Login
Poradní sbor ředitelky školy
 
šk.r. 2018/2019
 
Kabinet výchovného poradenství
Mgr. Helena Drahošová - výchovná poradkyně pro oblast: výchovnou a volby povolání
Mgr. Hana Veselková - výchovná poradkyně pro oblast integrovaných žáků, speciální pedagog
Mgr. Jitka Pýchová - školní psycholog pro pracoviště 
Mgr. Dana Veselková - výchovná poradkyně pro oblast integrovaných žáků, speciální pedagog, pro pracoviště 
                                  v Laudově ulici 
 
Metodik prevence zneužívání návykových látek a sociálně patologických jevů
Mgr. Jaroslav Mevald
 
Zástupkyně ŘŠ
 
 
 Mgr. Olga Panošová -  zástupkyně pro I. stupeň
PhDr. Hana Tenglerová - statutární zástupkyně, zástupkyně pro II. stupeň a ŠD
 Mgr. Stanislava  Krejčová -  zástupkyně pro pracoviště v Laudově ulici
 
Vedoucí ŠD a ŠK
 
 
Hana Kotková
Hana Koderová
 
 
 
Vedoucí ŠJ
Zdeňka Höhneová
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Základní škola genpor. Františka Peřiny

Created by © 2011-2018 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy