Login

Projekty

ERASMUS+

ERASMUS+

ZŠ genpor. Františka Peřiny se v období 2018/2019 zapojila do programu Erasmus+, projekt mobility osob – vzdělávání dospělých. Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020.

Mobilita je naplánována na jaro 2019.

 


Projekt Domino

Naše škola se zapojila do projektu vyhlášeného MŠMT. Jedná se o Výzvu č. 02_16_23  - Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

 

Název projektu: DOMINO

 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0003657

 

Projekt je spolufinancován EU v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

Cílem tohoto projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

 

V rámci projektu využíváme tyto aktivity:

-          Čtenářský klub pro žáky ZŠ

-          Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

-          Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

-          Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ

-          Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ

-          Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi

-          Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

 

 

 

                                                                                                                             Mgr. Jarmila Pavlišová

                                                                                                                                   ředitelka školy

 


Projekt EU - DOMINO

Projekt EU - DOMINO Naše škola se zapojila do projektu vyhlášeného MŠMT. Jedná se o Výzvu č. 02_16_23 - Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. Název projektu: DOMINO Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0003657  Projekt je spolufinancován EU v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).Cílem tohoto projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. V rámci projektu využíváme tyto aktivity:Čtenářský klub pro žáky ZŠKlub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠDoučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchemŠkolní speciální pedagog – personální podpora ZŠVzdělávání pedagogických pracovníků ZŠVzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluziSdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv   Mgr. Jarmila Pavlišováředitelka školy    ...
Více informací

Projekt DĚTSKÝ KLUB PRO ZŠ GENPOR. FR. PEŘINY

Projekt DĚTSKÝ KLUB PRO ZŠ GENPOR. FR. PEŘINY

Dětský klub pro ZŠ genpor. Fr. Peřiny

Projekt č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_078/0007975 je financován z OP Zaměstnanost a ESF.

Termín realizace:  1. 8. 2018 - 30. 6. 2021

Projekt cílí na udržení nabídky péče o děti 1. stupně základní školy v době mimo školní vyučování v ZŠ genpor. Fr. Peřiny . Projekt pomůže zajistit kontinuální provoz  zařízení péče o děti 1. stupně ZŠ, které díky dětskému klubu umožňuje rodičům našich žáků kompenzovat jejich znevýhodnění na trhu práce a účinněji a funkčně tak sladit svůj pracovní a rodinný život. V rámci projektu vznikne klub pro děti z přípravné třídy.

Kontaktní osoba: Mgr. Olga Panošová  tel. : 235317251

 
Projekt EU - Inkluze na ZŠ Genpor. Františka Peřiny

Projekt EU - Inkluze na ZŠ Genpor. Františka PeřinyProjekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora školy, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů/zákon. zástupců ve školách, projektová výuka a komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol.

Multikulturní výchova na ZŠ genpor. Františka Peřiny

Multikulturní výchova na ZŠ genpor. Františka Peřiny

Cílem projektu je zavést multikulturní výchovu na ZŠ Genpor. Františka Peřiny a tím posílit inkluzi ve škole. Tohoto cíle chceme dosáhnout

prostřednictvím:

1) Vzděláváním pedagogických pracovníků školy v problematice odlišností a shod jednotlivých kultur.

2) Vytvořením výukových materiálů a inovací tematických plánů o multikulturní problematiku pro jednotlivé předměty na I. i II. stupni ZŠ.

3) Inovací výuky, která bude probíhat s využitím nových výukových materiálů a bude probíhat podle inovovaných tematických plánů. 

 


Něco z výuky anglického jazyka…

Projekty dětí 7.D s názvem My Country se tentokrát povedly, co říkáte?

Comenius

ComeniusOd školního roku 2005/2006 je škola zapojena do mezinárodního projektu Comenius - spolupráce škol. Žáci pracují na společných projektech s dětmi střední školy v holandském městečku Oss a se studenty tureckého gymnázia města Giresun. Prostředkem komunikace je angličtina. Děti pod vedením svých učitelů angličtiny tvoří časopisy, vyměňují si osobní dopisy a přání. O našem projektu se můžete dozvědět více na našich společných stránkách http://www.factfiles.tk.
Základní škola genpor. Františka Peřiny

Created by © 2011-2018 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy