logotyp
Login

starší akce

Rorýsí škola (2013)

Rorýsí škola (2013)

   Základní škola genpor. F. Peřiny se zapojila do projektu ČSO a stala se Rorýsí školou. Projekt má za cíl ochranu a pomoc hnědošedému ptáčku - rorýsovi obecnému, který je chráněný zákonem. Rorýs obecný je velice zajímavý tím, že většinu času tráví ve vzduchu. Za letu se páří a dokonce i spí. Přilétají k nám koncem dubna a v srpnu odlétají přezimovat do Afriky. Hnízdí hlavně v panelových domech, ve větracích šachtách a puklinách ve zdech. Protože se v Řepích rorýsi vyskytují, rozhodli jsme se, že jim naše škola pomůže vytvořit novou hnízdní příležitost. Ve spolupráci s ČSO jsme objednali pro rorýse budku (dřevěný dvojdomek) od LČR z Týniště nad Orlicí, kterou jsme koncem května nainstalovali na naši školu. Rorýse do našeho dvojdomku lákáme pomocí přehrávání rorýsího volání. Doufáme, že se u nás rorýsi brzy ubytují. Kdyby se jim nechtělo ještě letos, budeme v lákání pokračovat příští sezónu.

Mgr. Jitka Bajerová


Osvětim – jednodenní výlet (2013)

Osvětim – jednodenní výlet (2013)

10. června 2013 jsme se vydali po stopách historie druhé světové války do Osvětimi, Němci přejmenovaný na Auschwitz. Nedaleko byl zřízen další tábor Birkenau.

Tento koncentrační tábor se stal střediskem vyhlazování evropských Židů, kteří zde byli hromadně vyvražďováni jen z důvodu své národnosti, bez ohledu na věk, pohlaví, vzdělání, občanství či politické názory.

Nečekali jsme, že návštěvou tohoto místa by se pro nás mohlo tolik změnit. Strnuli jsme údivem, když jsme viděli expozice Muzea v bývalých vězeňských blocích. Expozice ilustruje průběh vyhlazovacího procesu, od přivezení Židů na táborovou rampu, přes selekci prováděnou lékaři SS po smrt v plynových komorách. Jedním z nejhrůznějších důkazů zločinů spáchaných v táboře jsou téměř dvě tuny vlasů obětí. Jiným hrůzostrašným důkazem zločinů jsou originální věci patřící deportovaným lidem, nalezené po osvobození: brýle, kufry adresami a jmény obětí, boty, protézy, dětské oblečení, misky.

Nikdo nemůže říci, jak se cítili lidé, kteří všechnu hrůzu zažili. Z Osvětimi jsme si odnesli velmi smíšené pocity. Na jednu stranu bylo velmi zajímavé, že jsme mohli vidět, jak ošklivě a krutě bylo zacházeno s lidskými bytostmi, ale na druhou stranu to byl velmi smutný zážitek.

Žáci devátých tříd ZŠ genpor. Františka Peřiny 


Berlín - jednodenní výlet (2013)

Exkurze žáků naší základní školy do Berlína 13.června 2013 proběhla podle programu, který nabízí cestovní kancelář CK2 ve svém katalogu. Jednodenní verze výjezdu do hlavního města Německa je ve všech směrech velmi náročná, přesto v celém jejím průběhu nenastal sebemenší problém. Žáci spolu s velmi erudovaným průvodcem a pedagogickým doprovodem prošli naplánovanou trasu od Vítězného sloupu až ke slavné berlínské televizní věži. Bezprostřední ohlasy na den prožitý v Berlíně byly velmi pozitivní, někteří žáci byly nadšení vnější, velmi moderní tváří města, jiní obdivovali čisté ulice a neposprejované budovy.
Žáci 9. ročníku si připomněli dějiny 2. světové války a v ulicích Berlína skutečnost, jak moc tato epocha ovlivňuje život města ještě dnes. Cílem naší cesty bylo motivovat žáky ke studiu německého jazyka, tohoto cíle bylo podle mého názoru dosaženo.
PhDr. Martina Novotná

Měsíc šikovných rukou (2012)
Jako každý rok, tak i letos proběhla v měsíci březnu na naší škole celodružinová akce s názvem MĚSÍC ŠIKOVNÝCH RUKOU. Tento rok byl věnován výrobě pohádkových kostýmů. Do každého oddělení školní družiny děti dostaly neupravený základ kostýmu, který si společně dotvořily podle vlastní fantazie. Děti byly svými vychovatelkami a vychovateli vedeny k vzájemné spolupráci, aby tak dosáhly konečného výsledku. A tak tu vznikl kostým sluneční princezny Jasmíny, hastrmánka Brekekekeks, čaroděje Abrakadabra, zimní princezny Sněženky, vodnice Majdaleny, Mrazíka Mrazíkoviče, princezny Květoslavy, strašáka Bubanda, šaška Hepčíka, princezny Katynky, mořské víly Jůlie a prince Slunce.Všechny kostýmy byly vystaveny na chodbě školní družiny, aby si je mohly všechny děti prohlédnout a porovnat si výsledek svého snažení s ostatními. Práce na pohádkových kostýmech děti nadchla a toto snažení je na jejich práci také vidět.
Vychovatelky ŠD genpor. Fr. Peřiny

Jak jsme se učili hrát divadlo (2012)

Moje milá maminko,včera nás navštívil jeden takový pán (herec z divadla Oto Tesař) a ten nás učil, jak se hraje divadlo. Hráli jsme pohádku „O Otesánkovi“. Otesánka hrál můj kamarád Filip, dědečka Lukáš. Ostatní děti dostaly taky roli. Víš, o čem je tato pohádka? Otesánkova maminka byla smutná, chtěla dítě. Tatínek se tedy vydal do lesa, že prý kloučka vytesá. Marně hledal nějaký pařez a v tu chvíli mu jeden takový pařízek skočil do náruče. Hned začal tesat. Domů se vrátil s kloučkem a maminka byla štěstím bez sebe. Klouček spustil:“Já bych jed“. Máma přinesla mléko a kaši. Otesánek řekl, že půjde ven a máma šla taky. Zavolal na mámu a tátu, že jim něco pošeptá. A než se nadáli, byli v břiše. Potkal Mařenku, zdvořile pozdravila a Otesánek řekl: „Něco Ti pošeptám“. Než se nadála, byla v břiše. Potkal pasáčka a řekl:“Něco Ti pošeptám“a než se nadál, byl taky v břiše. Pak potkal pacholka, taky ho snědl. Dědu, který byl skoro hluchý, musel přidat na hlase:“Něco Ti pošeptám“. Než se děda nadál, byl taky v břiše. Potkal babičku, která právě okopávala pole. Když ho babička spatřila, sekla ho motyčkou do břicha a z Otesánka vyskákali: máma, táta, Mařenka, pasáček, tulák, pacholek a děda. Všechno dobře dopadlo. Moc se mi to líbilo. Už všichni víme, jak se hraje divadlo.
Katka Slavíčková 3.tř.

9. A v Muzeum čokolády (2012)

Ve čtvrtek 19. dubna navštívila třída 9. A ZŠ genpor. Františka Peřiny Muzeum čokolády v Celetné ulici na Starém městě, kde se ponořila do vzrušujícího světa čokolády. Žáci se stali součástí příběhu přeměny kakaa na čokoládu. Vžili se do role Mayů a Aztéků, kteří viděli čokoládu jako dar od bohů. Seznámili se nejen s historií čokolády a její cestou do Evropy, s původem názvu kakao (od mayského slova „ka-ka-wa“) a čokoláda (od indiánského slova „cacahuatl“), ale také získali mnoho zajímavých informací o rostlině kakaovníku. Tak například díky návštěvě muzea už žáci vědí, že kakaovník vykvétá jen dvakrát do roka, ale jen 3 – 4 % květů dozraje v plody.Na vlastní oči měli také možnost v předváděcím centru vidět, jak vznikají vynikající hedvábné čokoládové pralinky. Každý poté dostal možnost čokoládovou pralinku ochutnat, byla opravdu božská. Na závěr návštěvy se žáci zúčastnili workshopu, kde se dozvěděli informace o složení jednotlivých druhů čokolád a jakým způsobem se čokoláda temperuje. Ale hlavně si sami na workshopu práci s čokoládou vyzkoušeli. Každý si vyrobil a domů odnesl vlastní čokoládu. Exkurze do Muzea čokolády byla proto požitkem nejen pro oči a nos, ale hlavně chuť.
Učitelky Jitka Bajerová, Dana Pačesová

Zeměpisná olympiádaškolní kolo (2011)

Školní kolo - 24. února 2011
Zúčastnilo se celkem 30 žáků 6.—9. ročníku.

Do obvodního kola postupují:
- Brabenec O. – 9.A
- Měchura M. - 9.B
- Král D. - 8.B
- Zadražil O. - 7.A
- Suchánek M. – 7.B
- Šortnerová L. - 7.A
- Woleská K. - 6.C
- Skála Š. - 6.C
- Mrňávková K. – 6.C

Čtyři živly v architektuře a umění: Země (2011)

Čtyři živly v architektuře a umění: Země (2011)Sedm žáků Základní školy genpor. Františka Peřiny se zúčastnilo dalšího ročníku soutěže vyhlášené Národním památkovým ústavem v Praze.Pod odborným vedením PhDr. Martiny Novotné a Mgr. Stanislavy Krejčové žáci absolvovali studijní vycházky, při kterých hledali odpovědi na zajímavé otazníky kolem památných míst, museli soutěžící také studovat odbornou literaturu, pracovat s počítačem a mnohdy konzultovat s rodiči.Ani závěrečné zpracování odpovědí nebylo jednoduché, protože propozice soutěže vyžadovaly i nákresy, fotografie a další dokumentaci toho, že daná místa žáci skutečně osobně navštívili.Soutěže se zúčastnilo celkem 119 žáků škol. Pracovali buď jako jednotlivci nebo ve dvojicích. O to větší radost máme z dosažených výsledků.4. místo pro tým třídy 9.B A.Jelínek a D.Vodička 9. místo pro tým třídy 8.B N. Hildebrandová a T. Procházková 11. místo pro M. Černou ze třídy 8.B 15. místo pro tým třídy 8.A M.Peinlichová a L. Čubrová. Získané vědomosti se jistě pro soutěžící stanou i do budoucna značným přínosem, neboť to, co člověk získá vlastní prací, se stává trvalou hodnotou. A tato soutěž k tomu maximálně přispěla.
Mgr. Stanislava Krejčová

Republikové finále PREVENTAN CUP ve vybíjené (2011)

Družstvo žáků ZŠ genpor. Františka Peřiny ve složení Bažant, Housar, Chroustová, Kulčák, Moser, Náhoriová, Osipyan, Pavel, Semerák, Stiblíková, Štětka, Tomáš, za trenérského vedení učitelek Dusilové a Kratochvílové, po předchozím vítězném tažení přes obvodní kolo pro Prahu 6 a krajské kolo ( pro Prahu ) , postoupilo do republikového finále PREVENTAN CUPU ve vybíjené žáků 4. a 5. tříd pro rok 2010/2011. Tohoto vrcholného klání , které se konalo ve dnech 7. a 8. června 2011 ve sportovním areálu Pecka u Nové Paky pod záštitou Královéhradeckého kraje, se zúčastnilo celkem 16 vítězů krajských kol.Žáci ZŠ genpor. Františka Peřiny, jako reprezentanti Hlavního města Prahy se umístili na 2. místě, když ve finále podlehli družstvu Zlínského kraje - jediná porážka v celém turnaji.Skromné vystupování, bojovnost, kolektivní pojetí hry a vůle vítězit, tak žáci naší školy postupovali celou soutěží. Stříbrné medaile a pohár za 2.místo jim právem náleží.
Mgr. Miloslava Kratochvílová

Jazykový pobyt v Torquay, hrabství Devon (2011)

Jazykový pobyt v  Torquay, hrabství Devon (2011) Slunečného a teplého odpoledne 21. května se vydalo 19 žáků se dvěma pedagogy naší školy na dalekou cestu do Velké Británie.Tentokrát bylo cílem cesty stylové městečko anglické Riviéry – Torquay. Leží ve vzdálenosti asi 300 kilometrů jihozápadně od Londýna a na první pohled si tu nepřipadáte jako ve studené Anglii. Množství palem a subtropických rostlin společně s písčitou pláží vzbuzují spíše dojem středomořské krajiny.Druhý den ve večerních hodinách na nás čekaly anglické rodiny, které nám poskytovaly po celý týden ubytování a stravu.Od pondělka do pátku navštěvovali žáci kurzy anglického jazyka v Riviera English School. Byli rozděleni do tří skupin podle svých znalostí a tomu odpovídala i náplň vyučování.Odpoledne byly organizovány výlety do okolí. Navštívili jsme např. Babbacombe Model Village – model městečka s pohyblivými a ozvučenými výjevy. Vydali jsme se po stopách Psa Baskerwillského do vřesovištní krajiny v národním parku Dartmoor. Co to je mořská nemoc poznala na vlastní kůži většina z nás na malé rybářské bárce cestou do vesničky Dartmouth. Ve městě Exeter jsme obdivovali katedrálu sv. Petra s bohatě zdobeným gotickým průčelím. Katedrála se také může pochlubit nejdelším celistvým gotickým stropem na světě a ozdobnými skulpturami, z nichž jedna zobrazuje vraždu Tomáš Becketa. Ohromné mořské predátory i pestrobarevné drobné rybky a spoustu dalších mořských živočichů jsme pozorovali v mořském akváriu ve městě Plymouth. Historie na nás dýchla ve zdejším přístavu, odkud vypluli roku 1620 první osadníci do Ameriky. Poslední odpoledne jsme se rozloučili s pobytem ve vesničce Cockington, kde jsme si prohlédli zachovalé tudorovské šlechtické sídlo, kostelík a typické domky s doškovými střechami.Na zpáteční cestě jsme se zastavili v Londýně. Nejdříve jsme se rozhlédli po městě z obrovského otáčivého kola London Eye. Londýnské ulice toho dne přetékaly lidmi a bylo velmi obtížné se jimi prodírat. Večer se totiž hrál slavný fotbalový zápas Manchester United- Barcelona a rozvášnění fanouškové z celé Evropy o sobě dávali vědět ze všech stran. Přesto jsme navštívili všechny nejdůležitější historické objekty a procházku Londýnem jsme zakončili plavbou lodí po Temži až ke Greenwich Observatory.Po celou dobu pobytu se o nás vzorně starala a drobné i větší problémy nám pomáhala řešit průvodkyně vyslaná cestovní kanceláří. I jí patří dík za zdárný průběh celé akce.Hlavním cílem jazykového pobytu bylo vyzkoušet si, jak se žáci dovedou sami domluvit, jak požádat o drobné služby ať už doma v rodině nebo na ulici, či v obchodě. A domnívám se, že tento úkol byl splněn a všichni si zaslouží jednu velkou pomyslnou jedničku. A poslední postřeh na závěr – každý národ má svou, trochu specifickou povahu. Britové se pyšní typickou anglickou zdvořilostí. Je pro ně běžné o všechno poprosit, za vše poděkovat, omluvit se a na každého se mile usmát. I my jsme si na takového chování rychle zvykli. Kéž by se toto dalo zabalit do zavazadel, přenést k nám do České republiky a na potkání rozdávat.
Vladislava Mrázová, Olga Panošová

Den dětí (2011)

Děti 2. až 4. tříd při příležitosti Dne dětí 2011 soutěžily ve štafetách.

Každá třída postavila z nejrychlejších sprinterů dvě smíšená družstva ( 2 kluci + 2 dívky ). Kdo zvítězil? Vítězem se stal každý, kdo pochopil kouzlo této krásné atletické disciplíny – radost z pohybu, spolupráce v týmu, koncentrace, příprava a také disciplína.


Jarní odpoledne (2011)

Jarní odpoledne (2011) Sluneční jarní odpoledne jsme využily k velké soutěži ve školní družině. Paní vychovatelky nám vymyslely záludné otázky, s kterými jsme si hravě poradily. Soutěž probíhala v roztomilých pyžámkách. Moc nás soutěže bavily a malá odměna nás neminula. Těšíme se na další zajímavou zábavu.
Děti ze školní družiny genpor. Fr. Peřiny

Preventan Cup (2011)

Preventan Cup (2011)Žáci ZŠ genpor. Františka Peřiny, jako vítězové obvodního kola ve vybíjené pro Prahu 6 postoupili do krajského finále , které se uskutečnilo dne 17. května 2011 ve sportovním areálu ZŠ a MŠ nám. Jiřího z Lobkovic. Přesnou kolektivní hrou, ukázněností a herním nasazením v poli dokázali úspěšně projít vyřazovacím sítem 11 nejlepších družstev z Hlavního města Prahy a jako reprezentanti Prahy 6 a Prahy 17 zvítězit v krajském finále.Výsledek je cenný i z hlediska účasti družstev ryze sportovních škol. Vítězné družstvo tvořili K,Kulčák, J.Pavel, M.Chroustová, Ž.Náhoryová z 5.A, A.Stiblíková, O.Moser, M.Štětka, P.Tomáš, M.Semerák, L.Housar, M.Bažant a A.Osypian z 5.B. Příprava a vedení družstva bylo zajištěno učitelkami Zdenou Dusilovou a Miloslavou Kratochvílovou .Vítěz krajského finále, družstvo ZŠ genpor. Františka Peřiny bude reprezentovat i Hlavní .město Prahu v republikovém finále Preventan Cupu 2010 – 2011 ve vybíjené, jež se uskuteční ve dnech 7.- 8.června 2011 pod záštitou Krajského úřadu Královéhradeckého kraje v místě Pecka okres Jičín.
Mgr.Miloslava Kratochvílová

Poznej svoje tělo (2011)

Tohoto projektu se zúčastnili žáci všech prvních a pátých tříd.Páté třídy si pro prvňáčky připravily zajímavosti a poznatky týkající se zdravovědy a první pomoci. Děti prvních tříd se tak zábavnou formou dozvěděly, jak se nazývají jednotlivé části lidského těla, jak mají pečovat o své zdraví a jak se mají zachovat v případě úrazu. Pro páté třídy byl projekt přínosem především v tom, že si látku perfektně zopakovaly a posléze ji v přiměřené formě interpretovaly mladším dětem.

23. a 24. září 2013 - Muzikál Břetislav a Jitka

23. a 24. září 2013 - Muzikál Břetislav a Jitka Základní škola genpor. Fr. Peřiny v Řepích si Vás dovoluje pozvat na muzikál Miroslava Maxanta.
Termíny konání: 23. a 24. 9. 2013, vždy v 18:00 hodin
Místo konání: ZŠ genpor. F. Peřiny, ul. Socháňova 1139, Praha 17- Řepy
Cena vstupenky: 60,- Kč.
Vstupenky: - lze zakoupit u hlavního vchodu do školy - lze rezervovat na e-mailové adrese:maxant.perina@seznam.cz

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Základní škola genpor. Františka Peřiny

Created by © 2011-2023ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy