Login

Kroužky

Nabídka kroužků pro školní rok 20172018

  
PočítačeEva Holubová
3. tř.ČT - od 14.00 – 15.00 hod.
4. tř.ČT - od 15.00 – 16.00 hod.
  

Hrátky s angličtinou

Jan Kalina
 3. - 4. tř. ST - od 14.00 - 15.00 hod.
  
Orientální tanceJana Kalinová
1. tř.ČT - od 13.00 - 14.00 hod.
2. - 4. tř.PO - od 13.00 - 14.00 hod.
  
Zpívání při kytařeJana Kalinová
1.tř.ST - od 13.00 – 14.00 hod.
2. - 4. tř.ST - od 14.00 - 15.00 hod. 
  
Taneční sportMarie Dvořáková
I. tř.PO - od 13.30 – 15.00 hod.
2. - 4. tř.ČT - od 13.30 – 15.00 hod.
  
Výuka hry na kytaruMarcela Pivcová
2. - 8. tř.ST - od 13.00 – 16.00 hod.
2. - 8. tř.ČT - od 13.00 - 16.00 hod. 
  
Výuka hry na kytaruJan Kalina
 PO - od 14.00 – 15.00 hod.
 ST - od 15.00 - 16.00 hod.
 PÁ - od 14.00 - 16.30 hod.
  
Muzikálové studioMiroslav Maxant
6. - 9. tř.PO - od 14.00 – 15.00 hod.
 ČT - od 14.00 - 16.00 hod.
  
Cvičení z matematiky Zdena Neubauerová
Eva Holubová
9. tř.                            od říjnaPÁ - od 7.00 - 7.45
  
Cvičení z českého jazykaVladislava Zítková
9. tř.                            od října ČT - od 7.00 - 7.45
  
Cvičení z českého jazykaRadka Malenová
 9. tř.                            od října  ST - od 7.00 - 7.45
  
Výuka hry na klavírJan Kalina
 ÚT - 14.00 - 16.30 hod.
 ČT - 14.00 - 16.30 hod.
  
Hodina sportu navícPavel Šenk
1. - 2. tř.PO - 14.00 - 15.00 hod.
3. - 4. tř.ST - 15.00 - 16.00 hod. 
  
Sportovní kroužky:Martin Ceman
Florbal 
Začátečníci 1. sk. - 1. - 3. tř.ST - od 13.00 - 14.00 hod.
Začátečníci 2. sk. - 2. - 4. tř.ST - od 14.00 - 15.00 hod.
Začátečníci 3. sk. - 1. - 3. tř.PÁ - od 13.00 - 14.00 hod. 
  
Pohybové hry 
4. - 7. tř.ST - od 15.00 - 16.00 hod.
  
Florbal - turnaje a zápasy pro pokročilé 
3. - 9. tř.ST - od 16.00 - 17.00 hod.
  
Futsal 
1. - 5. tř.PÁ - od 14.00 - 15.00 hod.
  
Florbal 
4. - 9. tř.PÁ - od 15.00 - 16.00 hod.


Děti, které navštěvují školní družinu kroužky neplatí.
Děti, které nenavštěvují školní družinu se mohou přihlasit do jednoho i více zájmových kroužků.
Platba za každé pololetí je 500,- Kč (bez ohledu na to,kolik kroužků dítě navštěvuje), za 1. pololetí do 12. 9. 2016, za 2. pololetí do 12. 1. 2017. 
Platby přijímá vedoucí školní družiny paní Hana Kotková v od 10:30 do 13:30 nebo od 15:00 do 15:30 ve školní družině. 
Poplatek za školní klub je třeba uhradit do 12. dne v měsíci.
Pokud se dítě odhlásí, musí tak učinit písemně se souhlasem rodičů.
Bližší informace Hana Kotková tel.728579749, 235319443.
Zájmové útvary začínají od 12.9.2016.

Nabídka kroužků DDM Prahy 6 ve školním roce 2015/2016 v budovách naší školy

Aerobic Dynamic Kickbox (ADK)

Aerobní kickbox je zábavné, energické a bezkontaktní skupinové cvičení, jehož základem je kombinace tance a boxu. Při tomto cvičení jde o rozvoj pohybové koordinace a prohloubení rytmického cítění dětí. Děti se postupně od nejjednodušších prvků seznamují se složitějšími sestavami. Hudební doprovod zvyšuje zábavnost a intenzitu cvičení. Hudba je vybírána přiměřeně k věku dětí. Děti jsou rozděleny do dvou skupin 1. -  2. ročník a 3. - 5. ročník. Cvičení je vhodné pro dívky, ale i chlapce, zkrátka pro všechny, kteří se chtějí vydovádět a zároveň získat dobru náladu. 


Kreativní dílna

Výroba dekorací a dárků za použití různých druhů materiálu, např. papír, filc, washi pásky /samolepící ozdobné pásky/, moosgumma - pěnovka, textil, přírodniny. Děti budou stříhat, lepit, kreslit, skládat, navrhovat tvořivé projekty. Budou si trénovat motorické schopnosti a rozvíjet svou fantazii. Téma výrobků se odvíjí podle roční sezony. Děti se seznámí s moderními pracovními technikami, např. scrapbooking /tvoření z papíru, fotoalba, jmenovky, visačky/, cardmaking /výrova ozdobných přání/, embossing /vytváření plastických struktur na papíru/, mramorování /použití mramorovacích barev na různé druhy materiálu/, aranžování /výroba aranžmá ze živých rostlin nebo sušiny/.

 


Zpívání při kytaře

Písničky z pohádek, filmové ukázky z pohádek, texty, ilustrace textu, sborový zpěv při kytaře, pohybové a rytmické prvky k písničkám, volná interpretace pohádek,...
Jana Kalinová

Orientální tance

Základní taneční prvky orientálního tance, nácvik jednoduché choreografie, cviky na správné držení těla, posilování svalů, koordinace pohybů, pravolevá orientace, ladná chůze, taneční kroky se závojem a vějířem, sólový tanec- vlastní choreografie,...
Jana Kalinová

Turistický kroužek

Poznávání zajímavých a památných míst Prahy, turistické a pochodové značky, pozorování přírody, poznávací soutěže, hry a kvízy,ochrana životního prostředí, ekologické aktivity,sportovní aktivity, míčové hry,...
Jana Kalinová a Tamara Krutinová

Anglický jazyk

Hry a soutěže zaměřené na slovní zásobu, konverzaci, písničky, říkanky, omalovánky.
Jan Kalina

Hudební kroužek

Hudební kroužek je určen pro 1. – 3. třídu. Náplní kroužku je zpěv písní s doprovodem klavíru a celkové rozvíjení hudebnosti (rozvíjení smyslu pro rytmus a hudebního sluchu) formou her a hudebně pohybových činností.
Monika Vránová

Cvičení z matematiky

Obsah kroužku CvM komplexně navazuje na předmět matematika. Jeho náplní je: osvojení matematických postupů, rozvoj logického uvažování, schopnost aplikovat získané vědomosti a dovednosti při řešení úloh z praxe, procvičovat a prohlubovat učivo matematiky řešením obtížnějších úloh. Poskytuje žákům hlubší matematické vědomosti a dovednosti potřebné pro další studium a pro orientaci v praktickém životě.
Zdenka Neubaerová

Výuka hry na kytaru

V kroužku se děti postupně učí kytarové akordy k doprovodu písniček. Texty písní s označením akordů dostanou rozepsané, podle nichž při kroužku nacvičujeme, aby se mohli sami doma písničky doučovat. Začínají hrát jednoduché lidové písně, během několika hodin pak především písničky k táboráku. Doprovod mají zpočátku jednoduchý rytmus 2 – 3 doby, později se učí i trochu složitější rytmus. Akordy se učí hrát zpaměti, písničky zpaměti nevyžaduji. Během šk. roku počítám, že zvládnou asi 40 písní, včetně několika vánočních, a asi 12 akordů. Písničky různě při kroužku opakujeme, žádám, aby všichni zpívali. Výuka probíhá ve dvojicích po 30 minutách. 
Marcela Pivcová

Muzikálové studio

V kroužku pracujeme s hudbou, texty a divadlem. Účastníci zkouší jednotlivé muzikálové výstupy včetně mluveného slova, pohybu a tance. Závěrem roku je nastudování muzikálového představení. Kroužek je veden odborníkem v oboru zpěv a divadlo.
Miroslav Maxant

Počítače

Náplní kroužku je naučit děti ovládat počítačovou myš, psát jednoduchá slova, znát klávesnici, seznámit je se zákl. funkcemi textového a grafického editoru - MS Word, Malování, naučit děti bezpečně používat internet při vyhledávání informací a hraní her.
Eva Holubová

Taneční sport

Přípravka 1. a 2. třídy
Výukový program
-pohybová průprava zaměřená na správný postoj a držení těla
- doplňková výuka skákání přes švihadlo (odraz, koordinace)
- rytmická cvičení ve 2/4, 3/4 taktu
- tance typu mazurka, letkis, makarena, Zuzana (country)
- nácvik polkové přeměny, poskoků ,,koníčky“, kopů
- nácvik základních disco prvků
- práce s prostorem (kolo, čtverec, řada, zástup, šachovnice)

I.stupeň 3. až 5.třídy
Výukový program
-pohybová průprava založená na metodických řadách
- švihadla s obměnami rytmů a metodickými řadami
- dodržování postoje a správného držení těla
- základní kroky latinsko-amerických a standardních tanců LAT : čača, jive, samba STT : waltz, valčík

Pokročilí II.stupeň
Výukový program
- pohybová průprava založená na kondičním cvičení, strečinku
- švihadla s náročnými kombinacemi přeskoků, rytmika nohou
- dodržování postoje a držení těla
- práce paží (trajektorie, baletní provedení)
- sestavy latinsko- amerických a standardních tanců LAT : samba, čača, rumba, paso doble, jive STT : waltz, tango, valčík, quickstep
Choreografie na vystoupení přizpůsobené věku a pokročilosti všech věkových skupin.
Mgr. Marie Dvořáková

Základní škola genpor. Františka Peřiny

Created by © 2011-2018 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy