Aktuálně

Informace pro rodiče - oddělení paní vychovatelky Žandové

Vážení rodiče,
vzhledem k dlouhodobé nemoci paní vychovatelky Jany Žandové bude oddělení po dobu její nepřítomnosti vést paní učitelka Zdeňka Dusilová. Oddělení paní učitelky Dusilové bude po tuto dobu rozděleno.
Děkuji za pochopení.

Mgr. Jarmila Pavlišová, ředitelka školy

  Vážení rodiče,

akce pro předškoláky  "Škola plná kouzel" se budou konat vždy od 16:00 - 17:00 na pracovišti v Socháňově ulici i na pracovišti v Laudově ulici:

06. 03. 2017 - tvořivá dílnička zaměřená na dramatickou
                      výchovu.
                      S sebou: přezutí.   

13. 03. 2017 - tvořivá dílnička zaměřená na výtvarnou 
                      výchovu.
                      S sebou: přezutí.  

20. 03. 2017 - tvořivá dílnička zaměřená na tělesnou výchovu.
                      S sebou: cvičky, oblečení do tělocvičny.   
 

27. 03. 2017 - tvořivá dílnička zaměřená na anglický jazyk.
                      S sebou: přezutí.    


03. 04. 2017 - tvořivá dílnička zaměřená na praktické činnosti.
                      S sebou: přezutí.   

 

Kurz pro předškoláky, pouze pro děti zapsané na naší škole, bude každé pondělí v době od 24.4.2017 do 19.6.2017.

 

                              Těšíme se na Vás i Vaše děti.

                                   Za pedagogy  ZŠ genpor. Františka Peřiny

                                          Jarmila Pavlišová, ředitelka školy 


    Vážení rodiče,

informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků spojená s prohlídkou školy se bude konat:

 1.v  budově v Socháňově ulici – 27. února  2017 od 17:30 hodin ve společenské místnosti.

2. v budově v Laudově  ulici –   27. února  2017 od 16:30 hodin ve společenské místnosti.

 

Na společné schůzce budete informováni o našem Školním vzdělávacím programu DOMINO, odpovíme  na Vaše dotazy.

Děti můžete vzít s sebou a společně Vás zveme na prohlídku školy.

 Dále se dozvíte se o připravovaných akcích v březnu a dubnu  2017, které připravujeme pro budoucí prvňáčky. Tyto akce se budou konat ve dnech:
6. 3 2017, 13. 3. 2017, 20. 3. 2017, 27. 3. 2017 a 3. 4. 2017, vždy od
16 hodin do 17 hodin na obou pracovištích.

Zápis do 1. tříd se bude konat ve dnech 05.04. – 06.04. 2017  od 14 – 17 hodin na pracovišti v Socháňově ulici i v Laudově ulici..

 Kurz pro předškoláky, pouze pro děti zapsané na naší škole, bude každé pondělí v době od 24.4.2017 do  19.6.2017.

Vše potřebné máte ve složce Informace pro budoucí prvňáčky.

 

                              Těšíme se na Vás i Vaše děti.

                                Za pedagogy  ZŠ genpor. Františka Peřiny

 

                                                   Jarmila Pavlišová, ředitelka školy       


Škola udržitelného rozvoje 1. stupně

Škola udržitelného rozvoje 1. stupně

24. února 2017 byl naší ZŠ genpor. Františka Peřiny propůjčen na léta 2017 – 2019

titul „ŠKOLA UDRŽITELNÉHO ROZVOJE 1. STUPNĚ.“

Tento titul propůjčuje Klub ekologické výchovy na základě dosavadních aktivit v rámci ekologické výchovy a vzdělávání.


29. března 2017

 • Návštěva MŠ Socháňova ve třídách 1. A, 1. B, 1. C, zajišťují pí uč. Dusilová, pí uč. Kratochvílová, pí uč. Odehnalová.
 • Konzultace -  Mgr. Pýchové, pracoviště Socháňova.
 • Porada ke Dni učitelů – společenská místnost Socháňova ulice, 14:30.  Akce je pro všechny pedagogické pracovníky školy.

30. března 2017

 • Exkurze do hasičské zbrojnice, Praha -17, Řepy, Žalanského ul. (vedle hřbitova):

    9:00 -  1. D – pí uč.  Bretová .

  10:00 -  5. A – pí uč. Krauseová.

  11:00 -  4. D – pí uč. Ondřichová.

 • Preventivní program Policie ČR:

 9:55 – 11:45 – 4. C – Bezpečně v dětském kolektivu, zajišťuje pí uč. Špaleta.

 9:55 – 11:45 – 5. C – Jak si nenechat ublížit, zajišťuje pí uč. Veselková Alice.

9:55 – 10:40 – 1. E – Bezpečný kontakt se psy, zajišťuje pí uč. Helclová.

11:00 – 11:45 – 1. F – Bezpečný kontakt se psy, zajišťuje pí  uč. Špačková.

 • Slavnostní předání plaket Jana Ámose Komenského ke Dni učitelů. Kulturáček, Bílá hora, 15:00.
 • Fotografování na ročenky- 1. a  5. třídy, pracoviště Laudova od 8:00, pracoviště Socháňova –  pro třídy, které nebyly vyfotografované v úterý 28.3., zajišťují TU.

31. března 2017

 • Porada ke Dni Země, 10:00 ZŠ Jana Wericha, zajišťují pí uč.Krejčová a pí řed. Pavlišová.
 • SCIO – začíná testování  5. tříd – Čj, M, OSP – dle   pokynů ZŘ Tenglerové.    Termín:  03. 04. – 12. 04. 2017.
 • Noc a Andersenem. Vedoucí akce: p. uč. Mevald

         Socháňka: 4. A, 4. C – zajišťují p. uč. Mevald, pí uč. Špaleta
         Laudovka: 2. F, 2. G, 4. E, 5. E – zajišťují pí uč. Boštičková, pí  uč. Dmitrijev, pí uč. Štěpanovská a pí uč. Jindrová.


3. dubna 2017

 • Plavání – 4. C a 4. D,  7. lekce.  Odjezd autobusu v 10:00, zajišťují pí uč. Špaleta  a pí uč. Ondřichová.
 • Tradiční Velikonoce – Ekodomov, 2. F, 2. G, zajišťují pí uč. Boštičková a pí uč. Dmitrijev.
 • Akce pro předškoláky –  Škola plná kouzel. Schůzka ve 14:00, třída  4. D – vedoucí  Ondřichová Petra. Akce od  16:00  do 17:00 .  Kreativní dílnička .

                              1. sk.  Kratochvílová, Veselková H. – třída  1. B

                              2. sk.  Bajerová, Odehnalová   – třída 1. C

                              3. sk.  Krauseová, Ondřichová – třída  1. D

                              4. sk.  Dmitrijev, Vyjídáková – třída  0. A


4. dubna 2017

 • Exkurze do hasičské zbrojnice, Praha -17, Řepy, Žalanského ul. (vedle hřbitova):

    9:00 -  2. A – pí uč. Casková

  10:00 -  2. C – pí uč.  Veselková H.

  11:00 -  3. E – pí uč. Malíková.


5. dubna 2017

 • Návštěva knihovny, Smíchov – 3. E, zajišťuje pí uč. Malíková.
 • ZÁPIS  14:00 – 17:00 ve společenské místnosti na obou budovách. 
 • Exkurze do hasičské zbrojnice, Praha -17, Řepy, Žalanského ul. (vedle hřbitova):
 •     9:00 -  5. D – pí uč.  Bajerová .

    10:00 -  3. C – pí uč. Klufová.

    11:00 -  4. B – pí uč.  Kalinová

   

6. dubna 2017

 • Návštěva knihovny, Smíchov – 3. F, zajišťuje pí uč. Štěpánková.
 • ZÁPIS  14:00 – 17:00 ve společenské místnosti na obou budovách.  
 • Vystoupení pro jubilanty, 14:00, KC Průhon, zajišťuje p. uč. Maxant.

10. dubna 2017

 • Plavání – 4. C a 4. D,  8. lekce.  Odjezd autobusu v 10:00, zajišťují pí uč. Špaleta  a pí uč. Ondřichová.
 • Koncert pro I. stupeň, pracoviště Socháňova, společenská místnost. Rozpis bude upřesněn.
 • Medová snídaně, společenská místnost:

8:00 – 0.A, 1. G, zajišťují pí uč. Vyjídáková a pí uč. Kmínková.

8:55 – 1. H, 2. F, zajišťují pí uč. Kamlachová a pí uč. Boštičková.

 • Preventivní program Policie ČR:

9:55 – 10:40 – 1. B – Bezpečný kontakt se psy, zajišťuje pí uč. Kratochvílová.

11:00 – 11:45 – 1. C – Bezpečný kontakt se psy, zajišťuje pí uč. Odehnalová.

 • Biologická olympiáda, obvodní kolo – kategorie D, zajišťuje pí uč. Krejčová.
 • Handy Dandy –školní kolo, 5. ročník 14:00, zajišťují pí uč. Paštová a pí uč. Vránová.
 • Schůzka s rodiči předškoláků, kteří mají zájem o přijetí do přípravné třídy. Pracoviště Laudova, 16:30. Zajišťují pí řed. Pavlišová, pí Šparlinková a pí uč. Vyjídáková.

11. dubna 2017

 • Medová snídaně, společenská místnost:

8:00 – 2. G, 3. E, zajišťují pí uč. Dmitrijev a pí uč. Malíková.

 • 8:55 – 3. F, 4. F, zajišťují pí uč. Štěpánková a pí uč. Mráčková.
 • Plavání – 4. C a 4. D,  9. lekce.  Odjezd autobusu v 9:45, zajišťují pí uč. Špaleta  a pí uč. Ondřichová.
 • Koncert pro I. stupeň, pracoviště Socháňova, společenská místnost. Rozpis bude upřesněn.

12. dubna 2017

 • Medová snídaně, společenská místnost:

8:00 – 4. E, 5. E, zajišťují pí uč. Štěpanovská  a pí uč. Jindrová.

 • Koncert pro II. stupeň, pracoviště Socháňova, společenská místnost. Rozpis bude upřesněn.
 • Handy Dandy –školní kolo, 4. ročník 14:00, zajišťují pí uč. Paštová a pí uč. Vránová.

13. dubna 2017

 • Velikonoční  prázdniny,  provoz zajišťuje  ZŠ Jana Wericha.

Provoz školní družiny

Od 6:30 - 17:00.
Informace ke školní družině i klubu podá pí vych. Kotková – objekt Socháňova  a Koderová – objekt Laudova.

 


Upozornění pro rodiče

Aktivity organizací, které si pronajímají tělocvičnu, školní hřiště, společenskou místnost a další prostory školy po vyučování, nejsou organizovány školou. Je tedy na zvážení rodičů, zda své děti na tyto aktivity přihlásí.
Mgr. Jarmila Pavlišová

Označování alergenů ve školní jídelně

OZNAČOVÁNÍ ALERGENŮ S PLATNOSTÍ OD 13. PROSINCE 2014

Označení nebalených potravin = zhotovených pokrmů ve školní jídelně.

     Tato povinnost se týká všech výrobců potravin, všech článků veřejného  stravování - například  restaurací, jídelen, sociálních ústavů, nemocnic, prodejen, pekáren apod.

     Dne 13. prosince 2014 bude povinnost při nákupu potravinářských výrobků nebo jídel ve veřejném stravování vyznačit u výrobku stanovený alergen, který obsahuje.
     Školním jídelnám se v tomto ohledu nechává prostor při aplikaci tohoto ustanovení, zejména s ohledem na charakter a druh konkrétního školského zařízení, kterého se označení přítomnosti alergenní složky týká.
Zákonné ustanovení určuje vedoucím a ředitelům jídelen „jasně a zřetelně označit" (toto není blíže specifikováno). Obecně lze odvodit, že se jedná o takové značení, které bude strávníka dostatečně jasným způsobem informovat o tom, že je alergenní složka v potravině přítomna, nebo že některá složka pochází z alergenu uvedeném ve zmíněném seznamu legislativně značených alergenů.
     Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brán v žádném případě zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto přecitlivělost si musí každý strávník nebo zástupce strávníka sám uhlídat. Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, takže případným žádostem nebude vyhověno. Školní jídelna má funkci pouze informační tak, jako každý výrobce potravin a pokrmů.
     Označení přítomnosti alergenu bude vyznačeno na jídelním lístku číslem označující alergen. V blízkosti jídelního lístku bude vyvěšen seznam legislativně stanovených alergenů s označením čísla, které je přeneseno na jídelní lístek. Přítomnost alergenu bude přenesena z receptur a ingrediencí, které se používají ve školní jídelně při výrobě jednotlivých pokrmů.
    Rodiče strávníků a strávníci budou informováni s předstihem na webových stránkách,  dále na vývěskách školní jídelny, přímo v kanceláři ŠJ a hlavně pak v jídelnách. Nelze se při vaření obědů v počtu cca 950 strávníků věnovat jednotlivcům se svojí přecitlivělostí na některý z alergenů. Školní jídelna zajišťuje stravování žáků  podle jednotlivých věkových kategorií a výživových požadavků. Nelze spojovat dietní stravování s přecitlivělostí na některý alergen.
Označování alergenů je legislativně stanoveno od 13. prosince 2014 v souladu s potravinovým právem.

Odvolání na legislativu:

 • EU = 2000/13 do 13.12.2014 a pak nahradit = 1169/2011 EU článek 21
 • ČR = Vyhláška 113/2005 Sb., O způsobu označování potravin a tabákových výrobků, § 8, odst. 10

     Předpisy stanovují specifické požadavky na označování alergenních složek, u kterých je vědecky dokázáno, že vyvolávají u spotřebitelů alergii nebo nesnášenlivost představující nebezpečí pro zdraví. Je tedy požadováno, aby veškeré složky byly zřetelně označeny názvem příslušné alergenní složky, pokud není přímo v názvu potraviny nebo jídla.

     Označování pokrmů spadá do gesce Ministerstva zdravotnictví.

Vyjádření ministerstva zemědělství:

Poskytování informací o alergenech v případě nebalených potravin, tj. i pokrmů stanovuje čl. 44 odst. 1 a) nařízení 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Nařízení nabývá účinnosti 13. prosince 2014. Komentář ke zmíněnému ustanovení naleznete v bodech 2.5.1 až 2.5.3 dokumentu otázek a odpovědí k nařízení 1169 na této stránce:

 http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/foodlabelling/proposed_legislation_en.htm

     Jídelní lístek je jako vždy vyvěšen  přímo v jídelnách, dále pak na vývěskách školní jídelny a  na webových stránkách školy.

Ten, kdo netrpí alergií na žádné potraviny, se tímto značením nemusí zabývat.

Voda alergenní není.

Seznam číselného označení alergenů je vyvěšen níže.

V případě dotazů a informací volejte na tel.číslo 235314420.

V  Praze dne  1. prosince 2014

                                                    Mgr. Jarmila  Pavlišová, ředitelka školySeznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/11 EU

1) Obiloviny obsahující lepek,nejedná se o celiakii, výrobky z nich.
2) Korýši a výrobky z nich - patří mezi potraviny ohrožující život.
3) Vejce a výrobky z nich - patří mezi potraviny ohrožující život.
4) Ryby a výrobky z nich.
5) Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich - patří mezi potraviny ohrožující život.
6) Sójové boby (sója) a výrobky z nich.
7) Mléko a výrobky z něj - patří mezi potraviny ohrožující život.
8) Skořápkové plody a výrobky z nich – jedná se o všechny druhy ořechů.
9) Celer a výrobky z něj.
10) Hořčice a výrobky z ní.
11) Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich.
12) Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2.
13) Vlčí bob (LUPINA) a výrobky z něj.
14) Měkkýši a výrobky z nich.

 Průměrná váha porce

Muzikál Taceo

Podívejte se na naši upoutávku:  http://youtu.be/I74byopWkQI  
Děkuji všem za přípravu muzikálu.

                        Mgr. Jarmila Pavlišová, ředitelka školy

Sbíráme víčka pro naši spolužačku Natálku!

KNIHOVNA v budově Laudova je otevřena každý čtvrtek od 13:00 do 14:30


Login
LOGIN
Základní škola genpor. Františka Peřiny

Created by © 2011 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy