Login

Učitelé

I.stupeň - třídní učitelé
   I.A
   I.B
  Dusilová Zdeňka
  Kratochvílová Miloslava
   I.C  Odehnalová Lucie
   I.D  Bretová Martina
   I.E  Helclová Tereza
   I.F  Špačková Iveta
   II.A  Benešová Jiřina
   II.B  Fikejzlová    Ilona
   II.C  Veselková  Hana
   II.D  Malenová  Radka
   II.E  Štěpánová Lenka
  III.A  Benešová Jiřina
  III.B  Dvořáková Marie
  III.C  Klufová Lenka
  III.D  Durmanová  Eva
  IV.A  Mevald  Jaroslav
  IV.B  Kalinová Jana
  IV.C  Špaleta Romana
  IV.D  Ondřichová Petra
   V.A  Krauseová Lucie
     V.B  Veselá  Zdeňka
     V.C  Veselková Alice
V.D   Bajerová Jitka
 
  I. stupeň učitelé 
    Toscaniová Eva
  
  
I.stupeň - asistenti pedadoga
    Kalina Jan
    Kaucká Radka
    Košová Květoslava
    Pátková Eva
    Rychlá  Jitka
    Sigmundová Mína
   Talknerová Erika
   Žandová Jana
 
II.stupeň - třídní učitelé
  VI.A  Skácelová Gabriela
  VI.B  Jiskrová Martina
  VI.C  Vránová Monika
  VI.D  Drahošová Helena
  VII.A  Fridrichová  Jaroslava
 VII.B  Maxant  Miroslav
 VII.C  Novotná Martina
 VII.D  Němcová Martina
 VII.E  Paštová Yveta
VIII.A  Staňková Libuše
 VIII.B  Mrázová Vladislava
 VIII.C  Zítková Vladislava
  VIII.D  Jurečková Jolana
  IX.A  Neubauerová Zdenka
  IX.B  Panošová Olga
  IX.C  Fulínová Lucie
II.stupeň - učitelé
   Ceman Martin
   Dětinská Jarmila
   Hanzlík Jiří 
   Holubová  Eva
   Krejčová Stanislava
   Máchová Dana
   Melichová  Helena
   Siváková Michaela
   Šťastná Jaroslava
   Vicherová Tamara
   
II.stupeň - asistenti pedagoga
   Poláková Kvěšová Kristýna
   Štěpánová Lenka
  

Created by © 2011-2018 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy