Login

2018/2019

Vážení rodiče,
v pátek 29. 6. 2018 jsme  slavnostně ukončili školní rok 2017 / 2018.

Vysvědčení, které si žáci ještě nevyzvedli, si mohou vyzvednout od 2. července 2018 v kanceláři školy na pracovišti v Socháňově ulici vždy od 8:00 do 13:00.

Všem žákům, učitelům i správním zaměstnancům přejeme klidné prázdniny. Vám rodičům děkujeme za spolupráci a přejeme krásné prožití vašich dovolených. Užijte si spoustu sluníčka a zábavy.

V pondělí 3. září 2018 se s těšíme na nový školní rok 2018 / 2019.

Informace k průběhu 1. týdne školního roku 2018 / 2019

4. září 2018

1. ročník:          Výuka od 8:00 - 9:40 (dvě vyučovací hodiny). 
                          Po skončeném vyučování je zajištěn provoz ve školní družině.
                          Výdej obědů již  od 11:15. 
2. - 5.  ročník:   Výuka od 8:00 - 11:45 (čtyři vyučovací hodiny). 
                          1. - 4. hodina - třídní učitel(ka).
                          Po skončeném vyučování je zajištěn provoz ve školní družině pro žáky 2. – 4. tříd.  
6. - 9.  ročník:   Výuka od 8:00 - 12:40 (pět vyučovacích  hodin).
                          1. - 5. hodina - třídní učitel(ka).

5. září 2018

1. ročník:          Výuka od 8:00 - 10:40 (tři vyučovací hodiny).
                         Po skončeném vyučování je zajištěn provoz ve školní  družině.
                         Výdej obědů již  od 11:15. 
2. - 9.  ročník:   Výuka dle rozvrhu.

 
6. září 2018

1. ročník:          Výuka od 8:00 - 11:45 (čtyři vyučovací hodiny).  
                          Výuka dle rozvrhu.
                       
2. - 9.  ročník:   Výuka dle rozvrhu.   
      
 
7. září 2018

1. - 9.  ročník:   Výuka dle rozvrhu.   

Provoz ŠD:
Od 6:30 - 17:30.
Nábor do kroužků - od 4. 9. 2018.
Zahájení kroužků v týdnu od 10. 9. 2018.

 


Informace pro žáky - školní rok 2018 / 2019

Pracoviště Socháňova

Prvňáčci si s sebou vezmou školní tašku a shromáždí se se svými rodiči :

1. A, 1. B , 1. C a 1. D  v 8:50 před školou, odkud je třídní učitelky odvedou do společenské místnosti na slavnostní zahájení školní docházky. Po skončení akce ve společenské místnosti odvedou třídní učitelky děti i doprovod do svých tříd, kde bude pokračovat tento slavnostní den.

Děti 2. – 9. ročníku si s sebou vezmou psací potřeby. V 7:50 až 8:00 se shromáždí ve svých třídách.

Děti odejdou do svých tříd bez přezouvání.

Děti 6. A, 6. B, 6. C   se shromáždí u svých šaten, kde si je vyzvednou paní učitelky.

Zahájení nového školního roku bude ukončeno v 8:45.

Stravování začíná od 4. září 2018.

Školní družina bude pro děti otevřena od 6:30 do 17 hodin.

3. září od 17 hodin proběhnou třídní schůzky ve třídách:

1. A, 1. B, 1. C, 1. D, 5. C, 6. A, 6. B, 6. C.


Přidělené třídnictví najdete v sekci  pracoviště Socháňova.

Pracoviště Laudova

Prvňáčci si s sebou vezmou školní tašku a shromáždí se se svými rodiči :

Prvňáčci i přípravná třída si s sebou vezmou školní tašku a shromáždí se se svými rodiči v 7:50 před školou, odkud je třídní učitelky odvedou do společenské místnosti na slavnostní zahájení školní docházky. Po skončení akce ve společenské místnosti odvedou třídní učitelky děti i doprovod do svých tříd, kde bude pokračovat tento slavnostní den.

 Děti 2. – 7. ročníku si s sebou vezmou psací potřeby. V 7:50 až 8:00 se shromáždí ve svých třídách.

Děti odejdou do svých tříd bez přezouvání.

Zahájení nového školního roku bude ukončeno v 8:45.

Stravování začíná od 4. září 2018.

Školní družina bude pro děti otevřena od 6:30 do 17 hodin.

3. září od 17 hodin proběhnou třídní schůzky ve třídách:

0. A, 1. E, 1. F, 1. G, 6. D, 7. E.


Přidělené třídnictví najdete v sekci  pracoviště  Laudova.

 

Od  4. září 2018  jsou třídní učitelé – učitelky ve svých třídách. 1. ročník – 8:00 – 9:40.

2. – 5. ročník – 8:00 – 11:45, 6. – 9. ročník 8:00 – 12:40. Vyučování  začíná v 8:00, školní budova se otevírá v 7:40.
   

 Od 5. září 2018 se vyučuje podle pravidelného rozvrhu. Vyučování  začíná v 8:00, školní budova se otevírá v 7:40. 1. ročník 8:00 – 10:40.

V úterý  4. září 2018 dostanou noví žáci učebnice, dále  všichni žáci dostanou pokyny k nákupu sešitů.

Ve školním roce 2018 / 2019 ve 4. a 5. ročníku budou mít žáci odpolední vyučování v úterý, konec 14:30 hod.  II. stupeň má odpolední vyučování také v úterý, konec vyučování je v 15:25. Konkrétní podobu rozvrhu pro příští rok dostanou žáci  4.září 2018.
Při klasifikaci používáme známky. Žáci budou mít papírovou žákovskou knížku, kde jsou uloženy základní informace o škole, kontakty. Žákovské knížky  slouží k předávání dalších informací, např. pro omlouvání žáků, potvrzení plateb, atp.
     Běžnou nepřítomnost, např. nemoc omlouvají rodiče osobně, telefonicky, elektronicky a poté písemně zápisem do  žákovské knížky v souladu se zákonem. V případě delší plánované nepřítomnosti (společná dovolená, hory...) trvající déle než tři dny, podávají rodiče písemnou žádost prostřednictvím třídních učitelů ředitelce  školy.
     Informace o prospěchu a chování  dětí mohou rodiče získat prostřednictvím  žákovské knížky, osobně při konzultaci s vyučujícími a pravidelně 3 - 4x ročně při pravidelných třídních schůzkách. Jejich plán pro aktuální školní rok, termíny prázdnin a další důležité informace naleznete na našich stránkách  www.zs-perina.cz – kalendářní plán.

Pokud budete mít zájem o obědy, které se vaří ve školní jídelně,  základní informace najdete na  stránkách a jídelníček též.

Informace ke školní družině i klubu podá pí vych. Kotková – objekt Socháňova  a  Koderová – objekt Laudova.


Pondělí 3. září

  

                                 Milí rodiče těšíme se na spolupráci s vámi

 

 • Slavnostní zahájení školního roku 2018/2019

   8:00 – 8:45  –  2. – 9. ročník.

 • Slavnostní zahájení   pro prvňáčky – 8:00 na pracovišti v ulici Laudova,  ve společenské místnost – třídy 0.A, 1. E, 1. F, 1. G.

 • Slavnostní  zahájení   pro prvňáčky:

   9:00 na pracovišti v ulici Socháňova,  ve společenské místnosti – třídy 1. A, 1. B, 1. C., 1. D.

 • Školní družina bude pro děti otevřena od 6:30 do 17 hodin.

 • Třídní schůzky proběhnou od 17 hodin  ve třídách:  

   0. A, 1. A, 1. B, 1. C, 1. D, 1. E, 1. F,1. G, 5. C, 7. E.


Úterý 4. září

 

1. ročník:  Výuka od 8:00 - 9:40. 
                   Po skončeném vyučování je zajištěn provoz

 •                    ve  školní družině.   Výdej obědů již  od 11:15. 

2. - 5.  ročník:   Výuka od 8:00 - 11:45 . 
                          1. - 4. hodina - třídní učitel(ka).
6. - 9.  ročník:   Výuka od 8:00 - 12:40 .
                          1. - 5. hodina - třídní učitel(ka).

Středa 5. září

 • Festival vědy – 9. A, 9. B, 9. C, 9. D, 9. E, zajišťují pí uč. Fridrichová, p. uč. Maxant, pí uč. Novotná Martina,

     pí uč. Melichová a pí uč. Paštová.

     Třídní schůzka ve třídě 6. D  proběhne od 17 hodin-pracoviště v Laudově ulici.


10. září 2018

Výstava Praobyčejná zvířata – KC Průhon:

10:00 – 10:45 – 0.A, 2. E, zajišťují pí uč. Vyjídáková a pí uč. Novotná Zuzana.

10:45 – 11:30 – 7. C, zajišťuje pí uč. Neubauerová.


12.září 2018

 • Výstava  Praobyčejná zvířata – KC Průhon:

10:00 – 10:45 – 1. E, 2. F, zajišťují pí uč. Štěpanovská a pí uč. Součková.

10:45 – 11:30 – 1. A, 5. E, zajišťují pí uč. Kalinová a pí uč. Malíková.


13.září 2018

 • Výstava  Praobyčejná zvířata – KC Průhon:

10:00 – 10:45 – 3. G, 3. H, zajišťují pí uč. Kmínková a pí uč. Srpová.

10:45 – 11:30 – 1. B, 4. F, zajišťují pí uč. Rychlá a pí uč. Boštičková.


14.září 2018

 • Výstava  Praobyčejná zvířata – KC Průhon:

10:00 – 10:45 – 1. C, 1. D, zajišťují pí uč. Špaleta  a  pí uč. Klufová.

10:45 – 11:30 – 2. B, 4. G, zajišťují pí uč. Veselá Zdeňka pí uč. Veselá Tereza.


sobota 15. září 2018

 • Babí léto – program za naši školu zajišťují se žáky pí uč. Kalinová a pí vych. Dvořáková Šárka.

17. září 2018

 • Výstava  Praobyčejná zvířata – KC Průhon:

    10:00 – 10:45 – 2. A, 2. D, zajišťují pí uč. Bajerová a pí uč.  

     Špačková.

     10:45 – 11:30 – 3. E, 4. B, zajišťují pí uč. Helclová a pí uč.  

     Fikejzlová.

 • MAP –schůzka pracovních skupin – pí uč. Veselková Hana, pí uč. Dětinská, pí uč. Krauseová, pí uč. Siváková a pí uč. Štěpánová.
 • Divadlo Na Prádle – Kocour v botách – 3. A, 3. B, 3. C, 4. A, 4. C, 4. E, zajišťují pí uč. Dusilová, pí uč. Kratochvílová, pí uč. Odehnalová, pí uč. Casková, pí uč. Veselková Hana a pí uč. Štěpánová.

18. září 2018

 • Výlet Macocha – 8. C, 9. E, zajišťují pí uč. Krauseová a pí uč. Paštová. Odjezd 7:00, návrat 20:00.
 • Výstava  Praobyčejná zvířata – KC Průhon:

10:00 – 10:45 – 3. B, 3. C, zajišťují pí uč. Kratochvílová a pí uč. Odehnalová.

10:45 – 11:30 – 3. A, 3. D, zajišťují pí uč. Dusilová a pí uč. Bretová.

14:00 – 14:45 – 4. C, 4. D,zajišťují pí uč. Veselková Hana a pí uč. Malenová.

 • Ukázková hodina basketbalu:

08:55 – 09:40 – 1. B, zajišťuje vyučující Tv,

09:55 – 10:40 – 1. A, zajišťuje vyučující Tv,

11:00 – 11:45 – 2. A, zajišťuje vyučující Tv,

11:55 – 12:40 – 2. D, zajišťuje vyučující Tv.


19. září 2018

 • Výstava  Praobyčejná zvířata – KC Průhon:

    10:00 – 10:45 – 2. C, 6. D, zajišťují pí uč. Veselková Alice a     

     pí uč.  Řičařová.

     10:45 – 11:30 – 4. E, 7. E, zajišťují pí uč. Štěpánová a p. uč.

      Lustyk.

 • Prevence:

8:55 – 9:40 – 1. E – Petr sám doma, zajišťuje učitel 2.  vyuč. hodiny.

8:55 – 9:40 – 1. F – Petr sám doma, zajišťuje učitel 2.  vyuč. hodiny.

 • Ukázková hodina basketbalu:

08:00 – 08:45 – 1. D, zajišťuje vyučující Tv


20. září 2018

 • Výstava  Praobyčejná zvířata – KC Průhon:

    10:00 – 10:45 – 7. A, zajišťuje pí uč. Fulínová.

    10:45 – 11:30 – 8. A, 8. B, zajišťují pí uč. Melichová a pí uč.  

     Mališová.

 • Prevence:

8:55 – 9:40 – 1. A – Petr sám doma, zajišťuje učitel 2.  vyuč. hodiny.

8:55 – 9:40 – 1. B – Petr sám doma, zajišťuje učitel 2.  vyuč. hodiny.

 • Ukázková hodina basketbalu:

    09:55 – 10:40 – 2. B, zajišťuje vyučující Tv,

    11:00 – 11:45 – 1. C, zajišťuje vyučující Tv.


21. září 2018

 • Projektový den – Vítání podzimu – 1. A, 1. B, 1. C, 1. D a 2. A, zajišťují pí uč. Kalinová, pí uč. Rychlá, pí uč. Špaleta, pí uč. Klufová a pí uč. Bajerová.
 • Výlet – Koněpruské jeskyně – 5. A, 5. B, zajišťují pí uč. Benešová a pí uč. Dvořáková.
 • Výstava  Praobyčejná zvířata – KC Průhon:

    10:00 – 10:45 – 5. A, 5. C, zajišťují pí uč. Benešová a p. uč.  

     Mevald.

    10:45 – 11:30 – 7. D, zajišťuje  pí uč. Melichová.

 • Prevence:

8:55 – 9:40 – 7 . A – Kyberšikana, zajišťuje učitel 2.  vyuč. hodiny.

8:55 – 9:40 – 7. B – Kyberšikana, zajišťuje učitel 2.  vyuč. hodiny.

9:55 – 10:40 – 7. B – Kyberšikana, zajišťuje učitel 3.  vyuč. hodiny.

 • Ukázková hodina basketbalu:

    09:55 – 10:40 – 1. E, zajišťuje vyučující Tv,

    11:00 – 11:45 – 1. F, zajišťuje vyučující Tv.


Základní škola genpor. Františka Peřiny

Created by © 2011-2018 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy