logotyp
Login

2013/2014

18.září 
3. A, 3. B - 3. lekce plavání (odjezd v 7, 45)
3. C, 3. D - 3.lekce plavání (odjezd v 8,30)
6. C - výstava

 30. září 2013 
 4. E, 3. E - 4. lekce plavání(odjezd v 7, 30) 
 4. D, B - 4. lekce plavání(odjezd v 8, 15) 
 Atletika - mladší žáci - soutěž 

24. září 2013 
 1. A - divadelní představení 

23. září 2013 
3. E, 4. E - 3. lekce plavání(odjezd v 7, 30) 
4. D, 4. B - 3. lekce plavání(odjezd v 8, 15) 
1. A, B, C, D - Vítání pozimu 

Aktualizace kroužků školního klubu

Pro malý zájem se neotvírá cvičení z českého jazyka a historický seminář. Volná místa jsou ještě v dramatickém a turistickém kroužku. Pokud má někdo zájem, přihlaste se prosím u p. vych. Kotkové ve školní družině každý den od 10.45 do 15.30 hod. nebo na tel. 728 579 749.
 25. září 2013 
 3. A, B - 4. lekce plavání(odjezd v 7, 45) 
 3. C, D - 4. lekce plavání(odjezd v 8, 30)  

1. říjen 2013 
Dopravní hřiště - 4. A, B 

2. říjen 2013 
Veletřžní palác - 9. B, D 
3. A, B - 5. lekce plavání(odjezd v 7, 45) 
3. C, D - 5. lekce plavání(odjezd v 8, 30) 
Tondaobal na cestách - ekologický program pro 6. a 7. třídy 
Dopravní hřiště - 4. C, E 

3. říjen 2013 
Neviditelná výstava - 8. B 

4. říjen 2013 
5. A, B - 5. lekce plavání(odjezd v 8, 15) 
4. A, C - 5. lekce plavání(odjezd v 10, 00) 

23.prosince 2013-03.ledna 2014 - vánoční prázdniny
Prázdninový provoz školní družiny zajišťuje : ZŠ Jana Wericha
17 - 18. dubna 2014 - velikonoční prázdniny
Prázdninový provoz školní družiny zajišťuje : ZŠ genpor. F.Peřiny
28-30.října 2013 - podzimní prázdniny
Prázdninový provoz školní družiny zajišťuje : ZŠ Jana Wericha
24 - 28. února 2014 - jarní prázdniny
Prázdninový provoz školní družiny zajišťuje : ZŠ genpor. F.Peřiny
31.ledna 2014 - pololetní prázdniny
Prázdninový provoz školní družiny zajišťuje : ZŠ genpor. F.Peřiny
7. říjen 2013 
3. E a 4.E - 5. lekce plavání(odjezd v 7,30) 
4. B a 4.D - 5. lekce plavání(odjezd v 8,15) 
stolní tenis - soutěž starších žáků 

8. říjen 2013 
pracoviště Laudova 
16,30hod - schůzka třídních důvěrníků 
18hod - třídní schůzky 

22. říjen 2013 
5. A, B, C - Bezpečný kontakt se psy - přednáška 
2. A, D - Vyšehrad 
9. D - Výroba potravin - exkurze 
7. třídy - film Mexiko  
stolní tenis - ml. žáci 

9. říjen 2013 
pracoviště Socháňova 
17hod - schůzka třídních důvěrníků 
18hod - třídní schůzky 
1.E a 1.F - Vítání podzimu 
3.A a 3.B  - 6. lekce plavání(odjezd v 7, 45) 
3.C a 3.D - 6. lekce plavání(odjezd v 8, 30) 
2. stupeň - koncert "Seznámení s hudebními nástroji" 
stolní tenis - soutěž - mladší žáci 

10. říjen 2013 
9.B a 9.D - výstava 

21. říjen 2013 
3. E a 4. E - 7. lekce plavání - odjezd v 7, 30 hod. 
4. Ba 4. D - 7. lekce plavání - odjezd v 8, 15 hod. 
5. D- Jak si nenechat ublížit - přednáška 
3. E - Bezpečný kontakt se psy - přednáška 
Pražský glóbus - školní kolo soutěže - od 14 hod. 
košíková - st. žáci 

24. říjen 2013 
5. D a 7. C - Karlštejn 
5. A a 8. B - Vyšehrad 

23. říjen 2013 
3. A a 3. B - 8.lekce plavání - odjezd v 7, 45 hod. 
3. C a 3. D - 8. lekce plavání - odjezd v 8, 30 hod. 
košíková - st. žákyně 
sběr papíru - 14 - 17 hod. - pracoviště Socháňova 

25. říjen 2013 
5. A a 5. D - 8. lekce plavání - odjezd v 8, 15 hod. 
4. A a 4. C - 8. lekce plavání - odjezd v 10,00 hod. 
3. E, 4. E, 5. D a 2.stupeň - Sport bez předsudků 
6. C - terénní ekoprogram 

1. listopad 2013 
5. A a 5. B - 9.lekce plavání - odjezd v 8, 15 hod. 
4. A a 4. C - 9.lekce plavání - odjezd v 10,00 hod. 
1. A, B, C, D - Halloween 

4. listopad 2013

3. E, 4. E - 8. lekce plavání - odjezd v 7, 30 hod.
4. D, 4. B - 8. lekce plavání - odjezd v 8, 15 hod.  

 

Více

5. listopad 2013

2. 3. a 4. třídy - divadlo Minaret Více

6. listopad 2013

4. A a 4. E - dopravní hřiště
3. A a 3. B - 9. lekce plavání - odjezd v 7, 45
3. C a 3. D - 9. lekce plavání - odjezd v 8, 30 hod.
9. třídy - 2. skupina žáků - profitesty Více

8. listopad 2013

5. A a 5. B - 10. lekce plavání - odjezd v 8, 15 hod.
4. A a 4. C - 10. lekce plavání - odjezd v 10, 00 hod.
1. třídy - divadlo U Hasičů Více

11. listopad 2013

3. E a 4. E - 9. lekce plavání - odjezd v 7, 30 hod.
6. B a 7. B - Den veteránů - Vítkov
8. A - Muzeum pražského vodárenství 


12. listopad 2013

4. d a 4. B - dopravní hřiště
9. A a 9. C - exkurze - výroba potravin

13. listopad 2013

3. A a 3. B - 10. lekce plavání - odjezd v 7, 45 hod.
3. C a 3. D - 10. lekce plavání - odjezd v 8, 30 hod.

14. listopad 2013

9. třidy - zeměpisná soutěž - účastní se 16 žáků

15. listopadu 2013

8. C - Muzeum pražského vodárenství
1. B, C, D - slavnostní předání slabikářů - 9, 00 hodin ve společenské místnosti

18. listopad 2013

3. E a 4. E - 10. lekce plavání - odjezd v 7, 30 hodin
4. D a 4. B - 10. lekce plavání - odjezd v 8, 15 hodin
8. B - Muzeum pražského vodárenství
9. třídy - výsledky profitestů

19. listopad 2013

5. C a 5. D - 1. lekce plavání - odjezd v 10 hodin
1. F a 5. D - dilna - Quilling
3. A, B, C, D, 7. A, B - Bezpečný kontakt se psy - přednáška
9. B - exkurze - výroba potravin


20. listopad 2013

6. A, B, C - Hvězdárna - pořad - Země jako planeta

21. listopad 2013

florbal - soutěž starších žáků
II. stupeň - žákovský parlament ve 14 hodin

27. listopad 2013

II. stupeň - "Když chceš, tak to dokážeš!" - hudební program zaměřený na prevenci rizikového chování
4.ABCD - projekt Lesní zvěř
1. AD - Příbram


28. listopad 2013

7. třídy - přednáška - Grónsko
florbal - mladší žáci
14,00 - dějepisná olympiáda


28.listopad 2013 - Muzikálový koncert

Vážení rodiče, přátelé školy, srdečně Vás zveme na koncert našich žáků, který se koná ve čtvrtek 28. listopadu 2013 od 18,00 hodin v Sokolovně v Řepích.
Žáci a zaměstnanci školy


Harmonogram generálky dne 12.12.2013

Náhradní informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

Náhradní informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků se bude konat v pondělí 2O. ledna 2014 od 16,30 hod. ve společenské místnosti.

                                     Mgr. Jarmila Pavlišová, ředitelka školy

23. leden

Olympiáda v anglickém jazyce 8. a 9. tříd
Futsal - ml. žáci

24. leden

Soutěže: školní kolo ve šplhu - 1. stupeň
              futsal - starší žáci - finále

Vyhlášení ředitelského volna

 

     Ředitelka Základní školy genpor. Františka Peřiny vyhlašuje podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)  na pátek 2. května  2014 a pátek 9. května 2014  ředitelské volno z organizačních a technických důvodů. Škola  zajistí  v době od 7,00 do 17,00 hod. provoz školní družiny.

     Dne 2. května 2014 bude provoz školní družiny na ZŠ genpor. Františka Peřiny, budova v Socháňově ulici, dne 9. května 2014 na ZŠ Jana Wericha, Španielova ulice. 

                                                                                                                 Mgr. Jarmila  Pavlišová

                                                                                                                          ředitelka školy

 

 

 

 


Výzva k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu - oprava šaten u tělocvičny pavilon C

Výzva k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu - oprava povrchové krytiny v tělocvičně

Školní rok 2015/2016 bude zahájen 1. září 2015

Pracoviště Socháňova

Prvňáčci si s sebou vezmou školní tašku a shromáždí se svými rodiči :

1. A a 1. B v 8:50 před školou, odkud je třídní učitelky odvedou do společenské místnosti na slavnostní zahájení školní docházky. Po skončení akce ve společenské místnosti odvedou třídní učitelky děti i doprovod do svých tříd, kde bude pokračovat tento slavnostní den.

1. C, 1. D  a 1. E v 9:20
před školou, odkud je třídní učitelky odvedou do společenské místnosti na slavnostní zahájení školní docházky. Po skončení akce ve společenské místnosti odvedou třídní učitelky děti i doprovod do svých tříd, kde bude pokračovat tento slavnostní den.

Děti 2. – 9. ročníku si s sebou vezmou psací potřeby. V 7:50 až 8:00 se shromáždí ve svých třídách.

Děti odejdou do svých tříd bez přezouvání.

Děti 6. A, 6. B, 6. C, 6. D a 6. E se shromáždí u svých šaten.

Zahájení nového školního roku bude ukončeno v 8:45.

Školní jídelna bude otevřena od 11:00 do 12:00.

Školní družina bude pro děti otevřena od 6:30 do 17 hodin.

1. září od 17 hodin proběhnou třídní schůzky ve třídách:

1. A, 1. B, 1. C, 1. D, 1. E,  3. A, 6. A, 6. B, 6. C, 6. D, 6. E.

Přidělené třídnictví a seznamy 1. tříd a 6. tříd najdete v sekci pracoviště Socháňova.

Pracoviště Laudova

Prvňáčci i přípravná třída si s sebou vezmou školní tašku a shromáždí se svými rodiči v 7:50 před školou, odkud je třídní učitelky odvedou do společenské místnosti na slavnostní zahájení školní docházky. Po skončení akce ve společenské místnosti odvedou třídní učitelky děti i doprovod do svých tříd, kde bude pokračovat tento slavnostní den.

 

Děti 2. – 5. ročníku si s sebou vezmou psací potřeby. V 7:50 až 8:00 se shromáždí ve svých třídách.

Děti odejdou do svých tříd bez přezouvání.

Zahájení nového školního roku bude ukončeno v 8:45.

 

Školní jídelna bude otevřena od 11:00 do 12:00.

Školní družina bude pro děti otevřena od 6:30 do 17 hodin.

1. září od 17 hodin proběhnou třídní schůzky ve třídách:

0. A, 1. F, 1. G.

Přidělené třídnictví a seznamy 1. tříd a 6. tříd najdete v sekci pracoviště Laudova.

 

 

 


Poznávací zájezd do Německa a Rakouska v červnu 2014

Hodnotící zpráva
Exkurze žáků naší základní školy do Národního parku Berchtesgaden a Národního parku Bavorský les 10. – 11. června 2014 proběhla podle programu, který nabízí cestovní kancelář CK2 ve svém katalogu. Exkurze se zúčastnilo 46 žáků z osmých a devátých tříd a tři pedagogové. Dvoudenní výjezd do Německa a Rakouska byl ve všech směrech velmi náročný, přesto v celém jeho průběhu nenastal sebemenší problém. V rámci programu první den žáci spolu s velmi erudovaným průvodcem a pedagogickým doprovodem prošli v Národním parku Bavorský les naplánovanou trasu hlubokými lesy plné zvěře a unikátní stezku korunami stromů. Zajímavé bylo procházení po dřevěných chodnících mezi šumícím listím buků, větvemi smrků a jedlí ve výšce dvacet pět metrů nad zemí. Žáci se dozvěděli zajímavé informace o křehkém přírodním ekosystému – o vlivu slunce, deště, času i člověka. Velkým zážitkem byla 44 metrů vysoká vyhlídková věž, zvaná Bavorská Eiffelovka.

     Druhý den žáci vyjeli do Národního parku Berchtesgaden, nejkrásnějšího regionu Německa, kde navštívili bývalý bunkr z 2. světové války. Skalním výtahem vyjeli na vrchol Kehlstein(1 834 m), kde se nachází Hitlerovo „Orlí hnízdo“. Z tohoto místa, kde se rozhodovalo o budoucnosti Evropy, je nezapomenutelný výhled do celého kraje. Poté jsme se přesunuli do údolí k jezeru Königsee. V Berchtesgadenu jsme náš zájezd zakončili návštěvou solného dolu. Součástí prohlídky byla projížďka důlním vláčkem, jízda hornickou skluzavkou i projekce na zrcadlovém podzemním jezeře.

     Bezprostřední ohlasy na dva dny prožité v německy mluvících zemích byly velmi pozitivní. Žáci 8. a 9. ročníku si připomněli dějiny 2. světové války. Cílem naší cesty bylo motivovat žáky ke studiu německého jazyka.                                     


Studijní pobyt ve velké Británii v květnu 2014

 Hodnotící zpráva                                  

       V termínu 17. – 24. 5. 2014 vycestovalo našich 44 žáků 2. stupně na studijní pobyt do Stratfordu nad Avonem ve Velké Británii. Pobyt zajišťovala cestovní kancelář Kristof.       Studijní pobyt financovali rodiče dětí, od ÚMČ Prahy 17 obdrželi grant ve výši 1500 Kč. Děti byly ubytovány po 2 - 4 ve velmi dobrých hostitelských rodinách, které poskytovaly ubytování a stravu standardním stanoveným způsobem. Děti absolvovaly celkem 16 lekcí anglického jazyka ve 4 výukových dnech, výuku vedli rodilí mluvčí ve třech skupinách, profesionální úroveň školy byla  vysoká. V závěru děti obdržely certifikáty o absolvování kurzu. Do odpoledních hodin byly zařazeny poznávací aktivity, děti navštívily atraktivní místa – Blenheim Palace, Great Malvern, Oxford aj., poslední den jsme strávili v Londýně. Na poznávacích výletech se děti seznamovaly s reáliemi dané oblasti. Během celého pobytu si děti vedly studijní deníky, do kterých si zakládaly a zaznamenávaly informace o navštívených místech včetně výukových materiálů. Studijnímu pobytu předcházely 2 přípravné lekce ve škole tak, aby byly děti na pobyt co nejlépe připraveny.

           Cílem studijního programu je podpora jazykového vzdělávání dětí, zvýšení motivace ke studiu cizího jazyka, výchova dětí k toleranci a samostatnosti v cizí zemi a v multikulturním prostředí.. Studijní pobyt hodnotíme jako velmi zdařilý, cíle studijního programu byly splněny.


Potvrzení o přidělení grantu na studijní pobyty v roce 2014

Vážení rodiče,

na základě Usnesení RMČ Prahy 17, Us RMČ 000451/2014, bylo škole přiděleno na studijní pobyty 126 000,- Kč a vzdělávání pedagogů  3000,- Kč.

126 000,- Kč jsme  rozdělili na dva studijní pobyty(Anglie, Německo). Celkem do zahraničí vyjelo 84 žáků. Každý žák mohl dostat příspěvek pouze na jeden výjezd 1500,- Kč. Tento týden by na vaše účty měla tato finanční částka přijít.

 

                                   S pozdravem   Jarmila Pavlišová, ředitelka školy

 


Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Základní škola genpor. Františka Peřiny

Created by © 2011-2023ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy