logotyp
Login

2015/2016

Studijní pobyt ve Velké Británii 2016

Vážení rodiče,                                                                                                                                       naše škola každoročně organizuje pro naše žáky 6. – 9. ročníku studijní pobyt ve Velké Británii.
Podmínky pobytu pro rok 2016:                                                                                            
Termín: 21.5. – 28.5. 2016                                                                                                               
Místo: Eastbourne                                                                                                                               Cena: 10.990 Kč (zahrnuje dopravu, ubytování s plnou penzí v hostitelských rodinách, výuku 12 lekcí, výlety, průvodce, kompletní pojištění, nezahrnuje vstupy cca 50 GBP a kapesné)            
Platby: Na základě přihlášky obdrží dítě složenku na zálohu ve výši 5000 Kč, záloha se platí na účet školy do konce listopadu 2015. Doplatek v březnu 2016.                                                              
Podmínky studijního pobytu:                                                                                                             Děti jsou v rodině ubytované většinou po 2 - 4, tráví zde dobu cca od 19 do 8.30 hod. následujícího dne. Rodina zajišťuje dětem snídani, oběd formou balíčku, večeři. Rodiny bydlí zpravidla v docházkové vzdálenosti od školy a děti docházejí do školy samy nebo je rodiny vozí auty, někdy jsou sváženy autobusem. Výuku vedou rodilí mluvčí, děti jsou rozděleny podle jazykové úrovně do skupin po 10 – 15. Doprovázející pedagogové zajišťují dozor nad žáky denně před výukou, o přestávkách a na poznávacích výletech, tj. cca od 8.45 do 19 hod. Jsou nápomocni při řešení případných problémů vzniklých v souvislosti s ubytováním, výukou apod. Dítě nesmí bez souhlasu pedagoga opustit rodinu. Nosí u sebe kopii pasu, průkazku zdravotní pojišťovny, adresu a telefon hostitelské rodiny a českého pedagoga. Vždy se pohybuje minimálně ve dvojici, na vycházkách a výletech dbá pokynů pedagoga a průvodce.

Podmínkou účasti dítěte na studijním pobytu je vyplnění závazné přihlášky, uhrazení všech plateb v řádných termínech, potvrzení o zdravotní způsobilosti účastnit se pobytu a pas platný min. 6 měsíců po termínu odjezdu, příp. OP. Rodiče dítěte, které není občanem EU, musí dítěti vyřídit vízum.

Program pobytu – viz informační list CK Kristof.

Máte–li zájem, aby se Vaše dítě zúčastnilo studijního pobytu, vyplňte prosím přihlášku a pošlete do školy pí. uč Jurečkové do 9. 10. 2015. Poté obdržíte další potřebné materiály a složenku na platbu. Případné informace obdržíte u pí. uč. Jurečkové, e-mail jureckova.perina@seznam.cz

Děkujeme za spolupráci.

Mgr. Jolana Jurečková, vyučující AJ

Zde odstřihněte

……………………………………………………………………………………………………………

Závazná přihláška na studijní pobyt ve Velké Británii 2016

Přihlašuji své dítě …………………………………………………………………..……….., třída………,

na studijní pobyt ve Velké Británii za výše uvedených podmínek.

V Praze ……………………2015 ………………………………………..

                                                 Podpis a telefon………………………………………………..

                                                                                  


Eastbourne - progam na 8 dní

Německo

Pro žáky druhého stupně připravujeme dvoudenní poznávací zájezd do Německa.
Zájezd se uskuteční 13. - 14. června 2016
Přihlášku si mohou žáci vyzvednout u paní učitelky Novotné

1. den

Seznámení s východní a západní částí Berlína

Říšský sněm – sídlo německého parlamentu

Braniborská brána

Muzejní ostrov a Alexanderplatz, Fernsehturm

Kostel Kaiser – Wilhelm- Gedächtniskirche, Tiergarten,

Vítězný sloup, Berlínská zeď s Topografií teroru, Památník holocaustu

Třídy – Unter den Linden, Kurfürstendamm

Postdammerplatz – moderní architektura

Přejezd 100 km od Berlína do oblasti Sprévský les

2. den

Seznámení se s biosférickou rezervací (od r. 1991 seznam UNESCO)

Vycházka lužní přírodou, seznámení se s krajinou, kde žijí –

čáp černý, vydra nebo bobr

Návštěva místní vesnice s tradičními sruby

Sídlo slovanského národa/Vendů – tradice, kroje  


Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Základní škola genpor. Františka Peřiny

Created by © 2011-2023ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy