logotyp
Login

2015/2016

Aktivní lesopark

Ve čtvrtek 12. září vyrazily děti z 2. E, 2. F a 3. F do nového aktivního lesoparku v Řepích, kde vyzkoušely všechny skvělé atrakce.

Školní rok 2015/2016


29.9.2015 Sport bez předsudků - Ladronka


V letošním školním roce se opět zapojily naše třídy do Projektu „Sport bez předsudků“.Jak samotný název projektu prozrazuje,může se ho zúčastnit každý začátečník,který se rád učí nové pohybové dovednosti. Během úterního dopoledního a odpoledního sportovního programu dne 29.září si děti vyzkoušely pod vedením zkušených instruktorů základy sportů-atletiky,basketbalu,fotbalu a ragby.A to i naši nejmladší školáci-žáci 1.ročníků,ale i ti zkušenější- žáci 2.,3. a 5.třídy.Kdo sportoval-nezlobil.Ještě k tomu sluníčko a všem se to líbilo.Den přátelství - ČERVENÝ DEN

         Třída 0.A připravila dne 30.9. pro děti z prvních tříd na ZŠ Laudova  společný projekt: „Den přátelství“

Dnes tomu byl právě měsíc, kdy se děti ze třídy 0.A pravidelně potkávají s dětmi prvních tříd- (1.F a 1.G) - v prostorách školy, ať už v družině, na chodbách školy , také na obědě, nebo .sportovním hřišti.Mnohé děti jak ze školy, tak z nulté třídy se již kamarádí a navštěvují se i mimo školu,a také většina prvňáčků se začala o nás více zajímat, neboť máme třídu hned vedle jejich družiny.Tak vznikl tento projekt ke  sblížení s ostatními dětmi.

Úkolem bylo v každé třídě vytvořit „pavoučky štěstí“jako projev kamarádských vztahů.

Cílem akce pak posilovat pro-sociální chování v dětské herní skupině a poznávání nových kamarádů.

Děti z nulté třídy „usoukaly dlouhou nit“a vydaly se postupně do třídy1.F a 1.G.,kde si společně  zazpívaly Kamarádskou píseň a zarecitovaly báseň „Pavučina štěstí.“

Od prvňáčků jsme posbíraly všechny „pavoučky“, které jsme v naší třídě vylepily na velkou společnou pavučinu na zdi.

Celý den se nesl v duchu zábavy, her, hádanek, písniček a tancování při kytaře.

Celá akce tímto nekončí, postupně v rámci možností se budeme s dětmi z prvních tříd i nadále potkávat, zajdeme si na společné vycházky, a budeme upevňovat kamarádské vztahy mezi dětmi.

Mgr. Dana Vyjídáková

7.10.2015 - výukový program Ekocentra Podhoubí "Malíři bez štětce", 2.E


Dopravní hřiště 4.E.

Žáci 4.E. začali 16.10.2015 trénovat, i přes nepřízeň počasí, na dopravním hřišti.


Malíři bez štětce 2.F.

V úterý 6. října vyrazily děti z 2. F do lesa na program Malíři bez štětce. Vyzkoušely si malovat přírodními barvami a své výtvory z přírodnin si vystavily v lesní galerii.


Výlet do Hrusic – 2. E a 2. F

Ve čtvrtek 8. října jeli druháci na výlet do památníku Josefa Lady v Hrusicích.


Dýňové hrátky se „Strašidláky“

Dne 27.10.2015, připravila třída 0.A na ZŠ Laudova, pro děti nevšední zážitek - Dýňové hrátky se „Strašidláky“.
Ke slavnostní atmosféře přispěli i rodiče dětí, kteří jim pořídili úžasné masky strašidel, vydlabané dýně a přinesli dobrůtky na netradiční atmosféru.
Dobrá nálada a chuť se radovat byl jen krůčkem k začátku příjemného dne.
Celé dopoledne proběhlo v duchu Strašidelné školy…každé strašidlo se představilo nějakým svým pozdravem. Kdo chtěl, mohl se zapojit v herně do společného prostorového tvoření a sestavit dýni z barevných kostek, či nejrůznějších jiných variací. K dispozici byly omalovánky čarodějnic, kocourů, netopýrů a dýní.
Na svačinku děti usedly k slavnostně vyzdobenému stolu, který zdobily dýně ve všech možných provedeních, a na nichž měl svůj hrad velký kouzelník Mrak.
Děti plnily úkoly, musely zpívat a přednést básničku, a také odpovídat na mnohé otázky v podobě hádanek, které si pro ně tentokrát připravila víla „Vodněna“.
Za odměnu byly pozvány na taneční zábavu, kde se mohly náležitě vytancovat, zakřičet si, zapojit svoji fantazii.
Naše radovánky obohatila návštěva dětí z MŠ Laudova, ze smíšené třídy Motýlků, která se aktivně zapojila do našeho rejdění. Se všemi dětmi jsme se náramně pobavili. Na oplátku nás Motýlkové pozvali na návštěvu k nim do MŠ a my už se tam moc těšíme!

Mgr. Dana Vyjídáková


Vycházka Prahou 3.E

V doprovodu paní učitelky a průvodkyně se vydali třeťáci v pondělí 26.října poznávat památky Prahy.Však už to ve škole probírali,byť jen z učebnic.Vidět to na vlastní oči a slyšet nové pověsti bylo lákavější.
Poutavé vyprávění průvodkyně o historii Prahy začalo na Pražském hradě prohlídkou hradních nádvoří a katedrály s. Víta.Cestu z Hradu na Karlův most zpestřilo dětem hledání domovních znamení na domech Malé Strany a soch na starobylém kamenném mostě.Královskou cestou v obležení turistů pak všichni došli plni očekávání k orloji na Staroměstském náměstí.Sestavit si svůj orloj a samotný polední chod orloje s apoštoly všechny nadchl, avšak i oznamoval,že je čas se zase vrátit zpátky domů.


Halloween 2.E

Strašidelné dopoledne ve 2.E.


Spaní ve škole 2.F. a 3.F.

V pondělí 27. 10. měly děti z 2. F a 3. F spaní ve škole. Po zdolání překážkové dráhy následovala diskotéka. Pak jsme si četli pohádky a před spaním si pustili pohádku.


Halloween 2.F.

V pondělí 2. 11. přišli žáci 2. F do školy ve strašidelných kostýmech a v hodině angličtiny se seznámili s Halloweenem. V pracovních činnostech si vyrobili papírové dýně a netopýry.


Víčka pro Natálku

Velké poděkování VŠEM! V minulém školním roce se díky vám na obou budovách ZŠ genpor. Fr. Peřiny sebralo 1232 kilogramů víček.
Za finanční příspěvek ze sběru těchto víček mi byla pořízena zdravotní židle,ze které mám velikou radost.Velké poděkování tedy nejen všem pomáhajícím žákům naší školy, ale i řepským hasičům,kteří víčka do sběrny odvezli, a paní ředitelce Pavlišové, jež akci podpořila a zajistila odvoz víček.
I v letošním školním roce sběr nadále pokračuje.
Moc všem děkuji.
Vaše Natálka


KOUZELNÝ VZDUCH 2.E A 2. F

V úterý 10. listopadu měli žáci 2. E a 2. F ekologický program Kouzelný vzduch. Zahráli si spoustu her a dozvěděli se mnoho zajímavostí o vzduchu, který dýcháme.


Mikulášská nadílka

Třída 0. A se zúčastnila Mikulášské nadílky a navštívila společně se třídou 1.E
„Nebe a Peklo“ v Příbrami.
Děti se tak mohly podívat do říše Čertů a Skřítků Permoníků, kteří jim předvedli zajímavý a poutavý program. Nakonec jsme byli pozváni i do „Nebe“, kde nás uvítal Mikuláš s nadílkou.
A protože jsme byli všichni hodní, dostali jsme pochvalu přímo od Svatého Petra.
A teď už se těšíme na JEŽÍŠKA!
Autor: Mgr. Dana Vyjídáková
učitelka


Plavání

V 1.pololetí letošního šk.roku proběhl v 10 lekcích plavecký výcvik našich žáků 3. a 4. tříd.Třeťáci si osvojovali základy,čtvrťáci již prošli zdokonalovacím výcvikem.Neplavci ztratili ostych z vody a stali se plaveckými „pulci“,plavci zlepšili plavecký styl a výkon.Každý byl odměněn „mokrým“ vysvědčením a ti nejrychlejší získali diplom v plaveckých závodech,které byly vyvrcholením celého plaveckého výcviku.


Knihovna Smíchov 2. E a 2. F

Ve čtvrtek 3. prosince jsme byli v knihovně na Smíchově. Během programu Nezbedné pohádky jsme se dozvěděli mnoho zajímavého o Josefu Ladovi a zahráli si loutkové divadlo.


„Čertovská“ nadílka v MŠ.

Tentokrát se 0.třída ze ZŠ Laudova, vypravila na „Čertovskou“ nadílku do MŠ Laudova - třídy Motýlků.
Tam na nás čekali andělé, čertové a dvě Čertice, které se postaraly o zábavu.
Prostředí a příjemná nálada na chvíli vrátila děti ze základní školy mezi své
bývalé kamarády a připomenula jim milé chvilky strávené v MŠ.
Dětem se vzájemné setkání líbilo, naučily se novou čertovskou honičku.
Při tanečním reji pak měly možnost navázat další, kamarádské vztahy.
Autor: Mgr. Dana Vyjídáková
Učitelka 0.A


Přišel k nám Mikuláš

V pátek 4. prosince k nám do školy přišel Mikuláš. Byli s ním i andělé a čerti. Přestože zlobivců máme hodně, Mikuláš byl hodný a nedovolil čertům nikoho odnést.


Adventní dílna 2. E a 2. F

V pondělí 7. prosince tvořili druháci adventní věnce z látky.


Čertovská besídka

„Písnička se zpívá, pohádka se povídá , a kdo se rád dívá, hezké věci uhlídá“.
Takhle přivítala Nultá třída svoje rodiče, a další hosty , na „Čertovské besídce“ na
ZŠ Laudova.
Děti předvedly pásmo písniček a tanečků v doprovodu kytary a rytmických hudebních nástrojů.
Příjemná atmosféra vyvrcholila společným tvořením rodičů s dětmi, kdy si rodiče mohli
se svými ratolestmi vyrobit dárek, či jinou pozornost dle nabízených možností …

Autor: Mgr. Vyjídáková Dana
učitelka 0.A


ADVENT- 3.E ,4.E.

Advent byl pro obě třídy pracovně předvánočním obdobím, které se v rámci stejnojmenného projektu promítlo pestře do vyučování.
Žáci tvořili výrobky pro vánoční trh a výzdobu školy,dárky a přáníčka pro rodiče.Připravili se svými vyučujícími úspěšné pohybové,dramatické a hudební vánoční vystoupení.
Završením celého období byl adventní výlet do svíčkárny v Šestajovicích,kde proběhla tvořivá vánoční dílnička.Děti vyráběly se zaujetím své vlastní vánoční svíčky a lodičky,zdobily sáčky koupelovou solí.Domů odjížděly s drobnými dárky a s naplněným pocitem -VÁNOCE JSOU KONEČNĚ ZA DVEŘMI!


Vánoční vystoupení

Pozdní odpoledne a večer 16.12.2015 se stal vyvrcholením všech vánočních akcí na naší škole.
Budoucí prvňáčci a žáci 1. stupně si pod vedením třídních učitelek připravili pro rodiče vánoční vystoupení, které bylo milým zpříjemněním předvánočního shonu.

Program vánočního vystoupení
Vystoupení zahájili prvňáčci polonézou.
Vláček přivezl šikovné předškoláky, kteří předvedli veselé zpívání s tanečky za doprovodu kytary.
V další třídě prvňáčků se kluci přeměnili v silné sněhuláky a dívky v něžné sněhové vločky.
Páťáci nás pobavili anglickou písničkou, který přivezl jejich veselý autobus.
Do klasických pohádek nás vtáhli písněmi a tanci druhách a třeťáci.
Vánoční atmosféru navodily tančící hvězdičky v podání dívek z 5. třídy.
Jiní druháci zarecitovali a zazpívali o zimě a Vánocích.
Taneční příběh s dárky v písni Last Christmas v podání 4. třídy dopadl nakonec šťastně.
Vánoční rozjímání vyvrcholilo legendou o narození Ježíška – hrou s básničkami a koledami.
Závěr patřil všem vystupujícím, kteří sborovým zpěvem naplnili celý sál pocitem radosti a štěstí, kdy leckteré oko rodičů nezůstalo dojetím suché……


Lesy ČR

Sběr lesních plodů a suchého pečiva
V tomto školním roce na podzim proběhl již 5. ročník soutěže
O nejlepšího sběrače lesních plodů a suchého pečiva. Tuto soutěž pořádají Lesy hl. města Prahy.
Celkem se zapojilo 34 škol, školek a školních družin, které nasbíraly přes 3,7 tun pečiva a lesních plodů. Veškeré nasbírané pečivo a lesní plody poslouží jako zpestření jídelníčku zvěře v pražských lesích a zookoutcích a umožní zvířatům zdárně přečkat zimní měsíce.
Také dětem z naší školy nebyl lhostejný osud zvěře, a proto se pustily do sbírání . A jak byly úspěšné? Sami můžete posoudit:
Výsledky 10 nejpilnějších škol:
1. ZŠ Kavčí hory 680 kg
2. ZŠ Radotín 385 kg
3. ZŠ gen. Fr. Peřiny – pracoviště Laudova 285 kg
4. MŠ Libčická 275 kg
5. ZŠ gen. Fajtla 195 kg
6. MŠ Tyršovka 165 kg
7. ZŠ Petřiny – sever 145 kg
8. ZŠs a ZŠs Lužiny 120 kg
9. ZŠ Bratří Jandusů 115 kg
10. MŠ Libkovská 110 kg
Děkujeme všem sběračům!!!!!

Šárka Jindrová


Den hraček


V pátek 8.1.2016 jsme si udělali v přípravné třídě „Den Hraček“.
Děti si přinesly svoji oblíbenou hračku, kterou jim nadělil „Ježíšek“.
Mezi oblíbenými byly panenky, autíčka, deskové hry, ale také knihy,
což bylo velmi potěšující.Každý svou hračku představil a řekl nám ,
proč si s ní rád hraje…příběhů bylo hodně, v závěru si každý svoji
hračku nakreslil.Byl čas i na společné hraní , zpívání a tancování.
Autor: Mgr.Dana Vyjídáková
Učitelka 0.A


Písmenkový den

Na písmenkový den se už děti z přípravné třídy moc těšily.
Proběhl dne 14.1.2016.My si s písmenky hrajeme již delší dobu,
ale tento den byl vyvrcholením našeho snažení se spoustou nových
prvků.Nejdříve jsme musely“ Přiletět do Písmenkové Země.“
Zde si každé dítě vybralo hromádku se svým začínajícím jménem.
Zahrály jsme si písmenkové „Karty“.Děti ukazovaly stejné karty, které viděly na tabuli.
Potom je čekalo velké hledání svého jména opět z karet, které byly pomíchané a rozložené na zemi .Tato část je velmi zaujala, a bylo příjemné vidět, jak si děti již dokážou poradit a vzájemně vyměňovat písmena, která byla v jiné barvě, atd..
Vyvrcholením pak byla část, kdy si děti mohly vybrat buď vymalovávat mandaly s písmenky, nebo tvořit písmenka z drobných stavebnic, nebo je poskládat z velkých molitanových kostek.Nechyběla ani báseň Písmenka a stavba letadla, které nás postupně
odváželo z Písmenkové Země …na cestě nás čekala relaxační zastávka venku,kdy jsme využily drobného sněhového poprašku, a každý se snažil klacíkem napsat svoje .
A že lze písmenka vytvořit i z dětí, tak to se nám také podařilo.
Celé dopoledne nám rychle uběhlo a všichni jsme měly příjemný pocit z dobře vykonané práce.
Autor: Mgr. Vyjídáková Dana
Učitelka 0.A


Po stopách praotce Čecha

Po stopách Praotce Čecha“
Děti z přípravné třídy se seznámily s postavami českých dějin.
Cílem bylo vytvářet v nich pozitivní vztah k místu a prostředí, ve kterém žijí
a získávat tak povědomí o časech minulých, ale také o současnosti, o krásách
naší země a hlavního města Prahy.
Děti shlédly animované film, natočené podle A. Jiráska „Staré Pověsti České“.
Na toto téma jsme kreslily a tvořily různé koláže. Děti nosily fotografie současné
Prahy, zachycující významné památky jako Karlův most, Národní divadlo a další.
Donesly i knihy a společně jsme si je prohlížely a říkaly si jak je ta naše Praha
krásná a jak se naplnilo Libušino proroctví:
„Vidím město veliké, jehož sláva hvězd se bude dotýkat.“
Autor: Mgr. Dana Vyjídáková
Učitelka přípravné třídy


MASOPUST - KARNEVAL

Do společného rejdění se pustily dne 18.2.2016 děti ze tříd O.A,1.F. a 1.G.
Každá třída se dozvěděla, co to vlastně Masopust je, jaké jsou zvyky a proč se slaví.
A jak jinak by měl rej začít, než hledáním Masopusta…a kdo hledá najde…
Děti si vykoledovaly dobroty, na jejichž ochutnávání se nejvíce těšily.
Koledu si však musely zasloužit a vykoupit se písněmi .
Karnevalový průvod byl završen společnými soutěžemi , tancem a hrátkami se všemi dětmi.
Dobrá nálada, humor a soutěživost nás provázela celé dopoledne…
Autor: D. Vyjídáková, T. Boštičková a T. Rejsková.
Tř. učitelky 0.A,1.G a 1.F


Velikonoční tvoření:

Děti, z přípravné třídy, navštívily 17. 3. 2016 „Čechovu stodolu“ v Bukové u Příbrami.
Mohly si prohlédnout výstavu, jak to dříve vypadalo s koledováním,
velikonočními tradicemi a pověrami.…tento výlet byl spojený s tvořivou dílnou, kdy si každý vyrobil symbol velikonoc….
V našem tvořivém duchu jsme pak pokračovaly i ve škole. Společně jsme se účastnily Vítání jara. Třídu jsme si vyzdobily malovanými motýlky a jarními květinami.
Velikonoce jsme si pak užily vlastní Tvořivou Dílnou.
Zdobily jsme šablony vajíček, vyráběly berušky a květinky, a na velikonoční věnečky jsme pak tyto ozdůbky nalepovaly. Kdo chtěl, zapichoval do věnečku nastříhané kousky látek a vytvářel zajímavou a nevšední dekoraci…
Zazpívaly jsme si písničky o jaru, a naučily se velikonoční koledy.
Už se těšíme, jak naše výrobky ozdobí naše pokojíčky…
Autor: Mgr. Dana Vyjídáková
učitelka


Jarní běh Hvězdou

Ve středu 30.března proběhl XII.ročník Jarního běhu v oboře Hvězda. Letošního závodu v přespolním běhu na 800-1 000 m se zúčastnilo 21 našich žáků z 2.- 5. třídy.
Nejúspěšnějšími běžci byli: v kategorii 4. tříd Jiří Habersberger (4.E) – 1.místo
Lucie Fraisová (4.E) - 1.místo
v kategorii 2.tříd Josefína Veselková (2.F) – 2.místo
Filip Kellev (2.E) – 2.místo
v kategorii 3. tříd Matouš Kačur – 3.místo
Všem závodníkům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Mgr. Jana Štěpanovská


S kosími bratry za zvířátky - 2. E a 2. F

V březnu měli "druháci" ekologický program o životě zvířat v lese.


NOC NEJEN S ANDERSENEM

Blížil se pátek 1.4. a prvňáci začínali být neklidní. Otázka stíhala otázku. Kolikrát se ještě vyspíme, než bude Noc s Andersenem? A to budeme ve škole spát? Budeme ve škole večeřet? A otázky, otázky, otázky …..
Konečně nastal očekávaný den. Třeťáci a čtvrťáci už to znají. To si zase užijeme legraci. Určitě si trochu zasoutěžíme, něco nového se dozvíme, podíváme se na film a ochutnáme, co nám maminky napekly a připravily. Pro prvňáky je všechno nové.
Tak co „spáče“ potkalo:
Prvňáci si přinesli pohádky, které mají rádi a knížky ostatním přiblížili. Paní učitelka vždy přečetla z knížky ukázku. Dále sledovali kreslenou verzi Malé mořské víly nebo poslouchali nahrávku namluvenou Ladislavem Frejem. Malou mořskou vílu si namalovali a vyprávěli si, o čem nahrávka byla. Hledali Malou mořskou vílu a přitom překonávali překážkovou dráhu, museli poskládat vílin obrázek nebo obrázek z jiné pohádky a zodpovědět kvízové otázky. Vyrobili si pamětní kartičku na Noc s Andersenem. Dověděli se něco o postavě H. CH. Andersena. Usínali při filmu, Ať žijí duchové. Za srdnatost při Noci strávené s Andersenem bez maminky dostali diplom – omalovánku. Už aby tu byla další Noc s Andersenem.
Třeťáci hledali a skládali pohádkové postavy. Užili si omalovánky a vyrobili záložku do knížky - jistě se bude hodit při další četbě. Také si poslechli audioknihu Malé mořské víly a Děvčátko se sirkami. Usínali, při filmu Žabí král.
A zbývají nám čtvrťáci. I tady si děti přinesly oblíbenou knihu a seznámily s ní ostatní. Zopakovaly si už nabyté vědomosti z minulých let o H. Ch. Andersenovi a na stejné téma si i zasoutěžily. Paní učitelka jim přečetla pohádku, Děvčátko se sirkami. A jelikož už je to zmohlo, došlo na výborné občerstvení od rodičů, vnořili se do spacáků a usínali, za předčítání Malé mořské víly Ladislavem Frejem.
Ráno se sice nechtělo nikomu moc vstávat, ale vidina maminčiných dobrůtek děti vyhnala ze spacáků. Ještě sbalit a za rok na shledanou …pane Andersene.


Soutěž „O nejhezčí kraslici“

Téměř všechny třídy naší školy se zúčastnily soutěže O nejhezčí kraslici.
Děti zapojily tvůrčí fantazii a vytvářely kraslice libovolnými technikami.
Všechna tvoření pak ozdobila okna na chodbě a poté děti samy volily ty nejhezčí.
18 nejlepších postoupilo do finále na nástěnce u hlavního vchodu. Zde mohli rodiče a zaměstnanci dát svůj hlas té nejlepší kraslici. A které kraslice se nejvíce líbily?

1. fotka - hlasování dětí :
1. místo: Daniel Linhart - 3. F
2. místo: Anežka Chovancová - 4. E
3. místo : Šimon Raichl - přípravná třída
Lukáš Kaňka - 2. E

2. fotka - hlasování rodičů a zaměstnanců školy:
1. místo: Michaela Kačmaříková - 1.F
2. místo: Aneta Gonosová - 4. E
3. místo: Lukáš Kaňka - 2. E

3. fotka: nástěnka u hlavního vchodu


Příprava svačinek – 2. F a 3. F

V pondělí 11. dubna jsme si ve třídách sami přichystali svačinky. Ozdobili jsme si linecké cukroví a potom udělali pomazánky. Z těch jsme vytvořili jednohubky, které jsme vylepšili zeleninou.


Čokoládovna Šestajovice – 2. F, 3. F a 5. E

Čokoládovna Šestajovice – 2. F, 3. F a 5. E

Ve čtvrtek 14. dubna jsme jeli na výlet do čokoládovny. Vyrobili jsme si svoji tabulku belgické čokolády a ozdobili čokoládové srdíčko. Po ochutnávání čokolády jsme si prohlédli minizoo.


Škola z Marsu – 1. F, 1. G

V úterý 26. dubna jsme vyrazili na multimediální koncert do Lucerny, kde jsme si poslechli písničky, zatancovali a zacvičili s Marťánkem. Po koncertě jsme se šli vyřádit na prolézačky.


2.E švp Benecko, 24.-29.4.2016


Návštěva Knihovny v Řepích.

Přípravná třída Soviček navštívila „Knihovnu“, v Kulturním centru na Průhonu,
dne 19.5.2016.
Děti se seznámily s prostředím knihovny, knihy si mohly prohlédnout dle zájmu,
poslechly si veršovanou pohádku „O Karkulce“, zazpívaly písničku, a také ukázaly
znalost i jiných pohádkových postav, které na pracovním listě k sobě přiřazovaly….
Mgr.Vyjídáková Dana


Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Základní škola genpor. Františka Peřiny

Created by © 2011-2023ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy