logotyp
Login

Přihlášky na střední školy

Přijímací zkoušky pro školní rok 2022-2023

Schola Pragensis 26. ročník veletrhu škol: www.scholapragensis.online
                                                             https://www.scholapragensis.cz/jnp/cz/online/online.html
 
Databáze škol s možností vyhledání je přístupná na: http://www.atlasskolstvi.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy určí termín konání jednotné přijímací zkoušky 2022 do 30. září 2021. Přijímací zkoušky se v souladu se školkým zákonem mohou konat v pracovních dnech v období od 12. do 28. dubna.

Termín pro podání přihlášky na umělecké střední školy s talentovou zkouškou je do 30. 11. 2022.
Termíny přijímacích zkoušek na střední školy: 12. a 13. dubna 2022.
Termíny přijímacích zkoušek na osmiletá a šestiletá gymnázia: 19. a 20. dubna 2022.
Náhradní termíny konání přijímacích zkoušek: 10. a 11. května 2022.

Metodika k vyplnění přihlášky na střední školu

Pokud budete potřebovat konzultaci ohledně přihlášky, obraťte se, prosím, na Mgr. Martinu Bretovou (martina.bretova@zs-perina.cz) – pracoviště Socháňova nebo Mgr. Danu Kropáčovou (dana.kropacova@zs-perina.cz) – pracoviště Laudova.

 

 • Řádně vyplněné, potvrzené lékařem, pokud je nutné lékařské potvrzení, odevzdejte v první polovině února 2022, nejpozději do 19. února 2022 výchovným poradkyním:
 • budova Socháňova Mgr. Martina Bretová                                                                                                                        budova Laudova Mgr. Dana Kropáčová.
 • Druhou stranu přihlášky vyplní škola.
 • Výchovné poradkyně zkontrolují přihlášku a předají k podpisu ředitelce školy. Po té bude přihláška vrácena žákovi.
 • Lhůta pro podání přihlášky na SŠ je 1. 3. 2022(POZOR na termíny jarních prázdnin).
 • Přihlášku na střední školu podává zákonný zástupce žáka.

Aplikace InspIS SETmobile pomůže při přípravě na přijímací zkoušky

Vážení rodiče a žáci,

k podpoře žáků při přípravě na přijímací zkoušky převedla Česká školní inspekce testy k jednotným přijímacím zkouškám použité v minulých letech do elektronické podoby. Tyto testy jsou k dispozici v mobilní testovací aplikaci InspIS SETmobile (pouze v mobilní aplikaci InspIS SETmobile, nikoli přes PC v pevné verzi InspIS).

https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Aplikace-InspIS-SETmobile-pomuze-pri-priprave-na-p


Jak vyplnit přihlášku na střední školu?

Informace o organizaci jednotné přijímací zkoušky

Všechny potřebné informace o organizaci a konání jednotné přijímací zkoušky naleznete na oficiálních webových stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je ve školním roce 2020/2021 umožněno konat jednotnou přijímací zkoušku ve dvou termínech všem uchazečům, kteří podají pouze jednu přihlášku do oboru vzdělání, ve kterém se jednotná přijímací zkouška koná.

Podá-li uchazeč přihlášku do oboru vzdělání, ve kterém se jednotná přijímací zkouška nekoná, a zároveň podá alespoň jednu přihlášku do oboru vzdělání, ve kterém se jednotná přijímací zkouška koná, nebo podá pouze jednu přihlášku do čtyřletého oboru vzdělání nebo oboru nástavbového studia, ve kterém se jednotná přijímací zkouška koná, bude uchazeč konat jednotnou přijímací zkoušku ve dvou termínech, a to na škole, ve které se jednotná přijímací zkouška v rámci přijímacího řízení koná (tj. uchazeč koná zkoušku dvakrát na stejné škole). Uchazeč od této školy obdrží pozvánku ke zkoušce na oba termíny.

 


Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí:
 • Ředitel SŠ zveřejní seznam přijatých uchazečů ( uvedených pod přiděleným registračním číslem), jejich pořadí podle výsledků hodnocení a všechna hodntící kritéria budou zveřejněna ve škole na přístupném místě a na školním webu po dobu nejméně 15 dnů. 
 • Rodiče nepřijatých žáků dostanou písemné oznámení o nepřijetí.

V případě přijetí:

 • Do 5 pracovních dnů  ode dne oznámení rozhodnutí doručit řediteli SŠ zápisový lístek. Nebude-li v této lhůtě zápisový lístek doručen, je možné místo obsadit jiným uchazečem. Zápisový lístek je možné uplatnit jen jednou. To však neplatí v případě, že žák chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

V případě nepřijetí:

 • Do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí je možné podat k rukám ředitele SŠ odvolání proti rozhodnutí.
 • Zeptat se ředitele SŠ na uvolněná místa po uchazečích, kteří byli přijati, ale rozhodli se pro jinou školu (nedoručili zápisový lístek).
 • Nevyjde-li odvolání, podívat se na volná místa ve 2. kole. Ve druhém, případně dalších kolech není počet přihlášek omezen.


Informace pro rodiče a žáky k přijímacímu řízení na střední školy a víceletá gymnázia

31. 1. 2022 dostanou žáci společně s pololetním vysvědčením dvě přihlášky na střední školy a víceletá gymnázia.

V období od začátku února do 19. února 2022 žáci odevzdají vyplněné přihlášky(pouze 1. stranu, někteří s potvrzením od lékaře, pokud je školou požadováno) p. uč. Bretové, výchovné poradkyni - pavilon B1, přízemí, ráno před vyučováním nebo o velké přestávce v 10, 40 hod.

Potvrzené přihlášky základní školou zákonní zástupci pošlou poštou nebo osobně odevzdají vedení střední školy.
Pozor!
Počítejte s jarními prázdninami i na středních školách! Praha 6 až 10 mají jarní prázdniny od 14. 3. do 18.3. 2022, Praha 1 až 5 mají jarní prázdniny od 7.3. do 11. 3. 2022.

ZÁPISOVÝ LÍSTEK bude vydán osobně zákonným zástupcům ve dnech 7., 8. a 9. února 2022 v době od 18 až 19. hodin ve společenské místnosti školy, pracoviště Socháňova.
Zápisovým lístkem se přijatý žák zapíše na střední školu do 10 dnů od přijetí.

Přijetí na vybranou střední školu žáci nahlásí výchovné poradkyni do konce května 2022.

Informace o přijímacím řízení jsou také na stránkách

www.msmt.cz
www.atlasskolstvi.cz
www.infoabsolvent.cz


Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Základní škola genpor. Františka Peřiny

Created by © 2011-2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy