logotyp
Login

Aktuálně

Informace pro rodiče prvňáčku k zahájení školního roku 2024/2025

Vážení rodiče,

pro informaci o zařazení Vašeho dítěte do 1. třídy můžete volat číslo 235317251.

Třídní schůzky proběhnou 2. září 2024 od 17 hodin ve třídě Vašeho dítěte. Na těchto schůzkách se dozvíte všechny informace k chodu třídy, školní družiny i školní jídelny.

Zahájení školního roku dne 2. září 2024 proběhne ve společenské místnosti.
Budova Laudova:       08:00  -  1. E, 1. F                                    08:20  -  1. G a 0. A 
Budova Socháňova:    09:00  -  1. A, 1. B                                   09:20  -  1. C a 1. D


Přeji krásné prožití letních dnů.


 Jarmila Pavlišová

 

 


Rozhodnutí o přijetí dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2024-2025

 Rozhodnutí o přijetí dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2024-2025

Na základě § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., (tzv. školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, zveřejňujeme seznam přijatých žáků do 1. ročníku ZŠ genpor.. Františka Peřiny, Praha 6 – Řepy, Socháňova 19/1139 pod přiděleným registračním číslem.

Registrační číslo  Registrační číslo    Registrační číslo  Registrační číslo  Registrační číslo             

      01/2024                 30/2024            57/2024                    L 01/2024             L 30/2024            

      02/2024                 31/2024            58/2024                    L 02/2024             L 31/2024                  

      03/2024                 32/2024            59/2024                    L 03/2024             L 32/2024            

      04/2024                 33/2024            60/2024                    L 04/2024             L 33/2024            

      05/2024                 34/2024            61/2024                    L 05/2024             L 34/2024                           

      06/2024                 35/2024            64/2024                    L 07/2024             L 35/2024                           

      07/2024                 36/2024            65/2024                    L 09/2024             L 36/2024                                   

      08/2024                 37/2024            66/2024                    L 10/2024             L 37/2024                           

      09/2024                 38/2024            68/2024                    L 11/2024             L 38/2024                          

      10/2024                 40/2024            71/2024                    L 12/2024             L 41/2024                         

      11/2024                 41/2024            72/2024                    L 13/2024             L 43/2024                          

      12/2024                 42/2024            73/2024                    L 14/2024             L 44/2024                          

      13/2024                 43/2024            75/2024                    L 15/2024             L 45/2024                         

      14/2024                 44/2024            77/2024                    L 16/2024             L 46/2024                         

      15/2024                 45/2024            78/2024                    L 17/2024             L 47/2024                           

      19/2024                 46/2024            79/2024                    L 18/2024             L 48/2024                           

      20/2024                 47/2024            80/2024                    L 19/2024             L 49/2024                           

      21/2024                 48/2024            81/2024                    L 20/2024             L 50/2024                            

      22/2024                 49/2024            82/2024                    L 21/2024             L 51/2024                             

      23/2024                 50/2024            83/2024                    L 22/2024             L 52/2024                            

      24/2024                 51/2024            84/2024                    L 23/2024             L 54/2024                             

      25/2024                 52/2024            85/2024                    L 24/2024             L 56/2024                         

      26/2024                 53/2024            86/2024                    L 25/2024             L 57/2024                               

      27/2024                 54/2024            87/2024                    L 27/2024             L 60/2024                              

      28/2024                 55/2024            88/2024                    L 28/2024             L 61/2024                              

      29/2024                 56/2024            89/2024                    L 29/2024            L 67/2024                            

                                                              90/2024                

                                                              91/2024

Rozhodnutí o přijetí si můžete vyzvednout na budově Socháňova  ve dnech:
25. dubna 2024  8:00 - 16:00
26. dubna 2024  8:00 - 14:00         
29. dubna 2024  8:00 - 17:00   
30. dubna 2024  8:00 - 17:00. 
V jiném termínu po domluvě na telefonním čísle 235317251.

Mgr. jarmila Pavlišová

Organizace školního roku 2024 - 2025

Školní rok 2024/2025 bude zahájen v pondělí 2. září 2024.
1. pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2025.
2. pololetí bude ukončeno v pondělí  30.  června 2025.
Prázdniny:
Podzimní prázdniny - úterý 29. října 2024 a středa 30. října 2024.
Vánoční prázdniny - pondělí 23. prosince 2024 do pátku 3. ledna 2025. Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2025.
Pololetní prázdniny - pátek 31. ledna 2025.
Jarní prázdniny - 17. února 2025 až 23. února 2025.
Velikonoční prázdniny - čtvrtek 17. dubna 2025.
Hlavní prízdniny trvají od úterý 1. července 2025 do 31. srpna 2025.

Školní rok 2025/2026 bude zahájen v pondělí 1. září 2025.

Balíček okamžité pomoci Pražanům

O co můžete zažádat?

Požádat můžete jak o prominutí úhrady školného, stravného nebo družin, tak o finanční příspěvek z fondu solidarity na aktivity, které podporují rozvoj a talent dětí. Vždy bude záležet na rozhodnutí ředitele/ky Vaší mateřské nebo základní školy.

 Stravné zdarma

v mateřských, základních a středních školách

 Školné zdarma

v mateřských školách a základních uměleckých školách

 Družiny zdarma

na základních školách

 Příspěvek z fondu solidarity

finanční příspěvek na školní a mimoškolní aktivity sloužící rozvoji žáků

Jak na to

 • Pokud splňujete kritéria pro čerpání finančního podpory z oblasti školství a rádi byste si zažádali o příspěvek, prosím kontaktujte ředitelku příslušné mateřské, základní, střední či umělecké školy, kterou Vaše dítě/děti navštěvují.

Kdo může požádat o příspěvek?

Podmínky vyřízení

Při žádosti o prominutí úhrady školného, stravného nebo družin, kromě trvalého bydliště v Praze, musíte splňovat jednu z následujících podmínek:

 • čerpáte jeden nebo více z následujících příspěvků:
  • příspěvek či doplatek na bydlení
  • okamžitou dávku v hmotné nouzi
  • přídavek na dítě
  • dávky pěstounské péče
 • čelíte exekuci nebo jste v insolvenci
 • po zaplacení bydlení (vč. platby za hypotéku, pokud na místě bydlíte) Vám zbyde méně než 200 Kč na osobu na den, pokud žijete sami, tak 300 Kč na den.

Jak postupovat při žádosti o příspěvek?

Postup vyřízení

 1. Vyplňte čestné prohlášení, že splňujete podmínky (v případě žádosti o příspěvek z fondu solidarity čestné prohlášení není potřeba).
 2. Podejte žádost o příspěvek ředitelce  školy.
 3. Ředitelka vyhodnotí Vaši žádost a co nejdříve vás informuje o rozhodnutí.

 

Provoz ŠD:

Od 6:30 - 17:30.

Nábor do kroužků - od 4. 9. 2023.
Zahájení kroužků v týdnu od 11. 9. 2023.


Školní rok 2023-2024 - informace pro rodiče a žáky

1. ročník1. ročník

2. ročník2. ročník

3. ročník3. ročník

4. ročník4. ročník

5. ročník5. ročník

II. stupeňII. stupeň

Informace školní jídelny pro školní rok 2023/2024

Informace školní jídelny pro školní rok 2023/2024

Paní hospodářka Jitka Mikolášová vydává  elektronické čipy pro  žáky školy.  Čip je zapůjčen zdarma. V případě ztráty nebo poškození žáci zaplatí 130 Kč.

Přeplatky za stravné z minulého školního roku byly vráceny.

Placení stravného

Dle rozpisu plateb. V září platba – záloha, která se překlopí do vyúčtování v červnu daného školního roku a platba na konci září za skutečně přihlášené obědy. Od října do května platba za skutečně přihlášené obědy.

Hotově

-  po dohodě s pí Mikolášovou.

Bezhotovostní platební styk           

- příkazem: strávník nebo zákonný zástupce zašle platbu na číslo účtu školy, s variabilním a specifickým symbolem žáka. Potřebné údaje dodá hospodářka ŠJ pí Mikolášová. Došlá částka pak bude přiřazena strávníkovi.

Číslo účtu pro platbu obědů: 0163787389/0800

Uvádějte vždy variabilní symbol a jméno dítěte, aby mohla být platba správně přiřazena!

Přihlášky i odhlášky na stravu přijímáme z ekonomických důvodů nejpozději den předem - do 13:59 hod.

Odhlášky může provádět strávník:
- přes stránky nebo www.jidelna.cz (na následující den nejpozději do 13:59 hod)
- telefonicky – 235314420 nebo 604322235 (v případě nemoci  - v pondělí do 8,00 hod, jinak den předem)
- e-mailem: sjsochanova@volny.cz, skolnijidelna@zs-perina.cz , (v případě nemoci  - v pondělí do 8,00 hod, jinak den předem)

Jestliže se vám nedaří přihlásit se na stránky www.jidelna.cz , oznamte to, prosím, na: sjsochanova@volny.cz nebo skolnijidelna@zs-perina.cz .

Není-li dítě ze stravy řádně odhlášeno, náhrada za neodebranou stravu se neposkytuje.

Žáci nebo jejich rodiče si mohou odebrat dotované jídlo do jídlonosiče pouze v první den nemoci nebo neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole (zákon 561/2004 Sb., školský zákon § 119 a § 122 odst. 2, vyhláška 107/2005 Sb., o školním stravování, § 2 odst. 7 a § 4 odst. 9),v dalších dnech nemoci se může dítě stravovat pouze za plnou cenu oběda – již je dítě bráno jako cizí strávník. Obědy v době nepřítomnosti musí být bezpodmínečně odhlášeny.

Přeplatek stravného:
              -  na konci školního roku se zůstatek peněz předává dítěti či rodičům

Cena stravy (jídla):    
oběd žáci 7 - 10 let    (do 31. 08. 2024)                                                            32 Kč 
oběd žáci 11 – 14 let  (do 31. 08. 2024)                                                            34 Kč 
oběd žáci ZŠ od 15 let                                                                                     35 Kč 
od druhého dne nemoci (odnesen v jídlonosiči) a ostatní strávníci                    68 Kč

Bližší informace ke stravování a platbám - viz Vnitřní řád školní jídelny

Přihláška ke školnímu stravování je v kanceláři školy či školní jídelny.


Opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací

V sekci DOKUMENTY  ŠKOLY se nachází informace a žádosti.

Upozornění pro rodiče

Aktivity organizací, které si pronajímají tělocvičnu, školní hřiště, společenskou místnost a další prostory školy po vyučování, nejsou organizovány školou. Je tedy na zvážení rodičů, zda své děti na tyto aktivity přihlásí.
Mgr. Jarmila Pavlišová

Označování alergenů ve školní jídelně

OZNAČOVÁNÍ ALERGENŮ S PLATNOSTÍ OD 13. PROSINCE 2014

Označení nebalených potravin = zhotovených pokrmů ve školní jídelně.

     Tato povinnost se týká všech výrobců potravin, všech článků veřejného  stravování - například  restaurací, jídelen, sociálních ústavů, nemocnic, prodejen, pekáren apod.

     Dne 13. prosince 2014 bude povinnost při nákupu potravinářských výrobků nebo jídel ve veřejném stravování vyznačit u výrobku stanovený alergen, který obsahuje.
     Školním jídelnám se v tomto ohledu nechává prostor při aplikaci tohoto ustanovení, zejména s ohledem na charakter a druh konkrétního školského zařízení, kterého se označení přítomnosti alergenní složky týká.
Zákonné ustanovení určuje vedoucím a ředitelům jídelen „jasně a zřetelně označit" (toto není blíže specifikováno). Obecně lze odvodit, že se jedná o takové značení, které bude strávníka dostatečně jasným způsobem informovat o tom, že je alergenní složka v potravině přítomna, nebo že některá složka pochází z alergenu uvedeném ve zmíněném seznamu legislativně značených alergenů.
     Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brán v žádném případě zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto přecitlivělost si musí každý strávník nebo zástupce strávníka sám uhlídat. Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, takže případným žádostem nebude vyhověno. Školní jídelna má funkci pouze informační tak, jako každý výrobce potravin a pokrmů.
     Označení přítomnosti alergenu bude vyznačeno na jídelním lístku číslem označující alergen. V blízkosti jídelního lístku bude vyvěšen seznam legislativně stanovených alergenů s označením čísla, které je přeneseno na jídelní lístek. Přítomnost alergenu bude přenesena z receptur a ingrediencí, které se používají ve školní jídelně při výrobě jednotlivých pokrmů.
    Rodiče strávníků a strávníci budou informováni s předstihem na webových stránkách,  dále na vývěskách školní jídelny, přímo v kanceláři ŠJ a hlavně pak v jídelnách. Nelze se při vaření obědů v počtu cca 950 strávníků věnovat jednotlivcům se svojí přecitlivělostí na některý z alergenů. Školní jídelna zajišťuje stravování žáků  podle jednotlivých věkových kategorií a výživových požadavků. Nelze spojovat dietní stravování s přecitlivělostí na některý alergen.
Označování alergenů je legislativně stanoveno od 13. prosince 2014 v souladu s potravinovým právem.

Odvolání na legislativu:

 • EU = 2000/13 do 13.12.2014 a pak nahradit = 1169/2011 EU článek 21
 • ČR = Vyhláška 113/2005 Sb., O způsobu označování potravin a tabákových výrobků, § 8, odst. 10

     Předpisy stanovují specifické požadavky na označování alergenních složek, u kterých je vědecky dokázáno, že vyvolávají u spotřebitelů alergii nebo nesnášenlivost představující nebezpečí pro zdraví. Je tedy požadováno, aby veškeré složky byly zřetelně označeny názvem příslušné alergenní složky, pokud není přímo v názvu potraviny nebo jídla.

     Označování pokrmů spadá do gesce Ministerstva zdravotnictví.

Vyjádření ministerstva zemědělství:

Poskytování informací o alergenech v případě nebalených potravin, tj. i pokrmů stanovuje čl. 44 odst. 1 a) nařízení 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Nařízení nabývá účinnosti 13. prosince 2014. Komentář ke zmíněnému ustanovení naleznete v bodech 2.5.1 až 2.5.3 dokumentu otázek a odpovědí k nařízení 1169 na této stránce:

 http://ec.europa.eu

     Jídelní lístek je jako vždy vyvěšen  přímo v jídelnách, dále pak na vývěskách školní jídelny a  na webových stránkách školy.

Ten, kdo netrpí alergií na žádné potraviny, se tímto značením nemusí zabývat.

Voda alergenní není.

Seznam číselného označení alergenů je vyvěšen níže.

V případě dotazů a informací volejte na tel.číslo 235314420.

V  Praze dne  1. prosince 2014

                                                    Mgr. Jarmila  Pavlišová, ředitelka školySeznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/11 EU

1) Obiloviny obsahující lepek,nejedná se o celiakii, výrobky z nich.
2) Korýši a výrobky z nich - patří mezi potraviny ohrožující život.
3) Vejce a výrobky z nich - patří mezi potraviny ohrožující život.
4) Ryby a výrobky z nich.
5) Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich - patří mezi potraviny ohrožující život.
6) Sójové boby (sója) a výrobky z nich.
7) Mléko a výrobky z něj - patří mezi potraviny ohrožující život.
8) Skořápkové plody a výrobky z nich – jedná se o všechny druhy ořechů.
9) Celer a výrobky z něj.
10) Hořčice a výrobky z ní.
11) Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich.
12) Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2.
13) Vlčí bob (LUPINA) a výrobky z něj.
14) Měkkýši a výrobky z nich.

 


Seznam alergenů

Průměrná váha porce

Průměrná váha porcePrůměrná váha porce

Oslava 17. listopadu

Video si můžete prohlédnout na této stránce: https://www.youtube.com/watch?v=RXW9WjP3aG0


Podívejte se, jak naši šikovní žáci oslavili 100. výročí republiky!


Video si můžete prohlédnout na této stránce: https://youtu.be/X2lv_To5d7Q


KNIHOVNA v budově Laudova je otevřena ve čtvrtek  -  13:00 - 14:30

KNIHOVNA v budově Socháňova je otevřena ve čtvrtek od 13:00 do 14:00


Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Základní škola genpor. Františka Peřiny

Created by © 2011-2023ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy