2016/2017

Studijní pobyt v Anglii - květen 2017

Zdravime z Cardiffu!


Školní zájezd do Bavorska

Velká Británie 2017 - Program

Velká Británie 2017 - ProgramVelká Británie 2017 - Program

Velká Británie 2017 - Přihláška

Velké Británii 2017 - PřihláškaVelké Británii 2017 - Přihláška

Studijní pobyt ve Velké Británii 2017

Vážení rodiče,

naše škola každoročně organizuje pro naše žáky 6. – 9. ročníku studijní pobyt ve Velké Británii.

Podmínky pobytu pro rok 2017:

Termín: 19. 5. – 26. 5. 2017

Místo: Swansea, jižní Wales

Cena: 12 350 Kč (zahrnuje dopravu, ubytování s plnou penzí v hostitelských rodinách, výuku

16 lekcí, výlety, průvodce, kompletní pojištění, nezahrnuje vstupy cca 50 GBP, kapesné)

Platby: Na základě přihlášky obdrží dítě složenku na zálohu ve výši 6000 Kč, záloha se platí na účet

školy do konce listopadu 2016. Doplatek v březnu 2017.

Grant ÚMČ: Grant je nenárokový, v minulých letech byl vypisován vždy na jaře.

Škola bude o grant opět žádat. Rodiče však musí zaplatit v uvedených termínech celou částku a v případě, že příspěvek obdržíme, bude jim dodatečně poukázán.

Podmínky studijního pobytu:

Děti jsou v rodině ubytované většinou po 2 - 4, tráví zde dobu cca od 19 do 8.30 hod. následujícího dne. Rodina zajišťuje dětem snídani, oběd formou balíčku, večeři. Rodiny bydlí zpravidla v docházkové vzdálenosti od školy a děti docházejí do školy samy nebo je rodiny vozí auty, někdy jsou sváženy autobusem. Výuku vedou rodilí mluvčí, děti jsou rozděleny podle jazykové úrovně do skupin po 10 – 15. Doprovázející pedagogové zajišťují dozor nad žáky denně před výukou, o přestávkách a na poznávacích výletech, tj. cca od 8.45 do 19 hod. Jsou nápomocni při řešení případných problémů vzniklých v souvislosti s ubytováním, výukou apod. Dítě nesmí bez souhlasu pedagoga opustit rodinu. Nosí u sebe kopii pasu, průkazku zdravotní pojišťovny, adresu a telefon hostitelské rodiny a českého pedagoga. Vždy se pohybuje minimálně ve dvojici, na vycházkách a výletech dbá pokynů pedagoga a průvodce.

Podmínkou účasti dítěte na studijním pobytu je vyplnění závazné přihlášky, uhrazení všech plateb v řádných termínech, potvrzení o zdravotní způsobilosti a platný cestovní pas, příp. OP. Rodiče dítěte, které není občanem EU, musí dítěti vyřídit vízum.

Program pobytu – viz informační list CK Kristof.

Máte–li zájem, aby se Vaše dítě zúčastnilo studijního pobytu, vyplňte prosím přihlášku a pošlete do školy pí uč. Jolaně Jurečkové. Poté obdržíte další potřebné materiály a složenku na platbu. Případné informace obdržíte u pí. uč. Jolany Jurečkové, mail: jureckova.perina@seznam.cz

Děkujeme za spolupráci.

 

 


Login
LOGIN
Základní škola genpor. Františka Peřiny

Created by © 2011 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy