Login

Aktuálně

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

     Vážení rodiče,

informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků spojená s prohlídkou školy se bude konat:

1.v  budově v Socháňově ulici – 4. února  2019 od 17:00 hodin ve společenské místnosti.

2. v budově v Laudově  ulici –   5. února  2019 od 17:00 hodin ve společenské místnosti.

Na společné schůzce budete informováni o našem Školním vzdělávacím programu DOMINO, odpovíme  na Vaše dotazy.

Děti můžete vzít s sebou a společně Vás zveme na prohlídku školy.

Dále se dozvíte se o připravovaných akcích v březnu a dubnu  2019, které připravujeme pro budoucí prvňáčky. Tyto akce se budou konat ve dnech: 4. 3 2019, 11. 3. 2019, 18. 3. 2019, 25. 3. 2019 a 1. 4. 2019, vždy od 16 hodin do 17 hodin na obou pracovištích.

Zápis do 1. tříd se bude konat ve dnech 03.04. – 04.04. 2019  od 14 – 17 hodin na pracovišti v Socháňově ulici i v Laudově ulici.

 Kurz pro předškoláky, pouze pro děti zapsané na naší škole, bude každé pondělí v době od 15.4.2019 do  17.6.2019.

Další informace jsou v sekci Informace pro budoucí prvňáčky.

                               Těšíme se na Vás i Vaše děti.

                                Za pedagogy  ZŠ genpor. Františka Peřiny

                                                  Jarmila Pavlišová, ředitelka školy       

 


Testování SCIO

Testování SCIO – M, ČJ, OSP – 9. ročník, od 5. 11.2018 do 23.11.2018.


Testování ČŠI

Testování  ČŠI – přírodovědná gramotnost– 8. ročník, od 12. 11.2018 do 23.11.2018.


14. listopadu 2018

 • Prevence:

  9:55 – 10:40   – 5. E – 1. pomoc – praxe, zajišťuje vyučující  3. vyuč. hodiny.

  9:55 – 10:40   – 6. D – 1. pomoc – praxe, zajišťuje vyučující  3. vyuč. hodiny.

  9:55 – 10:40   – 9. A – požární prevence, zajišťuje vyučující  3. vyuč. hodiny.

 10:55 – 11:45   – 5. F – 1. pomoc – praxe, zajišťuje vyučující  4. vyuč. hodiny.   

10:55 – 11:45   – 7. E – 1. pomoc – praxe, zajišťuje vyučující  4. vyuč. hodiny.   

 10:55 – 11:45 – 9. B – požární prevence, zajišťuje vyučující 4. vyuč. hodiny.


15. listopadu 2018

 • Projekt – Stopy – Pražské Jezulátko – Lidé z celého světa, 5. F,  zajišťuje pí uč. Štěpánková.
 • Soutěž – Úžlabská informatika, zajišťuje pí uč. Holubová.
 • Návštěva knihovny – Řepy – 2. F, zajišťuje pí uč. Soušková.
 • Prevence:

  9:55 – 10:40   – 4. F – 1. pomoc – praxe (ve dvojici – musí mít elastické a hydrofilní obinadlo),  

                              zajišťuje vyučující  3. vyuč. hodiny.

 10:50 – 11:45   – 4. G – 1. pomoc – praxe (ve dvojici – musí mít elastické a hydrofilní obinadlo),  

                              zajišťuje vyučující  4. vyuč. hodiny.

 9:55 – 10:40   – 9. A – požární prevence, zajišťuje vyučující 3. vyuč. hodiny.

 10:55 – 10:40 – 9. B – požární prevence, zajišťuje vyučující 4. vyuč. hodiny.

                                   

 • Vystoupení pro jubilanty, 14:00, KC Průhon, zajišťuje p. uč. Maxant.

 


16. listopadu 2018

 
 • Dopravní hřiště: 11:00 –   12:00 – 4. D, zajišťuje pí uč. Malenová.

 


17. listopadu 2018

 • Den boje za svobodu a demokracii – státní svátek.

Čechova stodola 19. listopadu 2018

 • Čechova stodola – vánoční tradice – výroba čokolády – 1. C, 2. A, zajišťují pí uč. Špaleta a pí uč. Bajerová.    

Akce 20. listopadu 2018

 • Návštěva knihovny – Řepy:

09:00 – 1. A,  zajišťuje pí uč. Kalinová,

10:00 – 1. B,  zajišťuje pí uč. Rychlá,

11:00 – 1. D,  zajišťuje pí uč. Klufová.

 • Divadlo v Dlouhé – Malá mořská víla – 3. G, zajišťuje pí uč. Kmínková.
 • Kreativní dílnička – čokoláda:

08:00 – 09:40 – 4. C, zajišťuje pí uč. Veselková Hana,

09:55 – 11:45 – 4. D, zajišťuje pí uč. Malenová.


Pedagogická rada 21. listopadu 2018

Pedagogická rada - hodnocení prospěchu a chování žáků za 1. čtvrtletí

Akce 23. listopadu 2018

 • Dopravní hřiště:

                               08:30 –   09:30 – 4. D, zajišťuje pí uč. Malenová.

 • Schola  Pragensis – 9. A, 9. E,  zajišťují pí uč. Fridrichová a pí uč. Paštová.
 • Divadlo U Hasičů – Vánoce s poutníky – 3. G, zajišťuje pí uč. Kmínková.
 • Obvodní kolo – flornal – 1. – 3. ročník, zajiš´tuje

Školní družina - školní rok 2018 / 2019

Vážení rodiče,

o přijetí  žáka k zájmovému vzdělávání ve školní družině rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti zákonného zástupce (zápisní lístek), který si můžete vyzvednout u vedoucích školní družiny (pí Kotková - pracoviště Socháňova a pí Koderová - pracoviště Laudova) od 3. září 2018 a odevzdáte nejpozději do 7. září. 2018. Přijímáni jsou žáci 1. stupně vždy na jeden školní rok. V případě naplnění maximální kapacity družiny jsou žáci přijímání dle následujících kritérií:
 1. žáci z nižších ročníků
 2. mladší žáci dle data narození

Ve výjimečných případech má ředitelka školy právo posoudit přijetí žáka individuálně.

V případě, že nebude Vaše dítě přijato do školní družiny a má odpolední vyučování, škola nad Vaším dítětem na základě Vaší žádosti zajistí dozor o polední přestávce.
Děti, které nebudou přijaty do školní družiny, se mohou hlásit do školní klubu na kroužky.

Vzhledem k vysokému počtu žáků na 1. stupni  je pravděpodobné, že žáci 5. ročníků nebudou moci být přijati do školní družiny. Rozhodnutí však bude učiněno až po obdržení všech přihlášek.

Děkuji za pochopení.

                                                                                                 Jarmila Pavlišová


Informace pro rodiče

Ve školním roce 2018 / 2019 ve 4. a 5. ročníku budou mít žáci odpolední vyučování v úterý, konec 14:30 hod.  II. stupeň má odpolední vyučování také v úterý, konec vyučování je v 15:25. Konkrétní podobu rozvrhu pro příští rok dostanou žáci  4.září 2018.

Při klasifikaci používáme známky. Žáci budou mít papírovou žákovskou knížku, kde jsou uloženy základní informace o škole, kontakty. Žákovské knížky  slouží k předávání dalších informací, např. pro omlouvání žáků, potvrzení plateb, atp.
     Běžnou nepřítomnost, např. nemoc omlouvají rodiče osobně, telefonicky, elektronicky a poté písemně zápisem do  žákovské knížky v souladu se zákonem. V případě delší plánované nepřítomnosti (společná dovolená, hory...) trvající déle než tři dny, podávají rodiče písemnou žádost prostřednictvím třídních učitelů ředitelce  školy. 
     Informace o prospěchu a chování  dětí mohou rodiče získat prostřednictvím  žákovské knížky, osobně při konzultaci s vyučujícími a pravidelně 3 - 4x ročně při pravidelných třídních schůzkách. Jejich plán pro aktuální školní rok, termíny prázdnin a další důležité informace naleznete na našich stránkách  www.zs-perina.cz – kalendářní plán.

Pokud budete mít zájem o obědy, které se vaří ve školní jídelně,  základní informace najdete na  stránkách a jídelníček též.

Informace ke školní družině i klubu podá pí vych. Kotková – objekt Socháňova  a  Koderová – objekt Laudova.

Režim  školy

 

06:30 – 7:45                       ranní družina (příchod nejpozději do 07:15)

07:40                                  otevření budovy I. stupeň

07:40                                   otev´ření budovy I. stupeň 

07:45                                  otevření budovy II. stupeň

08:00 – 08:45                     1. vyučovací hodina 

08:55 – 09:40                     2. vyučovací hodina                                    

09:40 – 09:55                     svačinová přestávka                                    

09:55 – 10:40                     3. vyučovací hodina                                    

10:40 – 11:00                     velká přestávka                                    

11:00 – 11:45                     4. vyučovací hodina                                    

11:55 – 12:40                     5. vyučovací hodina                                    

12:50 – 13:35                     6. vyučovací hodina                                    

13:45 – 14:30                     7. vyučovací hodina                                    

14:40 – 15:25                     8. vyučovací hodina                                    

 

Po výuce  odcházejí žáci buď do školní družiny nebo domů.

 

Další informace

Školní řád

Doporučuji si na školních webových stránkách prostudovat školní řád.

Uvolňování a omluva žáka

Důvody nepřítomnosti, které trvají maximálně 3 dny uvolňuje třídní učitel. Na více jak tři dny uvolňuje ředitelka školy. Je nutno písemně požádat.

Pokud se dítě nedostaví do školy, rodič má povinnost ho do 48 hodin omluvit, nahlásit důvod nepřítomnosti a to buď emailem, telefonicky třídní učitelce, nebo telefonicky do kanceláře školy.

Všechny absence je třeba omluvit v ŽK nebo notýsku.

V případě větších absencí má třídní učitel právo požadovat omluvu od lékaře.

Pokud budete chtít dítě uvolnit během výuky, je potřeba napsat lísteček, jinak si musíte dítě  vyzvednout osobně. Dítě nemůže odejít samo, pokud neodevzdá třídnímu učiteli písemnou žádost o uvolnění s podpisem rodiče.

Šatna

Každé dítě má svou šatní skříňku. Během prvního dne dostanete klíček, je vhodné si nechat vyrobit duplikát, který mají k dispozici rodiče.

Školní jídelna

Na třídních schůzkách 3. září rodič obdrží zápisní lístek.

První čip dostanete od školy, při ztrátě zaplatíte 150 Kč.

Dítě má možnost vybrat si ze dvou jídel.

Na webových stránkách školy je k dispozici jídelníček pro daný týden. Máte možnost jej s dítětem projít.

V případě nemoci je nutno jídlo odhlásit u hospodářky školní jídelny. 1. den nemoci je možnost oběd vyzvednout osobně.

Školní družina

Provoz je od  pondělí do pátku.

Ranní družina 6:30 – 7:40 vždy v daném oddělení.

Odpolední družina od konce výuky do 16:00 ve svém oddělení.

Večerní družina 16:00 – 17:30 v daném oddělení.

Cena za školní družinu 100 Kč za měsíc.

Kroužky

V průběhu září by měl být zveřejněn seznam kroužků.

Děti se přihlašují prostřednictvím formuláře, který odevzdají třídní učitelce.

Kroužky začínají obvykle od poloviny září.

Další í informace se dozvíte na třídní schůzce 3. září 2018 od 17 hodin.Provoz školní družiny

Od 6:30 - 17:30.
Informace ke školní družině i klubu podá pí vych. Kotková – objekt Socháňova  a Koderová – objekt Laudova.

Nábor do kroužků - od 4. 9. 2018.
Zahájení kroužků v týdnu od 10. 9. 2018.


Upozornění pro rodiče

Aktivity organizací, které si pronajímají tělocvičnu, školní hřiště, společenskou místnost a další prostory školy po vyučování, nejsou organizovány školou. Je tedy na zvážení rodičů, zda své děti na tyto aktivity přihlásí.
Mgr. Jarmila Pavlišová

Označování alergenů ve školní jídelně

OZNAČOVÁNÍ ALERGENŮ S PLATNOSTÍ OD 13. PROSINCE 2014

Označení nebalených potravin = zhotovených pokrmů ve školní jídelně.

     Tato povinnost se týká všech výrobců potravin, všech článků veřejného  stravování - například  restaurací, jídelen, sociálních ústavů, nemocnic, prodejen, pekáren apod.

     Dne 13. prosince 2014 bude povinnost při nákupu potravinářských výrobků nebo jídel ve veřejném stravování vyznačit u výrobku stanovený alergen, který obsahuje.
     Školním jídelnám se v tomto ohledu nechává prostor při aplikaci tohoto ustanovení, zejména s ohledem na charakter a druh konkrétního školského zařízení, kterého se označení přítomnosti alergenní složky týká.
Zákonné ustanovení určuje vedoucím a ředitelům jídelen „jasně a zřetelně označit" (toto není blíže specifikováno). Obecně lze odvodit, že se jedná o takové značení, které bude strávníka dostatečně jasným způsobem informovat o tom, že je alergenní složka v potravině přítomna, nebo že některá složka pochází z alergenu uvedeném ve zmíněném seznamu legislativně značených alergenů.
     Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brán v žádném případě zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto přecitlivělost si musí každý strávník nebo zástupce strávníka sám uhlídat. Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, takže případným žádostem nebude vyhověno. Školní jídelna má funkci pouze informační tak, jako každý výrobce potravin a pokrmů.
     Označení přítomnosti alergenu bude vyznačeno na jídelním lístku číslem označující alergen. V blízkosti jídelního lístku bude vyvěšen seznam legislativně stanovených alergenů s označením čísla, které je přeneseno na jídelní lístek. Přítomnost alergenu bude přenesena z receptur a ingrediencí, které se používají ve školní jídelně při výrobě jednotlivých pokrmů.
    Rodiče strávníků a strávníci budou informováni s předstihem na webových stránkách,  dále na vývěskách školní jídelny, přímo v kanceláři ŠJ a hlavně pak v jídelnách. Nelze se při vaření obědů v počtu cca 950 strávníků věnovat jednotlivcům se svojí přecitlivělostí na některý z alergenů. Školní jídelna zajišťuje stravování žáků  podle jednotlivých věkových kategorií a výživových požadavků. Nelze spojovat dietní stravování s přecitlivělostí na některý alergen.
Označování alergenů je legislativně stanoveno od 13. prosince 2014 v souladu s potravinovým právem.

Odvolání na legislativu:

 • EU = 2000/13 do 13.12.2014 a pak nahradit = 1169/2011 EU článek 21
 • ČR = Vyhláška 113/2005 Sb., O způsobu označování potravin a tabákových výrobků, § 8, odst. 10

     Předpisy stanovují specifické požadavky na označování alergenních složek, u kterých je vědecky dokázáno, že vyvolávají u spotřebitelů alergii nebo nesnášenlivost představující nebezpečí pro zdraví. Je tedy požadováno, aby veškeré složky byly zřetelně označeny názvem příslušné alergenní složky, pokud není přímo v názvu potraviny nebo jídla.

     Označování pokrmů spadá do gesce Ministerstva zdravotnictví.

Vyjádření ministerstva zemědělství:

Poskytování informací o alergenech v případě nebalených potravin, tj. i pokrmů stanovuje čl. 44 odst. 1 a) nařízení 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Nařízení nabývá účinnosti 13. prosince 2014. Komentář ke zmíněnému ustanovení naleznete v bodech 2.5.1 až 2.5.3 dokumentu otázek a odpovědí k nařízení 1169 na této stránce:

 http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/foodlabelling/proposed_legislation_en.htm

     Jídelní lístek je jako vždy vyvěšen  přímo v jídelnách, dále pak na vývěskách školní jídelny a  na webových stránkách školy.

Ten, kdo netrpí alergií na žádné potraviny, se tímto značením nemusí zabývat.

Voda alergenní není.

Seznam číselného označení alergenů je vyvěšen níže.

V případě dotazů a informací volejte na tel.číslo 235314420.

V  Praze dne  1. prosince 2014

                                                    Mgr. Jarmila  Pavlišová, ředitelka školySeznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/11 EU

1) Obiloviny obsahující lepek,nejedná se o celiakii, výrobky z nich.
2) Korýši a výrobky z nich - patří mezi potraviny ohrožující život.
3) Vejce a výrobky z nich - patří mezi potraviny ohrožující život.
4) Ryby a výrobky z nich.
5) Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich - patří mezi potraviny ohrožující život.
6) Sójové boby (sója) a výrobky z nich.
7) Mléko a výrobky z něj - patří mezi potraviny ohrožující život.
8) Skořápkové plody a výrobky z nich – jedná se o všechny druhy ořechů.
9) Celer a výrobky z něj.
10) Hořčice a výrobky z ní.
11) Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich.
12) Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2.
13) Vlčí bob (LUPINA) a výrobky z něj.
14) Měkkýši a výrobky z nich.

 Průměrná váha porce

Muzikál Taceo

Podívejte se na naši upoutávku:  http://youtu.be/I74byopWkQI  
Děkuji všem za přípravu muzikálu.

                        Mgr. Jarmila Pavlišová, ředitelka školy

KNIHOVNA v budově Laudova je otevřena ve čtvrtek  -  13:00 - 14:30

KNIHOVNA v budově Socháňova je otevřena v pondělí - 13.45 - 15.00 a ve čtvrtek od 13:45 do 15:00


Základní škola genpor. Františka Peřiny

Created by © 2011-2018 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy