logotyp
Login

Nabídka studentům

Výuka jazyků- anglický
 - německý
 - ruský
 - francouzský
  
 Nepovinné předměty - cvičení z matematiky
 - cvičení z českého jazyka
  
 Zájmové útvary- ruční práce
 - výtvarný 
 - sportovní
  - florbal
  - keramika
  - informatika
  - basketball
  
 Granty Šablony 3 - klub logických her
                 - čtenářský klub  
                 - konverzave v anglickém a francouzském jazyku
  
  Demokraté
  
Školní aktivity- výjezdy do škol v přírodě
 - lyžařský výcvikový kurs - 7. ročník
 - kurs plavání pro 3. a 4. ročník
 - sportovní soutěže
 - olympiády
 - školní časopis
 - žákovský parlament
 - sběrové akce (papíru a hliníku)
 - školní show (prosinec nebo březen)
 - pořádání seminářů ve spolupráci s PedF UK Praha
 - pořádání seminářů ve spolupráci s PC Praha
 - pedagogická praxe studentů PedF a FTVS UK Praha
 - studijní pobyty v Anglii
 - poznávací zájezdy a exkurze
 - zájezdy do německy mluvících zemí
 - výchovné koncerty
 - výstavy
 - návštěvy divadel
 - Klub mladých diváků
  
Vybavení školy- odborné pracovny
 - 3 velké tělocvičny (1x umělý povrch, 2x parketová odlaha)
 - školní hřiště s úmělým povrchem
 - školní knihovna
 - školní galerie
 - studovna
 - 2x školní jídelna
 - společenská místnost
 - keramická dílna
 - tenisové haly
  
Spolupráce s rodiči- Klub rodičů školy
 - třídní schůzky po dohodě 4-5x za rok
 - konzultace dle dohody
  
Spolupráce s OPPP- návštěvy psychologa 1x měsíčně ve škole
 - konzultace dle dohody
  
Další možnosti školy- pronájem tělocvičen organizacím
 - pronájem místností organizacím
  
Škola je členem Asociace - košíková
školních sportovních- vybíjená
klubů- florball
 - moderní gymnastika
 - volejbal

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Základní škola genpor. Františka Peřiny

Created by © 2011-2023ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy