč. Štěpanovská

Vánoční

 


Laudova - Vánoční vystoupení 2019 - program

Vánoční  vystoupení  2019

Středa 18. 12. 2019 – 17:00

Středa 18. 12. 2019 – 19:00

 

Název vystoupení

Třída

Nacvičující učitel

1.

Bu, bu, bu

0. A

pí uč. Vyjídáková

2.

Šmoulí zem

3. E

pí uč. Novotná

3.

Červená Karkulka

1. E

pí uč. Štěpánková

      4.

Pohádka

2. F

pí uč. Dvorská

      5.

Skřítkové tesaři

     1. F

pí uč. Báčová

      6.

iKarkulka

6. E

pí uč. Kuprová

7.

Mimoni

5. G

pí uč. Veselá

8.

Králíci z klobouku

2. G

pí uč. Mráčková

      9.

Krotitelé duchů

3. F

3. G

pí uč. Soušková

pí uč. Otoupalová

10.

Saxana

4. G

pí uč. Kmínková

11.

Swish swish

7. D

pí uč. Srpová

12.

Vyvíjíme se s hudbou

7. D

pí uč. Dvorská

     13.

Hudební mix

5. F

pí uč. Kropáčová

14.

Grinch

4. H

pí uč. Srpová

15.

Vánoční

2. E

pí uč. Štěpanovská

 

 


Socháňova - Vánoční vystoupení 2019 - program

Vánoční  vystoupení  2019 – „Z pohádky do pohádky“

Pondělí 16.12.2019 – 17:00

Pondělí 16.12.2019 – 19:00

Úterý  17.12.2019 – 17:00

Úterý  17.12.2019 – 19:00

 

Název vystoupení

Třída

Nacvičující učitel

1.

Pohádkové zprávičky

6. A

7. C

pí  uč. Novotná

pí uč. Jurečková

pí uč. Fulínová

2.

Mix pohádek

3. A

pí uč. Bajerová

3.

Večerníček

1. D

pí uč. Malíková

4.

O veliké řepě

1. A

pí uč. Benešová

5.

Ať žijí duchové

1. C

pí uč. Siváková

pí as. Bohunová

6.

Šmoulové

2. A

pí uč. Kalinová

7.

Skok je víc než krok

1. B

pí uč. Čečetková

8.

Polámal se mraveneček

2. C

pí uč. Špaleta

9.

Včelí medvídci

4. B

pí uč. Kratochvílová

10.

Buchet je spousta

2. B

2. D

pí uč.  Rychlá

pí uč. Klufová

11.

Zlatovláska

5. D

pí uč.  Švarcová

12.

Pohádky v novém kabátě

7. B

pí uč. Mrázová

13.

Lotrando

4. C

pí uč. Odehnalová

14.

Když se načančám

4. D

pí uč. Bretová

15.

Lví král

3. D

4. E

pí uč. Straková

pí uč. Helclová

16.

Shrek

9. B

pí uč. Mališová

17.

Ledové království

3. C

5. C

pí uč. Veselková Alice

pí uč. Veselková Hana

18.

Sněhurka

8. B

pí uč. Melichová

19.

Noc na Karlštejně

6. D

pí uč. Šulová

20.

Hloupý  Honza

9. A

pí uč. Skácelová

21.

S čerty nejsou žerty

6. B

pí uč. Paštová

22.

Tři oříšky pro Popelku

4. A

5. A

pí uč. Dusilová

pí uč. Casková

23.

Závěr – Šťastné a veselé

 

pí  uč. Casková

pí uč. Kroutilová
23.12.2019 - 3.1.2020 Vánoční prázdniny

Provoz ŠD zajišťuje ZŠ Jana Wericha.

9. ledna 2020

 • Divadlo – Zimní hrátky se zvířátky – 1. E, 2. G, zajišťují pí uč. Štěpánková a pí uč. Mráčková.

13. ledna 2020

 • Projekt Do lesa s lesníkem – Šelmy, 2. A, 2. C, 3. A, 5. B, zajišťují pí uč. Kalinová, pí uč. Špaleta, pí uč. Bajerová a p. uč. Mevald.

15. ledna 2020

 • Projekt Do lesa s lesníkem – Šelmy, 3. B, 3.C, 3. D, zajišťují pí uč. Veselá Z., Veselková A., a pí uč. Straková.

22. ledna 2020

 • Pedagogická rada - hodnocení prospěchu a chování žáků za 1. pololetí
 • Exkurze: Národní muzeum – 2. F, zajišťuje pí uč. Dvorská.
 • Exkurze: Národní muzeum – 6. A, 1. – 3. vyučovací hodina, zajišťuje pí uč. Novotná Martina.

27. ledna 2020

 • Školní kolo biologické olympiády, na pracovišti v Socháňově ulici, zajišťují pí uč. Krauseová, pí zást. Krejčová, pí uč. Mališová, pí uč. Melichová a pí uč. Řičařová.
 • Výstava – Ptáci, KC Průhon – 3. E, zajišťuje pí uč. Novotná Zuzana.
 • Filmové představení – JUMANJI – Další level – kino Zličín: 1. A, 1. B, 1. C, 1. D, 2. A, 3. C, 3. D, 4. A, 4. B, 4. C, 4. D, 4. E, 5. A, 5. B, 5. C, 5. D, 5. E

29. ledna 2019

 • Environmentální program s panem Včelkou – zajišťuje Letiště Václava Havla, 4. A, 4. B, 4. C, 4. D, 4. E, zajišťují pí uč. Dusilová, pí uč. Kratochvílová, pí uč. Odehnalová, pí uč. Bretová a pí uč. Helclová.
 • Projekt: Můj domov, moje rodina – 2. F, zajišťuje pí uč. Dvorská.
 • Filmové představení – Zakleté pírko – kino CineStarAnděl, po skončení beseda s režisérem: 2. C, 3. A, zajišťují pí uč. Špaleta a  pí uč. Bajerová.
 • Matematická olympiáda – obvodní kolo, zajišťuje pí uč. Neubauerová.
 • Výstava – Ptáci, KC Průhon – 3. D, zajišťuje pí uč. Straková.

30. ledna 2019

 • Environmentální program s panem Včelkou – zajišťuje Letiště Václava Havla, 5. A, 5. B, 5. C, 5. D, 5. E, zajišťují pí uč. Casková, p. uč. Mevald, pí uč. Veselková Hana, pí uč. Švarcová a pí uč. Štěpánová.
 • Výstava – Ptáci, KC Průhon – 2. E, zajišťuje pí asi. Vrchotová Mária a pí as. Jandová.
 • Prevence: 1. pomoc 9:55 – 11:45 -7. D, 8.D, 8. E 
 • Vydání vysvědčení – výuka dle rozvrhu

31. ledna 2020

 • Pololetní prázdniny. Provoz ŠD zajišťujeme provoz školní družiny.

17. ledna 2020

 • Planetárium – 5. F, 5. G, zajišťují pí uč. Kropáčová a pí uč. Veselá Tereza.
 • Přehazovaná – 7. ročník, dívky – obvodní kolo, zajišťuje pí uč. Siváková.

23. ledna 2020

 • Olympiáda Aj – školní kolo, 14:00, ve třídě 7. C, zajišťují pí uč. Jurečková a pí uč. Mrázová.

24. ledna 2020

 • Exkurze: Botanická zahrada – 5. E, zajišťuje pí uč. Štěpánová.

3. února 2020

 •  Lyžařský výcvikový kurz  7. ročník - 7. B, 7. D, odjezd v 7:30, ulice Makovského, konečná tramvaje č. 9 zajišťují p. uč. Ceman – vedoucí kurzu, pí uč. Dětinská a pí uč. Melichová. Návrat 8.2.2020 v cca 13 - 13:30
 • Divadlo Minaret – Vodník, 3. B, 3. C, 3. D, zajišťují pí uč. Veselá Z., Veselková A., Straková.
 • Informativní schůzka pro rodiče předškoláků - společenská místnost: budova  Socháňova  17:00.

4. února 2020

 • Lyžařský výcvikový kurz  7. ročník  - 7. B, 7. D, zajišťují p. uč. Ceman – vedoucí kurzu, pí uč. Dětinská a pí uč. Melichová.
 • Divadelní představení – 2. E, 2. F, 2. G, zajišťují pí uč. Štěpanovská, pí uč. Dvorská a  pí uč. Mráčková.
 • SPŠ Podskalská – 9. A, 9. B.
 • Obvodní kolo ve šplhu, zajišťuje pí uč. Špaleta a pí vych. Potančoková.
 • Filmové představení Dolittle – 6. F, zajišťuje pí uč. Svobodová.
 • Informativní schůzka pro rodiče předškoláků - společenská místnost: budova Laudova 17:00.

5. února 2020

 • Lyžařský výcvikový kurz  7. ročník  - 7. B, 7. D, zajišťují p. uč. Ceman – vedoucí kurzu, pí uč. Dětinská a pí uč. Melichová

6. února 2020

 • Toulcův dvůr –  Kámen, společník člověka – 4. G, zajišťuje pí uč. Kmínková.
 • Lyžařský výcvikový kurz  7. ročník  - 7. B, 7. D, zajišťují p. uč. Ceman – vedoucí kurzu, pí uč. Dětinská a pí uč. Melichová.

7. února 2020

 • Lyžařský výcvikový kurz  7. ročník  - 7. B, 7. D, zajišťují p. uč. Ceman – vedoucí kurzu, pí uč. Dětinská a pí uč. Melichová.
 •  Environmentální program s panem Včelkou – zajišťuje Letiště Václava Havla, 4. G, 4. H, 5. F, 5. G, zajišťují pí uč. Kmínková, pí uč. Srpová, pí uč. Kropáčová a pí uč. Veselá Tereza.
 • Přebor školy ve šplhu, II. stupeň, zajišťuje pí uč. Siváková.

8. února 2020

 • Lyžařský výcvikový kurz  7. ročník  - 7. A, 7. C, odjezd v 7:30, ulice Makovského, konečná tramvaje č. 9  zajišťují pí uč.  Paštová – vedoucí kurzu, pí uč. Šulová. Návrat 13. 2. 2020 v cca 13 - 13:30 tamtéž.
 • Návrat v 13 - 13:30, lyžařský výcvikový kurz  7. ročník  - 7. B, 7. D, zajišťují p. uč. Ceman – vedoucí kurzu, pí uč. Dětinská a pí uč. Melichová.

9. února 2020

 • Lyžařský výcvikový kurz  7. ročník  - 7. A, 7. C, 8. A – 1 žák, 8. D – 1 žák, 6. B – 3 žáci, 6. D – 1 žák, zajišťují pí uč.  Paštová – vedoucí kurzu, pí uč. Šulová.

10.února 2020

 • Lyžařský výcvikový kurz  7. ročník  - 7. A, 7. C, 8. A – 1 žák, 8. D – 1 žák, 6. B – 3 žáci, 6. D – 1 žák, zajišťují pí uč.  Paštová – vedoucí kurzu, pí uč. Šulová.
 • Akce pro 5., 7., 9. ročníky – předávání zápisových lístků. Od 18:00 do    19:00, ve  společenské místnosti. Zajišťují  ZŘ Tenglerová a pí uč. Drahošová.

11. února 2020

 • Lyžařský výcvikový kurz  7. ročník  - 7. A, 7. C, 8. A – 1 žák, 8. D – 1 žák, 6. B – 3 žáci, 6. D – 1 žák, zajišťují pí uč.  Paštová – vedoucí kurzu, pí uč. Šulová.
 • SPŠ Podskalská – 9. C, 9. D.
 • Futsal, zajišťuje pí uč. Siváková.
 • Přednáška –prevence – gambling – 8. A, 8. B, dle pokynů ZŘ Tenglerové.
 • Akce pro 5., 7., 9. ročníky – předávání zápisových lístků. Od 18:00 do    19:00, ve  společenské místnosti. Zajišťují  ZŘ Tenglerová a pí uč. Drahošová.

12. února 2020

 • Lyžařský výcvikový kurz 7. ročník - 7. A, 7. C, 8. A – 1 žák, 8. D – 1 žák, 6. B – 3 žáci, 6. D – 1 žák, zajišťují pí uč.  Paštová – vedoucí kurzu, pí uč. Šulová.
 • Koloběh života kolem Nilu- 6. C, zajišťuje pí uč. Němcová.
 • Akce pro 5., 7., 9. ročníky – předávání zápisových lístků. Od 18:00 do    19:00, ve  společenské místnosti. Zajišťují  ZŘ Tenglerová a pí uč. Drahošová
 • Konzultace -  Mgr. Pýchová, od 8:00, pracoviště Laudova.

13. února 2020

 • Návrat v  13 - 13:30 - lyžařský výcvikový kurz 7. ročník - 7. A, 7. C, 8. A – 1 žák, 8. D – 1 žák, 6. B – 3 žáci, 6. D – 1 žák, zajišťují pí uč.  Paštová – vedoucí kurzu, pí uč. Šulová.
 • Vystoupení pro jubilanty v KC Průhon, 14:00, zajišťuje p. uč. Maxant.

18. února 2020

 • Projekt Inkluze na ZŠ genpor.. Františka Peřiny – Ochutnejte Vietnam, třída 5. C a cvičný byt:

08:00 – 09:45 – 5. C,  zajišťuje pí uč.  Veselková Hana,

09:55 – 11:45 – 5. D,  zajišťuje pí uč.  Švarcová,

12:45 – 14:30 – 5. A,  zajišťuje pí uč.  Casková.

 


20. ledna 2020

 • Olympiáda Čj- obvodní kolo, zajišťuje pí uč. Zítková.

21. ledna 2020

 • Výstava – Ptáci, KC Průhon – 3. D, zajišťuje pí uč. Hellerová.
 • Přehazovaná – 7. ročník, dívky – obvodní kolo, zajišťuje pí uč. Siváková.

28. ledna 2020

 • Přebor školy ve šplhu, od 9:00, zajišťuje pí uč. Špaleta.
 • Koloběh života kolem Nilu- 6. D, zajišťuje pí uč. Šulová.

 


19. února 2020

 • Projekt Inkluze na ZŠ genpor.. Františka Peřiny – Ochutnejte Vietnam, třída 5. B a cvičný byt:

08:00 – 09:45 – 5. B,  zajišťuje p. uč.  Mevald,

09:55 – 11:45 – 5. E,  zajišťuje pí uč.  Štěpánová.

 • Koloběh života kolem Nilu- 6. B, zajišťuje pí uč. Paštová.
 • Školní kolo – Pražské poetické setkání – II. stupeň, ve třídě 8. A, vedoucí akce – pí uč. Kroutilová.

21. února 2020

 • Exkurze do knihovny – Královská cesta. 6. F, zajišťuje pí uč. Svobodová.

Pondělí 24. února – pátek 28. února 2020

 • Jarní prázdniny,  provoz zajišťuje naše škola. Provoz ŠD  - zajišťuje ZŠ genpor. Františka Peřiny, zodpovídají pí vych. Koderová a pí vych. Kotková.

14. února 2020

 • Projekt  Masopust – 2. A, 2. B, 2. C, 2. D, zajišťují pí uč. Kalinová, pí uč. Rychlá, pí uč. Špaleta a pí uč. Klufová.

2. března 2020

 
 • Akce pro předškoláky –  Hravá škola- dramatická výchova. Schůzka ve 14:00, třída 4. C – vedoucí Veselková Hana. Akce od  16:00  do 17:00 .

                                1.sk.   Kratochvílová, Veselková H. – třída 4. B

                                2.sk.   Krauseová, Odehnalová – třída  4. C

                                3. sk.  Bajerová, Kalinová – 2. A

                                4. sk.  Mráčková, Novotná Zuzana  - 3. E

 


3. března 2020

 • Hospitace ve třídě 2. E – Mgr. Kaslová, psycholog, zajišťují pí uč. Štěpanovská a pí as. Jandová.
 • Fotografování na ročenky– 5. A, 5. B, 9. A, 9. B, 9. C, 9. D, zajišťují třídní učitelé.

4. března 2020

 • Uzavření  všech tělocvičen. Obvodní  kolo ve volejbalu, zodpovídá pí uč. Siváková.
 • Žákovský parlament – 14:00, ve třídě 9. D, zajišťuje pí uč. Drahošová.
 • Fotografování na ročenky– 5. C, 5. D, 5. E, 5. F, 5. G, zajišťují třídní učitelé.

5. března 2020

 • Přednáška – Čas proměn, žákyně 7. ročníků, 12:50 – 13:35, dle pokynů ZŘ Tenglerové.

Koronavir COVID -19

Vážení rodiče,

pokud se vracíte s dětmi z jarních prázdnin z oblastí s výskytem koronaviru COVID-19, v zájmu bezpečnosti vašich i ostatních dětí a zaměstnanců školy, doporučujeme zůstat doma ve 14 denní preventivní karanténě.

Dle sdělení MZ ČR:

V posledních dnech došlo k potvrzení ohnisek a rozšíření koronaviru v severní Itálii zejména v regionech Lombardie a Benátska/Veneto. Italská vláda ve spolupráci se zasaženými regiony přijala řadu opatření hygienického i restriktivního charakteru včetně izolace 10 zasažených obcí v Lombardii (Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano) a jedné v Benátsku (Vo' Eugenao).

Na základě doporučení Ústřední epidemiologické komise ze dne 27.2.2020 doporučuje MZV občanům, kteří se vracejí z postižených oblastí, aby po dobu minimálně 14 dnů sledovali svůj zdravotní stav a v případě, že vykazují příznaky onemocnění, kontaktovali lékaře (v první fázi telefonicky) a poradili se o dalším postupu.

Státní zdravotní ústav zveřejňuje aktuální informace k problematice koronaviru na svých webových stánkách www.szu.cz a dále také zřídil informační telefonickou linku, kam se mohou občané obrátit, pokud potřebují v souvislosti s koronavirem poradit. Infolinka je k dispozici denně od 9 do 21 hodin na telefonním čísle: +420 724 810 106.

 Veškeré učivo k procvičování si domluvíte přes mailové adresy vyučujících.

Děkuji za pochopení

 

                                                                    Jarmila Pavlišová, ředitelka školy


Plavání 3. a 4. ročník

 

Vážení rodiče žáků 3. a 4. ročníků,

po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí bude plavání pro žáky naší školy pravděpodobně zahájeno 19. 3. 2020.

 

Děkuji za pochopení

 

                                                                    Jarmila Pavlišová, ředitelka školy

 


Vážení rodiče,
vzhledem k současné situaci jsem se rozhodla nezvyšovat riziko přenosu respiračních infekcí a dočasně ruším akce, kam by vaše děti cestovaly MHD. Akce, které jsou zrušeny, budou nahrazeny v náhradním termínu.
                       Děkuji za pochopení.
                                                      Jarmila Pavlišová
V Praze 6.3.2020

Preventivní opatření

V souvislosti s reakcí na mediální výstupy televizních zpráv o zavedeném opatření na MČ Praha 6 ze dne 6.3. 2020, vyhodnotila pracovní skupina ustanovená v souvislosti s Koronavirem COVID – 19, toto opatření :

Na základě doporučení zřizovatele (Praha 17), prosíme všechny rodiče, bude-li to možné, aby nechali své děti příští týden (9. -13.3.) doma.  Jedná se o druhý týden po skončení jarních prázdnin, který může  být zásadní v souvislosti s inkubační dobou. Pro děti, které nemohou zůstat doma, budou  školy v provozu.

Učiněná opatření :

 • ve všech školách probíhá zvýšený úklid dezinfekčními prostředky

 • zřizovatel zajišťuje dostatek dezinfekčních prostředků a papírových ručníků

 • doporučení nevyužívat k přesunu žáků MHD

 

 V Praze dne 7.3.2020                                                      

 


Vyjádření vedení školy k opatření

 

Vážení rodiče,
na základě nejnovějšího doporučení našeho zřizovatele, Praha 17, vám sdělujeme následující.
V případě, že nenecháte své děti  doma, škola bude v týdnu od 9. 3. do 13. 3. 2020 v provozu v  plném rozsahu.
Výuka bude probíhat podle rozvrhu.
Školní družina i školní klub v provozu pro přihlášené děti: 6:30 - 7:50 a 11:45 - 17:30.
Školní jídelna v provozu pro přihlášené děti, nepřítomným dětem nebudou vydávány obědy a rodiče je musí odhlásit.

Pokud necháte své děti doma, doporučujeme, aby se se spolužáky nestýkaly ani mimo vyučování.

V současné době není žádný žák ani pracovník školy nakažen Koronavirem COVID 19.

Vzhledem k měnící se situaci sledujte prosím i nadále webové stránky naší školy i ÚMČ Praha 17, případně kontaktujte vedení školy.

Děkujeme za pochopení.

Za vedení školy Jarmila Pavlišová

V Praze 8.3.2020


Vážení rodiče,

 vzhledem k tomu, že Hygienickou stanicí HMP nebyla škole určena žádná karanténní opatření bylo dohodnuto se zřizovatelem, Praha 17, že necháme na uvážení každého rodiče, zda žáka do školy pošle tento týden či nikoliv. Již minulý týden byl nestandardní, protože někteří rodiče žáky do školy posílali, někteří nikoliv. Škola však musí zajistit provoz pro ostatní děti. Vzhledem k tomu, že se nejedná o prázdniny, budou dětem zasílány prostřednictvím našich webových stránek materiály pro samostudium. Na stránkách budou rozdělené úkoly podle tříd.

 • Otázka:  Bude výuka probíhat podle rozvrhu?

   Žáci, kteří přijdou do školy budou mít výuku podle rozvrhu, to znamená, že každý učitel podle množství dětí připraví pro děti látku, kterou si zopakují. Dětem, které zůstanou doma pošlou učitelé materiály k samostudiu přes naše webové stránky (stejné, jako při nemoci). Třídy nebudou spojovány bez ohledu na počet žáků ve třídě.

   

 •  Otázka: Jak bude hodnoceno zameškání plánovaných testů?  

  Testy se přesunou na příští týden.

   

 • Otázka: Je třeba napsat omluvenku?

            Ano, omluvenka je nutná pro kontrolu, že rodič o nepřítomnosti dítěte ve škole ví.

            Stačí napsat : Preventivní karanténa. Hodiny nebudou započítány do omluvených hodin.

         

 • Otázka: Musíme odhlašovat obědy?

  Ano, obědy musíte u hospodářky školní jídelny odhlásit.

   

 • Vysvětlení výroku: "Pokud necháte své děti doma, doporučujeme, aby se se spolužáky nestýkaly ani mimo vyučování."

  Vzhledem k tomu, že žáci jsou doma díky obavám ze šíření viru, tak je logické, že by se neměli sdružovat ani mimo školu.

   

   

  Stále platí, že k 9.3.2020 žádný žák ani pracovník školy není nakažen Koronavirem Covid-19.

   

   

                                                                          Jarmila Pavlišová

   

 

 

 

 

                                                                     

 


23. března 2020

 • Exkurze – Čechova stodola- 1. B, 1. D, zajišťují pí uč. Čečetková a pí uč. Malíková. 08:00 – 12:30.
 • Plavání – Sportovní centrum Řepy:

08:00 – 09:00 – 3. A, 3. C, zajišťují pí uč. Bajerová a pí uč. Veselková Alice,

09:00 – 10:00 – 3. B, 3. D, zajišťují pí uč. Veselá Zdeňka a pí uč. Straková,

10:00 – 11:00 – 4. A, 4. B, zajišťují pí uč. Dusilová a pí uč. Kratochvílová.

 • Akce pro předškoláky –  Hravá škola – hrátky s angličtinou.

Schůzka  - dle pokynů pí uč. Veselkové A., třída 3. C – vedoucí Veselková  Alice. Akce od  16:00  do 17:00 .

                                1. sk.  Helclová,  Klufová – třída 4. A

                                2. sk.  Fikejzlová, Veselková H. – třída  5. C

                                3. sk.  Veselková A., Straková – 3. C

                                4. sk.  Mráčková, Štěpánková - 1. E

 


25. března 2019

 • ZŠ U Boroviček – přednáška „Poruchy u dětí“, 17:00.
 • Projekt 2. F – Náš svět, zajišťuje pí uč. Dvorská.

Národní testování 5. a 7. tříd - náhradní termíny

Vážení rodiče,

v dubnu 2020 se naše škola zapojila do Národního testování Scio 5. a 7. tříd.

Národní testování 5. a 7. tříd obsahuje srovnávací testy z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů, dotazník pro žáky a dotazník pro rodiče. Dotazník zabere asi 7 minut času.

Žáci 5. tříd plní v každém předmětu 30 – 45 úloh, každý test trvá 45 minut.

Žáci 7. tříd plní v českém jazyce 40 úloh/45 minut, v matematice 30 úloh/60 minut

v testu obecných studijních předpokladů 60 úloh/60 minut.

Testování běží on – line a žáci si testy vyplní z domova.

Postup:

1. Žáci se přihlásí do aplikace Sciodat, zadají svůj kód a heslo (již všichni dostali od třídních učitelů emailem v polovině března k procvičování Testů do hodin z českého jazyka a matematiky).

2. Národní testování 5. tříd/Národní testování 7. tříd

3. Zvolí předmět

Každý test má určené datum a čas, kdy bude přístupný.

Náhradní termín jsou stanoveny na:

Termíny testování:

27. 4.  v 9 hodin český jazyk – 5. třídy

27. 4. v 10 hodin český jazyk – 7. třídy

28. 4. v 9 hodin matematika – 5. třídy

28. 4. v 10 hodin matematika – 7. třídy

29. 4. v 9 hodin obecné studijní předpoklady – 5. třídy

29. 4. v 10 hodin obecné studijní předpoklady – 7. třídy

Rodiče žáků a žáci mohou dotazník vyplňovat do konce dubna 2020. Kód a heslo pro přihlášení do aplikace Sciodat rodiče mají v příloze, kterou zasílá třídní učitel emailem.

 

Děkujeme za spolupráci.                                                             PhDr. Hana Tenglerová

 


Milé děti,
milí rodiče,

od 9. dubna 2020 začínají velikonoční prázdniny, takže další úkoly budou až v úterý  14. dubna 2020. 

Děkujeme Vám rodiče za výbornou spolupráci při vzdělávání Vašich děti a přejeme celé Vaší rodině, ať Velikonoce pro Vás i Vaše děti přichystají zážitky ze všech nejkrásnější. Přejeme Vám hodně štěstí, zdraví a další věci, co jsou na světě nejlepší.

                                    Pedagogové ZŠ genpor. Františka Peřiny


Základní škola genpor. Františka Peřiny

Created by © 2011-2018 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy