Login

2018/2019

Přijatí žáci pro školní rok 2018 / 2019

Při rozhodování ředitelka školy postupovala podle zveřejněných kritérií.

Nahlížení do spisu je zákonným zástupcům umožněno dne 13.dubna 2018 od  7:45 do 16:00 v kanceláři vedení školy na pracovišti v Socháňově ulici.

Rozhodnutí o přijetí si rodiče mohou vyzvednou ve dnech 16. a 17. dubna 2018 od 14:00 do 18:00 na pracovišti v Socháňově ulici .

Pracoviště v ulici Socháňova

Pro školní rok 2018/2019 byli přijati k základnímu vzdělávání žáci s registračními čísly:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53,55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 112, 113, 115, 116, 117, 118

Pro školní rok 2018/2019 nebyli přijati k základnímu vzdělávání žáci s registračními čísly:

54, 79, 82, 91, 110, 111, 114

Pracoviště v ulici Laudova

Pro školní rok 2018/2019 byli přijati k základnímu vzdělávání žáci s registračními čísly:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 70, 72, 73, 74

 

Pro školní rok 2018/2019 nebyli přijati k základnímu vzdělávání žáci s registračními čísly:

11, 40, 44, 46, 48, 50, 51, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71

 

 V Praze dne  6. 4. 2017                                                        Jarmila  Pavlišová

                                                                                                   ředitelka  školy


Vážení rodiče,
v pátek 29. 6. 2018 jsme  slavnostně ukončili školní rok 2017 / 2018.

Vysvědčení, které si žáci ještě nevyzvedli, si mohou vyzvednout od 2. července 2018 v kanceláři školy na pracovišti v Socháňově ulici vždy od 8:00 do 13:00.

Všem žákům, učitelům i správním zaměstnancům přejeme klidné prázdniny. Vám rodičům děkujeme za spolupráci a přejeme krásné prožití vašich dovolených. Užijte si spoustu sluníčka a zábavy.

V pondělí 3. září 2018 se s těšíme na nový školní rok 2018 / 2019.

Informace k průběhu 1. týdne školního roku 2018 / 2019

4. září 2018

1. ročník:          Výuka od 8:00 - 9:40 (dvě vyučovací hodiny). 
                          Po skončeném vyučování je zajištěn provoz ve školní družině.
                          Výdej obědů již  od 11:15. 
2. - 5.  ročník:   Výuka od 8:00 - 11:45 (čtyři vyučovací hodiny). 
                          1. - 4. hodina - třídní učitel(ka).
                          Po skončeném vyučování je zajištěn provoz ve školní družině pro žáky 2. – 4. tříd.  
6. - 9.  ročník:   Výuka od 8:00 - 12:40 (pět vyučovacích  hodin).
                          1. - 5. hodina - třídní učitel(ka).

5. září 2018

1. ročník:          Výuka od 8:00 - 10:40 (tři vyučovací hodiny).
                         Po skončeném vyučování je zajištěn provoz ve školní  družině.
                         Výdej obědů již  od 11:15. 
2. - 9.  ročník:   Výuka dle rozvrhu.

 
6. září 2018

1. ročník:          Výuka od 8:00 - 11:45 (čtyři vyučovací hodiny).  
                          Výuka dle rozvrhu.
                       
2. - 9.  ročník:   Výuka dle rozvrhu.   
      
 
7. září 2018

1. - 9.  ročník:   Výuka dle rozvrhu.   

Provoz ŠD:
Od 6:30 - 17:30.
Nábor do kroužků - od 4. 9. 2018.
Zahájení kroužků v týdnu od 10. 9. 2018.

 


Informace pro žáky - školní rok 2018 / 2019

Pracoviště Socháňova

Prvňáčci si s sebou vezmou školní tašku a shromáždí se se svými rodiči :

1. A, 1. B , 1. C a 1. D  v 8:50 před školou, odkud je třídní učitelky odvedou do společenské místnosti na slavnostní zahájení školní docházky. Po skončení akce ve společenské místnosti odvedou třídní učitelky děti i doprovod do svých tříd, kde bude pokračovat tento slavnostní den.

Děti 2. – 9. ročníku si s sebou vezmou psací potřeby. V 7:50 až 8:00 se shromáždí ve svých třídách.

Děti odejdou do svých tříd bez přezouvání.

Děti 6. A, 6. B, 6. C   se shromáždí u svých šaten, kde si je vyzvednou paní učitelky.

Zahájení nového školního roku bude ukončeno v 8:45.

Stravování začíná od 4. září 2018.

Školní družina bude pro děti otevřena od 6:30 do 17 hodin.

3. září od 17 hodin proběhnou třídní schůzky ve třídách:

1. A, 1. B, 1. C, 1. D, 5. C, 6. A, 6. B, 6. C.


Přidělené třídnictví najdete v sekci  pracoviště Socháňova.

Pracoviště Laudova

Prvňáčci si s sebou vezmou školní tašku a shromáždí se se svými rodiči :

Prvňáčci i přípravná třída si s sebou vezmou školní tašku a shromáždí se se svými rodiči v 7:50 před školou, odkud je třídní učitelky odvedou do společenské místnosti na slavnostní zahájení školní docházky. Po skončení akce ve společenské místnosti odvedou třídní učitelky děti i doprovod do svých tříd, kde bude pokračovat tento slavnostní den.

 Děti 2. – 7. ročníku si s sebou vezmou psací potřeby. V 7:50 až 8:00 se shromáždí ve svých třídách.

Děti odejdou do svých tříd bez přezouvání.

Zahájení nového školního roku bude ukončeno v 8:45.

Stravování začíná od 4. září 2018.

Školní družina bude pro děti otevřena od 6:30 do 17 hodin.

3. září od 17 hodin proběhnou třídní schůzky ve třídách:

0. A, 1. E, 1. F, 1. G, 6. D, 7. E.


Přidělené třídnictví najdete v sekci  pracoviště  Laudova.

 

Od  4. září 2018  jsou třídní učitelé – učitelky ve svých třídách. 1. ročník – 8:00 – 9:40.

2. – 5. ročník – 8:00 – 11:45, 6. – 9. ročník 8:00 – 12:40. Vyučování  začíná v 8:00, školní budova se otevírá v 7:40.
   

 Od 5. září 2018 se vyučuje podle pravidelného rozvrhu. Vyučování  začíná v 8:00, školní budova se otevírá v 7:40. 1. ročník 8:00 – 10:40.

V úterý  4. září 2018 dostanou noví žáci učebnice, dále  všichni žáci dostanou pokyny k nákupu sešitů.

Ve školním roce 2018 / 2019 ve 4. a 5. ročníku budou mít žáci odpolední vyučování v úterý, konec 14:30 hod.  II. stupeň má odpolední vyučování také v úterý, konec vyučování je v 15:25. Konkrétní podobu rozvrhu pro příští rok dostanou žáci  4.září 2018.
Při klasifikaci používáme známky. Žáci budou mít papírovou žákovskou knížku, kde jsou uloženy základní informace o škole, kontakty. Žákovské knížky  slouží k předávání dalších informací, např. pro omlouvání žáků, potvrzení plateb, atp.
     Běžnou nepřítomnost, např. nemoc omlouvají rodiče osobně, telefonicky, elektronicky a poté písemně zápisem do  žákovské knížky v souladu se zákonem. V případě delší plánované nepřítomnosti (společná dovolená, hory...) trvající déle než tři dny, podávají rodiče písemnou žádost prostřednictvím třídních učitelů ředitelce  školy.
     Informace o prospěchu a chování  dětí mohou rodiče získat prostřednictvím  žákovské knížky, osobně při konzultaci s vyučujícími a pravidelně 3 - 4x ročně při pravidelných třídních schůzkách. Jejich plán pro aktuální školní rok, termíny prázdnin a další důležité informace naleznete na našich stránkách  www.zs-perina.cz – kalendářní plán.

Pokud budete mít zájem o obědy, které se vaří ve školní jídelně,  základní informace najdete na  stránkách a jídelníček též.

Informace ke školní družině i klubu podá pí vych. Kotková – objekt Socháňova  a  Koderová – objekt Laudova.


Pondělí 3. září

  

                                 Milí rodiče těšíme se na spolupráci s vámi

 

 • Slavnostní zahájení školního roku 2018/2019

   8:00 – 8:45  –  2. – 9. ročník.

 • Slavnostní zahájení   pro prvňáčky – 8:00 na pracovišti v ulici Laudova,  ve společenské místnost – třídy 0.A, 1. E, 1. F, 1. G.

 • Slavnostní  zahájení   pro prvňáčky:

   9:00 na pracovišti v ulici Socháňova,  ve společenské místnosti – třídy 1. A, 1. B, 1. C., 1. D.

 • Školní družina bude pro děti otevřena od 6:30 do 17 hodin.

 • Třídní schůzky proběhnou od 17 hodin  ve třídách:  

   0. A, 1. A, 1. B, 1. C, 1. D, 1. E, 1. F,1. G, 5. C, 7. E.


Úterý 4. září

 

1. ročník:  Výuka od 8:00 - 9:40. 
                   Po skončeném vyučování je zajištěn provoz

 •                    ve  školní družině.   Výdej obědů již  od 11:15. 

2. - 5.  ročník:   Výuka od 8:00 - 11:45 . 
                          1. - 4. hodina - třídní učitel(ka).
6. - 9.  ročník:   Výuka od 8:00 - 12:40 .
                          1. - 5. hodina - třídní učitel(ka).

Středa 5. září

 • Festival vědy – 9. A, 9. B, 9. C, 9. D, 9. E, zajišťují pí uč. Fridrichová, p. uč. Maxant, pí uč. Novotná Martina,

     pí uč. Melichová a pí uč. Paštová.

     Třídní schůzka ve třídě 6. D  proběhne od 17 hodin-pracoviště v Laudově ulici.


10. září 2018

Výstava Praobyčejná zvířata – KC Průhon:

10:00 – 10:45 – 0.A, 2. E, zajišťují pí uč. Vyjídáková a pí uč. Novotná Zuzana.

10:45 – 11:30 – 7. C, zajišťuje pí uč. Neubauerová.


12.září 2018

 • Výstava  Praobyčejná zvířata – KC Průhon:

10:00 – 10:45 – 1. E, 2. F, zajišťují pí uč. Štěpanovská a pí uč. Součková.

10:45 – 11:30 – 1. A, 5. E, zajišťují pí uč. Kalinová a pí uč. Malíková.


13.září 2018

 • Výstava  Praobyčejná zvířata – KC Průhon:

10:00 – 10:45 – 3. G, 3. H, zajišťují pí uč. Kmínková a pí uč. Srpová.

10:45 – 11:30 – 1. B, 4. F, zajišťují pí uč. Rychlá a pí uč. Boštičková.


14.září 2018

 • Výstava  Praobyčejná zvířata – KC Průhon:

10:00 – 10:45 – 1. C, 1. D, zajišťují pí uč. Špaleta  a  pí uč. Klufová.

10:45 – 11:30 – 2. B, 4. G, zajišťují pí uč. Veselá Zdeňka pí uč. Veselá Tereza.


sobota 15. září 2018

 • Babí léto – program za naši školu zajišťují se žáky pí uč. Kalinová a pí vych. Dvořáková Šárka.

17. září 2018

 • Výstava  Praobyčejná zvířata – KC Průhon:

    10:00 – 10:45 – 2. A, 2. D, zajišťují pí uč. Bajerová a pí uč.  

     Špačková.

     10:45 – 11:30 – 3. E, 4. B, zajišťují pí uč. Helclová a pí uč.  

     Fikejzlová.

 • MAP –schůzka pracovních skupin – pí uč. Veselková Hana, pí uč. Dětinská, pí uč. Krauseová, pí uč. Siváková a pí uč. Štěpánová.
 • Divadlo Na Prádle – Kocour v botách – 3. A, 3. B, 3. C, 4. A, 4. C, 4. E, zajišťují pí uč. Dusilová, pí uč. Kratochvílová, pí uč. Odehnalová, pí uč. Casková, pí uč. Veselková Hana a pí uč. Štěpánová.

18. září 2018

 • Výlet Macocha – 8. C, 9. E, zajišťují pí uč. Krauseová a pí uč. Paštová. Odjezd 7:00, návrat 20:00.
 • Výstava  Praobyčejná zvířata – KC Průhon:

10:00 – 10:45 – 3. B, 3. C, zajišťují pí uč. Kratochvílová a pí uč. Odehnalová.

10:45 – 11:30 – 3. A, 3. D, zajišťují pí uč. Dusilová a pí uč. Bretová.

14:00 – 14:45 – 4. C, 4. D,zajišťují pí uč. Veselková Hana a pí uč. Malenová.

 • Ukázková hodina basketbalu:

08:55 – 09:40 – 1. B, zajišťuje vyučující Tv,

09:55 – 10:40 – 1. A, zajišťuje vyučující Tv,

11:00 – 11:45 – 2. A, zajišťuje vyučující Tv,

11:55 – 12:40 – 2. D, zajišťuje vyučující Tv.


19. září 2018

 • Výstava  Praobyčejná zvířata – KC Průhon:

    10:00 – 10:45 – 2. C, 6. D, zajišťují pí uč. Veselková Alice a     

     pí uč.  Řičařová.

     10:45 – 11:30 – 4. E, 7. E, zajišťují pí uč. Štěpánová a p. uč.

      Lustyk.

 • Prevence:

8:55 – 9:40 – 1. E – Petr sám doma, zajišťuje učitel 2.  vyuč. hodiny.

8:55 – 9:40 – 1. F – Petr sám doma, zajišťuje učitel 2.  vyuč. hodiny.

 • Ukázková hodina basketbalu:

08:00 – 08:45 – 1. D, zajišťuje vyučující Tv


20. září 2018

 • Výstava  Praobyčejná zvířata – KC Průhon:

    10:00 – 10:45 – 7. A, zajišťuje pí uč. Fulínová.

    10:45 – 11:30 – 8. A, 8. B, zajišťují pí uč. Melichová a pí uč.  

     Mališová.

 • Prevence:

8:55 – 9:40 – 1. A – Petr sám doma, zajišťuje učitel 2.  vyuč. hodiny.

8:55 – 9:40 – 1. B – Petr sám doma, zajišťuje učitel 2.  vyuč. hodiny.

 • Ukázková hodina basketbalu:

    09:55 – 10:40 – 2. B, zajišťuje vyučující Tv,

    11:00 – 11:45 – 1. C, zajišťuje vyučující Tv.


21. září 2018

 • Projektový den – Vítání podzimu – 1. A, 1. B, 1. C, 1. D a 2. A, zajišťují pí uč. Kalinová, pí uč. Rychlá, pí uč. Špaleta, pí uč. Klufová a pí uč. Bajerová.
 • Výlet – Koněpruské jeskyně – 5. A, 5. B, zajišťují pí uč. Benešová a pí uč. Dvořáková.
 • Výstava  Praobyčejná zvířata – KC Průhon:

    10:00 – 10:45 – 5. A, 5. C, zajišťují pí uč. Benešová a p. uč.  

     Mevald.

    10:45 – 11:30 – 7. D, zajišťuje  pí uč. Melichová.

 • Prevence:

8:55 – 9:40 – 7 . A – Kyberšikana, zajišťuje učitel 2.  vyuč. hodiny.

8:55 – 9:40 – 7. B – Kyberšikana, zajišťuje učitel 2.  vyuč. hodiny.

9:55 – 10:40 – 7. B – Kyberšikana, zajišťuje učitel 3.  vyuč. hodiny.

 • Ukázková hodina basketbalu:

    09:55 – 10:40 – 1. E, zajišťuje vyučující Tv,

    11:00 – 11:45 – 1. F, zajišťuje vyučující Tv.


24. září 2018

 • Výstava  Praobyčejná zvířata – KC Průhon:

    10:00 – 10:45 – 8. C, 8. D, zajišťují pí uč. Krauseová a pí uč.  

     Drahošová.

     10:45 – 11:30 – 6. A, 6. C, zajišťují pí uč. Melichová a pí uč.  

     Jurečková.

 • Prevence:

8:55 – 9:40 – 2 . A – Bezpečné chování, zajišťuje učitel 2.  vyuč. hodiny.

8:55 – 9:40 – 2 . A – Bezpečné chování, zajišťuje učitel 2.  vyuč. hodiny.

 • Ukázková hodina basketbalu:

    09:55 – 10:40 – 2. F zajišťuje vyučující Tv,

    11:55 – 12:40 – 2. E, zajišťuje vyučující Tv.


25. září 2018

 • Výlet – Koněpruské jeskyně – 5. E, 5. F, zajišťují pí uč. Malíková a pí uč. Štěpánková.
 • Výstava  Praobyčejná zvířata – KC Průhon:

     10:00 – 10:45 – 6. B, 7. B, zajišťují pí uč. Krauseová a pí uč.

     Zítková.

     10:45 – 10:30 –  5. B, 7. D, zajišťují pí uč. Dvořáková a pí

     uč. Pačesová.

 • Prevence:

8:55 – 9:40 – 2 . C – Bezpečné chování, zajišťuje vyučující 2.  vyuč. hodiny.

8:55 – 9:40 – 2 . B – Bezpečné chování, zajišťuje vyučující 2.  vyuč. hodiny.

 • Výlet Botanicus – 2. D, 3. E, zajišťují pí uč. Špačková a pí uč. Helclová.
 • Planetárium – Polaris – 4. F, 4. G, zajišťují pí uč. Boštičková a pí uč. Veselá Tereza.
 • Atletika –  mladší žáci, zajišťuje pí uč. Siváková.
 • Ukázková hodina basketbalu:

    08:55 – 09:40 – 2. G, zajišťuje vyučující Tv,

    09:55 – 10:40 – 1. G, zajišťuje vyučující Tv.


26. září 2018

 • Toulcův dvůr – 7. B, zajišťuje pí uč. Melichová.
 • Prevence:

8:55 – 9:40 – 2 . E – Bezpečné chování, zajišťuje učitel 2.  vyuč. hodiny.

8:55 – 9:40 – 2 . F – Bezpečné chování, zajišťuje učitel 2.  vyuč. hodiny.

8:55 – 9:40 – 1. G – Petr sám doma, zajišťuje učitel 2.  vyuč. hodiny.

 • Výlet Botanicus – 4. B, 4. D, zajišťují pí uč. Fikejzlová a pí uč. Malenová

 


27. září 2018

 • Výlet Mydlárna – Boemi Beroun – 2. A, zajišťuje pí uč. Bajerová.
 • Prevence:

8:55 – 9:40 – 1. C – Petr sám doma, zajišťuje učitel 2.  vyuč. hodiny.

8:55 – 9:40 – 1. D – Petr sám doma, zajišťuje učitel 2.  vyuč. hodiny.

8:55 – 9:40 – 7 . D – Kyberšikana, zajišťuje učitel 2.  vyuč. hodiny.

9:55 – 10:40 – 6 . A – Bezpečné chování v elektronickém světe, zajišťuje učitel 3.  vyuč. hodiny.

9:55 – 10:40 – 6 . B – Bezpečné chování v elektronickém světe, zajišťuje učitel 3.  vyuč. hodiny.

9:55 – 10:40 – 6 . C – Bezpečné chování v elektronickém světe, zajišťuje učitel 3.  vyuč. hodiny.

9:55 – 11:45 – 4. B – Bezpečně v dětském kolektivu, zajišťuje vyučující 3. a 4. vyuč. hodiny.

9:55 – 11:45 – 5. B – Jak si nenechat ublížit I., zajišťuje vyučující 3. a 4. vyuč. hodiny.

9:55 – 10:40 – 3. C – Bezpečný kontakt se psy, vyučující učitel 3. vyuč. hodiny.

11:00 – 10:45 – 3. D – Bezpečný kontakt se psy, vyučující učitel  4. vyuč. hodiny.

 

 • Ukázková hodina basketbalu:

    09:55 – 10:40 – 2. C, zajišťuje vyučující Tv.


1.října 2018

 • Dopravní hřiště:

                               8:30 –   9:30 – 4. D, zajišťuje pí uč. Malenová.

                               9:45 – 10:45 – 4. E zajišťuje pí uč. Štěpánová.

                             11:00 – 12:00 – 4. C, zajišťuje pí uč. Veselková Hana.


2. října 2018

 • Dopravní hřiště:

                               8:30 –   9:30 – 4. F, zajišťuje pí uč. Boštičková.

                               9:45 – 10:45 – 4. G zajišťuje pí uč. Veselá Tereza.

                             11:00 – 12:00 – 4. A, zajišťuje pí uč. Casková.

 • Projektový den – Vítání podzimu – 1. G, zajišťuje pí uč. Mráčková
 • Třídní schůzky – budova v Laudově ulici. V 17:00  třídní důvěrníci  v kanceláři školy. Od 18:00 třídní  schůzky ve třídách.

 


3. října 2018

 • Dopravní hřiště:

                               8:30 –   9:30 – 4. B, zajišťuje pí uč. Fikejzlová.

 • Prevence:

9:55 – 11:45 – 5. E – Jak si nenechat ublížit I., zajišťuje vyučující 3. a 4. vyuč. hodiny.

9:55 – 11:45 – 5. F – Jak si nenechat ublížit I., zajišťuje vyučující 3. a 4. vyuč. hodiny.

9:55 – 10:40 – 7. E – Bezpečný kontakt se psy, vyučující učitel 3. vyuč. hodiny.

 • Plavání – II. stupeň, zajišťuje pí uč. Siváková.
 • Přednáška MAP – Nadané děti – KC Průhon, 14:00 – 17:00.
 • Třídní schůzky – budova v Socháňově ulici. V 17:00  třídní důvěrníci  ve sborovně  školy. Od 18:00 třídní  schůzky ve třídách.

 


4. října 2018

 • Ekocentrum Podhoubí – Šetřeme vodou -2. A, 9:00 – 11:00, zajišťuje pí uč. Bajerová.
 • Památník národního písemnictví – seminář, pí uč. Němcová.

5. října 2018

 • Volby – 8:00 – 22:00, budova Laudova i Socháňova.

6. října 2018

 • Volby – 8:00 – 22:00, budova Laudova i Socháňova.

9. října 2018

 • Projektový den – Vítání podzimu – 1. F zajišťuje pí uč. Dvorská.

10. října 2018

 • Běh pro Afriku – 1. – 9. ročník, zajišťují pí uč. Fridrichová a p. uč. Ceman(Socháňova) a pí uč. Štěpanovská (Laudova) + TU přihlášených tříd.
 • Sběr papíru: 7:00 – 8:00 – p. uč. Mevald a 14:00 – 17:00, pracoviště Socháňova, zajišťují p. uč. Mevald, pí uč.  Kratochvílová, pí uč. Paštová a pí uč. Veselková Hana.
 • Minifotbal – starší žáci, zajišťuje pí uč. Siváková.

11. října 2018

 • Fografování na ročenky 1. ročníků – Socháňova.
 • Laboratorní práce na střední škole, zajišťuje pí uč. Melichová.

12. října 2018

 • Beseda  s polárníkem – 7. A, 7. B, 7. C, 7. D, 7. E, 8. A, 8. B, 8. C, 8. D, společenská místnost Socháňova, 40 Kč, dle
 • Projekt – Stopy – Pražské Jezulátko – Lidé z celého světa, 2. E,  zajišťuje pí uč. Novotná Zuzana.
 • Fografování na ročenky 1. ročníků – Laudova.

16. října 2018

 • Sběr papíru: 7:00 – 8:00 a 14:00 – 17:00, pracoviště Laudova, p. Filip a pí uč. Štěpánovská.

17. října 2018

 • Praxe studentů PedF UK, dle pokynů ZŘ Panošové. 
 • Florbal – starší žáci, zajišťuje pí uč. Siváková.

18. října 2018

 • Národní památník na Vítkově – Český lev – 5. F, zajišťuje pí uč. Štěpánková.

22. října 2018

 • Mladý chemik – školní kolo, 14:30, učebna chemie, zajišťují pí uč. Mališová, pí uč. Melichová a pí uč. Staňková.

23. října 2018

 • Projektový den – Tři veselá prasátka – 1. F zajišťuje pí uč. Dvorská.
 • Stolní tenis – mladší žáci, zajišťuje pí uč. Siváková.

24. října 2018

 • Prevence:

9:55 – 10:40 – 7. A – Bezpečný kontakt se psy, vyučující

3. vyuč. hodiny.

11:00 – 11:45 – 7. B – Bezpečný kontakt se psy, vyučující   4. vyuč. hodiny.


25. října 2018

 • Národní památník na Vítkově – Český lev – 5. E, zajišťuje pí uč. Malíková.
 • Čechova stodola – Dýňování – 1. C, 2. A, zajišťují pí uč. Špaleta a pí uč. Bajerová.
 • Krokodýlí ZOO – 3. G a 3. H, zajišťuje pí uč. Kmínková a pí uč. Srpová.
 • Stolní tenis – starší žáci, zajišťuje pí uč. Siváková.
 • Prevence:

9:55 – 10:40 – 7. C – Bezpečný kontakt se psy, vyučující

3. vyuč. hodiny.

11:00 – 11:45 – 7. D – Bezpečný kontakt se psy, vyučující   4. vyuč. hodiny.


26. října 2018


 • Projektový den školy – 100. výročí  vzniku samostatného českého státu. Třídní učitelé celý den ve svých třídách, netřídní učitelé zajišťují akci dle pokynů organizačního týmu. Tento den je den bez učebnic!!
 • Pracoviště Laudova – sázení lípy, CO 2 – Mimořádné  události způsobené přírodními silami a aktivity ke 100. výročí - dle tříd.

8:00 sázení lípy – I. i II. stupeň.

8:30 – I. stupeň – CO 2 – Mimořádné  události způsobené přírodními silami a aktivity ke 100. výročí - dle tříd, vyučování končí dle rozvrhu dané třídy.

8:30 odchod 6. D a 7. E na Socháňku.

 • Pracoviště Socháňova – sázení lípy, CO 2 – Mimořádné  události způsobené přírodními silami a aktivity ke 100. výročí - dle tříd.

8:00 – CO 2 Mimořádné  události způsobené přírodními silami a třídnické práce.

8:55 - sázení lípy – I. i II. stupeň.

9:30 – I. stupeň – vlastní aktivity – vyučování končí dle rozvrhu dané třídy.

9:30 – II. stupeň – plnění úkolů na stanovištích, konec vyučování pro všechny třídy II. stupně ve 13:30.


28. října 2018

 • Státní svátek – Dne vzniku samostatného českého státu.

29. října 2018

 • Podzimní prázdniny.

Provoz ŠD zajišťuje školní družina ZŠ genpor. Františka Peřiny na pracovišti v Socháňově ulici


30. října 2018

 • Podzimní prázdniny.

Provoz ŠD zajišťuje školní družina ZŠ genpor. Františka Peřiny na pracovišti v Socháňově ulici


31. října 2018

 • Projektový den – Halloween – 1. B, 1. C, 1. D, zajišťuje pí uč. Rychlá, pí uč. Špaleta a pí uč. Klufová.
 • Krokodýlí ZOO –  4. E, zajišťuje pí uč. Štěpánová.

1. listopadu 2018

 • Prevence:

9:55 – 10:40 – 3. E – Bezpečný kontakt se psy, vyučující

3. vyuč. hodiny.

11:00 – 11:45 – 3. G – Bezpečný kontakt se psy, vyučující   4. vyuč. hodiny.


2. listopadu 2018

 • Národní památník na Vítkově – Český lev – 5. E, zajišťuje pí uč. Malíková.
 • Exkurze do vězení – Liberec, 20 žáků 9. tříd, zajišťuje pí uč. Fridrichová.
 • Prevence:

9:55 – 11:45   – 4. G – Bezpečně v dětském kolektivu,   

                                    zajišťuje vyučující 3. a 4. vyuč. hodiny.

9:55 – 10:40   – 3. F – Bezpečný kontakt se psy, vyučující 3.  

                                     vyuč. hodiny.

10:55 – 10:45 – 3. G – Bezpečný kontakt se psy, vyučující

                                      4. vyuč. hodiny.

 


Testování SCIO – M, ČJ, OSP – 6. ročník, konec 19. 10. 2018


6. listopadu 2018

 • IQLandia Liberec – 6. C a 8. A, zajišťují pí uč. Jurečková a pí uč. Skácelová.
 • Knihovna Řepy – 4. E, zajišťuje pí uč. Štěpánová.
 • Prevence:

 9:55 – 10:40   – 4. C – 1. pomoc - teorie, zajišťuje vyučující   

                                      3. vyuč. hodiny.

 9:55 – 10:40   – 7. C – 1. pomoc - teorie, zajišťuje vyučující   

                                      3. vyuč. hodiny.

 9:55 – 10:40   – 6. B – požární prevence, zajišťuje vyučující   

                                      3. vyuč. hodiny.

10:50 – 11:45  – 4. D – 1. pomoc - teorie, zajišťuje vyučující   

                                      4. vyuč. hodiny.

10:50 – 11:45– 7. D – 1. pomoc - teorie, zajišťuje vyučující   

                                      4. vyuč. hodiny.

10:50 – 11:45  – 7. A – požární prevence, zajišťuje vyučující   

                                      4. vyuč. hodiny.

 • MSŠCH Křemencova – laboratorní práce – žáci 9. ročníku, zajišťuje pí uč. Melichová.

7. listopadu 2018

 • Konzultace – Mgr. Pýchová, PPP Praha 6, pracoviště Socháňova.
 • Hospitace  SPC – 1. E, zajišťuje pí uč. Štěpanovská a pí uč. Kropáčová.
 • Barokní Praha – tematická vycházka – 8. B, zajišťují pí uč. Mališová a pí uč. Novotná Martina.

8. listopadu 2018

 • Beseda k exkurzi do vězení – 9. B, 9. D:

8:55 – 09:55 - zajišťují učitelé 2. vyučující hodiny,

9:55 – 10:55 - zajišťují učitelé 3. vyučující hodiny,

 • Dopravní hřiště:

                               8:30 –   9:30 – 4. F, zajišťuje pí uč. Boštičková.

                               9:45 – 10:45 – 4. G zajišťuje pí uč. Veselá Tereza.

                             11:00 – 12:00 – 4. D, zajišťuje pí uč. Malenová.

 • Prevence:

 9:55 – 10:40   – 4. E – 1. pomoc - teorie, zajišťuje vyučující   

                                      3. vyuč. hodiny.

 9:55 – 10:40   – 8. A – 1. pomoc - teorie, zajišťuje vyučující   

                                      3. vyuč. hodiny.

 9:55 – 10:40   – 7. B – požární prevence, zajišťuje vyučující   

                                      3. vyuč. hodiny.

10:50 – 11:45  – 4. A – 1. pomoc - teorie, zajišťuje vyučující   

                                      4. vyuč. hodiny.

10:50 – 11:45– 8. B – 1. pomoc - teorie, zajišťuje vyučující   

                                      4. vyuč. hodiny.

10:50 – 11:45  – 7. C – požární prevence, zajišťuje vyučující   

                                      4. vyuč. hodiny.


9. listopadu 2018

 • Divadlo Pasáček vepřů – 2. F, 2. G, zajišťují pí uč. Soušková a pí uč. Vodrážková.
 • Ekocentrum Podhoubí: Šetřeme vodou - 2. E, zajišťuje pí uč. Novotná Zuzana, 9:00 – 11:00.
 • Dopravní hřiště:

                               8:30 –   9:30 – 4. E, zajišťuje pí uč. Štěpánová.

                               9:45 – 10:45 – 4. A zajišťuje pí uč. Casková.

                             11:00 – 12:00 – 4. C, zajišťuje pí uč. Veselková Hana.


5. listopadu 2018

 • Divadlo Na Prádle – Kocour v botách – 1. D, 5. A, 5. D, zajišťují pí uč. Klufová, pí uč. Benešová a pí uč. Durmanová.
 • Prevence:

 9:55 – 10:40   – 4. A – 1. pomoc - teorie, zajišťuje vyučující    

                                      3. vyuč. hodiny.

 9:55 – 10:40   – 7. A – 1. pomoc - teorie, zajišťuje vyučující   

                                      3. vyuč. hodiny.

 9:55 – 10:40   – 6. A – požární prevence, zajišťuje vyučující   

                                      3. vyuč. hodiny.

10:50 – 11:45  – 4. B – 1. pomoc - teorie, zajišťuje vyučující   

                                      4. vyuč. hodiny.

10:50 – 11:45– 7. B – 1. pomoc - teorie, zajišťuje vyučující   

                                      4. vyuč. hodiny.

10:50 – 11:45  – 6. C – požární prevence, zajišťuje vyučující   

                                      4. vyuč. hodiny.


12. listopadu 2018

 • Dopravní hřiště:

                               8:30 –   9:30 – 4. B, zajišťuje pí uč. Fikejzlová.

 • Konzultace – Mgr. Pýchová, PPP Praha 6, pracoviště Laudova.
 • Obvodní kolo – florbal – 1. – 3. ročník, zajišťuje pí uč. Siváková.
 • Projekt ke Dni veteránů – zajišťují 9. A, 9. B, 9. C, 9. D a 9. E pro 1. A, 1. B, 1. C, 1. D, 1. E, 1. F, 1. G 
 • Exkurze – vodárna:

                                 08:00 – 11:00 – 8. C, zajišťuje pí uč. Krauseová,

                                 09:00 – 12:00 – 8. A, zajišťuje pí uč. Skácelová,

                                 10:00 – 13:00 – 8. D, zajišťuje pí uč. Drahošová.


13.listopadu 2018

 • Obvodní kolo – florbal – 4. – 5. ročník, zajišťuje pí uč. Siváková.
 • Exkurze – vodárna:

                               08:00 – 11:00 – 8. B, zajišťuje pí uč. Mališová.

 • Prevence:

   9:55 – 10:40   – 4. F – 1. pomoc – teorie, zajišťuje vyučující  3. vyuč. hodiny.

 10:50 – 11:45   – 4. G – 1. pomoc – teorie, zajišťuje vyučující  4. vyuč. hodiny.

  9:55 – 10:40   – 6. D – požární prevence, zajišťujevyučující    3. vyuč. hodiny.

 10:55 – 10:40 – 7. E – požární prevence, zajišťuje vyučující 4. vyuč. hodiny.


Základní škola genpor. Františka Peřiny

Created by © 2011-2018 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy