Login

pracoviště Laudova

Vánoční vystoupení 2018

Vánoční vystoupení 19. 12. 2018 bylo poprvé v naší tělocvičně a velmi se vydařilo. Děti nastudovaly krásné scénky a taneční čísla. Všem moc děkujeme, vystupujícím, učitelům a paním vychovatelkám a těšíme se na další akce.


Program vánočního vystoupení

TřídaNacvičující učitelNázev vystoupení
0. A.pí. uč. Dana VyjídákováPásmo básní a písní
1. E.pí.uč.Jana ŠtěpanovskáDva Mrazíci
2. F.pí.uč.Anežka SouškováBoombackery
2. G.pí.uč. Drahomíra OtoupalováVečerníček
1. F.pí.uč. Miroslava DvorskáDva sněhuláci
1. G. pí.uč. Klára MráčkováPásli ovce valaši
4. F.pí.uč. Tatiana BoštičkováTanec pro radost
4. G.pí.uč. Tereza VeseláBuď happy
5. E.pí.uč. Alena MalíkováLimbo - zumba
2. E.pí. Uč. Zuzana NovotnáV. Neckář - Půlnoční
3. H.pí.uč. Zuzana SrpováRolničky
6. D.pí.uč. Zuzana SrpováJust dance - Watch me
5. F.pí.uč. Nikola ŠtěpánkováTanec - 20. století
7. E.pí.vych. Šárka DvořákováGalway girl
3. G.pí.uč. Eva KmínkováJirka  a čert

Umístění tříd 2018 / 2019

Třídnictví ve školním roce 2018 / 2019

Pracoviště: Laudova ulice

Třídy

 

Třídní učitel - učitelka

0. A

pí uč. Vyjídáková        Dana

I. E

pí uč. Štěpanovská     Jana

I. F

pí uč. Dvorská             Miroslava

I. G

Pí uč. Mráčková         Klára

II. E

pí uč. Novotná           Zuzana

II. F

pí uč. Soušková          Anežka

II. G

pí uč. Vodrážková      Lucie

         III. G

pí uč. Kmínková         Eva        

III. H

pí uč. Srpová              Zuzana       

IV. F

pí uč. Boštičková        Tatiana        

IV. G

pí uč. Veselá                Tereza        

V. E

pí uč. Malíková           Alena        

V. F

pí uč. Štěpánková       Nikola        

VI. D

pí uč. Říčařová            Jaroslava        

VII. E

p. uč. Lustyk                 Jiří

 

VI. D – žáci V. E +  V. F


 


Z historie Laudovky

 

 

Slavnostní  otevření  školy se konalo  1.  září  1982. Do nové a první školy v rodícím se sídlišti v  Praze  

V  Řepích   nastoupilo 394 žáků.  Během   roku  jejich  počet  vzrostl  na 521. Ve škole tehdy pracovalo

14  učitelů, 2 pracovníci vedení školy  a  4 pracovníci školní družiny.  První   ředitelkou   školy  se  stala

paní Ludmila Nová.

V dalším školním roce se počet žáků  navýšil  na 660, počet vyučujících na 28  a  pracovníků školní

družiny na 7. S nárůstem obyvatel  na  sídlišti nadále rostl počet žáků školy. Ve  2. a  3. třídách se

vyučovalo na směny.

Ve školním roce 1985/86 byly otevřeny odborné pracovny fyziky , chemie  a  školní dílny.

Počet žáků i pracovníků  školy nadále  stoupal  a v roce 1989/90 měla škola 850 žáků, 34 vyučujících,

4 pracovníky vedení školy  a  11 pracovníků školní družiny. Ve škole se opět vyučovalo na směny.

Ve školním roce 1990/91 byla   zřízena třída se sportovním zaměřením,  ostatní  žáci 2. stupně měli

možnost výběru ze dvou cizích jazyků /anglického nebo  německého/.  Činnost   zahájilo  divadlo

Margaritas.  Druhým ředitelem školy  byl  zvolen  Mgr. Stanislav Šindelář.

Počet  žáků  se stále navyšoval,  směnovalo se  a  nezbytností se stalo  v roce 1991/92 dostavění  

4. nadzemního podlaží  s dalšími třídami na obou pavilonech.  Dostavěním nových tříd směnování  

skončilo.  

V roce 1997 bylo zrekonstruováno školní hřiště a upraveno malé  átrium.

S dostavěním a zabydlením sídliště se počet žáků začal snižovat.

Během let 2001 – 2008 byl ve škole zřízen školní bufet,  upraveny oddychové koutky pro žáky.

Byly zařízeny dvě počítačové učebny s připojením na internet,  pořízena interaktivní tabule

 a zřízena multimediální  učebna  s dataprojektorem.

V roce 2008 zřizovatel školy  ÚMČ PRAHA 17 pronajal část pavilonu B1 Soukromé střední umělecké

škole  designu  s. r.o.

Během období  let  2009 – 2011 se ve vedení   školy  vystřídali  Mgr.  Hana Třebická a  Mgr.  Josef

Brynych .

 Od 18. 7. 2011 se ředitelkou školy stala  Mgr. Jarmila Pavlišová.

Rozhodnutím zřizovatele ÚMČ PRAHA 17 z roku 2011 došlo ke sloučení této školy se Základní školou

genpor. Františka Peřiny  od 1.1.2012. Škola v Laudově ulici se stala součástí školy v  Socháňově ulici.

Detašované pracoviště v Laudově ulici má odpovídající vybavení k modernímu způsobu výuky.  

V každé třídě je počítač s připojením  na  internet a  dataprojektor . K výuce žáci využívají

multimediální učebnu, keramickou dílnu a školní knihovnu a k volnočasovým aktivitám hernu, hřiště a zájmové kroužky.

 Během léta 2013 dostala budova školy nový „kabát“  a upravenou předzahrádku se  sochou lachtana

od akademického sochaře Jana Laudy. 

 

 

                                                                           

 

 

                                                                           

Základní škola genpor. Františka Peřiny

Created by © 2011-2018 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy