Login

Aktuálně

20. února 2018

 • Obvodní kolo ZO, zajišťují pí uč. Pačesová a pí uč. Krejčová.

21. února 2018

 
 • Bruslení – 4. B, 9:00 – 11:00, zajišťuje pí uč. Dvořáková.
 • Energie – budoucnost lidstva, 8:00 – 13:35, 8. ročník, dle pokynů ZŘ Tenglerové.

22. února 2018

 • Plavání – 4. A a 4. B,  1. lekce.  Odjezd autobusu v 7:45, zajišťují pí uč. Švarcová a pí uč. Dvořáková.
 • Energie – budoucnost lidstva, 8:00 – 13:35, 9. ročník, dle pokynů ZŘ Tenglerové.
 • Divadlo U Hasičů – Princ Bajaja – 2. G, zajišťuje pí uč. Kmínková.

23. února 2018

 • Plavání – 4. E a 4. F,  1. lekce.  Odjezd autobusu v  8:30, zajišťují pí uč. Malíková a pí uč. Štěpánková.
 • Návrat z lyžařského výcvikového  kurzu 7. ročník , zajišťují pí uč.  Paštová  a p. uč. Ceman. 

26. února 2018

 • Plavání – 4. C a 4. D,  2. lekce.  Odjezd autobusu v 7:45,  zajišťují pí uč. Klufová a pí uč. Durmanová.
 • SPC Sluníčko - hospitace ve třídě 3. B.
 • Akce pro předškoláky –  Hravá škola- dramatická výchova. Schůzka ve 14:00, třída 3. C – vedoucí Veselková Hana. Akce od  16:00  do 17:00 .

                                1.sk.   Kratochvílová, Veselková H. – třída 2. B

                                2.sk.   Krauseová, Odehnalová – třída  2. C

                                3. sk.  Bajerová, Kalinová – 1. A

                                4. sk.  Mráčková, Štěpánková  - 4. F


28. února 2018

 • Bruslení – 4. B, 9:00 – 11:00, zajišťuje pí uč. Dvořáková.
 • Plavání – 4. E a 4. F,  1. lekce.  Odjezd autobusu v ???,  zajišťují pí uč. Malíková a pí uč. Štěpánková.
 • Návštěva knihovny, Smíchov – 6. B, zajišťuje pí uč. Zítková.
 • Národní divadlo – večerní představení – 8. D, zajišťuje pí uč. Němcová.

1. března 2018

 • Plavání – 4. A a 4. B,  2. lekce.  Odjezd autobusu v 7:45, zajišťují pí uč.  Švarcová a pí uč. Dvořáková.
 • Školní kolo recitační soutěže – Pražské poetické setkání – 14:00, zajišťuje pí uč. Němcová.

2. března 2018

 • Plavání – 4. E a 4. F,  2. lekce.  Odjezd autobusu v  8:30, zajišťují pí uč. Malíková a pí uč. Štěpánková.

5. března 2018

 • Plavání – 4. C a 4. D,  3. lekce.  Odjezd autobusu v 7:45,  zajišťují pí uč. Klufová a pí uč. Durmanová.
 • Akce pro předškoláky –  Hravá škola – výtvarná dílnička. Schůzka  - dle pokynů pí uč. Caskové, třída 3. A – vedoucí Casková  Marie. Akce od  16:00  do 17:00 .

                                1.sk.   Casková,  Dusilová – třída 2. A

                                2.sk.   Klufová, Veselá – třída  1. B

                                3. sk.  Bretová, Rychlá – 2. D

                                4. sk.  Boštičková, Malíková  - 3. F


Provoz školní družiny

Od 6:30 - 17:00.
Informace ke školní družině i klubu podá pí vych. Kotková – objekt Socháňova  a Koderová – objekt Laudova.

 


Upozornění pro rodiče

Aktivity organizací, které si pronajímají tělocvičnu, školní hřiště, společenskou místnost a další prostory školy po vyučování, nejsou organizovány školou. Je tedy na zvážení rodičů, zda své děti na tyto aktivity přihlásí.
Mgr. Jarmila Pavlišová

Označování alergenů ve školní jídelně

OZNAČOVÁNÍ ALERGENŮ S PLATNOSTÍ OD 13. PROSINCE 2014

Označení nebalených potravin = zhotovených pokrmů ve školní jídelně.

     Tato povinnost se týká všech výrobců potravin, všech článků veřejného  stravování - například  restaurací, jídelen, sociálních ústavů, nemocnic, prodejen, pekáren apod.

     Dne 13. prosince 2014 bude povinnost při nákupu potravinářských výrobků nebo jídel ve veřejném stravování vyznačit u výrobku stanovený alergen, který obsahuje.
     Školním jídelnám se v tomto ohledu nechává prostor při aplikaci tohoto ustanovení, zejména s ohledem na charakter a druh konkrétního školského zařízení, kterého se označení přítomnosti alergenní složky týká.
Zákonné ustanovení určuje vedoucím a ředitelům jídelen „jasně a zřetelně označit" (toto není blíže specifikováno). Obecně lze odvodit, že se jedná o takové značení, které bude strávníka dostatečně jasným způsobem informovat o tom, že je alergenní složka v potravině přítomna, nebo že některá složka pochází z alergenu uvedeném ve zmíněném seznamu legislativně značených alergenů.
     Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brán v žádném případě zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto přecitlivělost si musí každý strávník nebo zástupce strávníka sám uhlídat. Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, takže případným žádostem nebude vyhověno. Školní jídelna má funkci pouze informační tak, jako každý výrobce potravin a pokrmů.
     Označení přítomnosti alergenu bude vyznačeno na jídelním lístku číslem označující alergen. V blízkosti jídelního lístku bude vyvěšen seznam legislativně stanovených alergenů s označením čísla, které je přeneseno na jídelní lístek. Přítomnost alergenu bude přenesena z receptur a ingrediencí, které se používají ve školní jídelně při výrobě jednotlivých pokrmů.
    Rodiče strávníků a strávníci budou informováni s předstihem na webových stránkách,  dále na vývěskách školní jídelny, přímo v kanceláři ŠJ a hlavně pak v jídelnách. Nelze se při vaření obědů v počtu cca 950 strávníků věnovat jednotlivcům se svojí přecitlivělostí na některý z alergenů. Školní jídelna zajišťuje stravování žáků  podle jednotlivých věkových kategorií a výživových požadavků. Nelze spojovat dietní stravování s přecitlivělostí na některý alergen.
Označování alergenů je legislativně stanoveno od 13. prosince 2014 v souladu s potravinovým právem.

Odvolání na legislativu:

 • EU = 2000/13 do 13.12.2014 a pak nahradit = 1169/2011 EU článek 21
 • ČR = Vyhláška 113/2005 Sb., O způsobu označování potravin a tabákových výrobků, § 8, odst. 10

     Předpisy stanovují specifické požadavky na označování alergenních složek, u kterých je vědecky dokázáno, že vyvolávají u spotřebitelů alergii nebo nesnášenlivost představující nebezpečí pro zdraví. Je tedy požadováno, aby veškeré složky byly zřetelně označeny názvem příslušné alergenní složky, pokud není přímo v názvu potraviny nebo jídla.

     Označování pokrmů spadá do gesce Ministerstva zdravotnictví.

Vyjádření ministerstva zemědělství:

Poskytování informací o alergenech v případě nebalených potravin, tj. i pokrmů stanovuje čl. 44 odst. 1 a) nařízení 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Nařízení nabývá účinnosti 13. prosince 2014. Komentář ke zmíněnému ustanovení naleznete v bodech 2.5.1 až 2.5.3 dokumentu otázek a odpovědí k nařízení 1169 na této stránce:

 http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/foodlabelling/proposed_legislation_en.htm

     Jídelní lístek je jako vždy vyvěšen  přímo v jídelnách, dále pak na vývěskách školní jídelny a  na webových stránkách školy.

Ten, kdo netrpí alergií na žádné potraviny, se tímto značením nemusí zabývat.

Voda alergenní není.

Seznam číselného označení alergenů je vyvěšen níže.

V případě dotazů a informací volejte na tel.číslo 235314420.

V  Praze dne  1. prosince 2014

                                                    Mgr. Jarmila  Pavlišová, ředitelka školySeznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/11 EU

1) Obiloviny obsahující lepek,nejedná se o celiakii, výrobky z nich.
2) Korýši a výrobky z nich - patří mezi potraviny ohrožující život.
3) Vejce a výrobky z nich - patří mezi potraviny ohrožující život.
4) Ryby a výrobky z nich.
5) Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich - patří mezi potraviny ohrožující život.
6) Sójové boby (sója) a výrobky z nich.
7) Mléko a výrobky z něj - patří mezi potraviny ohrožující život.
8) Skořápkové plody a výrobky z nich – jedná se o všechny druhy ořechů.
9) Celer a výrobky z něj.
10) Hořčice a výrobky z ní.
11) Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich.
12) Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2.
13) Vlčí bob (LUPINA) a výrobky z něj.
14) Měkkýši a výrobky z nich.

 Průměrná váha porce

Muzikál Taceo

Podívejte se na naši upoutávku:  http://youtu.be/I74byopWkQI  
Děkuji všem za přípravu muzikálu.

                        Mgr. Jarmila Pavlišová, ředitelka školy

KNIHOVNA v budově Laudova je otevřena ve čtvrtek  -  13:00 - 14:30

KNIHOVNA v budově Socháňova je otevřena v pondělí - 13.45 - 15.00 a ve čtvrtek od 13:45 do 15:00


Základní škola genpor. Františka Peřiny

Created by © 2011-2018 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy