logotyp
Login

2017/2018

Školní výlet –Slunečné údolí- 5.E

První červnový týden prožili páťáci netradičně.Zúčastnili se 4 denního outdoorového pobytu se spoustou pohybových aktivit.Začínali seznamovacími herními bloky .Přes lezení po nízkých lanech pokračovali odvážně na horolezecké stěně,vrcholem bylo lezení na vysokých lanech.Kromě toho si vyzkoušeli paintball,lukostřelbu,skákání na trampolíně.Nejvíce nadšení přinesla jízda na raftech a koupání v Sázavě,neboť celý pobyt byl slunečný - a samozřejmě SUPER!


Škola v přírodě v Praze 2.G.

Předposlední týden jsme si hráli s Modroočkem. Příběh Modroočka nás vodil po Praze a okolí. V pondělí jsme vyrazili k hostivickým rybníkům, v úterý nás zavedl do Prokopského údolí, ve středu pro nás připravil olympiádu, ve čtvrtek jsme navštívili mini ZOO a zříceninu hradu Okoř a spaní ve škole. V pátek všechny čekaly sladké odměny a odpočinek. Celý týden byl moc krásný a všem se líbil.

Eva Kmínková, tř. učitelka
Šárka Dvořáková asist.


Indiánské Hrátky

Svátek dětí oslavila přípravná třída „Indiánskými hrátkami“.Děti se dozvěděly zajímavosti ze života indiánů,jejich zvyky a tradice…Vyráběly jsme čelenky,náhrdelníky, zvířecí totemy, a řadu jiných zajímavostí…
Tanec a zpěv v duchu indiánských rytmů a melodií nesměl chybět, stejně jako další dovednosti při plnění úkolů a hádanek …
Nezapomnělo se ani na odvahu a statečnost v boji….
V závěru si děti zahrály indiánský fotbálek, házely míčem na cíl , a zaběhaly si jako Indiáni…
Zapsala: Mgr.Dana Vyjídáková
učitelka


Šolní rok 2017/18 třídy 3.G.

OHLÉDNUTÍ ZA ŠKOLNÍM ROKEM 2017/2018 /třída 3.F /

Ani jsme se nenadáli a školní rok 2017/2018 končí. Už jsme skoro čtvrťáci! Vzpomínáme, co jsme zažili, kromě běžného vyučování.
A tady je náš kalendář akcí:
V září jsme shlédli film „ Hurvínek“.
V říjnu jsme se účastnili Běhu pro Afriku, navštívili jsme Mezinárodní
filmový festival Příběh Země a zábavnou formou jsme si zopakovali
znaky podzimu v pořadu Barevný podzim. Také jsme navštívili mýdlárnu a sklárnu. Vyrobili jsme si voňavé mýdlo a šumivou kuličku do koupele. Dostali jsme skleněný dárek.
Listopad – to byla návštěva Poslanecké sněmovny. Poznali jsme, kde pracují nejvyšší představitelé našeho státu a jak vypadá jejich pracovní den.
Prosinec: Divadlo Ta Fantastika, pohádka H.Ch.Andersena Sněhová královna. Před Vánočními prázdninami nás pobavil film „Přání k mání“.
V lednu jsme navštívili Smíchovskou knihovnu a besedovali na téma
Kniha džunglí.
V únoru jsme si upekli chléb a dověděli jsme se o Cestě k chlebu
v Toulcově dvoře.
Březnovou páteční noc jsme strávili s Andersenem nad vlastními přečtenými knihami a dílem J. Foglara. Usínali jsme při filmu Záhada hlavolamu.
V dubnu jsme strávili krásnou školu v přírodě v Lučkovicích. Tam jsme se z her, vycházek a soutěží přesunuli v čase do 25.5. 1942, kdy se v rámci operace Antrophoid připravoval atentát na říšského protektora Heidricha. Dostali jsme zprávu o očekávaném tajném přistání genpor.Františka Peřiny. Přesunuli jsme se k místu přistání, cestou jsme potkali vojáka SS. Genpor. Fr. Peřina byl raněn a poskytli jsme mu nejnutnější ošetření. Potom odlétl za dalšími úkoly
a my se vydali hledat tajného agenta. Prověřili jsme ho heslem
„Anthropoid „. Tak jsme si přiblížili dobu, ve které žil genpor. Fr.Peřina, jehož jméno nese naše škola a události, které se v té době odehrávaly.
Pane Santusi, děkujeme za skvělé a nenásilně poučné odpoledne.
Rádi jsme se vrátili do roku 2018.
Hurá,začíná červen, blíží se prázdniny. Den dětí jsme oslavili na Ladronce proháněním kolečkových bruslí a koloběžek. Chladili jsme se zmrzlinou. Se zaujetím jsme vyslechli povídání p.K. Knappové o animaci filmu a také jsme si natočili sami film „Sen o planetě Mars“.
Ještě nás čeká sportovní dopoledne ve Hvězdě a návštěva botanické zahrady Na Slupi, vysvědčení  a hurá na prázdniny!!!!!!!!
SBOHEM TŘETÍ TŘÍDO!


Noc s Andersenem -5.E

Už jako zkušení nocležníci a čtenáři jsme strávili večer a noc ve škole se svými oblíbenými knížkami,
s večerní hrou odvahy, filmem a nakonec poslechem Andersenovy pohádky na dobrou noc.


1.6. Vlastivědná vycházka Prahou - "Kudy kráčel Karel IV."

V pátek 1. června vyrazili čtvrťáci na vlastivědnou vycházku Prahou. Vydali jsme se po stopách Karla IV., v centru Prahy jsme navštívili nejdůležitější místa spjatá s tímto významným panovníkem. Procházku jsme zakončili zmrzlinou a návštěvou hřiště.

4.E Dobrodružná výprava po stopách Pražského Jezulátka

24.5. jsme navštívili kostel Panny Marie Vítězné a seznámili se s jeho historií i současností.
Prostřednictvím několika aktivit jsme prozkoumali barokní interiér kostela a vyzkoušeli si, k čemu různá místa v kostele slouží.
Dozvěděli jsme se spoustu zajímavého o samotné sošce Jezulátka. Navštívili jsme i přilehlý klášter karmelitánů a dozvěděli se o životě v něm.Měli jsme připravený program v rámci Projektu Stopy. Kostel jsme důkladně prozkoumali, podívali jsme se na místa, která zůstávají běžným návštěvníkům skrytá. Povídali jsme si s knězem, měli jsme možnost vystoupat do zvonice a zazvonit na zvon, prohlédnout si sbírku šatiček pro Jezulátko. Na zahradě na nás čekalo milé překvapení v podobě svačinky. Průvodci byli výborní, dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí.
Závěr patřil prohlídce běžně nepřístupné věže kostela.


Škola v přírodě 1.E a 2.H Polevsko

V květnu jsme vycestovali s našimi žáky na školu v přírodě, na krásné místo – Polevsko. Cestu žáci zvládli perfektně a místo, kde jsme byli je pro tyto akce jako stvořené. Žáci měli hřiště sami pro sebe, hned za penzionem perfektní prostor na všelijaké aktivity a vypuštěná nádrž byla pro míčové hry jako stvořená :). Do lesa jsme to měli pár kroků, tak jsme zvířátkům postavili domečky, zvládli jsme i bojovku a spoustu dalších aktivit. Také nesmíme opomenout výlet do místní sklárny, bylo horko, ale i tak jsme to zvládli :). Nejdůležitější ale bylo, že si to žáci náležitě užili a vrátili se do náručí rodičů s úsměvem, a všichni v pořádku :).


Literární soutěž – úspěch Vojty Večerky

V letošním roce byla opět vyhlášena literární soutěž centra ArtBotič. Téma tohoto ročníku znělo „Jak uzdravit nemocný svět“. Svůj příspěvek zaslal i Vojta Večerka ze třídy 4. F ZŠ genpor. Františka Peřiny. Se svým poetickým příspěvkem se umístil na 2. místě, ocenění převzal na slavnostním vyhlášení v refektáři Emauzského kláštera. Gratulujeme!

PESIMISTA UZDRAVUJE SVĚT

Vojtěch Večerka

Planeta je celá šedá
a zbavit se toho nedá.
Protože to nijak nejde,
tak se na to vykašlejme.
Vždyť to stejně nepomůže,
budem na tom ještě hůře!


První pololetí v 1. F

Halloween

V 1. F jsme se rozhodli, že oslavíme svátek Halloween v maskách. Děti to zvládly skvěle, některé masky byly děsivé a jiné pohádkové. Celý den jsme plnili úkoly, které nás měly přivést k pokladu. Poslední hodinu při tělocviku děti našly poklad v truhlici v tělocviče. V truhlici byly sladké odměny a také úplně první písanky. Děti měly velikou radost.Čertovský den

5. 12. jsme si uspořádali Čertovský den. Děti mohly přijít oblečené za čertíky nebo andílky. Celý den jsme plnili čertovské aktivity za sladkou odměnu. Poslední hodinu nás navštívil Mikuláš s čerty a anděly. Čerti si chtěli někoho odnést do pekla, ale jelikož byly všechny děti hodné, Mikuláš, andělé, paní učitelka a paní asistentka to nedovolili.
Čechova stodola

7. 12. jsme spolu s 1. E jeli na vánoční výlet do Čechovy stodoly v Bukové u Příbramě. Cestou tam nám paní průvodkyně vyprávěla o vánočních zvycích a také na co se můžeme těšit v Čechově stodole. Samotná návštěva měla dvě části. Nejprve jsme šli na prohlídku, kde jsme prošli nebem, peklem a betlémem. Celou prohlídkou nás provázel anděl a vstup do další místnosti jsme si vysloužili hezkou básničkou nebo písničkou. V pekle na nás čekal čert pan učitel, který učil v čertovské škole neposedné čertíky. Učitel čert čmuchal hříchy a potencionální žáky jeho školy, ale nakonec se ukázalo, že podle něj nejvíce zlobila paní učitelka. Děti naštěstí paní učitelku vysvobodily krásnou písničkou, takže mohla jet s nimi domů a nemusela jít učit do pekla čertíky. V druhé části nás čekala dílnička s paní lektorkou a děti si vyrobily krásné dárky domů.
Na závěr prohlídky si děti mohly nakoupit krásné vánoční ozdobičky.
Jelikož jsme byli po dlouhém výletě vyčerpaní, většina cestou domů usnula a hezky se prospala až do příjezdu do Řep.
Vánoční besídka

22. 12. jsme si udělali ve třídě vánoční besídku. Měli jsme cukroví, dívali se na pohádku a hráli jsme hry. Na závěr si děti vyměnily tajné dárečky a rozloučili jsme se se starým rokem.

Den Země 24. 4. 2018 (1. F)
Dne 24. 4. se 1. F zúčastnila Dne Země, který pořádala ZŠ Werichova. Děti chodily po skupinkách a plnily na stanovištích úkoly, z kterých se dozvěděly o správném třídění odpadu, včelách a jejich přínosu, kravském mléku a také si zasoutěžily. Na konci pogramu na ně čekala sladká odměna.6.E v Prokopském údolí

Na MDD jela naše třída vlakem do Prokopského údolí. Bylo nádherné počasí. Krmili jsme kozy a ovce mrkví a tvrdým pečivem. Pak jsme si užili brouzdání v potoce a piknikovali na dětském hřišti.
Po cestě do Galerie Nové Butovice, kde jsme se mínili zchladit zmrzlinou v oblíbeném „Mekáči“ jsme pěkně promokli a nezbývalo jinak, než jet co nejrychleji domů, osušit se a převléknout.
Výlet se povedl a určitě byl bohatý na zážitky.


Škola v přírodě – 4. F

V týdnu 14. – 18. května jsme byli na škole v přírodě v Klučenicích u jezera Orlík. Náš hotel byl opravdu v přírodě, v okolí jsme měli jenom lesy a jezero. Počasí nám vyšlo, celý týden jsme strávili venku. Škola v přírodě měla téma Harry Potter – náš tým Bazilišci obsadil v celotýdenní soutěži 2. místo. Vymýšleli jsme vlajku, pokřik, vařili lektvary a hráli různé soutěže, ve kterých záleželo nejen na sportovním nadání, často jsme museli vymýšlet logická řešení a hlavně hrát jako tým. Jedno dopoledne jsme si zahráli i bowling. Na to, že většina hrála poprvé, docela se nám dařilo. Procvičili jsme si i práci s mapou a naučili se zacházet s buzolou. A skvělým zakončením školy v přírodě byla noční bojovka Strážce meče – nešlo jenom o překonání strachu, ale i o spolupráci, což se nám povedlo. Škola v přírodě se nám vydařila, měli jsme hezké ubytování, sympatické instruktory a dobré kuchaře.


4.E švp RZ Lučkovice, 23.4. - 27.4.2018

Čarodějná Škola

Malá Čarodějnice přivítala začínající čaroděje a čarodějky na hradě „Sovín“, kde se seznámili s pohádkovou postavou….Každý z přítomných se představil pohádkovým jménem a předvedl svoje kouzlo,či zaklínání…Nečekaně nás navštívila čarodějnice Bimbula, která nám celou akci chtěla přerušit, ale my jsme se nedali a Bimbulu svou dobrotou a láskou nakonec získali na svou stranu….všechno dobře dopadlo…Prožívali jsme zábavné chvilky plné vzrušení a napětí,hrátek a tvoření…Na závěr dostal každý výuční list, a stal se tak čarodějem a kamarádem Malé čarodějnice…
Autor: Mgr. Vyjídáková Dana
Učitelka 0.A


Divadlo Glans – 4. E a 4. F

Ve čtvrtek 12. dubna vyrazili čtvrťáci na divadelní představení O zlatých sušenkách, ve kterém se řešila strašidelná záhada.


Matematický klokan 2018

V pátek 16. března se žáci 2. – 5. tříd na pracovišti Laudova zúčastnili matematické soutěže Matematický klokan. Nejlepší řešitelé v kategorii Cvrček jsou: 1 František Baginský (3. G), 2. Ondřej Kovalčuk (3. F) a 3. Lenka Bohatová (3. F). V kategorii Klokánek jsou to tito žáci: 1. Vojtěch Večerka (4. F), 2. Barbora Burešová (5. F) a 3. Veronika Linhartová (5. F). Všem žákům děkujeme za účast a snahu.


Hasičská zbrojnice

Dne 12. 3. 2018 jsme navštívili hasičskou zbrojnici. Vyzkoušeli jsme si dýchací přístroje, přilby a oblečení. Dále jsme si prohlédli hasičská auta a do jednoho z nich jsme si šli vyzkoušet, jak hasiči sedí při výjezdu, co s sebou vše musí mít v kabině a jak se musí chovat. Na záběr nám pan hasič zahoukal sirénou.


Ochutnáváme exotické ovoce

Žáci z 1.E ochutnávali různé druhy exotického ovoce – nejdříve jsme si popovídali o každém druhu, poté jsme si zopakovali, co s ovocem před konzumací, možnosti konzumace, a nakonec zkoušeli vymýšlet vlastní recepty :). Vše, až na rukolu jim moc chutnalo :)


Zdravé zoubky

Při tomto projektovém dnu jsme se dozvěděli, jak správně pečovat o své zuby. I když je zatím máme ještě „mléčné“, tak i tak je potřeba se o ně správně starat. Ukázali jsme si správnou techniku čištění zoubků, a v závěrečném testu jsme si zopakovali získané vědomosti.

Žáci 1.E


Knihovna Smíchov – 4. E a 4. F

V únoru vyrazili čtvrťáci na návštěvu smíchovské knihovny. Tentokrát měli program s názvem Staré pověsti české.


Návštěva Japonské školy 1.E

V pátek, 9.2. 2018 jsme navštívili Japonskou školu, kde nás žáci a jejich učitelé skvěle přivítali. Poté jsme je následovali do tělocvičny, kde jsme se společně představili, zahráli jsme si stmelovací hru a potom jsme nové kamarády následovali do jejich tříd, kde jsme se učili skládat origami.


Vysvědčení

A je to tu! Žáci z 1.E se dočkali svého prvního vysvědčení, každý zářil jako sluníčko – vysvědčení bylo vyzdobeno“ samými jedničkami :)


Běh pro Afriku a Bovýsek


I žáci z 1.E se velmi dobře zhostili pomoci dětem v Africe. Za své uběhnuté kilometry získali peníze od svých sponzorů, které byly poslány na výstavbu nové školy v Africe.

A Bovýsek? To je ten, co nás ve škole pravidelně zásobuje ovocem a zeleninou :)


Čechova stodola 7.12. 2017 1.E+1.F

V prosinci jsme, spolu se spolužáky z 1.F jeli na výlet do Čechovy stodoly. Vyrobili jsme si tam vánoční ozdoby, prošli peklem peklem, kde jsme naše paní učitelky nenechali :) a nakonec jsme se ocitli v nebi. Cesta nazpátek byla ve znamení odpočinku :).
Žáci 1.E+1.F


PÍSMENKOVÝ DEN

Na písmenkový den se už děti z přípravné třídy moc těšily.
My si s písmenky hrajeme již delší dobu,
ale tento den byl vyvrcholením našeho snažení se spoustou nových
prvků. Nejdříve jsme musely“ Přiletět do Písmenkové Země.“
Zde si každé dítě vybralo jednu hromádku písmen a hledaly svoje první písmenko ve svém jméně.
Zahrály jsme si písmenkové „Karty“. Děti ukazovaly stejné karty, které viděly na tabuli.
Potom je čekalo velké hledání svého jména opět z karet, které byly pomíchané a rozložené na zemi. Tato část je velmi zaujala, a bylo příjemné vidět, jak si děti již dokážou poradit a vzájemně vyměňovat písmena, která byla v jiné barvě, atd..
Nechyběla ani báseň Písmenka a stavba letadla, které nás postupně
odváželo z Písmenkové Země …na cestě nás čekala relaxační zastávka venku,kdy jsme využily sněhové nadílky a každý se snažil klacíkem napsat svoje .
A že lze písmenka vytvořit i z dětí, tak to se nám také podařilo.
Celé dopoledne nám rychle uběhlo a všichni jsme měly příjemný pocit z dobře vykonané práce.
Mgr. Vyjídáková Dana
Učitelka 0.A


Školní lyžařský výlet –V.E

Po vánočních prázdninách jsme jeli do Krkonoš na Benecko ,kde jsme se na 4 dny ubytovali v pensionu VILLA .Odpoledne jsme trávili na kluzáku a na snowtubingu, který jsme si moc užili.
Další dny jsme se věnovali dopolednímu,odpolednímu lyžařskému výcviku i závěrečnému večernímu lyžování na sjezdovce KEJNOS.O legraci během pobytu nebyla nouze.Jak hrušky jsme padali do hlubokého sněhu při cestě ke sjezdovce,vyprošťovali ze sněhu nohu s botou zapadlému spolužákovi,nalezli jeho ponožku stokrát přejetou druhý den na silnici.Poslední den výcvik vyvrcholil závody ve slalomu a večerními jízdami na sjezdovce
Všichni byli lyžováním přímo posedlí,nechtělo se nám ani balit a jet domů.Bez úrazů, s jedinou frakturou lyžařské hůlky,a s příjemnými zážitky jsme se v neděli vrátili domů.


Vánoční Vystoupení

Ve středu 20. prosince proběhlo na pracovišti Laudova vánoční vystoupení. Děti měly pro diváky připravené písničky, básničky, hrály divadlo, uvedly vánoční zprávy, tancovaly a hrály na hudební nástroje. Všem se besídka povedla, děti i diváci si ji užili a naladili se na vánoční atmosféru.


Vánoční jarmark

Vánoční jarmarkDne 4.12.2018 proběhl u nás již tradiční jarmark.

Andělské šeptání 2.G.

V prosinci jsme navštívili Národní galerii a shlédli krásné obrazy andělů. Nakonec si každý vyrobil svého anděla.


„Čertovská škola- čertoviny“

Tancovali čerti v kole od večera do rána.
Čertice se radovaly, že je prima zábava .
Lucifer se na ně zlobí:“Kdopak bude pracovat?..nosit dříví a pod
kotlem přikládat?..“
Takovou zábavu si vysloužili Čertíci z přípravné třídy.
Zakusili návštěvu Lucifera, zachránili čertíka Sebíka,
plnili nejrůznější úkoly,zpívali a křičeli, dupali a tancovali, ale také
poznali, že i v čertí škole se musí dodržovat pravidla.
Autor: Mgr. Dana Vyjídáková
Učitelka přípravné třídy


Krabice od bot – 4. F a 5. F


Žáci 4. F a 5. F se zapojili do sbírky Krabice od bot, kterou pořádá Diakonie Českobratrské církve evangelické. Smyslem projektu je naplnit krabici od bot dětskými dárky, které dostanou děti z chudých rodin. „Když děti darují dětem, je v tom spousta radosti.“ Nám se podařilo naplnit 28 krabic, které jsme dovezli na sběrné místo. Děkujeme dětem i rodičům, kteří přispěli.


Návštěva knihovny 1.E.

Návštěva místní knihovny v KC Průhon, kde se žáci seznámili, jak to v knihovně funguje a mají možnosti si zařídit průkaz malého čtenáře


Den zdravé svačinky - 16.11. 2017 1.E


SVÍČKÁRNA 11.10.2017

S žáky z 1.E jsme navštívili Svíčkárnu v nedalekých Šestajovicích, žáci se dozvěděli, jak a
z čeho se svíčky vyrábí, a nakonec si každý z nich vyzkoušel zdobení svíček, naplnil si
pytlíček solí do koupele a vykrojil mýdlo ☺.


„Dýňové hrátky se Strašidláky“

I v letošním roce, jsem pro děti připravila nevšední zážitek. : „Dýňové hrátky se strašidláky“.
Ke slavnostní atmosféře přispěli i rodiče dětí, kteří jim pořídili úžasné masky strašidel, vydlabané dýně a přinesli dobrůtky na „ netradiční atmosféru“.
Dobrá nálada a chuť se radovat byl jen krůčkem k začátku příjemného dne.
Zatímco rodiče si fotili své „Strašidláky“ hned ráno v lavicích, děti se vítaly a pokukovaly po svých strašidláckých kamarádech…
Celé dopoledne proběhlo v duchu Strašidelné školy…každé strašidlo se představilo nějakým svým pozdravem.
Kdo chtěl, mohl se zapojit v herně do společného prostorového tvoření a sestavit dýni
z barevných kostek, či nejrůznějších jiných variací. K dispozici byly omalovánky čarodějni , kocourů, netopýrů a dýní.
Na svačinku děti usedly k slavnostně vyzdobenému stolu, který zdobily dýně ve všech možných provedeních, a na nichž měl svůj „Hrad velký kouzelník Mrak“
Děti plnily úkoly, musely zpívat a přednést básničku, a také odpovídat na mnohé otázky v podobě hádanek,které si pro ně tentokrát připravila Dýnová víla..
Za odměnu byly pozvány na taneční zábavu, kde se mohly náležitě vytancovat, zakřičet si, zapojit svoji fantazii a předvést taneční kreace...
Všem se nám tento den moc líbil. Děti byly nadšené a plné dojmů, a myslím, že máme na co vzpomínat.
Zpracovala: Mgr. Vyjídáková Dana
Učitelka přípravné třídy


Exkurze do Poslanecké sněmovny – 4. E a 4. F

V úterý 14. listopadu se čtvrťáci vydali na exkurzi do Poslanecké sněmovny. Přímo na místě si zopakovali, co se naučili ve vlastivědě o politickém systému České republiky.


Vycházka barokní Prahou -5.E

Stověžatá Praha je praktickou učebnicí stavebních slohů,proto jsme si dali dostaveníčko s paní průvodkyní,aby nás seznámila nejen s barokními stavbami na Starém Městě,ale i s pověstmi,kterými jsou opředeny. Baroko bylo téměř na každém kroku v podobě chrámu,kostelů,paláců, morových sloupů,soch a zahrad..Cestou jsme minuli i gotické a renesanční stavby.Poznatky jsme si zaznamenávali do pracovních listů a doufejme,že i do naší paměti.
J.Štěpanovská a 5.E


Koněpruské jeskyně- 5.E a 5.F.

V podzimním říjnovém čase se vydaly páté třídy ověřit si poznatky z neživé přírody do chráněné oblasti Českého krasu.Dopolední mlha znemožnila výhled do okolí včetně prohlídky vápencového lomu a hledání trilobitů.Avšak návštěva jeskyně a jejich krápníková výzdoba byla „pastvou pro oči“.Poutavým výkladem průvodce děti poznaly,jak dlouhodobým působením vody na vápenec vznikly útvary jako hora Říp, sloní uši, žába, Mikuláš,aj.Prohlédly si i pozůstatky pravěkých zvířat a penězokazeckou dílnu.Pro štěstí či na památku si koupily minci a jiné upomínkové předměty.


Na film! 2: V pohybu – 4. E a 4. F

Na začátku listopadu jeli čtvrťáci do paláce Chicago na výstavu Na film! 2. Výstava je interaktivní, děti se seznámily s tím, jak vznikl první film, vyzkoušely si promítání s dobovou laternou magikou, ocitly se ve virtuální realitě, vytvořily si svůj animovaný film, viděly hologram a mnoho dalších filmových zajímavostí.


DEN PŘÁTELSTVÍ „Červený den“

Třída O.A připravila pro děti z první třídy na ZŠ Laudova společný projekt:
„Den přátelství“

Dnes tomu byl právě měsíc,kdy se děti ze třídy O.A.pravidelně potkávají s dětmi první třídy - v prostorách školy, ať už v družině, na chodbách školy , také na obědě, nebo .sportovním hřišti.Mnohé děti jak ze školy, tak z nulté třídy se již kamarádí a navštěvují se i mimo školu,a také většina prvňáčků se začala o nás více zajímat, neboť máme třídu na společné chodbě.Tak vznikl tento projekt ke sblížení s ostatními dětmi.
Úkolem bylo v každé třídě vytvořit „pavoučky štěstí“jako projev kamarádských vztahů.
Cílem akce pak posilovat pro-sociální chování v dětské herní skupině a poznávání nových kamarádů.
Děti z nulté třídy „usoukaly dlouhou nit“a vydaly se postupně do třídy 1.E.,kde si společně zazpívaly Kamarádskou píseň a zarecitovaly báseň „Pavučina štěstí.
Od prvňáčků jsme posbíraly všechny „pavoučky“, které jsme v naší třídě vylepily na velkou společnou pavučinu na zdi.
Celý den se nesl v duchu zábavy, her,hádanek, písniček a tancování při kytaře.
Celá akce tímto nekončí,postupně v rámci možností se budeme s dětmi z prvních tříd i nadále potkávat,zajdeme si na společné vycházky , a budeme upevňovat kamarádské vztahy mezi dětmi.
Mgr.Vyjídáková Dana
Přípravná třída


Staré pověsti české aneb jak to všechno bylo – 4. E a 4. F

Ve středu 18. října jsme byli na programu v Českém muzeu hudby. Program byl o českých pověstech, které jsme dramaticky ztvárnili a vytvořili jsme k nim i hudební doprovod.


Běh pro Afriku

Již podruhé se zapojila naše škola do charitativního projektu POSTAVME ŠKOLU V AFRICE.
Do běhu pro stavbu nové školy v Etiopii ve vesničce Tumticha se zapojilo letos na pracovišti v Laudově ulici 125 žáků 1 .- 5. tříd a 8 pedagogických pracovníků. Všichni dohromady naběhali 1015 kol=253 km a celkem přispěli částkou 12 942 Kč. Pomáhají tak s ostatními dárci splnit sen afrických dětí-mít šanci na vzdělání a lepší budoucnost.


35. výročí založení školy

Ve středu 27. září jsme ve škole měli oslavu. Pracoviště Laudova Základní školy genpor. Františka Peřiny oslavilo 35. výročí od založení. Děti si vyrobily ozdoby s číslem 35 a pak jsme se všichni sešli v atriu, kde škole popřála paní ředitelka a pak jsme škole všichni zazpívali. Na oslavu každý dostal kousek dortu a potom měly jednotlivé třídy individuální program. Děti kreslily obrázky školy, šly na procházku po okolí, modelovaly lachtany podle sochy, která stojí před školou. Každá třída položila nazdobený základní kámen do atria školy. Žáci také psali, co by škole chtěli popřát a jak si myslí, že škola bude vypadat za 35 let. Ukázky odpovědí a výtvory dětí si můžete prohlédnout u šaten.


19. 9. 2017 Výlet na Říp 4. E a 4. F


Babí léto 2017

I když na „Babím létě“ nebylo letní počasí, Čertice z Laudovky si zatančily s radostí. Všem moc děkuji za účast.
Dvořáková Šárka


Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Základní škola genpor. Františka Peřiny

Created by © 2011-2023ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy