logotyp
Login

2023/2024

Erasmus – Vídeň 30. 4. až 7. 5. 2024

V rámci projektu Erasmus mělo několik vyučujících možnost seznámit se se školstvím v Rakousku, konkrétně ve Vídni. Navštívily jsme školu ve staré budově na okraji města. Interiér školy byl velmi moderně vybaven. Jednalo se o školu, do které chodí mnoho cizinců s různě dlouhou dobou pobytu v Rakousku. Třídy jsou méně zaplněné žáky, v hodině německého jazyka jich např. bylo 17. Učily se tam děti různých národností (např. ze Somálska, Turecka, Srbska i Maďarska a mnoha dalších zemí) s různou délkou pobytu v Rakousku. V některých třídách jsou proto dva učitelé a pomáhají i asistenti.
Zaujaly nás moderně vybavené učebny chemie, praktických činností, kuchyňka a učebna hudební výchovy s mnoha hudebními nástroji.
Od pana ředitele jsme se dozvěděly, že mají podobné problémy s některými žáky jako my v Čechách (absence, nezájem rodičů apod.).
Navštívily jsme i zánovní budovu gymnázia ve zcela nové čtvrti s moderními domy a zázemím včetně rekreační zóny s koupalištěm. Gymnázium je vybudováno již s představou moderní výuky, je propojeno s okolím např. střechou osázenou zelení, ze které je vidět část sídliště. Počítá se i s absencí vyučujících, která je řešena zvláštní učebnou s dozorem.
Ve volných chvílích jsme se seznámily s památkami Vídně a navštívily několik galerií starého i moderního umění.
Podobné výměnné exkurze mají určitě význam pro naši inspiraci a inspiraci činitelů, kteří o modernizaci našeho školství rozhodují.
Za účastnice výjezdu (Mgr. H.Tenglerová, Mgr. D.Máchová, Mgr. M.Novotná, Mgr. G.Kolouchová, Mgr. D.Otoupalová) napsala Ing.H. Melichová


Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Základní škola genpor. Františka Peřiny

Created by © 2011-2023ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy