logotyp
Login

2014/2015

Byli jsme tam ...

Vědecký jarmark na ČVUT září 2014

Nový školní rok 2014/15 naši deváťáci odstartovali na Vědeckém jarmarku v Praze-Dejvicích, kde se již 10. 9. začali poohlížet po možnostech své budoucnosti! Pokud si zrovna nevybrali, určitě se poučili nebo inspirovali!


Včely

Dne 17. 9. 2014se uskutečnila přednáška pro 7.ročník na téma včely. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých věcí, například jak se vyrábí med, jak vlastně rozpoznat včelu od vosy a sršně nebo jak vlastně vypadá včelí úl. Dále jsme se něco dozvěděli o práci včelařů nebo jak postupovat při likvidaci vosího nebo sršního hnízda.

Ke konci přednášky jsme měli možnost vyrobit si svíčku z jakéhosi medového "plastu" , a dále jsme si mohli vymodelovat kytičku z medového jedlého "žužu" (opravdu nevím jak jinak to nazvat ).

Nejlepší na tom bylo, že tu kytičku jsme si PO vymodelování mohli sníst, ale někteří tu hmotu snědli hned po tom, co přednášející řekla, že je hmota jedlá....  

Každopádně se mi přednáška líbila a ostatním jistě také.          V. Petr, 7.C


 

                                                                                                                                                                             


Fotky, o kterých stojí za to si vyprávět ...

Ve středu 1.10. byla naše třída 9. B na výstavě oceněných fotografií WORLD PRES v Karolinu.

Byl to již 57. ročník. Absolutním vítězem se stala fotografie Američana Johna Stanmeyera, která zachycuje noční pobřeží a svítící mobily afrických emigrantů, kteří se snaží na chytit levnější signál ze sousedního Somálska.

Tato výstava nás zaujala snad všechny, protože jsme koukali na fotografie se zatajeným dechem. Viděli jsme, v jaké bídě lidé žijí, jak bojují, jak umírají ve válkách nebo při nejrůznějších neštěstích a přírodních katastofách.
Myslím, že jsme si všichni uvědomili, jak se vlastně máme v naší zemi dobře a že někteří lidé nepotřebují "mnoho", aby byli šťastní, a že my jsme kvůli každé pitomosti "mimo"...

  Koukalová Kristýna a další, 9. B


Muzikál Taceo

Taceo - náš původní školní muzikál o Janu Nepomuckém jsme hráli už alespoň desetkrát! Hráli jsme ho i v divadle Hybernia, na hradě Křivoklát a vidělo ho přes 500diváků – a stále se líbí!

Dne 29. 9. 2014 nám Antonín Panenka slavnostně pokřtil muzikálové DVD!


Divadelní představení „O pejskovi a kočičce“ v divadle U Hasičů proběhlo dne 24. 10. 2014. Zúčastnily se všechny první třídy. Nejznámější pohádky z této knížky byly doprovázené písničkami a tancem dvou herců. Dětem se představení velmi líbilo.

                      tř. uč. 1. C, Lenka Klufová 1. třídy se vydaly na návštěvu do divadla, říjen 2014

Divadlo U Hasičů Divadlo U Hasičů Divadlo U Hasičů

ZDRAVÁ SVAČINKA - PROJEKT 1.TŘÍD (říjen)

1.hodina - úvodní část nácvik písně ,,Šel zahradník do zahrady s motykou“                                                                       

                       s pohybem ve 2/4 taktu (1234 pochodové kroky, dvakrát poskok

                       snožmo vpřed 56,78...)

-         DVD KOSTIČKY na téma: Ovoce, zelenina-seznámení se sázením,

                                                    pěstováním a sklizní

2.hodina - ,,Připrav si svoji zdravou svačinku“ - chutně a vkusně, neboť

                        jíme i očima (soutěž o nejhezčí talíř)

                     - součástí hodiny je ochutnávka (např. celer a petržel nejsou

                        vhodné, proč ?, nejsou ani chutné, vaříme z nich)

                     -  následuje vlastní zdravá svačinka a vyhodnocení nej.... talíře

3.hodina - Týmová práce (skupiny po 4)                  

                    Český jazyk a prvouka: na připravených kartách s nápisy a

                      obrázky ovoce a zeleniny nejprve roztřídit pod nápisy

                    - pastelkami podtrhat písmena M,m,A,a,á,L,l,E,e,S,s

                    Matematika: na připravených kartách porovnávat počet

                      zobrazených druhů a dopsat znaky

4.hodina - Výtvarná výchova a pracovní činnosti: ovoce a zeleninu také

                      zavařujeme

                    - na připravené šablony zavařovacích sklenic na čtvrtce

                    - dokreslit zvolené ovoce či zeleninu a převázat provázkem

                       kolem hrdla

                     


Třídy 4. C a 4. D si vyšly na procházku Prahou, říjen 2014

Královská cesta Královská cesta Královská cesta Královská cesta

  Koncem měsíce září jsme my, žáci  IV.C a IV.D , prošli  dlouhou procházku po Praze, tzv. KRÁLOVSKOU CESTU . Začali jsme prohlídkou Prašné brány a pokračovali Celetnou ulicí na Staroměstské náměstí , kde jsme viděli orloj, místa, kde byli popraveni čeští páni, Týnský chrám  a sochu Mistra Jana Husa. Dál nás cesta vedla přes Karlův most  Malostranským náměstím kolem chrámu sv.Mikuláše  Nerudovou ulicí na Pražský hrad. Svoji dlouhou Královskou cestu jsme zakončili prohlídkou chrámu sv.Víta, Václava a Vojtěcha. Protože jsme cestou hodně fotografovali, vyhlásily paní učitelky soutěž o nejhezčí fotografii  z této cesty. O vítězích a projektovém dni  k tomuto tématu budeme informovat příště. Žáci IV.C a IV.D.

 


V podzimním období proběhla školní kola soutěží:

PRAŽSKÝ PRAMEN, který vyhlašuje gymnázium Botičská , zúčastnilo se celkem 24 žáků ze 7.,8.,a 9. ročníků. Nejúspěšnějším řešitelem se stal Janíček Dominik z 9.A.

PRAŽSKÝ GLOBUS, vyhlášený Přírodovědnou stanicí DDMP. Soutěžilo se ve dvou kategoriích s celkový počtem soutěžících 38 žáků. V obvodním kole budou naši školu reprezentovat Pavlovská Adéla 7.C a  Abdallah Jakub 9.C

Dále se uskutečnily besedy pro žáky :
Desatero sov ( 2., 3., 4. a 5. tř.)

Polární stanice na Antarktidě  ( 6.A,B,C,D, 7.A,B,C, 8.A,B,C, 9.A,B,C)  

Voda- základ života (8.A,B.C)
 
Jíme zdravě ( 1.A,B,C,D,E,F)  

Vítání podzimu ( 1.F, 2. B,C,D,E,F)

Voda - součást světa kolem nás (9.A,B)

 

Sběr papíru - říjen 2014


Hudební škatulky

Hudební škatulky

Ve čtvrtek 13. 11. 2014 nás do školy přijeli navštívit dva hudebníci z Karlových Varů. Předvedli nám svůj program „Hudební škatulky“, kdy žákům prvních až pátých tříd představili některé hudební styly: hip – hop, pop, blues, reggae. Všechny skladby hráli a zpívali živě, jen s písní „Polámal se mraveneček“ jim pomohl žák čtvrtého ročníku.Dětem se vystoupení líbilo a některé písně, například z pohádek, zpívali společně s hudebníky.


Plavání 4. C

Plavání 4. CŽáky čtvrtých ročníků plavání moc baví. Účastní se téměř všechny děti. V kurzech navázali na dovednosti získané ve třetí třídě, kdy se konal plavecký výcvik také. Na fotografiích jsou děti 4.C a 4.D.

Jezdíme podle dopravních značek

Žáci 4. tříd na dopravním hřišti

Žáci čtvrtých tříd navštěvují dopravní hřiště nedaleko obory Hvězda. Dozvídají se spoustu důležitých věcí, aby se z nich stali opravdoví cyklisté, kteří obstojí v silniční dopravě. Teoretická část probíhá při názorné výuce s pomocí interaktivní tabule. V praktické části si děti nacvičují skutečné dopravní situace na moderním dopravním hřišti pod vedením zkušené paní instruktorky.

Foukání skla

   Ve středu 26. 11. se třída 2.C zúčastnila programu pro děti  "FOUKÁNÍ SKLA" v Muzeu hlavního města Prahy. Dvouhodinová přednáška o skle byla provázena praktickými ukázkami tvarování skla nad kahanem. Sklář pan Michal Zahradník patří do osmé generace sklářů svého rodu. S některými výrobky je zapsán i v českém vydání Guinessovy knihy rekordů. Projekt o skle se nám všem velmi líbil a na závěr si každý z nás mohl zkusit něco ze sklářského umění.
Romana Špaleta.


Nadílka

Mikulášská nadílka v dole Marie

   Dne 2. a 3. 12. 2014 všechny první třídy navštívily akci pořádanou hornicko-historickým Spolkem Prokop Příbram v prostředí bývalého rudného dolu Marie  v Březových Horách.Po příjezdu jsme se vydali do hlubin pekelné říše, kde nás přivítal Permon – náš ochránce i se svými pomocníky skřítky a ti nás zavedli mezi čerty v čele s jejich panovníkem Luciferem.
   Po návštěvě čertů nás čekala příjemnější návštěva u sv. Mikuláše a jeho pomocníků v nebi.Svatému Petrovi a Mikuláši jsme společně zazpívali a dostali sladkou odměnu jako dáreček na cestu zpět pak následoval návrat do školy a i přesto, že v některých byla v pekle malá dušička, vrátili jsme se v plném počtu.


Vánoce 2014 v 1. C

Dne 19. 12. 2014 měla většina tříd naší školy poslední dvě vyučovací hodiny besídku.

V naší třídě 1. C jsme si nejprve povídali o Vánocích a vánočních zvycích a pak jsme si šli zazpívat ke klavíru koledy. Poté jsme rozbalili pod stromečkem dárky, pustili si pohádku a přitom jedli vánoční cukroví.

Všem se nám to moc líbilo a těšíme se za rok zas.
Mgr. Lenka Klufová, třídní učitelka


Barevné Vánoce 2014 - vystoupení žáků pro rodiče


Benefiční koncert pro Arunu - prosinec 2014

Aruně bude 15 let

16. ledna 2015 oslaví Aruna Rabitha své narozeniny. Je to indická dívka, kterou žáci naší školy podporují. Díky vybraným finančním prostředkům může tato dívka studovat.
Dobročinný projekt "Děti dětem" na naší škole probíhá již od roku 2010, vrcholí každoročně "Koncertem pro Arunu". Nápad vzešel od dětí a a je do něho zapojen celý druhý stupeň.
Mgr. Helena Drahošová

Tvořivá dílnička výtvarné výchovy

Tvořivá dílnička anglického jazyka

Přivítali jsme mezi námi nové předškoláky - leden 2015. Tvořivá dílnička dramatické výchovy

stranka-akce-79stranka-akce-79stranka-akce-79stranka-akce-79stranka-akce-79stranka-akce-79stranka-akce-79stranka-akce-79stranka-akce-79stranka-akce-79stranka-akce-79

Opičky - pohybové hry

Myška - tvořivá dílnička

Již druhým rokem přivítala ZŠ genpor. Františka Peřiny děti předškolního věku  projektem - tentokrát pod názvem „Putování za zvířátky“. Od začátku ledna se na pondělních schůzkách seznamují s prostředím školy a pedagogickým sborem. Maskotem schůzek je moudrá sova, která děti celým putováním za zvířátky provází. Na setkáních děti hravou formou rozvíjejí všechny dovednosti, potřebné pro budoucího prvňáčka. Z první schůzky si domů odnesly sovičku, na kterou při dalších setkáních sbírají za splněné úkoly „pírka“. Naučí se nové básničky, písničky, zatančí si, zasoutěží si v tělocvičně a seznámí se s anglickým jazykem. Obrázky a výrobky, které samy vytvoří, si odnesou domů na památku.

Při zápisu do prvního ročníku, 4. A 5. února 2015, vždy od 14,00 do 17,00 hodin, ozdobí sovičku další pírka. Po prázdninách, v první třídě, děti s paní učitelkou budou hledat soví poklad.

Všechny děti jsou moc šikovné a my věříme, že se jim ne společných setkáních líbí a že si zábavu ve škole pořádně užívají.

A kdo by nestihl pondělní schůzky? Nevadí. U zápisu dostane svoji moudrou sovičku dodatečně a v září hurá do 1. třídy v ZŠ genpor. Františka Peřiny!
Mgr. Lucie Odehnalová

Vítáme naše příští prvňáčky - únor 2015


Mistryně světa a olympijská medailistka v naší škole - únor 2015

Zaplněná tělocvična  naší základní školy přivítala v úterý 10. února   přední českou atletku Zuzanu Hejnovou,  jejíž specializací je běh na 400 metrů překážek. Na této trati je bronzovou medailistkou z letní olympiády 2012 v Londýně a mistryní světa z Moskvy v roce 2013.  Stala se mnohonásobnou vítězkou mítinků  Diamantové ligy. V roce 2013 vyhrála i celkové hodnocení disciplíny 400 m překážek žen. V estonském Tallinu pak byla jako první Češka vyhlášena nejlepší atletkou Evropy pro rok 2013.

Zuzana Hejnová, spolu se svým týmem, uspořádala pro žáky naší školy zajímavé setkání, na které přinesla i svoje nejcennější trofeje. Žáci si tak mohli zblízka prohlédnout například skutečnou olympijskou medaili nebo trofej pro vítěze Diamantové ligy. Dozvěděli se spoustu zajímavostí ze života vrcholové atletky,  která jim ochotně přiblížila svůj denní tréninkový program. V diskuzi se děti ptaly na otázky ze zákulisí atletického sportu. Ty, které měly trochu štěstí a požadované znalosti, získaly ve vědomostní soutěži krásné ceny. Smutný nemusel být nikdo, protože fotografii s vlastnoručním podpisem sympatické sportovkyně dostal na památku každý.

Žáci, které přednáška zaujala a chtěli si ještě zasportovat, zůstali v tělocvičně déle. Mohli si totiž vyzkoušet atletický trénink přímo pod vedením mistryně světa Zuzany Hejnové. Ta na naší škole otevírá sportovní kroužek HESU. Děti se tady  naučí základním atletickým disciplínám, základům gymnastiky i pohybovým a míčovým hrám. (HESU je sportovní akademie Zuzany Hejnové – více informací na www.hesu.cz/krouzky).

Děkujeme Zuzaně Hejnové za milou návštěvu a přejeme jí spoustu úspěchů jak ve sportovním, tak i v osobním životě.   Mgr. Lucie Odehnalová              


Biologická olympiáda - 12. února 2015


Benecko - lyžařský kurz, únor 2015


Dne 12.2.2015 se uskutečnilo školní kolo biologické olympiády, které bylo dosti náročné vzhledem k tomu, že účastníci řešili úkoly testu i poznávání přírodnin, ale také si museli poradit s klíčem na určování dřevin. Měli před sebou  větvičky různých stromů s koncovými i postanními pupeny a jejich úkolem bylo pomocí klíče odhalit správný název stromu. A to již je úkol pro zdatné biology.

Celkem se zúčastnilo 44 žáků 6.- 9. tříd. Nejlepší z nich budou naší školu reprezentovat v obvodním kole této olympiády.

Blahopřejeme vítězům a všem olympionikům patří pochvala .Vždyť příroda je krásná a stojí za to ji nejen vnímat, ale také poznávat.
Mgr. Stanislava Krejčová


Zatmění Slunce - 20. března 2015


Recitační soutěž

Žákyně Nikola Balounová, Anna Bušková, Michaela Potůčková se zúčastnily na konci března obvodního kola v recitační soutěži Pražské poetické setkání 2015

Žákyně Nikola Balounová, Anna Bušková, Michaela Potůčková se zúčastnily na konci března obvodního kola v recitační soutěži Pražské poetické setkání 2015

Mezinárodní testování PISA 2015

Mezinárodní testování PISA 2015

Naše škola byla vybrána do mezinárodního výzkumu OECD PISA.

PISA je zkratka pro projekt Pogramme for International Student Assessment, který probíhá od roku 2000.  V roce 2015 se ho účastní více než 70 zemí celého světa.

Tento projekt realizuje v České republice pod záštitou MŠMT Česká školní inspekce.

Šetření se účastní 358 škol z České republiky.

Testováni jsou patnáctiletí žáci.

Předmětem testování je matematická, přírodovědná, čtenářská gramotnost a též jejich způsobilost řešit úlohy z oblasti týmového řešení problémů.

Testování na naší škole se uskutečnilo 24 a 25. března 2015. Zúčastnili se ho náhodně vybraní žáci.

                                                                                       Mgr. Jarmila Pavlišová

                                                                                            ředitelka školy

 


Sběr papíru v březnu 2015


Noc s Andersenem na naší škole 27. března 2015

Noc s Andersenem

27. března 2015 se žáci 2. B, 2. C, 2. E, 3. E, 4. C, 4. D, 5. B, 5. D a 5. E zúčastnili 15. ročníku mezinárodní akce k podpoře čtení dětí. Tento ročník probíhal současně na mnoha místech Čech, Moravy, Slovenska, Polska, Slovinska a Ruska.

Pohádkové nocování v ZŠ genpor. Františka Peřiny

 

     Poslední březnový pátek bylo v naší základní škole rušno. Vrcholily přípravy na Noc s Andersenem, které se již tradičně účastníme a to jak v budově v Socháňově  tak i v Laudově ulici.  V letošním roce ve škole spalo 150 dětí z devíti tříd prvního stupně. Pro tuto noc se učebny změnily k nepoznání.  Byly vyzdobeny tak, aby dětem připomněly nejen dánského spisovatele Hanse Christiana Andersena a našeho Jana Drdu, kterým byl letošní ročník věnován, ale i další autory a ilustrátory oblíbených dětských knih a známé pohádkové postavy. Útulnou atmosféru umocňovala vůně vynikajících cukrovinek, které pro děti upekly maminky. Každá třída měla připravený svůj vlastní program:  Ve školní kuchyňce se připravovaly dobroty, v tvořivých dílnách vznikaly záložky do knih, malí ilustrátoři vytvářeli své pohádkové postavy, luštily se rébusy, vyplňovaly různé tajenky. Společným prvkem všeho dění bylo čtení knih a povídání o všem co se literatury týká. A co by to bylo za spaní ve škole bez bojové hry? Ale při té naší jsme si užili více legrace než strachu. Při pohádce na dobrou noc se pak krásně usínalo. Tato noc, i když byla krátká, určitě stála za to. A rozhodně se nikdo nenudil i když počítače a tablety zůstaly vypnuté.

 

                                                                         Text a foto Mgr. Lucie Odehnalová

 


Památník hrdinů heydrichiády - 25 .2. 2015

 Památník hrdinů heydrichiády - 25 .2. 2015

Praha je jedno velké historické muzeum a tak se nám daří atmosféru mnoha událostí našich národních dějin opravdu prožít. Tentokrát se naše zážitková výprava týkala dějin 2. světové války, události, která nás oslovuje  dodnes.
25. 2. 2015 jsme navštívili Památník hrdinů heydrichiády v Resslově ulici, místo, kde česká pravoslavná církev poskytla  československým parašutistům úkryt po útoku na R.Heydricha. Exhibice ve vstupní hale, filmová projekce, diskuze o oprávněnosti atentátu z pohledu následujících událostí, návštěva krypty a kostela sv. Cyrila a Metoděje, to byl program přímo v Památníku. Ve škole jsme si pak znovu připomněli atmosféru těch několika hodin, kdy se z Resslovy ulice ozývaly strohé pokyny v němčině, kdy kryptu začala zaplavovat voda a z kostela se ozývala střelba. Jak těm několika statečným mužům bylo? Na co mysleli? Uvědomovali si, že je konec? Doufali v zázrak? A co bychom si mysleli my? : "Šel bych do toho znovu, ničeho nelituji! Někdo nás musel zradit! Nejistota, strach, odhodlanost? Určitě bych měla strach. Možná vzpomínali na klidný život před válkou. Mysleli na své blízké, co s nimi bude, Němci je určitě najdou."

                                                                              9.B a třídní učitelka M.Novotná


Jeden svět na školách

Jeden svět na školách

Některé třídy se zúčastnily programu Jeden svět na školách, který dětem přibližuje osudy jiných dětí z celého světa.

V malém sále kina Lucerna nám 10. 3. promítli tři filmy. Jeden byl o chlapci, který se stal bezdomovcem a drogově závislým, další o dívce z velmi chudé rodiny, která dokázala statečně čelit posměškům spolužáků, ale mě nejvíce zaujal třetí příběh o Gabrielovi, který žil v Brazílii a kvůli mistrovství světa ve fotbale chtěla FIFA nechat zbourat domy a vystěhovat jejich obyvatele, aby tam mohli postavit koleje pro fanoušky. Gabriel se rozhodl, že tomu zabrání tím, že o tom bude točit reportáž.

Jeden svět na školách je podle mého názoru dobrý k tomu, aby ostatní děti a lidé pochopili problémy druhých a popřípadě jim začali pomáhat.

 

Tereza Jaczenková, 8. A


Ruština v Peřině

Ačkoliv má k ruskému jazyku hodně Čechů rezervovaný postoj, není to tak u našich dětí, které naopak ruštinu mají rády. "Azbuka je sice těžká, ale mají slova podobná češtině, " říká Eliška ze sedmé třídy.
A děti ze ZŠ Genpor. Fr. Peřiny se po úspěších z minulých let letos opět vydaly předvést své nadšení pro ruštinu na recitační soutěž ARS POETICA. "Účastníme se již potřetí a moc nás to baví, " říká Viktorie z osmé třídy, "protože paní učitelka nám vždycky vybere nějaký zajímavý text. Letos jsme recitovali o nepovedeném školním dni. Musím říct, že kluci se do toho opravdu vžili!"
Nervozita v týmu byla veliká, protože si tentokrát děti vezly konkurenci s sebou - sedmáci sborově recitovali veselou básničku o samovaru, podobnou naší pohádce O červené řepě. Dominik H. měl strach z obrovského sálu: "Nejdřív jsme se na jevišti trochu styděli, ale pak jsme to zvládli. Moc jsme chtěli vyhrát, protože je to přeci soutěž, ale bavilo nás i fandit ostatním!"
K otázce paní porotkyně jak to, že máme tolik nadšených recitátorů(letos bylo reprezentantů 21!), paní učitelka Jurečková podotkla, že tajemství úspěchu tkví v tom, že se nesnaží nutně vybrat ty nejlepší, ale vždycky zvolí ty, kteří pro věc mají největší zápal.
A tento recept se zase vyplatil.
Nejen že děti zopakovaly fantastický úspěch z loňska a vyhrály, ale rivalita mezi týmy byla zbytečná, protože postoupily dokonce obě skupiny!!

Už teď jsme nervózní, jak dopadneme v červnu na celorepublikovém kole! Držte nám palce!


L. Fulínová
učitelkaFotografie z akce 9. B

Na chvíli umělcem

Ne každý má stejně šikovnou ruku, a tak jsme do Veletržního paláce vstupovali s velkým respektem. Inspirací pro naši výtvarnou dílnu " Nekonečné životy materiálů" byla grafická tvorba V. Boudníka, který využíval principu náhody při vzniku uměleckého díla. Nikdy by nás nenapadlo, čeho všeho se dá využít a co použít pro tisk. V ateliéru každý z nás vytvořil experimentální grafický tisk a díky principu náhody se z nás všech stali "mistři grafiky". Po práci v dílně zbyl ještě čas na opravdové umění v kouzelném prostoru Veletržního paláce.    

                                                                                      Třída 9. B            

                                                                               


Výlet 1. C a 1. D do Bukové

Výlet 1. C a 1. D do Bukové

Dne 29. 4. 2015 se děti z 1. C a 1. D zúčastnily výletu do Příbrami – Čechova stodola.

Průvodce nás provedl velikonočně vyzdobenou stodolou, povyprávěl dětem o jednotlivých velikonočních zvycích,  pranostikách a postních nedělích. Ve stodole se nacházelo velké množství slaměných zvířátek, o kterých nám také povídal, dále vyprávěl o čarodějnicích a prohlídka končila jeskyní, ve které děti mohly nalézt poklad.

Součástí návštěvy byla i tématická tvořivá dílna, kde si děti samy vyzdobily sádrová velikonoční zvířátka a vajíčka.

Všem dětem se výlet velmi líbil.

                                                                                                                             Mgr. Lenka Klufová 


Den Země

Den Země je den věnovaný Zemi, který se každoročně koná 22. dubna. Jde o ekologicky motivovaný svátek, upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí.

My jsme jej oslavili na hřišti ZŠ Jana Wericha, kde se děti na několika stanovištích dozvěděly více o zamořování vzduchu, znečišťování vody, složení půdy apod.. Zároveň plnily různé úkoly, za které byly odměněny sladkostmi a propagačními materiály.

Vzdor chladnému počasí se akce vydařila!

                                                                 Mgr. Lenka Klufová


Naši učitelé pro nás připravili SLUNÍČKOVIŠTĚ

Sluníčkoviště

Sluníčko nejen venku, ale i uvnitř.

   Ptáte se, jak je to možné? Na to je jednoduchá odpověď, protože žáci naší školy měli možnost si sluníčko během našeho tradičního projektového dne užít také i ve školní budově. Projektový den „Sluníčko, popojdi maličko“ přinesl celkem 19 „SLUNÍČKOVIŠŤ“ s možností si něco vyrobit, vyzkoušet si nebo se něco naučit, a to i bez každodenních učebnic.
Ale nebylo to jen tak, protože každé „Sluníčkoviště“ skrývalo nějaké překvapení.  Možná byste uhádli, že ve sluníčkovišti Preclík se bude péct, ještě možná že Hrátky s vodou přinesou pokusy o vodě, ale že sluníčkoviště Utíkej, Káčo, utíkej vás místo do tělocvičny zavede ke svěráku?
Slunce jsme poznávali, vyráběli, vystřihovali, šili nebo lákali do oken.
V tělocvičně se putovalo temnými jeskyněmi, dokonce se (tréninkově) zachraňovaly životy.
Jinde se pečovalo o „naše sluníčka“(miminka), sázely se pomněnky nebo se připravovaly ozdobné květináče.  Na všechno dohlíželo papírové slunéčko sedmitečné, svítily nám vlastnoručně vyrobené lampiony nebo námi utkaná duha.
Nejen fyzikální nadšenci si mohli v letošním mezinárodním roce světla zkusit poslat energii žárovce nebo vyrobit si periskop.
Pohyby planet zajímaly už Aztéky stejně jako naše žáky, kteří však zvolili jednodušší cestu v počítačové pracovně.
Ekologickou motivací bylo pracoviště s názvem  Barevný svět máš v hrsti, který pro nás zajistili pracovníci Ekokomu.
Naši mladší spolužáci z 1. stupně vyšli přímo do přírody.
To je jen nepatrný zlomek toho, co jsme během sluníčkového dne zažili. Jen tak dále a třeba i častěji.

Z tiskového střediska ZŠ genpor. F. Peřiny

Veronika Nováková, Veronika Břeňová z  9.B  a Michaela Potůčková z 9.C

 


Žáci naší školy na Puškinově památníku

Dne 3. června se žáci našich sedmých a osmých tříd již tradičně zúčastnili celostátního kola recitační soutěže v ruském jazyce ARS POETICA – Puškinův památník.  Po dvou prvních místech v kategorii recitace kolektivů z krajského kola jsme byli přece jen trochu napnutí – konkurence vystupujících z celé republiky byla přeci jen velkou výzvou.

 Porotu zaujali především žáci osmých tříd, kteří za své vystoupení s básní Režim školního dne (Режим школьного дня) získali mimořádné ocenění. (Na přehlídce se pořadí neurčuje, tři nejlepší vystoupení v kategorii získala právě tuto cenu). 

I vystoupení Samovar žáků sedmých tříd bylo úspěšné. Členům poroty se jejich představení líbilo a my doufáme, že v příštím roce tito žáci využijí svých letošních prvních zkušeností a budou naši školu dále úspěšně reprezentovat.

                                             Mgr. Jolana Jurečková,

                                            vyučující ruského jazyka


Projektová výuka v ZOO Praha

Třídy  4. B a 5. C  Základní školy  genpor. Františka Peřiny  se dne 9. června 2015   zúčastnily  výletu do  ZOO Praha. Nebyl  to  jen  ledajaký výlet.   Byl to projekt  připravený  paní doc. Kalinovou,  která  přednáší na  Karlově  univerzitě. Připravila podklady pro obě třídy.  Dostal  jsem  připravené zadání  se  světadílem  Afrika .  Měl  jsem  zpracovat  informace o  libovolném  africkém zvířeti.  Byl jsem rád ,  protože o Africe toho  vím  hodně a s rodiči jsem tam byl na cestě za poznáním. Vybral jsem  si  ohrožené zvíře nosorožce bílého, podruh severní. Psal jsem o něm, protože jsou už  jenom  tři na světě, jeden samec  a  dvě samice.  Bohužel, tento druh je  obtížné zachránit, protože ani jedna samice nelze oplodnit.  Tato práce mě velmi bavila. 
                                                              Adam Ondrák 4.B 

Literární a výtvarná soutěž 2015 - téma : Zahradní architektura v průběhu staletí

Do soutěže bylo přihlášeno 220 výtvarných prací z 32 škol, 30 literárních prací z 15 škol a 48 fotografií z 20 škol. 
Máme radost, že ocenění ve své kategorii převzal v Černínském paláci v Praze také žák naší školy. ¨
Stal se jím Kalina Ondřej ze třídy 5.C, který fotografoval lípu starou přes 750 let v Parku  malého zámku v Kamenici nad Lipou.
Blahopřejeme k úspěšnému 2. místu a děkujeme za reprezentaci naší školy.
Mgr. Stanislava Krejčová

Sběr papíru - červen 2015

Konec školního roku v 1. C a 1. D

Konec školního roku si naše třídy 1. C a 1. D zpestřily dvěma půldenními výlety.

Nejprve jsme  strávili sportovní den v oboře Hvězda.

Druhým výletem byla návštěva ZOO koutku ve stanici mladých přírodovědců na Praze 5. Děti viděly živá zvířata – koníka s hříbátkem, kozy, klokany, prasata, pštrosy, sovu pálenou, psouny, andulky a koťátka. Pak si pohrály na indiánském hřišti.

Oba výlety se dětem moc líbily a i počasí nám přálo. Dle mého mínění to byla velmi pěkná tečka na závěr školního roku.

                                                                 Mgr. Lenka Klufová


9. B na raftech - červen 2015

RAFTY - 9.B - 3.6.2015

Byl to nejteplejší den letošního jara, počasí objednané na míru dlouho dopředu. Ráno jsme si ještě dali dějepis, jak jinak, a pak směr Trója - tedy ta pražská, nikoli ta, kterou vykopal H. Schliemann. Co je raft jsme věděli, někteří se v něm už i svezli, ale raft na divoké vodě v Tróji, to si uměl představit jen málokdo. Po příjezdu do sportovního areálu UK jsme se rychle převlékli, neoprenové kalhoty a boty, neprodyšné bundy, vesty a přilby. Při malé lekci na suchu, co dělat a nedělat, jak se v raftu sedí :) a jak se drží pádlo, co dělat, když se náš raft převrhne :( nám náš dočasný šéf  Pepe pomohl dotáhnout vesty a asi třikrát se zeptal, jestli umíme plavat. A brzy jsme pochopili proč, k raftu jsme museli doplavat a dostat se do něj z vody :( :( :(. No a po zahřívacím závodu na klidné vodě jsme zamířili do trojského kanálu, jestli v tu první chvíli někdo zapochyboval, brzy neměl na takové myšlenky čas.  Když se totiž člověk řítí tou spoustou rychlé vody, musí se soustředit jen a jen na spolupráci s ostatními v raftu. Přesto se to stalo a dokonce hned dvěma posádkám, chvilka nepozornosti a šup do vody. Kanál není hluboký, a tak bylo výsledkem jen pár odřených kolen, možná lehce poklesla hladina Vltavy, trochu jsme jí upili. A pak už jen adrenalin na závěr, pod přísným dohledem si mohl, kdo chtěl, skočit. Spolehnout se na kamarády, přijmout pravidla a disciplinovaně se jim podřídit, překonat sebe sama. Nevšední zážitek na konci 9.třídy:):):)! Děkujeme paní učitelce Dětinské.           

                                                                                                              Třída 9.B


Spolupráce s Japonskou školou v Řepích

Jak jsme se učili přírodovědu společně s japonskými žáky.

Bylo nás celkem osm ze třídy 9.B a 9.C, když jsme se ráno po osmé hodině 23. června 2015 na pozvání ředitelství Japonské školy v Praze - Řepích vydali na neobvyklou vyučovací hodinu přírodovědy společnou s japonskými deváťáky.

 Byli jsme velice mile přijati vedením školy a pohoštěni zeleným čajem v japonském stylu. Vyučovací hodina  se  konala v odborné pracovně chemie, kde jsme pomocí  japonštiny a angličtiny, s názorným výkladem profesorky Masuno zvládali v česko- japonských skupinách pokusy a úkoly z pracovního listu. Míchali jsme chemikálie (HCl, NaOH), které měnily barvu, pomocí mikroskopů  jsme pozorovali krystaly soli a po diskusi jsme vyvozovali závěry a sestavovali chemické rovnice.

Na závěr jsme absolvovali ještě prohlídku jejich pěkné školy, nahlédli jsme do odborných pracoven a samozřejmě jsme se vzájemně představili s našimi přírodovědnými partnery v jejich třídě.

Všude jsme byli velmi mile přijati, moc děkujeme za pozvání a těšíme se opět někdy na shledání.

                       Účastníci projektu ze ZŠ genpor. F. Peřiny 

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Základní škola genpor. Františka Peřiny

Created by © 2011-2023ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy