logotyp
Login

Příběh genpor. Fr.Peřiny

Životní příběh Františka Peřiny

Životní příběh Františka Peřiny

…i mohutný příboj a šíleně běsnící vlnobití Osudu jsou přece jen nádhernými akordy písně života. …

Jeho píseň Života začala před 70ti lety. Snil o Stříbrných ptácích a pohádka o nich se dotkla jeho srdce.

Generál nebe. Splnil svůj velký sen. Chlapec z malé vesničky na Břeclavsku.

Psal se rok 1929, kdy s kamarády navštívil letecký den na letišti Brno-Slatina. Létání … stát se jedním z nich. Z těch bílých potápěčů nebes. Vznést se od země, nad modrozelenou plání vod kroužit jako bílý racek a ještě výš k slunci.

Osud se naplnil. V 18 letech se stal žákem prostějovské školy pro piloty a mechaniky. Jeho krédo bylo: „… já musím být nejlepší“.

Přišel 15. březen 1939. Rádio vysílá rozkaz ministerstva obrany. Rozhodnutí padlo - odejít do exilu.

28 hodin ženatý, zanechává ve vlasti svou druhou velkou lásku. Odchází plnit vlasteneckou povinnost. A oba věří, že se vrátí. Vždy» to říkala maminka a ta má vždy pravdu.

Jeho cesta vede Polskem, Francií přes Alžír do Casablanky. A v září 1940 se stává letcem prestižního letectva RAF slavné 312. čs. Stíhací perutě, a zapojuje se do válečných bojů - r.1940 na francouzské frontě, r.1941 v bitvě o Anglii. Válka nabývala na síle. Sám musel čelit napadení šedesáti messerschmidtů. Ale zachránil se.

25.3. 1943 byl jmenován na Squadron Leadera a brzy poté Sector Gunnery Leader na základně Ibsley. Ke konci války je přeložen jako čs. Kapitán k RAF Heyford.

Při setkání s ním se nechce věřit, že tento skromný muž má na svém kontě 14 sestřelů ve Francii, jeden v Anglii, další dva jsou označeny jako pravděpodobné. Že spolu s Al. Vašátkem se stal nejúspěšnějším stíhačem francouzské fronty.

Čs. stíhací eso - František Peřina.
Nositel vyznamenání
Rytíř řádu Čestné legie
Čs. válečného kříže
Řádu Bílého lva IV. Stupně

a mnoha dalších. Ale největší poctou pro něj je, jak sám říká, pojmenování školy jeho jménem: „Udělal jsem pro náš národ hodně, ale takovou poctu jsem nečekal.“

F. Peřina  - 92 let

Naše škola v Socháňově ulici v Praze-Řepích od září 2002 nese jeho jméno - ZŠ genpor. Františka Peřiny.
Rád za námi chodil. 92letý velký moudrý kamarád s klukovskými ohníčky v očích. Ale i my jsme to cítili jako velikou poctu, že smíme nést jeho jméno v názvu školy. A v duchu si říkáme jak je možné, že tento veselý starý pán, před nímž se s úctou skláněli muži těch nejvyšších hodností, přišel jen tak mezi nás, jen tak se na nás usmál, jen tak si s námi povídal. Že my jsme byli jeho děti a on náš pan generál.

Vrátil se po více než padesáti letech do své rodné země.

Jeho jméno se stalo pojmem generál poručík František Peřina, čestný občan hl. města Prahy, jako zvláštní projev úcty za hrdinství v období 2. sv. války ve franc. A anglických silách, kterými přispěl ke konečné porážce fašismu a osvobození Československa.

Zlomová data gen. Fr. Peřiny

8.
4.
1911-narozen v obci Morkůvky na Břeclavi
1.
10.
1929-nastupuje do Vojenského leteckého učiliště v Prostějově
  1931-začíná profesně sloužit u 2. leteckého pluku dr. E. Beneše v Olomouci
  1932-absolvuje v Chebu výcvik pro stíhací letce
  1932-je zařazen do 34. stíhací letky 2. leteckého pluku v Olomouci
  1934-je převelen ke 36. stíhací letce tamtéž
  1936-poznává Annu Klimešovou, svou příští manželku
  1937-je členem vítězného československého družstva na mezinárodních závodech ve Švýcarsku
  1937-v Malackách získává na celostátních závodech letců hlavní Cenu Generála Syrového
17.
10.
1937-nastupuje v Milovicích do školy pro rotmistry
  1938-je převelen k 52. stíhací letce 2. leteckého pluku v Olomouci a povýšen na rotmistra letectva
  1938-je členem družstva speciální letecké akrobacie při Všesokolském sletu v Praze
15.
3.
1939-Německo násilně obsazuje Československo a vyhlašuje Protektorát Čechy a Morava
24.
6.
1939-uzavírá v Olomouci sňatek s Annou Klimešovou
25.
6.
1939-den po svatbě odchází se souhlasem manželky ilegálně do Polska, aby mohl bojovat proti okupantům své vlasti
29.
7.
1939-odplouvá na lodi Chrobry do Francie, aby podle daných podmínek sloužil v jejím zahraničním vojsku
  1940-při bojích nad Francií sestřeluje 14 nepřátelských letadel, na sestřelu a poškození dalších se podílí; v závěrečných střetech s německou luftwaffe je zraněn
21.
6.
1940-odlétá do Alžíru
8.
7.
1940-odplouvá z Casablancy do Gibraltaru
8.
8.
1940-vstupuje v Cardifu na anglickou půdu
září1940-v Duxfordu u Cambridge nastupuje do nově vzniklé 312. čs. stíhací perutě RAF a zapojuje se do válečných bojů
1.
9.
1941-nastupuje v Turnhouse k přeškolení z letounů Hurricane na stroje Spitfire
srpen1942-absolvuje speciální kurz pro instruktory ve střelbě a je povýšen do britské hodnosti Flight Lieutenant (kapitán)
25.
12.
1942-stává se instruktorem střelby v rozsáhlém leteckém úseku
25.
3.
1943-je povýšen na Squadron Leader (major) a postupně se stává velitelem střeleckého výcviku sektoru s právy inspektora
  1943-Anna Peřinová je německým soudem odsouzena za ilegální činnost k trestu smrti
1943 -45-Anna Peřinová je vězněna v bavorském Aichachu a jen shodou okolností unikne popravě
jaro1944-F. Peřina přechází do funkce styčného důstojníka k čs. skupině u Velitelství britského stíhacího letectva
7.
3.
1945-František Peřina povýšen do čs. hodnosti kapitána
16.
7.
1945-přílet do Prahy
1945 - 49-slouží v Olomouci, Malackách, předvádí své úmění letecké akrobacie na leteckých dnech
12.
4.
1949-spolu s manželkou Annou a letcem Karlem Radou ilegálně odlétá do Německa, aby se vyhnul represáliím nového komunistického režimu
1.
12.
1949-nastupuje v britském Cardingtonu jako důstojník RAF
8.
2.
1955-manželé Peřinovi jako civilisté odplouvají do kanadského Toronta
duben1960-František Peřina nastupuje v továrně Weber Aircraft Corp. v San Fernando Valley USA
  1978-Peřinovi se stěhují do Bullhead City v Arizoně
  1988-Peřinovi se stěhují do Las Vegas
  1991-Fr. Peřina povýšen na čs. plukovníka v. v.
31.
3.
1993-Peřinovi se definitivně vracejí do vlasti
  1994-Fr. Peřina povýšen na generálmajora v. v.
  2001-Fr. Peřina povýšen na generálporučíka v. v.
6.
5.
2006-František Peřina zemřel

Z mnoha vyznamenání

1940 - Rytíř řádu Čestné legie (Francie)
  - Francouzský Válečný kříž se sedmi palmami
1941 - Československý válečný kříž
  - Medaile Za chrabrost
1945 - Anglická medaile 1939-45
  - Anglická medaile Europe Star (Bitva o Velkou Británii)
  - Čtvrtý Čs. válečný kříž
  - Třetí medaile Za chrabrost
  - Medaile Za zásluhy I. stupně
1995 - Důstojník Čestné legie (Francie)
1997 - Řád Bílého lva IV. stupně
2001 - Zlatý kříž Ministerstva národní obrany české republiky
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Základní škola genpor. Františka Peřiny

Created by © 2011-2023ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy