logotyp

Aktuálně

Informace o změně ceny obědů

           Vážení rodiče a vážení strávníci,

vzhledem k neustálému zvyšování cen potravin a energií, je školní kuchyně základní školy nucena od 1.1.2023 navýšit ceny obědů.
Rodiče, kteří mají nastaven trvalý příkaz prosíme, aby si částky sami neupravovali a vyčkali na instrukce pí. Mikolášové!

Je nám všem líto, že jsme museli k tomuto kroku přistoupit. 

Ceny obědů od 1.1.2023 jsou stanoveny následovně:

 1. Kategorie      7-10 let (do 31.8.2023)         32 Kč
 2. Kategorie      11-14let (do 31.8.2023)           34 Kč
 3. Kategorie      15 a více let                             35 Kč
 4. Kategorie      cizí strávníci                            68 Kč

 

Děkujeme za pochopení                                                                                Mgr. Jarmila Pavlišová

                                                                                                                                ředitelka


neděle 27. listopadu

Rozsvícení Vánočního stromu – 18:00, před SC Řepy, 5. A + žáci z pracoviště Laudova, zajišťují pí uč. Kalinová a p. uč. Kalina.


pondělí 28. listopadu

 
 • Plavání – Sportovní centrum Řepy:

08:00 – 09:00 – 4. A, 4.B – zajišťují pí uč. Hlaváčová a pí uč. Veselá,

09:00 – 10:00 – 4. E, 4. F – zajišťují pí uč. Štěpánková a pí uč. Báčová,

10:00 – 11:00 – 4. C, 4. D – zajišťují pí uč. Fikejzlová a pí uč. Malíková.


středa 30. listopadu

 • Peklo Příbram – 2. C, 2. D, zajišťují pí uč. Odehnalová a pí uč. Benešová.

čtvrtek 1. prosince

 • Vystoupení pro jubilanty – 14:00, KC Průhon, zajišťuje p. uč. Maxant.

pátek 2. prosince

 • Beseda k exkurzi do vězení – 9. E, F, 9:00, zajišťují vyučující 2. hodiny.
 • KC Průhon, divadelní představení – Legenda o hvězdě:

9:00 – 2. A, 2. C, 2. D, 3. D, zajišťují pí uč. Dusilová, pí uč. Odehnalová, pí uč. Benešová a pí uč. Hanzlíková,

10:00 – 2. B, 2. E, 3. B, 3. C, zajišťují pí uč. Kratochvílová, pí as. Pyciak, pí uč. Štěpánová a pí uč. Veselková.


pondělí 5. prosince

 • Mikulášská nadílka, zajišťují pí zást. Panošová (Socháňka) a pí Šparlinková (Laudovka).
 • Projekt Čertovské hrátky – 0. A, zajišťuje pí uč. Vyjídáková.
 • Projekt Čertovská škola – 1. E, 2. H, zajišťují pí uč. Novotná Zuzana a pí uč. Srpová.

 • Peklo Příbram – 2. F, 2. G, zajišťují pí uč. Jindřichová a pí uč. Štěpanovská.
 • Plavání – Sportovní centrum Řepy:

08:00 – 09:00 – 4. A, 4.B – zajišťují pí uč. Hlaváčová a pí uč. Veselá,

09:00 – 10:00 – 4. E, 4. F – zajišťují pí uč. Štěpánková a pí uč. Báčová,

10:00 – 11:00 – 4. C, 4. D – zajišťují pí uč. Fikejzlová a pí uč. Malíková

 

 


úterý 6. prosince

 • Důl Marie v Příbrami – 1. A, 1. B, zajišťují pí uč. Bajerová a pí uč. Dundáčková Rychlá.
 • Prevence:

09:55 – 10:40 – 2. F, Bezpečné chování, zajišťuje učitel 3. vyuč. hodiny,

09:55 – 10:40 – 2. G Bezpečné chování, zajišťuje učitel 3. vyuč. hodiny.

 • Třídní schůzky – budova v Laudově ulici. 18:00 třídní schůzky ve třídách.
 • Jarmark – budova Laudova, 17:00

středa 7. prosince

 • Klášter Pražského Jezulátka - Tajemství Vánoc – 5. A, zajišťuje pí uč. Kalinová.
 • Exkurze do vězení Oráčov- 20 žáků 9. ročníku.
 • Třídní schůzky – budova v Socháňově ulici. 18:00 třídní schůzky ve třídách.
 • 19:00 – schůzka rodičů k lyžařskému kurzu, společenská místnost, pracoviště Socháňova, zajišťuje pí zást. Tenglerová.
 • Jarmark – budova Socháňova, 17:00.

 


pondělí 12.prosince

 • Plavání – Sportovní centrum Řepy:

08:00 – 09:00 – 4. A, 4.B – zajišťují pí uč. Hlaváčová a pí uč. Veselá,

09:00 – 10:00 – 4. E, 4. F – zajišťují pí uč. Štěpánková a pí uč. Báčová,

10:00 – 11:00 – 4. C, 4. D – zajišťují pí uč. Fikejzlová a pí uč. Malíková.

 •  Beseda k exkurzi do vězení – 9. D, zajišťuje vyučující 2. hodiny.

úterý 13.prosince

 • Výlet – zámek Loučeň – předvánoční dílnička, 2. E, 3. B, zajišťují pí uč. Straková a pí uč. Štěpánová.
 • Knihovna Řepy - exkurze – 2. H, zajišťuje pí uč. Srpová.

čtvrtek 15.prosince

 • Socháňka: Tělocvičny budou již uzavřeny – probíhá výzdoba tělocvičny na vystoupení, budova v Socháňově ulici.
 • Socháňka: Generálka na vánoční vystoupení – od 13:15, pořadí dle rozpisu

pátek 16.prosince

 • Zámek Loučeň – Příběh vánočního stromečku – 4. E, 5. E, zajišťují pí uč. Štěpánková a pí uč. Mráčková.
 •  Karlštejnské betlémy –3. D, 4. B, zajišťují pí uč. Ježdík Ondřichová a pí uč. Veselá Zdeňka.

pondělí 19. prosince

 • Výlet – vánoční čokoládovna - 1. E, 2. H, zajišťují pí uč. Novotná a pí uč. Srpová.
 •  Vánoční vystoupení, budova v Socháňově ulici, tělocvična.

9:00 – vystoupení pro I. stupeň

17:00 – vystoupení pro rodiče

19:00 – vystoupení pro rodiče

1., 2., 3., 4., 5. třídy – účast na generálce od 9:00 – pouze vystupující třídy. Po skončení výuka dle rozvrhu. Před skončením generálky, prosím, neodcházejte z tělocvičny. Děkuji za vystupující žáky.

 • Laudovka: Tělocvičny budou již uzavřeny – probíhá výzdoba tělocvičny na vystoupení, budova v Socháňově ulici.
 • Laudovka: Generálka na vánoční vystoupení – od 13:30, pořadí dle rozpisu.

úterý 20.prosince

 • Vystupující žáci mohou přijít do školy od 9:00 – budova Socháňova.
 • Vystupujícím žákům odpadá odpolední vyučování – budova Socháňova.
 • Vánoční vystoupení, budova v Socháňově ulici, tělocvična.

17:00 – vystoupení pro rodiče

19:00 – vystoupení pro rodiče


středa21.prosince

 • Vánoční vystoupení, budova v Laudově ulici, tělocvična.

09:00 - pro I. stupeň , Po skončení výuka dle rozvrhu. Před skončením generálky, prosím, neodcházejte z tělocvičny. Děkuji za vystupující žáky.

17:00 – vystoupení pro rodiče

19:00 – vystoupení pro rodiče

 • Tělocvičny odpoledne budou již otevřeny, budova v Socháňově ulici.
 • Vystupující žáci mohou přijít do školy od 9:00 – budova Laudova.
 • Charitativní koncert – II. stupeň pracoviště Socháňova, tělocvična. Vstupné 20,- Kč. Zodpovídají pí uč. Drahošová a p. uč. Maxant.

 


čtvrtek 22.prosince

 • třídní učitelé se svojí třídou dle počtu hodin v dané třídě - Besídky
 • Divadlo Reduta – 1. A, 1. B - zajišťují pí uč. Bajerová a pí uč. Dundáčková Rychlá.
 • Tělocvična bude již otevřena, budova v Laudově ulici.

Testování tělesné zdatnosti žáků základních a středních škol

V měsících říjnu a listopadu 2022 provede Česká školní inspekce testování tělesné zdatnosti žáků 3. a 7. ročníků základních škol a 2. ročníků středních škol. Testování bude realizováno prostřednictvím sady motorických testů, které pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo VICTORIA Vysokoškolské sportovní centrum ve spolupráci s Fakultou tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, Fakultou tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, Fakultou sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně a řadou dalších vysokoškolských pracovišť. Testování zdatnosti, které se v českém prostředí bude realizovat po zhruba třiceti letech, je součástí specifického tematického šetření České školní inspekce zaměřeného na podporu pohybových aktivit a rozvoj pohybových dovedností žáků. Na přípravě i realizaci testování spolupracuje Česká školní inspekce také s Asociací školních sportovních klubů ČR a s Českým olympijským výborem.

Měřena bude vždy sada čtyř motorických testů, které zohledňují věková specifika žáků, a částečně se proto v případě žáků základních a středních škol liší. V případě žáků 3. a 7. ročníků základních škol (a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií) půjde konkrétně o skok daleký z místaleh-sedběh 4x 10 metrů a vytrvalostní člunkový běh. V případě žáků 2. ročníků středních škol (a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií) půjde konkrétně o skok daleký z místaleh-sedshyb (chlapci) / výdrž ve shybu (dívky) a vytrvalostní člunkový běh. Žáky budou testovat sami učitelé tělesné výchovy, kteří budou proškoleni Českou školní inspekcí. Třídy 3. A, 3. B, 3. C, 3. D, 3. E, 3. F, 7. A, 7. B, 7. C, 7. D a 7. E se tohoto testování také zúčastní.

Tělesná zdatnost a její úroveň je jedním z celosvětově ukotvených zdravotních parametrů, přičemž Česká republika trpí dlouhodobou, nyní více než třicetiletou, absencí relevantního zdroje informací o stavu tělesné zdatnosti žáků. Také v kontextu sledování dopadů pandemie nemoci covid-19 je pak důležité monitorovat vedle dopadů do znalostí a dovedností i rovinu tělesné zdatnosti žáků. Záměrem naopak není na základě získaných dat školy nebo jednotlivé žáky jakkoli hodnotit, ani ze získaných dat cokoli usuzovat o úrovni tělovýchovného vzdělávání ve školách. Cílem je získat relevantní data a informace o tělesné zdatnosti žáků pro následnou podporu pohybového a tělovýchovného vzdělávání v České republice a současně poskytnout školám vhodný nástroj k autonomním autoevaluačním aktivitám v oblasti pohybových dovedností.Opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací

V sekci DOKUMENTY  ŠKOLY se nachází informace a žádosti.

Informace školní jídelny pro školní rok 2022/2023

 

Paní hospodářka Jitka Mikolášová vydává  elektronické čipy pro  žáky školy.  Čip je zapůjčen zdarma. V případě ztráty nebo poškození žáci zaplatí 130 Kč.

Přeplatky za stravné z minulého školního roku byly vráceny.

Placení stravného

Dle rozpisu plateb. V září platba – záloha, která se překlopí do vyúčtování v červnu daného školního roku a platba na konci září za skutečně přihlášené obědy. Od října do května platba za skutečně přihlášené obědy.

Hotově

-  po dohodě s pí Mikolášovou.

Bezhotovostní platební styk           

- příkazem: strávník nebo zákonný zástupce zašle platbu na číslo účtu školy, s variabilním a konstantním symbolem žáka. Potřebné údaje dodá hospodářka ŠJ pí. Mikolášová. Došlá částka pak bude přiřazena strávníkovi.

Číslo účtu pro platbu obědů: 0163787389/0800

Uvádějte vždy variabilní a konstantní symbol dítěte, aby mohla být platba správně přiřazena!

Přihlášky i odhlášky na stravu přijímáme z ekonomických důvodů nejpozději den předem - do 13:59 hod.

Odhlášky může provádět strávník:
- přes stránky www.strava.cz (na následující den nejpozději do 13:59 hod)
- telefonicky – 235314420 nebo 604322235 (v případě nemoci  - v pondělí do 8,00 hod, jinak den předem)
- e-mailem: sjsochanova@volny.cz (v případě nemoci  - v pondělí do 8,00 hod, jinak den předem)

Jestliže se vám nedaří přihlásit se na stránky www.strava.cz , oznamte to, prosím, na: sjsochanova@volny.cz

Není-li dítě ze stravy řádně odhlášeno, náhrada za neodebranou stravu se neposkytuje.

Žáci nebo jejich rodiče si mohou odebrat dotované jídlo do jídlonosiče pouze v první den nemoci nebo neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole (zákon 561/2004 Sb., školský zákon § 119 a § 122 odst. 2, vyhláška 107/2005 Sb., o školním stravování, § 2 odst. 7 a § 4 odst. 9),v dalších dnech nemoci se může dítě stravovat pouze za plnou cenu oběda – již je dítě bráno jako cizí strávník. Obědy v době nepřítomnosti musí být bezpodmínečně odhlášeny.

Přeplatek stravného:
              -  na konci školního roku se zůstatek peněz předává dítěti či rodičům

Cena stravy (jídla):    
oběd žáci 7 - 10 let                                                                                         27 Kč 
oběd žáci 11 – 14 let                                                                                       29 Kč 
oběd žáci ZŠ od 15 let                                                                                     30 Kč 
od druhého dne nemoci (odnesen v jídlonosiči) a ostatní strávníci                       63 Kč

Bližší informace ke stravování a platbám - viz Vnitřní řád školní jídelny

Přihláška ke školnímu stravování je v kanceláři školy či školní jídelny.


Vážení rodiče  a vážení  strávníci,

vzhledem k neustálému zvyšovaní cen potravin a energií je školní kuchyně základní školy nucena od 1.5.2022 navýšit ceny obědů.Je nám všem líto, že k tomuto opatření musíme přistoupit.

 Ceny obědů jsou od 1.5.2022 stanoveny následovně:

Kategorie

Specifikace

Cena

I.

7 – 10 let

27 Kč

II.

11 – 14 let

29 Kč

III.

15 a více let

30 Kč

III.

cizí strávníci

63 Kč

 

Děkujeme za pochopení


                                                                     Jarmila Pavlišová, ředitelka školyUpozornění pro rodiče

Aktivity organizací, které si pronajímají tělocvičnu, školní hřiště, společenskou místnost a další prostory školy po vyučování, nejsou organizovány školou. Je tedy na zvážení rodičů, zda své děti na tyto aktivity přihlásí.
Mgr. Jarmila Pavlišová

Označování alergenů ve školní jídelně

OZNAČOVÁNÍ ALERGENŮ S PLATNOSTÍ OD 13. PROSINCE 2014

Označení nebalených potravin = zhotovených pokrmů ve školní jídelně.

     Tato povinnost se týká všech výrobců potravin, všech článků veřejného  stravování - například  restaurací, jídelen, sociálních ústavů, nemocnic, prodejen, pekáren apod.

     Dne 13. prosince 2014 bude povinnost při nákupu potravinářských výrobků nebo jídel ve veřejném stravování vyznačit u výrobku stanovený alergen, který obsahuje.
     Školním jídelnám se v tomto ohledu nechává prostor při aplikaci tohoto ustanovení, zejména s ohledem na charakter a druh konkrétního školského zařízení, kterého se označení přítomnosti alergenní složky týká.
Zákonné ustanovení určuje vedoucím a ředitelům jídelen „jasně a zřetelně označit" (toto není blíže specifikováno). Obecně lze odvodit, že se jedná o takové značení, které bude strávníka dostatečně jasným způsobem informovat o tom, že je alergenní složka v potravině přítomna, nebo že některá složka pochází z alergenu uvedeném ve zmíněném seznamu legislativně značených alergenů.
     Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brán v žádném případě zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto přecitlivělost si musí každý strávník nebo zástupce strávníka sám uhlídat. Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, takže případným žádostem nebude vyhověno. Školní jídelna má funkci pouze informační tak, jako každý výrobce potravin a pokrmů.
     Označení přítomnosti alergenu bude vyznačeno na jídelním lístku číslem označující alergen. V blízkosti jídelního lístku bude vyvěšen seznam legislativně stanovených alergenů s označením čísla, které je přeneseno na jídelní lístek. Přítomnost alergenu bude přenesena z receptur a ingrediencí, které se používají ve školní jídelně při výrobě jednotlivých pokrmů.
    Rodiče strávníků a strávníci budou informováni s předstihem na webových stránkách,  dále na vývěskách školní jídelny, přímo v kanceláři ŠJ a hlavně pak v jídelnách. Nelze se při vaření obědů v počtu cca 950 strávníků věnovat jednotlivcům se svojí přecitlivělostí na některý z alergenů. Školní jídelna zajišťuje stravování žáků  podle jednotlivých věkových kategorií a výživových požadavků. Nelze spojovat dietní stravování s přecitlivělostí na některý alergen.
Označování alergenů je legislativně stanoveno od 13. prosince 2014 v souladu s potravinovým právem.

Odvolání na legislativu:

 • EU = 2000/13 do 13.12.2014 a pak nahradit = 1169/2011 EU článek 21
 • ČR = Vyhláška 113/2005 Sb., O způsobu označování potravin a tabákových výrobků, § 8, odst. 10

     Předpisy stanovují specifické požadavky na označování alergenních složek, u kterých je vědecky dokázáno, že vyvolávají u spotřebitelů alergii nebo nesnášenlivost představující nebezpečí pro zdraví. Je tedy požadováno, aby veškeré složky byly zřetelně označeny názvem příslušné alergenní složky, pokud není přímo v názvu potraviny nebo jídla.

     Označování pokrmů spadá do gesce Ministerstva zdravotnictví.

Vyjádření ministerstva zemědělství:

Poskytování informací o alergenech v případě nebalených potravin, tj. i pokrmů stanovuje čl. 44 odst. 1 a) nařízení 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Nařízení nabývá účinnosti 13. prosince 2014. Komentář ke zmíněnému ustanovení naleznete v bodech 2.5.1 až 2.5.3 dokumentu otázek a odpovědí k nařízení 1169 na této stránce:

 http://ec.europa.eu

     Jídelní lístek je jako vždy vyvěšen  přímo v jídelnách, dále pak na vývěskách školní jídelny a  na webových stránkách školy.

Ten, kdo netrpí alergií na žádné potraviny, se tímto značením nemusí zabývat.

Voda alergenní není.

Seznam číselného označení alergenů je vyvěšen níže.

V případě dotazů a informací volejte na tel.číslo 235314420.

V  Praze dne  1. prosince 2014

                                                    Mgr. Jarmila  Pavlišová, ředitelka školySeznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/11 EU

1) Obiloviny obsahující lepek,nejedná se o celiakii, výrobky z nich.
2) Korýši a výrobky z nich - patří mezi potraviny ohrožující život.
3) Vejce a výrobky z nich - patří mezi potraviny ohrožující život.
4) Ryby a výrobky z nich.
5) Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich - patří mezi potraviny ohrožující život.
6) Sójové boby (sója) a výrobky z nich.
7) Mléko a výrobky z něj - patří mezi potraviny ohrožující život.
8) Skořápkové plody a výrobky z nich – jedná se o všechny druhy ořechů.
9) Celer a výrobky z něj.
10) Hořčice a výrobky z ní.
11) Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich.
12) Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2.
13) Vlčí bob (LUPINA) a výrobky z něj.
14) Měkkýši a výrobky z nich.

 


Seznam alergenů

Průměrná váha porce

Průměrná váha porcePrůměrná váha porce

Oslava 17. listopadu

Video si můžete prohlédnout na této stránce: https://www.youtube.com/watch?v=RXW9WjP3aG0


Podívejte se, jak naši šikovní žáci oslavili 100. výročí republiky!


Video si můžete prohlédnout na této stránce: https://youtu.be/X2lv_To5d7Q


Muzikál Taceo

Podívejte se na naši upoutávku:  http://youtu.be/I74byopWkQI  


KNIHOVNA v budově Laudova je otevřena ve čtvrtek  -  13:00 - 14:30

KNIHOVNA v budově Socháňova je otevřena ve čtvrtek od 13:45 do 15:00


Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Základní škola genpor. Františka Peřiny

Created by © 2011-2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy