logotyp
Login

Aktuálně

Informace pro rodiče

Vážení rodiče,

ve středu  30. 6. 2021 jsme ukončili školní rok 2020/2021 a předali žákům vysvědčení. 

Děkuji Vám jménem svým, ale i jménem všech pedagogů, za spolupráci a velikou podporu dětí v době distanční výuky, která byla v tomto školním roce dlouhá.  Nebylo to snadné období, jak pro Vás, Vaše děti, ale i pro všechny pedagogy. V loňském školním roce jsme  všichni  získali cenné zkušenosti v distanční výuce a já  věřím, že ve školním roce 2020/2021 proběhlo vše v pořádku. Technické problémy byly minimální, výuka podle rozvrhu probíhala v klidu a pohodě, spolupráce žáků byla na výborné úrovni a učitelé zvládli distanční výuku na jedničku. Moc děkuji žákům, učitelům i rodičům za vysoké nasazení v této nelehké době.

V úterý 29. června 2021 proběhlo slavnostní rozloučení s našimi děváťáky i jejich rodiči. Přejeme jim hodně štěstí na středních školách a hezké prázdniny, plné sluníčka a pohody.

Pokud si někdo ještě nemohl vysvědčení vyzvednout, může tak učinit od  1. července 2021 v kanceláři školy na pracovišti v Socháňově ulici, vždy od 8:00 do 13:00.

Všem žákům, učitelům i správním zaměstnancům přeji klidné prázdniny. Vám, rodičům, děkuji za spolupráci a přeji krásné prožití Vašich dovolených. Užijte si spoustu sluníčka a zábavy. 

Ve středu 1. září 2021 se těšíme na nový školní rok 2021/2022.

                                     Jarmila Pavlišová


Informace pro rodiče - I. ročník

Rodiče, kteří se chtějí informovat o tom, do jaké třídy je zařazeno jejich dítě, mohou volat ve všední dny na číslo 235 317 251, kde Vám rádi poskytneme informace. Volejte, prosím, v době  od 7 do 16 hodin.
Děkujeme za  pochopení.

Školní rok 2021 - 2022 - přidělené třídnictví pracoviště Laudova

Třídy

 I. stupeň

Třídní učitel - učitelka

  0. A

pí uč. Vyjídáková        Dana

I. F

pí uč. Jindřichová       Jana

I. G

pí uč. Štěpanovská     Jana

I. H

pí uč. Srpová               Zuzana

 II. E

pí uč.  Jamburová       Tereza

 II. F

pí uč.  Štauberová  Procházková R.

III. E

pí uč. Štěpánková       Nikola        

III. F

pí uč. Báčová               Irena        

IV. E

pí uč. Mráčková          Klára        

IV.  F

pí uč. Dvorská             Miroslava

 V. E

pí uč. Novotná            Zuzana

 V.  F

pí uč. Kropáčová        Dana

 

Třídy

 II. stupeň

Třídní učitel - učitelka

 VI. E

p. uč. Lustyk               Jiří       

VII. F

pí uč. Otoupalová      Drahomíra       

VII. G

pí uč.  Veselá              Tereza        

        VIII. E

pí uč. Kuprová            Karolína      

        VIII. F

pí uč. Svobodová       Nikola      

 IX. D

pí uč. Řičařová           Jaroslava     

 


Školní rok 2021 - 2022 - přidělené třídnictví pracoviště Socháňova

Třídy

 I. stupeň

Třídní učitel - učitelka

  I. A

pí uč. Dusilová            Zdeňka

  I. B

pí uč. Kratochvílová   Miloslava        

  I. C

pí uč. Odehnalová      Lucie        

  I. D

pí uč. Benešová          Jiřina        

  I. E

pí uč. Rychlá                Jitka        

 II. A

pí uč. Casková            Marie        

 II. B

pí uč. Štěpánová        Lenka      

 II. C

pí uč. Veselková         Hana        

 II. D

pí uč. Zerzánová         Jaroslava        

III. A

pí uč. Hlaváčová         Petra      

III. B

pí uč. Švarcová           Libuše        

III. C

pí uč. Fikejzlová          Ilona        

III. D

pí uč. Malíková           Alena        

IV. A

pí uč. Kalinová             Jana

IV. B

p. uč. Mevald              Jaroslav       

IV. C

pí uč. Bretová             Martina        

IV. D

pí uč. Klufová              Lenka        

 V. A

pí uč. Bajerová           Jitka     

 V. B

pí uč. Veselá               Zdeňka 

 V. C

pí uč. Veselková         Alice        

 V. D

pí uč. Straková           Alice       

 

Třídy

 II. stupeň

Třídní učitel - učitelka

  VI. A

pí uč. Procházková     Věra        

  VI. B

p. uč. Maxant              Miroslav      

  VI. C

p. uč. Melichová        Helena        

  VI. D

pí uč. Fulínová            Lucie       

 VII. A

pí uč. Drahošová        Helena        

 VII. B

pí uč. Skácelová         Gabriela  

 VII. C

pí uč. Krauseová        Lucie        

 VII. D

pí uč. Mališová           Martina        

VIII. A

pí uč. Novotná           Martina        

VIII. B

pí uč. Paštová             Yveta        

VIII. C

pí uč. Němcová          Martina       

VIII. D

pí uč. Šulová               Michaela       

  IX. A

pí uč. Zítková              Vladislava

  IX. B

pí uč. Mrázová           Vladislava       

  IX. C

pí uč. Jurečková         Jolana        

 

 

 


Slučování tříd

Vážení rodiče,
právě dnes jsem se dozvěděla, že došlo k dalšímu snížení počtu žáků na pracovišti v Laudově ulici ve třídách 5. G a 5. H. Na základě snížení počtu dětí v těchto třídách jsme nuceni z ekonomických důvodů tyto třídy spojit do jedné třídy.
Třídním učitelem v této třídě bude p. uč.  Jiří  Lustyk.

Děkujeme za pochopení


Fotografování žáků

Vážení rodiče,

fotografování tříd a jednotlivců je plánováno v týdnu 6. až 10. září 2021. Vzhledem k faktu, že žáci neměli příležitost vyfotografovat se v tomto, ani v minulém školním roce, zachováme na společných fotografiích složení tříd podle školního roku 2020/2021, včetně pedagogů. Přibližně v květnu 2022, pokud to dovolí epidemiologická situace, bychom pana fotografa pozvali znovu a třídy by se vyfotografovaly v aktuálním složení.


Slučování tříd

Vážení rodiče,

na konci letošního  školního roku došlo ke snížení počtu žáků na pracovišti v Laudově ulici ve třídách
3. E, 3. F, 3. G. Na základě snížení počtu dětí v těchto třídách jsme nuceni z ekonomických důvodů tyto třídy spojit do dvou tříd.
Třídní učitelkou 4. E  bude pí uč.  Klára  Mráčková a třídní učitelkou 4. F bude pí  uč.  Miroslava Dvorská.

Děkujeme za pochopení


Vážení rodiče,

na základě jednání vlády ze 7. 6. 2021 je od úterý 8. 6. 2021 umožněna výuka ve třídách bez ochrany dýchacích cest (týká se pedagogů i žáků). O přestávkách, při příchodu i odchodu ze třídy, školy a ve společných prostorách povinnost nošení roušek zůstává. 


Informace pro rodiče

Vážení a milí rodiče, zákonní zástupci našich žáků,

máme za sebou společně dlouhé měsíce distanční výuky. Chtěli bychom vám velmi poděkovat za spolupráci a vstřícnost i za všechny podněty a připomínky, které jsme obdrželi a kterým jsme se věnovali. Slova podpory a uznání, kterých se nám od vás v posledních dnech dostává, jsou pro nás v této zvláštní době plné nejistot nesmírně důležitá. Stejně jako vy se i my potýkáme s obdobnými problémy, které jsme nuceni řešit, a to jak v pracovní, tak i v osobní rovině. Ani nám se nevyhýbají karantény, pracovní neschopnosti či nezbytná ošetřování našich blízkých.

Chválíme také odpovědný a aktivní přístup naprosté většiny našich žáků. 

       Od  pondělí 17. května 2021  začíná prezenční výuka pro všechny třídy školy. V případě konzultace se s důvěrou obracejte na jednotlivé vyučující, rádi vám pomohou.

                                                                         Jarmila Pavlišová

Výuka od 17.5.2021

V pátek 14. května 2021 je ukončena distanční výuka.

Od pondělí 17. května 2021  probíhá výuka ve všech třídách prezenčním způsobem ve škole. Výuka probíhá podle pravidelného rozvrhu. 

Příchod do školy je plynulý od 7:30 hodin.


Testování

Všichni žáci jsou povinni, při prvním vstupu do školy v daném týdnu, absolvovat antigenní test. Testování probíhá 1x týdně, vždy v pondělí 1. vyučovací hodinu. Žák, který přišel do školy v jiný den či čas, nahlásí tuto skutečnost v kanceláři školy, kde bude dodatečně testován, teprve pak odchází do své třídy.


Školní družina

V plném provozu – ranní  i odpolední.

Vzhledem k tomu, že se ruší povinnost homogenních tříd a skupin, otevíráme ranní družinu. Odpolední družina je podle původních oddělení. Ranní družina začíná v 06:30, odpolední družina končí v 17:00.

Obědy

Bude ukončen  výdej do boxů. Všichni žáci obědvají podle rozpisu ve školní jídelně. Obědy budou vydávány všem přihlášeným žákům. Provoz školní jídelny se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb. Dodržují se zvýšená hygienická pravidla.


Školy v přírodě 

Předpokládáme, že se naplánovaná škola v přírodě tříd 3. B, 4. D, 5. E   uskuteční v měsíci červnu 2021.

Další informace

Zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit respirátory po celou dobu pobytu ve škole. Všichni žáci jsou povinni mít po celou dobu pobytu v budově školy zakryty dýchací cesty respirátorem, chirurgickou rouškou  nebo nanorouškou.  Zatím není dovolen ve vnitřních prostorách  zpěv a sportovní činnosti. Dodržujeme všechna hygienická pravidla ve všech prostorách školy. Upozorňuji, že nadále trvá zákaz vstupu do budovy pro rodiče žáků.

 

 


Informace pro rodiče a žáky

30.04. 2021

Vážení rodiče,

milí žáci,

konečně jsme se dočkali a od pondělí 3. 5. 2021 se do školy také vrátí žáci druhého stupně v rotačním systému výuky. Pro I. stupeň však dochází také k některým změnám.

Stále platí, že rodiče (až na výjimky) nevstupují do školní budovy.

Výuka probíhá za dodržení všech hygienických pravidel. Žáci mají po celou dobu pobytu ve škole chirurgické roušky (respirátory) s výjimkou konzumace jídla.

Další informace je určená pro rodiče, kteří chtějí, aby se žák ve škole testoval jiným typem antigenního testu-třeba ze slin. Pokud si žák přinese k testování do školy antigenní test, který je uveden na seznamu těch, kterým MZ vydalo výjimku,  bude ze strany naší školy akceptován. Podrobnosti jsou uvedené  níže v pokynech.
 

Děkuji za pochopení.

                             Jarmila Pavlišová


Změny v organizaci pro I. stupeň, platnost  od 3.5.2021:

Testování - pouze 1x týdně v pondělí během 1. vyučovací hodiny ve třídě neinvazivními testy SINGLCLEAN. Test provádí děti tzv. samoodběrem podle instrukcí pedagogického pracovníka. Doba testování - cca 15 minut. V případě žáků 1. a 2. ročníku mohou být rodiče přítomni u testování a to v pondělí od 7:25 do 7:45, jak již jistě znáte.

Uznání antigenních testů pro žáky

 Informaci pro ty, kteří chtějí, aby se žák ve škole testoval jiným typem antigenního testu-třeba ze slin. Pokud si žák přinese k testování do školy antigenní test, který je uveden na seznamu těch, kterým MZ vydalo výjimku,  bude ze strany naší školy akceptován.  Podmínkou uznání testu je také to, že se  žák bude tímto nepoužitým testem testovat v místech školou určených a za stejných podmínek jako ti, kteří test obdrží od školy.   Jsme velmi rádi, že MŠMT reagovalo alespoň na některou z  našich připomínek. Seznam těchto testů V – viz odkaz.  Pro lepší orientaci v seznamu si prosím zapamatujte číslo, pod kterým je test evidován. Zaměstnanci školy, kteří mají na starost testování žáků, budou muset tento test před testováním v tabulce ověřit. Tyto Vámi donesené antigenní testy nebudou školou propláceny. Stále však platí, že není možno udělat antigenní testy dítěti doma a přinést do školy pouze jeho výsledek.

V případě, že se rozhodnete využít této možnosti, je třeba s dítětem přijít do školy každé pondělí v době od 7:25 do 7:45, vchod č. 3, kde své dítě otestujete po zaevidování dítěte a testu, kterým budete své dítě testovat.

Odkaz:

https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku 


Testování je dobrovolné – nesouhlasí-li rodiče s testováním, jejich děti zůstávají doma. Rodiče informují o této skutečnosti třídního učitele.

Testovat se nemusí:

 • žáci, kteří se prokážou písemným potvrzením, že prodělali COVID-19 v posledních 90 dnech,
 • žáci, kteří se prokáží písemným potvrzením, že absolvovali negativní antigenní test ve schváleném odběrovém místě, případně se prokáží PCR negativním testem, v obou případech nesmí být výsledek starší 48 hodin a dítě nemá příznaky onemocnění COVID -19.    

Výuka Tv - ve venkovních prostorách, bez roušek, potřebný je cvičební úbor.

OBĚDY
Obědy budou žákům, kteří se budou učit ve škole, automaticky přihlášeny, výběr jídel si musí provést přes internet. V případě nemoci lze oběd vyzvednout, ale je třeba zavolat pí Mikolášové – 604 322 235.

Pro žáky učící se distančním způsobem budou obědy vydávány v jídelních boxech vždy od 12:00 do 14:00 hodin.
Upozornění – vyzvedávat obědy nemohou žáci v izolaci nebo s nařízenou karanténou, ale ani zákonní zástupci a třetí osoby, pokud jsou v izolaci nebo karanténě.

 


Rotace výuky:

V týdnu od 3. května 2021:

Prezenční výuka – žáci  chodí do školy:

         Socháňova:   1. B, 1. D, 2. A, 2. B, 3. A, 3. C, 4. A, 5. A , 5. B, 5. C,

                              6. A, 6. B, 6. C, 6. D, 6. E, 8. A, 8. B, 8. C.

         Laudova:       0. A, 1. F, 3. F, 3. G, 4. F, 5. H, 6. F, 6. G, 8. D.
 Distanční výuka – žáci  se učí z domova dle daného rozvrhu v MS Teams:

         Socháňova:  1. A, 1. C, 2. C, 2. D, 3. B, 3. D, 4. B, 4. C, 4. D, 5. D, 5. E,

                             7. A, 7. B, 7. C, 7. D, 9. A, 9. B, 9. C, 9. D.
          Laudova:     1. E, 2. E. 2. F, 3. E, 4. E, 5. G, 7. E, 7. F, 9. E.     

V týdnu od 10. května 2021:

Prezenční výuka – žáci  chodí do školy:

          Socháňova:  1. A, 1. C, 2. C, 2. D, 3. B, 3. D, 4. B, 4. C, 4. D, 5. D, 5. E,

                              7. A, 7. B, 7. C, 7. D, 9. A, 9. B, 9. C, 9. D.      

         Laudova:      0. A, 1. E, 2. E, 2. F, 3. E, 4. E, 5. G, 7. E, 7. F, 9. E.
 Distanční výuka – žáci  se učí z domova dle daného rozvrhu v MS Teams:

         Socháňova:   1. B, 1. D, 2. A, 2. B, 3. A, 3. C, 4. A, 5. A , 5.B, 5. C,

                              6. A, 6. B, 6. C, 6. D, 6. E, 8. A, 8. B, 8. C.

         Laudova:      1. F,  3. F, 3. G, 4. F, 5. H, 6. F, 6. G, 8. D.

II. stupeň - Organizace a pokyny pro výuku od 3.5.2021

Zahájení vyučování v 8:00. Až do odvolání bude školní budova otevřena od 7:45.
Žáci do budovy vstupují obvyklým způsobem. V šatně si odloží věci a po přezutí odchází do svých tříd. Žáci si nezapomenou vzít klíč od šatní skříňky a čip na oběd.

Žáci II. stupně při návratu na prezenční výuku s sebou budou nosit všechny sešity, pracovní sešity, žákovskou knížku a učebnice podle pravidelného rozvrhu. 
Na venkovních sportovištích probíhá výuka tělesné výchovy, nezapomeňte si vzít cvičební úbor a sportovní boty na ven.

Protože je níže popsaný postup testování časově i organizačně náročný, žádáme žáky, aby přišli do školy včas a nejpozději v 7:55 byli v učebně.  Přijde-li žák do školy mimo testovací dny, bude testován v kanceláři školy.

VÝUKA ŽÁKŮ, KTEŘÍ NEJSOU V DOBĚ PREZENČNÍ VÝUKY VE ŠKOLE
(neúčastní se testování, jsou nemocní, pozitivně testovaní, v karanténě). Škola bude poskytovat těmto žákům podporu. Způsob zadávání učiva a zapojení do výuky budou individuálně řešit učitelé jednotlivých předmětů. V případě potřeby budou žáci, kteří se neúčastní vyučování, zváni k individuálním konzultacím a přezkoušení.

DISTANČNÍ VÝUKA
Pokračuje ve stejném režimu jako doposud.


TESTOVÁNÍ
Je nutnou podmínkou účasti na prezenční výuce.

Testovat se nemusí:

 • žáci, kteří se prokážou písemným potvrzením, že prodělali COVID-19 v posledních 90 dnech,
 • žáci, kteří se prokáží písemným potvrzením, že absolvovali negativní antigenní test ve schváleném odběrovém místě, případně se prokáží PCR negativním testem, v obou případech nesmí být výsledek starší 48 hodin a dítě nemá příznaky onemocnění COVID -19.    

Testování probíhá dvakrát týdně, v pondělí a ve čtvrtek během 1. vyučovací hodiny ve třídě neinvazivními testy SINGLCLEAN. Test provádí děti tzv. samoodběrem podle instrukcí pedagogického pracovníka. Doba testování - cca  15 minut.

Pozitivní výsledek testu
Pozitivní test v PONDĚLÍ -
 žák je izolován. Rodiče jsou vyrozuměni o výsledku testu. Škola vydá zákonnému zástupci potvrzení o tom, že dítě bylo pozitivně testováno. Dítě si vyzvednou ze školy. Rodiče jsou povinni informovat o výsledku testu příslušného lékaře. Lékař je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.

Pozitivní test ve ČTVRTEK - postup pro pozitivního žáka je stejný jako v pondělí. Pokud byl pozitivně testovaný ve škole i v předchozích dvou dnech, odchází domů i ostatní žáci dané třídy. Pokud se pozitivita žáka potvrdí PCR testem, zůstává třída doma. Škola informuje KHS, která rozhodne o dalším postupu. Pokud se pozitivita žáka nepotvrdí, vrací se všichni do školy.

Žák s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení negativního konfirmačního testu RT-PCR, nebo po skončení povinné izolace.

V případě, že žák nebude přítomen testování (absence v pondělí nebo ve čtvrtek, pozdní příchod), podrobí se testu ihned po návratu do školy v kanceláři školy.

 Uznání antigenních testů pro žáky

 Informaci pro ty, kteří chtějí, aby se žák ve škole testoval jiným typem antigenního testu-třeba ze slin. Pokud si žák přinese k testování do školy antigenní test, který je uveden na seznamu těch, kterým MZ vydalo výjimku,  bude ze strany naší školy akceptován.  Podmínkou uznání testu je také to, že se  žák bude tímto nepoužitým testem testovat v místech školou určených a za stejných podmínek jako ti, kteří test obdrží od školy.   Jsme velmi rádi, že MŠMT reagovalo alespoň na některou z  našich připomínek. Seznam těchto testů V – viz odkaz.  Pro lepší orientaci v seznamu si prosím zapamatujte číslo, pod kterým je test evidován. Zaměstnanci školy, kteří mají na starost testování žáků, budou muset tento test před testováním v tabulce ověřit. Tyto Vámi donesené antigenní testy nebudou školou propláceny. Stále však platí, že není možno udělat antigenní testy dítěti doma a přinést do školy pouze jeho výsledek.

V případě, že se rozhodnete využít této možnosti, je třeba s dítětem přijít do školy každé pondělí a ve čtvrtek v době od 7:25 do 7:45, vchod č. 3, kde své dítě otestujete po zaevidování dítěte a testu, kterým budete své dítě testovat.

Odkaz:

https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku 


Testování je dobrovolné – nesouhlasí-li rodiče s testováním, jejich děti zůstávají doma. Rodiče informují o této skutečnosti třídního učitele.

Prosím, abyste pravidelně sledovali naše webové stránky, protože se mohou změnit podmínky a organizace výuky.

OBĚDY
Obědy budou žákům, kteří se budou učit ve škole, automaticky přihlášeny, výběr jídel si musí provést přes internet. V případě nemoci lze oběd vyzvednout, ale je třeba zavolat pí Mikolášové – 604 322 235.

Pro žáky učící se distančním způsobem budou obědy vydávány v jídelních boxech vždy od 12:00 do 14:00 hodin.
Upozornění – vyzvedávat obědy nemohou žáci v izolaci nebo s nařízenou karanténou, ale ani zákonní zástupci a třetí osoby, pokud jsou v izolaci nebo karanténě.
 


Testování žáků s rodiči

Vážení rodiče,
testování žáků s rodiči bude probíhat ve vchodu č. 3, to je vedle památníku vlevo, hlavní vchod je vpravo. Vchod je označen.
Testování začne v 7:25.
Jamila Pavlišová

Informace pro rodiče k zápisu na školní rok 2021-2022

Vážení rodiče,

 když jsme vloni připravovali a poprvé zkoušeli elektronický systém rezervací k zápisům do první třídy,  naší  hlavní  motivací  bylo  proces  přihlašování  dětí  do naší školy  co  nejvíce  zjednodušit a zpříjemnit. V době, kdy se snažíme omezovat vzájemné potkávání na minimum, v čase  všech protiepidemických  opatření,  Vám  systém  umožní zápis  elektronickou  formou,  připraví přihlášku a data z ní odešle do databáze školy.

 Přeji Vám i Vašim dětem, ať jsou první kroky na dlouhé cestě za vzděláním co nejúspěšnější.

Informace jsou platné pro zápis do budovy v Socháňově ulici i Laudově ulici. Prosíme, abyste do formuláře Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání napsali, do které budovy chcete zařadit Vaše dítě. Děkujeme.

  Následující informace pro zákonné zástupce jsou platné v případě, že zápis do 1. třídy proběhne v distanční podobě, tedy bez přítomnosti dětí a zák. zástupců ve škole.

Termín zápisu: zápis do prvního ročníku se uskuteční od 6. do 11. dubna 2021. ZápisyOnline - vpravo. Formulář se otevře 6.4.2021 00:00 a bude aktivní do 11.4.2021 23:59.

 Motivační část zápisu bude zrušena.

  JAK ZÍSKAT FORMULÁŘ PRO PŘIHLÁŠENÍ DÍTĚTE DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

 1. Na webových stránkách základní školy (v elektronické verzi – Zápisy online).
 2. V sekci soubory ke stažení.
 3. V recepci školy v době od 7:00 do 17:00.

 Vyzvednutý dokument vyplníte, podepíšete a v den zápisu dodáte zvoleným způsobem do školy.

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, Žádost o odklad povinné školní docházky - vše v sekci Soubory ke stažení) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.

Dotazník žáka 1. ročníku či Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, kopii rodného listu dítěte je možné doručit následujícími způsoby:

 1. Do datové schránky školy (6zzmk7d), datovou schránku si rodiče mohou zřídit  zdarma, ale není to nutné. Upozornění: firemní datová schránka je  nepřípustná. Odeslání žádosti datovou schránkou základní škole je zdarma.   Více informací  na https://chcidatovku.cz/.
 2. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) na e-mail reditelka@zs-perina.cz.
 3. Poštou (pozor – nejpozději podejte 11. dubna 2021) na adresu Základní škola  genpor. Františka Peřiny, Praha 6 – Řepy, Socháňova 19/1139,  adresa: Socháňova 19/1139, 163 00 Praha 6 – Řepy.
 4. Osobní podání do školy na recepci do určené schránky ve všední den od 7:00   do 17:00.
 5. Osobní podání žádosti do ředitelny školy  (a předání výše uvedených  dokumentů) se uskuteční od 6. dubna 2021 do 7. dubna 2021 od 12:00 do   17:00, za dodržení v dané době platných mimořádných protiepidemických opatření.

Po obdržení formulářů od nás obdržíte potvrzovací e-mail s přiděleným registračním číslem.

 K zápisu přihlásí zák. zástupce své dítě narozené v období 1. září 2014 – 31. srpna 2015 i v případě bude-li zákonný zástupce žádat o odklad povinné školní docházky.

 

Obecné informace

 

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne  šestého  roku  věku,  pokud  mu  není  povolen  odklad.  Dítě,  které  dosáhne  šestého  roku  věku  v  době  od  září  do  konce  června  příslušného  školního  roku,  může  být  přijato  k  plnění  povinné  školní  docházky  již  v  tomto  školním  roce,  je-li  přiměřeně  tělesně  i  duševně  vyspělé  a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do  konce  prosince  k  plnění  povinné  školní  docházky  podle  věty  druhé  je  také  doporučující  vyjádření  školského  poradenského  zařízení,  podmínkou  přijetí  dítěte  narozeného  od  ledna  do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce (podrobnosti v §36 školského zákona).

 K zápisu přihlásí zák. zástupce i své dítě, kterému byl v loňském roce povolen odklad školní docházky.

 Potřebné dokumenty:

 • rodný list dítěte - k nahlédnutí, případně jeho kopii,
 • vyplněný formulář Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání s podpisem   obou zákonných zástupců, vyplněný formulář Dotazník žáka 1. ročníku,
 • občanský průkaz dítěte nebo zákonného zástupce k nahlédnutí, popřípadě výpis z evidence obyvatel,
 • rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky pro školní rok 2020/2021 (platí pro děti s odkladem v jiné základní škole

 Přijímání žáků k základnímu vzdělávání probíhá ve správním řízení v souladu se zákonem 500/2004 Sb., správní řád v platném znění. Správní řízení bude zahájeno dnem odevzdáním žádosti o přijetí, nejdříve 6. 4. 2021 a nejpozději 11. dubna 2021.

 Dne 19. 4. 2021 v době od 12:00 do 17:00 hod je umožněno  nahlédnutí do spisu dítěte.

Dne 21. 4. 2021 škola zveřejní výsledky zápisu nejpozději v 15:00 na webu školy.

 Rozhodnutí o přijetí zákonný zástupce dítěte může obdržet v kanceláři školy od 26. 4. 2021 do  29. 4. 2021 vždy od 12:00 do 17.00. V jiném čase jen po telefonické domluvě. Doporučujeme sledovat web školy kvůli možným změnám organizace zápisu.

  Pro školní rok 2021/2022 budou do 1. ročníku přijímáni žáci do naplnění kapacity 6 paralelních tříd, celkem 168 žáků, z toho 4 třídy na pracovišti v Socháňově ulici a 2 třídy na pracovišti v Laudově ulici dle následujícího pořadí:

 1. dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu ve školském obvodu ZŠ genpor. Františka Peřiny (Obecně závazná vyhláška č. 4, 13. 2. 2020, Sb. HMP, o školských obvodech základních škol),
 1. dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu na území  MČ Prahy 17, jehož sourozenec je žákem ZŠ genpor.. Františka Peřiny (v době zápisu 1. – 8. ročník),
 2. dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu na území  MČ Prahy 17,
 3. dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu na území hl. m. Prahy, jehož sourozenec je žákem ZŠ genpor.. Františka Peřiny (v době zápisu 1. – 8. ročník),
 4. děti s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy,
 5. ostatní.

 

V případě, že počet dětí u zápisu přesáhne maximální počet možných přijatých žáků, pořadí přijímaných dětí se stanovuje při splnění výše uvedených podmínek losem. Bližší informace o případném losování budou vyvěšeny na webu školy.

Zápis se skládá ze dvou částí

 • formální – předání žádostí (zák. zástupce – pedagog)
 • neformální – pedagog – dítě (ZRUŠENO)

 Žádost o odklad – Žádost podává zák. zástupce v době zápisu.

 Potřebné dokumenty:

 • vyplněný formulář Žádost o odklad povinné školní docházky - v sekci Soubory ke stažení
 • doporučení ze školského poradenského zařízení – pedagogicko-

  psychologické poradny  nebo speciálně pedagogického centra

 • doporučení odborného lékaře či klinického psychologa.

Pokud nebude žádost doložena potřebnými doklady, správní řízení bude do doby dodání těchto dokladů přerušeno, nejpozději však do 31. 5. 2021.

 Den otevřených dveří se nekoná – nahradili jsme  virtuální prohlídkou školy na webových stránkách školy.

Plánujeme online setkání s možností odpovědí na dotazy týkající se zápisu dne 29. 3. od 15.00 do 17.00 hodin na adrese https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTk1YWNkNGYtNmNlOC00MDIwLTlkNWQtNDUzYWNjMGQxNTA2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d3388432-cf4c-47f7-98bc-79954a00e2ed%22%2c%22Oid%22%3a%223ff9104c-54a8-4718-a0b1-f09f6d740bc6%22%7d .

V určený den a čas se pomocí odkazu můžete připojit, budeme připraveni na dotazy odpovídat.

Třídní schůzky rodičů budoucích prvňáčků, případné setkání s přijatými dětmi – termín bude včas zveřejněn. Pokud se budou moci uskutečnit, plánujeme je v červnu 2021.

Informace budou aktualizovány v souvislosti s protiepidemickými opatřeními v České republice.

 

Zápis

Upřesnění postupu ONLINE ZÁPISU

1. Klikněte, prosím, na záložku Online zápis do školy - Zapsat dítě online.
2. Objeví se → Přihláška do 1. ročníku ZŠ, kterou vyplníte.
3. Po odeslání se objeví potvrzení o přijetí přihlášky, které obsahuje registrační číslo.
4. Klikněte na → Stáhněte si prosím žádost o přijetí.
5. Objeví se předvyplněný formulář → Žádost o zápis dítěte....., ve kterém doplníte nevyplněné kolonky. Do poznámek můžete napsat své požadavky, hlavně napište budovu, ve které chcete, aby se Vaše dítě vzdělávalo. Po vytištění formulář podepíší oba rodiče a můžete jej předat škole s kopii rodného listu, kopii OP zákonného zástupce tímto způsobem:
a) poštou

b) mailem - reditelka@zs-perina.cz
c) datovou schránkou  - 6zzmk7d
d) osobně - ve vrátnici školy v budově Socháňova každy všední den od 7 hodin do 17 hodin do připravené schránky. Dokumenty vložte do obálky a nadepište jménem dítěte. Obálky budou připraveny na vrátnici.
6. Informaci o přijetí či nepřijetí se dozvíte telefonicky.
7. Škola Vás vyzve ke sjednání schůzky, kde si budete moci vyzvednout Rozhodnutí o přijetí.

   Děkuji za pochopení.          Jarmila Pavlišová, ředitelka školy

 

                                                                                                   

                                                                                          


Uzavření sportovišť ZŠ  genpor. Františka Peřiny

 Základní škola  genpor. Františka Peřiny  uzavírá  venkovní sportovní areál i  ostatní venkovní prostory.

Opatření vstupuje v platnost v pondělí 1. 3. 2021.

Délka trvání opatření - do odvolání.

Důvod - Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu. 

                                                                                       Jarmila Pavlišová

                                                                                           ředitelka školy


Informace pro rodiče

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 22. února 2021 mimořádné opatření čj. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN (dostupné ZDE), dle něhož s účinností od 25. února 2021 od 00:00 do odvolání platí:
 Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je
▪ respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95),
▪ zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC,
které brání šíření kapének:
▪ ve všech vnitřních prostorech staveb (tj. i ve škole nebo školském zařízení), ▪ na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry.
Do dne 28. února 2021 do 23:59 hod. lze místo výše uvedených ochranných prostředků dýchacích cest používat i jiné ochranné prostředky dýchacích cest, které brání šíření kapének.
 Výše uvedený zákaz se nevztahuje na:
▪ děti v mateřské škole (na pedagogické pracovníky se tato výjimka nevztahuje, tj. pedagogičtí pracovníci jsou tedy povinni výše uvedený respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku či obdobné prostředky nosit),
▪ děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a ve školách zřízených při nich a ve střediscích výchovné péče při poskytování služeb internátní formou (na pedagogické pracovníky se tato výjimka nevztahuje, tj. pedagogičtí pracovníci jsou tedy povinni výše uvedený respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku či obdobné prostředky nosit),
▪ ubytované děti, žáky nebo studenty při pobytu v pokoji (tj. mimo společné prostory) v internátě a domově mládeže (na pedagogické pracovníky se tato výjimka nevztahuje, tj. pedagogičtí pracovníci jsou tedy povinni výše uvedený respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku či obdobné prostředky nosit),
▪ školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti,
▪ žáky a studenty ve škole nebo třídě zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona, žáky přípravného stupně základní školy speciální a žáky oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá, a žáky a studenty pokud jsou účastníky zájmového vzdělávání ve školní družině nebo školním klubu v oddělení nebo skupině určené výlučně pro tyto žáky nebo studenty, (na pedagogické pracovníky se tato výjimka nevztahuje, tj. pedagogičtí pracovníci jsou tedy povinni výše uvedený respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku či obdobné prostředky nosit),
▪ osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
strávníky ve školních jídelnách v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů, a to za podmínky, že sedí u stolu.
 Ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák nebo student při výuce viděl na ústa učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 2 metry od žáků nebo studentů.
 MŠMT předpokládá, že k dalšímu provozu škol a školských zařízení zašle další informace v průběhu tohoto týdne v souvislosti s připravovaným projektem pilotního testování ve školách a s ním spojenou distribucí testů do škol, ve kterých se předpokládá zahájení prezenční výuky spojené s testováním žáků.

                   Děkuji za pochopení.

                                                                Jarmila Pavlišová


Vážení rodiče budoucích prvňáčků,vzhledem k současné epidemiologické situaci nelze schůzky pro rodiče budoucích prvňáčků uskutečnit. Vzhledem k tomu, že nevíme, kdy  bude povoleno shromažďování více osob, připravili jsme pro Vás Virtuální prohlídku obou budov školy, viz záložka vpravo. 
Odpovědi na časté dotazy rodičů ohledně výukových metod.Jakou metodou je vyučováno čtení a psaní?

Analyticko-syntetickou  metodou.a

V naší škole vyučujeme čtení a psaní metodou analyticko-syntetickou (sluchová analýza = rozkládání; významná pro nácvik čtení a sluchová syntéza = skládání; významná pro nácvik psaní).

Tato metoda je zaměřena na to, aby děti analyzovaly slova na hlásky a slabiky a z hlásek a slabik pak synteticky skládaly slova. Děti se učí slabikovat (lo-ko-mo-ti-va). Při analyticko-syntetické metodě se učí číst i psát společně všechna čtyři písmena (malé tiskací, velké tiskací, malé psací a velké psací). 

Analyticko-syntetická metoda je obecně vhodná pro děti, které mají vůbec smysl pro analytické činnosti.

Nácvik výuky touto metodou probíhá ve třech etapách:

1. Období přípravných cviků na psaní, předslabikářové období

Představuje počátek výuky. Probíhá současně s přípravou na čtení. Nejdříve je nutné připravit ruku na psaní před samotným nácvikem. Rozvíjíme jemnou motoriku žáků.

2.  Období vlastního nácviku písma, slabikářové období

Přibližně po třech měsících by měly být děti připraveny na samotný nácvik písma. V této etapě se děti učí psát jednotlivé tvarové prvky písma, postupují od těch nejjednodušších ke složitějším. Nejdříve tvar píší ve větší velikosti, poté zmenšují. Musí dokázat co nejpřesněji dodržet nejen tvar písma, ale také jeho velikost, sklon, psát plynule, písmo rytmicky vyvážit. Výuka psaní je provázána s výukou čtení a postupem času začínají děti psát slabiky, slova a věty

3. Období zdokonalování rukopisu, poslabikářové období

 Tato fáze nastupuje poté, kdy děti mají probrána všechna písmena psací abecedy a upevněnou dovednost jejich psaní. Děti opakují probrané učivo, utvrzují své vědomostiV různých formách cvičení, vylepšují svůj rukopis, celkovou úpravnost. Neustále opravujeme sezení a držení těla při práci.

Děti jsou od začátku nácviku grafomotoriky vedeny k osvojování a dodržování hygienických pravidel a pracovních návyků.

 Důležité při psaní:

 – správné držení těla

 – poloha dolních končetin

 – vzdálenost hlavy od papíru

 – držení psacího náčiní

 – relaxační cvičení mezi jednotlivými činnostmi

  

Jakou metodou je vyučována matematika?

Rozšířenější tradiční metodou. Máme za cíl naučit děti počítat.

Jedná se o tradiční metodu výuky matematiky se zapojením kritického myšlení a činnostního učení. Pro jednotlivé ročníky je učivo standardní. Metoda splňuje vzdělávací standardy a v učivu jsou zahrnuty zlomky i desetinná čísla. Netradičně je pojato učivo násobilky, kde se žáci učí zároveň násobky 2 a 4, 3 a 6, 5 a 10. Násobky 7, 8 a 9 se učí samostatně. Naším cílem je  naučit děti počítat.


Od kterého ročníku je zařazen cizí jazyk a informatika?

Anglický jazyk se žáci vyučují od 1. ročníku. V 1. – 2. ročníku ve dvouhodinové dotaci, od 3. ročníku ve tříhodinové dotaci. Druhý cizí jazyk si žáci vybírají od 6. ročníku, vyučuje se ve tříhodinové dotaci.

Výběr jazyků: francouzský jazyk, německý jazyk nebo ruský jazyk.


Jakou formou probíhá distanční výuka  při uzavření školy.

Výuka probíhá podle rozvrhu, který žáci dostali na začátku školního roku. Online výuka probíhá v Microsoft Teams.

V případě dalších dotazů, kontaktujete vedení školy mailem: reditelka@zs-perina.cz, kde uvedete své telefonní číslo a my se Vám ozveme.

 


Ostatní odpovědi jsou v sekci Informace pro budoucí prvňáčky.

 

                                                                                                      Jarmila Pavlišová


ONLINE KROUŽKY

Informace na našich stránkách:
   levá záložka - Kroužky jiné organizace - BERUKROUŽKY

Manuál MŠMT

Manuál MŠMTManuál MŠMT

Žádost o informace

Vážení rodiče,
 
z důvodu aktuální epidemiologické situace Vás žádáme, abyste v případě pozitivního výsledku testu na COVID 19 Vašeho dítěte, toto neprodleně nahlásili na mail: reditelka@zs-perina.cz nebo zssoch@volny.cz nebo telefonicky na číslo 235317251. Po oznámení tohoto pozitivního výsledku máme povinnost tuto informaci nahlásit na Hygienickou stanici hlavního města Prahy s Vaším kontaktem.  
Toto opatření nám bylo nařízeno z důvodu urychlení trasování rizikových kontaktů ze školy.

Děkuji za pochopení.
                                                       Jarmila Pavlišová

Manuál MŠMT

Manuál MŠMTManuál MŠMT

Oslava 17. listopadu

Video si můžete prohlédnout na této stránce: https://www.youtube.com/watch?v=RXW9WjP3aG0


Podívejte se, jak naši šikovní žáci oslavili 100. výročí republiky!


Video si můžete prohlédnout na této stránce: https://youtu.be/X2lv_To5d7Q


Průměrná váha porce

Průměrná váha porcePrůměrná váha porce

Seznam alergenů

Označování alergenů ve školní jídelně

OZNAČOVÁNÍ ALERGENŮ S PLATNOSTÍ OD 13. PROSINCE 2014

Označení nebalených potravin = zhotovených pokrmů ve školní jídelně.

     Tato povinnost se týká všech výrobců potravin, všech článků veřejného  stravování - například  restaurací, jídelen, sociálních ústavů, nemocnic, prodejen, pekáren apod.

     Dne 13. prosince 2014 bude povinnost při nákupu potravinářských výrobků nebo jídel ve veřejném stravování vyznačit u výrobku stanovený alergen, který obsahuje.
     Školním jídelnám se v tomto ohledu nechává prostor při aplikaci tohoto ustanovení, zejména s ohledem na charakter a druh konkrétního školského zařízení, kterého se označení přítomnosti alergenní složky týká.
Zákonné ustanovení určuje vedoucím a ředitelům jídelen „jasně a zřetelně označit" (toto není blíže specifikováno). Obecně lze odvodit, že se jedná o takové značení, které bude strávníka dostatečně jasným způsobem informovat o tom, že je alergenní složka v potravině přítomna, nebo že některá složka pochází z alergenu uvedeném ve zmíněném seznamu legislativně značených alergenů.
     Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brán v žádném případě zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto přecitlivělost si musí každý strávník nebo zástupce strávníka sám uhlídat. Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, takže případným žádostem nebude vyhověno. Školní jídelna má funkci pouze informační tak, jako každý výrobce potravin a pokrmů.
     Označení přítomnosti alergenu bude vyznačeno na jídelním lístku číslem označující alergen. V blízkosti jídelního lístku bude vyvěšen seznam legislativně stanovených alergenů s označením čísla, které je přeneseno na jídelní lístek. Přítomnost alergenu bude přenesena z receptur a ingrediencí, které se používají ve školní jídelně při výrobě jednotlivých pokrmů.
    Rodiče strávníků a strávníci budou informováni s předstihem na webových stránkách,  dále na vývěskách školní jídelny, přímo v kanceláři ŠJ a hlavně pak v jídelnách. Nelze se při vaření obědů v počtu cca 950 strávníků věnovat jednotlivcům se svojí přecitlivělostí na některý z alergenů. Školní jídelna zajišťuje stravování žáků  podle jednotlivých věkových kategorií a výživových požadavků. Nelze spojovat dietní stravování s přecitlivělostí na některý alergen.
Označování alergenů je legislativně stanoveno od 13. prosince 2014 v souladu s potravinovým právem.

Odvolání na legislativu:

 • EU = 2000/13 do 13.12.2014 a pak nahradit = 1169/2011 EU článek 21
 • ČR = Vyhláška 113/2005 Sb., O způsobu označování potravin a tabákových výrobků, § 8, odst. 10

     Předpisy stanovují specifické požadavky na označování alergenních složek, u kterých je vědecky dokázáno, že vyvolávají u spotřebitelů alergii nebo nesnášenlivost představující nebezpečí pro zdraví. Je tedy požadováno, aby veškeré složky byly zřetelně označeny názvem příslušné alergenní složky, pokud není přímo v názvu potraviny nebo jídla.

     Označování pokrmů spadá do gesce Ministerstva zdravotnictví.

Vyjádření ministerstva zemědělství:

Poskytování informací o alergenech v případě nebalených potravin, tj. i pokrmů stanovuje čl. 44 odst. 1 a) nařízení 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Nařízení nabývá účinnosti 13. prosince 2014. Komentář ke zmíněnému ustanovení naleznete v bodech 2.5.1 až 2.5.3 dokumentu otázek a odpovědí k nařízení 1169 na této stránce:

 http://ec.europa.eu

     Jídelní lístek je jako vždy vyvěšen  přímo v jídelnách, dále pak na vývěskách školní jídelny a  na webových stránkách školy.

Ten, kdo netrpí alergií na žádné potraviny, se tímto značením nemusí zabývat.

Voda alergenní není.

Seznam číselného označení alergenů je vyvěšen níže.

V případě dotazů a informací volejte na tel.číslo 235314420.

V  Praze dne  1. prosince 2014

                                                    Mgr. Jarmila  Pavlišová, ředitelka školySeznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/11 EU

1) Obiloviny obsahující lepek,nejedná se o celiakii, výrobky z nich.
2) Korýši a výrobky z nich - patří mezi potraviny ohrožující život.
3) Vejce a výrobky z nich - patří mezi potraviny ohrožující život.
4) Ryby a výrobky z nich.
5) Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich - patří mezi potraviny ohrožující život.
6) Sójové boby (sója) a výrobky z nich.
7) Mléko a výrobky z něj - patří mezi potraviny ohrožující život.
8) Skořápkové plody a výrobky z nich – jedná se o všechny druhy ořechů.
9) Celer a výrobky z něj.
10) Hořčice a výrobky z ní.
11) Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich.
12) Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2.
13) Vlčí bob (LUPINA) a výrobky z něj.
14) Měkkýši a výrobky z nich.

 


KNIHOVNA v budově Laudova je otevřena ve čtvrtek  -  13:00 - 14:30

KNIHOVNA v budově Socháňova je otevřena v pondělí - 13.45 - 15.00 a ve čtvrtek od 13:45 do 15:00


Muzikál Taceo

Podívejte se na naši upoutávku:  http://youtu.be/I74byopWkQI  


Upozornění pro rodiče

Aktivity organizací, které si pronajímají tělocvičnu, školní hřiště, společenskou místnost a další prostory školy po vyučování, nejsou organizovány školou. Je tedy na zvážení rodičů, zda své děti na tyto aktivity přihlásí.
Mgr. Jarmila Pavlišová

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Základní škola genpor. Františka Peřiny

Created by © 2011-2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy