logotyp

pracoviště Laudova

Třídní učitelé 2023/2024


Třídy

 I. stupeň

Třídní učitel - učitelka

  0. A

pí uč. Vyjídáková        Dana

I. E

pí uč. Mráčková          Klára        

I. F

pí uč. Báčová               Irena        

 I. G

pí uč. Fikejzlová          Ilona        

 II. E

pí uč. Novotná            Zuzana

 II. F

pí uč. Kropáčová        Dana

 II. G

pí uč. Veselá               Tereza

 III. F

pí uč. Jindřichová       Jana

III. G

pí uč. Štěpanovská     Jana

III. H

pí uč. Srpová               Zuzana

IV. E

pí uč. Fantová            Kristýna        

IV.  F

pí uč.  Štauberová   Procházková  Radka

 V. E

pí uč. Štěpánková      Nikola        

 V.  F

pí uč.  Řičařová   Jaroslava        

 

 

 

Třídy

 II. stupeň

Třídní učitel - učitelka

 VI. E

pí uč. Kuprová            Karolína      

VI. F

pí uč. Dvorská             Miroslava

VII. E

pí uč. Chlapcová        Ivana       

VII. F

p. uč. Kalina               Jan

VIII. E

p. uč. Lustyk               Jiří       

 IX. F

pí uč. Otoupalová      Drahomíra       

 IX. G

pí uč. Kolouchová      Gabriela

 


Umístění tříd 2023 / 2024

2023 / 20242023 / 2024

2023/242023/24

Z historie Laudovky

 

 

Slavnostní  otevření  školy se konalo  1.  září  1982. Do nové a první školy v rodícím se sídlišti v  Praze  

V  Řepích   nastoupilo 394 žáků.  Během   roku  jejich  počet  vzrostl  na 521. Ve škole tehdy pracovalo

14  učitelů, 2 pracovníci vedení školy  a  4 pracovníci školní družiny.  První   ředitelkou   školy  se  stala

paní Ludmila Nová.

V dalším školním roce se počet žáků  navýšil  na 660, počet vyučujících na 28  a  pracovníků školní

družiny na 7. S nárůstem obyvatel  na  sídlišti nadále rostl počet žáků školy. Ve  2. a  3. třídách se

vyučovalo na směny.

Ve školním roce 1985/86 byly otevřeny odborné pracovny fyziky , chemie  a  školní dílny.

Počet žáků i pracovníků  školy nadále  stoupal  a v roce 1989/90 měla škola 850 žáků, 34 vyučujících,

4 pracovníky vedení školy  a  11 pracovníků školní družiny. Ve škole se opět vyučovalo na směny.

Ve školním roce 1990/91 byla   zřízena třída se sportovním zaměřením,  ostatní  žáci 2. stupně měli

možnost výběru ze dvou cizích jazyků /anglického nebo  německého/.  Činnost   zahájilo  divadlo

Margaritas.  Druhým ředitelem školy  byl  zvolen  Mgr. Stanislav Šindelář.

Počet  žáků  se stále navyšoval,  směnovalo se  a  nezbytností se stalo  v roce 1991/92 dostavění  

4. nadzemního podlaží  s dalšími třídami na obou pavilonech.  Dostavěním nových tříd směnování  

skončilo.  

V roce 1997 bylo zrekonstruováno školní hřiště a upraveno malé  átrium.

S dostavěním a zabydlením sídliště se počet žáků začal snižovat.

Během let 2001 – 2008 byl ve škole zřízen školní bufet,  upraveny oddychové koutky pro žáky.

Byly zařízeny dvě počítačové učebny s připojením na internet,  pořízena interaktivní tabule

 a zřízena multimediální  učebna  s dataprojektorem.

V roce 2008 zřizovatel školy  ÚMČ PRAHA 17 pronajal část pavilonu B1 Soukromé střední umělecké

škole  designu  s. r.o.

Během období  let  2009 – 2011 se ve vedení   školy  vystřídali  Mgr.  Hana Třebická a  Mgr.  Josef

Brynych .

 Od 18. 7. 2011 se ředitelkou školy stala  Mgr. Jarmila Pavlišová.

Rozhodnutím zřizovatele ÚMČ PRAHA 17 z roku 2011 došlo ke sloučení této školy se Základní školou

genpor. Františka Peřiny  od 1.1.2012. Škola v Laudově ulici se stala součástí školy v  Socháňově ulici.

Detašované pracoviště v Laudově ulici má odpovídající vybavení k modernímu způsobu výuky.  

V každé třídě je počítač s připojením  na  internet a  dataprojektor . K výuce žáci využívají

multimediální učebnu, keramickou dílnu a školní knihovnu a k volnočasovým aktivitám hernu, hřiště a zájmové kroužky.

 Během léta 2013 dostala budova školy nový „kabát“  a upravenou předzahrádku se  sochou lachtana

od akademického sochaře Jana Laudy. 

 

 

                                                                           

 

 

                                                                           

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Základní škola genpor. Františka Peřiny

Created by © 2011-2023ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy