logotyp
Login

Řád školní jídelny

Provozní řád školní jídelny

- školní kuchyně má plánovanou kapacitu 950 jídel
- příprava oběda probíhá ve vlastní školní kuchyni
- výdej oběda probíhá ve dvou výdejnách do dvou jídelen
- žáci přicházejí podle rozvrhu ve 3 etapách
- obědy se vydávají :

11:15-11:45 - cizí strávníci
11:45-12:40 - žáci školy
12:40-13:35 - žáci školy
13:35-14:00 - žáci školy

- dozory provádějí pedagogové dle rozpisu vyvěšeného na dveřích jídelen
- poskytování stravovacích služeb veřejnosti ve ŠJ je časově odděleno v jídelně č.1 a prostorově ve výdejně č.2
- každá jídelna má 108 míst u stolu, což znamená v přepočtu 2,05 m2 podlahové plochy na žáka
- žáci mají k dispozici WC oddělené pro chlapce a dívky po stranách chodby před jídelnami
- cizí strávníci mají vyhrazeny 1 WC v chodbě před jídelnou č. 2
- látkové ubrusy se vyměňují 1x týdně, eventuálně denně dle potřeby
- ve školní jídelně se každý strávník chová v souladu se společenskými pravidly, tzn. neběhá, chová se přiměřeně tiše jak u stolu, tak u výdejního okénka, nevolá na jiné spolužáky opodál, nemá na sobě svrchní oblečení a na hlavě jakoukoli pokrývku hlavy, nesahá na sousedovo jídlo. Nestrká se v řadě před vstupem do jídelny ani v řadě u okénka. Nepředbíhá spolužáky ani žáky z jiných tříd, nenechává po sobě na stole zbytky jídla nebo nádobí, příbory a skleničky. S dalšími stolovníky dbá, aby u stolu nesedělo více lidí, než kolik je u něho míst.
- každý strávník používá pouze tu šatnu, která je pro něj vyhrazena a v ní si svoje věci pečlivě uloží: oblečení na věšák, tašky na horní část věšáku, podél stěn nebo na lavičku. Nelze připusti pohazování tašek kdekoliv jinde, aby překážely ostatním uživatelům v cestě. Každý dbá nejen na svoje věci, ale chová se ohleduplně i k věcem ostatních uživatelů šatny. Do šatny nepatří předměty, které nejsou součástí oblečení (kola, koloběžky...) a rovněž je nepřípustné nechávat v šatně cenné věci (i když jsou uloženy v tažce nebo oblečení).
- v šatně i v jídelně se každý zdržuje jen po dobu nezbytně nutnou. Věšáky v šatně a nábytek v jídelně neslouží k provádění tělesných cvičení. Za odcizení věcí v šatnách svým spolužákům bude přistižený pachatel citelně postižen.
- ze školní jídelny je zakázáno vynášeet nakousnuté ovoce (jablka, pomeranče atd.) i jiné součásti jídel. Pokud si někdo chce odnést ovoce domů, schová je v šatně ihned do tašky.
- v případě, že bude strávník osloven pedagogickým dozorem, bude se řídit jeho pokyny
- v případě nemoci je možno si vyzvednout oběd pouze 1 den, další dny je nutno odhlásit (vždy od-do)
- obědy se odhlašují v Po do 8 hod. na pondělí a jiné dny - Út-Pá do 14 hod. na následující den a další dny
- mimořádný úklid jídelny během výdejní doby vykonává na požádání zaměstnanec ŠJ.
- další podrobné informace jsou uvedeny v "Informace pro strávníky", které jsou vyvěšeny ve skřínce umístěné na budově skoly vedle vchodu.
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Základní škola genpor. Františka Peřiny

Created by © 2011-2023ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy