Login

Přihlášky na střední školy

Informace k přijímacímu řízení žáků na střední školy

Informace k přijímacímu řízení žáků:

                                                                                                   5. ročníků

                                                                                                   7. ročníků.

                                                                                                   9. ročníků.

Co udělat před odevzdáním přihlášky – do 1. března 2018:

  • Vybrat si školu a obor vzdělání, informovat se o školách na internetu nebo v přehledech škol – je možno zapůjčit u pí uč. Drahošové, výchovná poradkyně.
  • Navštívit dny otevřených dveří na jednotlivých školách.
  • Zjistit, jaké jsou podmínky pro přijetí do vybraného oboru  - ředitel SŠ je musí zveřejnit do 31. ledna 2018, u škol s talentovými zkouškami do 31. října 2017.
  • Žáci obdrží 2 přihlášky s doplněným prospěchem spolu s pololetním vysvědčením dne 31. 1. 2018. Lze uplatnit např. dvě přihlášky na dvě různé SŠ nebo dvě přihlášky na dva různé obory vzdělání na jedné SŠ.
  • Vyplnit  přihlášky a nechat si potvrdit na ZŠ – razítko a podpis ŘŠ do 23. 2. 2018 –zajišťuje pí uč. Drahošová, výchovná poradkyně.
  • Odevzdat přihlášky přímo ředitelům SŠ do 1. března 2018. POZOR : Na některé obory je potřeba lékařské potvrzení. Pokud má žák diagnostikovány poruchy učení a bude vyžadovat úlevy při přijímacích zkouškách či studiu na SŠ, musí tuto diagnózu doložit zprávou psychologa.
  • Ve dnech 5. , 6., a 7. února 2018 obdržíte od paní učitelky Drahošové zápisový lístek. Místo: budova Socháňova, společenská místnost, od 18:00 – 19:00.

Co dělat do doby přijímacích zkoušek – do 22. dubna 2018:

Střední školy pořádají přijímací zkoušky:

 • Přijímací zkoušky se budou konat v termínu 12. 4.– 28. 4. 2018 takto:
           1. termín: čtyřleté obory - 12. 4. 2018
                         víceletá gymnázia - 13. 4. 2018

           2. termín: čtyřleté obory - 16. 4. 2018
                         víceletá gymnázia - 17. 4. 2018

           Jednotné přijímací zkoušky se budou konat formou písemného testu z českého jazyka a literatury a z                matematiky a jejich aplikací.

          Přijímací řízení pro ostatní obory vzdělávání (s výučním listem) se konají  od 22. 4. do 30. 4. 2018.
               
  • Nemůže-li  se žák z vážných důvodů zkoušky zúčastnit, je třeba se omluvit nejpozději do 3 dnů a přihlásít se ke zkoušce v náhradním termínu 10. 5. 2018 nebo 11. 5. 2018.

 

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí:

  • Ředitel SŠ zveřejní seznam přijatých uchazečů. Rodičům nepřijatých uchazečů odešle písemné rozhodnutí o nepřijetí od 22. do 30. 4. 2018.

V případě přijetí:

  • Do 10 pracovních dnů  ode dne oznámení rozhodnutí doručit řediteli SŠ zápisový lístek. Nebude-li v této lhůtě zápisový lístek doručen, je možné místo obsadit jiným uchazečem. Zápisový lístek je možné uplatnit jen jednou. To však neplatí v případě, že žák chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

V případě nepřijetí:

  • Do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí je možné podat k rukám ředitele SŠ odvolání proti rozhodnutí.
  • Zeptat se ředitele SŠ na uvolněná místa po uchazečích, kteří byli přijati, ale rozhodli se pro jinou školu (nedoručili zápisový lístek).
  • Nevyjde-li odvolání, podívat se na volná místa ve 2. kole. Ve druhém, případně dalších kolech není počet přihlášek omezen.

Přijímání do oborů s talentovou zkouškou a na konzervatoř

  • Talentové zkoušky probíhají v lednu  2018.
  • Pokud žák není přijat do oboru s talentovou zkouškou, podává přihlášky ke vzdělávání na střední školy    v řádném termínu.

Přijímání ke vzdělávání na víceletých gymnáziích

  • Do 1. ročníku osmiletého gymnázia se přijímají žáci po ukončení 5. ročníku ZŠ.
  • Do 1. ročníku šestiletého gymnázia se přijímají žáci po ukončení 7. ročníku ZŠ.
  • Přijímací řízení probíhá stejně jako do 1. ročníků SŠ.

                                                                    

                                                                                        Mgr. Helena Drahošová

                                                                                        drahosova.perina@seznam.cz

 

 

 

Informace pro rodiče a žáky k přijímacímu řízení na střední školy a víceletá gymnázia

V průběhu konání třídních schůzek 6. 12. 2017 se uskuteční informační schůzka pro rodiče žáků k přijímacím zkouškám v 19 hodin ve společenské místnosti na pracovišti Socháňova. 

31. 1. 2018 dostanou žáci společně s pololetním vysvědčením dvě přihlášky na střední školy a víceletá gymnázia.

V období od začátku února do 23. února 2018 žáci odevzdají vyplněné přihlášky(pouze 1. stranu, někteří s potvrzením od lékaře, pokud je školou požadováno) p. uč. Drahošové, výchovné poradkyni - pavilon B2, 1. poschodí, ráno před vyučováním nebo o velké přestávce v 10, 40 hod.

Potvrzené přihlášky základní školou zákonní zástupci pošlou poštou nebo osobně odevzdají vedení střední školy.
Pozor!
Počítejte s jarními prázdninami i na středních školách! Praha 6 až 10 mají jarní prázdniny od 12. 2. do 18.2. 2018, Praha 1 až 5 mají jarní prázdniny od 5.2. do 9. 2.. 2018.

ZÁPISOVÝ LÍSTEK bude vydán osobně zákonným zástupcům ve dnech 5., 6. a 7. února 2018 v době od 18 až 19. hodin ve společenské místnosti školy, pracoviště Socháňova.
Zápisovým lístkem se přijatý žák zapíše na střední školu do 10 dnů od přijetí.

Přijetí na vybranou střední školu žáci nahlásí výchovné poradkyni do konce května 2018.

Informace o přijímacím řízení jsou také na stránkách

www.msmt.cz
www.atlasskolstvi.cz
www.infoabsolvent.cz


Základní škola genpor. Františka Peřiny

Created by © 2011-2018 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy