Aktuálně

ZŠ genpor. Františka Peřiny

přijme pomocnou sílu do školní jídelny.
Informace na tel.: 235 314 420, vedoucí školní jídelny, paní Höhneová


10. - 11. prosince 2016

 • Pronájem tělocvičny a dalších prostor – Školení cvičitelů ČASPV,  budova  Laudova.

12. prosince 2016

 • Akce Půjdem spolu do Betléma – 3. A, Národopisné muzeum na Smíchově, zajišťují pí uč. Benešová. 

13. prosince 2016

 • Plavání – 3. C a 3. D, 6. lekce.  Odjezd autobusu v 7:45, zajišťují pí uč. Klufová a pí uč. Durmanová.
 • Plavání – 3. E a 3. F, 6. lekce.  Odjezd autobusu v 10:00, zajišťují pí uč. Malíková a Štěpánková.
 • Čechova stodola-Vánoce, výlet 2. B, 2. D, zajišťují pí uč. Fikejzlová a pí uč. Malenová.
 • Knihovna Smíchov – 7.  B, zajišťuje pí uč. Němcová.

 


14. prosince 2016

 • Knihovna Smíchov – 7.  D, zajišťuje pí uč. Němcová.
 • Lesy Praha – ohodnocení naší školy za sběr žaludů – 1. místo, společenská místnost Laudova, zúčastní se všechny třídy z pracoviště v Laudově ulici.
 • Vánoční vystoupení pro seniory – 9:30, 4. B, zajišťuje pí uč. Kalinová. 

15. prosince 2016

 • Plavání – 4. A a 4. B, 3. lekce.  Odjezd autobusu v 10:00, zajišťují p. uč. Mevald a pí uč. Kalinová.
 • Čechova stodola-Vánoce, výlet 3. E, 3. F, zajišťují pí uč. Malíková a pí uč. Štěpánková.
 • Vystoupení pro jubilanty, 14:00, KC Průhon, zajišťují p. uč. Maxant a pí zást. Tenglerová.
 • Tělocvičny budou již uzavřeny – probíhá výzdoba tělocvičny na  vystoupení, budova v Socháňově ulici.
 • Prodej vstupenek na vystoupení, 10:40 – 11:00.
 • Generálka na vánoční vystoupení – od 14:00, pořadí dle rozpisu.

16. prosince 2016

 • Plavání – 4. E a 4. F, 4. lekce.  Odjezd autobusu v 8:30, zajišťují pí uč. Štěpanovská a pí uč. Mráčková.
 • Beseda k exkurzi do vězení -  Plzeň – Bory,  9. C.

19. prosince 2016

 • Vánoční  vystoupení,  budova v Socháňově ulici, tělocvična.      

                             9:00 – vystoupení  pro I. stupeň

                            17:00 – vystoupení pro rodiče

                            19:00 – vystoupení pro rodiče

         1., 2., 3., 4., 5. třídy – účast na generálce od 9:00. Po skončení výuka dle rozvrhu       


20. prosince 2016

 • Vystupující žáci mohou přijít do školy od 9:00 – budova Socháňova.
 • Vystupujícím žákům odpadá odpolední vyučování – budova Socháňova.
 • Plavání – 3. C a 3. D, 7. lekce.  Odjezd autobusu v 7:45, zajišťují pí uč. Klufová a pí uč. Durmanová.
 • Plavání – 3. E a 3. F, 7. lekce.  Odjezd autobusu v 10:00, zajišťují pí uč. Malíková a Štěpánková.
 • Vánoční  vystoupení,  budova v Socháňově ulici, tělocvična.      

                              17:00 – vystoupení pro rodiče

                              19:00 – vystoupení pro rodiče


21. prosince 2016

 • Betlémy – Karlštejn, výlet tříd 2. E, 4. C, 5. A 5. D, zajišťují pí uč. Štěpánová, pí uč. Špaleta, pí uč. Krauseová a pí uč. Bajerová.
 • Koncert pro Arunu, tělocvična.  Vstupné 20,- Kč.  

                              10:00 – vystoupení pro II. stupeň .

 • Vánoční  vystoupení,  budova v Laudově  ulici, společenská místnost.      
 • 09:00 – vystoupení pro MŠ Laudova.  

                              16:30 – vystoupení pro rodiče

                              18:00 – vystoupení pro rodiče


22. prosince 2016

 • Vystupující žáci mohou přijít do školy od 9:00 – budova Laudova.
 • Plavání – 4. A a 4. B, 4. lekce.  Odjezd autobusu v 10:00, zajišťují p. uč. Mevald a pí uč. Kalinová.
 • Návštěva kina – II. stupeň.
 • Besídky – I. stupeň.

Lyžařský kurz Benecko

Lyžařský kurz pro žáky 7. tříd se uskuteční 13. 2. - 18. 2. 2017, Benecko - Hotel Diana ...
Více informací

Provoz školní družiny

Od 6:30 - 17:00.
Informace ke školní družině i klubu podá pí vych. Kotková – objekt Socháňova  a Koderová – objekt Laudova.

Nábor do kroužků - od 2. 9. 2016.
Zahájení kroužků v týdnu od 12. 9. 2016.


Upozornění pro rodiče

Aktivity organizací, které si pronajímají tělocvičnu, školní hřiště, společenskou místnost a další prostory školy po vyučování, nejsou organizovány školou. Je tedy na zvážení rodičů, zda své děti na tyto aktivity přihlásí.
Mgr. Jarmila Pavlišová

Označování alergenů ve školní jídelně

OZNAČOVÁNÍ ALERGENŮ S PLATNOSTÍ OD 13. PROSINCE 2014

Označení nebalených potravin = zhotovených pokrmů ve školní jídelně.

     Tato povinnost se týká všech výrobců potravin, všech článků veřejného  stravování - například  restaurací, jídelen, sociálních ústavů, nemocnic, prodejen, pekáren apod.

     Dne 13. prosince 2014 bude povinnost při nákupu potravinářských výrobků nebo jídel ve veřejném stravování vyznačit u výrobku stanovený alergen, který obsahuje.
     Školním jídelnám se v tomto ohledu nechává prostor při aplikaci tohoto ustanovení, zejména s ohledem na charakter a druh konkrétního školského zařízení, kterého se označení přítomnosti alergenní složky týká.
Zákonné ustanovení určuje vedoucím a ředitelům jídelen „jasně a zřetelně označit" (toto není blíže specifikováno). Obecně lze odvodit, že se jedná o takové značení, které bude strávníka dostatečně jasným způsobem informovat o tom, že je alergenní složka v potravině přítomna, nebo že některá složka pochází z alergenu uvedeném ve zmíněném seznamu legislativně značených alergenů.
     Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brán v žádném případě zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto přecitlivělost si musí každý strávník nebo zástupce strávníka sám uhlídat. Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, takže případným žádostem nebude vyhověno. Školní jídelna má funkci pouze informační tak, jako každý výrobce potravin a pokrmů.
     Označení přítomnosti alergenu bude vyznačeno na jídelním lístku číslem označující alergen. V blízkosti jídelního lístku bude vyvěšen seznam legislativně stanovených alergenů s označením čísla, které je přeneseno na jídelní lístek. Přítomnost alergenu bude přenesena z receptur a ingrediencí, které se používají ve školní jídelně při výrobě jednotlivých pokrmů.
    Rodiče strávníků a strávníci budou informováni s předstihem na webových stránkách,  dále na vývěskách školní jídelny, přímo v kanceláři ŠJ a hlavně pak v jídelnách. Nelze se při vaření obědů v počtu cca 950 strávníků věnovat jednotlivcům se svojí přecitlivělostí na některý z alergenů. Školní jídelna zajišťuje stravování žáků  podle jednotlivých věkových kategorií a výživových požadavků. Nelze spojovat dietní stravování s přecitlivělostí na některý alergen.
Označování alergenů je legislativně stanoveno od 13. prosince 2014 v souladu s potravinovým právem.

Odvolání na legislativu:

 • EU = 2000/13 do 13.12.2014 a pak nahradit = 1169/2011 EU článek 21
 • ČR = Vyhláška 113/2005 Sb., O způsobu označování potravin a tabákových výrobků, § 8, odst. 10

     Předpisy stanovují specifické požadavky na označování alergenních složek, u kterých je vědecky dokázáno, že vyvolávají u spotřebitelů alergii nebo nesnášenlivost představující nebezpečí pro zdraví. Je tedy požadováno, aby veškeré složky byly zřetelně označeny názvem příslušné alergenní složky, pokud není přímo v názvu potraviny nebo jídla.

     Označování pokrmů spadá do gesce Ministerstva zdravotnictví.

Vyjádření ministerstva zemědělství:

Poskytování informací o alergenech v případě nebalených potravin, tj. i pokrmů stanovuje čl. 44 odst. 1 a) nařízení 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Nařízení nabývá účinnosti 13. prosince 2014. Komentář ke zmíněnému ustanovení naleznete v bodech 2.5.1 až 2.5.3 dokumentu otázek a odpovědí k nařízení 1169 na této stránce:

 http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/foodlabelling/proposed_legislation_en.htm

     Jídelní lístek je jako vždy vyvěšen  přímo v jídelnách, dále pak na vývěskách školní jídelny a  na webových stránkách školy.

Ten, kdo netrpí alergií na žádné potraviny, se tímto značením nemusí zabývat.

Voda alergenní není.

Seznam číselného označení alergenů je vyvěšen níže.

V případě dotazů a informací volejte na tel.číslo 235314420.

V  Praze dne  1. prosince 2014

                                                    Mgr. Jarmila  Pavlišová, ředitelka školySeznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/11 EU

1) Obiloviny obsahující lepek,nejedná se o celiakii, výrobky z nich.
2) Korýši a výrobky z nich - patří mezi potraviny ohrožující život.
3) Vejce a výrobky z nich - patří mezi potraviny ohrožující život.
4) Ryby a výrobky z nich.
5) Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich - patří mezi potraviny ohrožující život.
6) Sójové boby (sója) a výrobky z nich.
7) Mléko a výrobky z něj - patří mezi potraviny ohrožující život.
8) Skořápkové plody a výrobky z nich – jedná se o všechny druhy ořechů.
9) Celer a výrobky z něj.
10) Hořčice a výrobky z ní.
11) Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich.
12) Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2.
13) Vlčí bob (LUPINA) a výrobky z něj.
14) Měkkýši a výrobky z nich.

 Muzikál Taceo

Podívejte se na naši upoutávku:  http://youtu.be/I74byopWkQI  
Děkuji všem za přípravu muzikálu.

                        Mgr. Jarmila Pavlišová, ředitelka školy

KNIHOVNA v budově Laudova je otevřena každý čtvrtek od 13:00 do 14:30


Sbíráme víčka pro naši spolužačku Natálku!

Login
LOGIN
Základní škola genpor. Františka Peřiny

Created by © 2011 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy