Informace pro budoucí prvňáčky

     Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

     od 24. dubna 2017 vždy od 16:00 do 17:00 bude na naší škole probíhat bezplatný kurz „Příprava na školu“ pro děti zapsané na naši školu.  Tento kurz není pro předškoláky povinný.

      Zábavné a hravé „vyučovací hodiny“ budou rozvíjet všechny dovednosti, které jsou pro budoucího prvňáčka potřebné. Jedná se tedy o hravou formu předškolní přípravy. Aktivity jsou zaměřeny např. na rozvoj motoriky a grafomotoriky, na cvičení zrakové a sluchové diferenciace, na pravolevou orientaci i na rozvoj vyjadřovacích schopností. Celý program je koncipován tak, aby byla u budoucího prvňáčka rovnoměrně posilována oblast motorická, grafomotorická a percepční. Zároveň je kladen důraz na rozvoj kognitivních-poznávacích funkcí. Jednotlivé lekce jsou tematicky zaměřeny, jak již vypovídá jejich název.

Názvy lekcí:

24. 04. 2017  Neposedné barvičky

15. 05. 2017  Zvířecí kamarádi

22. 05. 2017  Psaní jako hraní

29. 05. 2017 Brousek pro tvůj jazýček

05. 06. 2017  Popletená čísla

12. 06. 2017  Z pohádky do pohádky

19. 06. 2017  Hrátky se slovíčky pro kluky a holčičky

                     Ztracená písmenka

 

       Prosím o zaslání závazné přihlášky do 18. 4. 2017 poštou či mailem nebo můžete přihlášku přinést osobně do naší školy. Dle počtu přihlášených dětí rozhodnu, zda kurz bude probíhat v obou budovách naší školy (Socháňova ulice a Laudova ulice) nebo pouze v budově v Socháňově ulici. Informaci obdržíte mailem nebo telefonicky.

 

Děkuji a těším se na setkání s vámi i vašimi dětmi.

                                            Mgr. Jarmila Pavlišová, ředitelka školy


Kurz pro předškoláky - přihláška rok 2017

      Vážení rodiče,

akce pro předškoláky  "Škola plná kouzel" se budou konat vždy od 16:00 - 17:00 na pracovišti v Socháňově ulici i na pracovišti v Laudově ulici:

06. 03. 2017 - tvořivá dílnička zaměřená na dramatickou
                      výchovu.
                      S sebou: přezutí.   

13. 03. 2017 - tvořivá dílnička zaměřená na výtvarnou 
                      výchovu.
                      S sebou: přezutí.   

20. 03. 2017 - tvořivá dílnička zaměřená na tělesnou výchovu.
                      S sebou: cvičky, oblečení do tělocvičny.   


27. 03. 2017 - tvořivá dílnička zaměřená na anglický jazyk.
                      S sebou: přezutí.    

03. 04. 2017 - tvořivá dílnička zaměřená na praktické činnosti.
                      S sebou: přezutí.   

 

Kurz pro předškoláky, pouze pro děti zapsané na naší škole, bude každé pondělí v době od 24.4.2017 do 19.6.2017.

 

                              Těšíme se na Vás i Vaše děti.

                                   Za pedagogy  ZŠ genpor. Františka Peřiny

                                          Jarmila Pavlišová, ředitelka školy 


Login
LOGIN
Základní škola genpor. Františka Peřiny

Created by © 2011 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy