Login

Aktuálně

Provoz o prázdninách

Vážení rodiče,
v úterý  30. 6. 2020 jsme ukončili školní rok 2019/2020 a předali žákům vysvědčení. Toto vysvědčení, vlastně i celé pololetí školního roku, je specifické a doufáme, že se již opakovat nebude. Žákům  i pedagogům děkuji za pracovitost a snahu si pomáhat. 

Vážení rodiče.
děkuji i Vám jménem svým, ale i jménem všech pedagogů za spolupráci a velikou podporu dětí v době distanční výuky, Nebylo to snadné období, jak pro Vás, Vaše děti, ale i pro všechny pedagogy. V době od 11. března 2020 do 30. června 2020 jsme  všichni  získali cenné zkušenosti v distanční výuce a já  věřím, že se nám budou hodit i ve výuce prezenční.

Ve čtvrtek 25. června 2020 proběhlo slavnostní rozloučení s našimi děváťáky i jejich rodiči. Přejeme jim hodně štěstí na středních školách a hezké prázdniny, plné sluníčka a pohody.

Pokud si někdo ještě nemohl vysvědčení vyzvednout, může tak učinit od  1. července 2020 v kanceláři školy na pracovišti v Socháňově ulici, vždy od 8:00 do 13:00.

Všem žákům, učitelům i správním zaměstnancům přeji klidné prázdniny. Vám, rodičům, děkuji za spolupráci a přeji krásné prožití Vašich dovolených. Užijte si spoustu sluníčka a zábavy. 

V úterý 1. září 2020 se s těšíme na nový školní rok 2020/2021.

                                     Jarmila Pavlišová
Vydávání vysvědčení

Vážení rodiče,

chtěla bych Vás informovat, že vzhledem k situaci ohledně dlouhodobého uzavření škol jsme se s vedením ZŠ Jana Wericha rozhodli, že školní rok 2019 / 2020 bude uzavřen 30. června 2020. V případě, že žáci budou odjíždět na tábory či rodinné dovolené, bude  vysvědčení vydáváno  dle Vašich požadavků třídním učitelem od 26. června 2020. Žáci I. stupně budou mít výuku v pondělí 29. června do 11:45.

Vydávání vysvědčení:

I. stupeň:

 • žáci, kteří chodí na výuku, dostanou vysvědčení v úterý 30. června 2020 od 8:00 do  8:45,
 • žáci, kteří nechodí na výuku, dostanou vysvědčení v úterý 30. června 2020 od 9:00 do  9:45.

 II. stupeň:

 • 9. ročník dostane vysvědčení jednotně v pátek 26. června 2020 – 8:00 – 9:00,
 • 6. – 8. ročník – žáci, kteří chodí na výuku od 8. června 2020, dostanou vysvědčení v pondělí 29. června 2020 od 8:00 do 8:45,
 • žáci, 6. – 8. ročník, žáci, kteří nechodí na výuku, dostanou vysvědčení v úterý 30. června 2020  od 8:00 do 8:45. 

      V případě, že si žák či rodič nebude moci vyzvednout vysvědčení v termínu od 26.  do 30. června 2020  vysvědčení mu může být vydáno každý pracovní den od 8 do 13 hodin v průběhu celých prázdnin.

                                                     Děkuji za pochopení.

                                                                                     Jarmila Pavlišová


Školní družina a školní klub - pracoviště Socháňova

Vážení rodiče,

přeplatky za ŠD a ŠK ( duben - červen) si můžete vyzvednout každý den v době od 12.00 – 14. 00 a 15.00 – 16.30 u vchodu č. 2
( vrátnice) u pí vychovatelky Kotkové. Pokud si přeplatek nevyzvednete, převede se na příští školní rok 2020/2021.

 

                                                                                                              Kotková Hana

                                                                                                           vedoucí vychovatelka


Školní družina a školní klub - pracoviště Laudova

Vážení rodiče,

přeplatky za ŠD a ŠK ( duben - červen) si můžete vyzvednout každý den v době od 12.00 – 14. 00 a 15.00 – 16.30 u vchodu č. 2
( vrátnice) u pí vychovatelky Koderové. Pokud si přeplatek nevyzvednete, převede se na příští školní rok 2020/2021.

 

                                                                                                              Hana  Kotková 

                                                                                                           vedoucí vychovatelka

 


Rozdělení tříd - 1. ročník

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
v případě Vašeho zájmu o informaci týkající se zařazení Vašeho dítěte do třídy, volejte na číslo 235317251, kde Vám bude tato informace poskytnuta.

Děkuji za pochopení.

Jarmila Pavlišová

Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019 / 2020

     Vážení rodiče,

     v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. května 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníku pro účely přípravy na přijímací zkoušky.

     Od 25. května 2020 mají možnost žáci I. stupně účastnit se vzdělávacích aktivit v škole.

Docházka do školy není povinná, záleží na rozhodnutí zákonného zástupce.

     V průběhu dne 4. května 2020  bude zákonným zástupcům žáků 9. ročníku prostřednictvím třídních učitelů doručena Přihláška žáka, Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění  a Pokyny k zabezpečení vzdělávání žáků ve škole.

     Od 5. května 2020  do 7. května 2020  bude zákonným zástupcům žáků I. stupně prostřednictvím třídních učitelů doručena Přihláška žáka, Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění  a Pokyny k zabezpečení vzdělávání žáků ve škole.

Přihlášku, prosím, pošlete na mailové adresy třídních učitelů:

 • žáci I. stupně do 18. 5. 2020
 • žáci 9. ročníku do 7. 5. 2020

 Informace pro zákonné zástupce žáků 1. stupně, to je 1. – 5. ročník – nástup 25. 5. 2020:

 • skupiny budou tvořeny žáky jedné třídy nebo jednoho ročníku,
 • maximální počet ve skupině je 15 žáků - 1 žák v lavici,
 • žáci budou dodržovat zasedací pořádek – jeden žák v lavici,
 • zasedací pořádek bude neměnný a určí jej třídní učitel,
 • složení skupiny je po celou dobu neměnné,
 • žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020,
 • vzdělávací aktivity jsou organizovány pravidelně každý pracovní den,
 • cílem dopolední části je vzdělávání žáků v oblasti, kterou škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku,
 • škola bude vést evidenci o docházce žáků do školy,
 • absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení,
 • rodiče žáka omlouvají prostřednictvím třídních učitelek (mailem nebo telefonem) nejpozději do tří dnů,
 • žáci po dopolední části mohou odejít ze školy domů nebo přejdou na odpolední část,
 • cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků,
 • ranní družina nebude poskytována,
 • aktivity mimo areál školy nejsou možné,
 • provozní doba školy: 8.00 – 17.00 hodin,
 • časový rozsah a organizaci stanovila ředitelka školy a budete informování prostřednictvím třídních učitelů od 5. – 7. 5. 2020, 
 • žáky z odpolední části si můžete vyzvednout od 12:30 do 13:30 a 15:00 do 17:00,
 • školní jídelna bude v provozu pouze pro žáky navštěvující školu od 25. 5. 2020,
 • žáci ve školní jídelně budou dostávat:  polévku, teplé hlavní jídlo a nápoj.

Informace pro zákonné zástupce žáků 9. ročníku – nástup 11. 5. 2020:

 • skupiny žáků budou tvořeny pouze žáky 9. ročníků,
 • maximální počet ve skupině je 15 žáků - 1 žák v lavici,
 • zasedací pořádek bude neměnný a určí jej třídní učitel,
 • složení skupiny je po celou dobu neměnné,
 • žáka nelze zařadit do skupiny později, než k 11. 5. 2020,
 • obsahem je učivo z předmětů přijímací zkoušky: matematika a český jazyk,
 • škola bude vést evidenci o docházce žáků do školy,
 • absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení,
 • rodiče žáka omlouvají prostřednictvím třídních učitelek (mailem nebo telefonem) nejpozději do tří dnů,
 • časový rozsah a organizaci stanovila ředitelka školy a budete informování prostřednictvím třídních učitelů 4. 5. 2020,
 • školní jídelna nebude v provozu.

 Důležité upozornění:

 • každý žák musí před prvním vstupem do školy odevzdat Čestné prohlášení zákonného zástupce o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění: I. stupeň - 25. 5. 2020, 9. ročník – 11. 5. 2020,
 • formulář obdržíte prostřednictvím třídních učitelů, nebo si ho můžete stáhnout z webových stránek školy nebo vyzvednout v pracovní dny od 8.00 do 13.00 hodin ve škole v recepci.
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19, nesmí do školy vstoupit!

 Pohyb žáků ve škole se řídí těmito principy:

 • před školou dodržují žáci odstupy 2 metry v souladu s mimořádnými opatřeními, zejména musí mít zakrytá ústa a nos ochrannými prostředky,
 • všechny osoby nacházející se před školou dodržují povinnost zakrytí úst a nosu,
 • časy příchodů budou upřesněny dle počtu přihlášených žáků, rodiče budou informováni  prostřednictvím třídních učitelů a budou také zveřejněny na webu školy,
 • vstup do budovy je umožněn pouze žákům,
 • žáci přijdou do školy vchodem č. 1 nebo 2,  kde použijí dezinfekci na ruce,
 • všichni žáci i zaměstnanci musí mít ve společných prostorách zakrytá ústa a nos ochrannými prostředky,
 • po přezutí v šatně školy a po příchodu do třídy žáci opět použijí  dezinfekci na ruce,
 • každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky,
 • žák  je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, se kterými bude seznámen při nástupu do školy,
 • žáci při výuce i o přestávce dodržují hygienická pravidla,
 • na pokyn vyučujícího si žák během dopoledního bloku může roušku sundat, ale při skupinové práci a při pohybu ve společných prostorách musí mít zakrytá ústa a nos,
 • při opakovaném nedodržení hygienických pravidel může být žák vyřazen ze skupiny, případně mu může být zakázán vstup do školy.

 Hygienická opatření školy

Před otevřením školy 11. 5. 2020 i 25. 5. 2020 bude zajištěn důkladný úklid a dezinfekce všech využívaných prostor. Zvýšená pozornost bude v době provozu školy věnována dezinfekci školních lavic, stolů a dalších povrchů a všech používaných prostor.

Tento postup byl vypracován podle  manuálu, který jsme obdrželi z MŠMT ČR. Tento manuál je na stránkách MŠMT a nazývá se: OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020. 

     Vážení rodiče,

     děkuji Vám za pochopení a spolupráci při přípravě nástupu Vašich dětí do školy.

Dovolte mi, abych Vám i všem Vaši rodinným příslušníkům popřála pevné zdraví.

                                                                                                    Za vedení školy  Jarmila Pavlišová

V Praze 4. 5. 2020


Jazyky online.

Milí žáci,

od úterý 26.5. 2020 bude probíhat výuka cizích jazyků také online pro žáky 2. stupně.
V případě Vašeho zájmu, sledujte, prosím, záložku JAZYKY ONLINE.
                                         Jarmila Pavlišová

I. stupeň - nástup do školy 25. 5. 2020

Vážení rodiče,

dovoluji si Vás informovat v souladu s usnesením vlády č. 491  o organizaci přítomnosti žáků 1. – 5. ročníku v naší škole od 25. května 2020. Vycházíme z metodického materiálu Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020, který vydalo MŠMT ČR dne 30. 4. 2020. Další konkrétní podmínky výuky a hygienická pravidla jsou stanovena v Metodickém materiálu MŠMT.

Zákonní zástupci musí podepsat Čestné prohlášení. Originál Čestného prohlášení žáci odevzdají při nástupu do školy dne 25.5.2020 u hlavního vchodu odpovědnému pracovníkovi. Na prohlášení musí být datum 24. 5. nebo 25. 5.

Formulář Prohlášení je na našich webových stránkách a je též u hlavního vchodu školy.

Organizace výuky 1. - 5. ročníku od 25.5.2020

 1. prezenční výuka – výuka ve školní budově. Prezenční výuka je dobrovolná a bude probíhat každý den dopolední  a odpolední částí. Dopolední část:  1. ročník - 4 vyučovací hodiny, 2. ročník - 4 vyučovací hodiny, 3. ročník - 5 vyučovacích hodin, 4. ročník - 5 vyučovacích hodin, 5. ročník - 5 vyučovacích hodin. Po skončení dopolední částí začne odpolední část. Po celou dobu pobytu ve škole budou žáci v kmenových třídách. V odpoledním bloku jsou zajištěny volnočasové aktivity.  Pokyny žáci dostanou od svých učitelů. Dopolední část vedou učitelé, odpolední část vychovatelé, asistenti pedagoga či učitelé. V rámci dopolední části budou mít žáci každý den výuku anglického jazyka.
 2. distanční výuka – výuka doma. Na webových stránkách budou stále zadávány úkoly. Dle možností pedagogů bude v nějaké míře pokračovat výuka online.

Zahájení vzdělávání a vstup do školy bude organizován v souladu s metodickým pokynem v době mezi 7:25 – 8:00 tak, aby se  minimalizovalo velké shromažďování osob před našimi  školními budovami. Podobně bude organizováno i ukončení dopoledního vyučování.  Odpolední část zájmového vzdělávání pouze pro přihlášené žáky 1. - 5. ročníku bude probíhat do 17 hodin, to nevylučuje vyzvednutí dítěte v dřívějších odpoledních hodinách. Od 12 hodin budou u vchodů č. 2 vedoucí vychovatelky, které zajistí plynulé vyzvedávání Vašich dětí. 

Pedagogové budou vést evidenci o docházce přihlášených žáků, v případě nepřítomnosti žáka ve vzdělávacích aktivitách je nutné informovat třídního učitele předem nebo nejpozději v konkrétní den neúčasti. Počet zameškaných hodin se v této době nezapočítává do zameškaných hodin na vysvědčení.

Ze školy odcházejí žáci podle sdělení času odchodů od zákonných zástupců.

Složení skupin bude neměnné a žáci tedy nebudou moci skupiny měnit. Výuka nebude probíhat podle rozvrhu třídy.

 Cesta do školy a ze školy

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními.

Příchod ke škole a pohyb před školou

Žáci budou přicházet ke škole v určeném časovém rozmezí a půjdou rovnou do školy.

 
Vstup do budovy školy na obou pracovištích je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. Prosím rodiče, aby toto nařízení respektovali v zájmu ochrany zdraví jejich i ostatních dětí. Děkuji.

 
Nástup do školy

Pro plynulý nástup do školy jsou žáci rozděleni podle tříd takto:

 Pracoviště Socháňova      Vchod č. 1                                Vchod č. 2 – u vrátnice

7:25                                     1. C, 4. C                                      5. A, 5. E – 2. skupina

7:30                                     1. B, 4. E                                      5. B, 5. D

7:35                                     1. A , 2. B                                     3. B – 1. skupina

7:40                                     2. C, 4. A                                      1. D,  3. B – 2. skupina

7:45                                     2. A, 5. C                                      3. C

7:50                                     2. D                                              3. A, 4. B     

7:55                                     3. D , 5. E – 1. část                      4. D

 Pracoviště  Laudova        Vchod č. 1                                Vchod č. 2 – u vrátnice

7:30                                       5. G                                            1. E

7:35                                       3. E – 1. skupina                        1. F

7:40                                       3. E + 3. F                                  2. G

7:45                                       2. F, 2. E                                    4. G

7:50                                       3. G                                            4. H, 0. A     

7:55                                                                                          5. F

Prosím rodiče, aby své děti přiváděli do školy včas, podle pokynů a tak zamezili shlukování žáků před budovou. Děkuji za pochopení.

Samozřejmě, když se nějaké dítě opozdí či přijde dříve, bude bez problémů vpuštěno do budovy.

Žák tedy vstupuje do školy bez rodiče a po vstupu do školy u každého žáka proběhne dezinfekce rukou, kterou budou zajišťovat pedagogičtí pracovníci školy. Žáci se přezují a následně u nich proběhne druhá dezinfekce, kterou budou opět zajišťovat další pedagogičtí pracovníci.

V budově školy

Nošení roušek je povinné ve společných prostorách.

Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor bude organizována tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy. Úklid, dezinfekce a další hygienická opatření bude škola provádět podle stanovených pravidel.

Ve třídě

Žák se odebere do třídy, kde na něj bude čekat vyučující. Žákovi bude přidělena lavice, kterou bude mít do konce školního roku, vyučující budou dbát na dodržování vzdáleností mezi žáky. Žáci si budou nechávat pracovní sešity, učebnice a sešity ve škole na svém místě a to z důvodu zvýšené hygieny. Děti, které budou chodit do školy, nebudou dostávat domácí úkoly.

Žáci musí mít na den alespoň dvě roušky a sáček, do kterého si roušku odloží. Nošení roušek je povinné ve společných prostorách a o přestávkách (kromě svačiny a oběda, které konzumuje sám na přiděleném místě). V případě činnosti, kdy žák bude sedět na svém místě a bude dodržena bezpečná vzdálenost od ostatních, budou pedagogové zvažovat chvilky během výuky, kdy si žáci budou moct roušku sundat nebo alespoň uvolnit nos. Proberte to prosím s dětmi a poučte je o tom, zda si Vaše dítě bude moct v těchto chvilkách roušku sundat nebo uvolnit. Vaše rozhodnutí budou vyučující respektovat. Vážení rodiče, respektujte prosím i Vy  případná rozhodnutí pedagogů ohledně nošení roušky. Věřte, že nám jde zejména o bezpečnost Vašich dětí, za kterou se cítím ve škole zodpovědná. Vše budeme řešit během aktuální situace, uvidíme, jak se bude vyvíjet. 

Složení skupin žáků je neměnné!

 Školní stravování

Školní jídelna bude vařit jedno jídlo. Žáci se budou stravovat po skupinách. Jídlo, pití i příbory jim budou rozdávány. Rouška bude odložena pouze při samotné konzumaci jídla a pití. U stolu budou sedět  samostatně. Před vstupem do školní jídelny projdou dezinfekcí rukou.

Poslední řízená dezinfekce bude při odchodu ze školy.

 Při podezření na možné příznaky COVID-19

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

Pokud bude žák vykazovat některý z možných příznaků COVID-19,  umístí se do samostatné místnosti a budou kontaktováni zákonní zástupci žáka s požadavkem na jeho okamžité vyzvednutí. 

 

Žák je povinen dodržovat stanovená pravidla, jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny.

  
Vážení rodiče,

děkujeme za podporu, pochopení a Vaši vstřícnost. Věříme, že společně se nám podaří toto nelehké období  zvládnout.

                                                                  Mgr.  Jarmila Pavlišová

                                                                       ředitelka školy

 


6. - 8 ročník - nástup do školy 8. 6. 2020

Vážení rodiče,

dovoluji si Vás informovat v souladu s dalším uvolňování opatření ve školách, které vláda schválila na svém jednání dne 25. května 2020  o organizaci přítomnosti žáků 6. – 8. ročníku v naší škole od 8. června 2020.

 

Vzhledem k tomu, že nejsou známy bližší podrobnosti a podmínky přítomnosti žáků 6. – 8. ročníku ve škole, vycházíme z metodického materiálu Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020, který vydalo MŠMT ČR dne 30. 4. 2020. Další konkrétní podmínky výuky a hygienická pravidla jsou stanovena v Metodickém materiálu MŠMT.

 

1) Přítomnost žáků ve škole je dobrovolná.
2) Výuka nebude probíhat každý den.
3) Vyučovat se bude ve skupinách po 15 žácích.
4) Zákonný zástupce bude muset vyplnit Čestné prohlášení před nástupem žáka do školy.

Žáci naší školy budou chodit do školy minimálně dva dny v týdnu.

Rozsah výuky 4 - 5 vyučovacích hodin v jeden den, tzn. minimálně 8 - 10 hodin za týden.

Zahájení výuky mezi 8:05 - 8:15.


            

Docházka do školy není povinná, záleží na rozhodnutí zákonného zástupce.

 

     Od 28. května 2020 do 29. května 2020 bude zákonným zástupcům žáků 6. – 8. ročníků prostřednictvím třídních učitelů doručena Přihláška žáka, Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a Pokyny k zabezpečení vzdělávání žáků ve škole.

Přihlášku, prosím, pošlete na mailové adresy třídních učitelů do 3. června 2020.

 

Informace pro zákonné zástupce:

 

 • skupiny budou tvořeny žáky jedné třídy nebo jednoho ročníku,
 • maximální počet ve skupině je 15 žáků – 1 žák v lavici,
 • žáci budou dodržovat zasedací pořádek – jeden žák v lavici,
 • zasedací pořádek bude neměnný a určí jej třídní učitel,
 • vzdělávací aktivity budou organizovány 2 – 3 dny týdně,
 • přesné dny určí ředitelka školy podle počtu přihlášených žáků,
 • škola bude vést evidenci o docházce žáků do školy,
 • absence se nezapočítává  do absence uváděné na vysvědčení,
 • rodiče omlouvají žáka prostřednictvím třídních učitelek,
 • časový rozsah a organizaci stanoví ředitelka školy a rodiče budou informováni prostřednictvím třídních učitelek do 5. června 2020,
 • školní jídelna pro žáky 6. – 8. ročníků nebude v provozu.

 

 

 

 

 Důležité upozornění:

 • každý žák musí před prvním vstupem do školy odevzdat Čestné prohlášení zákonného zástupce o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, na tomto prohlášení bude datum 8.6.2020 a žáci ho odevzdají při prvním vstupu do školy,
 • formulář obdržíte prostřednictvím třídních učitelů, nebo si ho můžete stáhnout z webových stránek školy nebo vyzvednout v pracovní dny od 8.00 do 13.00 hodin ve škole v recepci.
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19, nesmí do školy vstoupit!

 Pohyb žáků ve škole se řídí těmito principy:

 • před školou dodržují žáci odstupy 2 metry v souladu s mimořádnými opatřeními, zejména musí mít zakrytá ústa a nos ochrannými prostředky,
 • časy příchodů budou upřesněny dle počtu přihlášených žáků, rodiče budou informováni  prostřednictvím třídních učitelů a budou také zveřejněny na webu školy,
 • vstup do budovy je umožněn pouze žákům,
 • žáci přijdou do školy vchodem č. 4,  kde použijí dezinfekci na ruce,
 • všichni žáci i zaměstnanci musí mít ve společných prostorách zakrytá ústa a nos ochrannými prostředky,
 • po přezutí v šatně školy a po příchodu do třídy žáci opět použijí  dezinfekci na ruce,
 • každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky,
 • žák  je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, se kterými bude seznámen při nástupu do školy,
 • žáci při výuce i o přestávce dodržují hygienická pravidla,
 • na pokyn vyučujícího si žák může roušku sundat, ale při skupinové práci a při pohybu ve společných prostorách musí mít zakrytá ústa a nos,
 • při opakovaném nedodržení hygienických pravidel může být žák vyřazen ze skupiny, případně mu může být zakázán vstup do školy.

 Hygienická opatření školy

Ve škole je zajištěn důkladný úklid a dezinfekce všech využívaných prostor. Zvýšená pozornost bude v době provozu školy věnována dezinfekci školních lavic, stolů a dalších povrchů a všech používaných prostor.

Tento postup byl vypracován podle  manuálu, který jsme obdrželi z MŠMT ČR. Tento manuál je na stránkách MŠMT a nazývá se: OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020. 

Další podrobnosti o organizaci vyučování obdrží rodiče a žáci do pátku 5. 6. 2020.

 

 

     Vážení rodiče,

     děkuji Vám za pochopení a spolupráci při přípravě nástupu Vašich dětí do školy.

Dovolte mi, abych Vám i všem Vaši rodinným příslušníkům popřála pevné zdraví.

                                  

                                                               Za vedení školy  Jarmila Pavlišová

V Praze 28. 5. 2020

 


II. stupeň - od 8. června 2020

Vážení rodiče,
dovolte mi, abych Vás informovala o systému konzultací pro žáky II. stupně.
6. ročník:
Termíny - pondělí a středa 
Čas - 8:00 - 11:15  
Předměty: ČJ, M, Aj, cizí jazyk, Př, D, F, Z, Vz
7. ročník:
Termíny -  úterý a čtvrtek 
Čas - 8:00 - 11:15  
Předměty: ČJ, M, Aj, cizí jazyk, Př, D, F, Z, Ov
8. ročník:
Termíny - středa a pátek
Čas - 8:00 - 11:15  
Předměty: ČJ, M, Aj, cizí jazyk, Př, D, F, Z,  Ch
9. ročník:
Termíny - čvrtek
Čas - 8:00 - 11:15  
Předměty:  Aj, cizí jazyk, Př, D, F, Z,  Ch

Třídní učitelé Vás budou mailem informovat o nástupu do školy i o rozdělení předmětů do dvou dní.

Prosím, aby žáci první den nástupu přinesli podepsané Čestné prohlášení toto prohlášení odevzdaji potrvzení u vstupu do šatny. N prohláššení bude datum nástupu do školy.

Jazyky online budou v omezené míře stále v provozu- sledujte webové stránky školy.
Distanční výuka bude také stále pokračovat - viz webové stránky školy.

Věřím, že se nám podaří vše zvládnout tak, jako až doposud.

Děkuji všem rodičům za podporu.
                                                        Jarmila Pavlišová
 
Upozornění pro strávníky

Žádáme rodiče, aby nevstupovali do internetových objednávek obědů. Do ukončení karantény provádí veškeré odhlášky obědů pí Mikolášová osobně. po celou dobu uzavření škol mají všichni strávníci obědy odhlášeny.
Děkujeme za pochopení
                                   vedoucí školní jídelny
Vážení rodiče,

pokud jste nebyli telefonicky kontaktováni vedením školy o nepřijetí Vašeho dítěte, je Vaše dítě přijato do 1. ročníku naší školy. Rozhodnutí o přijetí si můžete vyzvednout od 27. dubna 2020 do 30. dubna 2020 v době od 8 do 15 hodin v kanceláři školy na budově v Socháňově ulici..
Děkuji.       


                                                        Jarmila Pavlišová

Zrušení třídních schůzek

Aktualizace informací v souvislosti s výskytem nákazy
koronaviru COVID-19Vážení rodiče,

s ohledem na aktuální situaci a nadále trvající uzavření škol dle nařízení Vlády ČR jsme nuceni třídní schůzky
 • pracoviště  Laudova dne 14. 4. 2020
 • pracoviště  Socháňova dne 15. 4. 2020
zrušit.

Chtěli bychom Vám alespoň touto cestou poděkovat  za úžasnou spoupráci při domácím vzdělávání  Vašich dětí. Ujali jste se  role domácích učitelů, vychovatelů, věnujete dětem všechen svůj čas nehledě na Vaše pracovní vytížení.  Věřím, že Vám tuto péči  Vaše děti v budoucnu poctivě vrátí.


Přejeme Vám hodně sil a b
uďte všichni zdrávi.
                               
                                                                 za  pedagogy školy Jarmila Pavlišová

Studijní pobyty v zahraničí

Z důvodu současné situace v České republice a ostatních státech EU jsou  změny ve výjezdech. Žáci 9. ročníků budou buď nahrazeni náhradníkem nebo mohou odjet s námi, pokud je střední školy pustí.

 • Studijní pobyt v Irsku je přeložen. Konat se bude v termínu od 21. května 2021 do 30. května  2021. Kvůli zajištění jiného  termínu jsme museli pozměnit dlouhý trajekt do Irska na krátký. Žákům 9. ročníku budou vráceny zálohy i doplatky. Žáci 6.- 8. ročníku se mohou zúčastnit pobytu v daném termínu, proto jim zálohy nebudou vráceny.
 • Studijní pobyt ve Francii je přeložen. Konat se bude v termínu od 6. června 2021 do 12. června  2021. Žákům 9. ročníku budou vráceny zálohy i doplatky. Žáci 6.- 8. ročníku se mohou zúčastnit pobytu v daném termínu, proto jim zálohy nebudou vráceny.
 • Studijní pobyt do Rakouska je zrušen. Zálohy i doplatky budou vráceny všem přihlášeným žákům.  V červnu 2021 bude vypsán nový zájezd, na který se žáci budou hlásit v březnu 2021.
20. 4. 2020                                  Děkuji za pochopení. Jarmila Pavlišová

Nástup do školy 25. 5. 2020 - pouze žáci I. stupně

Vážení rodiče,
 
prosím, sdělte třídnímu učiteli - třídní učitelce, zda Vaše dítě nastoupí od 25. května 2020 do školy. Prosím, napište jim zprávu do 29.4. 2020.
Tento průzkum děláme, abychom mohli zajistit dostatečné množství hygienických prostředků. Až budeme znát od MŠMT ČR přesné podmínky k nástupu žáků do škol, budeme Vás informovat prostřednictvím třídních učitelů a webových stránek školy.
 
Děkuji za pochopení.
 
Přeji hezký den a děkuji za Vaši spolupráci.
 
S pozdravem Jarmila Pavlišová

Zápis

Upřesnění postupu ONLINE ZÁPISU

1. Klikněte, prosím, na záložku Online zápis do školy - Zapsat dítě online.
2. Objeví se → Přihláška do 1. ročníku ZŠ, kterou vyplníte.
3. Po odeslání se objeví potvrzení o přijetí přihlášky, které obsahuje registrační číslo.
4. Klikněte na → Stáhněte si prosím žádost o přijetí.
5. Objeví se předvyplněný formulář → Žádost o zápis dítěte....., ve kterém doplníte nevyplněné kolonky. Do poznámek můžete napsat své požadavky, hlavně napište budovu, ve které chcete, aby se Vaše dítě vzdělávalo. Po vytištění formulář podepíší oba rodiče a můžete jej předat škole s kopii rodného listu, kopii OP zákonného zástupce tímto způsobem:
a) poštou
b) mailem - zssoch@volny.cz
c) datovou schránkou  - 6zzmk7d
d) osobně - ve vrátnici školy v budově Socháňova každy všední den od 8 hodin do 13 hodin do připravené schránky. Dokumenty vložte do obálky a nadepište jménem dítěte. Obálky budou připraveny na vrátnici.
6. Informaci o přijetí či nepřijetí najdete 24. 4. 2020 na našem webu pod přiděleným registračním čísle.
7. Rozhodnutí o přijetí si budete moci vyzvednout:
a) v týdnu od 27. 4. - 30. 4. 2020 - termín bude určen školou
b) po skončení mimořádných opatření - po telefonické domluvě 235317251.

   Děkuji za pochopení.          Jarmila Pavlišová, ředitelka školy

Zápis

Upřesnění místa zápisu

Vzhledem k mimořádné situaci, kdy je potřeba minimalizovat osobní kontakty, se zápis pro rodiče, kteří nemají možnost vyřídit zapsání dítěte elektronicky (online - odkaz vpravo pod kalendářem nebo mailem), uskuteční pouze v hlavní budově školy v ulici Socháňova 19/1139. Na zápisovém formuláři (v elektronické i papírové podobě) je kolonka s názvem „Poznámky“, kam je potřeba poznačit, zda rodič pro následné studium dítěte zvolil budovu v ulici Laudova nebo Socháňova (stačí jednoslovná poznámka Laudova/Socháňova).
V budově v ulici Laudova není možné přihlášky odevzdávat ani se na zápis dotazovat.

Lze se dotazovat na čísle 235317251-2.


Změněné informace o místě, době, organizaci a průběhu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2020 / 2021

Změněné informace o místě, době, organizaci a průběhu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2020 / 2021

Datum vydání: 31. března 2020

 

Vážení rodiče,

V souvislosti s nouzovým stavem a z důvodu uzavření školy, Mimořádné opatření Čj. MZDR 10676/2020-1MIN/KN upravuji podobu zápisu do 1. tříd takto:

 1. Zápis je určen pro děti narozené od 1.9.2013 do 31. 8. 2014.
 2. Žáci, kterým byl udělen v dubnu 2019 odklad školní docházky jsou již přijati. Prosíme rodiče o potvrzení, zda žák do naší školy nastoupí či nikoliv  mailem: zssoch@volny.cz .

 

Neproběhne motivační část zápisu, to znamená, že děti nebudou přítomny zápisu v místě a v době konání zápisu.

 

Informace k organizaci a průběhu formální části zápisu:

Doba zápisu: Zápis proběhne v období od 6. dubna 2020 do 20. dubna 2020.

Místo zápisu: ZŠ genpor. Františka Peřiny, Praha 6 – Řepy, Socháňova 19 / 1139, pracoviště  

Socháňova 19/1139. Rodiče žáků z pracoviště Socháňova  i Laudova mají určené jedno místo zápisu, a to pracoviště v Socháňově ulici. Přihlášky můžete podat:

a)      prostřednictvím provozovatele poštovních služeb – klasickou poštou,

b)      emailem: zssoch@volny.cz  s uznávaným elektronickým podpisem,

c)       datovou schránkou: 6zzmk7d,

d)      online -  formulář bude zveřejněn na stránkách školy v sekci aktuality,

e)      osobně.

V případě osobního podání, prosím, volejte číslo 235317251-2, kde domluvíme konkrétní dobu podání žádosti.

Obsah žádosti:

 1. Přihláška.

Do přihlášky, prosím, uveďte,  v jaké budově chcete, aby se Vaše dítě vzdělávalo (pracoviště Socháňova, pracoviště Laudova) a můžete též uvést jméno případného spolužáky (jak bylo uvedeno při informativní schůzce).

 1. Přílohy přihlášky: 

a)      kopie rodného listu dítěte,

b)       kopie OP zákonného zástupce,

c)        v případě, že dítě má  jinou adresu trvalého pobytu než rodiče, je doložit potvrzení o trvalém pobytu dítěte,

d)      nemáte-li v naší městské části trvalý pobyt, ale fakticky zde bydlíte – možno doložit nájemní smlouvou,

e)      budete-li žádat o odklad povinné školní docházky  je nutné doložit  kopie vyšetření pedagogicko – psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra a kopie doporučení dětského lékaře nebo klinického psychologa či odborného lékaře( tyto přílohy stačí dodat do konce května 2020).

 

Možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí můžete dne 21. dubna 2020 v době od 8 do 13 hodin.

Informace o přijetí či nepřijetí dítěte ke vzdělávání v naší škole se dozvíte   dne 24. dubna 2020 na webových stránkách školy. Vaše dítě bude uvedeno pod registračním číslem. V případě online zápisu se Vám vygeneruje automaticky, v případě podání přihlášky poštou, mailem, datovou schránkou či osobním zápisem, budete informováni vedením školy o přiděleném registračním čísle.

 

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí Vašeho dítěte si budete moci vyzvednout ve dnech 27. 4. – 30. 4. 2020 od 8 do 13 hodin v kanceláři školy v budově Socháňova 19 / 1139 podle pokynů, které budou uveřejněny na webových stránkách školy.

                                                                                                             Jarmila Pavlišová, ředitelka školy

 

 

 


Zápis

Informace pro zákonné zástupce budoucích prvňáčků

V souvislosti s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví  k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 a rozhodnutím vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu, jsme nuceni během zápisu žáků pro školní rok 2020/2021 ustoupit od některých tradičních postupů. Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dětí ve škole. V současné době pro vás připravujeme podrobné pokyny a přehled možných variant, vše v souladu s pokyny MŠMT ČR.

Podrobné informace k průběhu zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 budou zveřejněny na webových stránkách školy 31. března 2020.


Informace pro rodiče

     Vážení rodiče,

     nejprve mi dovolte, abych Vám poděkovala za spolupráci při domácím vzdělávání Vašich  dětí. Vy, rodiče, byste měli dětem zadat pravidla, rytmus. To znamená, že jim určíte, kdy se mají učit, kdy mají doma pomáhat a kdy mají mít volno. Domácí vzdělávání není o rodičích, ale o dětech. Děti mají od Vás zadán rámcový program a potom plní úkoly, které jim zadají vyučující. Nechceme, aby rodič suploval roli učitele, ale měl by nám pomoci s motivací dětí k domácí práci. Rodič však oproti učiteli vidí, co jeho dítě zvládne a co nezvládne. Rodiče prosím, aby byli v případě problémů v kontaktu s třídními učiteli, ale i s učiteli předmětů, kde má dítě problém. Po návratu do školy učitelé se žáky proberou problematickou látku a  vysvětlí jim to, čemu nerozumí. Nějaké učivo přesuneme do příštího školního roku.

     V průběhu těchto dní jsme zjistili, že  ne všichni mají doma sešity, pracovní sešity, učebnice, atlasy. Vaše děti si je nechaly ve škole. Stále ještě ve vrátnici na obou pracovištích jsou tyto materiály uloženy k vyzvednutí.

     Pár rodičů mě žádá o on-line vyučování. V průběhu těchto dní jsme zjistili, že ne všichni mají doma vybavení pro on-line výuku, ne všichni rodiče jsou doma, aby dětem se spojením pomohli. Často máte doma jeden počítač pro celou rodinu, často nemáte možnost tisku, nemáte scaner atd..

      Učitelé různě komunikují se žáky, a to přes WhatsApp, Skype, mailem, telefonem atd. Nechceme však, stejně jako Vy, rodiče, aby byly děti neustále na monitorech se sluchátkem v uších.  Víme, že zajistit technicky online přenos pomocí Skype sice není problém, ale všechno ostatní již ano. Dohodnout společný termín pro hromadnou výuku tak, aby vyhovoval všem, popř. zajistit dostatek slotů pro individuální lekce prostě není v domácích podmínkách možné a ve školních prostorách také ne, protože učitelé mají zadanou práci z domova.

 

      On-line testy  využíváme pro 5. – 9. ročník. Neradi bychom úkolovali rodiče prací navíc, registrací, plněním úkolů online. Někteří chodí do práce, na internetu se tolik neorientují apod. Proto bychom tyto možnosti navíc nechali jako dobrovolné a budeme rádi, když rodiče s dětmi udělají základ v pracovních sešitech.  Možnosti jiných platforem zatím nevyužíváme, protože chápeme, že každý nemá možnost se takové výuky zúčastnit a neradi bychom někoho z tohoto typu vyučování vyčleňovali. Proto nám komunikace prostřednictvím emailu přijde zatím nejefektivnější pro všechny strany. Stále tedy platí, že hlavní je zadávání úkolů přes naše webové stránky.

 

    Vážení rodiče,

   za všechny pedagogy děkuji za Vaši trpělivost a spolupráci v této nelehké situaci. Společnými silami vše zvládneme a po nástupu do školy se probírané učivo zopakuje a procvičí.  Přeji Vám všem, ať jste zdraví, to je v současné době to nejdůležitější.

 

    Moc Vám děkuji za podporu, spolupráci a přízeň, které si nesmírně vážím.

 

 

   26. 3. 2020                                                                                                    Jarmila Pavlišová

 


ŠVP

     Vážení rodiče,

     na základě situace v ČR a EU samozřejmě  postupně rušíme školy v přírodě a zážitkové kurzy. Zahraniční výjezdy jsou zatím přesunuty na září 2020, viz zpráva na našem webu. V současné době můžeme zrušit akce, které se mají uskutečnit do 11.4.2020. Postupně čekáme na vyjádření Vlády ČR.

     Z tohoto důvodu, prosím, neposílejte doplatky na účet školy ani učitelům. Doplatky neposílejte ani na zahraniční výjezdy.

     Zálohy (ŠVP a zážitkový kurz), které budou moci být zrušeny, budou vráceny na Vaše  čísla účtů po vrácení peněz od CK škole. Z tohoto důvodu budete třídním učitelem či třídní učitelkou vyzváni k zaslání čísla účtu. Třídní za třídu zpracuje seznam: jméno dítěte, číslo účtu a částku, která se Vám má vrátit. Účetní školy Vám obratem peníze vrátí.

   Děkuji za pochopení       Jarmila Pavlišová

26. 3. 2020


Klub mladých čtenářů

Vážení rodiče,
na základě četných dotazů ohledně objednávek knih KMČ Albatros na pracovišti Socháňova sdělujeme, že knihy je možné do pátku 3. dubna ještě objednat na mail: mevald.perina@seznam.cz. O výdeji objednaných knih budete informováni.
Děkuji. Mgr. Mevald.

Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení

Podrobnější informace k podávání tiskopisů naleznete na webu ČSSZ.

https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-vpduvz?inheritRedirect=true

Tiskopis k tisku a ručnímu vyplnění: tiskopis.pdf (PDF, 49 kB)

31. 3. 2020


Informace k novému zákonu o přijímacím řízení na střední školy ve školním roce 2019/2020http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-pripravilo-reseni-pro-prijimaci-zaverecne-a-maturitni

Resort do škol rozeslal přehlednou metodiku k zákonu, kterou naleznete 
ZDE.

Jednotná přijímací zkouška na střední školy pro školní rok 2020/2021 tak proběhne nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků při vzdělávání ve středních školách. Konkrétní termín, který bude letos jen jeden, poté stanoví MŠMT. Obsah a forma přijímací zkoušky se nemění, a stejně zůstanou beze změny kritéria přijímání stanovená ředitelem školy. Stále tak platí, že zkouška proběhne i ve společné části – tedy jednotná zkouška – z písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky. „Oproti minulým letům budou zkráceny termíny pro vyhodnocení výsledků zkoušky, aby se uchazeči o studium dozvěděli vzhledem k okolnostem výsledek co možná nejdříve,“ vysvětluje ministr školství Robert Plaga. Ředitelé, kteří se rozhodli dělat i školní část přijímací zkoušky, stanoví jejich nové termíny v souladu s harmonogramem, který určí MŠMT.

Přehledné schéma průběhu přijímací zkoušky naleznete ZDE.
31 3. 2020


Poděkování

Vážení rodiče,

chtěla bych Vám  poděkovat za spolupráci s učiteli i s vedením školy. My všichni se potýkáme se situací, která je jak pro učitele, tak pro rodiče, velmi  náročná. Ani vy ani my na ni nemůžeme být dostatečně připraveni, ale vy i my se snažíme. Chápeme, jak je tato situace pro Vás, rodiče našich žáků, složitá. Ale bez Vaší pomoci to nejde a my Vám za ni moc děkujeme. Náročné je to i pro naše, Vaše děti, ale snaží se. V případě, že budou mít pocit, že potřebují pomoc od svých vyučujících, neprodleně je zkontaktujte na jejich mail. Učitelé Vám, rádi pomohou.

 

Přeji Vám pevné nervy při vzdělávání dětí a přeji nám všem, abychom tuto náročnou situaci ve zdraví zvládli.

                                                        Za  všechny pedagogy                  Jarmila Pavlišová
19. 3. 2020


Klub 17 řepské mládeži

V důsledku dnešní těžké doby jsme se rozhodli přispět ke zvládnutí karantény
prostřednictvím FB stránky NZDM Klub 17.

https://www.facebook.com/Klub-Sedmnáct-104810741168958/?view_public_for=104810741168958

Úkoly - Koronavirus

Úkoly k samostudiu byly přesunuty do sekce  ÚKoly - Koronavirus,  lišta vlevo.

12. 3. 2020

 

      Vážení rodiče,

z důvodu uzavření školy - Mimořádné opatření Č.j. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN jsou zrušeny všechny akce pro budoucí prvňáčky ve dnech: 16. 3. 2020, 23. 3. 2020 a 30. 3. 2020 na obou pracovištích.

Zápis do 1. tříd  se přesouvá na dny 29. 04. – 30.04. 2020  od 14 – 17 hodin na pracovišti v Socháňově ulici i v Laudově ulici.

Zápis je pro:

 • děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014,
 • děti, kterým byl udělen odklad povinné školní docházky v naší škole


K zápisu si přineste:

 • rodný list dítěte,
 • občanský průkaz rodičů s adresou trvalého pobytu,
 • pokud má dítě jinou adresu trvalého pobytu než rodiče, je třeba přinést potvrzení o trvalém pobytu dítěte.

Část zápisu pro zákonné zástupce dítěte:

 • vyplnění Žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání
 • vyplnění Dotazníku

Část zápisu pro dítě:

 • dítě plní úkoly pod vedením zkušeného pedagoga, který po skončení pohovoří se zákonnými zástupci.

Doporučujeme, abyste si na celý zápis vyhradili 40 - 60 minut. Děkujeme.

Kurz pro předškoláky, pouze pro děti zapsané na naší škole, bude každé pondělí v době od 27.4.2020 do  15.6.2020.

 13. 3. 2020


Studijní pobyty v zahraničí

Z důvodu současné situace v České republice a ostatních státech EU jsou  změny ve výjezdech. Žáci 9. ročníků budou buď nahrazeni náhradníkem nebo mohou odjet s námi, pokud je střední školy pustí.
 • Studijní pobyt v Irsku je přeložen od 11. září 2020 do 20. září 2020. Kvůli zajištění jiného  termínu jsme museli pozměnit dlouhý trajekt do Irska na krátký.
 • Studijní pobyt ve Francii je přeložen 27. září - 3. října 2020.
 • Studijní pobyt do Rakouska je přeložen od 7. září do 8. září 2020.
16. 3. 2020

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2
Str. 1 z 2
Praha, 10. 3. 2020 Č. j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN *MZDRX019DHS0* MZDRX019DHS0
M I M O Ř Á D N Ě O P A T Ř E N Í


Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I. Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:
 osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,  osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

II. Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:

Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě. Předmětem opatření je zákaz vzdělávání na všech typech škol pro potřebu ochrany před výskytem a šířením onemocnění COVID-19. Hromadné vzdělávání na všech typech školStr. 2 z 2

představuje vyšší riziko přenosu onemocnění vzhledem k vysoké kumulaci osob ve vymezeném prostoru. Opatření se zaměřuje na všechny osoby organizující vzdělávání podle shora uvedených zákonů. Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky. Neprodlená realizace tohoto opatření je nezbytná pro adekvátní zhodnocení rizika vzhledem k současné nepříznivé epidemiologické situaci ve výskytu onemocnění COVID-19, a proto den nabytí účinnosti tohoto mimořádného opatření je den jeho vydání.Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA ministr zdravotnictví


Vážení rodiče, 
s ohledem  na nařízení Vlády ČR  je od 11. března 2020 škola uzavřena.  Úkoly pro žáky budou průběžně aktualizovány na webových stránkách školy. Obědy byly žákům hromadně odhlášeny po dobu uzavření školy. Tělocvičny jsou též uzavřeny i pro nájemce.  Škola je uzavřena do odvolání. V tomto období jsou stanoveny úřední hodiny od 8:00 do 13:00.  

Děkujeme za pochopení       

                                                                       Jarmila Pavlišová
10. 3. 2020


Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČRMimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)

Vážení rodiče,

na základě vašich dotazů ohledně ošetřovného sdělujeme následující:

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)

Tiskopis vystavuje výhradně školské/dětské zařízení (škola) v případě jejich uzavření z nařízení příslušného orgánu z důvodu havárie, mimořádného opatření při epidemii nebo jiné nepředvídané události.

Zaměstnanec tímto tiskopisem (dle § 109 odst. 5 písm. b) zákona č. 187/2006 Sb.) uplatňuje nárok na výplatu ošetřovného. Žádost o ošetřovné podávají zaměstnanci u svého zaměstnavatele, který žádost po doplnění údajů předá spolu s podklady pro výplatu dávky příslušné OSSZ.

  

            


10.3.2020

Vážení rodiče,

potvrzení vám budou vydávána v kanceláři školy  na pracovišti v Socháňově ulici vždy od 8:00 do 13:00.

Děkujeme za pochopení.

                                                      Jarmila Pavlišová


Covid - 19 - informace MZ ČR

Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádné opatření týkající se karantény občanů, kteří se vrací z Itálie

 

Ministerstvo zdravotnictví dnes vydalo nové mimořádné opatření, a to vzhledem k výraznému šíření onemocnění COVID-19 na území Itálie (cca 4 000 případů) a skutečnosti, že dominantní počet nakažených osob v České republice se nakazilo při svém pobytu na území Itálie. Podle našich informací je v Itálii t. č. 16,5 tisíce Čechů.

S okamžitou platností se nařizuje všem osobám s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do České republiky, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámily tuto skutečnost svému praktickému lékaři, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným způsobem (mobilní aplikace, e-mail, skype apod.), tedy bez osobního kontaktu.


Dále se nařizuje praktickým lékařům, aby u osob s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do České republiky, rozhodli o karanténě v délce 14 dnů.


Karanténou se rozumí především oddělení zdravé osoby od ostatních osob s cílem zabránit přenosu infekčního onemocnění v období, kdy by se toto onemocnění mohlo šířit. Za porušení karantény hrozí ze zákona o ochraně veřejného zdraví pokuta až 3 miliony Kč. Praktický lékař v případě výskytu onemocnění COVID-19 je oprávněn karanténu prodloužit. Osoby v karanténě mají nárok na nemocenskou. V případě dobrého zdravotního stavu zaměstnanců a jejich zájmu o práci na dálku, vyzýváme zaměstnavatele, aby v této mimořádné situaci vycházeli vstříc a domluvili se se zaměstnanci na možnosti pracovat z domova. V důsledku přijatého mimořádného opatření a též v důsledku dalších dopadů způsobených onemocněním COVID-19 je stát připraven prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky obratem připravit programy pro kompenzaci ztrát podnikatelů.

Mimořádné opatření v pdf

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR


Aktuální informace ke koronaviru Covid-19

 Tento materiál je převzatý ze stránek MHMP

Přinášíme Vám aktuální informace a doporučení spojené s novým koronavirem.

Koronavirus Covid-19

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci Ministerstvo zdravotnictví doporučuje cestovatelům, kteří pobývali v období od poloviny ledna 2020 v regionech Emilia-Romagna, Lombardie, Piedmont a Veneto, aby v následujících 14 dnech po opuštění regionu sledovali svůj zdravotní stav se zaměřením se na příznaky počínajícího respiračního onemocnění (především horečka nad 38 st. C, dýchací obtíže) více v aktualitách zde.

Ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček na tiskové konferenci po zasedání Bezpečnostní rady státu sdělil, že zatím nebyla potvrzena nákaza u občanů v ČR ani u spoluobčanů v zahraničí. Žádá občany, aby se v případě vycestování do zahraničí registrovali v systému Drozd https://drozd.mzv.cz, aby je mohli v případě potřeby kontaktovat.

V posledních dnech došlo k potvrzení ohnisek a rozšíření koronaviru v severní Itálii zejména v regionech Lombardie (město Milán a jeho okolí) a Benátska/Veneto. Italská vláda ve spolupráci se zasaženými regiony přijala řadu opatření hygienického i restriktivního charakteru včetně izolace 10 zasažených obcí v Lombardii (Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano) a jedné v Benátsku (Vo' Eugenao)

Výše uvedená místa, která se nacházejí v izolaci, není možné navštěvovat ani je opustit. V případě porušení pravidel hrozí trestní stíhání a vysoké pokuty. Situaci kontrolují italské bezpečnostní složky.

Ministerstvo zahraničních věcí ČR vydalo Doporučení českým občanům, aby se vyhnuli regionům v severní Itálii. Itálie je co do počtu nakažených třetí zemí na světě, a to po Číně a Jižní Koreji.

Ochranná opatření na Letišti Václava Havla Praha. Pražské letiště vyhradilo speciální koridor pro přílety z Itálie, platí v něm zvýšená hygienická opatření.

Aktuální situace počtu onemocnění COVID-19 podle ECDC na stránkách SZÚ.

 

 

Testy na koronavirus Covid-19 v Praze


Dle informací od Hygienické stanice HMP (ke dni 28. února 8:30) v období uplynulých 24 hodin prošly na území hl. m. Prahy testem na možnou nákazu koronaviru Covid-19 4 osoby. Včerejší ranní očekávané výsledky dvou testovaných případů nákazu nepotvrdily. Během včerejška navíc negativní výsledek obdržely další dvě testované osoby. V daný okamžik se tak zpracovávají ještě dva uskutečněné odběry.

Od pátku 24. ledna 2020, kdy se u indikovaných osob započalo s laboratorním vyšetřováním, test v Praze absolvovalo zatím celkem 45 osob. Výsledky  provedených testů u 43 osob nákazu koronavirem Covid-19 vyvrátily. Světová zdravotnická organizace (WHO) rozhodla původně pracovně užívaný název koronaviru 2019-nCoV pojmenovat novým označením Covid-19.

K testování dochází u osob, které pobývaly v oblastech zasažených výskytem čínského koronaviru a současně se u nich projevovaly klinické příznaky jako teplota či respirační obtíže, eventuálně u osob, které byly s takovými osobami v úzkém osobním kontaktu.

HSHMP je v úzkém nepřetržitém kontaktu se všemi příslušnými orgány, Ministerstvem zdravotnictví, Státním zdravotním ústavem, se kterými koordinuje veškeré potřebné kroky či opatření. Současně poskytuje nepřetržitou součinnost i dalším zainteresovaným subjektům jakými jsou například Letiště Václava Havla v pražské Ruzyni, složky integrovaného záchranného systému, Magistrát hlavního města Prahy i lůžková či ambulantními zdravotnická zařízení v Praze. 

Informace k případům pneumonie spojené s novým koronavirem průběžně publikuje Státní zdravotní ústav.

Aktuální informace naleznete také v aktualitách na našem portále zde.

Nejčastější otázky

Co je koronavirus? 

Koronaviry představují skupinu virů, která se vyskytuje u zvířat, primárním rezervoárem bývají často netopýři. O novém typu koronaviru, který nyní způsobuje onemocnění v Číně, nejsou zatím dostupné všechny informace - genetickou strukturou je příbuzný netopýřím koronavirům. Zatím není zřejmé, jak došlo k přenosu na člověka.

S kým se mohu poradit?

Pokud potřebujete poradit v souvislosti s aktuálním výskytem koronaviru, ať už jste občan či zdravotník, je vám k dispozici infolinka Státního zdravotního ústavu, která má číslo: 724 810 106. Linka je v provozu denně od 9 do 21 hodin.

Když ho porovnáme s virem chřipky, v čem se liší?

Stejně jako u viru chřipky se předpokládá přenos vzdušnou cestou - kapénkovou infekcí - z dosud dostupných informací by měla být míra infekciozity (tj. kolik osob může nakazit 1 nemocný člověk) nižší  než u chřipky.

Jak moc je nebezpečný?

Je nebezpečnější než chřipka?  Jeho nebezpečí spočívá v tom, že o něm zatím toho moc nevíme, že se může chovat nepředvídatelně a nikdo nedokáže přesně říct, jak bude situace v následujících týdnech probíhat.

Co koronavirus způsobuje za potíže?

Začátek obtíží může připomínat chřipku:  je zde horečka, boleti svalů, dále kašel a následně zápal plic.

Jaký je průběh a jak se pozná, že se jedná právě o tento virus? 

Že se jedná o tento nový virus prokáže pouze laboratorní vyšetření.

Jak se léčí? 

Léčí se symptomaticky: léčí se příznaky onemocnění.

Koronavir může zapříčinit i úmrtí. Dá se říci, podobně jako u chřipky, že umírají především oslabení a jinak nemocní lidé? Nebo i zdraví, mladí?

Podle dostupných informací k těžkému zápalu plic a případnému úmrtí došlo u osob chronicky nemocných, léčících se na jiná základní onemocnění.

Existuje nějaká prevence?

Prevence je stejná jako u jiných respiračních virů: vyhýbat se kontaktu s nemocnými lidmi, nevyhledávat akce s větším koncentrací lidí, často si mýt a případně dezinfikovat ruce.

Jaká je pravděpodobnost, že se rozšíří i v Česku?

Samozřejmě se může stát, že do ČR přicestuje nemocný s tímto virem, ale nepředpokládáme, že při nastavených opatřeních by došlo k jeho plošnému šíření.

Informační letáky a doporučení

Informace k opatření zamezení šíření nákazy pro studenty (MZČR)

Notice new coronavirus for foreign students (MZČR)

Upozornění pro studenty (HSHMP)

Notice to foreign students upon arrival from China (HSHMP)

Plakát koronavirus

Doporučení pro cestovatele

Co dělat – koronavir

Doporučení pro zdravotnická zařízení

Jak si správně mýt ruce

Doporučení jedincům s cestovatelskou anamnézou

Pandemický plán České republiky

Pandemický plán ČR

Pandemický plán ČR v anglickém jazyce

Usnesení vlády

Příloha Usnesení vlády

 

 

 

Publikováno: 28.02.2020 10:33


Změna termínu třídních schůzek

 Vážení rodiče,

vzhhledem k odjezdu některých tříd na školy v přírodě v termínu plánovaných třídních schůzek přesouváme třídní schůzky o týden dříve:
pracoviště Laudova: úterý 14. 4. 2020 od 18:00
pracoviště Socháňova: středa 15. 4. 2020 od 18:00

Schůzky třídních důvěrníků začínají v 17:00. 

Děkuji za pochopení

                                                                     Jarmila Pavlišová, ředitelka školy

 


Oslava 17. listopadu

Video si můžete prohlédnout na této stránce: https://www.youtube.com/watch?v=RXW9WjP3aG0


Upozornění pro rodiče

Aktivity organizací, které si pronajímají tělocvičnu, školní hřiště, společenskou místnost a další prostory školy po vyučování, nejsou organizovány školou. Je tedy na zvážení rodičů, zda své děti na tyto aktivity přihlásí.
Mgr. Jarmila Pavlišová

Označování alergenů ve školní jídelně

OZNAČOVÁNÍ ALERGENŮ S PLATNOSTÍ OD 13. PROSINCE 2014

Označení nebalených potravin = zhotovených pokrmů ve školní jídelně.

     Tato povinnost se týká všech výrobců potravin, všech článků veřejného  stravování - například  restaurací, jídelen, sociálních ústavů, nemocnic, prodejen, pekáren apod.

     Dne 13. prosince 2014 bude povinnost při nákupu potravinářských výrobků nebo jídel ve veřejném stravování vyznačit u výrobku stanovený alergen, který obsahuje.
     Školním jídelnám se v tomto ohledu nechává prostor při aplikaci tohoto ustanovení, zejména s ohledem na charakter a druh konkrétního školského zařízení, kterého se označení přítomnosti alergenní složky týká.
Zákonné ustanovení určuje vedoucím a ředitelům jídelen „jasně a zřetelně označit" (toto není blíže specifikováno). Obecně lze odvodit, že se jedná o takové značení, které bude strávníka dostatečně jasným způsobem informovat o tom, že je alergenní složka v potravině přítomna, nebo že některá složka pochází z alergenu uvedeném ve zmíněném seznamu legislativně značených alergenů.
     Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brán v žádném případě zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto přecitlivělost si musí každý strávník nebo zástupce strávníka sám uhlídat. Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, takže případným žádostem nebude vyhověno. Školní jídelna má funkci pouze informační tak, jako každý výrobce potravin a pokrmů.
     Označení přítomnosti alergenu bude vyznačeno na jídelním lístku číslem označující alergen. V blízkosti jídelního lístku bude vyvěšen seznam legislativně stanovených alergenů s označením čísla, které je přeneseno na jídelní lístek. Přítomnost alergenu bude přenesena z receptur a ingrediencí, které se používají ve školní jídelně při výrobě jednotlivých pokrmů.
    Rodiče strávníků a strávníci budou informováni s předstihem na webových stránkách,  dále na vývěskách školní jídelny, přímo v kanceláři ŠJ a hlavně pak v jídelnách. Nelze se při vaření obědů v počtu cca 950 strávníků věnovat jednotlivcům se svojí přecitlivělostí na některý z alergenů. Školní jídelna zajišťuje stravování žáků  podle jednotlivých věkových kategorií a výživových požadavků. Nelze spojovat dietní stravování s přecitlivělostí na některý alergen.
Označování alergenů je legislativně stanoveno od 13. prosince 2014 v souladu s potravinovým právem.

Odvolání na legislativu:

 • EU = 2000/13 do 13.12.2014 a pak nahradit = 1169/2011 EU článek 21
 • ČR = Vyhláška 113/2005 Sb., O způsobu označování potravin a tabákových výrobků, § 8, odst. 10

     Předpisy stanovují specifické požadavky na označování alergenních složek, u kterých je vědecky dokázáno, že vyvolávají u spotřebitelů alergii nebo nesnášenlivost představující nebezpečí pro zdraví. Je tedy požadováno, aby veškeré složky byly zřetelně označeny názvem příslušné alergenní složky, pokud není přímo v názvu potraviny nebo jídla.

     Označování pokrmů spadá do gesce Ministerstva zdravotnictví.

Vyjádření ministerstva zemědělství:

Poskytování informací o alergenech v případě nebalených potravin, tj. i pokrmů stanovuje čl. 44 odst. 1 a) nařízení 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Nařízení nabývá účinnosti 13. prosince 2014. Komentář ke zmíněnému ustanovení naleznete v bodech 2.5.1 až 2.5.3 dokumentu otázek a odpovědí k nařízení 1169 na této stránce:

 http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/foodlabelling/proposed_legislation_en.htm

     Jídelní lístek je jako vždy vyvěšen  přímo v jídelnách, dále pak na vývěskách školní jídelny a  na webových stránkách školy.

Ten, kdo netrpí alergií na žádné potraviny, se tímto značením nemusí zabývat.

Voda alergenní není.

Seznam číselného označení alergenů je vyvěšen níže.

V případě dotazů a informací volejte na tel.číslo 235314420.

V  Praze dne  1. prosince 2014

                                                    Mgr. Jarmila  Pavlišová, ředitelka školySeznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/11 EU

1) Obiloviny obsahující lepek,nejedná se o celiakii, výrobky z nich.
2) Korýši a výrobky z nich - patří mezi potraviny ohrožující život.
3) Vejce a výrobky z nich - patří mezi potraviny ohrožující život.
4) Ryby a výrobky z nich.
5) Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich - patří mezi potraviny ohrožující život.
6) Sójové boby (sója) a výrobky z nich.
7) Mléko a výrobky z něj - patří mezi potraviny ohrožující život.
8) Skořápkové plody a výrobky z nich – jedná se o všechny druhy ořechů.
9) Celer a výrobky z něj.
10) Hořčice a výrobky z ní.
11) Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich.
12) Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2.
13) Vlčí bob (LUPINA) a výrobky z něj.
14) Měkkýši a výrobky z nich.

 Průměrná váha porce

Podívejte se, jak naši šikovní žáci oslavili 100. výročí republiky!


Video si můžete prohlédnout na této stránce: https://youtu.be/X2lv_To5d7Q


Muzikál Taceo

Podívejte se na naši upoutávku:  http://youtu.be/I74byopWkQI  


KNIHOVNA v budově Laudova je otevřena ve čtvrtek  -  13:00 - 14:30

KNIHOVNA v budově Socháňova je otevřena v pondělí - 13.45 - 15.00 a ve čtvrtek od 13:45 do 15:00


Základní škola genpor. Františka Peřiny

Created by © 2011-2018 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy