logotyp
Login

ZŠ genpor. Františka Peřiny

Charakteristika školy

letecký pohled na budovu školyŠkola leží v západní části Prahy na sídlišti v Řepích.

Historie školy gen. Fr. Peřiny

Historie školy gen. Fr. Peřiny

Slavnostní otevření školy se konalo 1.září 1986. Školní rok 1986/1987 byl zahájen se 120 žáky a 10 pedagogickými pracovníky. Počet žáků a pedagogů kulminoval ve školním roce 1996 - 97 (987 dětí, 67 pedagogických pracovníků).

V posledních letech se počet žáků ustálil na hranici 520 až 550. V roce 1994 škola získala status fakultní školy Pedagogické fakulty UK Praha. Škola spolupracuje kromě PedF UK Praha i s dalšími fakultami, které vzdělávají budoucí učitele.

Od roku 2002 nese čestný název Základní škola genpor. Františka Peřiny.

Úplnost a velikost školy

Úplnost a velikost školy

Škola genpor. Františka Peřiny poskytuje všeobecné vzdělání žákům v 1. až 9. postupném ročníku, je to škola úplná. Je členěna na dva stupně – I. stupeň tvoří 1. až 5. ročník, II. stupeň 6. až 9. ročník. Podle podmínek zřizuje škola třídy s rozšířenou výukou jazyků. Trvalou snahou je vytváření tří paralelních tříd v každém ročníku s průměrným počtem 25 žáků na třídu. Integrací žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se snažíme pomoci těmto dětem začlenit se do společnosti. K 30. dubnu 2010 je v kolektivu začleněn 1 žák zrakově postižený, 1 žák tělesně postižený a 2 žáci mají diagnostikován autismus.

Škola sdružuje:
· Základní školu – kapacita 930 žáků
· Školní družinu – kapacita 300 žáků
· Školní klub – kapacita 250 žáků
· Školní jídelnu – kapacita 950 jídel

Charakteristika žáků a pedagogického sboru

Charakteristika žáků a pedagogického sboruVětšinu žáků tvoří děti ze spádové oblasti školy. V posledních letech se výrazně zvyšuje počet dětí z jiných spádových oblastí a dětí cizích státních příslušníků.
Všeobecný charakter vzdělávání vytváří vhodné podmínky pro výuku a výchovu dětí všech sociálních, národnostních a sociokulturních skupin.

Vedle společného základu vzdělání pro všechny děti se škola snaží nabídnout nadstandard dětem talentovaným, nadaným i dětem v různých oblastech znevýhodněným.
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Základní škola genpor. Františka Peřiny

Created by © 2011-2023ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy