Login

2019/2020

Den veteránů – 1. E a 1. F

V pondělí 11. listopadu jsme si ve škole připomínali den válečných veteránů. Všichni jsme si ozdobili oblečení květy vlčího máku, který je symbolem tohoto dne. Do prvních tříd za námi přišli žáci devátých tříd, kteří si pro nás připravili program. Dozvěděli jsme se, kdo je to válečný veterán, seznámili jsme se s osobností Františka Peřiny, po kterém je pojmenovaná naše škola. Deváťáci pro nás měli připravený kvíz, skládání puzzle a na závěr jsme si vyrobili záložku. Deváťákům děkujeme za povedenou a zábavnou hodinu.


Návštěva dětí z Japonské školy

V pátek 8. listopadu nás ve třídách 1. E a 1. F navštívily děti z první třídy Japonské školy. Děti nám zazpívaly japonské písničky a na závěr jsme si všichni zazpívali písničku Šla Nanynka do zelí. Prvňáci dostali od dětí z Japonské školy velký plakát, my jsme jim vyrobili podzimní záložky.


Halloween

Projektový den 31.11. -Halloween
Žáci 5.G se informovali o původu a průběhu tohoto svátku v anglicky mluvících zemích, prezentovali získané vědomosti ve skupinkách s ukázkou anglických písniček a říkanek. Nechyběly strašidelné příběhy, dlabání dýní a sladké občerstvení. Na závěr proběhla soutěž o nejlepší masku.


Halloweenská angličtina 1. E a 2. E

Ve čtvrtek 31. října jsme ve třídách 1. E a 2. E oslavili v hodinách angličtiny Halloween. Povídali jsme si o anglickém Halloweenu a českých Dušičkách. Děti v kostýmech představily své postavy a pracovali jsme na strašidelných pracovních listech.


Dýňové hrátky se Strašidláky

I v letošním roce jsem pro děti připravila nevšední zážitek. : „Dýňové hrátky se strašidláky“.
Ke slavnostní atmosféře přispěli i rodiče dětí, kteří jim pořídili úžasné masky strašidel, a přinesli dobrůtky na „ netradiční atmosféru“.
Dobrá nálada a chuť se radovat byl jen krůčkem k začátku příjemného dne.
Zatímco rodiče si fotili své „Strašidláky“hned ráno v lavicích , děti se vítaly a pokukovaly po svých strašidláckých kamarádech…
Celé dopoledne proběhlo v duchu Strašidelné školy…každé strašidlo se představilo nějakým svým pozdravem.
Kdo chtěl, mohl se zapojit v herně do společného prostorového tvoření a sestavit dýni
z barevných kostek, či nejrůznějších jiných variací. K dispozici byly omalovánky čarodějnic , kocourů ,netopýrů a dýní.
Děti plnily úkoly, musely zpívat a přednést básničku, a také odpovídat na mnohé otázky v podobě hádanek,které si pro ně tentokrát připravila Dýnová víla..Strašidláci…
Za odměnu byly pozvány na taneční zábavu, kde se mohly náležitě vytancovat, zakřičet si, zapojit svoji fantazii a předvést taneční kreace...
Všem se nám tento den moc líbil. Děti byly nadšené a plné dojmů, a myslím, že máme na co vzpomínat.
Zpracovala: Mgr. Vyjídáková Dana
Učitelka přípravné třídy


Projekt VÍTÁNÍ PODZIMU -2.E

Přesně na první podzimní den jsme začali projekt vycházkou do řepského lesoparku pozorovat změny v přírodě a sbírat přírodniny na výrobky v hodinách VV a PČ. Třídu tak zdobí draci s ježky v listí.
Podzimní tématika se promítla i do vyučovacích hodin ČJ a M. Na odletu ptáků, drakiádě jsme procvičovali tvoření a řešení sl. úloh i počítání s přechodem přes desítku. Na podzimních stromech a jejich plodech jsme zvládli učivo o větách.
Projekt jsme zakončili hallowenským vyučováním v maskách a Cestou za dřevem v Ekocentru PRALES, kde jsme si upevnili učivo z PRV o stromech.


Exkurze v ČT

Ve čtvrtek 3. října jsme byli na návštěvě České televize. Při naší návštěvě jsme viděli dvě budovy České televize, v jedné budově, bylo právě zpravodajství, ve druhé budově byly ateliéry. V budově ateliérů jsme prohlédli Studio 3, kde se natáčí Planeta YÓ a Kouzelná školka. V dalším z ateliérů jsme přihlíželi přípravě nového seriálu české televize o Boženě Němcové.
Navštívili jsme spoustu zajímavých míst. Byli jsme také ve studiu, ve kterém se natáčí dokumenty, např. Toulavá kamera, nebo ve studiu Sportu, kde pan kameraman na pár vteřin nechal zmizet pár zlobivých spolužáků.
Prohlídka byla zajímavá a poučná. Velmi se nám exkurze v ČT líbila a musíme přiznat obdiv všem pracovníkům České televize
Žáci 4. H


Drakiáda ve ŠD

V pátek 11.10., jsme s dětmi pouštěli draky. Děti si draky vyrobily samy, a také s nimi soutěžily - Dračí běh, Jablkobraní a chůze s jablkem na hlavě. Počasí nám vydrželo a my jsme nezmokly. Vychovatelky ŠD


Běh pro Afriku

V pátek 4.10.2019 se konal náš běh pro Afriku. Jako každoročně chceme finančně podpořit školu v Etiopii. Našich 264 běžců a 14 pedagogů celkem uběhlo 2489 kol tj.622 km. Celková částka poslaná na pomoc africkým dětem činí 27 562 kč.
My jsme udělali sportem něco pro své zdraví a navíc jsme dokázali peněžně podpořit dobrou věc.
V anketě mezi spolužáky jsme se dověděli......že:
1.F. 2 kolečka protože staví školy ručně 100 kč
2.F. 10 koleček pro Afriku 100 kč
3.F. 16 koleček abychom přispěli na Afriku 100 kč
4.G. 5 koleček aby se z peněz postavila škola 100 kč
5.F. 7 koleček abych přispěl do Afriky 170 kč


Projekt Německý jazyk

V pondělí 7.10.2019 představili žáci osmé třídy v rámci hodiny německého jazyka své první projekty. Německy přiblížili svým spolužákům, kam by se chtěli podívat příští prázdniny. Kterou zemi by rádi navštívili, s kým by se na cestu vydali, co by chtěli zajímavého vidět a zažít. Bc.BcA. Drahomíra Otoupalová


Čokoládovna Šestajovice

V pondělí 7.10.2019 navštívili žáci 3.F, 3.G a 5.G výrobnu čokolády v Šestajovicích. Pro děti to byl netradiční zážitek. Nadšení návštěvníci si mohli odlít vlastní tabulku čokolády a na závěr ji ozdobit dle vlastní fantazie oříšky, kokosem a sušeným ovocem. Děti se také dozvěděly, odkud čokoláda pochází, jak se zpracovává. A pochopitelně nezapomněly ochutnávat sladké pochoutky. Bc.BcA. Drahomíra Otoupalová


DEN PŘÁTELSTVÍ „Červený den“

Třída 0.A. připravila pro děti z první třídy na ZŠ Laudova společný projekt:
„Den přátelství“

Už to bude téměř měsíc,kdy se děti ze třídy 0.A.pravidelně potkávají s dětmi první třídy - v prostorách školy, ať už v družině, na chodbách školy , také na obědě, nebo .sportovním hřišti.Mnohé děti jak ze školy, tak z nulté třídy se již kamarádí a navštěvují se i mimo školu…Tak vznikl tento projekt ke sblížení s ostatními dětmi.
Úkolem bylo v každé třídě vytvořit „pavoučky štěstí“jako projev kamarádských vztahů.
Cílem akce pak posilovat pro-sociální chování v dětské herní skupině a poznávání nových kamarádů.
Děti z nulté třídy „usoukaly dlouhou nit“a vydaly se postupně do třídy 1.F., a následně do 1.E.,kde cestou odříkávaly říkadlo : „Pavučina štěstí a společně jsme si zazpívaly Kamarádskou píseň..
Od prvňáčků jsme posbíraly všechny „pavoučky“, které jsme v naší třídě vylepily na velkou společnou pavučinu na zdi.
Celý den se nesl v duchu zábavy, her,hádanek, písniček a tancování při kytaře a nově za zvuku houslí…
Celá akce tímto nekončí,postupně v rámci možností se budeme s dětmi z prvních tříd i nadále potkávat,zajdeme si na společné vycházky , a budeme upevňovat kamarádské vztahy mezi dětmi.
Mgr.Vyjídáková Dana
Přípravná třída


Vítání podzimu

V pondělí, 23.9. 2019 jsme přivítali podzim. Vysvětlili jsme si, co znamená podzimní rovnodennost, co nám podzim přináší, a co se děje v přírodě.
Den jsme zakončili výrobky, dle vlastní fantazie s použitím podzimních přírodnin.
Žáci 3.E


Toulcův dvůr 4.G

V pátek 20.9. jsme navštívili Toulcův dvůr, abychom se dozvěděli něco o stromech.


Čtení ve vlaku

V úterý 17.9.2019 jsme se s dětmi zúčastnili festivalu Čtení ve vlaku, v jehož rámci renomovaní čeští literáti čtou z vlastní tvorby v příměstských vlakových spojích a obohacují tak kulturní nabídku hlavního města.
Akci již šestým rokem pořádá škola reklamní a umělecké tvorby Michael ve spolupráci s Vysokou školou kreativní komunikace. Během jízdy na Karlštejn, směr Beroun a zpět jsme měli příležitost setkat se se spisovateli Ivonou Březinovou a Davidem Laňkou a poslechnout si poutavé a vtipné ukázky z jejich literárního díla, určeného dětským čtenářům. Netradiční prostředí vlaku a osobní kontakt s autory umocnilo náš zážitek. Domnívám se, že přinejmenším v některých dětech probudilo chuť přečíst si hezkou knihu.
V závěru bych ráda poděkovala za ochotu a vstřícnou spolupráci paní Bc. Petře Zadražilové, koordinátorce akce.

Bc.BcA. Drahomíra Otoupalová
třídní učitelka 3.G


Babí léto 2019

Sluníčko se na nás smálo, počasí nám přálo. Děti tančili, diváci a rodiče nám tleskali. Zkrátka nádherné sobotní odpoledne u nás na našem řepském Babím létě. Všem děkuji za účast. Dvořáková Šárka.


Dárek pro prvňáčky – geodesky

V úterý 3.září 2019 byli prvňáčci na ZŠ genpor. Františka Peřiny teprve druhý den ve škole a hned je navštívili jejich spolužáci z vyšších ročníků, aby je obdarovali vlastnoručně vyrobenými učebními pomůckami. Radost měl fanda Batmana i jeho usměvavá kamarádka.


Základní škola genpor. Františka Peřiny

Created by © 2011-2018 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy