logotyp

2021/2022

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
vzhledem k současné epidemiologické situaci nelze schůzky ve dnech 1. a 2. února 2021 uskutečnit. Jakmile se situace zlepší a bude povoleno shromažďování více osob, oznámíme Vám náhradní termíny.
Děkujeme za pochopení.
Jarmila Pavlišová

Školní rok 2021 - 2022 - přidělené třídnictví pracoviště Socháňova

Třídy

 I. stupeň

Třídní učitel - učitelka

  I. A

pí uč. Dusilová            Zdeňka

  I. B

pí uč. Kratochvílová   Miloslava        

  I. C

pí uč. Odehnalová      Lucie        

  I. D

pí uč. Benešová          Jiřina        

  I. E

pí uč. Rychlá                Jitka        

 II. A

pí uč. Casková            Marie        

 II. B

pí uč. Štěpánová        Lenka      

 II. C

pí uč. Veselková         Hana        

 II. D

pí uč. Zerzánová         Jaroslava        

III. A

pí uč. Hlaváčová         Petra      

III. B

pí uč. Švarcová           Libuše        

III. C

pí uč. Fikejzlová          Ilona        

III. D

pí uč. Malíková           Alena        

IV. A

pí uč. Kalinová             Jana

IV. B

p. uč. Mevald              Jaroslav       

IV. C

pí uč. Bretová             Martina        

IV. D

pí uč. Klufová              Lenka        

 V. A

pí uč. Bajerová           Jitka     

 V. B

pí uč. Veselá               Zdeňka 

 V. C

pí uč. Veselková         Alice        

 V. D

pí uč. Straková           Alice       

 

Třídy

 II. stupeň

Třídní učitel - učitelka

  VI. A

pí uč. Procházková     Věra        

  VI. B

p. uč. Maxant              Miroslav      

  VI. C

p. uč. Melichová        Helena        

  VI. D

pí uč. Fulínová            Lucie       

 VII. A

pí uč. Drahošová        Helena        

 VII. B

pí uč. Skácelová         Gabriela  

 VII. C

pí uč. Krauseová        Lucie        

 VII. D

pí uč. Mališová           Martina        

VIII. A

pí uč. Novotná           Martina        

VIII. B

pí uč. Paštová             Yveta        

VIII. C

pí uč. Němcová          Martina       

VIII. D

pí uč. Šulová               Michaela       

  IX. A

pí uč. Zítková              Vladislava

  IX. B

pí uč. Mrázová           Vladislava       

  IX. C

pí uč. Jurečková         Jolana        

 

 

 


Školní rok 2021 - 2022 - přidělené třídnictví pracoviště Laudova

Třídy

 I. stupeň

Třídní učitel - učitelka

  0. A

pí uč. Vyjídáková        Dana

I. F

pí uč. Jindřichová       Jana

I. G

pí uč. Štěpanovská     Jana

I. H

pí uč. Srpová               Zuzana

 II. E

pí uč.  Jamburová       Tereza

 II. F

pí uč.  Štauberová  Procházková R.

III. E

pí uč. Štěpánková       Nikola        

III. F

pí uč. Báčová               Irena        

IV. E

pí uč. Mráčková          Klára        

IV.  F

pí uč. Dvorská             Miroslava

 V. E

pí uč. Novotná            Zuzana

 V.  F

pí uč. Kropáčová        Dana

 

Třídy

 II. stupeň

Třídní učitel - učitelka

 VI. E

p. uč. Lustyk               Jiří       

VII. F

pí uč. Otoupalová      Drahomíra       

VII. G

pí uč.  Veselá              Tereza        

        VIII. E

pí uč. Kuprová            Karolína      

        VIII. F

pí uč. Svobodová       Nikola      

 IX. D

pí uč. Řičařová           Jaroslava     

 


Informace pro rodiče - I. ročník

Rodiče, kteří se chtějí informovat o tom, do jaké třídy je zařazeno jejich dítě, mohou volat ve všední dny na číslo 235 317 251, kde Vám rádi poskytneme informace. Volejte, prosím, v době  od 7 do 16 hodin.
Děkujeme za  pochopení.

Školní rok 2021-2022 - informace pro rodiče

1. ročník1. ročník

2. ročník2. ročník

3. ročník3. ročník

4. ročník4. ročník

5. ročník5. ročník

II. stupeňII. stupeň

Informace k průběhu 1. týdne školního roku 2021 / 2022

2. září 2021

1. ročník:           Výuka od 8:00 - 9:40 (dvě vyučovací hodiny). 
                          Po skončeném vyučování je zajištěn provoz ve školní družině.
                          Výdej obědů již  od 11:15. 
2. - 5.  ročník:   Výuka od 8:00 - 11:45 (čtyři vyučovací hodiny). 
                          1. - 4. hodina - třídní učitel(ka).
                          Po skončeném vyučování je zajištěn provoz ve školní družině pro žáky 2. – 4. tříd.  
6. - 9.  ročník:   Výuka od 8:00 - 12:40 (pět vyučovacích  hodin).
                          1. - 5. hodina - třídní učitel(ka).

3. září 2021

1. ročník:          Výuka od 8:00 - 10:40 (tři vyučovací hodiny).
                         Po skončeném vyučování je zajištěn provoz ve školní  družině.
                         Výdej obědů již  od 11:15. 
2. - 5.  ročník:   Výuka od 8:00 - 11:45 (čtyři vyučovací hodiny). 
                          1. - 4. hodina - třídní učitel(ka).
                          Po skončeném vyučování je zajištěn provoz ve školní družině pro žáky 2. – 4. tříd.  
6. - 9.  ročník:   Výuka od 8:00 - 12:40 (pět vyučovacích  hodin).
                          1. - 5. hodina - třídní učitel(ka).

6. září 2021

1. ročník:          Výuka od 8:00 - 11:45 (čtyři vyučovací hodiny).  
                          Výuka dle rozvrhu.
                       
2. - 9.  ročník:   Výuka dle rozvrhu.   
      
7. září 2021

1. - 9.  ročník:   Výuka dle rozvrhu.   

Provoz ŠD:
Od 6:30 - 17:30.
Nábor do kroužků - od 2. 9. 2021.
Zahájení kroužků v týdnu od 13. 9. 2021.


Informace pro žáky - školní rok 2021 / 2022

     Slavnostní zahájení školního roku se koná v pondělí 1. září 2021 v 8 hodin a výuka  tento den bude trvat cca 1 hodinu.
Ve třídách: 0. A, ve všech 1. a 6. třídách, 3. A, 4. B, 4. C a 4. E  se konají třídní schůzky od 17 hodin.

     2. září 2021  jsou třídní učitelé – učitelky ve svých třídách. 1. ročník – 8:00 – 9:40.

2. – 5. ročník – 8:00 – 11:45, 6. – 9. ročník 8:00 – 12:40. Vyučování  začíná v 8:00, školní budova se otevírá v 7:40.

     3. září 2021  jsou třídní učitelé – učitelky ve svých třídách. 1. ročník – 8:00 – 10:40.

2. – 5. ročník – 8:00 – 11:45, 6. – 9. ročník 8:00 – 12:40. Vyučování  začíná v 8:00, školní budova se otevírá v 7:40.

      Od 6. září 2021 se vyučuje podle pravidelného rozvrhu. Vyučování  začíná v 8:00, školní budova se otevírá v 7:40. 1. ročník 8:00 – 11:45.

      Noví žáci dostanou učebnice také 2. září 2021, dále  všichni žáci dostanou pokyny k nákupu sešitů.

     Ve školním roce 2021 / 2022 ve 4. a 5. ročníku budou mít žáci odpolední vyučování v úterý, konec 14:30 hod.  II. stupeň má odpolední vyučování také v úterý, konec vyučování je v 15:25. Konkrétní podobu rozvrhu pro příští rok dostanou žáci  2. září 2021.
     Při klasifikaci používáme známky. Žáci budou mít papírovou žákovskou knížku, kde jsou  základní informace o škole a kontakty. Žákovské knížky  slouží k předávání dalších informací, např. pro omlouvání žáků, potvrzení plateb, atp. Dále rodiče i žáci budou mít přístup do systému BAKALÁŘI.
     Běžnou nepřítomnost, např. nemoc omlouvají rodiče osobně, telefonicky, elektronicky a poté písemně zápisem do  žákovské knížky v souladu se zákonem. V případě delší plánované nepřítomnosti (rodinná dovolená, hory...) trvající déle než tři dny, podávají rodiče písemnou žádost prostřednictvím třídních učitelů ředitelce  školy.
     Informace o prospěchu a chování  dětí mohou rodiče získat prostřednictvím elektronické i papírové žákovské knížky, osobně při konzultaci s vyučujícími a pravidelně 3 - 4x ročně při třídních schůzkách. Jejich plán pro aktuální školní rok, termíny prázdnin a další důležité informace naleznete na našich stránkách  www.zs-perina.cz – kalendářní plán.
Pokud budete mít zájem o obědy, které se vaří ve školní jídelně,  základní informace najdete na  stránkách a jídelníček též.

Informace ke školní družině i klubu podá pí vych. Kotková – objekt Socháňova  a  Koderová – objekt Laudova.


Antigenní testování na začátku školního roku 2021/2022

V souladu s mimořádným opatřením MZd ve společných prostorách školní budovy používají všichni žáci, zaměstnanci školy a návštěvníci ochranu dýchacích cest (rouška, respirátor).


TESTOVÁNÍ COVID - 19                      
Preventivní testování dětí proběhne - 1. září 2021, 6. září 2021 a 9. září 2021 vždy první vyučovací hodinu.
K testování využijeme antigenní testy z centrální dodávky - Genrui BioTech test.
Instruktážní video naleznete na adrese:
https://edu.cz/covid-19/testovani-ve-skolstvi/jak-na-to-ve-skole/#letaky-k-testovani

Žáci 1. ročníků   a přípravné třídy se poprvé budou testovat  2. září 2021 ve společenské místnosti v době od 7:30 do 9:00, rodiče žáků mohou být testování přítomni. Testování bude probíhat  za přítomnosti třídních učitelek. Rozpis se rodiče dozví na třídní schůzce 1. září 2021. Další testování těchto žáků proběhne 6. září 2021 a 9. září 2021.
 
Testování nepodléhají žáci:

 • kteří mají ukončené očkování (2. dávka nejpozději 17.8.2021), očkování doloží certifikátem,
 • kteří prodělali onemocnění Covid-19 a dosud neuplynulo 180 dnů od prodělání nemoci, doloží potvrzením o pozitivním PCR testu nebo potvrzením od lékaře,
 • kteří doloží potvrzení o negativním výsledku testu z odběrového místa.


Přítomnost rodičů u testování je možná pouze u žáků 1. – 3. ročníku a v případech hodných zvláštního zřetele (4. - 5. ročník). 1. září 2021 přítomnost rodičů u testování není možná, žáci se budou testovat ve třídách pod vedením třídních učitelů.  V případě, že rodič chce být s dítětem u testování (nebo chce použít jiný typ testu), má možnost přijít do školy i s dítětem 31. srpna 2021 v 15:00 – 16:00, kdy dítě otestujeme. Další možností je přinést potvrzení z odběrového místa v písemné podobě a žáci jej odevzdají třídní učitelce – třídnímu učiteli.  

Pokud rodič volí jiný typ schváleného testu obstará si jej na vlastní náklady. Dne 6. září a 9. září 2021 testování žáků vlastním testem, bude probíhat ve společenské místnosti za přítomnosti vedoucí vychovatelky v době od 7:30 do 7:45. Žáci, kteří nebudou ve škole první hodinu ve dny určené pro testování, se podrobí testu při příchodu do školy v kanceláři školy.

Žáci, jejichž rodiče odmítají testování, mohou být ve škole přítomni pouze v případě, že budou používat po celou dobu pobytu ve škole ochranu dýchacích cest, a to i při vyučování ve třídě nebo při pobytu ve školní družině. Nemohou společně se spolužáky cvičit a zpívat.

V případě pozitivního testu  je kontaktován žákův zákonný zástupce, odchází s ním domů a podstoupí kontrolní test PCR.

V případě pozitivního testu ve čtvrtek 9. září je kontaktován žákův zákonný zástupce, odchází s ním domů a podstoupí kontrolní test PCR. O další přítomnosti spolužáků pozitivně testovaného ve škole a souvisejících opatřeních rozhoduje KHS.

Návrat ze zahraničí


Upozorňujeme rodiče, že při návratu ze zemí s vysokým, velmi vysokým nebo extrémním rizikem nákazy jsou po vstupu na území ČR povinni své děti nejdříve 5. den (resp. 10. den v případě návratu ze zemí extrémního rizika nákazy), nejpozději však 14. den podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, pokud orgán ochrany veřejného zdraví výjimečně nerozhodl jinak.
Do doby výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 musejí uvedené osoby setrvat v samoizolaci. 
Do doby předložení negativního výsledku testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 žákům  nesmí být umožněna přítomnost ve škole.  Platí tedy povinnost informovat školu  o cestách do zahraničí  a škola jim nesmí umožnit vstup na vyučování.

 V případě zemí s  nízkým nebo středním rizikem („zelené a oranžové“ země) -  může být umožněn vstup do školy  ihned po návratu ze zahraničí i do doby výsledku testu (antigenního testu, který nesmí být starší 48 hodin, nebo PCR testu, který nesmí být starší 72 hodin) za podmínky, že  žáci budou po tuto dobu používat respirátor (nikoliv pouze zdravotnickou roušku). Test musí být proveden do 5 dnů od návratu, ale lze předložit také test, který byl proveden i před návratem v dané cizí zemi (stáří testu je vždy stejné – 48 hodin, resp. 72 hodin).

Vážení rodiče,
věřím, že vše společně zvládneme a vytvoříme bezpečné prostředí pro žáky i zaměstnance školy.
                                               Jarmila PavlišováTřídy

 I. stupeň

Třídní učitel - učitelka

  I. A

pí uč. Dusilová            Zdeňka

  I. B

pí uč. Kratochvílová   Miloslava        

  I. C

pí uč. Odehnalová      Lucie        

  I. D

pí uč. Benešová          Jiřina        

  I. E

pí uč. Dundáčková     Jitka        

 II. A

pí uč. Casková            Marie        

 II. B

pí uč. Štěpánová        Lenka      

 II. C

pí uč. Veselková         Hana        

 II. D

pí uč. Zerzánová         Jaroslava        

III. A

pí uč. Hlaváčová         Petra      

III. B

pí uč. Švarcová           Libuše        

III. C

pí uč. Fikejzlová          Ilona        

III. D

pí uč. Malíková           Alena        

IV. A

pí uč. Kalinová             Jana

IV. B

p. uč. Mevald              Jaroslav       

IV. C

pí uč. Bretová             Martina        

IV. D

pí uč. Klufová              Lenka        

 V. A

pí uč. Bajerová           Jitka     

 V. B

pí uč. Veselá               Zdeňka 

 V. C

pí uč. Veselková         Alice        

 V. D

pí uč. Straková           Alice       

 

Třídy

 II. stupeň

Třídní učitel - učitelka

  VI. A

pí uč. Procházková     Věra        

  VI. B

p. uč. Maxant              Miroslav      

  VI. C

p. uč. Melichová        Helena        

  VI. D

pí uč. Fulínová            Lucie       

 VII. A

pí uč. Drahošová        Helena        

 VII. B

pí uč. Skácelová         Gabriela  

 VII. C

pí uč. Krauseová        Lucie        

 VII. D

pí uč. Mališová           Martina        

VIII. A

pí uč. Novotná           Martina        

VIII. B

pí uč. Paštová             Yveta        

VIII. C

pí uč. Němcová          Martina       

VIII. D

pí uč. Šulová               Michaela       

  IX. A

pí uč. Zítková              Vladislava

  IX. B

pí uč. Mrázová           Vladislava       

  IX. C

pí uč. Jurečková         Jolana        

 

Třídy

 I. stupeň

Třídní učitel - učitelka

  0. A

pí uč. Vyjídáková        Dana

I. F

pí uč. Jindřichová       Jana

I. G

pí uč. Štěpanovská     Jana

I. H

pí uč. Srpová               Zuzana

 II. E

pí uč.  Jamburová       Tereza

 II. F

pí uč.  Štauberová  Procházková R.

III. E

pí uč. Štěpánková       Nikola        

III. F

pí uč. Báčová               Irena        

IV. E

pí uč. Mráčková          Klára        

IV.  F

pí uč. Dvorská             Miroslava

 V. E

pí uč. Novotná            Zuzana

 V.  F

pí uč. Kropáčová        Dana

 

Třídy

 II. stupeň

Třídní učitel - učitelka

 VI. E

p. uč. Lustyk               Jiří       

VII. F

pí uč. Otoupalová      Drahomíra       

VII. G

pí uč.  Veselá              Tereza        

        VIII. E

pí uč. Kuprová            Karolína      

        VIII. F

pí uč. Svobodová       Nikola      

 IX. D

pí uč. Řičařová           Jaroslava     

 


Ředitelka Základní školy  genpor. Františka Peřiny vyhlašuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., § 24, odst. 2 a s vědomím zřizovatele z technických a organizačních důvodů dne 27. září 2021 volno ředitelky školy.

V tento den je uzavřena také školní jídelna.

Provoz školní družiny je zajištěn v ZŠ  genpor. Františka Peřiny od 7.00 do 17.00 hodin.

                          Jarmila Pavlišová


čtvrtek 23. září

 • Plavání – Sportovní centrum Řepy:

08:00 – 10:00 – 5. A, B – zajišťují pí uč. Bajerová a pí uč. Veselá,

10:00 – 12:00 – 5. E, 6. E – zajišťují pí uč. Novotná Z., a p. uč. Lustyk.


pátek 24. září

 • Podzimní projektový den – 4. F – zajišťuje pí uč. Dvorská.

pondělí 27. září

 • Ředitelské volno. Provoz ŠD zajištěn na obou budovách.

úterý 28. září

 • Státní svátek – Den české státnosti.

středa 29. září

 • Kino CINESTAR Anděl – GUMP - 4. E, 4. F, zajišťují pí uč. Dvorská a pí uč. Mráčková.

čtvrtek 30. září

 •  Plavání – Sportovní centrum Řepy:

08:00 – 09:00 – 5. C, 5. D – zajišťují pí uč. Veselková A. a a pí uč. Straková,

09:00 – 10:00 – 4. F, 5. F – zajišťují pí uč. Dvorská a pí uč. Kropáčová,

10:00 – 11:00 – 4. A, B– zajišťují pí uč. Kalinová a p. uč. Mevald,

11:00 – 12:00 – 4. C, D– zajišťují pí uč. Bretová a pí uč. Klufová.

· Vystoupení pro jubilanty v KC Průhon, 14:00, zajišťuje pí uč. Kalinová


pondělí 4. října

 • Plavání – Sportovní centrum Řepy:

08:00 – 09:00 – 3. A, 3. D – zajišťují pí uč. Hlaváčová a pí uč. Malíková,

09:00 – 10:00 – 3. B, 4. E – zajišťují pí uč. Siváková a pí uč. Novotná Z..

10:00 – 11:00 – 4. F, 5. F – zajišťují pí uč. Dvorská a pí uč. Kropáčová,

11:00 – 12:00 – 5. C, 5. D – zajišťují pí uč. Veselková A. a pí uč. Straková.


úterý 5. října

05.10. 2021
 • Třídní schůzky – budova v Laudově ulici. Od 18:00 třídní schůzky ve třídách.

středa 6. října

06.10. 2021
 • Vodní dům – Hulice u Vlašimi – 4. B, 5. A, zajišťují p. uč. Mevald a pí uč. Bajerová.
 • Třídní schůzky – budova v Socháňově ulici.  Od 18:00 třídní schůzky ve třídách.

čtvrtek 7. října

 • Plavání – Sportovní centrum Řepy:

08:00 – 09:00 – 5. C, 5. D – zajišťují pí uč. Veselková A. a a pí uč. Straková,

09:00 – 10:00 – 4. F, 5. F – zajišťují pí uč. Dvorská a pí uč. Kropáčová,

10:00 – 11:00 – 4. A, B– zajišťují pí uč. Kalinová a p. uč. Mevald,

11:00 – 12:00 – 4. C, D– zajišťují pí uč. Bretová a pí uč. Klufová.


pátek 8. října

 • Volby – 12:00 – 22:00, budova Laudova i Socháňova.
 • Běh pro Afriku

sobota 9. října

 • Volby – 8:00 – 22:00, budova Laudova i Socháňova.

Testování SCIO – M, ČJ, OSP – 6. a 9. ročník od 4.10. 2021 - 22.10 2021

pondělí 11.října 2021

 • Žákovský parlament- 14:00, třída 6.D - budova Socháňova
 • Plavání – Sportovní centrum Řepy:

08:00 – 09:00 – 3. A, 3. D – zajišťují pí uč. Hlaváčová a pí uč. Malíková,

09:00 – 10:00 – 3. B, 4. E – zajišťují pí uč. Siváková a pí uč. Novotná Z..

10:00 – 11:00 – 4. F, 5. F – zajišťují pí uč. Dvorská a pí uč. Kropáčová,

11:00 – 12:00 – 5. C, 5. D – zajišťují pí uč. Veselková A. a pí uč. Straková.

 • Dopravní hřiště: 1. lekce

08:30 – 10:00 – 4. A, zajišťuje pí uč. Kalinová,

10:15 – 11:45 – 4. B, zajišťuje p. uč. Mevald.


úterý 12. října 2021

 • Dopravní hřiště: 1. lekce

08:30 – 10:00 – 4. E, zajišťuje pí uč. Mráčková,

10:15 – 11:45 – 4. F, zajišťuje pí uč. Dvorská.


středa 13. října 2021

 • Dopravní hřiště: 1. lekce

08:30 – 10:00 – 4. C, zajišťuje pí uč. Bretová,

10:15 – 11:45 – 4. D, zajišťuje pí uč. Klufová


čtvrtek 14. října 2021

 • Plavání – Sportovní centrum Řepy:

08:00 – 09:00 – 5. C, 5. D – zajišťují pí uč. Veselková A. a a pí uč. Straková,

09:00 – 10:00 – 4. F, 5. F – zajišťují pí uč. Dvorská a pí uč. Kropáčová,

10:00 – 11:00 – 4. A, B– zajišťují pí uč. Kalinová a p. uč. Mevald,

11:00 – 12:00 – 4. C, D– zajišťují pí uč. Bretová a pí uč. Klufová.


pondělí 18. října 2021

 • Plavání – Sportovní centrum Řepy:

08:00 – 09:00 – 4. A, B– zajišťují pí uč. Kalinová a p. uč. Mevald,

09:00 – 10:00 – 3. B, 4. E – zajišťují pí uč. Siváková a pí uč. Novotná Z..

10:00 – 11:00 – 4. F, 5. F – zajišťují pí uč. Dvorská a pí uč. Kropáčová,

11:00 – 12:00 – 4. C, 4. D – zajišťují pí uč. Bretová a pí uč. Klufová.


úterý 19. října 2021

 • Výlet – Tábor – 5. B, 5. C – zajišťují pí uč. Veselá Z. a Veselková A..

čtvrtek 21. října 2021

 • Plavání – Sportovní centrum Řepy:

08:00 – 09:00 – 4. A, B– zajišťují pí uč. Kalinová a p. uč. Mevald,

09:00 – 10:00 – 5. C, 5. D – zajišťují pí uč. Veselková A. a a pí uč. Straková,

10:00 – 11:00 – 3. E, 3. F – zajišťují pí uč. Štěpánková a pí uč. Báčová,

11:00 – 12:00 – 4. C, 4. D – zajišťují pí uč. Bretová a pí uč. Klufová.


pondělí 25. října 2021

 • Plavání – Sportovní centrum Řepy:

08:00 – 09:00 – 3. A, 3. D – zajišťují pí uč. Hlaváčová a pí uč. Malíková,

09:00 – 10:00 – 3. B, 4. E – zajišťují pí uč. Siváková a pí uč. Novotná Z..

10:00 – 11:00 – 4. A, B– zajišťují pí uč. Kalinová a p. uč. Mevald,

11:00 – 12:00 – 4. C, 4. D – zajišťují pí uč. Bretová a pí uč. Klufová.


středa 27. října 2021

 • Podzimní prázdniny.

Provoz ŠD zajišťuje naše školní družina.


čtvrtek 28. října 2021

 • Státní svátek – Den vzniku samostatného československého státu.

pátek 29. října 2021

 • Podzimní prázdniny.

Provoz ŠD zajišťuje naše školní družina.


čtvrtek 4. listopadu 2021

 • Vystoupení pro jubilanty v KC Průhon, 14:00, zajišťuje p. uč. Maxant.

10. listopadu 2021

 • Pedagogická rada. Hodnocení prospěchu a chování žáků za 1. čtvrtletí.

Stanovisko k doporučenému stanovení ředitelského volna ve dnech 25. 10. a 26. 10. 2021 žákům škol na území hl. m. Prahy

 Vážení rodiče,

dne 20. 10. 2021 jsme obdrželi „Doporučené opatření k onemocnění Covid 19“ podepsané paní MUDr. Zdeňkou Jágrovou, která je pověřena zastupováním ředitele Hygienické stanice hlavního města Prahy.

Vzhledem ke skutečnosti, že je ze strany Hygienické stanice hlavního města Prahy doporučováno stanovení volna ve dnech 25. 10. a 26. 10. 2021 žákům škol na území hl. m. Prahy a následné testování žáků dne 1. 11. 2021, byla tato záležitost operativně dne 21. 10. 2021 projednána v kolektivu všech ředitelek ZŠ a zástupců MČ Praha 17.

Není pochyb o tom, že stanovení volna ve dnech 25. 10. a 26. 10. 2021 by mnohým rodičům, zejména menších dětí, činilo značné potíže, a to s ohledem na velice krátkou lhůtu k obstarání péče o své děti. Pro Vaší informaci, k dnešnímu dni máme na všech školách z celkového počtu 87 tříd nyní v karanténě celkem 7 tříd ZŠ a 1 třída je vedena formou tzv. „hybridní výuky“.

Na webových stránkách Magistrátu hlavního města Prahy je pak uvedeno, že ředitelé mají vyhodnotit aktuální nemocnost svých žáků a na základě těchto dat se dobrovolně rozhodnout, zda dodatečné ředitelské volno vyhlásí či nikoliv.

Je s podivem, že odpovědnost na vyhodnocení skutečnosti, zda je nemocnost žáků v dané škole nízká či vysoká byla ze strany Hygienické stanice hlavního města Prahy a Magistrátu hlavního města Prahy doslova „přehozena“ na ředitele a ředitelky základních škol, kteří v tomto směru nejsou odborníci.

Přesto jsme však doporučení důkladně projednali, a i s ohledem na výše uvedené důvody bylo společně dohodnuto, že doporučované opatření nebude na základních školách na území MČ Praha 17 plošně aplikováno.

Ve dnech 25. 10. a 26. 10. 2021 tak nebude ředitelské volno na základních školách v MČ Praha 17 vyhlášeno, avšak budeme mít pochopení pro všechny rodiče, kteří se rozhodnou své dítě v těchto dnech nechat doma.


čtvrtek 11. listopadu 2021

 • Projekt ke Dni veteránů – zajišťují 9. A, 9. B, 9. C, 9. D pro 1. A, 1. B, 1. C, 1. D, 1. E, 1. F, 1. G, 1. H

úterý 16. listopadu 2021

 
 • Ekologická aktivita – Voda nad zlato – Ekocentrum Koniklec – 3. E, zajišťuje pí uč. Štěpánková.

středa 17. listopadu 2021

Den boje za svobodu a demokracii – státní svátek.

čtvrtek 25. listopadu 2021

 • Ekologická aktivita – Zkamenělá Země – Lesy Praha:

09:00 – 5. A - pí uč. Bajerová,

10:00 – 4. B – p. uč. Mevald,

11:00 – 4. A - pí uč. Kalinová


pátek 26. listopadu 2021

 • Ekologická aktivita – Zkamenělá Země – Lesy Praha:

09:00 – 5. D - pí uč. Straková,

10:00 – 4. C – pí uč. Bretová,

11:00 – 4. D - pí uč. Klufová


středa 1. prosince 2021

 • Bezpečné chování v el. světě– přednáška:  6. A, B
 • Sběr papíru: 1. prosince: 7:00 – 8:00, 14:00 – 17:00, pracoviště  Laudova.

čtvrtek 2. prosince 2021

 • Bezpečné chování v el. světě – přednáška:  6. CD

úterý 7. prosince 20

 • Třídní schůzky – budova v Laudově ulici. Online -  I. stupeň v 17:30, II. stupeň v 18:00
 • Kyberšikana - přednáška-  7. AB

středa 8. prosince 2021

 • Třídní schůzky – budova v Socháňově ulici. Online -  I. stupeň v 17:30, II. stupeň v 18:00 
 • Kyberšikana - přednáška -  7. CD

Informace pro rodiče

Vážení rodiče,

milí žáci,

s ohledem na aktuální situaci, očekávaný vývoj a další opatření proti šíření Covid 19  mě moc mrzí zrušení našich tradičních předvánočních akcí, vánočního jarmarku, vystoupení pro rodiče žáky a Koncertu pro Arunu. Těšili jsme se, že se po roce opět potkáme, zastavíme v tento adventní čas. Bohužel, epidemická situace v našem státě nám naše snažení překazila. Také plánované třídní schůzky uspořádáme formou online setkání. Pracoviště v Laudově ulici 7. prosince 2021  a pracoviště v Socháňově ulici 8. prosince 2021. I. stupeň v 17:30, II. stupeň v 18:00. Ke schůzce vás vyzvou třídní učitelé prostřednictvím MS Teams. K individuálním konzultacím využijte mailového spojení s jednotlivými vyučujícími, tvar mailové adresy: jméno.příjmení@zs-perina.cz.


Vážení rodiče,

milé děti,

končí rok, ve kterém bylo opět vše jinak. Ráda bych, Vám rodičům, poděkovala za ohleduplné chování v období pandemie, za to, že chápou nelehkou situaci školy. Díky také patří všem žákům, kteří se zodpovědně připravovali na výuku, jak již prezenční či distanční, a v plné míře s učiteli spolupracovali. Ráda bych touto cestou také poděkovala všem pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům školy za zvládnutí obtížné práce v této nelehké době.

Žáci z Laudovky i Socháňky nazpívali naši píseň, Vánoční, kterou složili pí uč. Kalinová a p. uč. Kalina. Touto  písní chceme   Vám všem poděkovat za pomoc, podporu, spolupráci a přízeň, které si nesmírně vážíme.

Přeji všem klidné prožití vánočních svátků, šťastné a veselé strávené společné chvíle.

Přeji nám všem, aby rok 2022 byl dobrým rokem, aby to byl rok, kdy epidemie již ustoupí a náš život se vrátí do normálu. V roce 2022 mějme velkou míru porozumění, laskavosti a inspirace.

 

                                                 Za všechny zaměstnance školy přeje Jarmila Pavlišová


Video si můžete prohlédnout na této stránce: https://youtu.be/3Qvfz_CUsPQ 


Testování žáků od 3.1.2022

Vážení rodiče,

preventivní testování dětí I. stupně proběhne vždy první vyučovací hodinu v pondělí a ve čtvrtek ve třídách. Žáci, kteří chodí do ranní družiny, se testují ihned po příchodu do školy ve společenské místnosti.Žáci, kteří mají od 8:00 plaveckou výuku testují se od 7:20 ve společenské místnosti. Příítomnost rodičů není možná. Žáci II. stupně budou testováni ve společenské místnosti ihned po příchodu do školy ve společenské místnosti.

K testování využijeme schválené antigenní testy z centrální dodávky.

Testování podléhají všichni žáci a zaměstnanci, bez ohledu na to, zda jsou očkovaní nebo prodělali onemocnění COVID 19.

Pokud rodič volí jiný typ schváleného testu, obstará si jej na vlastní náklady. Testování potom probíhá za přítomnosti pracovníka školy ve společenské místnosti nebo v kanceláři školy. Žáci, kteří nebudou ve škole první hodinu ve dny určené pro testování, se podrobí testu při příchodu do školy v kanceláři školy. Test je možné nahradit potvrzením o negativním testu z oficiálního odběrového místa. Antigenní test má platnost 24 hodin, test PCR 72 hodin. Protokol předloží žák vyučujícímu první vyučovací hodiny.

Žáci, jejichž rodiče odmítají testování,

– mohou být ve škole přítomni pouze v případě, že budou používat po celou dobu pobytu ve škole ochranu dýchacích cest, a to i při vyučování ve třídě nebo při pobytu ve školní družině. Nemohou společně se spolužáky cvičit a zpívat.

V případě pozitivního testu je kontaktován žákův zákonný zástupce, odchází s ním domů a podstoupí kontrolní test PCR. Do příchodu zákonného zástupce jr žák umístěn v ozolační místnosti.

O další přítomnosti spolužáků pozitivně testovaného ve škole a souvisejících opatřeních rozhoduje KHS. 

Děkujeme za pochopení. 
Jarmila Pavlišováčtvrtek 20. ledna 2022

 • Plavání SC Řepy:

08:00 – 09:00 – 3. D, 4. A, zajišťují pí uč. Malíková a pí uč. Kalinová,

09:00 – 10:00 – 3. C, 4. B, zajišťují pí uč. Fikejzlová a p. uč. Mevald,

10:00 – 11:00 – 3. E, 3. F, zajišťují pí uč. Štěpánková a pí uč. Báčová,

11:00 – 12:00 – 4. E, 4. F, zajišťují pí uč. Mráčková a pí uč. Dvorská.


pondělí 24. ledna 2022

 • Plavání SC Řepy:

08:00 – 09:00 – 4. D, 5. B, zajišťují pí uč. Klufová a pí uč. Veselá,

09:00 – 10:00 – 4. C, 5. A, zajišťují pí uč. Bretová a pí uč. Bajerová,

10:00 – 11:00 – 5. E, 5. F, zajišťují pí uč. Novotná Zuzana a pí uč. Kropáčová,

11:00 – 12:00 – 5. C, 5. D, zajišťují pí uč. Fantová a pí uč. Straková.

 • Prevence:

9:55 – 11:45 – 5. B, Jak si nenechat ublížit, zajišťuje učitel 3. a 4. vyuč. hodiny,

9:55 – 11:45 – 4. B, Bezpečně v dětském kolektivu, zajišťuje učitel 3. a 4. vyuč. hodiny,

9:55 – 10:40 - 3. A – Bezpečnost při kontaktu se psem, zajišťuje učitel 3. vyuč. hodiny,

9:55 – 10:40 - 7. C – Bezpečnost při kontaktu se psem, zajišťuje učitel 3. vyuč. hodiny,

11:00 – 11:45 - 3 . B – Bezpečnost při kontaktu se psem, zajišťuje učitel 4. vyuč. hodiny.

11:00 – 11:45 - 7 . D – Bezpečnost při kontaktu se psem, zajišťuje učitel 4. vyuč. hodiny.


středa 26. ledna 2022

 • Pedagogická rada - hodnocení prospěchu a chování žáků za 1. pololetí
 • Prevence:

  9:55 – 11:45 – 5. C, Jak si nenechat ublížit, zajišťuje učitel 3. a 4. vyuč. hodiny,

  9:55 – 11:45 – 4. C, Bezpečně v dětském kolektivu, zajišťuje učitel 3. a 4. vyuč. hodiny,

  9:55 – 10:40 - 3. C – Bezpečnost při kontaktu se psem, zajišťuje učitel 3. vyuč. hodiny,

  11:00 – 11:45 – 3. D – Bezpečnost při kontaktu se psem, zajišťuje učitel 4. vyuč. hodiny


čtvrtek 27. ledna 2022

 • Plavání SC Řepy:

08:00 – 09:00 – 3. D, 4. A, zajišťují pí uč. Malíková a pí uč. Kalinová,

09:00 – 10:00 – 3. C, 4. B, zajišťují pí uč. Fikejzlová a p. uč. Mevald,

10:00 – 11:00 – 3. E, 3. F, zajišťují pí uč. Štěpánková a pí uč. Báčová,

11:00 – 12:00 – 4. E, 4. F, zajišťují pí uč. Mráčková a pí uč. Dvorská.


pondělí 31. ledna 2022

 • Plavání SC Řepy:

08:00 – 09:00 – 3. A, 3. B, zajišťují pí uč. Hlaváčová a pí uč. Siváková

09:00 – 10:00 – 5. A, 5. B, zajišťují pí uč. Bajerová a pí uč. Veselá

10:00 – 11:00 – 5. E, 5. F, zajišťují pí uč. Novotná Zuzana a pí uč. Kropáčová

11:00 – 12:00 – 5. C, 5. D, zajišťují pí uč. Fantová a pí uč. Straková

 •  Vydání vysvědčení – výuka dle rozvrhu

pátek 4. února 2022

 • Pololetní prázdniny

pátek 28. ledna 2022

 • Prevence:

9:55 – 11:45 – 5. D, Jak si nenechat ublížit, zajišťuje učitel 3. a 4. vyuč. hodiny,

9:55 – 11:45 – 4. D, Bezpečně v dětském kolektivu, zajišťuje učitel 3. a 4. vyuč. hodiny,


čtvrtek 3. února 2022

 • Prevence:

9:55 – 11:45 – 4. E, Bezpečně v dětském kolektivu, zajišťuje učitel 3. a 4. vyuč. hodiny,

9:55 – 11:45 – 5. E, Jak si nenechat ublížit, zajišťuje učitel 3. a 4. vyuč. hodiny,

9:55 – 10:40 - 3. E – Bezpečnost při kontaktu se psem, zajišťuje učitel 3. vyuč. hodiny,

11:00 – 11:45 – 3. F – Bezpečnost při kontaktu se psem, zajišťuje učitel 4. vyuč. hodiny,


pondělí 7. února 2022

 • Plavání SC Řepy:

08:00 – 09:00 – 3. A, 3. B, zajišťují pí uč. Hlaváčová a pí uč. Siváková,

09:00 – 10:00 – 4. E, 4. F, zajišťují pí uč. Mráčková a pí uč. Dvorská,

10:00 – 11:00 – 3. E, 3. F, zajišťují pí uč. Štěpánková a pí uč. Báčová,

11:00 – 12:00 – 5. E, 5. F, zajišťují pí uč. Novotná Zuzana a pí uč. Kropáčová.

 •  Informativní schůzka pro rodiče předškoláků - společenská místnost: budova Socháňova 17:00.
 • · Akce pro 5., 7., 9. ročníky – předávání zápisových lístků. Od 18:00 do 19:00, ve společenské místnosti, pracoviště Socháňova. Zajišťují ZŘ Tenglerová, pí uč. Bretová a pí uč. Kropáčová.

 

 


úterý 8. února 2022

 • Informativní schůzka pro rodiče předškoláků - společenská místnost: budova Laudova 17:00.
 • Akce pro 5., 7., 9. ročníky – předávání zápisových lístků. Od 18:00 do 19:00, ve společenské místnosti, pracoviště Socháňova. Zajišťují ZŘ Tenglerová, pí uč. Bretová a pí uč. Kropáčová.

středa 9. února 2022

 • Prevence:

9:55 – 11:45 – 4. F, Bezpečně v dětském kolektivu, zajišťuje učitel 3. a 4. vyuč. hodiny,

9:55 – 11:45 – 5. F, Jak si nenechat ublížit, zajišťuje učitel 3. a 4. vyuč. hodiny,

9:55 – 10:40 - 7. E – Bezpečnost při kontaktu se psem, zajišťuje učitel 3. vyuč. hodiny,

11:00 – 11:45 – 7. F – Bezpečnost při kontaktu se psem, zajišťuje učitel 4. vyuč. hodiny,

 • Akce pro 5., 7., 9. ročníky – předávání zápisových lístků. Od 18:00 do 19:00, ve společenské místnosti, pracoviště Socháňova. Zajišťují ZŘ Tenglerová, pí uč. Bretová a pí uč. Kropáčová.

čtvrtek 10. února 2022

 • Plavání SC Řepy:

08:00 – 09:00 – 4. C, 4. D, zajišťují pí uč. Bretová a pí uč. Klufová,

09:00 – 10:00 – 3. C, 4. B, zajišťují pí uč. Fikejzlová a p. uč. Mevald,

10:00 – 11:00 – 3. D, 4. A, zajišťují pí uč. Malíková a pí uč. Kalinová.


pondělí 14. února 2022

 • Plavání SC Řepy:

08:00 – 09:00 – 3. A, 3. B, zajišťují pí uč. Hlaváčová a pí uč. Siváková,

09:00 – 10:00 – 4. C, 4. D, zajišťují pí uč. Bretová a pí uč. Klufová,

10:00 – 11:00 – 3. E, 3. F, zajišťují pí uč. Štěpánková a pí uč. Báčová,

11:00 – 12:00 – 4. E, 5. F, zajišťují pí uč. Mráčková a pí uč. Kropáčová.

 • Prevence:

09:55 – 10:40 – 3. A, Bezpečný kontakt se psy, zajišťuje vyučující 3. hodiny,

09:55 – 10:40 – 7. C, Bezpečný kontakt se psy, zajišťuje vyučující 3. hodiny,

09:55 – 11:45 – 5. B, Jak si nenechat ublížit, zajišťují vyučující 3. a 4. hodiny,

09:55 – 11:45 – 4. B, Bezpečně v dětském kolektivu, zajišťují vyučující 3. a 4. hodiny,

11:00 – 11:45 – 7. D, Bezpečný kontakt se psy, zajišťuje vyučující 4. hodiny,

11:00 – 11:45 – 3. B, Bezpečný kontakt se psy, zajišťuje vyučující 4. hodiny.


středa 16. února 2022

 • Prevence:

09:55 – 11:45 – 5. C, Jak si nenechat ublížit, zajišťuje vyučující 3. a 4. vyuč. hodiny,

09:55 – 11:45 – 4. C, Bezpečně v dětském kolektivu, zajišťuje vyučující 3. a 4. vyuč. hodiny,

09:55 – 10:40 – 3. C, Bezpečný kontakt se psy, zajišťuje vyučující 3. hodiny,

11:00 – 11:45 – 3. D, Bezpečný kontakt se psy, zajišťuje vyučující 4. hodiny.

 • Informativní schůzka rodičů – lyžařský výcvikový kurz, pracoviště Laudova, společenská místnost, 18:00, zajišťují ZŘ Tenglerová, ZŘ Krejčová, pí uč. Kuprová a p. uč. Pavlík.

čtvrtek 17. února 2022

 • Plavání SC Řepy:

08:00 – 09:00 – 3. D, 4. A, zajišťují pí uč. Malíková a pí uč. Kalinová,

09:00 – 10:00 – 3. C, 4. B, zajišťují pí uč. Fikejzlová a p. uč. Mevald,

10:00 – 11:00 – 4. E, 4. F, zajišťují pí uč. Mráčková a p. uč. Dvorská.


pondělí 21. února 2022

 • Plavání SC Řepy:

08:00 – 09:00 – 3. A, 3. B, zajišťují pí uč. Hlaváčová a pí uč. Siváková,

09:00 – 10:00 – 4. C, 4. D, zajišťují pí uč. Bretová a pí uč. Klufová,

10:00 – 11:00 – 3. E, 3. F, zajišťují pí uč. Štěpánková a pí uč. Báčová,

11:00 – 12:00 – 4. E, 5. F, zajišťují pí uč. Mráčková a pí uč. Kropáčová.


úterý 22. února 2022

 • Informativní schůzka rodičů – lyžařský výcvikový kurz – 7. ročník, pracoviště Socháňova, společenská místnost, 18:00, zajišťují ZŘ Tenglerová, pí uč. Paštová, pí uč. Drahošová a pí uč. Krauseová.

středa 23. února 2022

 • Sběr papíru: 7:00 – 8:00 – p. uč. Mevald a 14:00 – 17:00, pracoviště Socháňova, zajišťují p. uč. Mevald a pí uč. Kratochvílová.
 • Informativní schůzka rodičů – lyžařský výcvikový kurz – 8. ročník, pracoviště Socháňova, společenská místnost, 18:00, zajišťují ZŘ Tenglerová, pí uč. Šulová, pí uč. Novotná a p. uč. Ceman.

Zapojení naší školy do TIMSS

Česká republika se pravidelně zapojuje do mezinárodního šetření TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) již od roku 1995. Jedná se rozsáhlou mezinárodní srovnávací studií, která ve čtyřletých cyklech zjišťuje úroveň vědomostí a dovedností žáků v matematice a v přírodních vědách. Šetření je na mezinárodní úrovni koordinováno Mezinárodní asociací pro hodnocení výsledků vzdělávání (The International Association for the Evaluation of Educational Achievement – IEA).

Za přípravurealizaci vyhodnocování mezinárodních šetření výsledků žáků, včetně šetření TIMSSodpovídá v České republice Česká školní inspekce.
 
Šetření TIMSS se zaměřuje na věkové kategorie devítiletých a třináctiletých žáků – ve většině zemí se jedná o žáky 4. a 8. ročníků povinné školní docházky. Kromě zkoumání výsledků žáků v matematice a v přírodovědě TIMSS shromažďuje od ředitelů škol, žáků, rodičů a učitelů bohatou škálu kontextových informací. Ty pomáhají vysvětlovat rozdíly ve výsledcích a mohou být využity společně s dalšími informacemi o kvalitě vzdělávacího systému poskytovanými Českou školní inspekcí pro jeho efektivní řízení. 
V každé zemi je vybírán reprezentativní vzorek minimálně 4 000 žáků ze 150 až 225 škol. TIMSS rovněž shromažďuje informace o národním kurikulu zapojených zemí s cílem poukázat na příkladné a potenciálně inspirující faktory spojené s výsledky v zemích po celém světě jako např. organizační přístupy, procesy či výukové postupy.
Dle metodiky byla vybrána do tohoto testování také naše škola, posléze byly vybrány třídy 4. A a 4. D.
 

Test TIMSS

V matematice jsou v šetření TIMSS hodnoceny tři obsahové domény: čísla, měření a geometrie, data. V přírodních vědách zahrnuje TIMSS hodnocení tří obsahových domén: živá příroda, neživá příroda a nauka o Zemi. V obou předmětech jsou hodnoceny tři kognitivní domény: prokazování znalostí, používání znalostí a uvažování.

Mezinárodní šetření TIMSS 2023 proběhne poprvé výhradně v elektronické formě, což nabízí využití inovativních formátů testových úloh. 

V současné době je realizován osmý cyklus šetření TIMSS, kterého se účastní přes 
60 zemí a územně samosprávních celků (např. provincie Ontario v Kanadě, Moskva, Madrid, Abú Zabí) z celého světa. Česká republika je zapojena do testování žáků 4. ročníku základních škol a opětovně také do testování žáků 8. ročníku základních škol, do kterého se Česká republika zapojila naposledy v roce 2007. Pilotní sběr dat cyklu TIMSS 2023 je v ČR plánován na období března dubna 2022.

Testování na naší škole proběhne: 
22. března 2022   08:00 - 11:00 - 4. D (náhradní termín 29. března 2022)
23. března 2022   08:00 - 11:00 - 4. A (náhradní termín 30. března 2022)

čtvrtek 24. února 2022

 • Plavání SC Řepy:

08:00 – 09:00 – 3. D, 4. A, zajišťují pí uč. Malíková a pí uč. Kalinová,

09:00 – 10:00 – 3. C, 4. B, zajišťují pí uč. Fikejzlová a p. uč. Mevald,

10:00 – 11:00 – 4. E, 4. F, zajišťují pí uč. Mráčková a p. uč. Dvorská.


pondělí 28. února 2022

 • Plavání SC Řepy:

08:00 – 09:00 – 3. A, 3. B, zajišťují pí uč. Hlaváčová a pí uč. Siváková,

09:00 – 10:00 – 4. C, 4. D, zajišťují pí uč. Bretová a pí uč. Klufová,

10:00 – 11:00 – 3. E, 3. F, zajišťují pí uč. Štěpánková a pí uč. Báčová,

11:00 – 12:00 – 4. E, 5. F, zajišťují pí uč. Mráčková a pí uč. Kropáčová.

 • Odjezd - lyžařský výcvikový kurz 7. a 8. ročník, pracoviště Laudova, zajišťují pí uč. Kuprová - vedoucí kurzu, p. uč. Pavlík, p. Santus.

 


středa 2. března 2022

 • Školení – Hygienické minimum – všichni pracovníci školní jídelny, třída 6. D, pracoviště Socháňova, technicky zajistí pí uč. Holubová.
 • Sběr papíru: 7:00 – 8:00 – p. Filip a 14:00 – 17:00, pracoviště Laudova, zajišťují pí uč. Novotná, pí uč. Srpová a pí Šparlinková.

pátek 4. března 2022

 • Návrat - lyžařský výcvikový kurz 7. a 8. ročník - Benecko, pracoviště Laudova, zajišťují pí uč. Kuprová - vedoucí kurzu, p. uč. Pavlík, p. Santus.

pondělí 7. března 2022

 • Odjezd - lyžařský výcvikový kurz 7. ročík Benecko, pracoviště Socháňova, zajišťují pí uč. Paštová – vedoucí kurzu, pí uč. Drahošová a pí uč. Krauseová.
 • Odjezd - lyžařský výcvikový kurz 8. ročník - Benecko, pracoviště Socháňova, zajišťují pí uč. Šulová – vedoucí kurzu, pí uč. Novotná a p. uč. Ceman.
 • Plavání SC Řepy:

08:00 – 09:00 – 5. A, 5. D, zajišťují pí uč. Bajerová a pí uč. Straková,

09:00 – 10:00 – 3. E, 3. F, zajišťují pí uč. Štěpánková a pí uč. Báčová,

10:00 – 11:00 – 4. E, 4. F, zajišťují pí uč. Mráčková a pí uč. Dvoská,

11:00 – 12:00 – 4. A, 4. B, zajišťují pí uč. Kalinová a p. uč. Mevald.

 • Dopravní hřiště:

08:30 – 10:00 – 4. D, zajišťuje pí uč. Klufová,

10:15 – 11:45 – 4. C, zajišťuje pí uč. Bretová.

 • Exkurze – Letiště Praha, 3. A, 5. C, zajišťují pí uč. Hlaváčová a pí uč. Fantová.

středa 9. března 2022

 • Dopravní hřiště:

08:30 – 10:00 – 4. E, zajišťuje pí uč. Mráčková,

10:15 – 11:45 – 4. F, zajišťuje pí uč. Dvorská.

 • Prevence:

09:55 – 10:40 – 4. A, 1. pomoc – teorie, zajišťuje vyučující 3. hodiny,

11:00 – 11:45 – 4. B, 1. pomoc – teorie, zajišťuje vyučující 3. hodiny.

11:00 – 11:45 – 4. C, 1. pomoc - praxe, zajišťuje vyučující 4. hodiny,

11:00 – 11:45 – 4. D, 1. pomoc - praxe, zajišťuje vyučující 4. hodiny.


pátek 11. března 2022

 • Návrat - lyžařský výcvikový kurz 7. ročník - Benecko, pracoviště Socháňova, zajišťují pí uč. Paštová – vedoucí kurzu, pí uč. Drahošová a pí uč. Krauseová.
 • Návrat - lyžařský výcvikový kurz 8. ročník - Benecko, pracoviště Socháňova, zajišťují pí uč. Šulová – vedoucí kurzu, pí uč. Novotná a p. uč. Ceman.
 • Dopravní hřiště:

08:30 – 10:00 – 4. A, zajišťuje pí uč. Kalinová,

10:15 – 11:45 – 4. B, zajišťuje p. uč. Mevald.

 • Sportovní soutěž – šplh, II. stupeň, zajišťuje pí uč. Siváková.

14. - 18. března 2022

 • Jarní prázdniny, provoz ŠD zajišťuje naše škola.

INFORMACE K MIMOŘÁDNÝM OPATŘENÍM OD 19. 2. 2022

 

Od 19. 2. 2022 se již nebudou ve školách a školských zařízeních testovat děti, žáci, studenti ani zaměstnanci.

Nadále platí, že žák mající příznaky akutního infekčního onemocnění nepatří do školy či školského zařízení. Žáka, který vykazuje příznaky akutního onemocnění, nemůže škola vpustit do výuky. I nadále platí povinnost školy takové dítě oddělit od ostatních. Následně pak škola kontaktuje zákonného zástupce, aby si dítě vyzvedl a odvedl domů. Do doby vyzvednutí či opuštění školy, musí být tento žák izolován od ostatních žáků.

Nadále také platí mimořádné opatření k povinnému nošení ochranného prostředku k zakrytí úst a nosu. Tato povinnost se netýká žáků, kteří sedí ve třídě na svém místě.


pondělí 21.března 2022

 • Plavání SC Řepy:

08:00 – 09:00 – 3. B, 4. A zajišťují pí uč. Siváková a pí uč. Kalinová,

09:00 – 10:00 – 4. C, 4. D, zajišťují pí uč. Bretová a pí uč. Klufová,

10:00 – 11:00 – 4. E, 4. F, zajišťují pí uč. Mráčková a pí uč. Dvorská,

11:00 – 12:00 – 3. A, 4. B, zajišťují pí uč. Hlaváčová a p. uč. Mevald.

 • Jaro ve škole – celoškolní akce – pracoviště Laudova. Výzva: Vyzdobíme školu i třídy sluníčky a vezmeme si zeleno – žluté oblečení.
 •  Akce pro předškoláky – Hravá škola- dramatická výchova. Schůzka ve 14:00, třída 2. C – vedoucí Veselková Hana. Akce od 16:00 do 17:00 .

1. sk. Bretová, Veselková H. – třída 1. B

2. sk. Hlaváčová, Odehnalová – třída 1. C

3. sk. Bajerová, Kalinová – 4. A

4. sk. Mráčková, Štěpánková - 3. E


středa 23. března 2022

 • ČŠI – šetření TIMSS 4. ročník" - 4. A, 8:00 – 11:00, zajiš´tují pí uč. Holubová, pí uč. Krauseová a pí uč. Kalinová, počítačové pracovny jsou pro výuku uzavřeny.
 • Prevence:

09:55 – 10:40 – 7. A, 1. pomoc – praxe, zajišťuje vyučující 3. hodiny,

09:55 – 10:40 – 8. A, 1. pomoc + AED, zajišťuje vyučující 3. hodiny,

11:00 – 11:45 – 7. B, 1. pomoc – praxe, zajišťuje vyučující 4. hodiny,

11:00 – 11:45 – 8. B, 1. pomoc + AED, zajišťuje vyučující 4. hodiny.

 • Obvodní kolo DO - zajišťuje pí uč. Fulínová.

úterý 22. března 2022

 • ČŠI – šetření TIMSS 4. ročník" - 4. D, 8:00 – 11:00, zajiš´tují pí uč. Holubová, pí uč. Krauseová a pí uč. Klufová, počítačové pracovny jsou pro výuku uzavřeny.
 • Prevence:

09:55 – 10:40 – 4. E, 1. pomoc – teorie, zajišťuje vyučující 3. hodiny,

09:55 – 10:40 – 8. E, 1. pomoc – teorie, zajišťuje vyučující 3. hodiny,

11:00 – 11:45 – 4. F, 1. pomoc – teorie, zajišťuje vyučující 4. hodiny,

11:00 – 11:45 – 8. F, 1. pomoc – teorie, zajišťuje vyučující 4. hodiny.

 • Jaro ve škole – celoškolní akce – pracoviště Socháňova. Výzva: Vyzdobíme školu i třídy sluníčky a vezmeme si zeleno – žluté oblečení.

čtvrtek 24. března 2022

 • Hádanky Pražského jezulátka – 1. H, zajišťuje pí uč. Srpová.
 • Zeměpisná soutěž - školní kolo, 14:00 - 16:00, zajišťuje pí uč. Pačesová
 • Prevence:

09:55 – 10:40 – 7. C, 1. pomoc – praxe, zajišťuje vyučující 3. hodiny,

09:55 – 10:40 – 8. C, 1. pomoc – praxe, zajišťuje vyučující 3. hodiny,

11:00 – 11:45 – 7. D, 1. pomoc – praxe, zajišťuje vyučující 4. hodiny.

11:00 – 11:45 – 8. D, 1. pomoc – praxe, zajišťuje vyučující 4. hodiny.


pátek 25. března 2022

 • Hádanky Pražského jezulátka – 3. B, zajišťuje pí uč. Švarcová.
 • ·Prevence:

09:55 – 10:40 – 4. E, 1. pomoc – praxe, zajišťuje vyučující 3. hodiny,

09:55 – 10:40 – 7. F, Požární prevence, zajišťuje vyučující 3. hodiny,

11:00 – 11:45 – 4. F, 1. pomoc – praxe, zajišťuje vyučující 4. hodiny.

11:00 – 11:45 – 7. G, Požární prevence, zajišťuje vyučujíc


úterý 8.března 2022

 • Prevence:

09:55 – 10:40 – 4. A, 1. pomoc – teorie, zajišťuje vyučující 3. hodiny,

09:55 – 10:40 – 4. B, 1. pomoc – teorie, zajišťuje vyučující 3. hodiny,

11:00 – 11:45 – 4. C, 1. pomoc – teorie, zajišťuje vyučující 4. hodiny,

11:00 – 11:45 – 4. C, 1. pomoc – teorie, zajišťuje vyučující 4. hodiny

 • Den žen, který většina z nás zná pod zkratkou MDŽ vznikl díky stávce švadlen roku 1908. Právě švadleny z New Yorku stávkovaly za zlepšení životních podmínek. Cílem tohoto boje bylo získání volebního práva pro ženy, následoval boj za rovnoprávnost a spravedlnost a samozřejmě mír. V průběhu dějin se oslavy měnily, v živé paměti máme například socialistickou propagandu a nezapomenutelné karafiáty, ručníky, chlebíčky apod.. Tento den protestují např. feministky dodnes. V mnoha rodinách v ČR se MDŽ slaví do dnešní doby, přestože od roku 1990 není MDŽ oficiálním svátkem.

Pro všechny naše ženy: VŠE NEJLEPŠÍ!


pondělí 28. března 2022

  • 28.  března 2022 uplynulo 430 let od narození Jana Ámose Komenského. Tento den je slaven jako Den učitelů pro připomenutí významu učitelské profese. Přejeme všem našim pedagogům a nepedagogům ke Dni učitelů hodně zdraví, lásky, osobní spokojenosti. Přejeme všem mnoho sil a

   nekončící nadšení do tohoto povolání.

    Přejeme hezký a pohodový den!                                                   

   Jarmila Pavlišová, Hana Tenglerová, Olga Panošová a Stanislava Krejčová

  • Plavání SC Řepy:

  08:00 – 09:00 – 3. C, 3. D, zajišťují pí uč. Fikejzlová a pí uč.

                                              pí uč. Malíková,

  09:00 – 10:00 – 3. E, 3. F, zajišťují pí uč. Štěpánková a pí uč. 

                                              Báčová,

  10:00 – 11:00 – 4. E, 4. F, zajišťují pí uč. Mráčková  a

                                              pí uč. Dvorská,

  11:00 – 12:00 – 4. A, 4. B, zajišťují pí uč. Kalinová  a

                                              p. uč. Mevald.

  • Prevence:

  09:55 – 10:40 – 5. A – Drogy I, zajišťuje vyučující 3. hodiny,

  09:55 – 10:40 – 5. B – Drogy I, zajišťuje vyučující 3. hodiny,

  09:55 – 10:40 – 5. C – Drogy I, zajišťuje vyučující 3. hodiny,

  11:00 – 11:45 – 8. A, Drogy II, zajišťuje vyučující   4. hodiny,

  11:00 – 11:45 – 8. B, Drogy II, zajišťuje vyučující   4. hodiny,

  11:00 – 11:45 – 8. C, Drogy II, zajišťuje vyučující   4. hodiny,

  • Akce pro předškoláky –  Hravá škola – výtvarná dílnička.

úterý 29. března 2022

  • Prevence:

  09:55 – 10:40 – 5. D, Drogy I, zajišťuje vyučující   3. hodiny,

  09:55 – 10:40 – 6. A, Šikana, zajišťuje vyučující   3. hodiny,

  09:55 – 10:40 – 8. D, Drogy II, zajišťuje vyučující   3. hodiny,

  11:00 – 11:45 – 6. B, Šikana, zajišťuje vyučující   4. hodiny,

  11:00 – 11:45 – 6. C, Šikana, zajišťuje vyučující   4. hodiny,

  11:00 – 11:45 – 6. D, Šikana, zajišťuje vyučující   4. hodiny.


středa 30. března 2022

  • Fotografování na fotoročenky – 1. A, 1. B, 1. C, 1. D, 1. E, 5. A, 5. B, 5. C, 5. D, zjišťují TU. Začátek fotografování v 8:00, pořadí tříd dle pokynů ZŘ Panošové.
  • Prevence:

  09:55 – 11:45 – 9. A, Základy právního vědomí, zajišťuje vyučující   3. a 4. hodiny,

  09:55 – 11:45 – 9. B, Základy právního vědomí, zajišťuje vyučující   3. a 4. hodiny,

  09:55 – 11:45 – 9. C, Základy právního vědomí, zajišťuje vyučující   3. a 4. hodiny.

  • Prevence:

  09:55 – 10:40 – 4. E,  1. pomoc – praxe, zajišťuje vyučující   3. hodiny,

  09:55 – 10:40 – 7. F,  Požární prevence, zajišťuje vyučující   3. hodiny,

  11:00 – 11:45 – 4. F,  1. pomoc – praxe, zajišťuje vyučující   4. hodiny.

  11:00 – 11:45 – 7. G,  Požární prevence, zajišťuje vyučující   4. hodiny.


sbírka pro Ukrajinu ukliďme Česko

čtvrtek 31. března

 • Prevence:

09:55 – 10:40 – 5. E,  Drogy I, zajišťuje vyučující   3. hodiny,

09:55 – 10:40 – 5. F,  Drogy I, zajišťuje vyučující   3. hodiny,

09:55 – 10:40 – 6. E, Šikana, zajišťuje vyučující   3. hodiny,

09:55 – 11:45 – 9. D,  Základy právního vědomí, zajišťuje vyučující   3. a 4. hodiny,

11:00 – 11:45 – 8. E, Drogy II, zajišťuje vyučující   4. hodiny,

11:00 – 11:45 – 8. F, Drogy II, zajišťuje vyučující   4. hodiny.

 • Fotografování na fotoročenky – 1. F, 1. G, 1. H, 5. E, 5. F, 9. D – pracoviště Laudova, 9. A, 9. B, 9. C – pracoviště Socháňova, zjišťují TU. Začátek fotografování v 8:00, pořadí tříd dle pokynů ZŘ Panošové.

pátek 1. dubna

 • Výlet Alchymistická dílna, zámek Košaty – 2. B, 4. A, 5. A, zajišťují pí uč. Štěpánová, pí uč. Kalinová a pí uč.  Bajerová. Odjezd 7:30, návrat do 14:00.
 • Ukliďme Česko:

8. A, 9:00 – 11:00, zajišťuje pí uč. Novotná,

8. C, 8:00 – 10:00, zajišťuje pí uč. Němcová.

 • Noc a Andersenem.

       Socháňka: 2. B, 4. A, 4. B, 5. D – zajišťují pí uč. Štěpánová,              

       pí uč. Kalinová, p. uč. Mevald a pí uč. Straková.

       Vedoucí akce: p. uč. Mevald.

                               Laudovka: 1. F, 1. G, 1. H, 2. F, 3. E, 3. F, 4. E, 5. E, 7. F, 

                               7. G, 8. E, 8. F – zajišťují pí uč. Jindřichová, pí uč.

                               Štěpanovská, pí uč. Srpová, pí uč. Štauberová, pí uč.

                               Štěpánková, pí uč. Báčová, pí uč. Mráčková, pí uč. Novotná,

                               pí uč. Otoupalová, pí uč. Veselá, pí uč. Kuprová a pí uč.

                               Svobodová.  Vedoucí akce: pí uč. Štěpánková.


sobota 2. dubna

 • Noc a Andersenem – ukončení akce.

       Socháňka: 2. B, 4. A, 4. B – zajišťují pí uč. Štěpánová, pí 

       uč. Kalinová a p. uč. Mevald. Vedoucí akce: p. uč. Mevald.

                               Laudovka: 1. F, 1. G, 1. H, 2. F, 3. E, 3. F, 4. E, 5. E, 7. F, 

                               7. G, 8. E, 8. F – zajišťují pí uč. Jindřichová, pí uč.

                               Štěpanovská, pí uč. Srpová, pí uč. Štauberová, pí uč.

                               Štěpánková, pí uč. Báčová, pí uč. Mráčková, pí uč. Novotná,

                               pí uč. Otoupalová, pí uč. Veselá, pí uč. Kuprová a pí uč.

                               Svobodová.  Vedoucí akce: pí uč. Štěpánková.


středa 6. dubna

 • Ukliďme Česko:

3. B, 10:00 – 10:45, zajišťuje pí uč. Švarcová,

6. B, 11:55 – 13:35, zajišťuje p. uč. Maxant,

6. D, 11:00 – 13:35, zajišťuje pí uč. Fulínová.

 • Zápis 14:00 – 17:00 ve společenské místnosti na obou budovách.
 • Projektový den – 4. F, zajišťuje pí uč. Dvorská.

čtvrtek 7. dubna

 • Hádanky Pražského jezulátka – 3. D, zajišťuje pí uč. Malíková.
 • Zápis 14:00 – 17:00 ve společenské místnosti na obou budovách.

pátek 8. dubna

 • Ukliďme Česko:

6. A, 08:00 – 10:40, zajišťuje pí uč. Procházková,

6. C, 11:00 – 13:35, zajišťuje pí uč. Melichová.

 • Uzavření tělocvičen na pracovišti v Socháňově ulici – obvodní kolo ve volejbalu, zajišťuje pí uč. Siváková

pondělí 11. dubna

 • Plavání SC Řepy:

08:00 – 09:00 – 3. C, 3. D, zajišťují pí uč. Fikejzlová a pí uč. pí uč. Malíková,

09:00 – 10:00 – 3. E, 3. F, zajišťují pí uč. Štěpánková a pí uč. Báčová,

10:00 – 11:00 – 4. E, 4. F, zajišťují pí uč. Mráčková a pí uč. Dvorská,

11:00 – 12:00 – 4. C, 4. D, zajišťují pí uč. Bretová a pí uč. Klufová.


14. dubna - Zelený čtvrtek

Velikonoční prázdniny, provoz družiny zajišťuje naše škola.

úterý 19. dubna

 • Třídní schůzky – budova v Laudově ulici. Od 18:00 třídní schůzky ve třídách.
 • Krajské kolo McDonald´s Cup, zajišťuje p. uč. Mevald.

středa 20.dubna

 • Planeta Země – Madagaskar – filmové představení – 7. A, 7. B, 7. C, 7. D, 7. F, 7. G, 8. D, 8. E, 8. F, zajišťují třídní učitelé.
 • Pedagogická rada - hodnocení prospěchu a chování žáků za 3. čtvrtletí
 • Třídní schůzky – budova v Socháňově ulici. Od 18:00 třídní schůzky ve třídách.
 • Divadlo U Hasičů – 1. G, zajišťuje pí uč. Štěpanovská.
 • Informativní schůzka pro rodiče přihlášených žáků do Anglie ve společenské místnosti:

  17:15 – 1. turnus, zajišťují pí uč. Jurečková, pí uč. Fulínová, pí uč. Máchová, pí uč. Maříková a pí uč. Melichová.

  17:40 – 2. turnus, zajišťují pí uč. Jurečková, pí uč. Šulová, pí uč. Krauseová, pí uč. Novotná a pí uč. Schindlerová.

  18:30 – 3. turnus, zajišťují pí uč. Jurečková, pí uč. Němcová, pí uč. Kuprová a pí zást. Tenglerová.

  18:55 – 4. turnus, zajišťují pí uč. Jurečková, pí uč. Mrázová a pí zást. Panošová.


čtvrtek 21.dubna

 • Exkurze Knihovna Řepy0. A zajišťuje pí uč. Vyjídáková.
 • Baletní vystoupení – PTK Praha – tělocvična na Laudovce:

  09:00 – 09:45 – 5. A, 5. D, zajišťují pí uč. Bajerová a pí uč. Straková,

  10:00 – 10:45 – 5. C zajišťuje pí uč. Fantová.

  11:00 – 11:45 – 5. B, 5. D, zajišťují pí uč. Bajerová a pí uč. Straková,

  12:00 – 12:45 – 6. E, zajišťuje pí zást. Krejčová.


pátek 22. dubna

 • Po stopách Pražského jezulátka – 4. E zajišťuje pí uč. Mráčková.
 • Exkurze – 8. A – Národní divadlo, zajišťuje pí uč. Novotná.
 • Obvodní kolo BiO, kategorie D, zajišťuje pí uč. Řičařová.
 • Baletní vystoupení – PTK Praha – tělocvična na Laudovce:

  10:00 – 10:45 – 6. A, 6. D, zajišťují pí uč. Panošová, pí uč. Krauseová a pí uč. Holubová,

  11:00 – 11:45 – 6. B, 6. C, zajišťují p. uč. Maxant a pí uč. Melichová,

  12:00 – 12:45 – 5. E, 5. F, zajišťují pí uč. Novotná a pí uč. Kropáčová.


pondělí 25. dubna

 • Plavání SC Řepy:

08:00 – 09:00 – 3. A, 3. B, zajišťují pí uč. Hlaváčová a pí uč. Siváková,

09:00 – 10:00 – 4. C, 4. D, zajišťují pí uč. Bretová a pí uč. Klufová,

10:00 – 11:00 – 4. E, 4. F, zajišťují pí uč. Mráčková a pí uč. Dvorská,

11:00 – 12:00 – 4. A, 4. B, zajišťují pí uč. Kalinová a p. uč. Mevald.

 • Výlet - Košátky – 1. C, 1. D, zajišťují pí uč. Odehnalová a pí uč. Benešová.
 • Exkurze Hasičský záchranný sbor Řepy:

09:00 – 1. H, zajišťuje pí uč. Srpová,

10:00 – 2. F, zajišťuje pí uč. Štauberová


čtvrtek 28. dubna

 • Hádanky Pražského jezulátka – 3. E zajišťuje pí uč. Štěpánková.
 • Projekt Čarodějná škola – 0. A, zajišťuje pí uč. Vyjídáková.

 • ·Vystoupení pro jubilanty, zajišťuje pí uč. Kalinová.

 


pátek 29. dubna

 • Hádanky Pražského jezulátka – 1. F zajišťuje pí uč. Jindřichová.
 • Planeta Země – Madagaskar – filmové představení – 8. A, 8. B, 8. C, zajišťují třídní učitelé.

pondělí 2. května

 • Plavání SC Řepy:

08:00 – 09:00 – 3. A, 3. B, zajišťují pí uč. Hlaváčová a pí uč. Siváková,

09:00 – 10:00 – 4. C, 4. D, zajišťují pí uč. Bretová a pí uč. Klufová,

10:00 – 11:00 – 4. B, 4. F, zajišťují p. uč. Mevald a pí uč. Dvorská,

11:00 – 12:00 – 4. A, 4. B, zajišťují pí uč. Kalinová a p. uč. Mevald.

 • Fotografování tříd a jednotlivců – pracoviště Laudova, zjišťují TU. Začátek fotografování v 8:00, pořadí tříd dle pokynů ZŘ Krejčové.

čtvrtek 5. května

 • Divadlo Komedie Husitská trilogie – 7. F, 7. G, 8. E, 8. F, zajišťují TU.
 • Divadlo Reduta o Rusalce – 4. E zajišťuje pí uč. Mráčková.
 •  Fotografování tříd a jednotlivců – pracoviště Socháňova I. stupeň, zjišťují TU. Začátek fotografování v 8:00, pořadí tříd dle pokynů ZŘ Panošové.
 • Náš soused netopýr – 5. A, zajišťuje pí uč. Bajerová.

úterý 26. dubna

 • Exkurze Hasičský záchranný sbor Řepy:

09:00 – 1. F, zajišťuje pí uč. Jindřichová,

10:00 – 5. E, zajišťuje pí uč. Novotná.

 • Výlet - Košátky – 1. B, 2. C, zajišťují pí uč. Kratochvílová a pí uč. Veselková.

středa 27.dubna

 • Exkurze Hasičský záchranný sbor Řepy:

09:00 – 7. F, zajišťuje pí uč. Otoupalová,

10:00 – 7. G, zajišťuje pí uč. Veselá.

 • Výlet - Košátky – 1. A, 2. A, zajišťují pí uč. Dusilová a pí uč. Casková.

neděle 1. května

 • Zájezd do Francie – Normandie a Bretagne – žáci II. stupně. Odjezd. Vedoucí akce pí uč. Šulová a pí uč. Fulínová, pí uč. Melichová, pí uč. Novotná, pí uč. Pačesová, pí uč. Skácelová.

středa 4. května

 • Divadlo Gong – 1. E, 2. D, 3. A, zajišťují pí uč. Dundáčková Rychlá, pí uč. Zerzánová a pí uč. Hlaváčová.

Kurz pro předškoláky

Kurz pro předškoláky - pouze pro přihlášené děti

 Zábavné a hravé „vyučovací hodiny“ budou rozvíjet všechny dovednosti, které jsou pro budoucího prvňáčka potřebné. Jedná se tedy o hravou formu předškolní přípravy. Aktivity jsou zaměřeny např. na rozvoj motoriky a grafomotoriky, na cvičení zrakové a sluchové diferenciace, na pravolevou orientaci i na rozvoj vyjadřovacích schopností. Celý program je koncipován tak, aby byla u budoucího prvňáčka rovnoměrně posilována oblast motorická, grafomotorická a percepční. Zároveň je kladen důraz na rozvoj kognitivních-poznávacích funkcí. Jednotlivé lekce jsou tematicky zaměřeny, jak již vypovídá jejich název.

 Názvy lekcí:

25. 04. 2022 - Neposedné barvičky

02. 05. 2022 - Zvířecí kamarádi

09. 05. 2022 - Psaní jako hraní

16. 05. 2022 - Brousek pro tvůj jazýček

23. 05. 2022 - Popletená čísla

30. 05. 2022 - Z pohádky do pohádky

06. 06. 2022 - Hrátky se slovíčky pro kluky a holčičky

13. 06. 2022 - Ztracená písmenka

Vždy od 16:00 do 17:00. Kurz  bude probíhat na pracovišti v Laudově i Socháňově ulici.

 Předškoláci si s sebou přinesou: přezůvky, pastelky, pití, nůžky, lepidlo.

 

                     Těšíme se na Vaše děti.
                                                                     Kolektiv pedagogů


pondělí 9. května 2022

 • Testování ČŠI, zajišťují pí uč. Holubová(poč. pracovna-pavilon A) a pí uč. Krauseová (poč. pracovna-pavilon C): 09:00 – 11:00 – 9. C, český jazyk.
 • Dopravní hřiště:

08:30 – 10:00 – 4. D, zajišťuje pí uč. Klufová,

10:15 – 11:45 – 4. C, zajišťuje pí uč. Bretová.

 • Škola v přírodě – Šumava, chata Ekosport – 3. F - odjezd, zajišťuje pí uč. Báčová. Návrat 13. 05. 2022.
 • Atletický trojboj – obvodní kolo – 6. a 7. ročník, zajišťuje pí uč. Siváková.
 • Plavání SC Řepy:

08:00 – 09:00 – 3. A, 3. D, zajišťují pí uč. Hlaváčová a pí uč. pí uč. Malíková,

09:00 – 10:00 – 3. E, 4. E, zajišťují pí uč. Štěpánková a pí uč. Mráčková,

10:00 – 11:00 – 4. E, 4. F, zajišťují pí uč. Mráčková a pí uč. Dvorská,

11:00 – 12:00 – 4. A, 4. B, zajišťují pí uč. Kalinová a p. uč. Mevald.


úterý 10. května

 • Fotografování tříd a jednotlivců – pracoviště Socháňova II. stupeň, zjišťují TU. Začátek fotografování v 8:00, pořadí tříd dle pokynů ZŘ Tenglerové.
 • Testování ČŠI, zajišťují pí uč. Holubová(poč. pracovna-pavilon A) a pí uč. Krauseová (poč. pracovna-pavilon C): 08:00 – 10:00 – 9. A, český jazyk, 10:00 – 12:00 – 9. D, český jazyk.

středa 11. května

 
 • Testování ČŠI, zajišťují pí uč. Holubová(poč. pracovna-pavilon A) a pí uč. Krauseová (poč. pracovna-pavilon C): 08:00 – 10:00 – 9. B, český jazyk, 10:00 – 12:00 – 9. A, matematika.
 • Dopravní hřiště:

08:30 – 10:00 – 4. E, zajišťuje pí uč. Mráčková,

10:15 – 11:45 – 4. F, zajišťuje pí uč. Dvorská.

 • Atletika – obvodní kolo – 4. a 5. ročník, zajišťuje pí uč. Siváková.
 • Zapůjčení školního hřiště – ČASPV – atletické závody, 16:00 – 20:00.

čtvrtek 12. května

 • Planeta Země – Madagaskar – filmové představení –

6. A, 6. B, 6. C, 6. D, 6. E, 9. A, 9. B, 9. C, 9. D, zajišťují třídní učitelé.

 • Testování ČŠI, zajišťují pí uč. Holubová(poč. pracovna-pavilon A) a pí uč. Krauseová (poč. pracovna-pavilon C): 08:00 – 10:00 – 9. D, matematika.

pátek 13. května

 • Testování ČŠI, zajišťují pí uč. Holubová(poč. pracovna-pavilon A) a pí uč. Krauseová (poč. pracovna-pavilon C): 08:00 – 10:00 – 9. B, matematika, 

  10:00 – 12:00 – 9. C, matematika.
 • Dopravní hřiště:

 

08:30 – 10:00 – 4. A, zajišťuje pí uč. Kalinová,

10:15 – 11:45 – 4. B, zajišťuje p. uč. Mevald.

 • Pražský hrad – exkurze – 8. B, zajišťují pí uč. Paštová a pí as. Talknerová.
 • Sportovní dopoledne – lesopark Fialka – 3. A, 5. C, zajišťují pí uč. Hlaváčová a pí uč. Fantová.
 • Dopravní hřiště:

08:30 – 10:00 – 4. A, zajišťuje pí uč. Kalinová,

10:15 – 11:45 – 4. B, zajišťuje p. uč. Mevald.

 • Mobilní planetárium – zajišťuje pí uč. Novotná, pracoviště Laudova, tělocvična školy:

08:00 – 08:45 – 1. H, zajišťuje pí uč. Srpová,

08:55 – 09:40 – 4. F, zajišťuje pí uč. Dvorská,

09:55 – 10:40 – 5. F, zajišťuje pí uč. Kropáčová,

11:00 – 11:45 – 5. E, zajišťuje pí uč. Novotná,

11:55 – 12:40 – 3. E, zajišťuje pí uč. Štěpánková,

12:50 – 13:35 – 1. H, zajišťuje pí zást. Krejčová.

 • Škola v přírodě – Šumava, chata Ekosport – 3. F, zajišťuje pí uč. Báčová. Návrat.

pondělí 16. května

 • Škola v přírodě – Zásady, penzion Lumka, 4. B a 4. C, zajišťují p. uč. Mevald a pí uč. Bretová. Odjezd.

Návrat 20. 05. 2022.

 • Plavání SC Řepy:

08:00 – 09:00 – 3. A, 4. D, zajišťují pí uč. Hlaváčová a pí uč. Klufová,

09:00 – 10:00 – 3. A, 4. D, zajišťují pí uč. Hlaváčová a pí uč. Klufová,

10:00 – 11:00 – 3. F, 4. F, zajišťují pí uč. Báčová a pí uč. Dvorská,

11:00 – 12:00 – 4. A, 4. E, zajišťují pí uč. Kalinová a pí uč. Mráčková.

 • Nohejbal – obvodní kolo – 6. a 7. ročník, zajišťuje pí uč. Siváková.

Francie- Normandie, Bretagne

Francie- Normandie, Bretagne
Sraz na odjezd je v neděli 1.5.2022 v 18:00 na autobusové zastávce Sídliště Řepy (u točny tramvaje), odjezd je v 18:30 hodin.
Je nutné mít s sebou platný cestovní doklad, u autobusu děti odevzdají obálku s 20Eury označenou jménem, potvrzení o bezinfekčnosti (datum 1.5.2022) a Covid pass (pouze ten, kdo již neodevzdal ve škole). Prokáží se platným cestovním dokladem.
Do příručního zavazadla doporučujeme přibalit: zubní kartáček a pastu na zuby, náhradní boty, pláštěnku, polštářek a deku, tepláky, propisku, peníze, svačinu, pití.

Informace k zájezdu do NORMANDIE a BRETAGNE 1. – 7. května 2022

 

Sraz a odjezd:

sraz v neděli 1. května, autobusová zastávka Sídliště Řepy, sraz v 18h, odjezd v 18h30

návrat v sobotu 7. května tamtéž, cca kolem 9h

 

S sebou:

platný osobní doklad – občanský průkaz nebo cestovní pas

průkaz zdravotního pojištění (modrá plastová kartička)

COVID PAS – aktuálně (k 19.4.) je pro vstup do Francie vyžadován tzv. covid pas, dokládající očkování – prodělání nemoci v posledních 180 dnech – potvrzení o negativním testu (PCR je platný 72h, antigenní test 48h), příjezdový formulář není vyžadován. Při pobytu na území Francie – přístup ke službám (hotely, restaurace, muzea…) – není již tento pas vyžadován.   Nošení respirátorů je nadále povinné v MHD, ve zdravotnických zařízeních a lékárnách – prosíme, aby měly děti s sebou. Doporučujeme i hygienický gel na ruce. Aktuálně též nejsou vyžadována žádná opatření pro tranzit Německem ani pro návrat do ČR.

Aktuální informace lze nalézt na stránkách MZV.   

 

Ubytování:

1x se snídaní v auberge de Jeunesse v Rouen: https://www.hifrance.org/auberge-de-jeunesse/rouen.html?page=article

1x se snídaní v hotelu Ibis budget v Caen Mondeville: https://all.accor.com/hotel/2607/index.en.shtml?utm_campaign=seo+maps&utm_medium=seo+maps&utm_source=google+Maps

1x se snídaní v hotelu Ibis budget v Saint Malo: https://all.accor.com/hotel/3182/index.en.shtml?utm_campaign=seo+maps&utm_medium=seo+maps&utm_source=google+Maps

1x se snídaní v hotelu Espace Montcalm ve Vannes: https://www.montcalm-vannes.org/fr/accueil/

 

pokoje v hotelu jsou třílůžkové, v auberge vícelůžkové, upozorňujeme na francouzský způsob stlaní – společné pro dvojlůžko v případě některých pokojů v Ibis budget, doporučujeme vzít si přezůvky, do auberge je nutné mít vlastní ručník

nezapomeňte také na pohodlnou turistickou obuv do města i do přírody, krásy pobřeží si lépe vychutnáte, když přibalíte bundu, která neprofoukne, a pokrývku hlavy (kšiltovku, šátek), ale i sluneční brýle a krém na opalování na obličej.

 

Cestovní pojištění:

Všichni účastníci jsou pojištěni u Generali České pojišťovny, typ Turista 2020, rozsah 02 + 25 zahrnující pojištění léčebných výloh do 3 mil. Kč, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu občana, pojištění storno cesty a připojištění případných vícenákladů pro případ přerušení cesty

 

Autobus: autobusová doprava Miroslav Hrouda

Průvodkyně: Ing. Irma Drápalová, +420 603 768 234 pro žáky i rodiče v případě potřeby během zájezdu, dotazy před zájezdem: Pavla Formánková – 603 981 122

 

Stravování:

v ceně zájezdu jsou zahrnuty snídaně

dále v některých dnech možnost organizace večeří v creperie - menu galette + crêpe cca 10€

nebo v samoobslužných restauracích Flunch: menu hlavní jídlo s neomezeným množstvím příloh + nápoj také cca 10€, dále i výběr salátů cca 4 – 7€, desertů cca 3 – 5€

myslíme i na možnost nákupu v supermarketu

Doporučujeme s sebou mít 20 € na jídlo na den, tedy 100 €

 

Jak s kapesným?

20€ budeme vybírat v autobuse na vstupné dle programu

 

 

Jinak kapesné je věc velice individuální, doporučujeme dát dětem v menších bankovkách a pro lepší orientaci uvádíme několik příkladů cen ve Francii (v současné době je nutné, stejně jako u nás, počítat s průběžným zvyšováním cen):

pohlednice 0,50 – 2€, 1,50€ (timbre violet)

brožurky, knížečky 4 – 10€                            drobné dárečky – (místní speciality, galetky v dárkové plechové krabičce, paštiky, tapenády…3 – 10€ 

                                                                     trička, šátky, keramika 5 – 20€

Zmrzlina 2,5-4 €, rychlé občerstvení: pizza 6 – 9 €, palačinky (crepes) 3 – 5€, sendviče 4 – 6€

Nápoje (0,5l, plechovky, voda, ledový čaj, cola…)– 2 – 4€

-        možnost koupě teplých a studených nealko nápojů u řidiče za cca 15 - 30 Kč

nákup potravin v supermarketu: bageta 1 – 1,50€, viennoiseries (croissanty, pain au chocolat…1 – 2,50€),

sušenky-čokolády-bonbony 1-3€, krabička sýra nebo kus cca 200g – v průměru:2 - 5€, například 250g camembert 2€, 200g caprice des dieux 2,60€, kozí sýr soignon váleček 300g – 3,80€

ceny sýrů na trhu – zvláště ovčích, jsou malinko vyšší – 200g za cca 5 – 9€, ale rozhodně stojí za to ochutnat J, 1,5l balené vody 0,3 – 0,5€ (dá se pořídit i balení 6 x 1,5l za 1,50€), 1l džusu 1,50 – 2,50€

 

 

úterý 17. května

 • Nohejbal – obvodní kolo – 8. a 9. ročník, zajišťuje pí uč. Siváková.
 • Divadlo S + H – 1. F, zajišťuje pí uč. Jindřichová.

středa 18. května

 • Projekt Rytíř–ukázka historického šermu– 4. E, 4. F, 5. E, zajišťují pí uč. Mráčková, pí uč. Dvorská a pí uč. Novotná Z..

čtvrtek 19. května

 • Hádanky Pražského jezulátka – 2. E zajišťuje pí uč. Jamburová.

pátek 20. května

Divadlo – Poutníci – Putování za country – 2. B, 4. A, 4. D, 5. A, 5. D, zajišťují pí uč. Štěpánová, pí uč. Kalinová, pí uč. Klufová, pí uč. Bajerová a pí uč. Straková.

 • Škola v přírodě – Zásady, penzion Lumka, 4. B a 4. C, zajišťují p. uč. Mevald a pí uč. Bretová. Návrat.
 • Studijní pobyt v Anglii - „Bury St Edmunds“ – 1. turnus, odjezd. Návrat 27. 05. 2022.

Zajišťují pí uč. Fulínová – vedoucí a pí uč. Máchová, pí uč. Maříková a pí uč. Melichová.


pondělí 23. května

 • Plavání SC Řepy:

08:00 – 09:00 – 3. C, 3. D, zajišťují pí uč. Fikejzlová a pí uč. pí uč. Malíková,

09:00 – 10:00 – 4. C, 4. D, zajišťují pí uč. Bretová a pí uč. Klufová,

10:00 – 11:00 – 4. E, 4. F, zajišťují pí uč. Mráčková a pí uč. Dvorská,

11:00 – 12:00 – 4. A, 4. E, zajišťují pí uč. Kalinová a pí uč. Mráčková.

 • Kurz pro předškoláky, 16:00 – 17:00, 5. lekce Popletená čísla.

I. skupina – pí uč. Kratochvílová, ve třídě 1. B

II. skupina – pí uč. Odehnalová, ve třídě 1. C

III. skupina - pí uč. Veselková, ve třídě 2. C

L - 1. skupina - pí uč. Srpová, ve třídě 1. H – Laudova

L - 2. skupina - pí uč. Novotná, ve třídě 5. E - Laudova


středa 25. května

 • Sběr papíru: 7:00 – 8:00 – p. uč. Mevald a 14:00 – 17:00, pracoviště Socháňova, zajišťují p. uč. Mevald, pí uč. Veselková a pí uč. Kratochvílová.
 • Zapůjčení školního hřiště – MŠ Laudova, 09:00 – 12:00.

čtvrtek 26. května

 • Exkurze – Mýdlárna a sklárna - 2. D, 3. D, zajišťují pí uč. Zerzánová a pí uč. Malíková.

pátek 27. května

 • Studijní pobyt v Anglii - „Bury St Edmunds“ – 1. turnus, návrat. Zajišťují pí uč. Fulínová – vedoucí a pí uč. Máchová, pí uč. Maříková a pí uč. Melichová.
 • Studijní pobyt v Anglii - „Bury St Edmunds“ – 2. turnus, odjezd. Návrat 03. 06. 2022. Zajišťují pí uč. Šulová – vedoucí a pí uč. Krauseová, pí uč. Novotná a pí uč. Schindlerová.
 • Veselé zoubky – 0. A, 1. A, 1. B, 1. C, 1. D, 1. E, 1. F, 1. G, 1. H – rozpis dle pokynů ZŘ, zajišťují vyučujicí dané vyučovací hodiny.

pondělí 30. května

 • Plavání SC Řepy:

08:00 – 09:00 – 3. C, 4. C, zajišťují pí uč. Fikejzlová a pí uč. Bretová,

09:00 – 10:00 – 3. E, 3. F, zajišťují pí uč. Štěpánková a pí uč. Báčová,

10:00 – 11:00 – 4. E, 4. F, zajišťují pí uč. Mráčková a pí uč. Dvorská,

11:00 – 12:00 – 4. E, zajišťuje pí uč. Mráčková.

 • Výlet Safari – Dvůr Králové – 3. A, 4. D, zajišťují pí uč. Hlaváčová a pí uč. Klufová.
 • Přetahovaná lanem – II. stupeň, zajišťuje pí uč. Siváková.
 • Exkurze do vězení – Příbram – 20 žákům 9. ročníku, zajišťuje pí uč. Mrázová.

 • Kurz pro předškoláky, 16:00 – 17:00, 6. lekce Z pohádky do pohádky.

I. skupina – pí uč. Kratochvílová, ve třídě 1. B

II. skupina – pí uč. Odehnalová, ve třídě 1. C

III. skupina - pí uč. Veselková, ve třídě 2. C

L - 1. skupina - pí uč. Srpová, ve třídě 1. H – Laudova

L - 2. skupina - pí uč. Novotná, ve třídě 5. E - Laudova


úterý 31. května

 • Výlet Safari – Dvůr Králové – 3. A, 4. D, zajišťují pí uč. Hlaváčová a pí uč. Klufová.
 • Přednáška Černobyl - 8. A, 8. B, 8. C, 8. D, 8. E, 8. F, 9.A, 9. B, 9. C, 9. D, dle pokynů ZŘ Tenglerové a Krejčové.
 • Atletika – krajské kolo – 6. – 7. ročník, zajišťuje pí uč. Siváková.
 • Den otevřených dveří(VÚRV)–„Staň se Mendelem“ – 7. F, 7. G, zajišťují pí uč. Otoupalová a pí uč. Veselá Tereza.

středa 1. června

 • Sportovní den Laudova – MDD, zajišťují pí uč. Nováková a p. uč. Pavlík.
 • Indiánský den – 0. A, zajišťuje pí uč. Vyjídáková.
 • Škola v přírodě, RS Blaník, Louňovice, odjezd – 1. H, 2. F, 3. E, 4. E, 4. F, 5. E, zajišťují pí uč. Srpová, pí uč. Štauberová, pí uč. Štěpánková, pí uč. Mráčková, pí uč. Dvorská a pí uč. Novotná Z.. Návrat 05. 06. 2022.
 • Kino Cinema City Zličín – film Ježek Sonic 2 – 1. A, 1. B, 1. C, 1. D, 1. E, 2. A, 2. C, 2. D, 3. B, 3. C, 3. D, zajišťují třídní učitelky.

 • Kino Anděl – film Doctor Strange – 6. A, 7. B, 7. D, 8. C, 9. B, 9. C, zajišťují třídní učitelé či určení pedagogové.
 • Kino Cinema City Zličín, film UNCHARTED – 6. C, 7. A, 7. C, 8. A, 8. B, 8. D, 9. A, zajišťují třídní učitelky či urční pedagogové.
 • Kino CinemaStar Anděl – film AINBO - 2. B, 4. A, 4. B, 4. C, 4. D, 5. A, 5. B, 5. D, zajišťují třídní učitelky a třídní učitel.
 • Vycházka Řepy – 6. B, zajišťuje p. uč. Maxant.
 • Vycházka Prokopské údolí – 6. D, zajišťuje pí uč. Fulínová.
 • Exkurze do vězení – Příbram – 20 žáků 9. ročníku, zajišťuje pí uč. Jurečková.

 


neděle 5. června

 • Škola v přírodě, RS Blaník, Louňovice, návrat

pondělí 6. června

 • Škola v přírodě – Zásady, penzion Lumka, 2. A a 4. A, zajišťují pí uč. Casková a pí uč. Kalinová. Odjezd, návrat 10. 06. 2022.
 • Kurz pro předškoláky, 16:00 – 17:00, 7. lekce Hrátky se slovíčky pro kluky a holčičky.

I. skupina – pí uč. Kratochvílová, ve třídě 1. B

II. skupina – pí uč. Odehnalová, ve třídě 1. C

III. skupina - pí uč. Veselková, ve třídě 2. C

L - 1. skupina - pí uč. Srpová, ve třídě 1. H – Laudova

L - 2. skupina - pí uč. Novotná, ve třídě 5. E - Laudova


úterý 7. června

 • Výlet – Kutná Hora – 5. B, 5. C, zajišťují pí uč. Veselá a pí uč. Fantová.
 • Výlet BOTANICUS – 1. G, 3. F, zajišťují pí uč. Štěpanovská s pí uč. Báčová.
 • Výlet Safari Dvůr Králové - 2. B, 5. D, zajišťují pí uč. Štěpánova a pí uč. Straková.
 • Zápis pro předškoláky z Ukrajiny 14:00 – 17:00. Pouze na pracovišti v Socháňově ulici

 


středa 8. června

 • Sběr papíru: 7:00 – 8:00 – p. Filip a 14:00 – 17:00, pracoviště Laudova, zajišťují pí uč. Novotná, pí uč. Srpová a pí Šparlinková.
 • Návštěva žáků z turecké školy – 13 žáků + 4 pedagogové

čvrtek 9. června

 • Studijní pobyt v Anglii - „Bury St Edmunds“3. turnus. Návrat. Zajišťují pí uč. Němcová – vedoucí a pí uč. Kuprová a pí uč. Máchová.
 • Ekologický program – Půda žije, 2. D, zajišťuje pí uč. Zerzánová.

pátek 10. června

 • Studijní pobyt v Anglii - „Bury St Edmunds“ – 4. turnus, odjezd. Návrat 17. 06. 2022. Zajišťují pí uč. Jurečková – vedoucí a pí uč. Mrázová, pí zást. Panošová a pí řed. Pavlišová.
 • Škola v přírodě – Zásady, penzion Lumka, 2. A a 4. A, zajišťují pí uč. Casková a pí uč. Kalinová. Návrat.
 • Exkurze do vězení – Rýnovice – 20 žáků 9. ročníku, zajišťuje pí uč. Řičařová.

pondělí 13. června

 • Škola v přírodě, Paseky nad Jizerou, hotel Albert, odjezd – 3. B, 3. D, zajišťují pí uč. Švarcová a pí uč. Malíková. Návrat 17. 06. 2022. Děti přijely na školu v přírodě v pořádku.
 • Stanice přírodovědců – 2. E, zajišťuje pí uč. Jamburová.
 • Kurz pro předškoláky, 16:00 – 17:00, 8. Lekce. Závěr kurzu – Ztracená písmenka.

I. skupina – pí uč. Kratochvílová, ve třídě 1. B

II. skupina – pí uč. Odehnalová, ve třídě 1. C

III. skupina - pí uč. Veselková, ve třídě 2. C

L - 1. skupina - pí uč. Srpová, ve třídě 1. H – Laudova

L - 2. skupina - pí uč. Novotná, ve třídě 5. E - Laudova


РЕГІСТРАЦІЯ В 1 КЛАС для українських дітей

 

Вiдбyдeтьcя  нaбip дo 1 клacy  нa  2022/2023  нaвчaльний  piк в  вiвтopoк   07. 06. 2022

14:00 дo 17:00.


čtvrtek 2. června

 • Studijní pobyt v Anglii - „Bury St Edmunds“ – 3. turnus. Odjezd. Návrat 09. 06. 2022. Zajišťují pí uč. Němcová – vedoucí a pí uč. Kuprová a pí uč. Máchová.
 • Přírodovědná stanice – 5. F, zajišťují pí uč. Kropáčová a pí as. Chlapcová.
 • Knihovna Řepy – 1. D, zajišťuje pí uč. Benešová.
 • Beseda k exkurzi do vězení – 9. A, 9. B, 9. C – 9:00, společenská místnost.
 • Vystoupení pro jubilanty – KC Průhon – 14:00, zajišťuje p. uč. Maxant,

pátek 3. června

 • Studijní pobyt v Anglii - „Bury St Edmunds“ – 2. turnus, návrat. Zajišťují pí uč. Šulová – vedoucí, pí uč. Krauseová, pí uč. Novotná a pí uč. Schindlerová.
 • Sportovní dopoledne, Hvězda – 5. F, zajišťují pí uč. Kropáčová a pí as. Chlapcová.
 • Návštěva žáků z turecké školy – 20 žáků + 5 pedagogů

 


pátek 17. června

 • Studijní pobyt v Anglii - „Bury St Edmunds“ – 4. turnus, návrat. Zajišťují pí uč. Jurečková – vedoucí, pí uč. Mrázová, pí zást. Panošová a pí řed. Pavlišová.
 • Beseda k exkurzi do vězení – 9. D - 8:00, společenská místnost.
 • Škola v přírodě, Paseky nad Jizerou, hotel Albert, návrat – 3. B, 3. D, zajišťují pí uč. Švarcová a pí uč. Malíková.

pondělí 20. června

 • Výchovné představená TŠ B-ORIGINAL – 4. A, 4. B, 4. C, 4. D, 4. E, 4. F, 5. A, 5. B, 5. C, 5. D, 5. E, 5. F - 11:00 – 12:00, Sportovní centrum Řepy, hala.
 • Farma Pěnčín – exkurze – 1. F, 1. G, zajišťují pí uč. Jindřichová a pí uč. Štěpanovská.

středa 22. června

 • Goethe-Institut Česká republika – skupiny NJ 7. A, 7. D, zajišťují pí uč. Sochová a pí uč. Hellerová.
 • VĚDAFEST, Praha 6 – Dejvice – 8. E, 8. F, zajišťují pí uč. Kuprová a p. uč. Lustyk.
 • Výlet – Kokořín – 2. D, 5. B, zajišťují pí uč. Zerzánová a pí uč. Veselá Zdeňka. 
 • Projektový den – Léto – 4. F, zajišťuje pí uč. Dvorská.
 • Soutěž – autíčka na vodík – žáci II. stupně, zajišťuje pí uč. Drahošová.

pátek 24. června

 • Vycházka – Praha – 7. D, zajišťuje pí uč. Schindlerová.
 • Knihovna Zličín – 1. C, zajišťuje pí uč. Odehnalová.

úterý 14. června

 • Výlet 9. D - (14., 15., 16. 6) - výlet Lesná, Lužické hory, zajišťuje p. uč. Řičařová a p. uč. Bajusová
 • Třída 9. D dojela do Lesné v pořádku.

středa 15. června

 • Výlet do Hrusic 1. A, 1. B, 2. C - zajišťuje p. uč. Kratochvílová, Dusilová a Veselková
 • Výlet 9. D - (14., 15., 16. 6) - výlet Lesná, Lužické hory, zajišťuje p. uč. Řičařová a p. uč. Bajusová
 • Třída 9. D dojela do Lesné v pořádku.

čtvrtek 16. června

 • 3.A, 4.D - lesopark Řepy, zajišťují pí Hlaváčová a pí Klufová
 • ýlet 9. D - (14., 15., 16. 6) - výlet Lesná, Lužické hory, zajišťuje p. uč. Řičařová a p. uč. Bajusová

úterý 21. června

 • Výlet do Plzně- 7. F, 7. G, zajišťují pí uč. Otoupalová a pí uč. Veselá.
 • Výlet – Safari Dvůr Králové – 4. A, 5. A, zjišťuje pí uč. Kalinová a pí uč. Bajerová.
 • ·Výlet – 8. D, zajišťuje pí uč. Šulová.

pondělí 27. června

 • Pedagogická rada - zhodnocení prospěchu a chování žáků za 2. pololetí

úterý 28. června 2022

 • Dopoledne her pro žáky 1. stupně, pracoviště Laudova, organizuje pí uč. Dvorská.
 • Představení pro rodiče – 5. B, od 18:00, zajišťuje pí uč. Veselá Zdeňka.

středa 29. června 2022

 • Rozloučení 9. ročníků se ZŠ – Sokolovna Řepy. Akce i pro rodiče a veřejnost.
 • Ladronka - 7. F, 7. G, zajišťují pí uč. Otoupalová a pí uč. Veselá.

čtvrtek 30. června 2022

 • Konec školního roku 2021 / 2022 – 8:00 – 8:45 - Vysvědčení
 • 0. A – rozloučení v lavicích – akce třídy s rodiči.

 


Vedení školy spolu s celým pedagogickým sborem a ostatními zaměstnanci školy přeje všem
 klidné, slunné a bezproblémové léto plné klidu a pohody.

Těšíme se na všechny opět 1. září 2022.

 

Prázdninový provoz školy:

Vysvědčení si můžete vyzvednout vždy v pondělí – pátek od 8:00 do 13:00 na pracovišti v Socháňově ulici.

Návštěvu školy v období prázdnin si vždy dohodněte předem telefonicky.


Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Základní škola genpor. Františka Peřiny

Created by © 2011-2023ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy