Poradní sbor ředitelky školy
 
šk.r. 2016/2017
 
Kabinet výchovného poradenství
Mgr. Helena Drahošová - výchovná poradkyně pro oblast: výchovnou a volby povolání
Mgr. Hana Veselková - výchovná poradkyně pro oblast integrovaných žáků, speciální pedagog
Mgr. Jitka Pýchová - školní psycholog pro pracoviště 
 
 
Metodik prevence zneužívání návykových látek a sociálně patologických jevů
Mgr. Jaroslav Mevald
 
Zástupkyně ŘŠ
 
 
 Mgr. Olga Panošová -  zástupkyně pro I. stupeň
PhDr. Hana Tenglerová - statutární zástupkyně, zástupkyně pro II. stupeň a ŠD
 
 
Vedoucí ŠD a ŠK
 
 
Hana Kotková
Hana Koderová
 
 
 
Vedoucí ŠJ
Zdeňka Höhneová
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Login
LOGIN
Základní škola genpor. Františka Peřiny

Created by © 2011 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy