2016/2017

Školní rok 2016 / 2017 bude zahájen 1. září 2016.


Pracoviště Socháňova

Prvňáčci si s sebou vezmou školní tašku a shromáždí se svými rodiči :

1. A, 1. B a 1. C  v 8:50 před školou, odkud je třídní učitelky odvedou do společenské místnosti na slavnostní zahájení školní docházky. Po skončení akce ve společenské místnosti odvedou třídní učitelky děti i doprovod do svých tříd, kde bude pokračovat tento slavnostní den.

1. D, 1. E  a 1. F v 9:30
před školou, odkud je třídní učitelky odvedou do společenské místnosti na slavnostní zahájení školní docházky. Po skončení akce ve společenské místnosti odvedou třídní učitelky děti i doprovod do svých tříd, kde bude pokračovat tento slavnostní den.

Děti 2. – 9. ročníku si s sebou vezmou psací potřeby. V 7:50 až 8:00 se shromáždí ve svých třídách.

Děti odejdou do svých tříd bez přezouvání.

Děti 6. A, 6. B, 6. C a 6. D  se shromáždí u svých šaten.

Zahájení nového školního roku bude ukončeno v 8:45.

Školní jídelna bude otevřena od 11:00 do 12:00.

Školní družina bude pro děti otevřena od 6:30 do 17 hodin.

1. září od 17 hodin proběhnou třídní schůzky ve třídách:

1. A, 1. B, 1. C, 1. D, 1. E, 1. F, 3. D, 6. A, 6. B, 6. C, 6. D.

Seznamy 1. tříd a 6. tříd najdete v sekci Aktuálně.
Přidělené třídnictví najdete v sekci  pracoviště Socháňova.

Pracoviště Laudova

Prvňáčci i přípravná třída si s sebou vezmou školní tašku a shromáždí se svými rodiči v 7:50 před školou, odkud je třídní učitelky odvedou do společenské místnosti na slavnostní zahájení školní docházky. Po skončení akce ve společenské místnosti odvedou třídní učitelky děti i doprovod do svých tříd, kde bude pokračovat tento slavnostní den.

 

Děti 2. – 5. ročníku si s sebou vezmou psací potřeby. V 7:50 až 8:00 se shromáždí ve svých třídách.

Děti odejdou do svých tříd bez přezouvání.

Zahájení nového školního roku bude ukončeno v 8:45.

 

Školní jídelna bude otevřena od 11:00 do 12:00.

Školní družina bude pro děti otevřena od 6:30 do 17 hodin.

1. září od 17 hodin proběhnou třídní schůzky ve třídách:

0. A, 1. G, 1. H, 4. F.

Seznamy 1. tříd a 6. tříd najdete v sekci Aktuálně.
Přidělené třídnictví najdete v sekci  pracoviště  Laudova.

 


Informace pro rodiče žáků I. stupně - požadavky na pomůcky

1. ročník1. ročník

2. ročník2. ročník

3. ročník3. ročník

4. ročník4. ročník

5. ročník5. ročník

Informace pro žáky I. i II. stupně - školní rok 2016 - 2017

     Slavnostní zahájení školního roku se koná ve čtvrtek  1. září 2016 v 8 hodin a výuka  tento den bude trvat cca 1 hodinu.
   

 Od 2. září 2016 se vyučuje podle pravidelného rozvrhu. Vyučování  začíná v 8:00, školní budova se otevírá v 7:40.

V pátek  2. září 2016 dostanou noví žáci učebnice, dále  všichni žáci dostanou pokyny k nákupu sešitů.

Ve 4. a 5. ročníku budou mít žáci odpolední vyučování v úterý, konec 14:30 hod.  II. stupeň má odpolední vyučování také v úterý, konec vyučování je v 15:25. Konkrétní podobu rozvrhu pro příští rok dostanou žáci  2.září 2016.
Při klasifikaci používáme známky. Žáci budou mít papírovou žákovskou knížku, kde jsou uloženy základní informace o škole, kontakty, výňatek školního řádu, identifikační čísla pro platby a slouží k předávání dalších informací, např. pro omlouvání žáků, potvrzení plateb, atp.
     Běžnou nepřítomnost, např. nemoc omlouvají rodiče osobně, telefonicky, elektronicky a poté písemně zápisem do  žákovské knížky v souladu se zákonem. V případě delší plánované nepřítomnosti (společná dovolená, hory...) trvající déle než tři dny, podávají rodiče písemnou žádost prostřednictvím třídních učitelů ředitelce  školy.
     Informace o prospěchu a chování  dětí mohou rodiče získat prostřednictvím  žákovské knížky, osobně při konzultaci s vyučujícími a pravidelně 3 - 4x ročně při pravidelných třídních schůzkách. Jejich plán pro aktuální školní rok, termíny prázdnin a další důležité informace naleznete na našich stránkách  www.zs-perina.cz – kalendářní plán.

Pokud budete mít zájem o obědy, které se vaří ve školní jídelně,  základní informace najdete na  stránkách a jídelníček též.

Informace ke školní družině i klubu podá pí vych. Kotková – objekt Socháňova  a  Koderová – objekt Laudova.


7. září 2016

Věda v ulicích - 9.A,B,C

8. září

Plavání - 3.A a 3. B. Odjezd autobusu v 10:00

9. září 2016

Plavání - 4.E. Odjezd autobusu v 7:45
ORNITA - kontrola budek, 4.A, 5.ABCD - 9:00


10. září 2016

Babí léto - 14:00 - 17:00. Vystoupení našich žáků

15. září 2016

Plavání - 3.AB. Odjezd autobusu v 10:00 hod.

Vystoupení pro jubilanty 14:00, KC Průhon, zajišťují p. uč. Maxant a pí zást. Tenglerová.


20. září 2016

 • Dopravní hřiště:

  8:30 –   9:30 – 4. A, zajišťuje p. uč. Mevald

  9:45 – 10:45 – 4. B, zajišťuje pí uč. Kalinová

11:00 – 12:00 – 4. C, zajišťuje pí uč. Špaleta


21. září 2016

 • Dopravní hřiště:

  8:30 –   9:30 – 4. D, zajišťuje pí uč. Ondřichová

  9:45 – 10:45 – 4. F, zajišťuje pí uč. Mráčková

11:00 – 12:00 – 4. E, zajišťuje pí uč. Štěpanovská


22. září 2016

 • Plavání – 3. A a 3. B.  Odjezd autobusu v 10:00. 
 • Žákovský parlament – 14:00, ve třídě 9. C, zajišťuje pí uč. Drahošová.

 


23. září 2016

 • Projektový den „Vítání podzimu“ – 4. A, 4. B, 4. C, 4. D, zajišťují   p. uč. Mevald, pí uč. Kalinová, pí uč. Špaleta a pí uč. Ondřichová.

24. září 2016

 • Centrum  Mája – vystoupení žáků, zajišťuje pí uč. Fridrichová.

27. září 2016

 • Výlet Kutná Hora – 5. A, 5. D, zajišťují pí uč. Krauseová a pí uč. Bajerová.
 • Vycházka - 3.EF - 11:45, zajišťují pí uč. Malíková a Štěpánková

28.září 2016


29. září 2016

 • Plavání – 3. A a 3. B.  Odjezd autobusu v 10:00.
 • Procházka Prahou - 3.F, 5.B, zajišťují pí uč. Štěpánková a Veselá
 • Obora Hvězda - 2.FG, zajišťují pí uč. Boštičková a Dmitrijev

30. září 2016

 • „Magická třicítka“ – školní akce k 30. výročí otevření školy.
 • Návštěva Mgr. Pýchové, psycholog, pracoviště Laudova, 8:00

3. října 2016

 • Začátek sběrové akce – sběr žaludů a šišek pro lesní zvěř, zajišťují pí uč. Jindrová a pí uč. Štěpanovská. Konec sběru 25. 11. 2016.

4. října 2016

 • Japonská škola – společenská místnost 13:00 – 16:00, budova Laudova.
 • Třídní schůzky – budova v Laudově ulici. V 17:00  třídní důvěrníci  v kanceláři školy. Od 18:00 třídní  schůzky ve třídách.

5. října 2016

 • Třídní schůzky – budova v Socháňově ulici. V 17:00  třídní důvěrníci  ve sborovně  školy. Od 18:00 třídní  schůzky ve třídách.

6. října 2016

 • Plavání – 3. A a 3. B.  Odjezd autobusu v 10:00. 
 • Přednáška Ornita – šplhavci. 2. ročník,  3. C, 3. D ,4. ročník a 5. ročník. 

7. října 2016

 • Exkurze – čokoládovna  Šestajovice  –  3. A, 3. B - zajišťují pí uč. Benešová a pí uč. Dvořáková.
 • Volby – 14:00 – 22:00, budova Laudova i Socháňova.

8. října 2016

 • Volby – 8:00 – 22:00, budova Laudova i Socháňova. 

Lyžařský kurz Benecko

Lyžařský kurz pro žáky 7. tříd se uskuteční 13. 2. - 18. 2. 2017, Benecko - Hotel Diana

Odjezd: 13. února 2017, sraz žáků v 7:30, odjezd autobusu v 7:50
Místo odjezdu: ...
Více informací

18. listopadu 2016

 • Ředitelské volno
Provoz ŠD zajišťuje školní družina ZŠ Jana Wericha

10. října 2016

 • Minifotbal – starší žáci, zajišťuje p. uč. Mevald.
 •  KC Mlejn –  Pipi Dlouhá punčocha – 2. F, 2. G,  zajišťují pí uč. Boštičková a pí uč. Dmitrijev.

11. října 2016

 • Prezentace středních škol – 14:40, společenská místnost, zajišťuje pí uč. Drahošová.

12. října 2016

Revize  nářadí – uzavření tělocvičen na pracovišti v Socháňově ulici

13. října 2016

 • Plavání – 3. A a 3. B.  Odjezd autobusu v 10:00, zajišťují pí uč. Benešová a pí uč. Dvořáková.
 • Přednáška Ornita – šplhavci, společenská místnost.

08: 00 –  2. A, 3. A, 3. B – zajišťují pí uč. Casková, pí. uč. Benešová a pí uč. Dvořáková.

09: 00 –  2. B, 2. C, 2. D, 2. E – zajišťují pí uč. Fikejzlová, pí. uč. Veselková Hana, pí uč. Malenová a pí uč. Štěpánová.

10: 00 –  3. C, 3. D, 5. C – zajišťují pí uč. Klufová, pí. uč. Durmanová a pí uč. Veselková Alice.

11: 00 –  4. A, 4. B, 4. C, 4. D – zajišťují p. uč. Mevald, pí uč. Kalinová, pí uč. Špaleta a pí uč. Ondřichová.

12: 00 –  5. A, 5. B, 5. D – zajišťují pí uč. Krauseová, pí uč. Veselá a pí uč. Bajerová.

 • Revize  nářadí – uzavření tělocvičen na pracovišti v Socháňově ulici 

14. října 2016

 • Revize  nářadí – uzavření tělocvičen na pracovišti v Socháňově ulici 
 • Profitesty – 9. A, 14 žáků, PPP Vokovická.
 • Volby – 8:00 – 22:00, budova Laudova i Socháňova. 

15. října 2016

 • Volby – 8:00 – 22:00, budova Laudova i Socháňova. 

19. října 2016

 • Profitesty – 9. A (6) a 9. C (7žáků) žáků, PPP Vokovická.
 • Seminář EVVO – Obaly a odpady – pí uč. Staňková.
 • Sběr papíru –14:00, pracoviště Socháňova, zajišťují p. uč. Mevald, pí uč. Casková, pí uč. Kratochvílová, pí uč. Paštová a pí uč. Veselková Hana
 • Procházka Prahou – Vyšehrad – 5. B, zajišťuje pí uč. Veselá.

20. října 2016

 • Plavání – 3. A a 3. B.  Odjezd autobusu v 10:00, zajišťují pí uč. Benešová a pí uč. Dvořáková.
 • Divadlo U HasičůČert nikdy nespí – 1. G, 1. H, 3. E, 3. F – zajišťují pí uč. Kmínková, pí uč. Kamlachová, pí uč. Malíková a pí uč. Štěpánková.
 • Dánský školní  Big Band – společenská místnost, pracoviště Laudova.

10:00 – 5. A, 5. B, 5. C, 5. D, 5. E, zajišťují pí uč. Krauseová, pí uč. Veselá, pí uč. Veselková Alice, pí uč. Bajerová a pí uč. Jindrová.

11:00 – 6. A, 6. B, 6. C, 6. D, zajišťují pí uč. Skácelová, pí uč. Jiskrová, pí uč. Vránová a pí uč. Drahošová.


21. října 2016

 • Sběr papíru –odvoz  8:00, pracoviště Laudova.
 • Projekt Běh pro Afriku – dle pokynů ZŘ, školní hřiště.

 


24. října 2016

 • Beseda s veteránem – 9:00, 9. A, 9. B, 9. C, společenská místnost, zajišťují  vyučující 2. vyučovací hodiny a pí uč. Fulínová.
 • KC Mlejn –  Pipi Dlouhá punčocha – 2. F, 2. G,  zajišťují pí uč. Boštičková a pí uč. Dmitrijev.
 • Výlet – Chrustenice- 3. C, 3. D, zajišťují pí uč. Klufová a pí uč. Durmanová.
 • Pražský glóbus – školní kolo 7., 8. a 9. ročník – B3 1. patro, zajišťují pí uč. Pačesová a pí uč. Krejčová.

26. října 2016

 • Podzimní prázdniny.

Provoz ŠD zajišťuje školní družina ZŠ Františka Peřiny.


27. října 2016

 • Podzimní prázdniny.

Provoz ŠD zajišťuje školní družina ZŠ Františka Peřiny.


28. října 2016

 • Státní svátek – Den vzniku samostatného českého státu.

18. října 2016

Minifotbal – starší žáci, zajišťuje pí uč. Špaleta.

25. října 2016

 • Plavání – 3. C a 3. D.  Odjezd autobusu v 7:45, zajišťují pí uč. Klufová a pí uč. Durmanová.
 • Plavání – 3. E a 3. F.  Odjezd autobusu v 10:00, zajišťují pí uč. Malíková a pí uč. Štěpánková.
 • Aktivní  lesopark – 4. C, zajišťuje pí uč. Špaleta.
 • Výlet – IQLandie Liberec – 7. E, 8. D, zajišťují pí uč. Paštová a pí uč. Jurečková.
 • Dopravní hřiště:

  8:30 –   9:30 – 4. B, zajišťuje pí uč. Kalinová

  9:45 – 10:45 – 4. A zajišťuje p.uč. Mevald

11:00 – 12:00 – 4. C, zajišťuje pí uč. Špaleta


31. října 2016

 • Profitesty – 9. B (11žáků) žáků, PPP Vokovická.
 • Projekt Hallowen – 4. A, 4. B a 4. C, zajišťují p. uč. Mevald, pí uč.Kalinová a pí uč. Špaleta.
 • Dopravní hřiště:

                            8:30 –   9:30 – 4. E, zajišťuje pí uč. Štěpanovská

                            9:45 – 10:45 – 4. F zajišťuje pí uč. Mráčková

                          11:00 – 12:00 – 4. D, zajišťuje pí uč. Ondřichová


1. listopadu 2016

 • Projekt Hallowen –  1. G, 1. H, 2. F, 2. G, 3. E, 3. F, 4. E, 4. F a 5. E, zajišťují pí uč. Kmínková, pí uč. Kamlachová, pí uč. Boštičková, pí uč. Dmitrijev, pí uč.Malíková , pí uč. Štěpánková, pí uč. Štěpanovská, pí uč. Mráčková a pí uč. Jindrová.
 • Exkurze SPŠ Podskalská, 9. A – zajišťuje pí uč. Neubauerová.
 • Exkurze – ÚMČ Praha 17 – 4. E, zajišťuje pí uč. Štěpanovská.
 • Seminář – „Obal na cestách“:

  8:55 – 7. C, ve třídě 7. C a 7. A – ve třídě 6. C.

  9:55 – 7. B, ve třídě 7. C a 7. D a 7. E – ve třídě 6. C.

11:00 – 6. A, ve třídě 7. C a 6. B – ve třídě 6. C.

11:50 – 6. D, ve třídě 7. C a 6. C – ve třídě 6. C.


2. listopadu 2016

 • Mgr. Pýchová, školní psycholog:

  9:00 – pracoviště Socháňova

12:00 – pracoviště Laudova

 • Exkurze SPŠ Podskalská, 9. A – zajišťuje pí uč. Neubauerová.

3. listopadu 2016

 • Plavání – 3. A a 3. B.  Odjezd autobusu v 10:00, zajišťují pí uč. Benešová a pí uč. Dvořáková.
 • Výlov Libockého rybníka –  2. F, 2. G, 3. E, 3. F, 4. E, 4. F a 5. E, zajišťují pí uč. Boštičková, pí uč. Dmitrijev, pí uč.Malíková , pí uč. Štěpánková, pí uč. Štěpanovská, pí uč. Mráčková a pí uč. Jindrová.  Pokyny předá pí uč. Jindrová.
 • Procházka Prahou – Pražský hrad – 4. C, 4. D, zajišťují pí uč. Špaleta a pí uč. Ondřichová.
 • Vystoupení pro jubilanty, 14:00, KC Průhon, zajišťují p. uč. Maxant a pí zást. Tenglerová 
 • Soutěž Mladý chemik – 14:15, pracovna Ch, zajišťují pí uč. Jiskrová a pí uč. Melichová.

4. listopadu 2016

 • Procházka Prahou – Pražský hrad – 4. A, 4. B, zajišťují p. uč. Mevald a pí uč. Kalinová.

ZŠ genpor. Františka Peřiny

přijme pomocnou sílu do školní jídelny.
Informace na tel.: 235 314 420, vedoucí školní jídelny, paní Höhneová


31. 10. – 16.11. 2016

SCIO –  testování  9. tříd – Čj, M, OSP 
Sběrová akce – sběr žaludů a šišek pro lesní zvěř, zajišťují pí uč. Jindrová a pí uč. Štěpanovská.  Konec sběru 25. 11. 2016.

7. listopadu 2016

 • Preventivní program  -  6. A, zajišťují vyučující, 1. – 5. hodina .
 • Exkurze do vodárny – 8.B, zajišťuje pí uč. Mrázová.

 


8. listopadu 2016

 • Exkurze do vodárny – 8.D, zajišťuje pí uč. Jurečková.
 • Exkurze do vodárny – 8.C, zajišťuje pí uč. Zítková.
 • Exkurze  SPŠ Podskalská, 9. B – zajišťuje pí uč. Jiskrová.

9. listopadu 2016 – DEN BEZ MOBILU!!!

 • Preventivní program  -  6. D, zajišťují vyučující, 1. – 5. hodina .
 • Večer přímo muzikálový –  Sokolovna Řepy, 19:00. Zajišťuje p. uč. Maxant a vedení školy. 

10. listopadu 2016

 • Plavání – 3. A a 3. B.  Odjezd autobusu v 10:00, zajišťují pí uč. Benešová a pí uč. Dvořáková.
 • Preventivní program  -  6. B, zajišťují vyučující, 1. – 5. hodina .

 


11. listopadu 2016 – DEN VETERÁNŮ

 • Projekt ke Dni veteránů – 9. ročník pro žáky 1. ročníků.
 • Preventivní program  -  6. C, zajišťují vyučující, 1. – 5. hodina .
 • Akce na Vítkově ke Dni veteránů –  Odjezd autobusu v  9:30.  Zajišťuje   pí zást. Tenglerová.

14. listopadu 2016

 • Exkurze do vodárny – 8.A, zajišťuje pí uč. Staňková.

15. listopadu 2016

 • Plavání – 3. Ca 3. D.  Odjezd autobusu v 7:45, zajišťují pí uč. Klufová a pí uč. Durmanová.
 • Plavání – 3. Ea 3. F.  Odjezd autobusu v 10:00, zajišťují pí uč. Malíková a Śtěpánková.
 • Exkurze  SPŠ Podskalská, 9. C – zajišťuje pí uč. Fulínová.
 • Projekt Finanční gramotnost

  8:00 – 3. A, zajišťuje pí uč. Benešová, ve třídě 3. A.

  8:55 – 3. B, zajišťuje pí uč. Dvořáková, ve třídě 3. B.

  9:55 – 3. C, zajišťuje pí uč. Klufová, ve třídě 3. C.

11:00 – 3. D, zajišťuje pí uč. Durmanová, ve třídě 3. D.

 


16. listopadu 2016

 • Handy  Dandy – soutěž v Aj, Červený Vrch, 5. ročník, zajišťuje pí uč. Vránová.
 • Pořad o Karlu IV. – Galerie GUD, 2. F, 2. G, zajišťují pí uč. Boštičková a pí uč. Dmitrijev.

 


17. listopadu 2016

 • Den boje za svobodu a demokracii – státní svátek.

18. listopadu 2016

 • Ředitelské volno. 

   Provoz ŠD zajišťuje ZŠ Jana Wericha -  7:00 – 17:00.


21. listopadu 2016

 • Fotografování na kalendář:

I. stupeň, pracoviště Socháňova – 8:00.

I. stupeň – pracoviště Laudova – cca 10:00.

 • Exkurze do vodárny – 8.A, zajišťuje pí uč. Staňková.
 • Celoměstské kolo Pražský glóbus, kategorie A, zajišťuje pí uč. Krejčová.

22. listopadu 2016

 • Celoměstské kolo Pražský glóbus, kategorie A, zajišťuje pí uč. Krejčová.
 • Plavání – 3. C a 3. D, 3. lekce.  Odjezd autobusu v 7:45, zajišťují pí uč. Klufová a pí uč. Durmanová.
 • Plavání – 3. E a 3. F, 3. lekce.  Odjezd autobusu v 10:00, zajišťují pí uč. Malíková a Štěpánková.
 • Projekt Písmenka hrou – 5. A a 5. C, zajišťují pí uč. Krauseová a pí uč. Veselková Alice.

 


23. listopadu 2016

 • Pedagogická rada – hodnocení prospěchu a chování žáků za 1. čtvrtletí
 • Vystoupení pro seniory – 10:00, 4. B, zajišťuje pí uč. Kalinová.

24. listopadu 2016

 • Preventivní program  -  6. B, zajišťují vyučující, 1. – 5. vyučovací hodiny.
 • Preventivní program  -  6. D, zajišťují vyučující, 1. – 5. vyučovací hodiny.
 • Plavání – 3. A a 3. B, 10. lekce.  Odjezd autobusu v 10:00, zajišťují pí uč. Benešová a pí uč. Dvořáková.
 • Schola Pragensis – 8. B, zajišťuje pí uč. Mrázová.

25. listopadu 2016

 • Preventivní program  -  6. C, zajišťují vyučující, 1. – 5. vyučovací hodiny.
 • Plavání – 4. E a 4. F, 1. lekce.  Odjezd autobusu v 8:30, zajišťují pí uč. Štěpanovská a pí uč. Mráčková.
 • Ekodomov – Naše učitelka zima, 2. F, 2. G, zajišťují pí uč. Boštičková a Dmitrijev.

26. listopadu 2016

 • M ČR v silovém trojboji. 7:00 – 20:00. Zajišťují p. Mračna a p. Halfar.

27. listopadu 2016

 • Rozsvěcení vánočního stromku – před OVUSem, 17:00, zajišťuje pí uč. Kalinová a pí as. Kalina.

 


28. listopadu 2016

 • Preventivní program  -  6. A, zajišťují vyučující, 1. – 5. vyučovací hodiny.
 • Náš soused netopýr – společenská místnost, 8. ročník – dle pokynů ZŘ Tenglerové.
 • Výlet – Příbram – 1. G, 1. H, zajišťují pí uč. Kmínková a pí uč. Kamlachová, odjezd autobusu  7:30 hod..
 • Výlet – Příbram – 1. C, 1. D, zajišťují pí uč. Odehnalová a pí uč. Bretová, odjezd autobusu  v 8:30 hod..
 • Prevence – Děti a alkohol

   8:00 – 9. B, zajišťují vyučující 1. a 2. vyuč. hodiny.
10:00 – 9. C, zajišťují vyučující 3. a 4. vyuč. hodiny.
12:00 – 9. A, zajišťují vyučující 5. a 6. vyuč. hodiny.

 • Informativní schůzka pro rodiče předškoláků - společenská místnost:

budova  Laudova, 16:30.
budova Socháňova, 17:30.


29. listopadu 2016

 • Plavání – 3. C a 3. D, 4. lekce.  Odjezd autobusu v 7:45, zajišťují pí uč. Klufová a pí uč. Durmanová.
 • Plavání – 3. E a 3. F, 4. lekce.  Odjezd autobusu v 10:00, zajišťují pí uč. Malíková a Štěpánková.
 • Výlet – Příbram – 1. A, 1. B, zajišťují pí uč. Dusilová a pí uč. Kratochvílová, odjezd autobusu  7:30 hod..

30. listopadu 2016

 • Divadlo ABC, 90  Kč, 10:00, 7. A, 7. B, 7. C, 7. D, 8. B a 8. C, zajišťují pí uč. Fridrichová, p. uč. Maxant, pí uč. Novotná, pí uč. Němcová, pí uč. Mrázová a pí uč. Zítková.

 


1. prosince 2016

 • Plavání – 4. A a 4. B, 1. lekce.  Odjezd autobusu v 10:00, zajišťují p. uč. Mevald a pí uč. Kalinová.
 • Prevence – Děti a tabák

  8:00 – 7. C, zajišťují vyučující 1. a 2. vyuč. hodiny.
10:00 – 7. D, zajišťují vyučující 3. a 4. vyuč. hodiny.


2. prosince 2016

 • Plavání – 4. E a 4. F, 2. lekce.  Odjezd autobusu v 8:30, zajišťují pí uč. Štěpanovská a pí uč. Mráčková.

5. prosince 2016

 • Mikulášská nadílka – žáci 9. ročníků, zajišťuje pí zást. Panošová.
 • Prevence – Děti a návykové látky.

  8:00 – 8. D, zajišťují vyučující 1. a 2. vyuč. hodiny.
10:00 – 8. B,  zajišťují vyučující 3. a 4. vyuč. hodiny.

 • ŠD Laudova – 14:00 divadelní představení.

6. prosince 2016

 • Výlet – Příbram – 1. E, 1. F, zajišťují pí uč. Helclová a pí uč. Špačková, odjezd autobusu  7:30 hod..
 • Plavání – 3. C a 3. D, 5. lekce.  Odjezd autobusu v 7:45, zajišťují pí uč. Klufová a pí uč. Durmanová.
 • Plavání – 3. E a 3. F, 5. lekce.  Odjezd autobusu v 10:00, zajišťují pí uč. Malíková a Štěpánková.
 • Vánoční vystoupení pro seniory – 9:30, 4. B, zajišťuje pí uč. Kalinová.
 • Vyhlášení soutěže Najdi svého veterána MO ČR, zajišťuje pí zást. Tenglerová, žáci: Cettl Jakub, Cettl Vojtěch, Filipovská Zuzana, Havlová Natálie Petra a Gajdošová Martina.
 • Dopravní hřiště:          

                            8:30 –   9:30 – 4. E, zajišťuje pí uč. Štěpanovská
                            9:45 – 10:45 – 4. F, zajišťuje pí uč. Mráčková
                           11:00 – 12:00 – 4. A, zajišťuje p. uč. Mevald.

 • Jarmark –budova Laudova, 17:00.
 • Třídní schůzky – budova v Laudově ulici. V 17:00  třídní důvěrníci  v kanceláři školy. Od 18:00 třídní  schůzky ve třídách.
 

7. prosince 2016

 • Dopravní hřiště:

                            8:30 –   9:30 – 4. D, zajišťuje pí uč. Ondřichová              
                            9:45 – 10:45 – 4. C zajišťuje pí uč. Špaleta
                          11:00 – 12:00 – 4. B, zajišťuje pí uč. Kalinová.

 • Jarmarkbudova  Socháňova, 17:00.
 • Třídní schůzky – budova v Socháňově ulici. V 17:00  třídní důvěrníci  ve sborovně. Od 18:00 třídní  schůzky ve třídách.

    19: 00 – rodiče žáků 9. ročníků – společenská místnost,informace k přijímacímu  řízení na střední školy,                zajišťuje pí uč. Drahošová
     19: 00 – rodiče žáků 7. ročníků – sborovna,  informace k lyžařskému kurzu,  zajišťují pí zást. Tenglerová.           

 


8. prosince 2016

 • Plavání – 4. A a 4. B, 1. lekce.  Odjezd autobusu v 10:00, zajišťují p. uč. Mevald a pí uč. Kalinová.
 • Prevence – Děti a tabák

  8:00 – 7. A, zajišťují vyučující 1. a 2. vyuč. hodiny.
10:00 – 7. E, zajišťují vyučující 3. a 4. vyuč. hodiny.

 • IT olympiáda na SŠAI Hostivař 9 žáků z 9.A, 9. C, 8.B - zajišťuje pí uč. Holubová. 

9. prosince 2016

 • Plavání – 4. E a 4. F, 3. lekce.  Odjezd autobusu v 8:30, zajišťují pí uč. Štěpanovská a pí uč. Mráčková.
 • Exkurze do vězení -  Plzeň – Bory, 20 žáků 9. ročníku.
 • Prevence – Děti a návykové látky.

  8:00 – 8. C, zajišťují vyučující 1. a 2. vyuč. hodiny.
10:00 – 8. A, zajišťují vyučující 3. a 4. vyuč. hodiny. 

 • Akce Půjdem spolu do Betléma – 2. F a 2. G, Národopisné muzeum na Smíchově, zajišťují pí uč. Boštičková a pí uč. Dmitrijev.

10. - 11. prosince 2016

 • Pronájem tělocvičny a dalších prostor – Školení cvičitelů ČASPV,  budova  Laudova.

12. prosince 2016

 • Akce Půjdem spolu do Betléma – 3. A, Národopisné muzeum na Smíchově, zajišťují pí uč. Benešová.
 • Akce Výstava betlémů, kostel Panny Marie Sněžné – 3. E, 3. F, zajišťují pí uč. Malíková a pí uč. Štěpánková.

13. prosince 2016

 • Plavání – 3. C a 3. D, 6. lekce.  Odjezd autobusu v 7:45, zajišťují pí uč. Klufová a pí uč. Durmanová.
 • Plavání – 3. E a 3. F, 6. lekce.  Odjezd autobusu v 10:00, zajišťují pí uč. Malíková a Štěpánková.
 • Čechova stodola-Vánoce, výlet 2. B, 2. D, zajišťují pí uč. Fikejzlová a pí uč. Malenová.
 • Knihovna Smíchov – 7.  B, zajišťuje pí uč. Němcová.

 


14. prosince 2016

 • Knihovna Smíchov – 7.  D, zajišťuje pí uč. Němcová.
 • Lesy Praha – ohodnocení naší školy za sběr žaludů – 1. místo, společenská místnost Laudova, zúčastní se všechny třídy z pracoviště v Laudově ulici.
 • Vánoční vystoupení pro seniory – 9:30, 4. B, zajišťuje pí uč. Kalinová. 

15. prosince 2016

 • Plavání – 4. A a 4. B, 3. lekce.  Odjezd autobusu v 10:00, zajišťují p. uč. Mevald a pí uč. Kalinová.
 • Čechova stodola-Vánoce, výlet 3. E, 3. F, zajišťují pí uč. Malíková a pí uč. Štěpánková.
 • Vystoupení pro jubilanty, 14:00, KC Průhon, zajišťují p. uč. Maxant a pí zást. Tenglerová.
 • Tělocvičny budou již uzavřeny – probíhá výzdoba tělocvičny na  vystoupení, budova v Socháňově ulici.
 • Prodej vstupenek na vystoupení, 10:40 – 11:00.
 • Generálka na vánoční vystoupení – od 14:00, pořadí dle rozpisu.

16. prosince 2016

 • Plavání – 4. E a 4. F, 4. lekce.  Odjezd autobusu v 8:30, zajišťují pí uč. Štěpanovská a pí uč. Mráčková.
 • Beseda k exkurzi do vězení -  Plzeň – Bory,  9. C.

19. prosince 2016

 • Vánoční  vystoupení,  budova v Socháňově ulici, tělocvična.      

                             9:00 – vystoupení  pro I. stupeň

                            17:00 – vystoupení pro rodiče

                            19:00 – vystoupení pro rodiče

         1., 2., 3., 4., 5. třídy – účast na generálce od 9:00. Po skončení výuka dle rozvrhu       


20. prosince 2016

 • Vystupující žáci mohou přijít do školy od 9:00 – budova Socháňova.
 • Vystupujícím žákům odpadá odpolední vyučování – budova Socháňova.
 • Plavání – 3. C a 3. D, 7. lekce.  Odjezd autobusu v 7:45, zajišťují pí uč. Klufová a pí uč. Durmanová.
 • Plavání – 3. E a 3. F, 7. lekce.  Odjezd autobusu v 10:00, zajišťují pí uč. Malíková a Štěpánková.
 • Vánoční  vystoupení,  budova v Socháňově ulici, tělocvična.      

                              17:00 – vystoupení pro rodiče

                              19:00 – vystoupení pro rodiče


21. prosince 2016

 • Betlémy – Karlštejn, výlet tříd 2. E, 4. C, 5. A 5. D, zajišťují pí uč. Štěpánová, pí uč. Špaleta, pí uč. Krauseová a pí uč. Bajerová.
 • Koncert pro Arunu, tělocvična.  Vstupné 20,- Kč.  

                              10:00 – vystoupení pro II. stupeň .

 • Vánoční  vystoupení,  budova v Laudově  ulici, společenská místnost.
                              09:00 – vystoupení pro MŠ Laudova  

                              16:30– vystoupení pro rodiče

                              18:00 – vystoupení pro rodiče

22. prosince 2016

 • Vystupující žáci mohou přijít do školy od 9:00 – budova Laudova.
 • Plavání – 4. A a 4. B, 4. lekce.  Odjezd autobusu v 10:00, zajišťují p. uč. Mevald a pí uč. Kalinová.
 • Návštěva kina – II. stupeň.
 • Besídky – I. stupeň.

Harmonogram generálky 15. prosince 2016

 

Třída

Hodina

Nacvičující učitel

Název vystoupení

Délka vystoupení

Úvod

14:00

pí uč. Dvořáková

pí uč. Fridrichová

Fr. Mercury „A Kind of magic“  2´

1. A

14:00

pí uč. Dusilová

1. třída kašička

 2 ´20´´

1. B + 6. B

14:10

pí uč. Kratochvílová

pí uč. Jiskrová

Hity 30- tých let

1. C

14:15

pí uč. Odehnalová

Sněhuláci – Sněží  1´20´´

1. D

14:20

pí uč. Bretová

Skřítkové tesaři 2´25´´

1. E

14:25

pí uč. Helclová

Andělé strážní  1´20´´

1. F

14:35

pí uč. Špačková

Oživlí sněhuláci

3´- 5´

2. A + 2. C

14:45

pí uč. Casková

pí uč. Veselková Hana

Spartakiáda – Poupata   4´

2. B

14:55

pí uč. Fikejzlová

Co říkají hodiny 2´30´´

2. D

15:00

pí uč. Malenová

S tebou mě baví svět 2´

3. A

15:05

pí uč. Benešová

Trampoty s Vánocemi 2´40´´

3. B

15:15

pí uč. Dvořáková

Magické značky 2´30´´

3. C

15:20

pí uč. Klufová

Holky z naší školky 1´45´´

3. D

15:25

pí uč. Durmanová

Vánoční přání

1´40´´

2. E + 4. B

15:35

 

pí uč. Štěpánová

pí uč. Kalinová

Láska pro všechny 2´50´´

 

4. D

15:45

pí uč. Ondřichová

Avatar    3´

4. C + 5. A

15:55

pí uč. Špaleta

pí uč. Krauseová

Děti ráje 

2´10´´

5. C

16:00

pí uč. Veselková Alice

Harry  Potter 

2´30´´

5. D

16:05

pí uč. Bajerová

Abba – mix

3´30´´

6. A

16:15

pí uč. Skácelová

Vodník – K. J. Erben

3´- 4´

6. C

16:25

pí uč.  Vránová

Hip  30. léta  Hop

7. E

16:35

pí uč. Paštová

PPAP – REMIX

7. A

16:45

pí uč. Fridrichová

Saxana

2´- 3´

7. C + 8. D

16:50

pí uč. Novotná

pí uč. Jurečková

pí uč. Fulínová

Pohádková „30“

8. B

17:00

pí uč. Mrázová

Oslavíme 30. výročí vtipem

9. B

17:05

pí zást. Panošová

Hand  Clap  Skit

Závěr

17:20

pí uč. Dvořáková

pí řed. Pavlišová

Fr. Mercury „A Kind of magic“  4´

 

Po celou dobu je nutná přítomnost moderátorů – zajišťuje pí č. Fridrichová.

Prosím, aby vyučující byli s dětmi cca 10 minut u tělocvičny před svou generálkou.

Délka programu – cca 1:20 až 1:30.

 


5. ledna 2016

 • Plavání – 4. A a 4. B, 5. lekce.  Odjezd autobusu v 10:00, zajišťují p. uč. Mevald a pí uč. Kalinová. 

6. ledna 2016

 • Plavání – 4. E a 4. F, 5. lekce.  Odjezd autobusu v 8:30, zajišťují pí uč. Štěpanovská a pí uč. Mráčková. 

9. ledna 2016

 • Třídění odpadu – beseda – Tonda Obal, ve třídě 1. C:

 08:00 – 08:45 – 1. C, zajišťuje pí uč. Odehnalová  

 08:55 – 09:40 – 1. B, zajišťuje pí uč. Kratochvílová  

 09:55 – 10:40 – 1. A, zajišťuje pí uč. Dusilová  

 11:00 – 11:45 – 1. D, zajišťuje pí uč. Bretová  

 11:55 – 12:40 – 3. A, zajišťuje pí uč. Benešová   


10. ledna 2016

 • Třídění odpadu – beseda – Tonda Obal, ve třídě 2. C:

 08:00 – 08:45 – 1. F, zajišťuje pí uč. Špačková  

 08:55 – 09:40 – 2. A, zajišťuje pí uč. Casková   

 09:55 – 10:40 – 2. B, zajišťuje pí uč. Fikejzlová 

 11:00 – 11:45 – 2. C, zajišťuje pí uč. Veselková Hana  

 11:55 – 12:40 – 3. C, zajišťuje pí uč. Klufová

 • Návštěva knihovny – 6. B, 8:00 – 11:00, zajišťuje pí uč. Zítková.  
 • Plavání – 3. C a 3. D, 9. lekce.  Odjezd autobusu v 7:45, zajišťují pí uč. Klufová a pí uč. Durmanová.
 • Plavání – 3. E a 3. F, 9. lekce.  Odjezd autobusu v 10:00, zajišťují pí uč. Malíková a Štěpánková.

11. ledna 2016

 • Třídění odpadu – beseda – Tonda Obal, ve třídě 3. B:

 08:00 – 08:45 – 3. B, zajišťuje pí uč. Dvořáková  

 08:55 – 09:40 –1. E, zajišťuje pí uč. Helclová  

 09:55 – 10:40 – 2. E, zajišťuje pí uč. Štěpánová 

 11:00 – 11:45 – 2. D, zajišťuje pí uč. Malenová   


12. ledna 2016

 • Plavání – 4. A a 4. B, 6. lekce.  Odjezd autobusu v 10:00, zajišťují p. uč. Mevald a pí uč. Kalinová.
 • Třídění odpadu – beseda – Tonda Obal, ve třídě 5. B:

 08:00 – 08:45 – 5. C, zajišťuje pí uč. Veselková Alice  

 08:55 – 09:40 – 4. D, zajišťuje pí uč. Ondřichová  

 09:55 – 10:40 – 3. D, zajišťuje pí uč. Durmanová 

 11:00 – 11:45 – 5. A, zajišťuje pí uč. Krauseová  

 11:55 – 12:40 – 5. B, zajišťuje pí uč. Veselá


13. ledna 2016

 • Plavání – 4. E a 4. F, 6. lekce.  Odjezd autobusu v 8:30, zajišťují pí uč. Štěpanovská a pí uč. Mráčková.
 • Třídění odpadu – beseda – Tonda Obal, ve třídě 4. A:

 08:00 – 08:45 – 4. A, zajišťuje p. uč. Mevald  

 08:55 – 09:40 – 4. B, zajišťuje pí uč. Kalinová  

 09:55 – 10:40 – 5. D, zajišťuje pí uč. Bajerová 

 11:00 – 11:45 – 4. C, zajišťuje pí uč. Špaleta

 11:55 – 12:40 – 3. C, zajišťuje pí uč. Klufová


14. ledna 2016

 • M ČR v silovém trojboji. 7:00 – 20:00. Zajišťuje  p. Halfar.

  Vážení rodiče,

akce pro předškoláky  "Škola plná kouzel" se budou konat vždy od 16:00 - 17:00 na pracovišti v Socháňově ulici i na pracovišti v Laudově ulici:

06. 03. 2017 - tvořivá dílnička zaměřená na dramatickou
                      výchovu.
                      S sebou: přezutí.   

13. 03. 2017 - tvořivá dílnička zaměřená na výtvarnou 
                      výchovu.
                      S sebou: přezutí.  

20. 03. 2017 - tvořivá dílnička zaměřená na tělesnou výchovu.
                      S sebou: cvičky, oblečení do tělocvičny.   
 

27. 03. 2017 - tvořivá dílnička zaměřená na anglický jazyk.
                      S sebou: přezutí.    


03. 04. 2017 - tvořivá dílnička zaměřená na praktické činnosti.
                      S sebou: přezutí.   

 

Kurz pro předškoláky, pouze pro děti zapsané na naší škole, bude každé pondělí v době od 24.4.2017 do 19.6.2017.

 

                              Těšíme se na Vás i Vaše děti.

                                   Za pedagogy  ZŠ genpor. Františka Peřiny

                                          Jarmila Pavlišová, ředitelka školy 


 

     Vážení rodiče,

informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků spojená s prohlídkou školy se bude konat:

 1.v  budově v Socháňově ulici – 27. února  2017 od 17:30 hodin ve společenské místnosti.

2. v budově v Laudově  ulici –   27. února  2017 od 16:30 hodin ve společenské místnosti.

 

Na společné schůzce budete informováni o našem Školním vzdělávacím programu DOMINO, odpovíme  na Vaše dotazy.

Děti můžete vzít s sebou a společně Vás zveme na prohlídku školy.

 Dále se dozvíte se o připravovaných akcích v březnu a dubnu  2017, které připravujeme pro budoucí prvňáčky. Tyto akce se budou konat ve dnech:
6. 3 2017, 13. 3. 2017, 20. 3. 2017, 27. 3. 2017 a 3. 4. 2017, vždy od
16 hodin do 17 hodin na obou pracovištích.

Zápis do 1. tříd se bude konat ve dnech 05.04. – 06.04. 2017  od 14 – 17 hodin na pracovišti v Socháňově ulici i v Laudově ulici..

 Kurz pro předškoláky, pouze pro děti zapsané na naší škole, bude každé pondělí v době od 24.4.2017 do  19.6.2017.

 

                              Těšíme se na Vás i Vaše děti.

                                Za pedagogy  ZŠ genpor. Františka Peřiny

 

                                                   Jarmila Pavlišová, ředitelka školy       

 


    Vážení rodiče,

informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků spojená s prohlídkou školy se bude konat:

 1.v  budově v Socháňově ulici – 27. února  2017 od 17:30 hodin ve společenské místnosti.

2. v budově v Laudově  ulici –   27. února  2017 od 16:30 hodin ve společenské místnosti.

 

Na společné schůzce budete informováni o našem Školním vzdělávacím programu DOMINO, odpovíme  na Vaše dotazy.

Děti můžete vzít s sebou a společně Vás zveme na prohlídku školy.

 Dále se dozvíte se o připravovaných akcích v březnu a dubnu  2017, které připravujeme pro budoucí prvňáčky. Tyto akce se budou konat ve dnech:
6. 3 2017, 13. 3. 2017, 20. 3. 2017, 27. 3. 2017 a 3. 4. 2017, vždy od
16 hodin do 17 hodin na obou pracovištích.

Zápis do 1. tříd se bude konat ve dnech 05.04. – 06.04. 2017  od 14 – 17 hodin na pracovišti v Socháňově ulici i v Laudově ulici..

 Kurz pro předškoláky, pouze pro děti zapsané na naší škole, bude každé pondělí v době od 24.4.2017 do  19.6.2017.

Vše potřebné máte ve složce Informace pro budoucí prvňáčky.

 

                              Těšíme se na Vás i Vaše děti.

                                Za pedagogy  ZŠ genpor. Františka Peřiny

 

                                                   Jarmila Pavlišová, ředitelka školy       


17. ledna 2017

 • Plavání – 3. C a 3. D, 10. lekce.  Odjezd autobusu v 7:45, zajišťují pí uč. Klufová a pí uč. Durmanová.
 • Plavání – 3. E a 3. F, 10. lekce.  Odjezd autobusu v 10:00, zajišťují pí uč. Malíková a Štěpánková.

18. ledna 2017

 • Návštěva psychologa – Mgr. Pýchová Jitka.

  8:00 – pracoviště Socháňova

12:00 – pracoviště Laudova.

 • Školení učitelé - KOMUNIKACE , 14:00 – 18:00- přihlášení pedagogové, zajišťuje pí zást. Tenglerová.

19. ledna 2017

 • Plavání – 4. A a 4. B, 7. lekce.  Odjezd autobusu v 10:00, zajišťují p. uč. Mevald a pí uč. Kalinová. 

20. ledna 2017

 • Plavání – 4. E a 4. F, 7. lekce.  Odjezd autobusu v 8:30, zajišťují pí uč. Štěpanovská a pí uč. Mráčková. 

24. ledna 2017

 • Návštěva knihovny – 6. D, 8:00 – 11:00, zajišťuje pí uč. Zítková.   

25.ledna 2017

 • Návštěva knihovny – 8. C, 8:00 – 11:00, zajišťuje pí uč. Zítková.  
 • Pedagogická rada – hodnocení prospěchu a chování žáků za 1. pololetí
 • Olympiáda  anglického jazyka -  školní kolo, 8. a  9. ročník, 14:00, zajišťují pí uč. Jurečková , ve třídě 8. D.
 • Zastupitelstvo MČ Praha 17 – 14:00 – společenská místnost.

26. ledna 2017

 • Plavání – 4. A a 4. B, 8. lekce.  Odjezd autobusu v 10:00, zajišťují p. uč. Mevald a pí uč. Kalinová.
 • Návštěva knihovny – 8. D, 8:00 – 11:00, zajišťuje pí uč. Fridrichová.  
 • Olympiáda  anglického jazyka -  školní kolo, 8. a  9. ročník, 14:00, zajišťují pí uč. Jurečková , ve třídě 8. D.
 • Přebor školy ve šplhu – I. stupeň, 10:00, zajišťuje pí uč. Špaleta.
 • BiO – školní kolo, kategorie C,D. 14:00, zajišťuje pí uč. Krejčová.

27. ledna 2017

 • Plavání – 4. E a 4. F, 8. lekce.  Odjezd autobusu v 8:30, zajišťují pí uč. Štěpanovská a pí uč. Mráčková.
 • Bruslení – 3. B, Praha 13 – Luka, zajišťuje pí uč. Dvořáková.

3.února 2017

Pololetní prázdniny. Provoz ŠD zajišťuje ZŠ Jana Wericha.

6. února - 10. února 2017

Jarní prázdniny. Provoz ŠD zajišťuje ZŠ Jana Wericha.


31. ledna 2017

 • Kino: „Zpívej“ – 2. E, 4. C, 5. D, zajišťují pí uč. Štěpánová, pí uč. Špaleta a pí uč. Bajerová.
 • Vydání vysvědčení – výuka dle rozvrhu

1. února 2017

 • Olympiáda  anglického jazyka -  školní kolo, 6. a  7. ročník, 14:00, zajišťují pí uč. Jurečková , ve třídě 8. D.
 • Dopravní hřiště:

09:45 – 10:45 – 4. C, zajišťuje pí uč. Špaleta

11:00 –   12:00 – 4. B, zajišťuje pí uč. Kalinová

 • Sběr papíru –14:00, pracoviště Socháňova, zajišťují p. uč. Mevald, pí uč. Casková, pí uč. Kratochvílová, pí uč. Paštová a pí uč. Veselková Hana.
 • Olympiáda  českého jazyka -  obvodní kolo, 14:00, zajišťuje pí uč. Zítková.
 • Pythagoriáda - školní kolo, 14:00, učebna fyziky, zajišťuje pí uč. Neubauerová

2. února 2017

Plavání – 4. A a 4. B, 9. lekce.  Odjezd autobusu v 10:00, zajišťují p. uč. Mevald a pí uč. Kalinová.

30. ledna 2017

 • Přebor školy ve šplhu – II. stupeň, zajišťuje pí uč. Siváková.
 • ZO – školní kolo, 14:00, zajišťuje pí uč. Pačesová, pavilon B3 1. patro.

13. února 2017

 • Odjezd na lyžařský výcvikový kurz 7. ročník , zajišťují pí uč.  Paštová – vedoucí akce, pí uč. Vránová a p. uč. Ceman. Návrat 18. února 2017.
 • Plavání – 4. A a 4. B,  10. lekce.  Odjezd autobusu v 08:30, zajišťují p. uč. Mevald a pí uč. Kalinová.
 • Plavání – 4. C a 4. D,  1. lekce.  Odjezd autobusu v 10:00, zajišťují pí uč. Klufová a pí uč. Durmanová.
 • Akce pro 9. ročníky – předávání zápisových lístků. Od 18:00 do    19:00, ve  společenské místnosti. Zajišťují  ZŘ Tenglerová a pí uč. Drahošová.

14. února 2017

 • Masopust – Čechova stodola – 4. A a 4. B, zajišťují p. uč. Mevald a pí uč. Kalinová. Odjezd autobusu 7:45. Návrat 12:40.
 • Akce pro 9. ročníky – předávání zápisových lístků. Od 18:00 do    19:00, ve  společenské místnosti. Zajišťují  ZŘ Tenglerová a pí uč. Drahošová.

15. února 2017

 • Akce pro 9. ročníky – předávání zápisových lístků. Od 18:00 do    19:00, ve  společenské místnosti. Zajišťují  ZŘ Tenglerová a pí uč. Drahošová.

 


16. února 2017

 • Veselé zoubky: 08:00 – 1. G  – zajišťuje pí uč. Kmínková,

                                                        09:00 – 1. H  – zajišťuje pí uč. Kamlachová.


17. února 2017

 • Plavání – 4. E a 4. F, 9. lekce.  Odjezd autobusu v 9:15, zajišťují pí uč. Štěpanovská a pí uč. Mráčková.
 • Bruslení – 3. B, Praha 13 – Luka, zajišťuje pí uč. Dvořáková.
 • Sběr papíru –odvoz  8:00, pracoviště Laudova.
 • Meetfactory – 4. B, zajišťuje pí uč. Ondřichov

18 února 2017

 • Návrat z lyžařského výcvikového  kurzu 7. ročník , zajišťují pí uč.  Paštová – vedoucí akce, pí uč. Vránová a p. uč. Ceman. 

20.února 2017

 • Plavání – 4. C a 4. D,  2. lekce.  Odjezd autobusu v 10:00, zajišťují pí uč. Špaleta  a pí uč. Ondřichová.
 • Sběr papíru –odvoz  8:00, pracoviště Laudova.
 • Divadlo Na Prádle – muzikál   Za komínem  –  2. A, 2. B, 2. C, 2. D, 2. E, 3. D – zajišťují pí uč. Casková, pí uč. Fikejzlová, pí uč. Veselková Hana, pí uč. Malenová, pí uč. Štěpánová, pí uč. Durmanová.
 • Futsal – starší žáci, zajišťuje pí uč. Siváková.

23. února 2017

 • Vystoupení pro jubilanty, 14:00, KC Průhon, zajišťuje p. uč. Maxant.
 • Pronájem společenské místnosti  –  ZS ČZS   Stodůlky - Háje, od 17:00 do 19:00,   budova  Laudova.

24. února 2017

 • Plavání – 4. E a 4. F, 10. lekce.  Odjezd autobusu v 9:15, zajišťují pí uč. Štěpanovská a pí uč. Mráčková.
 • Porada ke Dni Země, 8:00 ZŠ Jana Wericha, zajišťují pí uč.Krejčová a pí řed. Pavlišová
 • Projektový den – Masopust – 4. A, 4. B, 4. C, 4. D – zajišťují p. uč. Mevald, pí uč. Kalinová, pí uč. Špaleta a pí uč. Ondřichová.
 • Beseda se spisovatelkou – pí Daniela Krolupperová, zajišťuje pí uč. Němcová, společenská místnost, 25 Kč:

  9:00 -  7. B, 7. D, 7. E, zajišťuje pí uč. Němcová.

  9:55 – 7. A, 7. C , zajišťuje pí uč. Fridrichová.

 • Akce 5. E – návštěva v Japonské škole – zajišťuje pí uč. Jindrová.
 • Bruslení – 3. B, Praha 13 – Luka, zajišťuje pí uč. Dvořáková.
 • Konference KEV, zajišťuje pí uč. Krejčová, od 10:00.
 • Basketbal – starší dívky, zajišťuje pí uč. Siváková.
 • Obvodní kolo OAj, zajišťuje pí uč. Mrázová.

27. února 2017

 • Plavání – 4. C a 4. D,  3. lekce.  Odjezd autobusu v 10:00, zajišťují pí uč. Špaleta  a pí uč. Ondřichová.
 • Akce 2. E a 5. D – Čechova stodola – zajišťují pí uč. Štěpánová a pí uč. Bajerová.
 • Informativní schůzka pro rodiče předškoláků - společenská místnost:

budova   Laudova   16:30
budova  Socháňova  17:30


21. února 2017

 • 24 žáků 9. ročníků – exkurze do laboratoří, zajišťuje pí uč. Melichová, 8:00 – 12:40.
 • Akce 6. C – návštěva knihovny, 8:00 – 11:00, zajišťuje pí uč. Vránová.
 • Obvodní kolo ZO, 14:00, pí uč. Pačesová a pí uč. Krejčová.

22.února 2017

 • Komisionální přezkoušení – zeměpis, Šilhavý 8. D, 10:00.
 • Pronájem společenské místnosti  – BD  Nevanova, od 18:00 do 21:00,   budova  Laudova.

2. března 2017

 • Preventivní program Policie ČR:

9:55 – 11:45  - 4. A – Bezpečně v dětském kolektivu,

zajišťuje p. uč. Mevald.

9:55 – 11:45  - 5. A – Jak si nenechat ublížit,

zajišťuje pí uč. Krauseová.

9:55 – 10:40  - 1. A – Bezpečný kontakt se psy,

zajišťuje pí uč. Dusilová.

11:00 – 11:45  - 1. D – Bezpečný kontakt se psy,

zajišťuje pí uč. Bretová.

 


3. března 2017

 • Bruslení – 3. B, Praha 13 – Luka, zajišťuje pí uč. Dvořáková.

 


6. března 2017

 • Plavání – 4. C a 4. D,  4. lekce.  Odjezd autobusu v 10:00, zajišťují pí uč. Špaleta  a pí uč. Ondřichová.
 • Beseda se spisovatelkou – pí Daniela Krolupperová, zajišťuje pí uč. Jindrová, společenská místnost, 25 Kč:

  9:00 -  1. G, 1. H, 2. F, zajišťuje pí uč. Kmínková, pí uč.

             Kamlachová, pí uč. Boštičková.

  9:55 – 2. G, 3. E, 3. F, zajišťuje pí uč. Dmitrijev, pí uč.

             Malíková, pí uč. Štěpánková.

 11:00 – 4. E, 4. F, 5. E, zajišťuje pí uč. Štěpanovská, pí uč.

             Mráčková, pí uč. Jindrová.

 • Exkurze do hasičské zbrojnice, Praha -17, Řepy, Žalanského ul. (vedle hřbitova):

    9:00 -  1. F – pí uč. Špačková

  10:00 -  0. A – pí uč. Vyjídáková

  11:00 -  3. A – pí uč. Benešová

 • Akce pro předškoláky –  Škola plná kouzel. Schůzka ve 14:00, třída 2. C – vedoucí Veselková Hana. Akce od  16:00  do 17:00 .

                                1.sk.   Kratochvílová, Veselková H. – třída 1. B

                                2.sk.   Krauseová, Odehnalová – třída  1. C

                                3. sk.  Bajerová, Kalinová – 4. B

                                4. sk.  Mráčková, Štěpánková  - 3. F

 


7. března 2017

 • Exkurze do hasičské zbrojnice, Praha -17, Řepy, Žalanského ul. (vedle hřbitova):

    9:00 -  4. F – pí uč. Mráčková

  10:00 -  5. C – pí uč. Veselková A.

  11:00 -  1. E – pí uč. Helclová


8. března 2017

 • Preventivní program Policie ČR:

9:55 – 11:45  - 4. B– Bezpečně v dětském kolektivu,

zajišťuje pí uč. Kalinová.

9:55 – 11:45  - 5. C – Jak si nenechat ublížit,

zajišťuje pí uč. Veselková A.

9:55 – 10:40  - 1. B – Bezpečný kontakt se psy,

zajišťuje pí uč. Kratochvílová.

11:00 – 11:45  - 1. C – Bezpečný kontakt se psy,

zajišťuje pí uč. Odehnalová.

 • Exkurze do hasičské zbrojnice, Praha -17, Řepy, Žalanského ul. (vedle hřbitova):

    9:00 -  2. F – pí uč.  Boštičková

  10:00 -  2. G – pí uč. Dmitrijev

  11:00 -  5. B – pí uč. Veselá


9. března 2017

 • Exkurze  do památníku obětem holocaustu – 9. B, zajišťuje pí uč. Novotná.
 • Seminář o autistech – p. uč. Maxant.

10. března 2017

 • Porada ke Dni Země, 10:00 ZŠ Jana Wericha, zajišťují pí uč.Krejčová a pí řed. Pavlišová.
 • Bruslení – 3. B, Praha 13 – Luka, zajišťuje pí uč. Dvořáková

13. března 2017

 • Jeden svět – 9. A, Lucerna, zajišťuje pí uč. Neubauerová.
 • Akce pro předškoláky –  Škola plná kouzel. Schůzka ve 14:00, třída 2. C – vedoucí Casková  Marie. Akce od  16:00  do 17:00 . Tvořivá dílnička (Vv) .

                              1. sk.  Casková, Dusilová – třída 1. A

                              2. sk.  Klufová, Veselá   – třída  5. B

                              3. sk.  Benešová,  Bretová  – třída  1. D

                              4. sk. Boštičková,  Malíková – třída  2. F


15. března 2017

 • Jeden svět – 9. B, BIO  OKO, zajišťuje pí zást. Panošová.
 • Exkurze do hasičské zbrojnice, Praha -17, Řepy, Žalanského ul. (vedle hřbitova):

    9:00 -  1. C – pí uč.  Odehnalová .

  10:00 -  3. D – pí uč. Durmanová .

  11:00 -  2. D – pí uč. Malenová.


16. března 2017

 • Dopravní hřiště:

08:30 – 09:30 – 4. E, zajišťuje pí uč. Štěpanovská

09:45 – 10:45 – 4. C, zajišťuje pí uč. Špaleta

11:00 – 12:00 – 4. B, zajišťuje pí uč. Kalinová

 • Návštěva knihovny  v Řepích , 10:00 -  7. D, zajišťuje pí uč. Němcová.
 • Jeden svět – 9. C, Světozor, zajišťuje pí uč. Fulínová.
 • Jeden svět – 7 C, Lucerna, zajišťuje pí uč. Novotná. 

17. března 2017

 • Dopravní hřiště:

08:30 – 09:30 – 4. D, zajišťuje pí uč. Ondřichová.

09:45 – 10:45 – 4. F, zajišťuje pí uč. Mráčková.

11:00 – 12:00 – 4. A, zajišťuje p. uč. Mevald.

 • Exkurze do hasičské zbrojnice, Praha -17, Řepy, Žalanského ul. (vedle hřbitova):

    9:00 -  3. F – pí uč.  Štěpánková .

  10:00 -  1. H – pí uč.  Kamlachová .

  11:00 -  7. C – pí uč.  Novotná.


20. března 2017

 • Plavání – 4. C a 4. D,  6. lekce.  Odjezd autobusu v 10:00, zajišťují pí uč. Špaleta  a pí uč. Ondřichová.
 • Akce 1. E a 1. F – Buková u Příbramě, velikonoční dílnička, zajišťují pí uč.  Helclová a pí uč. Špačková.
 • Exkurze do hasičské zbrojnice, Praha -17, Řepy, Žalanského ul. (vedle hřbitova):

      9:00 -  1. B – pí uč. Kratochvílová

    10:00 -  1. A – pí uč. Dusilová

    11:00 -  6. A – pí uč.  Skácelová

 • Akce pro předškoláky –  Škola plná kouzel. Schůzka ve 14:00, třída 3. B - vedoucí  Dvořáková Marie.  Akce od  16:00  do 17:00 .

                              1. sk.  Dvořáková,  Štěpánová

                              2. sk.  Mevald, Špaleta

                              3. sk.  Siváková,  Durmanová

                              4. sk.  Kmínková, Štěpanovská

 • Zasedání Školské rady – 16:00

21. března 2017

 • Jaro ve škole – celoškolní akce. Výzva: Vyzdobíme školu i třídy sluníčky a vezmeme si zeleno – žluté  oblečení.  Relace v rozhlasu – pí  uč. Krejčová.
 • Akce 1. A a 1. B – Buková u Příbramě, velikonoční dílnička, zajišťují pí uč. Dusilová a pí uč. Kratochvílová.
 • Akce 3. E – Rejdištěm vodníků podél Vltavy, zajišťuje pí uč. Malíková.
 • Exkurze do hasičské zbrojnice, Praha -17, Řepy, Žalanského ul. (vedle hřbitova):

    9:00 -  7. A – pí uč. Fridrichová

  10:00 -  8. D – pí uč. Jurečková

  11:00 -  4. E – pí uč.  Štěpanovská


27. března 2017

 • Plavání – 4. C a 4. D,  7. lekce.  Odjezd autobusu v 10:00, zajišťují pí uč. Špaleta  a pí uč. Ondřichová.
 • Akce pro předškoláky –  Škola plná kouzel. Schůzka ve 14:00, třída 2. C – vedoucí Veselková Alice. Akce od  16:00  do 17:00 . Hrátky s angličtinou .

                              1. sk.  Špačková, Vránová – třída  3. A

                              2. sk.  Fikejzlová, Helclová   – třída 2. B

                              3. sk.  Veselková A. , Toscaniová – třída  1. D

                              4. sk.  Jindrová, Máchová – třída  5. E

 • Exkurze do hasičské zbrojnice, Praha -17, Řepy, Žalanského ul. (vedle hřbitova):

    9:00 -  5. E – pí uč. Jindrová

  10:00 -  1. G – pí uč. Kmínková

  11:00 -  8. A – pí uč.  Staňková


22. března 2017

 • Vzpoura úrazům  - 5. D, 9:00, zajišťuje pí uč. Bajerová.
 • Akce 1. C a 1. D – Buková u Příbramě, velikonoční dílnička, zajišťují pí uč. Odehnalová a pí uč. Bretová.
 • Výuka keramiky – 3. C, 8:00 -10:00, budova Laudova, zajišťuje pí uč. Klufová.
 • Akce 3. F – Rejdištěm vodníků podél Vltavy, zajišťuje pí uč. Štěpánková.
 • Soutěž Čtení mě baví, zajišťuje pí uč. Němcová.

24. března 2017

 • Akce 1. G a 1. H – Buková u Příbramě, velikonoční dílnička, zajišťují pí uč. Kmínková a pí uč. Kamlachová.

28. března 2017

 • Exkurze – Jak vypadalo školství našich předků – 8. A, zajišťuje pí uč. Staňková, 8:00 – 12:40.
 • Fotografování na ročenky- 1., 5.  a  9. třídy, pracoviště Socháňova, zajišťují TU.
 • Vzpoura úrazům – 4. E, 5. E, zajišťují pí uč. Štěpanovská a  pí uč. Jindrová, 13:00.
 • Bubblinková show – školní družina Socháňova, 14:00 – 15:00.

29. března 2017

 • Návštěva MŠ Socháňova ve třídách 1. A, 1. B, 1. C, zajišťují pí uč. Dusilová, pí uč. Kratochvílová, pí uč. Odehnalová.
 • Konzultace -  Mgr. Pýchové, pracoviště Socháňova.
 • Porada ke Dni učitelů – společenská místnost Socháňova ulice, 14:30.  Akce je pro všechny pedagogické pracovníky školy.

30. března 2017

 • Exkurze do hasičské zbrojnice, Praha -17, Řepy, Žalanského ul. (vedle hřbitova):

    9:00 -  1. D – pí uč.  Bretová .

  10:00 -  5. A – pí uč. Krauseová.

  11:00 -  4. D – pí uč. Ondřichová.

 • Preventivní program Policie ČR:

 9:55 – 11:45 – 4. C – Bezpečně v dětském kolektivu, zajišťuje pí uč. Špaleta.

 9:55 – 11:45 – 5. C – Jak si nenechat ublížit, zajišťuje pí uč. Veselková Alice.

9:55 – 10:40 – 1. E – Bezpečný kontakt se psy, zajišťuje pí uč. Helclová.

11:00 – 11:45 – 1. F – Bezpečný kontakt se psy, zajišťuje pí  uč. Špačková.

 • Slavnostní předání plaket Jana Ámose Komenského ke Dni učitelů. Kulturáček, Bílá hora, 15:00.
 • Fotografování na ročenky- 1. a  5. třídy, pracoviště Laudova od 8:00, pracoviště Socháňova –  pro třídy, které nebyly vyfotografované v úterý 28.3., zajišťují TU.

31. března 2017

 • Porada ke Dni Země, 10:00 ZŠ Jana Wericha, zajišťují pí uč.Krejčová a pí řed. Pavlišová.
 • SCIO – začíná testování  5. tříd – Čj, M, OSP – dle   pokynů ZŘ Tenglerové.    Termín:  03. 04. – 12. 04. 2017.
 • Noc a Andersenem. Vedoucí akce: p. uč. Mevald

         Socháňka: 4. A, 4. C – zajišťují p. uč. Mevald, pí uč. Špaleta
         Laudovka: 2. F, 2. G, 4. E, 5. E – zajišťují pí uč. Boštičková, pí  uč. Dmitrijev, pí uč. Štěpanovská a pí uč. Jindrová.


3. dubna 2017

 • Plavání – 4. C a 4. D,  7. lekce.  Odjezd autobusu v 10:00, zajišťují pí uč. Špaleta  a pí uč. Ondřichová.
 • Divadlo Na Prádle – muzikál   Za komínem  –  1. , 6. C, 7. E – zajišťují pí uč. Bretová, pí uč. Vránová a pí uč. Paštová.
 • Tradiční Velikonoce – Ekodomov, 2. F, 2. G, zajišťují pí uč. Boštičková a pí uč. Dmitrijev.
 • Akce pro předškoláky –  Škola plná kouzel. Schůzka ve 14:00, třída  4. D – vedoucí  Ondřichová Petra. Akce od  16:00  do 17:00 .  Kreativní dílnička .

                              1. sk.  Kratochvílová, Veselková H. – třída  1. B

                              2. sk.  Bajerová, Odehnalová   – třída 1. C

                              3. sk.  Krauseová, Ondřichová – třída  1. D

                              4. sk.  Dmitrijev, Vyjídáková – třída  0. A


5. dubna 2017

 • Návštěva knihovny, Smíchov – 3. E, zajišťuje pí uč. Malíková.
 • ZÁPIS  14:00 – 17:00 ve společenské místnosti na obou budovách. 
 • Exkurze do hasičské zbrojnice, Praha -17, Řepy, Žalanského ul. (vedle hřbitova):
 •     9:00 -  5. D – pí uč.  Bajerová .

    10:00 -  3. C – pí uč. Klufová.

    11:00 -  4. B – pí uč.  Kalinová

   

6. dubna 2017

 • Návštěva knihovny, Smíchov – 3. F, zajišťuje pí uč. Štěpánková.
 • ZÁPIS  14:00 – 17:00 ve společenské místnosti na obou budovách.  
 • Vystoupení pro jubilanty, 14:00, KC Průhon, zajišťuje p. uč. Maxant.

10. dubna 2017

 • Plavání – 4. C a 4. D,  8. lekce.  Odjezd autobusu v 10:00, zajišťují pí uč. Špaleta  a pí uč. Ondřichová.
 • Koncert pro I. stupeň, pracoviště Socháňova, společenská místnost. Rozpis bude upřesněn.
 • Medová snídaně, společenská místnost:

8:00 – 0.A, 1. G, zajišťují pí uč. Vyjídáková a pí uč. Kmínková.

8:55 – 1. H, 2. F, zajišťují pí uč. Kamlachová a pí uč. Boštičková.

 • Preventivní program Policie ČR:

9:55 – 10:40 – 1. B – Bezpečný kontakt se psy, zajišťuje pí uč. Kratochvílová.

11:00 – 11:45 – 1. C – Bezpečný kontakt se psy, zajišťuje pí uč. Odehnalová.

 • Biologická olympiáda, obvodní kolo – kategorie D, zajišťuje pí uč. Krejčová.
 • Handy Dandy –školní kolo, 5. ročník 14:00, zajišťují pí uč. Paštová a pí uč. Vránová.
 • Schůzka s rodiči předškoláků, kteří mají zájem o přijetí do přípravné třídy. Pracoviště Laudova, 16:30. Zajišťují pí řed. Pavlišová, pí Šparlinková a pí uč. Vyjídáková.

11. dubna 2017

 • Medová snídaně, společenská místnost:

8:00 – 2. G, 3. E, zajišťují pí uč. Dmitrijev a pí uč. Malíková.

 • 8:55 – 3. F, 4. F, zajišťují pí uč. Štěpánková a pí uč. Mráčková.
 • Plavání – 4. C a 4. D,  9. lekce.  Odjezd autobusu v 9:45, zajišťují pí uč. Špaleta  a pí uč. Ondřichová.
 • Koncert pro I. stupeň, pracoviště Socháňova, společenská místnost. Rozpis bude upřesněn.

12. dubna 2017

 • Medová snídaně, společenská místnost:

8:00 – 4. E, 5. E, zajišťují pí uč. Štěpanovská  a pí uč. Jindrová.

 • Koncert pro II. stupeň, pracoviště Socháňova, společenská místnost. Rozpis bude upřesněn.
 • Handy Dandy –školní kolo, 4. ročník 14:00, zajišťují pí uč. Paštová a pí uč. Vránová.

13. dubna 2017

 • Velikonoční  prázdniny,  provoz zajišťuje  ZŠ Jana Wericha.

4. dubna 2017

 • Exkurze do hasičské zbrojnice, Praha -17, Řepy, Žalanského ul. (vedle hřbitova):

    9:00 -  2. A – pí uč. Casková

  10:00 -  2. C – pí uč.  Veselková H.

  11:00 -  3. E – pí uč. Malíková.


7.dubna 2017

 • Návštěva  tříd I. stupně – Bovýsek.

Zápis do 1. ročníku

Zápis do 1. ročníku  pro školní rok 2017/2018  proběhne na naší základní škole ve středu 5. dubna 2017 a ve čtvrtek 6. dubna 2017

vždy od 14 do 17 hodin

na obou pracovištích:

Socháňova 19/1139

Laudova 10/1024.

 

Zápis je pro:

  • děti narozené od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011
  • děti, kterým byl v loňském roce na naší ZŠ povolen odklad školní docházky

Rodiče musí mít s sebou:

  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz zákonného zástupce
  • není-li zákonným zástupcem rodič, předloží i oprávnění k zastupování dítěte

Průběh zápisu:

Administrativní  část zápisu:

  • zákonní  zástupci dítěte – přihlášku vyplní a podepisují oba rodiče
  • v případě, že se druhý rodič nemůže dostavit, prosím o vyplnění  souhlasu na žádosti o přijetí

Zápis s dítětem:

  • Dítě plní jednoduché úkoly dle pokynů paní učitelky, která se mu věnuje při plnění úkolů

Zápis se uskuteční v přízemí ve společenské místnosti.

Několik informací k zápisu:

 K zápisu potřebujete vyplnit Žádost o přijetí a Dotazník.

 Uvažujete-li o odkladu povinné školní docházky pro vaše dítě, přečtěte si Podmínky odkladu a při zápisu vyplníte  Žádost o odklad.

 

Odpovědi na nejčastěji kladené dotazy:

1) Musím se s dítětem dostavit k zápisu, když uvažujeme o odkladu? Ano. O odložení povinné školní docházky nelze rozhodnout bez vaší žádosti o přijetí k plnění povinné školní docházky.

2) Musím se s dítětem dostavit k zápisu, když mělo povinnou školní docházku odloženou a loni jsme u zápisu byli? Ano. Je nutné opětovně posoudit školní zralost dítěte a případně doplnit či opravit žádost o přijetí.

3) Jaké dokumenty musím předložit, pokud chci žádat o odložení povinné školní docházky? Všechny náležitosti jsou uvedeny v dokumentu Podmínky odkladu. Obecně potřebujete podat Žádost o odklad, vyjádření Pedagogicko - psychologické poradny (Speciálně pedagogického centra).

4) Kolik bude na vaší škole prvních tříd a kdo je bude vyučovat? Na tyto otázky nejsme v této chvíli schopni přesně odpovědět. O odpovědi na první část otázky rozhodne výsledek zápisu, ale předpokládáme, že třídy budou čtyři v Socháňově ulici a dvě v Laudově ulici. Odpověď na druhou část otázky dostanete prostřednictvím našich internetových stránek nejpozději  v červnu 2017.

5) Přijímáte žáky mimo vaši spádovou oblast? Ano. U zápisu je třeba sdělit adresu školy, kam vaše dítě spádově patří.

6) Mohu se k zápisu dostavit s dítětem mladším šesti let? Ano. Podle školského zákona mohou být přijímány děti mladší šesti let, které dosáhnou tohoto věku do 31. 12. 2017. K jejich přijetí je nutné kladné vyjádření Pedagogicko - psychologické poradny nebo Speciálně pedagogického centra. Toto vyjádření nemusíte mít u zápisu, vyšetření se provádí zpravidla v závěru školního roku nebo o prázdninách, aby se objektivně posoudila školní zralost dítěte před nástupem do školy.

7) Mohu se k zápisu dostavit v jiný den, než je určeno? V současné době jsme na horách, dovolené... Ano. Termín zápisu si můžete telefonicky dohodnout s vedením školy, tel. 235317251 ve dench 5. 4. - 12.4.2017..


Spádová oblast ZŠ genpor. Františka Peřiny

 Dle Přílohy k obecně závazné vyhlášce č. 17/2016 Sb. hl. m. Prahy - o školských obvodech základních škol jsou spádovou oblastí     
  

Pracoviště, Socháňova 19/1139

Drahoňovského

Jiránkova

Makovského – č. p. 1177, 1202 – 1206, 1222 –

1227, 1140 – 1145, 1398

Na chobotě

Slánská

Socháňova

Vondroušova

pro 2. stupeň také území městské části Praha-Zličín

třídy s rozšířenou výukou jazyků (od 1. ročníku)

území městské části Praha 17

 

Pracoviště, Laudova 10/1024 pro 1. stupeň

Boršovská

Brunnerova

Březanova

Čistovická

Dobnerova

Doubravínova

Gallašova

Hankova

Hořovského

Karlovarská č. o. 1 – 59

K Motolu

K trninám

Kartounářů

Ke kulturnímu domu

Krolmusova

Laudova

Mrkvičkova

Na bělohorské pláni

Na Fialce I, II

Nevanova

Opuková

Otlíkovská

Podkrkonošských tkalců

Reinerova

Řetězokovářů

Selských baterií

Skuteckého

Součkova

Šedivého

Šímova

Třanovského

U boroviček

Zívrova

Zrzavého


Kritéria ZŠ genpor. Františka Peřiny, Praha – Řepy, Socháňova 1139 pro přijímání dětí do tříd 1. ročníku pro školní rok 2017/2018

        V souladu s § 164 odst. 1, písm. a) a v souladu s § 165 odst. 1, písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovila ředitelka Základní školy genpor. Františka Peřiny, Praha – Řepy, Socháňova 1139  s ohledem na stanovenou celkovou kapacitu školy, že ve školním roce 2017/2018 budou otevřeny dvě třídy 1. ročníku v budově v Laudově ulici a pět tříd 1. ročníku v budově v Socháňově ulici.
  Kapacita tříd prvního ročníku pro přijímání dětí byla stanovena do počtu 56 míst v budově v Laudově ulici a 140 míst v budově v Socháňově ulici (tzn. v průměru 28 žáků na jednu třídu).
     Dle § 36 školského zákona se povinná školní docházka vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

     Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

     Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu (§ 178 odst. 2), v němž má žák místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu žáka (dále jen „spádová škola“), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu.

  V případech, kdy počet přijatých žádostí podaných zákonnými zástupci dětí překročí stanovenou kapacitu pro první ročník základní školy, bude ředitelka školy  postupovat dle těchto kritérií

 (v daném pořadí):     

 1. Do ZŠ se přednostně přijímají děti  s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu základní školy (§ 36 odst. 7  zákona č. 561/2004 Sb).Spádové obvody upravuje závazná vyhláška hl. města Prahy o školských obvodech základních škol.

2. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává.

3. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části.

4. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. - 8. ročníku)

5. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části.

6. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo hlavní město Praha.

Poznámka:  U cizinců se za trvalý pobyt považuje též vízum s délkou pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu.

      V případě, že v jednom z kritérií vyjma zákonného kritéria č. 1 nebude možné přijmout všechny uchazeče splňující dané kritérium, protože by došlo k překročení kapacity stanovené ředitelkou školy, bude provedeno losování. K losování dojde mezi všemi uchazeči, kteří konkrétní kritérium splňují.  Losovat se budou registrační čísla, která byla dětem přidělena při zápisu do základní školy. Losování proběhne za účasti ředitelky  školy, člena školské rady a zástupce zřizovatele. O výsledku losování bude proveden zápis. Losování bude veřejné.  

      Přijímací řízení se dále řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhláškou č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky.

 
                                                                        Mgr. Jarmila  Pavlišová

                                                                               ředitelka školy 

 

 


14. dubna 2017

Velký pátek – státní svátek

17. dubna 2017

Velikonoční pondělí  

19. dubna 2017

 • Preventivní program Policie ČR:

 9:55 – 11:45 – 4. D – Bezpečně v dětském kolektivu, zajišťuje pí uč. Ondřichová.

 9:55 – 11:45 – 5. D – Jak si nenechat ublížit, zajišťuje pí uč. Bajerová.

 9:55 – 10:40 – 3. C – Bezpečný kontakt se psy, zajišťuje pí uč.Klufová.

11:00 – 11:45 – 3. B – Bezpečný kontakt se psy, zajišťuje pí uč. Dvořáková. 

 • Divadelní představení skupiny Ondráš – Z pohádky do pohádky, MO ČR, Na Valech, divadelní sál. 3. A, 3. E, 3. F, 4. F, zajišťují pí uč. Benešová, pí uč. Malíková, pí uč. Štěpánková a pí uč. Mráčková.
 • Pedagogická rada - hodnocení prospěchu a chování žáků za 3. čtvrtletí

20. dubna 2017

 • Preventivní program Policie ČR:

 9:55 – 11:45 – 4. E + 4. F – Bezpečně v dětském kolektivu, zajišťuje pí uč. Štěpanovská a pí uč. Mráčková

 9:55 – 11:45 – 5. E – Jak si nenechat ublížit, zajišťuje pí uč. Jindrová.

 9:55 – 10:40 – 3. E – Bezpečný kontakt se psy, zajišťuje pí uč. Malíková.

11:00 – 11:45 – 3. F – Bezpečný kontakt se psy, zajišťuje pí uč. Štěpánková.

 • Vycházka Prahou – Marie Terezie – 8. A, zajišťuje pí uč. Staňková.
 • Biologická olympiáda, obvodní kolo – kategorie C, zajišťuje pí uč. Krejčová. 

21. dubna 2017

 • Divadlo U Hasičů – 1. G, 1. H, 2. E, 4. A, 4. B, 4. C, 4. D, 10:30  Pohádka O medvědu Ondřejovi,  zajišťují pí uč. Kmínková , pí uč. Kamlachová, pí uč. Štěpánová, p. uč. Mevald, pí uč. Kalinová, pí uč. Špaleta a pí uč. Ondřichová.
 • Japonská škola – školní hřiště 8:50 – 11:15.

24. dubna 2017

 • Dopravní hřiště:

                               8:30 –   9:30 – 4. B, zajišťuje pí uč. Kalinová.

                               9:45 – 10:45 – 4. A zajišťuje p. uč. Mevald.

                             11:00 – 12:00 – 4. E, zajišťuje pí uč. Štěpanovská.

 • Preventivní program Policie ČR:

  9:55 – 10:40 – 3. A – Bezpečný kontakt se psy, zajišťuje pí uč. Dusilová.

11:00 – 11:45 – 3. D – Bezpečný kontakt se psy, zajišťuje pí uč. Durmanová.

  9:55 – 10:40 – 7. A, 7. B – Bezpečný kontakt se psy, zajišťují  vyučující  3. hodiny.

11:00 – 11:45 – 7. C, 7. D – Bezpečný kontakt se psy, zajišťují  vyučující  4. hodiny.

 • Plavání – 4. C a 4. D,  10. lekce.  Odjezd autobusu v 10:00, zajišťují pí uč. Špaleta  a pí uč. Ondřichová.
 • Kurz pro předškoláky, 16:00,  1. lekce Neposedné barvičky.

Login
LOGIN
Základní škola genpor. Františka Peřiny

Created by © 2011 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy