Aktuálně

Vyhlášení ředitelského volna

      Ředitelka ZŠ genpor. Františka Peřiny vyhlašuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., § 24, odst. 2 a s vědomím zřizovatele od pondělí 27. června 2016  do čtvrtka 
 30. června 2016  
volné dny ředitelky školy z organizačních a technických důvodů.  
V těchto dnech je uzavřena školní jídelna.
Provoz školní družiny je zajištěn od 7,00 do 17,00 hodin takto: 

       27. června 2016 v ZŠ genpor. Františka Peřiny, pracoviště v Socháňově ulici
       28. června 2016 v ZŠ genpor. Františka Peřiny, pracoviště v Socháňově ulici
       29. června 2016 v ZŠ  Jana Wericha
       30. června 2016 v ZŠ  Jana Wericha 
 

                                     Mgr. Jarmila Pavlišová, ředitelka školy

  

 


Studijní pobyt v Anglii 21. - 28. května 2016

Úterý 24. května 2016

Výuka :
9:00 - 13:00.
Odpoledne: Brighton - prohlídka města.

Pondělí 23. května 2016

Portsmouth - námořní základna VB, poznávací výlet.

Vše v pořádku.

Neděle 22. května 2016


Žáci již v pořádku dorazili do Anglie.

Od 9:30 do 18:00 prohlídka Londýna - Grenwich, Royla Observatory, Royl Naval College, Docklands, Tower of London.
 
Počasí: zataženo, zatím neprší.
Ve večerních hodinách byli žáci ubytování v rodinách v Eastbourne. Vše proběhlo v pořádku.

Pondělí 23. května 2016
Dnes krasně slunečno. Památky podle planu-Portsmouth: fotografie je u HMS Victory a druhá je ze Spinnaker Tower, kde se děti koukaji skleněnou podlahou.

Úterý 24. května 2016
Vzhledem k  počasi prohodíme program 6.dne a 4. dne. Dnes: útesy Beachy Head a prohlídka města.

Zdravime všechny, dnes bylo větrno, ale slunečno. Výuku si děti moc chválily. Na Beachy Head jsme viděli malého žraloka, kterého zrovna vylovil rybář a pak jsme si v Eastbourne na plaži vsichni dali tradični pokrm fish and chips.

Středa 25. května 2016
Návštěva vodního bludiště na hradě Hever Castle. Dnes opět bylo krásné počasí.
 
Čtvrtek 26. května 2016
Dnes děti dostaly certifikáty. Odpoledne jsme navštívili Brighton.

Pátek 27. května 2016
Odjíždíme do Londýna. Přijedeme v sobotu odpoledne.


Anglie 2016


Sobota 28. května 2016

 • Studijní pobyt v Anglii - návrat, zajišťují  pí uč. Jurečková, pí uč. Mrázová a pí zást. Panošová.

   


Pondělí 30. května 2016

 • Exkurze – čokoládovna  Šestajovice  –   2. C, 2. D, zajišťují  pí uč. Klufová a pí uč. Marhoulová.

 • Divadlo Gong, představení Elektrický Emil – 5. E, zajišťuje pí uč. Kmínková.

 • Kurz pro předškoláky, 16:00 – 17:00.

    I. skupina – pí uč. Dusilová Zdeňka
   II. skupina – pí uč. Kratochvílová
  III. skupina  - pí uč. Veselková  Hana
  IV. skupina  - pí uč. Odehnalová
  L - 1. skupina  - pí uč. Casková – Laudova
  L -  2. skupina - pí uč. Krauseová -  Laudova .  


Úterý 31. května 2016

 • Výlet Kutná Hora – 5. A, 5. B, zajišťují  pí uč. Dusilová a pí uč. Kratochvílová.

 • Fotografování tříd 4. D, 5. E, na pracovišti v Socháňově ulici, zajišťují pí uč. Bajerová a pí uč. Kmínková.

   


1. června 2016 - DEN DĚTÍ – zajišťují třídní učitelé.

 • 2. A, 2. B, 2. C, 2. D – Den atletiky, školní hřiště Socháňova.
 • 3. B, 3. C, 3. D -  kino
 • 4. C – kino
 • 5. B, 5. D – kino
 • 6. E – Park Cibulka
 • 7. A – procházka Prahou.
 • 8. B – procházka Prahou, zajišťuje pí uč. Vicherová.
 • 8. C – výlet Jílové u Prahy.
 • 9. B – výlet Český Šternberk.

2. června 2016

 • 9. B – výlet – parník, ZOO, zajišťuje pí uč. Drahošová.
 • Vystoupení pro jubilanty, 14:00, KC Průhon, zajišťují p. uč. Maxant a pí zást. Tenglerová

3. června 2016

 • Divadlo Spejbla a Hurvínka -  1. F, 1. G, zajišťují pí uč. Boštičková a pí uč. Rejsková.
 • Škola v přírodě –  Nový Dvůr - Zdíkov, odjezd,  3. E, 4. E, zajišťují  pí uč. Štěpanovská a pí uč. Jindrová. Návrat  9. 6.2016

Upozornění pro rodiče

Aktivity organizací, které si pronajímají tělocvičnu, školní hřiště, společenskou místnost a další prostory školy po vyučování, nejsou organizovány školou. Je tedy na zvážení rodičů, zda své děti na tyto aktivity přihlásí.
Mgr. Jarmila Pavlišová

Označování alergenů ve školní jídelně

OZNAČOVÁNÍ ALERGENŮ S PLATNOSTÍ OD 13. PROSINCE 2014

Označení nebalených potravin = zhotovených pokrmů ve školní jídelně.

     Tato povinnost se týká všech výrobců potravin, všech článků veřejného  stravování - například  restaurací, jídelen, sociálních ústavů, nemocnic, prodejen, pekáren apod.

     Dne 13. prosince 2014 bude povinnost při nákupu potravinářských výrobků nebo jídel ve veřejném stravování vyznačit u výrobku stanovený alergen, který obsahuje.
     Školním jídelnám se v tomto ohledu nechává prostor při aplikaci tohoto ustanovení, zejména s ohledem na charakter a druh konkrétního školského zařízení, kterého se označení přítomnosti alergenní složky týká.
Zákonné ustanovení určuje vedoucím a ředitelům jídelen „jasně a zřetelně označit" (toto není blíže specifikováno). Obecně lze odvodit, že se jedná o takové značení, které bude strávníka dostatečně jasným způsobem informovat o tom, že je alergenní složka v potravině přítomna, nebo že některá složka pochází z alergenu uvedeném ve zmíněném seznamu legislativně značených alergenů.
     Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brán v žádném případě zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto přecitlivělost si musí každý strávník nebo zástupce strávníka sám uhlídat. Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, takže případným žádostem nebude vyhověno. Školní jídelna má funkci pouze informační tak, jako každý výrobce potravin a pokrmů.
     Označení přítomnosti alergenu bude vyznačeno na jídelním lístku číslem označující alergen. V blízkosti jídelního lístku bude vyvěšen seznam legislativně stanovených alergenů s označením čísla, které je přeneseno na jídelní lístek. Přítomnost alergenu bude přenesena z receptur a ingrediencí, které se používají ve školní jídelně při výrobě jednotlivých pokrmů.
    Rodiče strávníků a strávníci budou informováni s předstihem na webových stránkách,  dále na vývěskách školní jídelny, přímo v kanceláři ŠJ a hlavně pak v jídelnách. Nelze se při vaření obědů v počtu cca 950 strávníků věnovat jednotlivcům se svojí přecitlivělostí na některý z alergenů. Školní jídelna zajišťuje stravování žáků  podle jednotlivých věkových kategorií a výživových požadavků. Nelze spojovat dietní stravování s přecitlivělostí na některý alergen.
Označování alergenů je legislativně stanoveno od 13. prosince 2014 v souladu s potravinovým právem.

Odvolání na legislativu:

 • EU = 2000/13 do 13.12.2014 a pak nahradit = 1169/2011 EU článek 21
 • ČR = Vyhláška 113/2005 Sb., O způsobu označování potravin a tabákových výrobků, § 8, odst. 10

     Předpisy stanovují specifické požadavky na označování alergenních složek, u kterých je vědecky dokázáno, že vyvolávají u spotřebitelů alergii nebo nesnášenlivost představující nebezpečí pro zdraví. Je tedy požadováno, aby veškeré složky byly zřetelně označeny názvem příslušné alergenní složky, pokud není přímo v názvu potraviny nebo jídla.

     Označování pokrmů spadá do gesce Ministerstva zdravotnictví.

Vyjádření ministerstva zemědělství:

Poskytování informací o alergenech v případě nebalených potravin, tj. i pokrmů stanovuje čl. 44 odst. 1 a) nařízení 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Nařízení nabývá účinnosti 13. prosince 2014. Komentář ke zmíněnému ustanovení naleznete v bodech 2.5.1 až 2.5.3 dokumentu otázek a odpovědí k nařízení 1169 na této stránce:

 http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/foodlabelling/proposed_legislation_en.htm

     Jídelní lístek je jako vždy vyvěšen  přímo v jídelnách, dále pak na vývěskách školní jídelny a  na webových stránkách školy.

Ten, kdo netrpí alergií na žádné potraviny, se tímto značením nemusí zabývat.

Voda alergenní není.

Seznam číselného označení alergenů je vyvěšen níže.

V případě dotazů a informací volejte na tel.číslo 235314420.

V  Praze dne  1. prosince 2014

                                                    Mgr. Jarmila  Pavlišová, ředitelka školySeznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/11 EU

1) Obiloviny obsahující lepek,nejedná se o celiakii, výrobky z nich.
2) Korýši a výrobky z nich - patří mezi potraviny ohrožující život.
3) Vejce a výrobky z nich - patří mezi potraviny ohrožující život.
4) Ryby a výrobky z nich.
5) Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich - patří mezi potraviny ohrožující život.
6) Sójové boby (sója) a výrobky z nich.
7) Mléko a výrobky z něj - patří mezi potraviny ohrožující život.
8) Skořápkové plody a výrobky z nich – jedná se o všechny druhy ořechů.
9) Celer a výrobky z něj.
10) Hořčice a výrobky z ní.
11) Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich.
12) Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2.
13) Vlčí bob (LUPINA) a výrobky z něj.
14) Měkkýši a výrobky z nich.

 Muzikál Taceo

Podívejte se na naši upoutávku:  http://youtu.be/I74byopWkQI  
Děkuji všem za přípravu muzikálu.

                        Mgr. Jarmila Pavlišová, ředitelka školy

KNIHOVNA v budově Laudova je otevřena každý čtvrtek od 13:00 do 14:30


Sbíráme víčka pro naši spolužačku Natálku!

Nástěnka

Informace pro budoucí prvňáčky

Velká Británie 2016

Rozvrhy (Socháňova)

Rozvrhy (Laudova)

Jídelníček

obrázek

Výsledky SCIO testů

Atletika

obrázek
http://www.hesu.cz/aktualne/2015/2/11/11-2-2015-jak-byla-beseda-na-z-genpor-frantika-peiny
https://cs-cz.facebook.com/pages/Zuzana-Hejnová-Official/236992249778898
Login
LOGIN
Základní škola genpor. Františka Peřiny

Created by © 2011 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy