Login

Kroužky


Děti, které navštěvují školní družinu kroužky neplatí.
Děti, které nenavštěvují školní družinu se mohou přihlasit do jednoho i více zájmových kroužků.
Platba za každé pololetí je 500,- Kč (bez ohledu na to,kolik kroužků dítě navštěvuje), za 1. pololetí do 12. 9. 2017, za 2. pololetí do 12. 1. 2018. 
Platby přijímá vedoucí školní družiny paní Hana Kotková v od 10:30 do 13:30 nebo od 15:00 do 15:30 ve školní družině. 
Poplatek za školní klub je třeba uhradit do 12. dne v měsíci.
Pokud se dítě odhlásí, musí tak učinit písemně se souhlasem rodičů.
Bližší informace Hana Kotková tel.728579749, 235319443.
Zájmové útvary začínají od 11.9.2017.

Nabídka kroužků DDM Prahy 6 ve školním roce 2017/2018 v budovách naší školy

Zpívání při kytaře

Písničky z pohádek, filmové ukázky z pohádek, texty, ilustrace textu, sborový zpěv při kytaře, pohybové a rytmické prvky k písničkám, volná interpretace pohádek,...
Jana Kalinová

Orientální tance

Základní taneční prvky orientálního tance, nácvik jednoduché choreografie, cviky na správné držení těla, posilování svalů, koordinace pohybů, pravolevá orientace, ladná chůze, taneční kroky se závojem a vějířem, sólový tanec- vlastní choreografie,...
Jana Kalinová

Anglický jazyk

Hry a soutěže zaměřené na slovní zásobu, konverzaci, písničky, říkanky, omalovánky.
Jan Kalina

Cvičení z matematiky

Obsah kroužku CvM komplexně navazuje na předmět matematika. Jeho náplní je: osvojení matematických postupů, rozvoj logického uvažování, schopnost aplikovat získané vědomosti a dovednosti při řešení úloh z praxe, procvičovat a prohlubovat učivo matematiky řešením obtížnějších úloh. Poskytuje žákům hlubší matematické vědomosti a dovednosti potřebné pro další studium a pro orientaci v praktickém životě.
Zdenka Neubaerová

Výuka hry na kytaru

V kroužku se děti postupně učí kytarové akordy k doprovodu písniček. Texty písní s označením akordů dostanou rozepsané, podle nichž při kroužku nacvičujeme, aby se mohli sami doma písničky doučovat. Začínají hrát jednoduché lidové písně, během několika hodin pak především písničky k táboráku. Doprovod mají zpočátku jednoduchý rytmus 2 – 3 doby, později se učí i trochu složitější rytmus. Akordy se učí hrát zpaměti, písničky zpaměti nevyžaduji. Během šk. roku počítám, že zvládnou asi 40 písní, včetně několika vánočních, a asi 12 akordů. Písničky různě při kroužku opakujeme, žádám, aby všichni zpívali. Výuka probíhá ve dvojicích po 30 minutách. 
Marcela Pivcová

Muzikálové studio

V kroužku pracujeme s hudbou, texty a divadlem. Účastníci zkouší jednotlivé muzikálové výstupy včetně mluveného slova, pohybu a tance. Závěrem roku je nastudování muzikálového představení. Kroužek je veden odborníkem v oboru zpěv a divadlo.
Miroslav Maxant

Počítače

Náplní kroužku je naučit děti ovládat počítačovou myš, psát jednoduchá slova, znát klávesnici, seznámit je se zákl. funkcemi textového a grafického editoru - MS Word, Malování, naučit děti bezpečně používat internet při vyhledávání informací a hraní her.
Eva Holubová

Taneční sport

Přípravka 1. a 2. třídy
Výukový program
-pohybová průprava zaměřená na správný postoj a držení těla
- doplňková výuka skákání přes švihadlo (odraz, koordinace)
- rytmická cvičení ve 2/4, 3/4 taktu
- tance typu mazurka, letkis, makarena, Zuzana (country)
- nácvik polkové přeměny, poskoků ,,koníčky“, kopů
- nácvik základních disco prvků
- práce s prostorem (kolo, čtverec, řada, zástup, šachovnice)

I.stupeň 3. až 5.třídy
Výukový program
-pohybová průprava založená na metodických řadách
- švihadla s obměnami rytmů a metodickými řadami
- dodržování postoje a správného držení těla
- základní kroky latinsko-amerických a standardních tanců LAT : čača, jive, samba STT : waltz, valčík

Pokročilí II.stupeň
Výukový program
- pohybová průprava založená na kondičním cvičení, strečinku
- švihadla s náročnými kombinacemi přeskoků, rytmika nohou
- dodržování postoje a držení těla
- práce paží (trajektorie, baletní provedení)
- sestavy latinsko- amerických a standardních tanců LAT : samba, čača, rumba, paso doble, jive STT : waltz, tango, valčík, quickstep
Choreografie na vystoupení přizpůsobené věku a pokročilosti všech věkových skupin.
Mgr. Marie Dvořáková

Základní škola genpor. Františka Peřiny

Created by © 2011-2018 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy