Login

Přihlášky na střední školy

Informace o organizaci jednotné přijímací zkoušky v souvislosti s COVID-19

https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/jednotna-prijmaci-zkouska/2020/Pruvodce/Pruvodce_konani_JPZ_7_9_final.pdf


Všechny potřebné informace o organizaci a konání jednotné přijímací zkoušky naleznete na oficiálních webových stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/vysledky-jpz

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/vysledky-jpz/rozhodovani-o-prijeti-a-zaslani-pisemneho-rozhodnuti-uchazecum

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/vysledky-jpz/podani-zapisoveho-listku-na-stredni-skolu

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/vysledky-jpz/podani-zadosti-o-nove-rozhodnuti

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí:
 • Ředitel SŠ zveřejní seznam přijatých uchazečů ( uvedených pod přiděleným registračním číslem), jejich pořadí podle výsledků hodnocení a všechna hodntící kritéria budou zveřejněna ve škole na přístupném místě a na školním webu po dobu nejméně 15 dnů. 
 • Rodiče nepřijatých žáků dostanou písemné oznámení o nepřijetí.

V případě přijetí:

 • Do 5 pracovních dnů  ode dne oznámení rozhodnutí doručit řediteli SŠ zápisový lístek. Nebude-li v této lhůtě zápisový lístek doručen, je možné místo obsadit jiným uchazečem. Zápisový lístek je možné uplatnit jen jednou. To však neplatí v případě, že žák chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

V případě nepřijetí:

 • Do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí je možné podat k rukám ředitele SŠ odvolání proti rozhodnutí.
 • Zeptat se ředitele SŠ na uvolněná místa po uchazečích, kteří byli přijati, ale rozhodli se pro jinou školu (nedoručili zápisový lístek).
 • Nevyjde-li odvolání, podívat se na volná místa ve 2. kole. Ve druhém, případně dalších kolech není počet přihlášek omezen.


Informace k přijímacímu řízení žáků na střední školy

Informace k přijímacímu řízení žáků:

                                                                                                   5. ročníků

                                                                                                   7. ročníků.

                                                                                                   9. ročníků.

Co udělat před odevzdáním přihlášky – do 1. března 2020:

  • Vybrat si školu a obor vzdělání, informovat se o školách na internetu nebo v přehledech škol – je možno zapůjčit u pí uč. Drahošové, výchovná poradkyně.
  • Navštívit dny otevřených dveří na jednotlivých školách.
  • Zjistit, jaké jsou podmínky pro přijetí do vybraného oboru  - ředitel SŠ je musí zveřejnit do 31. ledna 2020, u škol s talentovými zkouškami do 31. října 2019.
  • Žáci obdrží 2 přihlášky s doplněným prospěchem spolu s pololetním vysvědčením dne 31. 1. 2020. Lze uplatnit např. dvě přihlášky na dvě různé SŠ nebo dvě přihlášky na dva různé obory vzdělání na jedné SŠ.
  • Vyplnit  přihlášky a nechat si potvrdit na ZŠ – razítko a podpis ŘŠ do 19. 2. 2020 –zajišťuje pí uč. Drahošová, výchovná poradkyně.
  • Odevzdat přihlášky přímo ředitelům SŠ do 1. března 2020. POZOR : Na některé obory je potřeba lékařské potvrzení. Pokud má žák diagnostikovány poruchy učení a bude vyžadovat úlevy při přijímacích zkouškách či studiu na SŠ, musí tuto diagnózu doložit zprávou psychologa k přihlášce.
  • Ve dnech 10. , 11., a 12. února 2020 obdržíte od paní učitelky Drahošové zápisový lístek. Místo: budova Socháňova, společenská místnost, od 18:00 – 19:00.
Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí:
  • Ředitel SŠ zveřejní seznam přijatých uchazečů ( uvedených pod přiděleným registračním číslem), jejich pořadí podle výsledků hodnocení a všechna hodntící kritéria budou zveřejněna ve škole na přístupném místě a na školním webu po dobu nejméně 15 dnů. 
  • Rodiče nepřijatých žáků dostanou písemné oznámení o nepřijetí.

V případě přijetí:

  • Do 10 pracovních dnů  ode dne oznámení rozhodnutí doručit řediteli SŠ zápisový lístek. Nebude-li v této lhůtě zápisový lístek doručen, je možné místo obsadit jiným uchazečem. Zápisový lístek je možné uplatnit jen jednou. To však neplatí v případě, že žák chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

V případě nepřijetí:

  • Do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí je možné podat k rukám ředitele SŠ odvolání proti rozhodnutí.
  • Zeptat se ředitele SŠ na uvolněná místa po uchazečích, kteří byli přijati, ale rozhodli se pro jinou školu (nedoručili zápisový lístek).
  • Nevyjde-li odvolání, podívat se na volná místa ve 2. kole. Ve druhém, případně dalších kolech není počet přihlášek omezen.

Přijímání do oborů s talentovou zkouškou a na konzervatoř

  • Talentové zkoušky probíhají v lednu  2020.
  • Pokud žák není přijat do oboru s talentovou zkouškou, podává přihlášky ke vzdělávání na střední školy    v řádném termínu.

Přijímání ke vzdělávání na víceletých gymnáziích

  • Do 1. ročníku osmiletého gymnázia se přijímají žáci po ukončení 5. ročníku ZŠ.
  • Do 1. ročníku šestiletého gymnázia se přijímají žáci po ukončení 7. ročníku ZŠ.
  • Přijímací řízení probíhá stejně jako do 1. ročníků SŠ.

                                                                    

                                                                                        Mgr. Helena Drahošová

                                                                                        drahosova.perina@seznam.cz

 

 

 

Informace pro rodiče a žáky k přijímacímu řízení na střední školy a víceletá gymnázia

V průběhu konání třídních schůzek 4. 12. 2019 se uskuteční informační schůzka pro rodiče žáků k přijímacím zkouškám v 19 hodin ve společenské místnosti na pracovišti Socháňova. 

31. 1. 2020 dostanou žáci společně s pololetním vysvědčením dvě přihlášky na střední školy a víceletá gymnázia.

V období od začátku února do 19. února 2020 žáci odevzdají vyplněné přihlášky(pouze 1. stranu, někteří s potvrzením od lékaře, pokud je školou požadováno) p. uč. Drahošové, výchovné poradkyni - pavilon B2, 1. poschodí, ráno před vyučováním nebo o velké přestávce v 10, 40 hod.

Potvrzené přihlášky základní školou zákonní zástupci pošlou poštou nebo osobně odevzdají vedení střední školy.
Pozor!
Počítejte s jarními prázdninami i na středních školách! Praha 6 až 10 mají jarní prázdniny od 24. 2. do 1.3. 2020, Praha 1 až 5 mají jarní prázdniny od 17.2. do 23. 2.. 2020.

ZÁPISOVÝ LÍSTEK bude vydán osobně zákonným zástupcům ve dnech 10., 11. a 12. února 2020 v době od 18 až 19. hodin ve společenské místnosti školy, pracoviště Socháňova.
Zápisovým lístkem se přijatý žák zapíše na střední školu do 10 dnů od přijetí.

Přijetí na vybranou střední školu žáci nahlásí výchovné poradkyni do konce května 2020.

Informace o přijímacím řízení jsou také na stránkách

www.msmt.cz
www.atlasskolstvi.cz
www.infoabsolvent.cz


Základní škola genpor. Františka Peřiny

Created by © 2011-2018 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy